Download nr. 2 2002 - Karetmager.dk

karetmager.dk

Download nr. 2 2002 - Karetmager.dk

Referent Birte Ærenlund Andersen, TKS

TKS havde inviteret vicepolitikommissær Poul

Lervad til at fortælle om, hvordan man færdes

med hestevogn. Poul Lervad startede med at

sige, at man altid skal bruge sin sunde fornuft,

og tænke sig om. Følgende paragraffer i færdselsloven,

er gældende for hestevogne:

Køretøj

§ 2 nr 9: Indretning på hjul, bælter, valser, meder

eller andet, som er indrette til kørsel på vej, og

som ikke løber på skinner.

Færdselsregler for kørende gælder, i den

udstrækning, de kan anvendes, også for ridende

samt dem, der fører heste eller driver kreaturer.

Trafikant

§ 2 nr 23: Enhver, der færdes eller i øvrigt opholder

sig på vej eller i køretøj på vej.

Vej

§ 2 nr 26: Vej, gade, cykelsti, fortov, plads, bro,

tunnel, passage, sti eller lignende, hvad enten

den er offentlig eller privat.

Grundregler for al færdsel

§ 3 stk 1: Trafikanter skal optræde hensynsfuldt

og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår

fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre,

og således at færdslen ikke unødigt forhindres

eller forstyrres.

28

Færdsel i trafikken

Der skal også vises hensyn over for dem, der bor

eller opholder sig ved vejen.

Færdselsregler for kørende

§ 14 stk 1: Er der på vej anlagt særlige baner for

forskellige færdselsarter, skal kørende benytte den

bane, som er bestemt for færdsel med køretøj af

den nævnte art.

§ 15 stk 1: Kørende skal under hensynstagen til

anden færdsel og forholdende i øvrigt holde så

langt til højre som muligt.

Overhaling

§ 22 stk 2: Hvis et køretøj føres med lav hastighed

eller optager megen plads, og kørebanen er smal

eller bugtet, eller der er modkørende færdsel, skal

føreren være særlig opmærksom på bagfra kommende

færdsel. Såfremt det kan gøre overhalingen

lettere, skal føreren nedsætte hastigheden og om

nødvendigt føre køretøjet ud til siden, så snart dette

er muligt, og eventuelt helt standse.

Signaler og tegn

§ 32 stk 2: Kørende skal give tegn før igangsætning

fra kanten af vejen og før vending og svingning.

Ved vognbaneskift eller anden ikke ubetydelig

ændring af køretøjets placering til siden skal

kørende give tegn, når det er påkrævet til vejledning

for den øvrige færdsel. Tegnet skal gives ved

hjælp af blinklys, hvor anbringelse heraf på køretøjet

er påbudt eller tilladt, og i øvrigt ved, at en

arm rækkes vandret ud til siden.

§ 32 stk 3: Kørende, der standser

eller hurtigt nedsætter hastigheden,

skal give tegn, når det er påkrævet til

vejledning for andre. Tegnet skal

gives ved hjælp af stoplygte, hvor

anbringelse heraf på køretøjet er

påbudt, eller tilladt, og i øvrigt ved,

at en arm rækkes i vejret.

More magazines by this user
Similar magazines