Nellemann & Bjørnkjær

dinebilleder.dk

Nellemann & Bjørnkjær

Velkommen

Vejen til det bedste samarbejde

Lemvigegnens Landboforening er en naturlig og respekteret del af

samfundet som forening i Region Midt og med 150 år i bagagen.

Regionen står også for en tredjedel af den samlede danske landbrugsproduktion.

Lemvigegnens Landboforening er talerør for vores

medlemmer lokalt, regionalt og nationalt.

Tæt lokal dialog

Vi er i tæt dialog med Lemvig Kommune, hvor vi i fællesskab løser

opgaver som fx miljøgodkendelser. Hver anden måned afholdes et

møde med Teknik- og Miljøafdelingen i kommunen, hvor vi drøfter

aktuelle sager og fastlægger den videre køreplan. Vi drøfter også

mærkesager, som vi er blevet gjort opmærksomme på af medlemmerne.

Vi sørger tillige for at udnytte de synergifordele, der er mellem

landbrug og andre erhverv i det nordvestjyske område.

Vi møder op

Regionalt afholder vi otte møder om året i Landbrug Midt-Vest,

hvor vi afholder politiske temamøder og skaber videndeling på vegne

af vores medlemmer. I Region Midt deltager vi også aktivt i et

fællesskab, hvor de 17 formænd i landets landboforeninger mødes

og diskuterer den regionale landbrugssituation med landets ministre.

Nationalt har vi gennem Landbrugs- og Fødevareministeriet et

direkte talerør til Christiansborg bl.a. ved fire årlige formandsmøder,

hvor nationale landbrugsanliggender bliver behandlet.

Et værdifuldt bofællesskab

Landboforeningen deler arbejdsplads med Dyrlægegruppen Vestjylland,

Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær og Lemvig

Arkitektkontor v. Claus Pedersen. De fire virksomheder skaber

udbytterig videndeling og nye samarbejdsvinkler til gavn for vores

medlemmer og kunder. fakta

En strategisk tilgang

Hos Lemvigegnens Landboforening er vi bevidste om foreningens

størrelse og kernekompetencer. I stedet for at søge ud og fusionere

har vi valgt at samarbejde med strategiske partnere uden for huset,

så vi kan koncentrere os om det, vi gør bedst, nemlig at levere den

bedst mulige rådgivning. På den måde er vores kunder altid sikret den

bedste service. Lemvigegnens Landboforening er netop til for dig.

Formand,

Bent Graversen

3

Similar magazines