Mersalg til eksisterende kunder

files.conferencemanager.dk

Mersalg til eksisterende kunder

VELKOMMEN TIL WEBINAR

KMD Borgerportal

Dorte Carstensen, implementeringskonsulent

Camilla Lind-Følsgaard, konsulent

23. april 2013

Teknisk support: 4460 3360

29. APRIL 2013

© KMD A/S

DIAS 1

DOKUMENT NR./VERSION


OM KMD CARE BORGERPORTAL

© KMD A/S

DIAS 2

DOKUMENT NR./VERSION

_Borgerportalen er en webbaseret selvbetjeningsløsning til brug for

borgere og pårørende, som kan se data, der er registreret i KMD CARE på

den pågældende borger

_Der er mulighed for at følge med i stamoplysninger, aftaler, planer og

aktiviteter, f.eks. medicin, samt til- og framelde aktiviteter.

_Borger/pårørende kan skrive beskeder til plejepersonalet

_Borger og pårørende får adgang til informationerne via

NemLog-in og bevilget adgang til fra kommunen

_Borgerens oplysninger er altid opdaterede

29. APRIL 2013


OVERBLIK

KMD CARE Borgerportal er en webapplikation.

Der kan fx linkes til Borgerportalen fra Kommunens hjemmeside,

borger.dk eller sundhed.dk

Besked til

kommune

Anmod

om

adgang

Tilmeld

Aktiviteter

Stamdata

Borgerportal

Medicin

Dokumen

-tation

Besøg

29. APRIL 2013

© KMD A/S

DIAS 3

DOKUMENT NR./VERSION

http://Borgerportalen


STAMDATA (VISES DIREKTE I BORGERPORTALEN)

_borger kan ændre tlf. nummer, mobil og mail adr.

29. APRIL 2013

© KMD A/S

DIAS 4

DOKUMENT NR./VERSION


PÅRØRENDE

29. APRIL 2013

© KMD A/S

DIAS 5

DOKUMENT NR./VERSION


ØVRIGE YDELSER

29. APRIL 2013

© KMD A/S

DIAS 6

DOKUMENT NR./VERSION


DOKUMENTATION - JOURNAL

Borger kan se de journaler som anvendes i CARE

Der søges default 14 dage tilbage, det er muligt at søge i hele journalens længde

29. APRIL 2013

© KMD A/S

DIAS 7

DOKUMENT NR./VERSION


DAGBOG

Borger og medarbejder kan kommunikere sammen via dagbogen.

Dagbogen aktiveres først når medarbejderen skriver via CARE

29. APRIL 2013

© KMD A/S

DIAS 8

DOKUMENT NR./VERSION


BESØG OG PRIVATE AFTALER

Borgeren får en kalender hvor besøgene vises for den enkelte dag der markeres

© KMD A/S

DIAS 9

DOKUMENT NR./VERSION

Det er muligt for brugere at aflyse planlagte ydelser, hvis der er mere end 3 timer til

at ydelsen skal leveres hos borgeren.

29. APRIL 2013


MEDICIN

29. APRIL 2013

© KMD A/S

DIAS 10

DOKUMENT NR./VERSION


MÅLINGER

29. APRIL 2013

© KMD A/S

DIAS 11

DOKUMENT NR./VERSION


FUNKTIONSVURDERING

29. APRIL 2013

© KMD A/S

DIAS 12

DOKUMENT NR./VERSION


INDSATSOMRÅDER

29. APRIL 2013

© KMD A/S

DIAS 13

DOKUMENT NR./VERSION


AKTIVITETER

© KMD A/S

DIAS 14

DOKUMENT NR./VERSION

Menupunktet Aktiviteter giver borgeren adgang til at se og tilmelde sig aktiviteter som

ikke kræver visitation.

29. APRIL 2013


AKTIVITETER

En visning af alle de hold aktiviteter borgeren er tilmeldt, både ikke visiterede og

visiterede

29. APRIL 2013

© KMD A/S

DIAS 15

DOKUMENT NR./VERSION


ANMOD OM ADGANG

29. APRIL 2013

© KMD A/S

DIAS 16

DOKUMENT NR./VERSION


SEND BESKED

29. APRIL 2013

© KMD A/S

DIAS 17

DOKUMENT NR./VERSION


TEKNISK IMPLEMENTERING

© KMD A/S

DIAS 18

DOKUMENT NR./VERSION

Den tekniske implementering indeholder mange punkter, og der er

flere aktører involveret.

Kommunen skal bla:

_have samarbejde med NemLogin

_installere webserver

_indhente certifikater

_opsætte og teste integration med NemLogin

KMD’s supportenhed yder gerne bistand til den tekniske

opsætning/konfiguration

29. APRIL 2013


ORGANISATORISK IMPLEMENTERING

_Effektdrevet implementering med fokus på kommunens overordnede

formål med Borgerportalen, eksempelvis:

- at levere god borgerservice

- sikre god oplysning til borgere

- understøtte samarbejdet mellem borger og kommune

- præsentere kommunens holdaktiviteter

_Sikre optimale arbejdsgange, eksempelvis ved:

- anmodning om adgang/tildele adgang

- sikre samtykke ved pårørende anmodning

- aflysninger

_Opsætning af tabeller

29. APRIL 2013

© KMD A/S

DIAS 19

DOKUMENT NR./VERSION


IMPLEMENTERINGSPROCESSEN

29. APRIL 2013

© KMD A/S

DIAS 20

DOKUMENT NR./VERSION


KMD CARE BORGERPORTAL

En web baseret selvbetjeningsløsning til brug for borgere og

pårørende, således at de kan se data, der er registreret i KMD

CARE på den pågældende borger

© KMD A/S

DIAS 21

DOKUMENT NR./VERSION

Anvendelsen af KMD Borgerportal understøtter den fællesoffentlige

digitaliserings strategi 2011-2015, bla.

_Borgeren kan betjene sig selv via en selvbetjeningsløsning

_Borgeren har online adgang til journalen

_Borgerportalen kan tilgås via borger.dk

Link til Digitaliseringsstrategi

29. APRIL 2013


SPØRGSMÅL

29. APRIL 2013

© KMD A/S

DIAS 22

DOKUMENT NR./VERSION

More magazines by this user
Similar magazines