INDHOLD - Fagerberg

fagerberg.dk

INDHOLD - Fagerberg

HOMATIC / GALASSI › Slangeventiler

HOmatic slangeventil, type 41

Ventil beregnet til afspærring af slidende og

sværthåndterlige medier i tør, flydende samt

gasformig tilstand. Fuldt gennemløb, som medfører

minimale tryktab. robust konstruktion med

tykt slidgummi, som garanterer tæt afspærring,

også selvom mediet indeholder større partikler.

Eventuelt vedhæftende materiale fjernes ved

betjening af slangen. Ventilen betjenes ved, at

luft eller vand presses ind i huset og klemmer

slangen sammen. Slangen er kordarmeret for at

opnå forlænget levetid. Som ekstra sikkerhed er

slangeenderne limet mod flangerne.

DIMENSIONSOMråDE: DN50 – 150

MaTErIaLE - VENTILHUS: aLUMINIUM,

PULVErLaKErET

MaTErIaLE - SLaNGE: NaTUrGUMMI, NITrIL,

EPDM, Viton, kloropren, Hypalon

MaKS. arbEjDSTryK: 4 bar

MaKS. STyrETryK: 2–2,5 bar

OVEr arbEjDSTryKKET

TILSLUTNING: FLaNGETILSLUTNING

i.h.t. DIN PN10/16

30

HOmatic slangeventil,

type 10/20/21/30

Korrosionsbestandig ventil beregnet til afspærring

af slidende og sværthåndterlige medier i

tør, flydende samt gasformig tilstand. Fuldt gennemløb,

som medfører minimale tryktab. robust

konstruktion med tykt slidgummi, som garanterer

tæt afspærring, også selvom mediet indeholder

større partikler. Eventuelt vedhæftende materiale

fjernes ved betjening af slangen. Ventilen betjenes

ved, at luft eller vand presses ind i huset og

klemmer slangen sammen. Slangen er kordarmeret

for at opnå forlænget levetid.

DIMENSIONSOMråDE: DN15 – 80

MaTErIaLE - VENTILHUS: POM

MaTErIaLE - SLaNGE: NaTUrGUMMI, NITrIL,

EPDM, Viton, kloropren, Hypalon

MaKS. arbEjDSTryK: 4 bar

MaKS. STyrETryK: 2–2,5 bar

OVEr arbEjDSTryKKET

TILSLUTNING: INDVENDIGT GEVIND

Galassi slangeventil, type GS

Ventil beregnet til afspærring af slidende og

sværthåndterlige medier i tør, flydende samt gasformig

tilstand. Fuldt gennemløb, som medfører

minimale tryktab. robust konstruktion med tykt

slidgummi, som garanterer tæt afspærring, også

selvom mediet indeholder større partikler. Eventuelt

vedhæftende materiale fjernes ved betjening af

slangen. Ventilen kan betjenes manuelt eller med

aktuator.

HOmatic slangeventil, type 70

Ventil beregnet til afspærring af slidende og

sværthåndterlige medier i tør, flydende samt gasformig

tilstand. Fuldt gennemløb, som medfører

minimale tryktab. robust konstruktion med tykt

slidgummi, som garanterer tæt afspærring, også

selvom mediet indeholder større partikler. Eventuelt

vedhæftende materiale fjernes ved betjening af

slangen. Ventilen betjenes ved, at luft eller vand

presses ind i huset og klemmer slangen sammen.

Slangen er kordarmeret for at opnå forlænget

levetid.

DIMENSIONSOMråDE: DN10 – 50

MaTErIaLE - VENTILHUS: rUSTFrIT STåL 1.4571

MaTErIaLE - SLaNGE: NaTUrGUMMI, NITrIL,

EPDM, Viton, kloropren, Hypalon

MaKS. arbEjDSTryK: 4 bar

MaKS. STyrETryK: 2–2,5 bar

OVEr arbEjDSTryKKET

TILSLUTNING: INDVENDIGT GEVIND

DIMENSIONSOMråDE: DN10 – 350

MaTErIaLE - VENTILHUS: STøbEjErN

eller aluminium

MaTErIaLE - SLaNGE: NaTUrGUMMI, NEOPrEN,

bUTyL, SILIKONE, VITON, EPDM, HyPaLON

TILSLUTNING: FLaNGETILSLUTNING I.H.T. DIN PN10

MaKS. arbEjDSTryK: 5 bar

bETjENING: HåNDraT ELLEr

pneumatisk aktuator

More magazines by this user
Similar magazines