Download nr. 2 2002 - Karetmager.dk

karetmager.dk

Download nr. 2 2002 - Karetmager.dk

Dansk Køre Forbund

Formand: Svend Åge Nissen,

Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens,

tlf 7454 7060, post@hedegaarden.dk

I skrivende stund er der mange tegn på, at foråret

for alvor er på vej, ved månedens udgang får vi

sommertid hvor dagene yderligere forlænges og

snart kan vi se frem til de mange lyse timer i en

forhåbentlig rigtig god sommer.

Ingen i vores medlemskreds behøver at komme

til at kede sig i den kommende sæson. Der er

igen et utroligt talrigt udvalg af aktivitetstilbud

fra selskaberne. Der er både noget for dem, der

er mest til konkurrencer, men bestemt også

meget til dem, der hellere vil lidt andet.

Vi kan også se frem til nogle milepæle i vores

køresæson. I Bededagene holdes der stort internationalt

kørestævne på Dorthealyst og efter

sigende ligefrem vælter tilmeldingerne ind, et

tegn på, at sjællændernes internationale stævne

sidste år har været af en kvalitet, så mange igen

vil være med, både fra ind- og udland.

I juli ses vi forhåbentlig til Danmarksmesterskabet

i kørsel i Herning, hvor MKS og VKS

virkelig har lagt sig i selen for at sikre, at vi alle

får et rigtig godt arrangement omkring Landsskuepladsen

i Herning.

Igen i år kører vi efter den aftalte plan for

færre og større kørestævner i Jylland. Sidste år

var der en god tilslutning og mon ikke denne bliver

slået af tilmeldingerne i den kommende

køresæson. Til efteråret skal vi have en ny evaluering

af denne stævneplan, men efter de mange

positive tilkendegivelser vi har fået fra både

kuske og arrangører, håber og tror vi, at dette er

vejen frem.

Der har netop været afholdt både pløjedommermøde

og køredommermøde og undertegnede

har deltaget i begge. Både for pløjning og kørsel

har vi fået nye reglementer og disse var selvfølgelig

til drøftelse på møderne. Men også mange

andre forhold er drøftet, og det er meget glædeligt

at se den energi, vore dommere udviser både

for at være med til at sikre en enighed i bedøm-

Fra formanden

Sekretær: Allan Bjerre, Hørager 1,

2690 Karlslunde, tlf 4615 2161,

allanbjerre@privat.dk

melserne, men også de bedst mulige forhold

omkring de kommende arrangementer, uanset

om dette er kørsel eller pløjning.

Et gennemgående tema har været den tilsyneladende

utilfredshed, der oftere gives udtryk for

fra kuskenes side og det desværre efterhånden

stigende antal protester, vi oplever. Dette er et

forhold, som dommerne føler sig ret berørte af,

og hvis ikke vi oplever en bedring på dette felt,

risikerer vi, at flere af vore dommere måske ikke

orker at være med længere!

Vi skal huske på, at dommerne forsøger at

udføre deres hverv efter bedste evne, og man

møder frem helt frivilligt og ulønnet mange gange

i løbet af en sæson. Derfor skal vi alle forsøge

ikke at gøre det unødig svært for dem, så de også

har en glæde og tilfredshed i at være med i vores

fællesskab!

Skulle vi ikke love hinanden at gøre en positiv

indsats i den kommende sæson, så alle igen kan

føle det rart at være med. Dette gælder både i

forholdet til vore dommere, arrangører og officials.

Et rigtig klogt ord siger: Smil og vis hensyn -

det smitter!

Med disse sidste ord vil jeg ønske alle en rigtig

god sæson, med forhåbentlig mange gode oplevelser

med vore heste, og i et godt socialt samvær

med andre hestefolk !

DM i kørsel

Med venlig hilsen

Svend Åge Nissen

Propositioner findes i Køresporten

nr. 1· 2002, side 34-38

35

More magazines by this user
Similar magazines