hkbladet nordjylland

onlinecatalog.dk

hkbladet nordjylland

hk bladet

nordjylland

01IjanI2013

jeanette

roterede

sig til job

Jobrotationsprojekt

var vejen til fast arbejde

Det er os med

overenskomster og faglige fællesskaber


så er det sagt

HK bladet nordjylland januar 2013

hk bladet

nordjylland

udgives af HK nordjylland

Ansvarshavende

Ivan Ziegler,

ivan.ziegler@hk.dk

Redaktion

Redaktion og layout

Steen Timmermann (dj)

Telefon direkte 3364 1428

Mobil 2395 7723

steen.timmermann@hk.dk

2

Bladet på nettet:

www.hk.dk/nordjylland

Forside:

Foto: ajs Smed nielsen

Dette nummer udkommer

18. januar 2013.

Næste nummer:

nr. 2 2013 udkommer

22. marts 2013.

Indlevering af materiale:

Senest 25. februar 2013

kl. 12.00

(sendes til 20st@hk.dk)

Tryk: Color Print

Oplag: 28.000

,,

Lad dog

arbejdspladserne

rotere

af

afdelIngsformand

ivAN ziEgLER

20Iz@hk.dk

Kollega jeanette, som du kan møde i dette nummer af bladet, har fået

fast arbejde. Som virkar overtog hun arbejde for medarbejdere på kursus,

og det førte til, at hun blev på arbejdspladsen, da projektet stoppede.

jeanette er heldigvis ikke et enestående tilfælde. En analyse fra Beskæftigelsesregion

nordjylland viser, at næsten 8 ud af 10 ledige er i arbejde

umiddelbart efter rotationsforløbet, og at mere end 6 ud af ti langtidsledige

rotationsvikarer på længere sigt er i arbejde. Det er glædeligt,

at det samme billede gælder for ledige over 50 år.

jobrotation viser sig tydeligvis at være et rigtig godt redskab til at få

ledige i arbejde igen.

Faktisk er mulighederne for jobrotation også et godt redskab for virksomhederne

og deres medarbejdere.

Det er åbenlyst, at når ansatte uddanner sig og øger deres viden,

kunnen og kompetencer bliver virksomheden samlet set dygtigere og

stærkere. Konkurrencekraften bliver styrket. For den enkelte medarbejder

betyder uddannelse, at værdien på arbejdsmarkedet stiger og øger

chancerne for at holde sig i job.

Og skal vi blive lidt højstemte, så er det jo netop på viden, kunnen og

kompetencer Danmark skal klare sig i den internationale konkurrence,

så jobrotation gavner hele nationen.

når jobrotation i den grad er en win-win-situation for alle, kan det

undre, at ikke flere virksomheder har øje for muligheden.

I researchen forud for dette blad viste det sig mere end svært at finde

en virksomhed - privat som offentlig - med et igangværende rotationsprojekt

inden for HK’s fagområder på den måde, projekterne oprindeligt

er tænk: Fastansatte medarbejdere på kursus - ledige på arbejde.

jobrotation er billig for virksomhederne: Med hver vikar i private

virksomheder følger et offentlig tilskud på 194 kroner i timen og i det offentlige

173 kroner. Dertil kommer selvfølgelig udgiften til uddannelse af

fastansatte medarbejdere; men det er jo en udgift, der lønner sig, altså

en investering.

jobrotation er en oplagt mulighed selv for små og mellemstore virksomheder,

så det er bare at komme igang. HK hjælper gerne med at udvikle

og igangsætte projekter.

hk NORDJYLLAND

Gartnervej 30

9200 aalborg SV

Telefon 70 11 45 45

Telefax 98 12 32 81

E-mail: nordjylland@hk.dk

www.hk.dk/nordjylland

Åbnings- og telefontider

(aalborg-kontor)

Mandag kl. 9.00-17.00

Tirsdag kl. 9.00-15.00

Onsdag kl. 9.00-15.00

Torsdag kl. 9.00-15.00

Fredag kl. 9.00-13.00

Lokalkontorer:

THISTED

Sofievej 13

7700 Thisted

Telefon 70 11 45 45

(Åbningstider: Man. 9-17,

tirs. og tors. 9-15, fre 9-13)

HJØRRING

Østergade 23, 2. sal,

9800 Hjørring

Telefon 70 11 45 45

(Åbningstider: Man. 9-17,

tirs. og tors. 9-15, fre 9-13)

FREDERIKSHAVN

Fredensgade 5

9900 Frederikshavn

Telefon 70 11 45 45

(Åbningstider: Mandag 9-17

og torsdag 9-15)

HOBRO

H. I. Biesgade 7

9500 Hobro

Telefon 70 11 45 45

(Åbningstider: Mandag 9-17

og torsdag 9-15)

hk’s A-kASSE

Telefon 7010 6789 . Postboks 106, 0900 København C

www.hka-kasse.dk . Mail: a-kassen@hk.dk


indhold

02 Så er det sagt

04 kort&godt

06 Få private virksomheder

med jobrotation

De færreste private virksomheder har

fået øje på jobrotation med uddannelse til

ansatte og arbejde til ledige.

08 Jobrotation førte til fast arbejde

jeanette Tagmose nilsen havde søgt mange

jobs, inden hun fik mulighed for at blive

ansat i jobrotation. nu hjælper hun andre

ledige med at komme ud i jobrotations-forløb.

10 hk-kritik: Reform

ophæver overenskomst

Lønnedgang i nye fleksjob som følge af

reform, der sætter overenskomster og

fagbevægelse ud af spillet.

11 Millioner til nordjyske hk’ere

12 hk hjælper hurtigere tilbage i job

Faglige, a-kasse- og vejledningsredskaber

skal støtte medlemmer fra fyreseddel til

job.

14 Flåden på ret kurs

1. Eskadre på Flådestation Frederikshavn

er kåret som bedste lokale læreplads - og

nummer to på landsplan.

17 Transport til

sektorgeneralforsamlinger

18 Sektorgeneralforsamlinger

20 generalforsamling

i hk Ungdom

20 generalforsamlinger

i lokalområder

22 Fælles aktiviteter

26 Nyt fra klubberne

1. eskadre fik uddannelsespris

Kontorelev Mia Lynge Iversen er glad for sin læreplads. Så

14

glad, at hun indstillede 1. Eskadre på Flådestation

Frederikshavn til titlen ”Bedste Læreplads”.

nu kan arbejdspladsen smykke

sig med hele to titler: Bedste

lokale læreplads og nummer to i hele landet!

-Selvom det er første gang, vi har en elev,

må vi jo gøre det rigtigt, siger chefen.

Millioner af kroner

til nordjyske

HK-medlemmer

Sidste år hentede HK nordjylland

mindst 26 millioner kroner

hjem til medlemmer i form

af erstatninger, godtgørelser

og efterbetalinger.

11

Vær med

til at bestemme

Forår er generalforsamlingstid i HK nordjylland:

Fire faglige sektorer, fem lokalråd og HK

Ungdom skal se på hvad der er sket og tage stilling

til, hvad der skal ske.

18

Brug din indflydelse og vær med til

at bestemme.

3

www.hk.dk/nordjylland


HK bladet nordjylland januar 2013

kort&godt

Vil bevare nordjyske forsvarsjob

En forsvundet tekst i det nye forsvarsforlig har fået HK/Stat nordjylland

til at råbe vagt i gevær og bede Folketingets forsvarsudvalg om

at sikre 140 stillinger hos Forsvarets Personeltjeneste i Hjørring.

I tidligere forlig var anført, at stillingerne skulle bevares i Hjørring,

hvortil de i sin tid blev givet som kompensation, da materieltjenesten

blev flyttet til Ballerup. Den sikring er imidlertid gledet

ud af det nye forlig.

-Der er lagt op til store besparelser på HR-området, og vi er

bekymrede for, at stillingerne nedlægges

eller flyttes, skriver

HK/Stat nordjylland til udvalget

og blander sig

dermed i den politiskedebat

om udmyntningen

af forsvarsforliget.

Forsvarsforligetlægger

op til,

at der skal

spares 2,7

milliarder

kroner

fra 2013-

2017.

4

Tjek rabatter

og gode tilbud

fra HK !

hk.dk/

medlemsfordele/rabatter_og_fordele

Book en faglig medarbejder

Vil du være sikker på at træffe en faglig medarbejder,

der kan hjælpe dig med netop dit problem, er det en

rigtig god idé at bestille tid til en samtale. Så undgår

du unødvendig ventetid - eller måske at gå forgæves.

Du kan booke en samtale ved at ringe på ét af disse

telefonnumre:

Privat: 3364 1301

Handel: 3364 1305

Offentligt ansat: 3364 1309

Har du et akut problem, kan du selvfølgelig altid

komme på et af afdelingens kontorer uden at have

en aftale.

Nordjylland

foto colourbox

Husk

at tjekke dine

elektroniske breve

fra HK

Dine breve fra HK om ledighed, udbetalinger fra a-kassen,

uddannelse og medlemskab leveres i din elektroniske postkasse

på medlemsportalen www.mithk.dk.

Husk derfor at tjekke din personlige postkasse på mithk.dk,

hvor du får samlet en del af dine breve fra HK i et let og overskueligt

e-arkiv. På den måde slipper du for selv at skulle arkivere dine

papirer fra HK, og du er samtidig med til at gøre miljøet en tjeneste.

Log på mithk.dk med cpr-nummer og pinkode eller NemID.

Her kan du registrere din private emailadresse og dit

mobiltelefonnummer. Du kan også på mithk.dk tilmelde

dig en service, så du får tilsendt en

email eller en sms, når der kommer

ny post.


Hold regnskab med

dit fravær fra jobbet

Hvad enten du er syg, holder ferie eller feriefridage,

afspadserer overarbejde, har barns sygedag eller

selv er syg, så er det er vigtigt, at du holder regnskab

med hvorfor, hvornår og hvor længe, du er væk

fra jobbet.

HK nordjylland oplever ikke sjældent uoverensstemmelser,

hvor arbejdsgivers opfattelse af en

medarbejders fravær ikke stemmer overens med

den ansattes. Uden registreringer af fraværet, ender

sagen som påstand mod påstand. Ved opgørelse af

antallet af sygedage, har det også betydning, at du

nøjagtig ved, hvilke dage, du har været sygemeldt.

I din egen interesse bør du derfor notere i din kalender

på dato, hvornår du ikke er på arbejde og

hvorfor. notér også, om du har været fraværende

hele dage, eller hvilket klokkeslet, du måske er gået

hjem fra arbejde.

Nu kan du spare selvvalgt uddannelse op

Er du dækket af en overenskomst indenfor HK/Privat eller HK/

Handel, hvor der er aftalt selvvalgt uddannelse, kan du nu spare

uddannelsesdage op til længere uddannelsesforløb.

Fra 1. januar 2013 blev retten til selvvalgt uddannelse på

en række overenskomster udvidet. Du kan således nu overføre

ubrugte dage i op til tre år og bruge dem på uddannelsesforløb

af maksimum 6 ugers varighed. Har du ubrugte dage fra 2011

og 2012, kan du medregne dem.

Selvvalgt uddannelse kom ind i overenskomsterne i 2007,

og i de fleste overenskomster har du 10 dage om året, som du

kan bruge på uddannelse efter eget valg. Du får dækket udgifter

til kursusgebyr, materialer, transport, overnatning ved internatkurser

og minimum 85 procent af din løn.

Du skal som hovedregel have 9 måneders anciennitet på

arbejdspladsen for at have ret til selvvalgt uddannelse.

Du skal dog være opmærksom på, at der er forskel på anciennitetskrav

og dækning af løn under uddannelse. På Dansk

Erhvervs område er der pt. ingen krav om anciennitet, og du

kan få 100 procents dækning af løn.

Du kan se mere på www.selvvalgtuddannelse.dk, www. efteruddan.nu

og www.kompetencefonde.dk

Har du brug for inspiration til, hvilke uddannelser der kunne

være interessante for dig, så kan du tjekke www.ug.dk, som

er Ministeriets for børn og undervisnings hjemmeside.

hvilke uddannelser kan støttes

Vil du på selvvalgt uddannelse, skal du aftale det med din arbejdsgiver.

når du har en aftale på plads, skal du søge støtte

i enten den centrale kompetencefond, som hører til din overenskomst,

eller i din virksomheds kompetencefond.

Der gives tilskud til mange forskellige slags kurser og uddannelse:

• Forberedende voksenundervisning

• Gymnasiale fag

• aMU-kurser

• Enkeltfag på erhvervsuddannelser

• Fagmoduler på merkonomuddannelse

• Enkeltfag på diplom- og maseruddannelser

• Private kurser

• Du får dækket udgifter til kursusgebyr, materialer, transport,

overnatning ved internatkurser og minimum 85 procent

af din løn.

Hvilke uddannelser, der er godkendt, varierer fra overenskomst

til overenskomst. Er du i tvivl, kan du henvende dig til

kompetencefonden under din overenskomst.

Du kan også hente råd og vejledning hos HK nordjyllands

uddannelseskonsulenter.

foto colourbox

kort&godt

5

www.hk.dk/nordjylland


foto colourbox

HK bladet nordjylland januar 2013

6

FaKta

sÅDAN FUNGERER JOBROTATION

• Ved jobrotation kommer de faste medarbejdere på efteruddannelse og

kurser, mens ledige vikarer indgår på virksomheden og overtager enten

deres job eller andre funktioner i en periode.

• Et jobrotationsprojekt kan strikkes sammen med én - eller mange -

medarbejdere på kursus. Det afgørende er, at det er ledige, der vikarierer

for den eller de fastansatte medarbejdere, der er på kursus/efteruddan-

nelse.

• De ledige, der arbejder som vikarer, modtager løn som andre på virksomheden.

Virksomheden kan få jobrotationsydelse på 173,19 kr. i

timen i tilskud, hvis det er en offentlig institution, og 194,84 kr. i timen,

hvis det er en privat virksomhed.

Læs mere om jobrotation – for eksempel på jobnet.dk

jobrotation •

Fasta

- ledig

Samfundsforsker:

-Virksomhederne

ved for lidt

om jobrotation

af naIa bang, texthuset.dk

De færreste private

virksomheder har

fået øje på mulighederne

i jobrotation,

der betyder

uddannelse til

ansatte og job til

ledige.


Få private virksomheder lader arbejdspladserne rotere...

nsatte på Kursus

e på arbejde

Af samtlige nordjyske jobrotationsprojekter

sidste år foregik kun

godt hvert femte i en private virksomhed.

Det viser en opgørelse fra Beskæftigelsesregion

Nordjylland.

Der er imidlertid stor spredning i de

nordjyske kommuner, hvor fra hvert tiende

til godt hvert tredje rotationsprojekt foregår

i private virksomheder, lyder vurderingen

fra jobrotationskoordinator Pia Nielsen,

Beskæftigelsesregion Nordjylland.

­Vi venter dog, at antallet af projekter i

Når flere private virksomheder ikke tager imod jobrotations­ordningen

med kyshånd, så skyldes det

blandt andet – ifølge professor Flemming Ibsen, Institut

for Statskundskab på Aalborg Universitet – at mange

virksomheder ved for lidt om job rotation.

­Først og fremmest er der selvfølgelig alt papirarbejdet. Det

kan være svært at gennemskue for en lille virksomhed – og

måske er informationsarbejdet omkring, hvordan man kan få

hjælp etc. ikke god nok. Mange virksomheder har desuden allerede

fyret medarbejdere og er nede på et minimum af kernemedarbejdere,

der sikkert er svære at undvære, hvis de nu

skulle på efter­ eller videreuddannelse, forklarer Flemming Ibsen.

Han er dog ikke i tvivl om, at både de enkelte virksomhe­

private virksomheder vil stige, fordi mange

jobcentre har rettet fokus på at etablere

jobrotation i netop den private sektor, siger

hun.

Ved den såkaldte ’jobrotation’ sender

virksomheder medarbejdere på efteruddannelse

og lader imens ledige overtage

arbejdet mod et klækkeligt løntilskud til

virksomheden. Dermed bliver der slået to

fluer med samme smæk: Opkvalificering i

virksomheden og beskæftigelse til ledige.

Ordningen er tilsyneladende også god

til at få ledige i arbejde på længere sigt.

af steen timmermann • steen.timmermann@hk.dk

En analyse af beskæftigelseseffekten

ved jobrotation, som rådgivningsvirksomheden

COWI har lavet for Beskæftigelsesregion

Nordjylland, dokumenterer, at

mere end seks ud af ti ledige er i job på

længere sigt efter at have deltaget i et rotationsprojekt.

Og knap seks ud af ti ledige

over 50 år fortsætter i job efter forløbet.

z

LÆS OGSÅ

LAD ARBEJDSPLADSERNE ROTERE - side 2

JOBROTATION FØRTE TIL FAST JOB - side 8

der ­ og samfundet ­ har glæde af jobrotation: Medarbejderne i

virksomhederne bliver opkvalificerede, og ledige får mulighed

for at komme ud og få noget job­erfaring og at præsentere sig

for arbejdsgiverne.

­Vores undersøgelser viser, at der er større gevinst i at skabe

jobrotationsforløb i private virksomheder, der har bedre muligheder

for at udvide arbejdsstyrken efter behov, frem for i

det offentlige, der er begrænset af budget­nedskæringer, påpeger

Flemming Ibsen.

Derfor opfordrer han erhvervsorganisationerne, de faglige

organisationer og kommunerne til at gå sammen om en massiv

informationskampagne rettet mod de private virksomheder

for at fortælle dem om fordelene og mulighederne med

job rotation.

z

7

s

www.hk.dk/nordjylland


HK bladet nordjylland januar 2013

Jobrotation førte

8


til fast arbejde

jeanette Tagmose nilsen havde

søgt mange jobs, inden hun fik

mulighed for at blive ansat i jobrotation

på aOF nord. nu hjælper

hun andre ledige med at komme

ud i jobrotations-forløb

H

K’er Jeanette Tagmose Nilsen

hilser på en gruppe ledige

HK’ere, der er på kursus i Kursushuset

AOF Nord på Mylius Erichsensvej.

Hvis nogen af deltagerne gerne vil bruge

jobrotationsordningen til at komme

ind og præsentere sig for nye virksomheder,

er det hendes chef, afdelingsleder i

Kursushuset Lene Cato, der tager kontakt

til virksomhederne, mens Jeanette tager

sig af papirarbejdet.

Jeanette ved, at jobrotation er en god

løsning for ledige, for hun er selv kommet

ind i AOF Nord via et jobrotations­forløb.

­Det er noget andet end virksomhedspraktik.

Man får løn og indgår som en ligeværdig

del af medarbejderstaben – jeg

er aldrig blevet behandlet som ”en vikar”,

slår Jeanette fast.

­Der er masser af private virksomheder,

hvor medarbejderne har et uddannelsesbehov.

Og der er masser af ledige, der

gerne vil ind på arbejdsmarkedet. Derfor

bør mange flere virksomheder se på muligheden

for at få en jobrotations­medarbejder,

påpeger hendes chef Lene Cato.

Fra trykflasker til mennesker

Det er ikke altid nogen fordel at være en

trofast medarbejder, der ikke ”shopper

rundt” på arbejdsmarkedet. Det måtte Jea­

hk’er Jeanette tagmose nilsen tog som rotationsvikar over,

mens fastansatte hos aof nord uddannede sig. I dag er hun

selv fastansat i kursusvirksomheden og laver papirarbejdet

for kurser til bl.a. de ledige hk’ere, hun her er fotograferet

sammen med.

nette sande, da den virksomhed, hun havde

arbejdet i gennem mere end 14 år, lukkede.

­Jeg var i lære på Eternitfabrikken, og

bag efter var jeg ansat i et ilt­ og gasfirma

i mere end 14 år. Da firmaet lukkede, tog

jeg et regnskabskursus på handelsskolen,

og så gik jeg ellers i gang med at søge

jobs. Men jeg fik afslag på afslag. Det var

ikke nogen fordel at have arbejdet i et firma

med trykflasker i 14 år, fortæller Jeanette.

Jeanette havde ikke hørt om jobrotation,

men til et møde på HK mødte Lene

Cato op og præsenterede sig selv og kursusvirksomheden

AOF Nord og fortalte

om jobrotation. Hun og Jeanette snakkede

sammen, og Jeanette syntes, det lød

spændende.

Ekstraudgift på bare 2.000 kr

Det var faktisk chefen selv, Lene, der skulle

på efteruddannelse.

­ Jeg var allerede på det tidspunkt i

gang med en lederuddannelse. Den tager

tre år på deltid. Og heldigvis er jobrotationsordningen

sådan, at man ikke behøver

at gå ind i nøjagtig den samme jobfunktion

som den person, der skal på efteruddannelse.

For sagen var jo, at jeg sad med

af naIa bang, texthuset.dk • foto aJs nIelsen

-flere virksomheder burde benytte jobrotation, siger

afdelingsleder lene cato (stående), aof nord. mens

hun uddannede sig, blev der job til hk’er Jeanette

tagmose nilsen.

en masse arbejdsopgaver, der nemt kunne

varetages af en HK­assistent – og sikkert

også blive lavet både bedre og hurtigere.

Desuden skulle vi opnormere, fordi vi nu

også udbyder akademi­ og AMU­uddannelser,

og det kræver meget papirarbejde,

forklarer Lene.

Hun er for længst færdig med lederuddannelsen,

og Jeanette er i dag fastansat

som sekretær for hende i AOF Nord. Vi

har regnet på, hvad det kostede AOF Nord

at have Jeanette i jobrotations­forløb. Med

de tilskud der er, har udgiften til den ekstra

medarbejder været på mellem 2.000

og 3.000 kroner om måneden inklusive

sociale omkostninger, påpeger Lene og

fortsætter:

­Der er, som vi kan se det, kun én

ulempe ved jobrotationsordningen – og

den er for den ledige: Du optjener ikke timer,

mens du er jobrotationsmedarbejder.

Man kan sige, at uret bliver sat i stå. Så er

man ved at falde for dagpengegrænsen,

når man kommer i jobrotation, vil man

også være det, når forløbet slutter ­ hvis

man da ikke bliver fastansat, som Jeanette

er blevet.

z

9

www.hk.dk/nordjylland


HK bladet nordjylland januar 2013

reForm aF FleKsjob og Førtidspension

Reformen trådte i kraft 1. januar 2013 og får ikke konsekvenser for personer,

der inden 31. december 2012 er ansat i et fleksjob, så længe de er ansat

i samme fleksjob.

FleKsjob

• Kravet for fleksjob er stadig en varig og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen.

• Der kan tilkendes fleksjob til personer med en arbejdsevne under 12 timer

ugentlig.

• Man kan først ansættes i fleksjob på hidtidig arbejdsplads, når man har

været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens

sociale kapitel.

• Under 40-årige vil højst få tildelt fleksjob for fem år ad gangen. Over

40-årige kan efter det første femårige fleksjob få tilkendt et permanent fleksjob.

• arbejdsgiver betaler alene løn inkl. pension for den arbejdsindsats, den

fleksjobansatte reelt yder. Kommunen supplerer lønnen fra arbejdsgiver med

et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten.

• Tilskuddet fra kommunen udbetales til medlemmet og er op til 98% af dagpengene

svarende til ca. 17.000 kr om måneden. Heraf trækkes 5% til aTP,

dog max. 500 kr.

• Ved en løn op til 13.000 kr om måneden (brutto inkl. pension) modregnes

30% i tilskuddet.

• Løn over 13.000 kr om måneden modregnes 55% i tilskuddet.

• Tilskuddet er fuldt aftrappet ved en lønindkomst inkl. pension fra arbejdsgiveren

på 36.400 kr. pr. måned

ledighedsydelse

• Ledighedsydelsen udgør 89% af højeste dagpengesats.

• Ledighedsydelsen udbetales uafhængigt af evt. ægtefælles indkomst og

formueforhold.

• Ledighedsydelsen er ikke varighedsbegrænset.

• Personer, der har nået fleksydelsesalderen, får ledighedsydelse med 60%

af max dagpenge.

• Ledige fleksjobvisiterede skal aktivt søge job. De skal have kontaktsamtaler

hver 3. måned og have ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

• Modtagere af ledighedsydelse får tre ugers karantæne ved selvforskyldt

ledighed.

Førtidspension

• Ingen under 40 år skal have førtidspension, med mindre det er helt åbenbart,

at de aldrig kommer til at varetage et job.

• Unge skal i stedet have en sammenhængende tværfaglig indsats i en individuel

plan for et ”ressourceforløb” – op til 5 år ad gangen, eventuelt flere

forløb.

• Personer over 40 år skal som udgangspunkt have ét ressourceforløb, inden

de kan få tilkendt førtidspension. Et ressourceforløb er en helhedsorienteret

indsats, som kan indeholde både social-, beskæftigelses-, uddannelses-

og sundhedsfaglige tilbud.

• alle får én gennemgående sagsbehandler, som skal koordinere sagen.

• Deltagerne i et ressourceforløb modtager samme ydelse som hidtil. Kommer

man eksempelvis fra kontanthjælp, er det denne ydelse, man fortsætter

på. Dog mindst 60% af max. dagpenge.

10

foto colourbox

HK-kritik: re

ophæver over

Lønnedgang i nye fleksjob som følge af

reform, der sætter overenskomster og

fag bevægelse ud af spillet

De 211 nordjyske HK­medlemmer i fleksjob

må krydse fingre for, at de kan beholde deres

nuværende job. Må de ud og finde sig

et nyt fleksjob, bliver det med en betydelig nedgang i

indkomsten.

Det er konsekvensen af reformen af fleksjob og

førtidspension, som trådte i kraft 1. januar og gælder

for fleksjob aftalt efter denne dato.

Tidligere fulgte lønnen i fleksjob den gældende

overenskomst på området, men med reformen kan

der ses bort fra aftalerne på arbejdsmarkedet.

Med de nye regler nedsættes tilskuddet til arbejdsgiveren,

som nu kun skal betale løn efter den præsterede

arbejdsindsats. Dertil aftrappes et kommunalt

tilskud til fleksjobberen på op til 17.000 kroner om

måneden i forhold til lønnen.

Ifølge HK’s beregninger vil en kontorassistent i

fleksjob seks timer om ugen miste 8.000 kroner om

måneden med de nye regler i forhold til de tidligere.

En sælger med samme timetal vil miste 14.000 kroner

om måneden.


af steen timmermann • steen.timmermann@hk.dk

form

enskomst

modelfoto colourbox

Millioner til

nordjyske HK’ere

HK-medlemmer fik mindst

26 millioner gode grunde til

fagligt medlemskab i 2012

Mindst 26 millioner kroner.

Så meget fik nordjyske HKmedlemmer

kontant ud af

deres medlemskab af fagforeningen

i 2012.

I alt hentede HK nordjylland sidste

år 26.075.254 kroner hjem til

medlemmer i form af erstatninger,

godtgørelser og efterbetalinger af

løn, pensionsbidrag, feriepenge osv.

Det er godt 3 millioner kroner mere

end året før.

svært at få psykiske

arbejdsskader anerkendt

af steen timmermann • steen.timmermann@hk.dk

Private arbejdsgivere måtte betale

8,8 millioner kroner til medarbejdere

eller tidligere medarbejdere,

og fra Lønmodtagernes Garantifond

er der hentet knap 9,2 millioner kroner

til ansatte i konkursramte virksomheder.

Fra offentlige arbejdsgivere - stat,

region og kommuner - har HK nordjylland

hentet mindst 1,2 millioner

kroner hjem til medlemmer i faglige

sager. ’Mindst’, fordi det endelige beløb

i faglige sager inden for den offentlige

sektor endnu ikke er gjort op.

Endelig er der hentet 8.097.815

kroner hjem i form af erstatninger til

arbejdsskadede medlemmer.

z

Reformen har mødt hård modstand fra

både handicaporganisationer og fagbevægelsen,

bl.a. fra HK.

­Mange af HK’s medlemmer vil opleve

en alvorlig nedgang i indkomsten i forhold

Fleste erstatninger går til selig opstået begivenhed, som f.eks.

til de gamle fleksjobregler, siger formand

for HK Nordjylland Ivan Ziegler.

fysiske ulykker og skader

butiksrøveri, er det stort set umuligt

at få psykiske skader anerkendt,

Nedgangen i indkomst vil også præge

seniortilværelsen, fordi ændringerne betyder

mindre indbetaling på pensionsopsparingen,

påpeger han. P

sykiske arbejdsskader vejer

stadig tungt på nordjyske HKarbejdspladser,

men det er

siger Kirsten Thimm, den ene af to

medarbejdere i HK nordjyllands sociale

team.

Ud over arbejdsskadesager støt-

Han kritiserer reformen for at sætte

fortsat mere end svært at få skaderter teamet medlemmer ved sager

overenskomster og fagbevægelsen ud af

ne anerkendt som sådan i arbejds- i forhold til den sociale lovgivning,

spillet.

skadesystemet.

f.eks. sygedagpenge, førtidspension

Reglen om, at den faglige organisation

Det er oplevelsen hos HK nordjyl- og revalidering.

med overenskomst på det pågældende omlands

sociale team, der i 2012 hen- -Vi ser desværre den kedelige udråde

inddrages ved etablering af fleksjob er

tede godt 8 millioner kroner hjem til vikling, at stadig flere ender på det,

nemlig også forsvundet med reformen.

arbejdsskadede medlemmer i form der i kommunalt sprog kaldes ”egen-

­Vi frygter, at mennesker i en presset si­

af erstatninger.

forsørgelse”, fortæller sagsbehandler

tuation finder sig i underbetaling og ringe

Langt den største del af teamets anders jensen, HK nordjylland.

arbejdsforhold. Det er ikke godt at overlade

løbende 200 aktive sager drejer sig Udtrykker dækker over, at kom-

lønforhandlingen til arbejdsgiver, jobcen­

om psykiske skader. alligevel falder muner stopper sygedagpenge og

ter og en presset medarbejder, siger Ivan

størstedelen af erstatningerne på overlader den syge til at blive forsør-

Ziegler.

baggrund af fysiske ulykker på arget af ægtefællen.

­Vi er foruroligede over, at det tætte sambejdspladsen

og skader på bevæge- -Vi kæmper mod meget restrikarbejde

mellem jobcentre og fagforeninger

apparatet.tive

regler i kommunerne, siger an-

ikke er bevaret. z

-Hvis der ikke er tale om en pludders jensen.

z

11

www.hk.dk/nordjylland


HK bladet nordjylland januar 2013

12

Går du med en fyreseddel i lommen, eller kan du snart se enden

på din midlertidige ansættelse, så har HK Nordjylland et

godt tilbud til dig.

Vi sætter alle vores kompetencer sammen for at hjælpe dig til

at finde den korteste vej til nyt job.

FællesMøde

for dig, der er opsagt og skal finde et nyt job

På mødet vil faglige medarbejdere, a-kassevejledere og uddannelsesvejledere

fortælle om rettigheder i forbindelse med

fyring, hvordan du kommer bedst ud af jobbet, om muligheder

for beskæftigelse og hvordan du opkvalificerer dig gennem

uddannelse og kurser. Du får tjek på a-kasseregler og et jobsøgningskursus.

Tid: Mandag den 11. marts 2013 kl. 16.00-19.00

(Arrangementsnr. 9208-13-03-11)

Mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-19.00

(Arrangementsnr. 9208-13-04-08)

(Møderne gentages 2. mandag i hver måned)

Sted: HK Nordjylland, Gartnervej 30, Aalborg SV

Målgruppe: Medlemmer i opsigelsesperioden

Pris: Gratis

Tilmelding: Tilmelding senest tre dage inden mødet

(se side 31)

Korteste Vej

til job

HK hjælper

Bred vifte af faglige, a-kasse- og

vejledningsredskaber skal støtte

medlemmer fra fyreseddel til nyt

job

Kolleger, der mister jobbet ­ f.eks.

ved afskedigelse eller når deres

tidsbegrænsede ansættelse udløber

­ skal have hjælp til at finde nyt job al­

Få råd og vejledning

på vej mod job

HK og jobcentre er gået sammen om det sociale site

på internet, jobLounge

Som ledig eller jobsøgende er der ofte mange spørgsmål, der trænger

sig på: ”Hvor får jeg vejledning om ansøgninger, cv, løntilskud og netværk?

Hvor kan jeg gå hen og få den bedste rådgivning? Hvilke muligheder

har jeg for uddannelse og praktik? Hvad gør a-kassen, og hvad

gør jobcentret?”

HK og landets største jobcentre er gået sammen om det sociale

site, jobLounge. Her kan HK’ere få råd af eksperter og udveksle erfaringer

med andre ledige.

jobLounge er det eneste site, der kommer hele vejen rundt om

jobsøgeres situation og muligheder. Her kan du stille spørgsmål til

et panel af arbejdsgivere, uddannelseseksperter og konsulenter fra

HK’s faglige organisation, a-kasse og jobcentret. Bed fx om hjælp til

at forberede dig til en bestemt jobsamtale eller få input til, hvordan

man tackler udfordringerne ved at søge job, når man er 60+. På ét og

samme site kan du få svar og råd om ledighed, jobsøgning, dagpenge,

brancheskift, uddannelse og karriereplanlægning.

Det er brugerne, der bestemmer indholdet på jobLounge, og brugernes

egne erfaringer er en væsentlig del af sitet. netop fordi alle

kan byde ind, kan brugerne her finde informationer, man ikke kan

læse sig til på nogen officielle hjemmesider. Brugerne på sitet er anonyme.

Du kan gå på jobLounge på www.hk.dk/joblounge


hurtigere tilbage i job

lerede inden, de forlader det gamle. Og

når de ikke dét, skal deres ophold i dagpengesystemet

blive så kort som overhovedet

mulig.

Det er målet for en række tilbud til

medlemmerne, som HK fra marts samler

under den fælles overskrift ’Korteste

vej til job’.

­Som faglig organisation favner vi

bredt; fra det faglige med overenskomster,

netværk til virksomhederne og indsigt i

det lokale arbejdsmarked over uddannelse

Et eksempel fra JobLounge

Birgit har i mange år arbejdet som advokatsekretær.

nu er hun blevet ledig

og vil gerne i løntilskud. Men hun er i

tvivl om, hvordan ordningen fungerer,

og hvordan hun finder frem til en stilling,

der matcher hendes kompetencer

og udvikling.

Hun spørger derfor på jobLounge:

”Jeg er blevet opfordret til selv at søge

løntilskud eller praktik. Hvordan gør

man det?”

Hurtigt får hun svar fra jobcentret

om, hvor hun finder løntilskudsstillinger

på jobnet.dk. En anden ledig

tilføjer sine egne erfaringer: ”Løntilskud

findes alle steder og ingen steder.

Min erfaring siger, at det er sværere at

komme ind ved private end ved det offentlige...

til gengæld er der større sandsynlighed

for job ved de private, så det

er bare at klø på og så få en åben dialog

med virksomhederne du snakker med .”

til arbejdsmarkedet, a­kasse og vejledning

af ledige. Ved at lade det hele spille sammen

på nye måder, kan vi styrke kolleger,

der af forskellige årsager må ud på jobsøgningsmarkedet,

siger Jørgen Andersen,

kontorchef i HK Nordjylland.

hjælp indenfor 24 timer

Allerede når fyresedlen kommer, skal afskedigede

indenfor 24 timer kunne få den

første hjælp fra fagforeningen. Det drejer

sig f.eks. om tjek af opsigelsesvarsel og

­årsag og eventuel faglig bistand, tjek af

feriepenge og tilgodehavender, tilbud om

kurser og introduktion til online­services.

I opsigelsesperioden tilbydes HK­medlemmer

endvidere at deltage i et informationsmøde.

Her ses bl.a. på muligheder

for beskæftigelse indenfor de forskellige

områder, hvilket f.eks. kan være med til at

afklare eventuelle behov for opkvalificering.

Mødet indeholder desuden orientering

om muligheder for uddannelse, information

om a­kasseregler og et lille jobsøgningskursus.

HK Nordjylland lægger ud med det før­

af steen timmermann • steen.timmermann@hk.dk

ste fællesmøde for kolleger i opsigelsesperioden

den 11. januar kl. 16­19 (se annoncen

på side 12). Fællesmødet er herefter et

fast tilbud til opsagte kolleger den anden

mandag i hver måned.

Sparring på jobsøgning

Kolleger, der når at blive ledige, tilbydes

ud over de obligatioriske cv­ og rådighedsmøder

vejledning om mulighederne på

arbejdsmarkedet, uddannelse, temamøder

om forskellige emner, jobsøgningskursus,

sparring på jobsøgning og at deltage

i et jobværksted med hjælp til ansøgninger

og cv.

HK har endvidere sammen med en

række større jobcentre skabt ”JobLounge”,

hvor ledige på nettet kan udveksle tanker,

idéer og inspiration til jobsøgning og få

svar på spørgsmål om job og ledighed.

Endelig, når den ledige får tilbud om

job, tilbyder HK allerede fra starten at

tjekke løn og ansættelsesforhold, orientere

om overenskomsten, og hvor der ikke

er overenskomst, hjælp til at at oprette én.

z

foto colourbox

13

www.hk.dk/nordjylland


HK bladet nordjylland januar 2013

1. eskadre fik uddannelsespris:

Flåden på ret ku

Det viser, at det vi gør, er rigtigt, og

at vi er på ret kurs.

Sådan siger en stolt stabschef

Peter Stamp, 1. Eskadre på Flådestation

Frederikshavn.

I november opnåede arbejdspladsen

at blive kåret som den bedste lokale læreplads

af Frederikshavn Handelsskole og

fik derefter en flot 2. plads i konkurrencen

om titlen som landets bedste læreplads.

Det var 1. Eskadres kontorelev, Mia

Lynge Iversen, der indstillede sin læreplads

til den fornemme hæder.

­Jeg synes, at det var en god måde at få

sagt, hvor glad jeg er for at arbejde her, siger

Mia, der er et år inde i læretiden.

­Selvom det er et militært system med

kommandoveje, rangorden og uniformer,

så er tonen meget uformel. Jeg kan gå til

alle og har følt mig som en ligeværdigt og

respekteret del af staben fra første dag.

Første elev

Det er første gang, 1. Eskadre på Flådestation

Frederikshavn har en kontorelev.

Faktisk blev det pålagt arbejdspladsen,

at ansætte en elev.

­Vi måtte lige synke en ekstra gang, da

vi fik en telefonopringning om, at der var

ansættelsessamtaler få dage senere, fortæller

Lars Dalsgaard, der er chefsergent

og personelbefalingsmand ved 1. Eskadre.

­Vi syntes helt bestemt, at vi som en offentlig

arbejdsplads også har en forpligtelse

til at uddanne elever. Men vores betænkeligheder

gik på, om vi var i stand til at

give det nødvendige faglige indhold i uddannelsen,

siger han.

­Vi vil jo gerne aflevere en elev til fagprøve

med et godt resultat, så da vi fandt

ud af hvad der kræves, blev vi faktisk lidt

bange, siger Lars Dalsgaard.

­Når vi skal have elever, så er det vo­

14

res forpligtelse at tilrettelægge en robust

praktisk uddannelse, der kan bruges, supplerer

Jette Bogh Hansen, HK­tillidsrepræsentant

og uddannelsesansvarlig.

­Vi ønsker, at Mia får så god en uddannelse

som mulig og har derfor tilrettelagt

et forløb, så hun kommer rundt i alle

funktioner, siger hun.

Mia Lynge Iversen skal således igennem

både kontorarbejde, økonomi, sekretariat

og personaleadministration.

­Det er rigtig fint og giver en god sammenhæng.

Jeg oplever, hvordan det hele

spiller sammen, siger hun.

Men selvom arbejdspladsen selv råder

over de fleste arbejdsfunktioner, har det

indimellem været nødvendigt at improvisere.

­For eksempel har vi lavet en aftale

med kongeskibet Dannebrog (der overvintrer

på flådestationen, red.) om, at Mia

kan komme ombord og lære noget om

kasseoptælling, ­afstemning og lageroptælling,

siger Jette Bogh Hansen.

­Det er ikke et krav i uddannelsen,

men vi tror, at det vil styrke at få lidt erfaring

med det.

Især Mia glæder sig til dén del af uddannelsen:

­Det bliver en rigtig spændende oplevelse,

siger hun.

Plads til ungdom og nye idéer

­Det er dejligt at få ungdom og et frisk

pust ind ­ og dermed spørgsmål og idéer,

der kan rykke vores vante rutiner, siger

stabschef Peter Stamp.

­Medarbejderne er vores vigtigste ressource,

så derfor er her plads til, at den

der har noget at byde ind med får lov.

Også eleven.

­Vi arbejder med at skabe gode rammer

for at medarbejderne trives. Det gør

vi bl.a. ved sociale og faglige initiativer,

som f.eks. udflugter med fagligt indhold,

og vi arbejder med at styrke kompetencer

og kommunikation, siger Peter Stamp.

­Kulturen i søværnet er præget at tjenesten

på skibene, der bedst kan betegnes

som et lille lukket univers, hvor vi passer

på hinanden. Det smitter selvfølgelig af,

når vi går i land og giver sig udtryk i en

uformel omgangstone og en anerkendende

tilgang til hinanden, siger Peter Stamp.

z


s

-Selvom det er et militært system med

kommandoveje, rangorden og uniformer,

så er tonen meget uformel. Jeg kan gå

til alle og har følt mig som en ligeværdigt

og respekteret del af staben fra

første dag, siger kontorelev Mia Lynge

Iversen, 1. Eskadre på Flådestation

Frederikshavn.

Bagest f.v. stabschef Peter Stamp,

chefsergent Lars Dalsgaard og

HK-tillidsrepræsentant Jette Bogh

Hansen.

foto flÅdestatIon frederIkshavn: colourbox

Bedste lokale læreplads

og nummer to i hele landet!

1. Eskadre på Flådestation

Frederikshavn har kontorelev

for første gang og gjort

sig fortjent til uddannelseshæder.

15

af steen timmermann • steen.timmermann@hk.dk

www.hk.dk/nordjylland


HK bladet nordjylland januar 2013

16

Media College Aalborg tilbyder grafiske kurser til fordelagtig finansiering, både for personer i job og ledige.

Vi anvender altid opdateret software, hardware og teknologi. Vores dygtige undervisere leverer skarp faglig

og praksisnær undervisning. Læs mere om kurserne på www.mediacollege.dk.

nU

ogSÅ

AFTEnkUrSEr

BiLLEdrEdigEring | Digitalprint | VidEo | SEo | inTErAkTiViTET

STorForMAT | MULTiMEdiE | KommuniKation | CMS |

WebDesign | krEATiViTET | BiLLEdMAnipULATion | BrAnding | Lyd

dESign | Digital marKeDsføring | FoTo

illustration | grAFiSk ForMidLing | rEToUCh | generel it

For info om finansieringsmuligheder kontakt:

Anette Thomsen

Uddannelsessekretær

Telefon: 7250 5143

E-mail: atho@tcaa.dk

Scan koden og se vores kursuskatalog

Birgitte Boe

Uddannelseskonsulent

Telefon: 7250 5249

Mobil: 2526 6249

E-mail: bbm@mediacollege.dk

1. halvår 2013

Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg · Telefon: 7250 7100 · www.mediacollege.dk


generalforsamlinger

ta’ med til

generalforsamling

gratIs fællestransport

tIl generalforsamlIng

HK Handel

27. februAr 2013

HK priVat

5. MArTS 2013

hk STAT

26. februAr 2013

HK KoMMunal

26. februAr 2013

Afgang klokken Afgang klokken Afgang klokken Afgang klokken

NORD THISTED - Sofievej 13 16.30 16.00 15.00 15.00

VESLØS BRuGS 17.00 16.30 15.30 15.30

HJØRRING - banegården 16.30 16.45 15.15 15.15

BRØNDERSLEV - rådhuset 17.00 17.15 15.45 15.45

FR.HAVN - rutebilstationen 16.15 16.25 15.15 15.15

SæBy - rutebilstationen 16.35 16.45 15.35 15.35

DR.LuND - rådhus 17.15 17.25 16.15 16.15

SYD HOBRO - rutebilstationen 16.30 18.00 15.30 15.30

NØRAGER - rådhuset 16.45 18.15 15.45 15.45

AARS - rådhuset 16.00 16.00

MARIAGER - rådhuset 16.30 17.30 15.30 15.30

HADSuND - rådhuset 16.45 17.45 15.45 15.45

TERNDRuP - rådhuset 17.00 18.00 16.00 16.00

bussen returnerer umiddelbart efter generalforsamlingen.

Hos HK/Stat og HK/Kommunal returnerer bussen umiddelbart efter

underholdningen.

Afstigning samme sted som opsamling.

TiLMELDiNg TiL TRANSPORT

HK/Handel

senest onsdag den 20. februar 2013 kl. 12.00

HK/priVat

senest tirsdag den 26. februar 2013 kl. 12.00

HK/KoMMunal oG HK/stat

senest tirsdag den 19. februar 2013 kl. 12.00

Tilmelding på www.mithk.dk eller telefon 3364 1308.

Ved afbud i sidste øjeblik: ring på telefon 2916 6412.

17

www.hk.dk/nordjylland


HK bladet nordjylland januar 2013

generalforsamlinger

18

hANDEL NORDJYLLAND

ordinær

general-

ForsaMling

onsdag den 27. Februar 2013

HK nordjylland, gartnerVej 30, aalborg sV

Indtjekning fra klokken 17.00

Spisning klokken 18.30

Generalforsamlingen starter klokken 19.30

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af forretningsorden

2. Valg af dirigenter og referenter

3. Beretning

4. Indkomne forslag

- herunder forslag til HK nordjyllands repræsentantskabsmøde,

HK Danmarks kongres og delegeretmøde.

5. Valg

a) Bestyrelsesmedlemmer

b) Suppleanter

6. HK nordjyllands repræsentantskab

a) Valg af delegerede

b) Valg af suppleanter

7. HK Danmarks 31. kongres 24.-26. oktober 2013

a) Valg af delegerede

b) Valg af suppleanter

8. Delegeretmøde i HK’s a-kasse 26. oktober 2013

a) Valg af delegerede

b) Valg af suppleanter

9. Eventuelt

FORSLAG, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal

sendes til HK nordjylland, Gartnervej 30, 9200 aalborg SV, att.:

”Bestyrelsen HK Handel” eller pr. mail til: 20kz@hk.dk, så det er

afdelingen i hænde senest 20. februar 2013 kl. 12.00.

Indkomne forslag omdeles på generalforsamlingen.

TILMELDING TIL SPISNING OG TRANSPORT

senest 20. februar 2013 kl. 12.00 på www.mithk.dk eller telefon

3364 1308 (se muligheder for transport side 17).

ARRANGEMENTSNuMMER: 2501-13-02-27

PRivAT NORDJYLLAND

ordinær

general-

ForsaMling

tirsdag den 5. Marts 2013

HK nordjylland, gartnerVej 30, aalborg sV

Indtjekning fra klokken 17.00

Spisning klokken 18.00

Generalforsamlingen starter klokken 19.00

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af forretningsorden

2. Valg af dirigenter og referenter

3. Beretning

4. Indkomne forslag

5. Valg

a) Bestyrelsesmedlemmer

b) Suppleanter

6. HK nordjyllands repræsentantskab

a) Valg af delegerede

b) Valg af suppleanter

c) Forslag

7. HK Danmarks 31. kongres 24.-26. oktober 2013

a) Valg af delegerede

b) Valg af suppleanter

c) Forslag

8. Delegeretmøde i HK’s a-kasse 26. oktober 2013

a) Valg af delegerede

b) Valg af suppleanter

c) Forslag

9. Eventuelt

FORSLAG, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal

sendes til HK nordjylland, Gartnervej 30, 9200 aalborg SV, att.: ”Bestyrelsen

HK Privat” eller pr. mail til nordjylland@hk.dk, mrk. ”HK

Privat generalforsamling”, så det er afdelingen i hænde senest 26.

februar 2013 kl. 12.00.

Indkomne forslag omdeles på generalforsamlingen.

TILMELDING TIL SPISNING OG TRANSPORT

senest 26. februar 2013 kl. 12.00 på www.mithk.dk eller telefon

3364 1308 (se muligheder for transport side 17).

ARRANGEMENTSNuMMER: 2101-13-03-05

GRATIS transport til generalForsaMlingerne SE SIDE 17


generalforsamlinger

kOMMUNAL NORDJYLLAND STAT NORDJYLLAND

ordinær

general-

ForsaMling

tirsdag den 26. Februar 2013

aalborg Kongres og Kultur center

euroPA PLADS, AALborG

Indtjekning fra kl. 15.00. Generalforsamlingen starter kl. 17.00

(kom i god tid). Spisning kl. 19.00.

(Medlemmer fra Region Nordjylland og Aalborg Kommune holder

delgeneralforsamling kl. 16.00).

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af forretningsorden

2. Valg af dirigenter og referent

3. Beretning ved formanden

4. Indkomne forslag

5. Valg

a) næstformand for 2 år

b) Præsentation af bestyrelsesmedlemmer

6. HK Danmarks 31. kongres 24.-26. oktober 2013

a) Valg af delegerede

b) Valg af suppleanter

c) Forslag

7. Delegeretmøde i HK’s a-kasse 26. oktober 2013

a) Valg af delegerede

b) Valg af suppleanter

c) Forslag

8. Eventuelt

FORSLAG, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal

sendes til HK nordjylland, Gartnervej 30, 9200 aalborg SV, att.: ”Bestyrelsen

HK Kommunal” eller pr. mail til 20tkm@hk.dk, så det er

afdelingen i hænde senest 19. februar 2013 kl. 12.00.

Indkomne forslag omdeles på generalforsamlingen.

TILMELDING TIL SPISNING OG TRANSPORT

senest 19. februar 2013 kl. 12.00 på www.mithk.dk eller telefon

3364 1308 (se muligheder for transport side 17).

ARRANGEMENTSNuMMER: 2901-13-02-26

ordinær

general-

ForsaMling

tirsdag den 26. Februar 2013

aalborg Kongres og Kultur center

euroPA PLADS, AALborG

Indtjekning fra klokken 16.00

Generalforsamlingen starter klokken 17.00

Spisning klokken 19.00

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af forretningsorden

2. Valg af dirigenter og referenter

3. Beretning

4. Indkomne forslag

5. Valg

a) næstformand for 2 år

b) Evt. valg af bestyrelsesmedlemmer

c) Suppleanter

6. HK nordjyllands repræsentantskab

a) Valg af delegerede

b) Valg af suppleanter

c) Forslag

7. HK Danmarks 31. kongres 24.-26. oktober 2013

a) Valg af delegerede

b) Valg af suppleanter

c) Forslag

8. Delegeretmøde i HK’s a-kasse 26. oktober 2013

a) Valg af delegerede

b) Valg af suppleanter

c) Forslag

9. Eventuelt

FORSLAG, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes

til HK nordjylland, Gartnervej 30, 9200 aalborg SV, att.:

”Bestyrelsen HK Stat” eller pr. mail til 20jup@hk.dk, så det er

afdelingen i hænde senest 19. februar 2013 kl. 12.00.

Indkomne forslag omdeles på generalforsamlingen.

TILMELDING TIL SPISNING OG TRANSPORT

senest 19. februar 2013 kl. 12.00 på www.mithk.dk eller telefon

3364 1308 (se muligheder for transport side 17).

ARRANGEMENTSNuMMER: 2801-13-02-26

EFTER GENERALFORSAMLINGERNE

I HK/KOMMuNAL OG HK/STAT uNDERHOLDER FiNN NøRbYgåRD

19

www.hk.dk/nordjylland


HK bladet nordjylland januar 2013

generalforsamlinger

20

ungdom

generalforsamling

DAGSorDeN

1) Valg af dirigent.

2) Valg af referent.

3) Godkendelse af forretningsorden.

4) Godkendelse af dagsorden.

5) ungdomsudvalgets beretning v. formanden.

a) Godkendelse af beretningen.

6) Indkomne forslag/vedtægtsændringer.

7) Valg til ungdomsudvalget:

a) formand.

b) 6 bestyrelsesmedlemmer.

c) 2 suppleanter..

8) evt.

Generalforsamlingen starter med spisning.

eFter generalForsamlingen går vi til Koncert

Alphabeat

Tid : Fredag den 1. februar 2013 kl. 16.30

Sted: Medborgerhuset, Rendsburggade, aalborg

Pris: Egenbetaling 100 kr. pr. person

Målgruppe: Medlemmer af HK Ungdom nordjylland

Se mere på hk.dk/nordjylland/hk_ungdom

AALbORg-REbiLD-JAMMERbUgT

generalforsamling

i lokalområde Aalborg-Rebild-Jammerbugt

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Valg af formand

4. Valg af medlemmer til lokalrådet

5. Valg af lokale repræsentanter

til sektorbestyrelserne og suppleanter*)

6. Valg til LO-aalborgs repræsentantskab

7. Eventuelt

*) Generalforsamlingen vælger sektorvis lokale repræsentanter til HK Privat nordjylland,

HK Handel nordjylland og HK Stat nordjylland. OBS: Lokale repræsentanter fra

aalborg, Rebild og jammerbugt kommuner til HK Kommunal nordjylland vælges dog i

forbindelse med sektorens generalforsamling. Indkaldelse hertil følger.

Generalforsamlingen starter med spisning

Arrangementsnr.: 4060-13-01-28

Tid : Mandag den 28. januar 2013 kl. 18.00

(generalforsamlingen starter kl. 18.30)

Sted: HK, Gartnervej 30, aalborg SV

Målgruppe: Medlemmer af HK nordjylland

i aalborg, Rebild og jammerbugt kommuner

Tilmelding: Senest den 23. januar 2013 (se side 31)

Styrk din fremtid!

– Læs akademifag på EUC Nord

Klik ind på eucnord.dk – hvis du vil vide mere

EUC Nord · M.P. Koefoeds Vej 10 · 9800 Hjørring · Tlf. 7224 6000 · eucnord.dk


MARiAgERFJORD-vESThiMMERLAND

generalforsamling

i lokalområde Mariagerfjord-Vesthimmerland

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Valg af formand

4. Valg af medlemmer til lokalrådet

5. Valg af lokale repræsentanter

til sektorbestyrelserne og suppleanter*)

6. Valg til LO-sektionens repræsentantskab

7. Eventuelt

*) Generalforsamlingen vælger sektorvis lokale repræsentanter til HK Privat nordjylland,

HK Handel nordjylland og HK Stat nordjylland.

Generalforsamlingen starter med spisning.

Arrangementsnr.: 4030-13-02-18

Tid : Mandag den 18. februar 2013 kl. 18.00

Sted: Hotel amerika, amerikavej 48, Hobro

Målgruppe: Medlemmer af HK nordjylland

i Mariagerfjord og Vesthimmerland kommuner

Tilmelding: Senest den 13. februar 2013 (se side 31)

FREDERikShAvN - LæSø

generalforsamling

i lokalområde Frederikshavn-Læsø

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Valg af formand

4. Valg af medlemmer til lokalrådet

5. Valg af lokale repræsentanter

til sektorbestyrelserne og suppleanter*)

6. Valg til LO-sektionens repræsentantskab

7. Eventuelt

*) Generalforsamlingen vælger sektorvis lokale repræsentanter til HK Privat nordjylland,

HK Handel nordjylland og HK Stat nordjylland.

Efter generalforsamlingen er der spisning.

Arrangementsnr.: 4010-13-02-06

Tid : Onsdag den 6. februar 2013 kl. 18.00

Sted: HK, Fredensgade 5, Frederikshavn

Målgruppe: Medlemmer af HK nordjylland

i Frederikshavn og Læsø kommuner

Tilmelding: Senest den 1. februar 2013 (se side 31)

hJøRRiNg - bRøNDERSLEv

generalforsamling

i lokalområde Hjørring-Brønderslev

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Valg af formand

4. Valg af medlemmer til lokalrådet

5. Valg af lokale repræsentanter

til sektorbestyrelserne og suppleanter*)

6. Valg til LO-sektionens repræsentantskab

7. Eventuelt

*) Generalforsamlingen vælger sektorvis lokale repræsentanter til HK Privat nordjylland,

HK Handel nordjylland og HK Stat nordjylland.

Generalforsamlingen starter med spisning.

Arrangementsnr.: 4020-13-02-11

Tid : Mandag den 11. februar 2013 kl. 18.00

Sted: HK, Østergade 23, Hjørring

Målgruppe: Medlemmer af HK nordjylland

i Hjørring og Brønderslev kommuner

Tilmelding: Senest den 6. februar 2013 (se side 31)

ThiSTED

generalforsamling

i lokalområde Thisted

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Valg af formand

4. Valg af medlemmer til lokalrådet

5. Valg af lokale repræsentanter

til sektorbestyrelserne og suppleanter*)

6. Valg til LO-sektionens repræsentantskab

7. Eventuelt

generalforsamlinger

*) Generalforsamlingen vælger sektorvis lokale repræsentanter til HK Privat nordjylland,

HK Handel nordjylland og HK Stat nordjylland.

Generalforsamlingen starter med spisning.

Efter generalforsamlingen underholder sanger, guitarist og

trubadur Max Wolff med akustisk blues og folkmusik

Arrangementsnr.: 4050-13-02-25

Tid : Mandag den 25. februar 2013 kl. 18.00

Sted: HK, Sofievej 13, Thisted

Målgruppe: Medlemmer af HK nordjylland

i Thisted kommune

Tilmelding: Senest den 20. februar 2013 (se side 31)

21

www.hk.dk/nordjylland


fælles aktiviteter

HK bladet nordjylland januar 2013

22

Find din vej til drømmejobbet

Om du er i arbejde og ønsker

udfordringer i et nyt

job eller ledig på jagt efter

arbejde, så starter din vej

mod drømmejobbet med

ansøgningen - opfordret

eller uopfordret.

på denne tirsdagscafé

får du tips og tricks til at

søge job og skrive en ansøgning,

der fænger. du

lærer også at opstille dit

cv og se på, om dine kompetencer

eventuelt skal

styrkes gennem efteruddannelse.

tirsdags-café

aalborg

Tid: Tirsdag den 29. januar 2013 kl. 19.00-21.00

Sted: HK nordjylland, Gartnervej 30, aalborg SV

Tilmelding: Senest 24. januar 2013 (se side 31)

Arrangementsnr.: 9204-13-01-29

Hobro

Tid: Tirsdag den 19. februar 2013 kl. 19.00-21.00

Sted: HK nordjylland, H. I. Bies Gade 7

Tilmelding: Senest 7. februar 2013 (se side 31)

Arrangementsnr.: 9204-13-02-19

Hjørring

Tid: Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.00-21.00

Sted: HK nordjylland, Østergade 23

Tilmelding: Senest 7. marts 2013 (se side 31)

Arrangementsnr.: 9204-13-03-12

kvinde, kend din økonomi

Kvinder har ofte helt særlige behov og problemer med deres økonomi.

Kvinder har mindre pensionsopsparing end mænd, men lever

længere. Kvinder bliver ramt med nye regler om deling af pension

ved skilsmisse. Hvordan kan det rettes op?

På denne tirsdagscafé giver cand. polit. Lisbeth burgaard råd, der

tager kvinders udgangspunkt.

tHisted

Tid: Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.00-21.00

Sted: HK nordjylland, Sofievej 13, Thisted

Målgruppe: Kvindelige medlemmer af HK nordjylland

Pris: Gratis

Tilmelding: Senest 7. marts 2013 (se side 31)

Arrangementsnr.: 4050-13-03-12

NORDJYLLAND

Gratis.

For medlemmer

NORDJYLLAND

tirsdags-café


øvL

Livet er fyldt med udfordringer, dét, vi

også kalder bøvl. Måske er det i virkeligheden

ét af samfundet problemer, at

der ikke er bøvl nok til alle?

BØVL er jysk og betyder ”bryderi, vi nødigt

vil være foruden”, for uden bøvl bliver

livet tomt og indholdsløst. Vi har brug for

noget at stå op til, noget at gå op i, noget at

slås med - og slås for. Det er bøvl.

Bøvl er også er by midt i jylland, fire en halv

kilometer nord for Sdr. Omme. Midt i byen slår

vejen pludselig et knæk. Det er bøvl.

Bøvl betyder bøjet - i modsætning til alt det, der er lige ud

ad landevejen og derfor er kedeligt i længden. Mennesket

lever ikke af brød alene, som der står skrevet. Vi har også

brug for bøvl!

Økonomien går op og ned – som en rutsjebane. Hvis væksten

i en periode har ligget over den gennemsnitlige vækst,

må den nødvendigvis ligger under gennemsnittet i en efterfølgende

periode, for ellers passer gennemsnittet ikke. Det,

vi kalder krise, er ikke nødvendigvis en krise, det er en afprøvning

af vores omstillingsparathed.

Snyd ikke dig selv for dette

underholdende foredrag af

Nils villemoes

- forfatter og populær foredragsholder;

cand.merc. med

speciale i regnskabsvæsen

og tidligere lektor ved i Handelshøjskolen

i aarhus.

aalborg

Tid: Tirsdag den 12. februar 2013

kl. 19.00-21.00

Sted: HK nordjylland, Gartnervej 30,

aalboerg SV

Målgruppe: alle medlemmer af HK nordjylland

med ledsager

Pris: Gratis

Tilmelding: Senest 5. februar 2013 (se side 31)

Arrangementsnr.: 1001-13-02-12

NORDJYLLAND

tirsdags-café

fælles aktiviteter

23

www.hk.dk/nordjylland


fælles aktiviteter

HK bladet nordjylland januar 2013

24

Lokalråd

thisted

café-aften

Ole Lindskov &

Lookin’ back Country

Det bliver ikke meget mere ægte, traditionel country, end når Ole

og de ”gamle” countrydrenge indtar scenen. Her er ikke så mange

dikkedarer, her fortælles historien som den var og er, uden frygt

for om der nu også er ”gang i den”. Og netop ”gang i den” er der

når Mads Hove griber banjoen og sammen med Ole albrechtsen

på dobroen sætter gang i ”Rolling my sweet babys arms”, men de

gamle ballader med de gribende historier har bestemt også deres

plads.

aftenen starter med spisning:

hakkebøf i folie med mixed salat, bagt kartoffel og bearnaisesauce.

Arrangementsnr.: 4051-13-04-04

Tid: Torsdag den 4. april 2013 kl. 18.00

Sted: HK nordjylland, Sofievej 13, Thisted

Målgruppe: Medlemmer med ledsager

Pris: 125 kroner pr. person

Tilmelding: Senest den 26. marts 2013 (se side 31)

i n f o r m a t i o n o m

efter

løn

overvejer du at gå på efterløn? Så er der sikkert allerede

dukket mange spørgsmål op...

Nu kan du få svar på dine spørgsmål, når HK Nord jylland

orienterer om love, regler og muligheder i efterlønsordningen.

Der serveres kaffe/te med brød.

AALbORg • Mandag 4. februar 2013 kl. 19-ca. 21.30

Gartnervej 30, Aalb. SV (Arr.nr. 9011-13-02-04)

• Mandag 29. april 2013 kl. 19-ca. 21.30

Gartnervej 30, Aalb. SV (Arr.nr. 9011-13-04-29)

hJøRRiNg • Torsdag 14. februar 2013 kl. 19-ca. 21.30

Østergade 23 (Arr.nr. 9011-13-02-14)

ThiSTED • Mandag den 4. marts 2013 kl. 19-ca. 21.30

Sofievej 13 (Arr.nr. 9011-13-03-04).

FR.hAvN • Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19-ca. 21.30,

fredensgade 5 (Arr.nr. 9011-13-03-14).

hObRO • Torsdag den 18. april 2013 kl. 19-ca. 21.30,

H. I. biesgade 7 (Arr.nr. 9011-13-04-18).

Målgruppe: Medlemmer født før 1. januar 1954 med ledsager.

Tilmelding: Senest 2 dage før det pågældende møde

(se side 31).

NORDJYLLAND


fælles aktiviteter

FleKsjob og arbejdsMarKedspension

HJØRRING

23. januar 2013 kl. 16-19

HK, Østergade 23

(arr.nr. 9206-13-01-23)

FREDERIKSHAVN

12. februar 2013 kl. 16-19

HK, Fredensgade 5

(arr.nr. 9206-13-02-12)

AALBORG

9. april 2013 kl. 16-19

HK, Gartnervej 30, aalborg SV

(arr.nr. 9206-13-04-09)

THISTED

15. maj 2013 kl. 16-19

HK, Sofievej 13

(arr.nr. 9206-13-05-15)

HOBRO

4. juni 2013 kl. 16-19

HK, H. I. Biesgade 5

(arr.nr. 9206-13-06-04)

Stress og trivsel

...foredrag af Thomas Milsted

• Møderne er med

spisning.

• Deltagelse er

gratis.

• For medlemmer

af hk kommunal

og hk stat.

• Tilmelding

senest 3 dage inden

ønsket møde

på mithk.dk

Thomas Milsted er Generalsekretær for Stressfonden og

tidligere direktør for Center for Stress. Han er en af de absolut

største autoriteter på området, og han har holdt tusindvis

af super underholdende foredrag om stress og

trivsel. Foredragene giver masser af konkrete redskaber

indenfor stress, trivsel, lykke, søvn og meget mere.

HK/Privat nordjylland og TL nord har arrangeret dette

foredrag og er samtidig vært med en sandwich

i tidsrummet kl. 17.30 - 18.00.

Arrangementsnr.: 2100-13-04-10

Tid: Onsdag 10. april 2013 kl. 17.30

(Foredrag kl. 18.00-19.30)

Sted: HK nordjylland, Gartnervej 30, aalborg SV

Målgruppe: Medlemmer af HK/Privat nordjylland

Tilmelding: Tilmelding senest 18. marts 2013

(se side 31)

nordjylland

hør mere om reglerne for fleksjob

og arbejdsmarkedspension

på disse møder, hvor hk nordjyllands

sociale team og sampension

orienterer og besvarer

spørgsmål.

25

www.hk.dk/nordjylland


#

HK bladet nordjylland januar 2013

26

Dagpenge i 2013

Gælder alle ydelser, der udbetales fra A-kassen, dog

ikke feriedagpenge.

uge Dagpengeperiode Antal Forvent.

uger disp.dato

51-03 17.12.12-20.01.13 5 31.01.13

04-07 21.01.13-17.02.13 4 29.02.13

08-11 18.02.13-17.03.13 4 27.03.13

12-16 18.03.13-21.04.13 5 30.04.13

17-20 22.04.13-19.05.13 4 31.05.13

21-25 20.05.13-23.06.13 5 28.06.13

26-29 24.06.13-21.07.13 4 31.07.13

30-33 22.07.13-18.08.13 4 30.08.13

34-38 19.08.13-22.09.13 5 30.09.13

39-42 23.09.13-20.10.13 4 31.10.13

43-46 21.10.13-17.11.13 4 29.11.13

47-50 18.11.13-15.12.13 4 30.12.12

Skal dispositionsdagen overholdes, er det en betingelse,

at HK’s a-kasse har modtaget dit dagpengekort

rettidigt.

Få SMS Og MAiL OM DAgPENgE

få en sms eller mail, når du skal indsende dagpengekort

og der er breve fra HK. Tilmeld dig servicen på

www.mithk.dk

DAgPENgESATSER

følgende maksimale dagpenge- og efterlønssatser

m.m. gælder i 2013:

Dagpenge pr. dag

fuldtidsforsikrede .................................................... 801 kr.

Deltidsforsikrede ...................................................... 534 kr.

Dimittendsats, fuldtidsforsikr. ............................... 657 kr.

Dimittendsats, deltidsforsikr. ................................. 438kr.

Efterløn

fuldtidsforsikrede, 100%-sats ............................... 801 kr.

fuldtidsforsikrede, 91%-sats ................................. 729 kr.

Deltidsforsikrede, 100%-sats ................................. 534 kr.

Deltidsforsikrede, 91%-sats ................................... 486 kr.

Arbejdsgiverens dagpengegodtgørelse

Hel godtgørelse ......................................................... 801 kr.

Halv godtgørelse ....................................................... 401 kr.

Hvis du bliver ledig efter 1. januar 2013, skal din månedsløn

have været mindst 20.950 kroner for fuldtidsforsikrede og

mindst 13.962 kroner for deltidsforsikrede for at du kan få

den højeste dagpengesats.

HK seniorer tHisted

Formand astrid Christensen, telefon 23 30 27 19

besøg på EUC Nordvest,

levnedsmiddel

Et anderledes virksomhedsbesøg på EUC nordvest, levnedsmiddel.

Eleverne tager imod og serverer en 3-retters menu.

Inden dessert er der rundvisning på skolen, hvor faglærere og

elever vil vise os rundt og informere om skolen og deres arbejde.

Ønskes der speciel menu (p.g.a sygdom) vil dette kunne

arrangeres.

Tid: Torsdag den 31. januar 2013 kl. 11.15 – 14.50

Sted: EUC Levnedsmiddel, Kronborgvej 119, Indgang F,

Thisted

Målgruppe: Medlemmer med ledsager

Pris: 100,00 kr. Beløbet dækker en 3-retters menu

incl. kaffe. Hertil kan købes vand/øl/et glas vin

til 12,00 kr.

Antal: Max. 40 personer efter først til mølle-princippet

Tilmelding: Senest den 25. januar 2013 til HK nordjyllands

Thisted-kontor tlf. 3364 1330 eller 3364 1484

-Min tid som

krigskirurg i Afghanistan

Overlæge, kirurg Berth Larsen har inden for de seneste år

været udsendt som kirurg til flere felthospitaler, bl.a. Helmandprovinsen

afghanistan. Han har således en bred og lang

erfaring som læge i en af verdens brændpunkter og fortæller

og viser billeder om arbejdet som kirurg i en krigssituation

med en travl hverdag, hvor det ofte handler om at redde liv.

Tid: Torsdag den 14. marts 2013 kl. 14.00

Sted: HK nordjylland, Sofievej 13, Thisted

Målgruppe: Medlemmer med ledsager

Pris: 25,00 kr. Der serveres kaffe med brød i pausen

Tilmelding: Senest den 8. marts 2013 til HK nordjyllands

Thisted-kontor tlf. 3364 1330 eller 3364 1484

HK SENIORER THISTED er for alle HK-seniorer, der er på efterløn/delefterløn

eller pension og er medlem af HK-forbundet.

alle vore aktiviteter annonceres via HK Bladet og i Thisted

nyt. Vi ser frem til at rigtig mange ønsker at deltage i klubbens

arrangementer.


InDIVIDUEL

vejledning

OM uddannelse

NORDJYLLAND

Efter- og videreuddannelse er nødvendig,

hvis du vil bevare din værdi

på arbejdsmarkedet.

Men det kan være ganske svært på

egen hånd at finde rundt i junglen af

uddannelsesmuligheder. Individuel

rådgivning kan åbne for muligheder,

du ikke selv havde set.

HK Nordjylland tilbyder i samarbejde

med Aalborg Han delsskole personlig

rådgivning om, hvordan du kan løfte

dine kompetencer.

Samtalerne foregår hos HK Nordjylland,

Gartnervej 30, Aalborg og

tid kan bookes på hktilmeld.dk/

uddannelse2013

nyt fra klubberne

O rganisationer

branchesektion i HK/Privat

valg til bestyrelsen

Da det nuværende medlem af bestyrelsen i Branchesektion

Organisationer har trukket sig, skal der afholdes valg, således

at HK nordjylland igen er repræsenteret i bestyrelsen.

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af 1 medlem til bestyrelsen

i Branchesektion Organisationer

3. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

i Branchesektion Organisationer

4. Eventuelt

Arrangementsnr.: 2100-13-02-14

Tid: Torsdag 14. februar 2013 kl. 19.00

Sted: HK nordjylland, Gartnervej 30, aalborg SV

Målgruppe: Medlemmer af Branchesektion Organisationer

Tilmelding: Tilmelding senest 7. februar 2013

(se side 31)

Formand: Arno Dan Christensen

www.itmknord.dk Generalforsamling

Klubben afholder generalforsamling onsdag 6. februar 2013 kl. 18.00 i HKʼs lokaler. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Med mindre der kommer vægtige begrundelser for at fortsætte klubben, vil bestyrelsen stille forslag på generalforsamlingen,

om at ITMK Nord nedlægges.

Bestyrelsens forslag, om nedlæggelse af ITMK Nord, fremlægges på baggrund af medlemmernes manglende inter–

esse for det arbejde og de aktivitter, vi har lavet gennem de seneste 4-5 år.

Såfremt der ikke opnås de nødvendige antal stemmer herfor, afholdes der endnu en generalforsamling onsdag 20.

februar. Det vil fremgå af klubbens hjemmeside, hvis det bliver tilfældet.

Arrangements nr.: 3090-13-02-06

Tid: Onsdag 6. februar kl. 18.30

Sted: HK Nordjylland, Gartnervej 30

Målgruppe: Medlemmer af ITMKnord

Tilmelding: Senest mandag 28. januar

Pris: Gratis. Med spisning

Find os på

Facebook:

ITMK Nord

27

www.hk.dk/nordjylland


HK bladet nordjylland januar 2013

nyt fra klubberne

28

HK produKtion

nordjylland

Formand Lone Christensen - l-o-c@live.dk

generalforsamling

med foredrag af Jens Mandø

Du og din ledsager inviteres til generalforsamling i HK Produktion

onsdag den 30. januar 2013 kl. 17.30, spisning kl. 18.15

Der vil blive holdt et lille indlæg om kryddersnaps for ledsagerne,

imens vi afholder generalforsamling.

Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Bestyrelsens beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af:

• Kasserer

• 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

• 2 suppleanter til bestyrelsen

• Revisor

• Revisorsuppleant

7. Eventuelt

Der gøres for god ordens skyld opmærksom på at, generalforsamlingen

er indkaldt til afholdelse 2 dage før den i vedtægternes

§4 anførte periode.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal

være bestyrelsen att: Lone Christensen (l-o-c@live.dk) i hænde

senest 3 dage før generalforsamlingen.

FOREDRAG

Efter generalforsamlingen er der fællesspisning med efterfølgende

foredrag ved jens Mandøe.

jens Mandøe er sømand, jægersoldat, maritim sikkerhedsvagt,

chefrådgiver, galleriejer og eventyrer vil fortale oplagt om sit interessante

liv. Med mere end 35 år i forsvaret både i Danmark

og udlandet er der nok at fortælle fra. I dag fungerer jens Mandø

ind imellem som maritim sikkerhedsvagt i det Østindiske Ocean

ved Somalia.

Arrangementsnr.: 3101-13-01-30

Tid: Onsdag den 30. januar 2013 kl. 17.30-ca. 21.00

Sted: HK nordjylland, Gartnervej 30, aalborg SV

Målgruppe: Medlemmer med ledsager

Pris: Gratis for medlemmer. Ledsager 50 kr.

Tilmelding: Senest den 25. januar 2013 (se side 31)

En aften med

humoren i fokus

Jan Svarrer: Det humoristiske liv

Jan svarrer, komiker, musiker og cand. mag i dramaturgi, kommer

og fortæller om, hvordan vi kan bruge humor i vores hverdag

og skabe en større livsglæde.

- Om ti år kan vi grine af det, siger vi ofte. Men hvorfor vente ti

år? Hvorfor ikke forsøge at grine af det sjove med det samme?

Som Charles Chaplin sagde: Livet tæt på er en tragedie, livet på

afstand er en komedie.

Humor kan bruges som et redskab til at skabe en sjovere dagligdag

og til at tackle livets modgang. Humor skaber bedre

kommunikation, humor letter, afvæbner og forløser.

Foredraget kommer hele vejen rundt om humor og byder bl.a.

på eksempler fra hverdagen, sjove opbyggelige øvelser og ikke

mindst sjove sange.

Hvis du vil vide mere, inden du tilmelder dig dette fantastiske

arrangement, kan du se mere på jan Svarres hjemmeside:

www.jansvarrer.dk

Arrangementsnr.: 3101-13-03-19

Tid: Tirsdag den 19. marts kl. 19.30 til ca. 21.30

Sted: HK nordjylland, Gartnervej 30, aalborg SV

Målgruppe: Medlemmer med ledsager

Antal: Max 100 deltagere efter først til mølle

Pris: Gratis for medlemmer. Ledsager 30 kr. som

betales på dagen.

Tilmelding: Senest den 1. marts 2013 (se side 31)


HK seniorer

Hobro-Mariager-Hadsund

Formand Paul Bager, telefon 2193 5109

generalforsamling

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Vedtagelse af dagsordenen

4. Valg af stemmetællere

5. Formandens beretning aflægges til godkendelse

6. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse

7. Indkomne forslag

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

(På valg er Inger Krogh (modtager genvalg) og

Leif Pedersen (modtager genvalg)

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

(På valg er Ida jensen (modtager genvalg) og

nanna jakobsen (modtager genvalg)

10. Valg af bilagskontrollant.

(På valg er Tove Frank Christensen)

11. Valg af bilagskontrollantsuppleant

(På valg er anna Grethe nielsen)

12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal

være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Vi starter med spisning kl. 13.00. Der serveres en vand/øl eller

1 glas vin til spisningen. Øvrige drikkevarer er for egen

regning. Senere vil der blive serveret kaffe.

Generalforsamlingen kl. ca. 14.00.

Arrangementsnr.: 5020-13-03-20

Tid: Onsdag den 20. marts 2013 kl. 14.00

(Spisning kl. 13.00)

Sted: Theaterrestauranten, Hobro

Målgruppe: Medlemmer

Tilmelding: Bindende tilmelding til spisning senest

12. marts 2013 (se side 31)

hk SENiORER hObRO-MARiAgER-hADSUND

vi indbyder til besøg på

Dansk Supermarkeds

elevskole i Ebeltoft

Der vil blive taget imod os og vist rundt af eleverne. Der er opstillet

boder m.v., og der kan ”handles” og der kan købes mad i Bistroen

(der kan kun betales med kontanter). Hjemkomst kl. ca. 14.30.

HK seniorer

Hjørring-brøndersleV

Formand Gudrun andersen, telefon 9882 1889

generalforsamling

nyt fra klubberne

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg i henhold til vedtægternes § 6

a. Valg af formand for 2 år

(På valg er Gudrun andersen)

b. Valg til bestyrelsen for 2 år

(På valg er Sonja Michaelsen og Turi Pedersen)

c. 2 suppleanter for 1 år

(På valg er Henry Christensen og Karen andersen)

d. Valg af revisor for 1 år

(På valg er Mogens Boye Olsen)

e. Valg af revisorsuppleant for 1 år

(På valg er Ingelise Thorsen)

6. Eventuelt

Tid: Torsdag den 28. februar 2013 kl. 14.00

Sted: HK nordjylland, Østergade 23, Hjørrring

Målgruppe: Medlemmer

Tilmelding: Ikke nødvendig

vendsyssel og vendelboerne

Foredrag af fhv. lærer knud søndergaard, Tårs.

Tid: Torsdag den 21. marts 2013 kl. 14.00

Sted: HK nordjylland, Østergade 23, Hjørrring

Målgruppe: Medlemmer og ledsager

Pris: Kaffe 20 kr.

Tilmelding: Ikke nødvendig

Arrangementsnr.: 5021-13-02-28

Tid: Torsdag 28. februar 2013 kl. 9.30

Mødested: Hobro Rutebilstation

Målgruppe: Medlemmer med ledsager

Antal: Max 30 deltagere

Pris: Gratis

Tilmelding: Bindende tilmelding senest 14. februar 2013

(se side 31)

29

www.hk.dk/nordjylland


HK bladet nordjylland januar 2013

nyt fra klubberne

30

HK seniorer aalborg

Formand Ole Kynde, olekynde@stofanet.dk

ældre og depression -

find din livskvalitet

chefpsykolog bjørn danielsen fortæller om ældre og depression

og viser veje til at genfinde livskvaliteten.

Arrangementsnr.: 5041-13-01-31

Tid: Torsdag den 31. januar 2013 kl. 15.00

Sted: HK nordjylland, Gartnervej 30, aalborg SV

Målgruppe: Medlemmer med ledsager

Pris: 50 kr. pr. deltager

Tilmelding: Senest den 28. januar 2013 (se side 31)

generalforsamling

Kom og vær med til at bestemme klubbens fremtid og virke.

Vi giver kaffe og lagkage denne dag.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg

a. Valg af formand

(På valg er Ole Kynde, modtager genvalg)

b. Valg af kasserer

(Svenn Erik Kilde afgår pga. sygdom)

c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

(På valg er Ester Karm og Kurt Haugaard,

begge modtager genvalg)

d. Valg af 2 suppleanter

(På valg er Yrsa Mortensen og Ingerlise Thrysøe)

e. Valg af 1 bilagskontrollant

(På valg er Verner jensen)

f. Valg af bilagskontrollantsuppleant

(På valg er Ingelise Thorsen)

6. Sommerudflugt

-hvor skal vi hen?

7. Eventuelt

Arrangementsnr.: 5041-13-04-18

Tid: Torsdag den 18. april 2013 kl. 15.00

Sted: HK nordjylland, Gartnervej 30, aalborg SV

Målgruppe: Medlemmer

Pris: Gratis

Tilmelding: Senest den 15. april 2013 (se side 31)

OBS: I 2013 starter arrangementerne kl. 15.00

Få en oplevelse med Ryå is

n. h. lindhardt, indehaver af aabybro Mejeri, fortæller om

Ryå Is, dens succes og giver smagsprøver på produkterne.

Arrangementsnr.: 5041-13-02-07

Tid: Torsdag den 7. februar 2013 kl. 15.00

Sted: HK nordjylland, Gartnervej 30, aalborg SV

Målgruppe: Medlemmer med ledsager

Pris: 50 kr. pr. deltager

Tilmelding: Senest den 4. februar 2013 (se side 31)

Originalerne i mit liv

karsten ’kortbuks’ hansen, naturvejleder og kendt fra TV2

nord, fortæller om originalerne i sit liv; en rejse i ord gennem

en bondesøns opvækst med fokus på dem, ingen havde brug

for.

Arrangementsnr.: 5041-13-03-07

Tid: Torsdag den 7. marts 2013 kl. 15.00

Sted: HK nordjylland, Gartnervej 30, aalborg SV

Målgruppe: Medlemmer med ledsager

Pris: 50 kr. pr. deltager

Tilmelding: Senest den 4. marts 2013 (se side 31)

Forårsbingo

Efter utallige opfordringer laver vi nu et forårsbingo. Kom og

få en dejlig eftermiddag med mulighed for at vinde lidt med

hjem. En god eftermiddag i tallenes tegn - og en god kop kaffe

med kage til.

Arrangementsnr.: 5041-13-03-21

Tid: Torsdag den 21. marts 2013 kl. 15.00

Sted: HK nordjylland, Gartnervej 30, aalborg SV

Målgruppe: Medlemmer med ledsager

Pris: 50 kr. pr. deltager

Tilmelding: Senest den 18. marts 2013 (se side 31)


HK seniorer FrederiKsHaVn

Kontakt: anna V. jensen, 98 47 30 47

aase Christensen, 51 96 50 55

Et liv med miner og bomber

Pensioneret minedykker og byrådsmedlem bruno müller fortæller

om, hvorledes Danmark var spærret inde af miner under

2. verdenskrig. Vi får et spændende foredrag om at arbejde

som minedykker i den ukendte verden med redningsopgaver

og minedykning.

Arrangementsnr.: 5051-13-02-14

Tid: Torsdag den 14. februar 2013 kl. 14.00

Sted: HK nordjylland, Fredensgade 5, Frederikshavn

Målgruppe: Medlemmer med ledsager

Pris: 20 kr. pr. deltager

Antal: Max 40 deltagere efter først til mølle

Tilmelding: Senest den 6. februar 2013 (se side 31)

Danmarks største smugler

Tidligere tolder egon nielsen fortæller om Torkild Løndal

Therkildsen, som senere skiftede navn til Isidor Hartstein. Op

gennem 60 erne og i begyndelsen af 70 erne stod han bag

nogle af de mest omfattende organiserede smuglerier, vi kender

i Danmark. Fra ”de gode gamle dage”, hvor smuglerne

først og fremmest opererede i cigaretter og spiritus.

Egon nielsen har skrevet bogen ”Smuglerne til Polen og Retur”

udgivet 2012. Det vil være muligt at købe bogen.

Efter kaffen vil Egon nielsen under titlen ”Et liv som pårørende

til en kræftpatient” fortæller om, hvordan man som ægtefælle

klarer hverdagen. Egon nielsen øser af sine personlige

oplevelser.

Arrangementsnr.: 5051-13-03-14

Tid: Torsdag den 14. marts 2013 kl. 14.00

Sted: HK nordjylland, Fredensgade 5, Frederikshavn

Målgruppe: Medlemmer med ledsager

Pris: 20 kr. pr. deltager

Antal: Max 40 deltagere efter først til mølle

Tilmelding: Senest den 6. marts 2013 (se side 31)

generalforsamling

Dagsorden iflg. vedtægterne. Seniorklubben er vært ved et

beskeden traktement.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal

være bestyrelsen i hænde senest den 10. april 2013.

Arrangementsnr.: 5050-13-04-18

Tid: Torsdag den 18. april 2013 kl. 13.00

(Generalforsamlingen starter kl. 14.00)

Sted: HK nordjylland, Fredensgade 5, Frederikshavn

Målgruppe: Medlemmer

Tilmelding: Senest den 10. april 2013 (se side 31)

tilmelding til arrangementer

Sådan tilmelder du dig et arrangement

Du har flere muligheder for at tilmelde dig et arrangement:

• Klik ind på hk.dk/nordjylland og tilmeld dig online.

• Send en e-mail til tilmeld-nordjylland@hk.dk

med oplysning om arrangementsnummer, navn, cprnummer,

telefonnummer og antal deltagere.

• Ring til HK nordjyllands møde- og kursussekretariat

på telefon 3364 1308

• Send servicekuponen til: HK nordjylland, att. M&K,

Gartnervej 30, 9200 aalborg SV, fax. 98 12 32 81.

Er der for mange deltagere til et arrangement, får du besked, hvis

du ikke får plads.

serviceKUpon

arrangementsnummer

Titel

arrangementsnummer

Titel

arrangementsnummer

Titel

arrangementsnummer

Titel

arrangementsnummer

Titel

CPr-nr.

Navn

Adresse

Telf. arb./privat

Sektor

brancheklub

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

antal

antal

antal

antal

antal

#

31

www.hk.dk/nordjylland


løn

barsel

pension

ekstra ferie

løn

uddannelse

Er du OK?

barsel

pension

ekstra ferie

uddannelse

Er du OK?

Det er OK at have en overenskomst. Den sikrer dig en ordentlig

løn og gode pensionsforhold. Den skaffer dig ekstra feriedage

og løn under barsel. Den giver dig mulighed for efteruddannelse

Det er OK at have en overenskomst. Den sikrer dig en ordentlig

og løn meget og gode mere. pensionsforhold. Den skaffer dig ekstra feriedage

og løn under barsel. Den giver dig mulighed for efteruddannelse

Det og er meget din fagforening, mere. der forhandler overenskomsterne på plads

og giver dig et stærkt fagligt fællesskab, så du er OK.

Det er din fagforening, der forhandler overenskomsterne på plads

og giver dig et stærkt fagligt fællesskab, så du er OK.

Test din OK-viden på ErDuOK.dk – og vind en ferierejse.

Test din OK-viden på ErDuOK.dk – og vind en ferierejse.

Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

LO består af 18 fagforbund, der tilsammen har 1,1 mio. lønmodtagere som medlemmer. Vi har i fl ere end 100 år kæmpet for resultater til medlemmerne via overenskomster. Det er vi stolte af, og vi bliver ved.

LO består af 18 fagforbund, der tilsammen har 1,1 mio. lønmodtagere som medlemmer. Vi har i fl ere end 100 år kæmpet for resultater til medlemmerne via overenskomster. Det er vi stolte af, og vi bliver v

More magazines by this user
Similar magazines