Aktivitets Program 2013 - Nordøstfyns Jagthundeklub

nordostfyns.dk

Aktivitets Program 2013 - Nordøstfyns Jagthundeklub

Nordøstfyns

Jagthundeklubs

Aktivitets

Program

2013

Rigtige jagthunde trænes

i

Nordøstfyns Jagthundeklub


2

Forsidefoto: Heidi Mehl Hansen

Hvis din nabo eller gode ven skal

have dresseret hund, så tag dem

med til træning

i

NORDØSTFYNS

JAGTHUNDEKLUB

www.nordostfyns.dk

Situation Selvstændig landmand med visioner

Ønske At styrke bedriften

Løsning Rådgivere med forstand på landbrug og penge

Danske Banks landbrugsrådgivere er specialister inden for

landbrugsøkonomi. Vores rådgivning tager altid udgangspunkt

i den enkelte bedrift og bygger på mange års erfaring med

danske landmænds erhvervsbetingelser.

Aftal et møde, og lad os sammen finde en løsning,

der styrker dit landbrug.

Landbrugscenter Fyn

Telefon 45 12 43 60

www.danskebank.dk


Sæson 2013

Sæson 2013 nærmer sig og vi er så småt begyndt at forberede os til starten på

grunddressur hvor det også i år vil være Lars Jäger der er træner. På det udvidede vil

det være Jan Poulsen som sammen med nogle fra bestyrelsen vil prøve at lave et nyt og

anderledes program. De vil som de andre år blive afholdt ved Drigstrup Sognegård.

Apporteringstræningen for både begyndere og udvidede, vil som sædvanlig blive afholdt

ved Nonnebostien i Langeskov.

Nordøstfyns Jagthundeklub var også i 2013 med i foreningsdysten mellem Gudbjerg

og Omegns Jagtforening, Nyborg Jagtforening, Stenstrup Lunde Kirkeby Jagtforening,

Midtlangeland Jagtforening, Tommerup Jagtforening og Nordøstfyns Jagthundeklub,

dysten fandt sted søndag den 3. juni i Nyborg. Nordøstfyns Jagthundeklub var også i år

så heldige at vinde, for 2. år i træk tillykke og tak til dem der deltog.

Bestyrelsen vil også gerne sige tak til Mogens Andersen, som jo har været vores kasser

i gennem mange år. Mogens valgte jo ikke at modtage genvalg til bestyrelsen, men

er dog blevet suppleant så vi har dog stadig god gavn af hans viden. Tak for dit gode

samarbejde i bestyrelsen.

I 2014 har Nordøstfyns Jagthundeklub jo 40 års jubilæum så vi skal jo her i 2013 arbejde

med at få lavet et rigtigt godt jubilæums program, eller hvad vi nu kan finde på for at

fejre det.

Til slut vil Nordøstfyns Jagthundeklubsige tak for det år der er gået og byde nye såvel

som gamle medlemmer velkommen til en ny og spændende sæson. Vi vil gøre alt for at

I skal få nogle lærerige og indholdsrige træningsaftener i 2013.

På bestyrelsens vegne

Ole Andersen

3


v/ Ole Andersen

Sæson 2012 er slut og som sædvanlig har

det jo været en god sæson.

Søndag den 26. februar havde vi

markprøvetræning, der var mødt 6-8

hundefører med hund frem, de havde en

god dag med enkelte fasaner, nogle rådyr

og mange harer alle havde dog hundene

med hjem.

Forårsmarkprøven blev afholdt søndag den

11 marts,

Der mødte 35 deltagere op som fordelte

sig med 23 engelske og 12 kontinentale.

Det lykkes da også at finde fugle på de to

engelske hold, men på det kontientale hold

kneb det mere.

Der blev udelt pokaler til:

Bedste ikke præmieret kontinentale

unghund: Frank T Hansen med Gus.

Bedste ikke præmieret engelske unghund:

Allan Diederichsen med Ung.

Første præmie engelsk åben klasse:

Allan Diderichsen med Flash.

Henning Klokker med Rynke.

Anden præmie engelsk åben klasse:

Torben Andresen med Debet.

Erling Christensen med Sille.

Frede Nielsen med Juno.

Grunddressur for unghunde og udvidet

dressur startede lørdag den 3. marts ved

Drigstrup Sognegård.

Lars Jähger tog sig igen i år af træningen

af unghundene. Der mødte17 og jeg tror

både de unge hunde og deres førere fik

lært noget.

På det udvidede var det Jan Poulsen der

skulle tage sig af de 16 fremmødte hunde

4

Formandsberetning

med fører. Igen et stort hold, men trods

det store hold lykkes det at få afviklet

træningen på en god og saglig måde så

alle fik noget ud af det.

Der blev trænet på forskellige arealer både

med apportering, dressur og dirigering for

at give lidt mere afveksling i træningen

og for at der ikke skulle blive for nemt for

hundene.

Den 21 marts havde vi foredrag med

hundelytter Karina Rasmussen i

Sognegården og trods at der næsten lige

havde været et foredrag med hende andet

sted på Fyn må vi sige at fremmødet var

tilfredsstillende, hun fortalte på en livlig og

god måde hvordan man får sin hund til at

gøre det man gerne vil have den til, jeg

tror ikke der var nogle i salen der ikke fik et

eller andet med hjem som de kunne bruge,

der var da også nogle der fik nogle ekstra

fif i pausen.

Dan Mogensen med Bamse


Afslutningen på dressuren blev afholdt

lørdag den 21. april med en flot deltagelse,

vejret var fornuftigt, med masser af god

kage og kaffe, og godt humør.

Vinderne af pokalerne blev.

For unghunde: Torben Lagerbon med

Ronja.

Fiduspokalen gik til, Dan Mogensen med

Bamse. Fiduspolkalen uddeles til den

hund der har gjort størst fremskridt på

begynderholdet, og det er Lars Jähger der

er overdommer her.

På det udvidede var det: Flemming

Enevoldsen med Kenzo der fik pokalen.

Mandag den 23. april startede vi med

appoteringstræningen på Nonnebostien i

Langeskov, både for begyndere og øvede.

Ved begynderne var der mødt 9

forventningsfulde deltagere frem og dem

tog Johnny Hansen og Henning Klokker sig

af.

Forårsmarkprøve 2012

Ved de øvede som Carsten Mogensen

og Ole Andersen tog sig af var der 13

deltagere.

Og det må vel siges at være en fornuftig

deltagelse.

Afslutningen på træningsaftener i

Langeskov blev afholdt lørdag den 9. juni,

Vejret og humøret var godt, og

deltagerantallet ligeså

Efter prøverne var der som sædvanlig

grillpølser, øl og vand samt hygge.

Pokalerne blev vundet af.

For begyndere: Torben Lagerbon med

Ronja

På der udvidede: Lars Jähger med Tessa

Foreningsdysten blev i år afholdt af Nyborg

For Nordøstfyns Jagthundeklub deltog

Frank Thorborg med Gos

Johnny Hansen med Rollo

Lars Jähger med Tessa

Flemming Enevoldsen med Kenzo

5


Carsten Mogensen med Aron

Det lykkedes igen for Nordøstfyns

Jagthundeklub at løbe med første pladsen

for andet år i træk.

Søndag den 26. august havde vi

efterårsmarkprøve.

Der mødte 26 deltagere som blev delt op

i: et hold engelske vinderklasse, 1 hold

kontinentale og 1 blandet engelske og

kontinentale, der var fornuftigt med fugle

nogle steder flere end andre.

Følgende blev præmieret:

Engelsk vinderklasse:

Henning Klokker med Stoffer

Kontinental åben klasse:

Jens Esmann med Ronja

Udsætningen af agerhøns har i år været

nogenlunde nogle steder er det gået godt

andre mindre godt.

7 hold bestående af et agerhønsepar og 16

kyllinger.

Kyllingerne vi fik, var også i år næsten

fuldfjeret, og det er måske også været med

til at overlevelsen procenten er lidt højre

end da vi fik dem som daggamle.

Apporteringsprøve 2012

Nordøstfyns Jagthundeklub blev jo som

mange sikkert ved stiftet i 1974 hvilket vil

sige at klubben har 40 års jubilæum i 2014

så vi kan allerede nu så småt begynde at

tænke på det og hvordan vi skal afholde

det, gode idéer modtages gerne.

Til slut vil jeg gerne sige tillykke til alle dem

der har vundet præmier, og en stor tak til

alle dem som har hjulpet med at skaffe

terræner til prøverne, tak til de lodsejere

der har stillet arealer til rådighed, tak til alle

vores sponsorer, både til prøverne og til

vores annoncører i programmet.

Også en stor tak til de dommere der har

været så venlig at komme og dømme vores

prøver.

Tak til trænere og alle de frivillige hjælpere

der har hjulpet til for at alle klubbens

arrangementer har, kunne afvikles på en

god og fornøjelige måde.

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde

i 2012.

Håber det fortsætter i 2013.

Årspokalen (Kennel Skovlykkes årspokal)

blev i år udelt til, Erling Christensen med

Sille

7


8

Program for 2012

Søndag d. 24. februar

Markprøvetræning

Tidspunkt: Kl. 10:00

Leder: Henning Klokker

Tilmelding: Senest d. 22. februar til Ib Vang Pedersen, tlf. 20851240. Mødested oplyses

ved tilmelding

Lørdag d. 2. marts

Dressur, grunddressur for begyndere

Mødested: Drigstrup Sognegård (endelige træningsprogram frem til d. 20. april foreligger

første træningsdag).

Tidspunkt: kl. 10:00

Indskud: kr. 300,- pr hund - Betales ved fremmøde

Leder: Lars Jähger

Tilmelding: Ingen forudgående tilmelding

Prøve: Afsluttende prøve lørdag d. 20. april kl. 9:30

Lørdag d. 2. marts

Dressur, udvidet (træning gennemføres kun ved min. 10 hunde)

Mødested: Drigstrup Sognegård (endelig træningsprogram frem til 20. april foreligger

første træningsdag.)

Tidspunkt: kl. 10:00

Indskud: Kr. 300,- pr. hund – Betales ved fremmøde.

Leder: Jan Poulsen

Tilmelding: Ingen forudgående tilmelding.

Prøve: Afsluttende prøve lørdag den 20. april kl. 9:30

Der uddeles pokal til bedste hund.

Søndag d. 10. marts

Markprøve

Der dystes om flere pokaler samt 1.,2.og 3. præmier. Præmieuddeling før suppen, når

prøven er slut.

Foderpræmier fra vores sponsorer.

Mødested: Drigstrup Sognegård.

Tidspunkt. Kl. 08:00

Indskud: Kr. 150,- pr. hund - betales ved fremmøde.

En portion suppe er med i prisen.(bestilles ved tilmelding).

Tilmelding: Senest den 4. marts til Ib Vang Pedersen, tlf. 20851240

eller Carsten Mogensen, tlf. 25796980.


Mandag d. 22. april.

Apporteringstræning, begyndere.

Der trænes vandapportering og apportering på land med duer og kaniner.

Mødested: Langeskov, Nonnebostien .

Tidspunkt: Kl. 18.30 (Træningspogram, frem til 8. juni foreligger første træningsdag).

Indskud: Kr. 300,- pr. hund, der betales ved første fremmøde.

Leder: Johnny Hansen og Henning Klokker.

Tilmelding: Ingen forudgående tilmeldinger.

Mandag d. 22. april

Apporteringstræning, udvidet.

Der trænes efter Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøve.

Mødested: Langeskov, Nonbostien.

Tidspunkt: Kl. 18.30 (træningspogram, frem til 8. juni foreligger første træningsdag).

Indskud: Kr. 300,- pr. hund, der betales ved første fremmøde.

Leder: Ole Andersen og Carsten Mogensen.

Tilmelding: Ingen forudgående tilmelding.

Lørdag d. 8. juni

Familiedag/apporteringsprøve, begyndere samt udvidet.

Prøven (ikke anerkendt) – der dømmes efter D.J.U.’s regler.Der uddeles præmier til

hunde, der består samt pokal til prøvens bedste hunde.

Mødested: Langeskov, Nonnebostien.

Tidspunkt: Kl.10.00

Indskud: Kr. 50,- pr. hund, der betales ved fremmøde.

Tilmelding: Ingen forudgående tilmelding.

Beskrivelse. Vi tænder grillen og griller nogle pølser, så tag familien med og lad os få en

hyggelig stund sammen.

Søndag d. 25. august.

Efterårsmarkprøve

Der dystes i vinderklasse, åben klasse samt unghundeklasse.

Præmieuddeling efter prøven. (Husk madpakken)

Prøven annonceres i Jagthunden.

Mødested: Drigstrup Sognegård.

Tidspunkt: Kl. 08.00

Indskud. Vinderklasse, unghund og åben klasse kr. 150,- pr. hund.

Der betales ved fremmøde.

Tilmelding: Senest den 19. august til Ib Vang Pedersen, tlf. 20851240

eller Carsten Mogensen, tlf. 25796980.

Torsdag d. 1. november

Generalforsamling.

Mødested: Drigstrup Sognegård.

Tidspunkt: Kl. 19.00

Dagsorden ifølge Lovene.

Angående årspokalen: Oplys hundes stambogs nr. til Johnny Hansen, tlf. 29848343

9


10

En af de kommende hunde i klubben forsøger sig med en måge


• Tæpper

• Vinyl

• Linoleum

• Tyndpuds

• Industrigulve

• Cementslidlag

• Trægulve

Tagtækkervej 1, 5230 Odense M

Tlf. 66 15 62 55, www.lh-gulve.dk

11


12

VINDING et Co A/S

har siden 1990 oparbejdet en ledende position som leverandør

af servietter, lys og dekorations produkter til specialforretninger

i Danmark, Norge og Sverige.

Vort program i bordløbere, lysestager og bordpynt fuldender

temaet ”et veldækket bord”.

vinding@vindingetco.dk

www.vindingetco.dk


Bestyrelsen er:

Formand

Ole Andersen

Midskovvej 226, 5370 Mesinge

Telefon: 65341030

Email: erbemidskov@gmail.com

Næstformand og pokalholder

Johnny Hansen

Flaskevej 9, 5370 Mesinge

Telefon: 65342268 / 29848343

Email: johnnybuschh@gmail.com

Kasserer

Ib Vang Pedersen

Svishavevej 61, 5330 Munkebo

Telefon: 20851240

Email: ib@svishave.dk

Sekretær

Carsten Mogensen

Kastanievej 26, 5550 Langeskov

Telefon: 25796980

Email: carsten.mogensen@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem

Frank Thorborg Hansen

Markhaven 49, 5320 Agedrup

Telefon: 61634029

Email: thorborg.f@gmail.com

Suppleant

Mogens Andersen

Tårup Vestergyde 37, 5370 Mesinge

Telefon: 65321259

Email: baekkelundgaard@gmail.com

Suppleant

Carsten Mindegaard

Hersnap Bygade 9, 5380 Dalby

Telefon: 21250624

Email: c.mindegaard@mail.dk

15

Similar magazines