Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010

ral.lokalarkiver.dk

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010

Til Indhold

Vejen Kommune

Aastrup Sognearkiv

Borgergade 121, 6752 Glejbjerg. Tlf. 75 19 85 69

Åbningstid: 1. og 3. torsdag hver måned kl. 15.00­18.00

samt efter aftale med lederen

Leder: Olga Pedersen, Vestergade 6, 6670 Holsted

Tlf.: 75 19 82 80

Arkivets postadresse: Vestergade 6, 6670 Holsted

E-mail: olga.pedersen@stofanet.dk

Aastrup Sognearkiv arbejder ihærdigt på at registrere arkivalierne

på Arkibas. Vi er hindret af mangel på deltagere

til arbejdet, men håber alligevel i løbet af et par år at have

samlingen registreret elektronisk. Vi har i årets løb haft

enkelte afleveringer, især en meget stor samling af dias,

som vi hen ad vejen vil forsøge at få registreret.

50

Vi har udgivet et hæfte

om linoleumstryk, både

hvad udførelse og tryk

angår, af pastor Høgsbro

Østergaard (1900­1987),

som udsendte dem i årene

ca. 1948­1981. Oftest

prydede de hans julekorrespondance.

Trykkene

blev udgivet af Høgsbro

Østergaards børn i anledning

af 80­årsdagen

i 1980, og arkivet fik lov

til at genudgive det lille

hæfte, der aldrig tidligere

har været i handelen.

Eksempel på pastor Høgsbro

Østergaards linoleumstryk.

Historisk Arkiv for Brørup og Omegn

Biblioteket, Stadionvej 6, 6650 Brørup

Tlf.: 75 38 16 70

Åbningstid: Torsdag kl. 15.00­17.00 samt efter aftale med

lederen

Leder: Peter Christensen, Rahbæks Allé 24, 6650 Brørup

Tlf.: 75 38 42 81

Hjemmeside: www.broerup­lokalhistorie.dk

E-mail: arkivet@broerup­lokalhistorie.dk

2010 er som sædvanlig gået med stor travlhed på arkivet.

Efter generalforsamlingen, hvor Holger Busch Nielsen udtrådte

af bestyrelsen, konstituerede bestyrelsen sig med

nyvalgte Nanna Iversen som kasserer. Holger Busch Nielsen

har i de forløbne ti år redigeret årsskriftet og været ansvarlig

for alt vedrørende IT. Sideløbende tog han sig også af

kassererposten. Efter Holgers afsked så vi os nødsaget til at

nedsætte et egentlig redaktionsudvalg. Dette udvalg kom

BeRetningeR fRA de LokALhistoRiske ARkiveR 2010

More magazines by this user
Similar magazines