Landsogne og byvækstområder – strategier ... - LandbrugsInfo

landbrugsinfo.dk

Landsogne og byvækstområder – strategier ... - LandbrugsInfo

SKIVE KOMMUNE

Landsogne og byvækstområder

strategier, værktøjer og processer

Et Plan 09-eksempelprojekt om udvikling af

nye former for planlægning i det åbne land

Plantekongres 2010

1


• Det politiske

• Det strukturelle

• Det relationelle

Forandringer

• Det reguleringsmæssige

2


Banen er åben!

• Fra sektorplan til helhedsplan

• Fra høring til dialog

3


Manipulation

Fra høring til dialog

Information

Høring

Samarbejde

(dialog)

Borgerinddragelse

Uddelegeret

magt

Ingen Symbolsk Reel

Borger Kontrol

4


SKIVE KOMMUNE

Tre centrale funktioner

i det åbne land

5


Case-områderne

6


Aktører i processen

• Jordejere

• Myndigheder

• Fagpersoner

• Brugere

• Byernes beboere

7


Processen

• Januar/februar 2008 opstart studiekredse

• 5. marts 2008 informationsaften

• Oktober 2008 1. workshop over 2 dage: Lokale

Tidsplan 2008-2009

eksperter udarbejder planskitser

• Februar 2009 2. workshop over 2 dage: Eksterne

eksperter udarbejder planskitser

• April 2009 borgermøde om planerne

• Maj 2009 1. udkast til plan for det åbne land

• December 2009 vedtagelse af kommuneplan

8


Følg med:www.plan09.dk &

www.skivekommune.dk

9

More magazines by this user
Similar magazines