Lungeforeningen Boserup Minde - LungePatient.dk

lungepatient.dk

Lungeforeningen Boserup Minde - LungePatient.dk

BM-Julen 2007

BM-Julen 2007 er nummer 58 i den lange række af

julehæfter, som Lungeforeningen Boserup Minde hvert

år har udsendt.

Redaktionsudvalget følger traditionerne fra de foregående

år, så julehæftet vil igen indeholde en række

julehistorier, konkurrencer og interessante artikler.

Det er med andre ord et hæfte med underholdning

for hele familien. Prisen for hæftet er uændret 25 kr.

Vi håber, at mange vil melde sig som sælgere. Salget

starter den 15. oktober 2007. Du kan derfor hurtigt

henvende dig til din lokalafdeling og høre, om de har

brug for hjælp til at sælge julehæfterne.

De fleste lokalafdelinger kan sagtens bruge nye folk

til hjælp til at sælge julehæfterne. Du kan se lokalafdelingernes

adresser og telefonnumre på side 34.

Indtægterne fra salget giver et væsentligt bidrag til

foreningens arbejde for lungesyge mennesker både

i landsforeningen og ude i lokalafdelingerne.

Du kan selv tjene en skilling ved at hjælpe os

med at sælge julehæfterne.

Nyt fra hovedbestyrelsen

Lungeforeningen Boserup Mindes

hovedbestyrelse holdt ordinært

hovedbestyrelsesmøde lørdag og

søndag den 18. og 19. august 2007

i Glamsbjerg på foreningens ferie-,

kursus- og rekreationshjem.

BM-Bladet bringer her en kort

gennemgang af de resultater, som

bladet mener, kan have interesse

for læserne.

Økonomi

Landsforeningens regnskab for det

første halvår i 2007 blev gennemgået.

Regnskabet viste et mindre overskud,

som følge af en arv, der er

tilgået landsforeningen i løbet af

foråret.

Kontingentet for 2008 blev sat til

135 kr. Prisen for rekreationsophold

i 2008 bliver på 225 kr. pr. døgn

eller 1.350 kr. pr. uge, og prisen for

et kursus bliver på 1.550 kr.

Samtidig blev budgettet for resten

af 2007 reguleret, da vi nu skal

betale moms af forskellige poster

på budgettet. Vi har tidligere været

momsfrie.

Rekreationshjemmet i Glamsbjerg

Det blev besluttet at få installeret

et nyt kaldesystem til værelserne på

rekreationshjemmet. Det er et trådløst

system, som kan styre tilkald til

en mobiltelefon via en computer.

Samtidig kunne der rimeligt

billigt fås en løsning, så der bliver

installeret røgalarmer på alle værelser

og toiletter. Vores gamle røgalarmer

var kun opsat på specielle

steder i bygningen.

Ferieturen i foråret 2008

Det blev besluttet, er der også

næste år skal være en ferietur med

udgangspunkt i rekreationshjemmet

i Glamsbjerg.

Den lange bustur vil komme til at

gå til Als med færge, og de korte

ture vil gå til seværdigheder på Fyn.

Der vil komme flere oplysninger i

de næste BM-Blade.

BM-Bladet

Der er indgået en ny aftale med FL-

Reklame i Skanderborg om trykning

af bladet samt julehæftet.

Julehæftet vil som sidste år blive

folieret og komme samtidig med

nummer 6.

Arbejdsmødet 2008

Det blev besluttet at holde arbejdsmødet

(tidligere tillidsmandsmødet)

i foråret 2008.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007 13

More magazines by this user
Similar magazines