Lungeforeningen Boserup Minde - LungePatient.dk

lungepatient.dk

Lungeforeningen Boserup Minde - LungePatient.dk

Vendsyssel afdeling

Udsættelse af informationskampagne

Angående den landsdækkende

informationskampagne som starter

i Sønderjydsk afdeling i uge 34 og

kører til alle afdelinger i løbet af efteråret,

har Vendsyssel afdeling fået

tildelt uge 47.

Da uge 47 er fra den 19. november

til den 25. november, har bestyrelsen

besluttet, på grund af det

sene efterår, at udsætte denne uge

til foråret – maj – juni, hvor vejret

forhåbentlig er lidt lunere.

Vi glæder os meget til at komme

rundt med kampagnevognen og

håber, til den tid, at rigtig mange vil

møde op og få testet sin lungefunktion.

Der vil blive udsendt mere information

om, hvilken uge kampagnen

kører og hvilken byer, vi vil holde i.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vestsjællands afdeling

Mindeord

Vi har pludselig mistet vores mange

årig bestyrelsesmedlem/formand

Erik Wenzel. Han er blevet taget fra

os alle den 7. august 2007.

Erik har for Vestsjællands afdeling

været et meget aktivt bestyrelsesmedlem.

Erik har været en stor drivkraft i

forbindelse med vores feriehus,

hvad angår både vedligeholdelse og

udlejning.

Udover det har Erik også været at

finde på torvet i Korsør, hvor han,

sammen med sin kone Inge, har

stået for afdelingens tombola.

Her til sidst har han dog måttet undvære

sin kone, der afgik ved døden

i april 2007. Erik har trods meget

sygdom alligevel formodet at holde

humøret oppe, og deltog også i

afdelingens Åbent Hus arrangement

i maj måned.

Ja, Erik har vi meget at takke for,

han vil blive mindet og æret i vores

afdeling.

Ære være dit minde.

På vegne af bestyrelsen

Formand Karina Lassen

Kasser Hans Jørgen Christensen

Aalborg afdeling

LUNGEFORENINGEN

Kurer Ændring i bestyrelsen

Siden sidst har vores kasserer af

personlige årsager valgt at flytte til

Ribe Amts afdeling og ny kasserer

er næstformand Birger Thomsen.

Kampagne

Uge 46 bliver der kampagne uge i

Aalborg, nærmere herom i nyhedsbrev.

Feriehuse

Sommeren går fint mht. udlejning

af vores feriehuse og vi starter snart

nybygning af Siesta. Det nye hus

skulle stå klar til feriesæson 2008.

Ferietur

Turen til Polen blev aflyst, vi forsøger

at arrangere en ny til foråret

2008, mere herom i nyhedsbrev og

næste nummer af BM-Bladet. Prisen

vil blive ens for alle medlemmer af

BM og alle afdelinger er velkomne

på turen.

Julefrokost

Vi afholder julefrokost den 27. november,

for vores medlemmer i

fælleslokalet Oddesundvej.

Mere herom i det lokale nyhedsbrev.

På bestyrelsens vegne

Lisbeth Skjødt Ipsen

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 5 · 2007 31

BOSERUP MINDE

More magazines by this user
Similar magazines