Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010

ral.lokalarkiver.dk

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010

Til Indhold

Det har været et stille og roligt år, som fortrinsvis er gået

med billedregistrering. Vi har 16 mapper med fotos, og vi

har nået de første fire, så der er arbejde nok til lang tid

fremover – alene med billedregistreringen. Vi har været

så heldige, at der meldte sig en hjælper sidst på året, og

han er nu i fuld gang med at blive oplært i billedregistrering

og skal på Arkibas­kursus snarest muligt. Lige før jul

meldte der sig endnu en hjælper, som er i gang med at

lære søgning og ellers hjælper med gennemgang af nyt

materiale, der kommer ind.

Arkivet får en del forespørgsler via vores hjemmeside

og ved direkte henvendelse i arkivet, som vi besvarer efter

bedste evne. Vi har fået syv indleveringer. Den ene er fra

en tidligere sognerådsformand og kasserer og bestod af

syv bæreposer, fulde af papirer. I tre af poserne befandt

der sig udelukkende kvitteringer og småbreve, som vi endnu

ikke har fundet ud af, hvad vi skal gøre ved. Foreløbig

har vi gennemgået det og venter med en afgørelse.

Af besøg har vi haft et hold guldkonfirmander og en 3.

klasse fra Vejrup Skole. Som enkeltbesøg har vi registreret

19 personer.

Vester Nebel Sognearkiv

Sognehuset, Stokbrovej 18, 6715 Esbjerg N.

Tlf.: 75 16 99 89

Åbningstid: Sidste torsdag hver måned kl. 18.30­20.30

samt efter aftale med lederen

Leder: Henning Jørgensen, Lifstrup Hovedvej 54,

6715 Esbjerg N. Tlf.: 75 16 92 46

Arkivets postadresse: Lifstrup Hovedvej 54, 6715 Esbjerg N

E-mail: hj@vnsa.dk

Hjemmeside: www.vnsa.dk

2010 var et godt og aktivt år for Vester Nebel Sognearkiv.

Gennem året har vi ført 21 indkomstjournaler. Størsteparten

var mindre afleveringer, men der var også lidt større

billedsamlinger og andet. Blandt de mere sammenhængende

afleveringer var billeder vedr. gården Stokholm i

Hygum samt billeder af mergeltog.

Igennem året har vi holdt to foredrag/diasshow i sognearkivets

regi. Det ene havde titlen De mærkelige gårdnav­

32

ne og blev holdt i forbindelse med arkivets årsmøde. Der

blev her vist billeder af sognets gårde med særprægede

navne samt billeder af ejerne. Det andet var i efterårsferien

og havde titlen Vester Nebel by – fra kirke til landsby,

der er et foredrag om Vester Nebel bys udvikling. Især det

sidste var meget flot besøgt. Arkivet har været anvendt

en del til en række projekter i Vester Nebel Sogn i år. Vi

har således været behjælpelige med oplysninger/materiale

i forbindelse med projekt Blomstrende Landsby, til projekter

vedr. redning af Vester Nebel Skole samt udfærdigelsen

af Vester Nebels landsbyplaner.

Vi har haft 17 henvendelser, fortrinsvis via e­mail. Og

i selve arkivet har vi haft 55 besøgende, men som hvert

år får vi hovedparten af vores besøgende på vores hjemmeside

www.vnsa.dk, som besøges af ca. 1.000 personer

månedligt. I 2010 afsluttede vi foreløbigt projektet med at

indtaste oplysninger på www.historiskatlas.dk. Vester Nebel

Sogn er nu rigt repræsenteret på denne internetportal.

Vi overvejer et nyt projekt med jævnligt at lægge små historier

på Vester Nebels hyperlokale sektion på jv.dk.

Til slut vil vi takke Esbjerg Kommune og Skads m.fl. Herreders

Brandkasses Fond for deres velvillige økonomiske

støtte til arkivet. Og vi takker VNI for logi samt naturligvis

alle, som har afleveret materiale til arkivet.

Lokalhistorisk Arkiv for Vester Vedsted Sogn

Vester Vedsted Byvej 55, Vester Vedsted, 6760 Ribe

Åbningstid: 2. onsdag hver måned kl. 19.30­21.30

Leder: Peter Billund, Vester Vedstedvej 38, 6760 Ribe

Tlf.: 75 44 51 79

Arkivets postadresse: Vester Vedstedvej 38, 6760 Ribe

Arkivet kunne gradvis begynde flytningen til nyt lokale i

Forsamlingshuset i Vester Vedsted i januar 2010. Det drejede

sig først og fremmest om indretning af nyt, brandsikret

lokale, hvor arkivalierne kunne opbevares med større

sikkerhed. Brandkassen havde bevilliget 10.000 kr. til dækning

af de udgifter, vi havde til håndværkerregninger. Vi

havde selv sikret os et velbevaret brugt reolsystem, der

kunne rumme alle arkivalierne.

BeRetningeR fRA de LokALhistoRiske ARkiveR 2010

More magazines by this user
Similar magazines