Anmeldelsesblanket - BBS Solceller

bbssolceller.dk

Anmeldelsesblanket - BBS Solceller

Stamdata - Mikro VE ≤ 6 kW

Denne blanket skal sendes til anlægsejerens netvirksomhed

Netvirksomhederne er forpligtet til at indsamle stamdata om elproducerende anlæg, der er tilslut-

tet det kollektive elforsyningsnet. Netvirksomhederne skal registrere stamdata i Energinet.dks

stamdataregister. Registrering af stamdata er en forudsætning for at opnå nettoafregning.

Følgende information bedes oplyst ved installation af anlæg ≤ 6 kW.

Stjernemarkerede felter (*) er obligatoriske ved oprettelse i stamdataregistret. Resterende felter

er ønskværdige. Bemærk, at alle felterne under tekniske data for vindmølle, solcelle og øvrige

anlæg, skal udfyldes ved nye anlæg (* ved ny).

Beskrivelse Tekst

Anlægsadresse:

Kontaktperson (teknisk):

Vej:

Husnummer:

Bogstav:

Etage:

Side:

Post nr.:

By:

Tlf. nr.:

Anlægsejer (disponent):

CVR nr.:

Eller CPR nr.:

Virksomhedsnavn/ejernavn: *

Kontaktperson (administrativ):

Vej: *

Husnummer: *

Bogstav:

Etage:

Side:

Post nr.: *

By:

Tlf. nr.:

E-mail:

Dok 24396-11, Sag 10/5847 15. november 2011 1 af 2


Beskrivelse Tekst

Tekniske data for vindmølle:

Idriftsat dato, første kWh: (* ved ny)

Installeret kW: *

Fabrikat: (* ved ny)

Model: (* ved ny)

Roterdiameter (m): (* ved ny)

Navhøjde (m): (* ved ny)

Tekniske data for solcelleanlæg:

Idriftsat dato, første kWh: (* ved ny)

Installeret kW: *

(laveste installeret effekt på inverter eller panel)

Panel fabrikat: (* ved ny)

Panel model: (* ved ny)

Panel areal m²: (* ved ny)

Inverter fabrikat: (* ved ny)

Inverter model: (* ved ny)

Tekniske data for øvrige anlæg:

Idriftsat dato, første kWh: (* ved ny)

Installeret kW: *

Hovedenergitype: *

Anlægstype: (* ved ny)

Fabrikat: (* ved ny)

Model: (* ved ny)

Dok 24396-11, Sag 10/5847 15. november 2011 2 af 2

Similar magazines