Juni - Juli - August 2010 - Herslev kirke

hgk.kirker.dk

Juni - Juli - August 2010 - Herslev kirke

KIRKE – LIV

Juni - Juli - August 2010


”Er det stadig sommer, mor?”

Der er så meget at lære for et barn. Årstider,

måneder og talrækker, for eksempel,

er noget, en syv-årig kan spekulere længe

over. ’Hvor meget er 20, mor?’, ’er 2 meter

meget?’ og ’hvor meget er 1 år’. Mange ting

i livet er relative, og derfor må man naturligvis

svare varieret på sådanne spørgsmål.

’Et år er mange ting, skat, på ét år kommer

man igennem de fire årstider, … forår, sommer,

efterår, vinter’. ’Jo, men er ét år meget?’

Børn kan være meget vedholdende.

Min datter på 7 har svært ved at forstå, at

vi dette forår har boet i Herslev i et år – 1 år

lyder af meget, men .. det var jo på en måde

sommer i forgårs, ikke?

Da jeg selv var barn spurgte jeg min mor:

’er det forår nu, mor… er det stadig sommer?’

Jeg ville så gerne, at den lyse periode

forlængedes, kunne slet ikke bære, at det

blev mørke og vintertid igen. Jeg husker, at

jeg forestillede mig livet som et bolche, et

stort ét, sådan et ’hold-kæft-ét’ med skarpe

hjørner… og jeg nød, at der endnu var hjørner

på. Bolchet var endnu stort, livet kun

i sin vorden. Og derfor var det bedste min

mor kunne sige til mig også: ’ja, det er forår

nu, skat’…. Eller: ’Ja, det er stadig sommer’.

Eller: ’du har livet for dig’.

Nu er det mig, der svarer på lignende

spørgsmål – og mig, der som voksen hører

den 7-åriges erkendelse: jo, men ét år er jo

ingen tid! Kan der virkelig være 4 årstider

på et år? Det har jo netop været sommer?!

’Er 12 måneder lang tid, mor?’ Og så videre

og så videre…

Der er rigeligt med ’skarpe hjørner’ i livet

fortsat, men det er (for mig) ikke forår

længere, det er vel midsommer efterhånden

– og det er godt nok. Livet glider forbi, vi

har alle vore tider, årstider og erkendelser.

Hverdage med travlhed, stress, begær,

2 KIRKE - LIV

ambitioner eller ligegyldighed og apati visker

tiden ud for os. Det ene år tager det næste

– og Gud er nederst på prioriteringslisten

for de fleste. Lige indtil noget bremser os.

Sygdom, dødsfald, depression, et mirakel i

11. time, måske. Dette forår måtte mange af

os sande, at vi ikke mestrer alt – heller ikke

himmelrummet. Aske fyldte flysfæren – og

jeg hørte mange sige, at det er sundt nok for

os at lære dén lektie! For vi er alt for forkælede,

alt for forvænte. Vi planlægger vore

liv, og til næste år gør vi sådan, og året efter

sådan. Ikke mange af os voksne er gode til

at leve i nuet. Og fremtiden… den presses

ind i vore kalendere – og hvor er den spalte

dér, der hedder ’Gud’?

I gamle dage var det ’søndag’, dagen

hvor vi huskede hinanden på Gud og hvor

vi blev erindret om Hans kærlighed til os.

Søndag var dagen, hvor vi tjente Herren,

tilbad Ham og åbnede vore hjerter for Ham.

Til fred og til glæde.

Anderledes i dag. For Gud er ikke længere

en del af ’vore tider’, der er ingen ’årstid’

for Gud ud over den, Han fik i barndommens

refleksioner – og hvor er det sørgeligt!

Og hvor er det foruroligende. For Bibelen

siger utvetydigt, at Jesus skal komme

igen: Derfor vær altid parate, for I ved ikke,

hvornår Jeres Herre kommer tilbage’ (Mattæus

24,42).

Vi havde svært ved at begribe, at noget

himmelbårent flygtigt som aske skulle

grounde vore fly og skabe alment kaos

rundt om i Nordeuropa og Skandinavien.

Forståeligt at vi derfor har vanskeligt ved at

tage Bibelens ord om Jesu genkomst til os.

Vi siger måske: ’ja, ja.. ro på’. Efter

mandag er der altid en tirsdag, efter juni

kommer juli – og efter 2010 kommer 2011.

Jo.. det må vi så absolut forvente.


Men sideløbende hermed må vi søge at

leve i fortrøstningsfuld forventning til, at en

skønne dag, så kommer Jesus altså tilbage

til vor jord, således som Bibelen fortæller

det. Og Han skal skabe alt på ny således at

jorden bliver et sted uden skrig, sygdom,

sorg smerte og død.

Han kommer tilbage – på et tidspunkt.

Ingen ved hvornår, men vi bør, tænker jeg,

som kristne altid har gjort det, leve i en vis

nærforventning om, at det kan ske i vor tid.

For at leve således i et levende håb er med

til at holde os forpligtede på at skabe rum

og tid til Gud i vore liv. Hvis vi ikke gør

det, så dør troen i os. Den fortaber sig jo

ældre vi bliver stadigt mere i dunkelhed. Og

så reducerer vi troen på Gud til et temmelig

naivt forhold, som passer bedre til en 7årigs

refleksioner end til tanker og længsler

en voksen bør nære.

Vi spørger ikke som den 7-årige: ’hvornår

kommer Han da?’ – for vi ved godt, at

det ved ingen, kun Faderen. Men vi har vel

alle sagt: ’hvor længe skal jeg udholde denne

smerte/ dette smertelige, som er sket mig

og mine?’

Det kan vi ej heller svare på – men vi kan

som kristne pege hen på Ham, som har lægedom,

forløsning og fred til os alle uanset

hvilken situation vi måtte befinde os i. Mattæus

slutter sit evangelium med Jesu ord:

’Og husk: jeg er altid hos Jer lige til denne

verden ophører’ (Matt.28,20b).

Dét er evangeliets trøst, at vi aldrig er

alene, aldrig glemte eller uelskede. For Gud

er hos os. I tid og evighed. Og dét – kære

børn på 7 år – er laang tid….

Cecilie Schackinger, sognepræst

KIRKE - LIV 3


Herrens veje er uransagelige

Hvis nogen tror, at kommunikationen mellem

os og Gud begrænser sig til vore sporadiske

bønner henover vort livs årtier, ja,

så må vi se at revidere dén opfattelse. For

Gud kommunikerer rigeligt og vedholdende

med os – og på uforudsigelige måder. Ofte

sker det når vi mindst venter det og uden vi

har bedt om det. Sådan har det altid været

og sådan vil det formentlig blive ved med at

være så længe verden står. Det er der mange

vidnesbyrd om op igennem historien.

Om man da som nutidig læser kan tro

på de vidnesbyrd, der lægges for dagen, må

være op til den enkelte læser at vurdere.

Lise Hjort Michelsen, som bor her i pastoratet,

står for at skulle udgive 3 dejlige og

smukt illustrerede bøger, som for nogle vil

synes svært mærkværdige, for andre meget

interessante og livgivende. Jeg kan anbefale

at man læser dem med åbent hjerte og fødderne

på jorden. De selvsamme fødder er

meget velkomne til at bære læseren i kirke

undervejs og bagefter – for i vores tradition

er det først og fremmest i kirken vi mødes

om Guds ord til opbyggelse og fred.

Cecilie Schackinger, sognepræst

I 1995 oplevede jeg det forunderlige, at jeg,

til trods for at jeg er højrehåndet, begyndte

at male Jesus-billeder i høj fart med venstre

hånds fi ngre.

Jeg brugte kun primærfarverne gul, rød

og blå + hvid, og når det var højt klart solskin

kom Jesus-billederne. Billederne rørte

mig meget, fordi der i fl ere af dem var klare

budskaber til os her på jorden. Når jeg ved

kirkeudstillinger fortalte om det, der var

hændt mig, kunne jeg kun beskrive det som

en følelse af, at jeg måtte kunne se med fi ngrene.

Jeg startede altid i bunden af billedet

med at male vand, og kort tid efter tog pro-

4 KIRKE - LIV

cessen over, og jeg så først billedet, når jeg

havde nået toppen og trådte tilbage. Hver

gang blev jeg lige påvirket og berørt.

I 2002 begyndte jeg at modtage budskaber,

som jeg hørte og langsomt skrev

ned med venstre hånd.

Lige i starten var min håndskrift lidt

usikker, men den blev snart til en tydelig

skrift. Budskaberne var i et meget malerisk

poetisk 2-300 år gammelt sprog, som jeg

lige fra starten vidste ikke kunne komme

fra mig.

I de mange første år delte jeg ikke budskaberne

med andre, fordi jeg følte, at de

var meget personlige. Men efter et møde

med min daværende sognepræst Nynne

Lange Reddersen i forsommeren 2007,

hvor Nynne sagde til mig at budskaberne

var meget bibelske, tog jeg opgaven på

mig, og skrev i løbet af sommeren bogen:


Det Brændemærkede Offerbarn, som udkom

i oktober 2007 med forord af min

tidligere sognepræst Poul Christiansen.

Jeg troede, at jeg nu havde løst min opgave,

men det skulle vise sig, at sådan var

det ikke. Mange fl ere budskaber trængte sig

på og mange ting skete mig, så jeg måtte

skrive den religiøse trilogi: ”At tjene Gud”,

”Gud er i mit hjerte” og ”Kæreste Du”, som

udkommer på Forlaget Virk til Pinse.

Forordet til 2 af bøgerne er skrevet af

min nuværende sognepræst Cecilie Schackinger,

det 3. forord er skrevet af sognepræst

Lene Højholt.

Da bogen ”At tjene Gud” er en dybere

bearbejdet udgave af ”Det Brændemærkede

Offerbarn” gives denne bog i øjeblikket

bort og interesserede kan få bogen ved at

kontakte mig på tlf. 46402061.

Døbte, viede, bisatte/begravede

i perioden 1. januar - 26. april 2010

Døbte

Herslev Kirke:

17.01.10: Alfred Østerby Christiansen

14.03.10: Silje Skjødebjerg Vedel

Gevninge Kirke:

10.01.10: Ella Tvedt Skorstensgaard

31.01.10: Nanna Skibsted Pilegaard

06.02.10: Emma Parmark Thorsen

06.02.10: Oliver Emil Husted Stenberg

28.02.10: Anna Lovise Selle Eriksen

21.03.10: Maja Grønfeldt Kruse

Kornerup Kirke: Ingen

Viede

Herslev: Ingen

Gevninge Kirke:

03.04.10: Hanne-Lise Frida Christensen

& Max Jan Madsen

Kornerup: Ingen

Bisatte/begravede

Herslev:

12.01.10: Kirstine Chabert

Gevninge:

16.01.10: Svend Børge Madsen

03.02.10: Anne Volmer Nevers

17.03.10: Niels Ole Walmod-Larsen

03.04.10: Niels Kjær Jakobsen

06.04.10: Inga Kristine Eliasen

Kornerup:

28.01.10: Almeta Vilby

KIRKE - LIV 5


Arrangementer & anderledes gudstjenester

Juni:

Grundlovsmøde lørdag den 5. Juni kl. 14.00 i Herslev gamle præstegårdshave.

Taler: Hans Anker Kofoed, tidligere forstander på Osted fri- og

efterskole.

Børnegudstjeneste torsdag den 17. Juni og torsdag den 23. September

kl. 17.00-19.00 i Herslev Kirke – med spisning efter gudstjenesten! Børnekorene medvirker

ved gudstjenesten – tilmelding til spisning nødvendig. Ring til sognepræsten på

46402038/mail på csch@km.dk eller til sekretær Betty Hansen på 46402038 (fredage

9-15)/mail på behh@km.dk. Tilmelding nødvendig og helst fredagen før. Pris pr. voksen:

20 kr, børn gratis (.. og hvis nogen forældre har lyst til at bage kage til kaffen er de meget

velkomne!).

Juli:

sommerferie for de fl este… kun gudstjenester om søndagen

August:

ALPHAkursus start tirsdag 24. 8. kl.19-21.30 (med spisning – tilmelding til sognepræsten – se

artikel her i bladet eller på hjemmesiden www.hgk-kirker.dk).

September:

Tirsdags/-formiddagsmøde den 7. september kl. 9.30-11.30 ved Lise Hjort Michelsen om hendes

nyudgivne tre bøger: “At tjene Gud”, “Gud er i mit hjerte” og “Kæreste Du”.

Husgruppe

Er for dig, som længes efter et kristent, berigende fællesskab i hverdagen. Ca. hver 14. dag

er vi nogle stykker, som mødes i præstegården til et par hyggelige timer sammen. Vi deler

tanker, tro, håb og hverdag, synger sammen og læser i Bibelen eller i andre bøger, som vi

i fællesskab beslutter os for at dele. Det er ikke på nogen måder et ’eksklusivt’ fællesskab

men er åbent for alle dem, som har en længsel efter at gå en vandring sammen i tro og liv.

Ring til sognepræsten, hvis du er interesseret i at være med. Alle er velkomne.

Lovsangsgruppe

Lovsangsgruppe er under opstart. Har du tid og lyst til at synge eller spille på dit instrument

sammen med andre lovsangsglade, så ring til sognepræsten. Vi er i opstartsfasen og leder

efter fl ere ildsjæle, som har hjerte for denne type musik, som på sigt skal være en del af

særlige gudstjenester i pastoratet.

Samtaler og sjælesorg

Jeg kommer som din præst meget gerne på husbesøg/sygehusbesøg. Så hvis du har brug for

en god snak, så ring til mig på tlf.46402038 og vi laver en aftale.

6 KIRKE - LIV


Kontakt

Sognepræst Cecilie Schackinger træffes på tlf.

46402038 fortrinsvist mellem kl.11-12 tirsdagfredag.

Send også gerne en mail på csch@km.

dk. Hvis telefonen ikke besvares, så læg venligst

en besked med navn og telefonnummer, og der

vil blive ringet tilbage hurtigst muligt. Mandag

træffes sognepræsten ikke.

Ved ferie og fridage passes embedet af sognepræsten

i Sæby-Gershøj, Helene Rasmussen,

som træffes på tlf. 46 40 41 61 eller på mail:

hra@km.dk

Sekretær Betty Hansen træffes på fredage mellem kl.9.00 og 15.00 på tlf.

46 40 20 38 eller på mail behh@km.dk. Alle spørgsmål vedr. attester, navneændringer

og lignende bedes rettet til Betty, tak.

Graver ved Herslev Kirke, Lisbet Svendsen, træffes på tlf. 21 77 29 95

(undtagen mandag)

Graver ved Gevninge Kirke, Helle Spichiger, træffes på tlf. 22 45 48 50

(undtagen mandag)

Graver ved Kornerup Kirke, Gitte Smærup, træffes på tlf. 22 75 57 18

(undtagen mandag)

Menighedsrådsformand: Per Willemoes, tlf. 46 40 24 79

Kirkeværge ved Herslev Kirke: Bo Nielsen, tlf. 46 40 12 19

Kirkeværge ved Gevninge Kirke: Hans Lund Nielsen, tlf. 46 40 24 76

Kirkeværge ved Kornerup Kirke: Hanne Eliasen, tlf. 46 40 27 55.

KIRKE - LIV 7


Palmesøndag med æsel, dans

og illustrativ forkyndelse

Palmesøndag havde vi en festlig børnegudstjeneste i Gevninge Kirke i anledning af

påsken. Børnekorene medvirkede med sang og dans. Hér nogle dejlige stemningsfotos ved

Inge Albertse.

Opdateret hjemmeside

Det har været lovet før, men denne gang er den god

nok. Vi har opdateret hjemmesiden www.hgk-kirker.

dk. Design og navigering er ændret til nutidens standarder,

og der er kommet en aktivitetskalender som

automatisk opdateres.

Der er masser af informationer, og det er planen

at der kommer endnu fl ere. Tidligere skulle hjemmesiden

opdateres af en ekstern. Nu kan vi selv gøre

det, og det har vi tænkt os at gøre brug af.

Vi har også fået kontakt til Lejre fotoklub, og skal

fi nde ud af hvordan vi får gavn af hinanden. Det bliver formentlig synligt på hjemmesiden.

Hvis du synes der mangler informationer på siden, så hører vi gerne om det. Nu kan vi

relativt nemt gøre noget ved det.

8 KIRKE - LIV


Indvielse af ny kirkegård

ved Gevninge Kirke

Tirsdag den 15. juni, kl. 19.00

De fl este, der færdes ad vejen fra Trællerup

og Herslev, har sikkert lagt mærke til det

grønne område nord for Gevninge Kirke.

Det har med årene taget form og ligger nu

med plæner og spredt beplantning og udgør

nu den nye kirkegård.

Det skrånende og kileformede areal er

anlagt så det danner en naturlig overgang

mellem den gamle og traditionelle kirkegård

og ådalen, med dens natur.

Det nye areal skal kun bruges til urnenedsættelser

men med mulighed for fl ere

valg, f. eks. i plænen med lille navneplade,

nedfældet i græsset’ eller en helt anonym

nedsættelse i plænen. Noget helt nyt bliver

området "skovkirkegården", hvor urnen kan

nedsættes i 3 forskellige afdelinger, som har

hver sit særpræg med hver sin bundvegetation.

Der er derfor ikke mulighed for navne-

Nyt fra graverteamet

Nu er der gået forår i pigerne, efter en lang

vinter med kontorarbejde, rengøring af

kirker, kurser og selvfølgelig snerydning.

Nu nyder vi solen, og har fået plantet de

første forårsblomster, og vi er også godt i

gang med det ukrudt der har overlevet vinteren.

Som noget nyt har vi indledt et samarbejde

alle tre gravere imellem. I vil derfor

opleve at komme til en af kirkegårdene og

ikke træffe graveren. Det er ikke ensbetydende

med, at vi holder fri J, men at vi lige

den dag arbejder sammen på en af de andre

kirkegårde.

plade dér. De plantede træer er hovedsageligt,

"paradistræer", hvorfor der allerede nu

er forlydender om at kalde stedet "Paradisengen".

Det vil lyde smukt og fredfyldt.

Indvielsen foretages af sognepræsten,

Cecilie Schackinger. Der foreligger et autoriseret

ritual for "indvielse af kirkegård".

Vi mødes ved Gevninge Kirke kl. 19.00.

Alt efter vind og vejr, er vi hvor der er bedst,

men vi håber på en fi n sommeraften.

Menighedsrådet byder på et lille traktement

efter højtideligheden. Velkommen til

alle!

Venlig hilsen kirkegårdsudvalget i Gevninge

ved Eva Ankjær Andersen, formand, Helle

Spichiger, graver, Hans Lund Nielsen, rådsmedlem.

Vi har alle tre telefonen på os, så tøv

ikke med at ringe, hvis I har spørgsmål eller

brug for vores hjælp.

Vi nyder at arbejde på kirkegårdene og

vores mål er, at der hele tiden sker nye tiltag,

og det skal være et rart sted at komme

når i besøger et gravsted, eller blot går en

tur for at se hvad vi nu har fundet på.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer og

på gensyn på kirkegården.

Hilsen fra de tre gravere,

Lisbet (21772995), Helle (22454850) og

Gitte (22755718). Mandag fri.

KIRKE - LIV 9


ALPHA-kurset kommer til Herslev!

Alle!

Alpha er for alle som vil vide noget om

kristendommen, uanset alder og baggrund.

Her behøves ingen forkundskaber.

Lærdom og Latter!

Det er muligt at lære noget om kristendommen,

og samtidig have det sjovt.

Pizza og pasta!

Hver aften startes med fælles

måltid. Det er festligt! Efter

en travl dag behøver man

ikke selv at lave maden....

Hjælpsomhed!

I små grupper diskuteres alle

de spørgsmål, som foredragene

rejser.

Alt hvad du vil vide!

Alle spørgsmål er velkomne. Intet spørgsmål

er for enkelt eller for provokerende, når man

er på Alpha.

Glæd dig, for til efteråret introduceres

ALPHA-kurset hér i pastoratet!

ALPHA-kurset gi’r dig en mulighed for

intet mindre end at udforske meningen med

livet & Alpha-kurset er for enhver, som har

lyst til at undersøge, hvad den kristne tro

går ud på. Det er afslappet, sjovt og udfor-

Dette forår har der været to hold i gang i

præstegården i Herslev – for de mindste

med babysalmesang og for de 2-5-årige

har der været et forløb med rytmik. Efter

sommerferien begynder der et nyt forløb

med start i uge 34. Undervisning på

mandage – om der igen bliver opstart af

10 KIRKE - LIV

drende. Alpha-kurset er relevant for alle,

men henvender sig i særlig grad til dem, der

vil undersøge den kristne tro: nye kristne,

nye i kirken men også de, som har brug for

at forfriskes i troen.

Før hver lektion spiser deltagerne sammen

for at lære hinanden at kende. Første

gang sørger sognepræsten for mad, herefter

vil det blive sammenskuds/gå på tur.

Lyt, tal, lær og opdag. Spørg om hvad som

helst. Ingen spørgsmål er nemlig forkerte.

Alpha-kurset anvendes i alle slags kristne

trossamfund og millioner af mennesker

verden over har haft stor glæde af kurset.

ALPHA-kurset består af en serie lektioner,

fordelt på ca. 10 uger, der tager forskellige

kristne emner op. For eksempel:

„Hvem er Jesus?“ og „Hvorfor og hvordan

skal man bede?“. Efter hver lektion er der

snak og kaffe i små grupper. Alpha-kurset

afrundes med en dag med et længere forløb.

Dato herfor aftales undervejs med deltagerne.

Velkommen til et spændende forløb!

Maden kommer til at koste ca. 20 kr./

gang. Første gang er der tilmelding til sognepræsten

på tlf. 46402038 senest fredag d.

20. august. Vi mødes som udgangspunkt på

torsdage, men 1. gang er dog tirsdag d. 26.

august kl. 18.30-21.00 i præstegården, Herslev

Bygade 6B, 4000 Roskilde.

Babysalmesang & rytmik for de små

såvel babysalmesang som rytmik afhænger

af tilmeldingerne. Line Skovhaug underviser

– og der er tilmelding til hende på

tlf. 21246393 / Line@skovhaug.dk eller til

præstesekretæren, Betty Hansen, fredage

kl.9.00-15.00 på tlf. 46402038/ behh@km.

dk


Værd at vide

Mange nyttige informationer finder du i øvrigt

kirkens hjemmeside

www.hgk-kirker.dk eller på

www.personregistrering.dk

Fødsel

Fødselsanmeldelse skal forældrene indsende/aflevere

til sognepræsten, Herslev Bygade

6A, 4000 Roskilde senest 14 dage

efter fødslen. ’Omsorgs- og ansvarserklæring’

skal afleveres samtidig, hvis forældrene

ikke er gift. Denne erklæring tilkender

forældrene fælles forældremyndighed

over barnet.

Navngivning/dåb

For aftale om dåb rettes henvendelse til

sognepræsten. Ved navngivning rettes

henvendelse til præstens sekretær. I Herslev

Kirke kan der af hensyn til pladserne

i kirken max. være 3 dåb ved én gudstjeneste,

i Gevninge Kirke 2 og i Kornerup

Kirke 1. Er der ’fuldt hus’ åbnes der for, at

man kan få sit barn døbt i forlængelse af

én af gudstjenesterne den pågældende søndag.

Hør nærmere hos sognepræsten.

Faddere ved dåben

Enhver som er døbt, kristen og over konfirmationsalderen

kan blive fadder. Medlemskab

af Folkekirken er ikke en nødvendighed.

Navneændring

Check den nye navnelov på familiestyrelsens

hjemmeside

(www.personregistrering.dk).

Blanketter kan udskrives herfra. Det koster

fra januar 2010 460 kr. at få en navneændring

behandlet – med mindre den

foretages i forbindelse med vielse.

Vielse/velsignelse

Ret henvendelse til sognepræsten for aftale

om vielse/velsignelse af borgerligt indgået

ægteskab. Vielsens juridiske grundlag er

en såkaldt ’prøvelsesattest’, som parret

forud har indhentet fra Folkeregistret, og

to vidner, som er til stede under vielsen i

kirken.

Hjemmebesøg/sygebesøg

Sjælesorg er én af præstens mange opgaver.

Du er derfor altid velkommen til at henvende

dig, hvis du har brug for én at tale med,

én, der lytter eller én, der be’r for dig og

dine. Ring for aftale på tlf. 46 40 20 38.

Døende og dødsfald

Ret henvendelse til sognepræsten, som gerne

kommer ud i hjemmet, på plejehjemmet

eller på sygehuset til samtale, nadver og/eller

forbøn. Samtale omkring bisættelse/begravelse

foregår fortrinsvis i præstegrden.

Ved dødsfald rettes tillige henvendelse til

en bedemand, som sammen med familien

står for alt det praktiske omkring dødsfaldet.

Forud for bisættelse/ begravelse holder

præsten en samtale med de pårørende.

Hvis du mangler kørsel

til gudstjenester og kirkelige arrangementer

i pastoratet, er du velkommen til på menighedsrådets

regning at bestille telebus.

Ring 70 20 78 29.

Hvis du vil opdateres…

- kan du maile til sognepræsten på

csch@km.dk eller til præstesekretæren

Betty Hansen på behh@km.dk, så du kan

komme på kirkens mailliste og i din inboks

få info om ugens gudstjenester/kirkelige

arrangementer. Mails sendes ud om

fredagen.

KIRKE - LIV 11


Gudstjenesteliste/Kirkelige arrangementer

Dato Herslev Gevninge Kornerup

Søndag 6. juni 12.00 10.30

Søndag 13. juni 9.00

Torsdag 17. juni 17.00

Søndag 20. juni 10.30

Søndag 27. juni 9.00 10.30

Søndag 4. juli 10.30

Søndag 11. juli 10.30

Søndag 18. juli 10.30

Søndag 25. juli 9.00 (HR)

Søndag 1. august 9.00 (HR)

Søndag 8. august 9.00 (HR)

Søndag 15. august 10.30 9.00

Søndag 22. august 10.30

Søndag 29. august 9.00 (HR)

Søndag 5. september 10.30 12.00 (konf.introgudstj.)

Søndag 12. september 10.30 9.00

Søndag 19. september 10.30 (Fælles høstgudstj.)

Torsdag 23. september 17.00

(Børnegudstj. m.

spisning)

(Børnegudstj. m.

spisning)

(Konf.indskr. efter

tjenesten)

Sognepræst Cecilie Schackinger vikarierer for Helene Rasmussen (HR) følgende søndage: den 20. juni kl.9.00 i Gershøj, den

4. juli kl.9.00 i Sæby., den 11. juli kl.9.00 i Gershøj , den 18. juli kl.9.00 i Sæby og den 22. august kl.9.00 i Sæby.

’Kirke - Liv er udgivet af Herslev-Gevninge-Kornerup Menighedsråd og redigeret af sognepræst Cecilie Schackinger. Dato for

indlæg til næste blad bedes være sognepræsten i hænde senest fredag 30. juli 2010

More magazines by this user
Similar magazines