KIRKEBLADET - Sct. Mortens Kirke

sctmortenskirke.dk

KIRKEBLADET - Sct. Mortens Kirke

KIRKEBLADET

SCT. MORTENS SOGN


Da vandre Guds engle op og ned på salmens tonestige...

Bladets forside er denne gang prydet af en af de mange engle, der var på besøg i Sct. Mortens

Kirke ved sidste års ”børnejulegudstjeneste”.

Englene ankom sammen med børnene fra børnehaven ”Svalen”. Her havde børnene hver især

lavet deres egen kreative englefigur, og de satte et aktivt og festligt præg på den gudstjeneste,

der blev holdt. Se blot den lille foto-collage, som findes længere inde i bladet.Der er igen i år testamenteret et mindre beløb til julehjælp, som vil blive uddelt af

Menighedsudvalget ved Sct. Mortens kirke. Ligesom andre år er det fortrinsvis enlige

ansøgere med børn, der har svært ved at overkomme julens økonomiske byrde, der kan

komme i betragtning. Ansøgeren skal være bosiddende i Sct. Mortens sogn. Ansøgningsskema

kan fås hos kordegnen på Ostenfeldtsvej 18.

Ansøgningen afleveres til kordegnen .

For sent indleverede ansøgninger vil ikke blive behandlet. Det bemærkes, at urigtige oplysninger

vil medføre, at ansøgningen ikke kommer i betragtning.

Julehjælpen vil blive sendt pr. check i dagene mellem den 14. og 18. december. Da det

er pr. check, er det vigtigt, at navn, CPR-nummer og adresse er skrevet meget tydeligt

(således at banken kan sende til den rigtige modtager).

2


Kom og vær med, når gæster Sct. Mortens Kirke

med marionetforestillingen:.

Det sker

”Rejsen – et krybbespil” er en marionetforestilling, der bygger på Bibelens fremstilling af Josef

og Maria, deres lange rejse og Jesusbarnets fødsel i den lille stald. Scenebillederne skabes af

kufferter, der åbnes og lukkes, stables og tegnes på med hvidt kridt.

Forestillingen er en underfundig og hjertevarm iscenesættelse, der levendegør de klassiske

scener fra Juleevangeliet med nærværende fortælling og fantastisk dukkespil.

Dukkespillet er velegnet for børn på 4 år og opefter. Forestillingen varer ca. 45 min. Der er

gratis entré. Alle er velkomne. Af pladshensyn bedes større grupper dog forhøre sig i forvejen

på tlf. 55 77 90 01, kl.11-12, undt. fredag.

Efter forestillingen er der hyggelig sammenkomst i Sct. Mortens Gaard for dem, der har tid og

lyst. Her bydes der på en lille forfriskning.


3


Adventsvesper med Sct. Mortens Kirkes kor og organist Kurt Levorsen.

Liturg, Søren Fanøe.
Traditionen tro får vi denne eftermiddag besøg af

Poul Mogensen og Karen Hansen, der vil synge

og spille for os og sammen med os.

De behøver ingen nærmere præsentation.

Det plejer at være en hyggelig og munter

eftermiddag i deres selskab.

En julehistorie skal vi også have. Der vil

som sædvanlig være en lille julestjerne til

at tage med hjem og hygge sig med i den

dejlige adventstid.

Der serveres kaffe, boller, og lagkage,

og det er gratis at deltage.

4


Tårnblæsning og “ind under jul koncert” med Den Sjællandske

messingkvintet og organist Kurt Levorsen. (Arrangementet indledes

med musik fra kirkens tårn kl. 16.15. Herefter, kl. 16.30 er der

musik i kirken. Til sidst er der musik på pladsen hvor menighedsrådet

serverer gløgg og æbleskiver).


“Ind under jul koncert” med Sct. Mortens Kirkes kor og organist

Kurt Levorsen.


Julekoncert med Holmens Herrekvartet. Kvartetten består af fire

sangere, der alle er solidt etablerede i det Københavnske musikliv.

De er alle tilknyttet Holmens Kirkes Kantori.


5


Foråret 2013:

”Vandringer i Livets, Kirkens og musikkens verdener”

10. januar ”


Sognepræst , Tølløse

24. januar

Universitetslektor , København

7. februar

Sognepræst, forfatter

21. februar

Lektor, forfatter , København

7. marts


Sognepræst, forfatter , Løgumkloster

21. marts


Sognepræst , Herlufsholm

Alle foredrag foregår i Sct. Peders Sognegård. Kirkepladsen 5, 4700 Næstved.

Torsdage kl. 10.30 - 13.00. Hele foredragsrækken kr. 400,-

Pensionister i Næstved kommune kr. 325,-

Betaling første undervisningsdag eller via nettet.

Højskolens hjemmeside: www.sydsjaellands-kirkehøjskole.dk.

, enten pr. telefon: 55 72 56 21 eller mail: anniekaj@stofanet.dk.

6


Provsten ved klaveret – om sit livs 4 P’er

Sognepræst og provst

gæster Sct. Mortens Gaard


De 4 P’er er en overskrift, der dækker over spændende oplevelser

og refleksioner i forbindelse med to verdensturneer som

ianist for Flensted Jensens gymnaster, 25 år som bankmand og

rokurist i Danske Bank, springet til ræst for 5 sogne i Tyvelse

Pastorat og sidst udfordringerne som rovst for Næstved Provsti

Øst. Undervejs i causeriet giver Vagn Birk Jensen smagsprøver

på sit klaverspil.


Med Uummannaq i hjertet:

Uummannaqs natur og kultur i en brydningstid

, der er tidligere skoleleder på Holmegaardsskolen i Fensmark og tidligere medlem

af Rønnebæksholms bestyrelse, er kendt for sit mangeårige arbejde med skoleudvikling og arbejde

med børn og unge. I de senere år har han været engageret i arbejdet på Børnehjemmet

I Uummannaq i Grønland. Børnehjemmet arbejder med utraditionelle metoder for at give

omsorgssvigtede born “rødder og vinger”, så de kan tage de grundlæggende værdier fra den

oprindelige fanger – og hundeslædekultur med ind i en opdragelse og uddannelse til at leve i

et moderne Grønland med selvværdet I behold.

Erik Torm kommer og fortæller

om naturen ved

den lange og smukke – og

barske – Ummannaqfjord,

og om dramatiske oplevelser

i bil på indlandsisen

og på hundeslæde, og

blander smukke billeder

og fortællinger sammen

med historien om det

hjertevarme arbejde for

de grønlandske børn. Kom

og få en rejse til isen og

en historie om mødet

mellem hundeslæder og

udfordringer for børnene i

det nye Grønland!

7


I fire år er den nationale flagdag den 5. september for Danmarks

udsendte i international tjeneste blevet markeret i hele Danmark.

For tredie gang var soldaterforeningerne i og omkring Næstved samlet i Sct. Mortens kirke for

på højtidelig vis at ære og mindes den indsats, der ydes de steder, hvor danske soldater og

forsvarspersonel er udsendt.

Først var der en mindestund og kransenedlæggelse for de faldne ved Mindestenen ved foden

af Munkebakken, hvor borgmester og tidligere folketingsmedlem

talte. Bagefter var der en mindegudstjeneste i Sct. Mortens kirke, hvor fanebærere,

militærorkester, veteraner, familier til de udsendte, medlemmer af soldaterforeningerne,

politikere og menigheden var forsamlet.

10


Fakkeltog kl. 15.30 og gudstjeneste kl. 16.00


Igen i år vil Sct. Mortens Kirke, Næstved Musikskole og Amnesty International Næstved Lokalforening

afholde en gudstjeneste ved pastor Søren Fahnøe og med et musikalsk indslag fra

Næstved Musikskole til fordel for menneskerettighederne, og der er brug for det, hver dag er

der mennesker som bliver tortureret, fængslet, henrettet og tvangsforflyttet på grund af deres

religion, retten til at ytre sig eller deres etniske baggrund, men det nytter at gøre noget for

menneskerettighederne.

Hundredtusinde af mennesker i mere end 80 lande skrev tilsammen over en million breve i sidste

års Skriv for Liv-maraton. I Danmark bidrog vi med 12.000 breve, 43.000 sms-underskrifter,

2.300 solidaritetshilsener og 7.400 underskrifter.

Det er historisk rekord for Amnestys første og ældste menneskerettighedskampagne, som

blev indledt for et halvt århundrede siden, da Amnestys grundlægger Peter Benenson første

gang opfordrede folk til at skrive protestbreve til regeringer over uretfærdige fængslinger.

Over 50.000 politiske fanger og systemkritikere er gennem årene blevet løsladt takket været

Amnesty-medlemmernes brevskrivning.

Så kom og vær med mandag den 10. december til fakkeltog og en smuk og stemningsfuld

gudstjeneste. Vel mødt.

11


Vi fejrer kyndelmisse – lysenes fest - ved at indbyde til middag i Sct.

Mortens Gaard efter gudstjenesten.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig, til kordegnen i

kontorets åbningstid i perioden .

Max. 50 deltagere.


har Sct. Mortens sogn og Folkekirkens

Nødhjælp brug for frivillige indsamlere til kampen mod sult.


12

Udviklingshjælp nytter - og

kampen mod fattigdom kan

vindes. Men der er stadig

meget at tage fat på. En af de

helt store udfordringer er sult.

870 mio. mennesker lider af

kronisk underernæring, og

hvert 12. sekund dør et barn af

sult.

Sult og fejlernæring er verdens

største sundhedsrisiko.

Samtidig forstærker sult alle

andre dårligdomme, fx. sygdommen

hiv/aids.

De frivillige indsamleres fælles

indsats er afgørende for

arbejdet med at bekæmpe

sult: Sidste år samlede

20.000 indsamlere godt 15

mio. kroner ind til Folkekirkens

Nødhjælps arbejde. I

Sct. Mortens sogn kom der

36.000 kr i de 38 indsamleres

bøsser.

Derfor: d. 10. marts hos indsamlingsleder Kai Madsen

på tlf. 55 72 68 64 eller mail: indsamlingsleder@gmail.com.


Sidst en verdensberømt dansker havde jubilæum var i 2005, da H.C.

Andersen var her, der og allevegne. Nu er turen kommet til en anden

berømthed, Søren Kierkegaard, der i 2013 har 200 års jubilæum

Der bliver Kierkegaard-konference i Mexico, seminar i Iran, vandreudstilling i Polen, arrangementer

rundt omkring i Kina, USA og Europa. Hans samlede værker bliver oversat igen til

kinesisk og 13 andre sprog. Der er allerede planlagt en række småbogsprojekter, teaterstykker

og projekter med at undervise børn og unge i Kierkegaard. 2013 bliver jorden rundt

et Kierkegaard-år!

Der er i Danmark nedsat et programråd, der hedder Golden Days, der skal være tovholder og

styre alle arrangementerne. Golden Days har skrevet om jubilæumsåret, at man bliver forbavset

over, hvor mange steder på jorden, at Kierkegaard bliver taget op: -


, skriver Golden Days.

Og Søren Kierkegaards Forskningscenterets leder skriver: -


-, lyder

det fra Forskningscenteret.


Men ikke alle er lige begejstret for måden, jubilæet skal markeres på. Som en kronik den 29.

marts i Kristeligt Dagblad udtrykte det: -Og ideerne om småbogprojekter, undervisning for børn og teaterstykker giver kronik-skriveren

bange anelser: -Kronikken fortsætter:

-

13

Forsættes side 14


Birthe Rønn Hornbech fra Venstre har også sine betænkligheder ved at se Kierkegaard-året

gjort til events og overfladiske projekter: -


Og Rønn Hornbech fortsætter:

-Og Rønn Hornbech slutter således: -
Disse klip fra avisdebatten om Kierkegaard-året rejser spørgsmålet, om disse tanker om

events og projekter, om bøger, teater og undervisning for børn, interessen for dansk kulturarv

i Kina og jorden over, talen om dialog med den fælles arv og om den enkelte, eller som Birthe

Rønn Hornbech siger det: Forholdet mellem dannelse, substans og fordybelse på den ene side

og overfladiskhed og forenklinger på den anden, til gavn for den enkelte eller for “økonomisk

vækst”, også lyder her i sognet? Er der et “projekt” i det?

Det vender vi tilbage til i næste nummer af bladet.

14


Vi holder juleferie fra d. 6. december og begynder igen

torsdag d. 17. januar 2013 kl. 13.30 til ca. kl. 16.00.

Alle er meget velkomne.

Vi drikker kaffe/the og spiller spil/kort laver håndarbejde,

snakker og har det rart med hinanden.

Se også hvor du kan tilmelde dig

et nyhedsbrev, så du får dugfriske nyheder direkte til din mail-box!


Kirken er sædvanligvis åben tirsdag - fredag

9 – 13, dog med forbehold.

Tlf.: 55 73 57 39Sct. Mortens Gaard

Ostenfeldtsvej 18

4700 Næstved


Tlf.: 55 72 31 03

E-mail: elj@km.dk

Åbent: mandag til fredag kl. 10–13, torsdag

tillige kl.16-18Træffetid: Hverdage kl. 11-12 (undtagen

onsdag) Tlf.: 55 72 07 16. E-mail: sfj@km.dkTræffetid: Hverdage kl. 11-12 (undtagen

fredag) Tlf.: 55 77 90 01

Det er altid i ulige uger vi mødes.

Evt. henvendelse til Annie Jørgensen, tlf.: 55 72 56 21.

15Tlf.: 28 73 80 45 (hverdage undtagen mandag)Tlf.: 20 83 54 97 (hverdage undtagen mandag)Tlf.: 55 77 62 78Tlf.: 55 72 51 82


Østre Kapelvej 10

4700 Næstved

Tlf.: 55 78 05 00, hverdage kl. 9-13,

undtagen lørdag


Der henvises til sognets hjemmeside:

www.sanktmortenskirke.dk


December

2. december 1.s.i advent Kl. 10.00 Fahnøe

Kl. 16.30 Adventsvesper

9. december 2.s.i advent Kl. 10.00 Friis

16. december 3.s.i advent Kl. 10.00 Friis

23. december 4.s.i advent Kl. 10.00 Fahnøe

24. december Juleaften Kl. 14.30 Fahnøe

Kl. 16.00 Friis

25. december Juledag Kl. 10.00 Fahnøe

26. december 2. juledag Kl. 10.00 Friis

30. december Julesøndag Kl. 10.00 Fahnøe

Januar

1. januar Nytårsdag Kl. 14.00 Friis

6. januar Helligtrekonger Kl. 10.00 Fahnøe

13. januar 1.s.e.h.3 k. Kl. 10.00 Friis

20. januar Sidste s.e.h.3 k. Kl. 10.00 Fahnøe

27. januar Septuagesima Kl. 10.00 Friis Kirkekaffe

Februar

3. februar Seksagesima Kl. 10.00 Fahnøe Kyndelmissemiddag

10. februar Fastelavn Kl. 10.00 Friis

17. februar 1.s.i fasten Kl. 10.00 Fahnøe

24. februar 2.s.i fasten Kl. 10.00 Friis Kirkekaffe


Den første torsdag i hver måned holdes der endvidere gudstjeneste på Plejecentret Munkebo.

Det er en kort gudstjeneste med altergang.

Datoerne for den kommende tid er: .

Gudstjenesterne begynder . Der indledes med kaffebord kl. 10.00,

hvor alle også er hjerteligt velkomne.

Endvidere holdes der julegudstjeneste (uden altergang) ,

hvor også enhver er velkommen.

kan benyttes af alle i sognet, der har svært ved at komme

til og fra gudstjenester og arrangementer i kirke og sognegård.

Ring til Taxa 55 77 72 72 senest 1 time før. Liftbus dog senest dagen før kl. 16.00.

Bemærk fremrykket deadline i forhold til tidligere praksis!

Trykt hos Faxe Bogtryk/Grafisk

More magazines by this user
Similar magazines