Staldens krav til produktionen i marken (Indlæg på ... - LandbrugsInfo

landbrugsinfo.dk

Staldens krav til produktionen i marken (Indlæg på ... - LandbrugsInfo

13-01-2009

Staldens krav til

produktionen i marken

med fokus kernemajs til svin

v. Else Vils, Dansk Svineproduktion, Skejby


13-01-2009

Staldens krav

til foderproduktion

• Konkurrencedygtig pris

• Kendte næringsværdier

• God, sund foderkvalitet

• Rationel og sikker håndtering


Konkurrencedygtig pris

• Udbytte (FE/ha) i

relation til omkostninger

• Pris alternativer

Selvforsyning

ved 1,4 DE/ha:

13-01-2009

Forbrug af foderkorn til

svin ca. 7.500 FE/ha


Kernemajs contra korn

jf. budgetkalkuler 2007, Landbrugsinfo

Jb 5-6 Kernemajs Vårbyg Vinterhvede

FEsv pr ha 9400 6000 9200

Omkostn.

Kr. pr FEsv

Jb 1&3,

uvandet

13-01-2009

0,81 0,80 0,65

Kernemajs Vårbyg Vintertritikale

FEsv pr ha 7500 4000 4400

Omkostn.

Kr. pr FEsv

0,97 1,05 1,05


Næringsværdier danskdyrket majs

Erfaringsindsamling, DK 2007/08

Kernemajs fra

14 bedrifter

Dansk,

ensileret

Vandpct. 40-45 pct.

I tørstof:

Tabelværdi

Råprotein, pct. 9,0 9,6

Råfedt, pct. 4,5 4,6

Råaske, pct. 1,7 1,5

FEsv pr kg 1,42 1,43

P, g 3,1 3,2

• Energifodermiddel

• Erstatter hvede

• Lidt højere energi i

tørstof

• Lavere indhold af

aminosyrer

• Lavere fordøjelighed

af fosfor

• Skal tilsættes

aminosyrer og fytase


Energiindhold afhængig af vandindhold

FEsv pr 100 kg

160

140

120

100

80

60

40

20

0

120

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57

vandpct.

80


Foderkvalitet

Fokus sundhed i hele produktionskæden

Fusariumtoksiner

God konservering

Undgå forurening


Fusariumtoksiner i majs

• Majs er risikofaktor -også som forfrugt

• Forholdsregler ved dyrkning

• Analyser for toksiner anbefales

• Indret iblandings-pct. efter indhold af toksiner


God konservering

• Tørring eller vådkonservering


Undgå forurening fra jord, skadedyr m.v.


Håndtering

God formaling

Sikker dosering

Håndtering i fodringssystem


God formaling :

80 pct. < 2 mm (tysk anbefaling)

God formaling => god foderudnyttelse


God crimpning:

valserne skal være klemt sammen


Sikker dosering i fodringsanlæg


Konklusion

• Krav til stort udbytte – og fokus omkostninger og

rationel drift

• Danskdyrket kernemajs har god næringsværdi

• Fokus kvalitet i hele produktionskæden – især

fusariumrisiko

• Undgå forurening fra jord, skadedyr mv.

• Våd majs kræver sikker konservering

More magazines by this user
Similar magazines