INDHOLD - Fagerberg

fagerberg.dk

INDHOLD - Fagerberg

Teikoku Spalterørspumper, hermetisk tæt

Teikoku

Teikoku, producent af hermetisk tætte pumper

har fremstillet spalterørspumper siden 1909.

Teikoku´ hovedkontor er i japan med europæisk

kontor og fremstilling i Tyskland.

Typiske medier er flydende LPG, hedtolie, kondenseret

gasser, syre, alkohol, alkalier, havvand,

cO2, NH3, boiler Feed Water samt giftige aggressive,

eksplosive og brandfarlige medier.

Typiske applikationer er indenfor kemisk -og

petrokemisk industri med varme olier til køling

med flydende gasser i generel -og farmaceutisk

industri men faktisk er anvendelsesområderne

utallige da pumpen er uden lækage.

Teikoku´s pumpetype er i princippet 1-trins centrifugalpumper

der er konstrueret uden akseltætning

med integreret spalterørsmotor. Dette gør at

pumpen bliver til en næsten vedligeholdelsesfri

maskine. Sammenholdt med andre teknologier

har spalterørsmotorpumper den fordel, at de tåler

stor kavitationsdrift grundet den lange afstand

mellem lejerne og lejernes unikke konstruktion.

Pumperne har indbygget en unik lejeovervågning

der bevirker at man kan måle slitagegrad

(mens pumpen er i drift) og således gribe ind så

påbegyndende skader ikke når at blive til store

reparationsomkostninger eller dyre driftstab.

Pumperne fremstilles i såvel horisontal, vertikal

og inline udførelse. afhængig af applikation kan

de fås med ekstern køling og varmekappe samt

andet tilbehør såsom overvågning, filter, flowmeter,

mm. Pumperne fungerer både i vakuum og

højtryk ved lave og høje temperaturer.

Det kompakte design uden kobling og en pumpe

der ikke kræver opretning eller fundament gør

pumpen meget hurtig at installere og servicere.

Udover et lille pladsbehov er pumpen meget støj

–og vibrationssvag.

Teikoku´s produktion og kvalitetssikring er certificerede

efter ISO 9001:2008 og 14001.

Samtlige pumper opfylder aTEX 100a og designet

er iht. aPI 685 standard og kan leveres med

DIN eller aNSI flangetilslutning. GOST certifikat er

også gældende.

Kapacitet (flow): max. 850m3/t

Løftehøjde: max. 200 meter (flertrin)

Motoreffekt: max. 132kW

Temperatur: -50 gr. c. - +400 gr. c.

Pumpehustryk: 40 bar

(som standard men fås højere ved forespørgsel)

26

LE type: Standard model men her vist i lavpris version

med ISO dimensioner.

Medier for Teikoku Spalterørspumper

ba type for højt tryk: Denne type bruges

i meget varme applikationer såsom

hedtolie op til 450 °c.

r type for højt tryk: Denne

pump type anvendes til f.eks.

cO2, flydende ammoniak.

Pumpen er her udstyret med

tilbageløbsrør fra motor til sugetank

så ophobning af gasser

(kavitation) i motoren undgås.

Syrer: Svovlsyre, salpetersyre, mikssyre, fosforsyre, flussyre, blåsyre, eddikesyrekromsyre, myresyre, oksalsyre,

mælkesyre, methacrylsyre, klorsulfatsyre, fedtsyre, borsyre, osv.

Salte og opløsninger: Calciumklorid, Natriumklorid, Natriumkarbonat, Ammoniumsulfat, Natriumcyanid,

Kalciumbichromat, Lithimklorid, Ammoniumsulfit, Natriumhypoklorit, Natriumklorat, Lithimklorid

Alkalier: Natronlud, Kalilud, Ammoniakvand

Aromaer: Benzol, Toluol, Xylol, Fenol, Naphalin, Diklorbenzol, Kresol, Methylnaphalin, Alkylbensol

Kulsyre: Butan, Hexan, Propan, Propylen, Ethylen

Monomerer/Polymerer: Styrol, Caprolaktam, Chloropren, Butadien, Vinylether, Acrylnitril, Azentonitryl,

Vinylklorid, Versterungsprodukt

Alkoholer: Metanol, Ethanol, Butanol, Hexanol, Isopropylalkohol, Oktylaalkohol, Glycerin, Ehylenglykol,

Propylenglykol.

Andre organiske forbindelser: Formaldehyd, benzaldehyd, Methylether, Azetyon, Ethylenoxid, propylenoxid,

Acrolein, Allylaceton, Eddikesyreanhydrid, Hexanon,

Halogenforbindelser: Kulstoftetraklorid, Acrolein, Allylklorid, Phosgen, Flydende klor, Vandfrit HF, Diklormethan,

klormethyl, Titantetraklorid, siliciumtrtraklorid, Fosforsyreklorid, Ethylendiklorid, propylendiklorid,

Chloroform, Aluminiumklorid.

Kvælstof og Svovlforbindelser: Svovldioxid, Hydrazin, Methyldydrazin, Anilin, Svovlkulstof,

Flydende gasser: Freon, Kuldioxid, Metan, Ethylen, Propan, Propylen, Ammoniak.

Olier: Petroleum, Transformatiorolie, Levnedsmiddelolier, Smøreolier.

Varmeledere og kølemidler: Syntetiske varmeledere, Lithiumbromid, Methylklorid og andre kølemidler

Vand: Havvand, destilleret og Ultrarent vand, Hedtvand, og andre typer.

Andre: Peroxyd, Blødgørere, rengøringsmidler.

More magazines by this user
Similar magazines