Padlen nr. 495 - Lyngby Kanoklub

lyngbykanoklub.dk

Padlen nr. 495 - Lyngby Kanoklub

PADLEN

Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

495 - marts 2011

Mogens Preiz Lederpris •VW Sharan • Fastelavn

Standerhejsning •Pligtarbejde •Ny Holdlederpjece

Padlekursus • Motionisttræning

Tryggevælde Å løb •Vil du med til Sverige?

... og meget mere


Bestyrelse:

Formand

Thomas Gjerlufsen

Fuglevadsvej 50A

2800 Kgs. Lyngby

4587 4600

tgjerluf@post.tele.dk

Næstformand

John Bahr

Grønnevej 26

2830 Virum

2015 7765

Bahr@post.tele.dk

Idrætsformand

Niels Andersen

Egebjerghuse 15

2750 Ballerup

4466 6510

Niels.Andersen@svinninge.mail.telia.com

Turformand

Eva Henriksen

Ulkær 4, 2tv.

2610 Rodovre

35149044

kragen_eva@yahoo.dk

Motionsformand

Claus Lorentzen

Lavendelvej 18

2630 Taastrup,

2639 3966

clausl1957@gmail.com

Sekretær

Lilian Jørgensen

Holmelins tværvej 1A

2800 Lyngby

45889305

lienj@live.dk

Medlemskasserer

Jane Hinge

Mortonsvej 5

2800 Kgs. Lyngby

41832058

hinge@sol.dk

Kasserer

Aase Lundqvist

Lottenborgvej 17, 1.

2800 Kgs. Lyngby

4587 0113

aase@lundqvist.dk

Webmaster

Steen Bruun

Lyngby Hovedgade 57 B, 4.

2800 Kgs. Lyngby

2084 9598

kano@gyes.eu

Revisor

Henrik Aakjær

Fyrhøjvej 15

2800 Kgs. Lyngby

4588 6169

Revisorsuppleant

Heine Jepsen

Hvidegårdsparken 97

2800 Kgs. Lyngby

4588 9235

1. Suppleant

Henrik Madsen

Ved Eltham 1, 4.th

2900 Hellerup

4032 2798

henrik.madsen@sport.dk

2.Suppleant

Aksel F. Andersen

Byagervej 121, 1.mf.

3460 Birkerød

2190 6289

akselfa@vip.cybercity.dk

Redaktør

Ludmila Miklikova

Pilevad 9

2800 Lyngby

2463 8128

ludmila.miklikova@velux.com

Indlæg til Padlen bedes sendt til:

ludmila.miklikova@velux.com

Se også vores hjemmeside:

www.lyngby-kanoklub

Indhold

2 3

Side

Aktivitetskalender 4

Mogens Preiz Lederpris til Jane 5

VW Sharan 7

Fastelavn 9

Standerhejsning 11

Pligtarbejde 12

Så klippes der! 12

Ny Holdlederpjece 13

Graffiti 15

Padlekursus 16

Sæt kryds i kalenderen 17

Motionisttræning 18

Tryggevælde Å løb 19

Vil du med til Sverige? 20

Kristi Himmelfartstur 22

Operation Ren Sø 2011 22

Svømmehaltur 24

Årets vinterdronning 25

Slut for O-løb´s sæsonen 27

Har I Hørt 28


Aktivitetskalender

Onsdag 30. marts 2011 kl. 19.00 Generalforsamling

Lørdag 16. april 2011 kl. 8.00 - 16.00 Kajakreparationsdag

Tirsdag 26. april 2011 kl. 17.00 Tilmeldelse til kajak kurser

(for medlemmer indmeldt i 2010 eller før )

Onsdag 27. april 2011 kl. 17.00 Tilmeldelse til kajak kurser

(for nye medlemmer)

Søndag 1. maj 2011 Standerhejsning

Onsdag 4. maj 2011 Onsdagsgrill starter

Lørdag - søndag 7. og 8. maj Copenhagen spring Regatta

1. - 5. juni 2011 Kristi Himmelfartstur

Lørdag 13. august 2011 Dalsland Kanot Maraton

Lørdag 24. sept. 2011 Mølleåens Blå Bånd

Begynderkurser:

28-29. maj

11-12. juni

25-26. juni

6-7. august

Onsdags arrangementer - se på opslagstavlen i klubben

Ved den årlige generalforsamling

i F.I.L, fællessammenslutningen

af idrætsklubber i Lyngby Taarbæk

Kommune, blev Mogens

Preiz Lederpris uddelt for 20.

gang.

Denne gang var det Lyngby Kanoklubs

Kasserer, Jane Hinge, der

modtog den eftertragtede skulptur.

Skulpturen er udført af Anker

Hoffmann, og har titlen ” Siddende

svømmepige” er udført i bronze og

Dette skrev lokalposten

Det Grønne Område

Mogens Preiz Lederpris

en højde på cirka 40 centimeter.

Den blev overdraget til F.I.L i 1990

af Lyngby Taarbæk Kommune i

anledning af F.I.L.s 50 års jubilæum,

og uddelt første gang i 1991.

Det er anden gang et medlem fra

Lyngby Kanoklub modtager denne

flotte hæder.

I 1994 fik den nuværende formand

for Lyngby Kanoklub, Thomas Gjerlufsen,

overrakt lederprisen, for sit

utrættelige arbejde for kanosporten.

4 5


Der er tale om en vandre pris, hvor

prismodtageren passer på den de

næste 12 måneder. Ved aflevering

modtager Jane Hinge en gipsafstøbning

til evigt eje, monteret med

en sølvplade med inskription.

Skulpturen blev overrakt af F.I.L.s

Formand Henning Dahlfelt, og han

begrundede tildelingen, hvorfor det

netop var Jane Hinge, der fortjente

denne store opmuntring.

Hun blev medlem i Lyngby Kanoklub

i 1990, og i løbet af kort tid

blev hun som forældremedlem valgt

ind i Lyngby Kanoklubs Idrætsudvalg.

Hun valgte Lyngby Kanoklub

fordi hendes datter, Mette Barfod,

senere Verdensmester i Toerkajak

var startet i klubben, og var faldet

godt til.

Og i løbet af kort tid blev hun

primus motor for klubbens deltagelse

i projekt Stjerner i Svøb, som

Lyngby Taarbæk Kommune havde

startet op et par år forinden.

Herefter gik det stærkt, hun blev uddannet

kajak instruktør, og tog sig

af både de unge og motionisterne,

var holdleder for instruktørerne og

da klubben stod og manglede en

sekretær, ja, så tog hun også denne

opgave til sig.

Kassererposten i en idrætsforening

er en krævende opgave, og da

klubben pludselig stod og manglede

en kasserer, mente formanden Thomas

Gjerlufsen, at det ville være

noget for hende. Han begrundede

sin mening med, at for at blive et

rigtigt bestyrelsesmedlem i Lyngby

Kanoklub, er det nødvendigt, at

man kan træde ind på alle poster,

og heldigvis har Jane samme mening.

Med en stor applaus fra de mange

fremmødte, og et stort håndtryk af

Borgmester Søren P. Rasmussen,

ja, så kunne denne aften ikke blive

større for Jane Hinge.

VW Sharan

Når du læser dette lille økonomiske

indlæg, burde LK være de

lykkelige ejere af 2 stk. VW Sharan,

og hvis alt går efter planen,

vil vi gerne røbe, at den ene får

nummerpladen Kajak 4 og den

anden Kano 4.

Som tidligere omtalt, er der tale om

en investering på cirka 1.050.000

kroner, der har været et par skeptiske

røster omkring nummerpladerne,

at enkelte medlemmer skulle få

ejerfornemmelser.

Det afviser Bestyrelsen med hård

hånd. Begge biler er til brug for de

udvalg, der skal bruge biler til de af

udvalgene rettidige ophængte ture,

uanset hvilken nummerplade, der

sidder på.

Men hvordan ser så økonomien ud

nu, hvor vi er ved deadline. Målsætningen

er næsten hjemme, målet

var sponsorindtægter på 300.000

kroner, jeg burde være glad, det

er jeg også, men samtidig en lille

smule skuffet.

Ved udgangen af 2010 var vi 750

medlemmer, og ikke fra et eneste

medlem har der været en refleksion

omkring bil sponsorat, det lover ikke

godt for fremtiden.

Nå, det kommer jeg nok hurtigt

over, det jeg mangler, det er en

endelig bekræftelse på de aftaler,

der er indgået, jeg er næsten 100

% sikker på at aftalerne er i hus.

Aftalerne indbefatter 6 firmaer,

men mit mål er 10 firmaer, idet jeg

6 7


mener, at der er plads til det, uden

bilerne kommer til at se overplasteret

til.

Bil reklame sponsorer, har indtil

nu accepteret, kr. 350.000. Er

dette det nye mål?? at dække op til

kroner 300.000.-

Hvis vi sætter hårdt ind på det nye

mål, ja, så har du stadig muligheden

for at komme med potentielle

emner, og husk, vi mangler stadig

en sponsor til en ny motionskajak,

beløb kr. 6.000.-

Forhåbentlig kan vi sætte navne

på samtlige bil reklame sponsorer

i næste nummer af Padlen,

og samme håb om at se dem på

bilerne.

Formanden

300.000,-

350.000,-

FASTELAVN

LK organisationen bag Fastelavns

arrangementet bør være ræve

stolte, alt fungerede, stor ros fra

Borgmester Søren P.Rasmussen,

som sammen med formanden for

Kultur- og Fritidsudvalget Dorete

Dandanell fik lov til at slå de første

slag på de fire ophængte tønder.

Der blev arbejdet på højtryk om

formiddagen i Lyngby Kanoklub, der

skulle bages 150 fastelavnsboller,

men med så store kapaciteter som

Tove, Jane, Eva, Anny og Marianne

gik det meget fint.

Der var ingen panik, glasuren og

cremen flød, som den skulle, det

kan dem, der hele tiden forsøgte en

prøvesmagning tale med om.

8 9


Aksel klarede grilningen af

pølserne, der blev dog ikke solgt så

mange, men ned gled de. Men de

cirka 45 fremmødte børn og cirka

70 voksne havde et par gode timer

i haven ved Frieboeshvile, hvor

formanden og Jeppe Tønsberg med

stort overblik klarede tøndeslagningen,

så ingen kom til skade, den

rigtige Kattedronning og Kattekonge

fik deres kroner og fastelavns ris.

Flotte fastelavnsris var der til bedst

udklædte dreng og pige. Det der

manglede, de kommer til næste år,

det var mange af LKs medlemmers

børn og børnebørn, når vi ser på

vores aldersfordeling.

Det var flot solskinsvejr, blæste en

del, men vejret var til at være ude i,

men ingen LKèr bemærkede dette,

med den store entusiasme de lagde

for dagen.

Denne flotte billede collage,

fortæller en hel del om et sjovt og

vellykket arrangement i samarbejde

med Stadsarkivar Jeppe Tønsberg,

Frieboeshvile og Lyngby Kanoklub.

Tønden

Standerhejsning

søndag den

1. maj kl.16.00

Søndag den 1. maj kl.16.00 hejses

LK standeren til tops. Vi havde først

annonceret det til lørdag den 30. april,

men da vi allerede nu kender vejrudsigten,

har bestyrelsen valgt ovenstående

dato.

Men vi skal tilbage til ”gamle” dage før

2002, hvor medlemmerne mødte op til

forårs rengøring, så når Standeren gled

til tops, ja, så stod hele LK flot og indbydende

til at tage imod nye som gamle

medlemmer.

Vi mødes derfor kl. 09.00 til morgenkaffe,

og vi arbejder til kl.15.00 med at få

klubben til at skinne, der vil selvfølgelig

blive pauser, og vi starter med den første

pause kl. 09.00, hvor vi spiser morgenmad.

Og går du planken ud, vil du modtage dit

pligtarbejde beløb på kr. 200 retur. Når

du læser dette, skal du ikke begynde at

regne timelønnen ud, husk på, det er dig

selv, der har indbetalt beløbet.

Dem der kan huske tilbage før 2002, kan

huske, at det var ganske hyggeligt at få

noget til at skinne, noget til at dufte osv.

Af hensyn til indkøbene, bedes du snarest

skrive dig på den ophængte liste,

som også gælder til grill kl. 18.30, dette

er dog for egen regning.

Vi ses, bestyrelsen

10 11


Pligtarbejde

Vores medarbejder er holdt op, og det kan ses på kajakkerne, at han ikke

længere er her. Ud af 34 kajakker er der kun 10, som er helt i orden og

klar til at ro i.Mød derfor op til stor kajakreparationsdag

Lørdag d 16. april kl 8-16.

Meget af det, der skal ordnes, er småting, men intet af det ordner sig

selv, så vi har brug for DIN hjælp, så kajakkerne kan være klar til DIG,

når vi har hejst standeren.

Vi ses den 16. april

Bestyrelsen

Så klippes der!

Som nævnt under indlægget

omkring Standerhejsningen, er der

pligtarbejde fra kl. 9.00 – 15.00 og

der bliver gået til stålet. Jer som har

glemt at fjerne jeres hængelåse fra

de små skabe, og hvis i vil redde

jeres hængelås, så sørg for at

fjerne den.

Skabene er til almen benyttelse

medens man træner eller opholder

sig i klubben, når man forlader klubben,

fjernes hængelåsen, så andre

kan benytte skabet.

Samme dag, vil alt der ligger i

bådhallen som ikke tilhører LK blive

fjernet, så kære tur roere, sørg for

at jeres udstyr til kanoerne ligger

i jeres både. Det gælder også de

kanovogne, der ligger og flyder,

samt dem der er låst fast til stolper

og lignende.

Det skal være sådan, at det skal

være let at feje bådhallen, det skal

være let at komme til sin båd, uden

man først skal fjerne en hel del.

Der gælder det samme for motions

kajakkerne, sørg for jeres pagajer

og overtræk hænger på de dertil

indrettede pladser.

Så i stedet for, at andre skal gøre

det for dig, så kom ned og være

med til denne forårs rengøring.

Bestyrelsen

Ny

Holdlederpjece!

Når Lyngby Kanoklub skal yde

tilskud i en eller anden form til

et arrangement, skal dette være

tilgængeligt for samtlige aktive

medlemmer af Lyngby Kanoklub.

Det skal være bekendtgjort senest

3 uger før i klubbladet Padlen og/eller

på Hjemmesiden af rette udvalg

Og Arrangementet skal senest 3

Holdlederens opgaver:

uger før aktiviteten iværksættes

være opslået på en af de 3 tavler

i gangene i klubben. Holdlederen

godkendes af Lyngby Kanoklubs

bestyrelse.

Der ydes ikke tilskud til deltagerens

mad eller ophold; dog kan der

dispenseres, hvis særlige forhold

taler herfor.

• Sørge for ophængning af tilmeldingslister med relevante oplysninger

om tid og pris m.m.. Er der under 4 tilmeldte både, kontaktes bestyrelsen,

inden arrangementet finder sted, da der skal træffes beslutning

om eventuel aflysning.

• Udforme budget og regnskab, bede om acontobeløb hos deltagerne

mindst 8 dage før turen afvikles. Aflevere regnskab til kassereren

og deltagerne højst 8 dage efter hjemkomsten samt afregne med

deltagerne.

• Aftale om levering/afhentning af bil og trailer. Medbringe originale

papirer på bil og trailer og aflevere dem igen (registreringsattester,

røde og grønne forsikringskort, Falck) Ved aflevering skal bilen

være totalt rengjort ind - og udvendig samt afleveret med fuld tank.

• Sørge for at bilen er fyldt op med LK’ere, der har aktivt medlemskab,.

Skal der bruges private biler, bestemmer holdlederen, hvem der

kører med i disse. Ønsker et medlem at køre alene i privat bil, er det

for egen regning.

• Sørge for at have relevante telefonnumre til deltagernes familier,

12 13


Lyngby Kanoklub, Falck, forsikringsselskab, nødhjælp i udlandet,

kaldenumre fra udlandet.

• Sørge for, at der ikke spises, ryges og drikkes alkohol i bilen, og at

deltagerne udviser normal opførsel over for øvrige deltagere.

Deltagerne betaler:

• Deltagerne betaler samtlige driftsudgifter inkl. færgebilletter – bro

penge – vejskatter osv.

• Ved rejser i Storkøbenhavn betaler LK drift udgifter.

• Stiller et medlem sin private bil til rådighed, aftales prisen med medlemmet,

inden turen slås op af hensyn til budgettet.

• Chauffør/- Holdleder modtager deres vedligeholdelses depositum

fra LK, når regnskab foreligger

• Vedrørende ture for ungdommen (10 – 18 år ) kan bestyrelsen fastsætte

og yde et tilskud, eventuelt gennem Jeppes Fond.

Lyngby Kanoklub betaler:

Lyngby Kanoklub stiller bil og trailer til rådighed

Lyngby Kanoklub betaler transportforsikringen.

Lyngby Kanoklub betaler selvrisiko/-bonusforhøjelse hvis uheldet er

ude, under forudsætning, at chaufføren har handlet som en Bonus

Pater

God tur!

Graffiti

Vi har haft flere grimme overmalinger

på de hvide lærreder,

der vender mod stien, men lige

så hurtigt vi har set dem, bliver

de malet over. Men ser vi på

tunnellerne, når du kommer fra

Rustenborgvej, ja, så ligner det

et tidligere østland eller fra noget

slum i USA. Og for at sætte det

helt i relief, så flyder det med

skidt og møg.

Over for LK bygges der på liv og

lyst, lejlighederne bliver langsomt

solgt, og mange nye beboere

benytter Rustenborgvej, når de skal

til Centrum, i flere perioder har der

ikke været lys på stien om aftenen.

Nogen skal tage affære, om vi skal

tilbyde, at få lagt det ind under

vores selvforvaltnings aftale kunne

være en løsning. Vi ligger godt nok

lidt afsides, men derfor har vi vel

også krav på, at der er nogenlunde

pænt at færdes.

Og ingen tvivl, den gående trafik

forbi LK vil stige, vi fra bestyrelsen

gør alt for, at ”vores” område holdes

pænt, intet skal ligge og flyde på

broen, og ingen både ligger natten

over.

Skal man have en enkelt øl, ja, så

går man om i gården og sætter

sig stille og roligt, nyder Petang

banen og solen. Det er vigtigt, at de

signaler vi sender fra LK, skal være

i top, ved at holde fanen højt, ja, så

går alt meget bedre.

Lad os tage en snak under ” eventuelt”

til Generalforsamlingen, hvad

vil vi gøre, hvad vil vi foreslå.

14 15

TG.


Padlekursus

Sted: SBBU

Tid: 9-10 april 2011

Pris: gratis

Mål: Egenfærdighed 2 og instruktør 1 i kano

Tilmelding: Via www.kano-kajak.dk

Undervisning

Kursuskalender

Kanouddannelse Kick-off#1

Tilmeldelsesfrist: 28 marts 2011, men eftertilmelding mulig. Kontakt DKF

på tlf 43262094.

NB: man kan sagtens deltage blot for selv at få færdigheder

Det er alle tiders chance. Man får desuden morgenmad, men skal selv

have madpakke med.

Har du brug for at låne en klubkano til kurset, så kontakt turformand Eva

Henriksen, tlf 52670332

SÆT KRYDS I KA-

LENDEREN

Her i 2011 er der en masse fantastiske oplevelser på vej for alle kajakroere

som vil lidt mere end bare at ro rundt i de ”hjemlige farvande”.

Der bliver mulighed for at deltage i en række løb således at vi kan få en på

opleveren med nye naturoplevelser, en på grineren da kajakroere er sjove

mennesker og så kan man jo også lige få checket formen og teknikken af

Forudsætningen for at vi kan få disse oplevelser er jo at man har reserveret

tid i kalenderen så derfor kan I ligeså markere dagene i kalenderen/

Time-Manageren/Out-Look/G-calender eller Iphonen således at det i hvert

fald ikke bliver et problem.

PÅ NEDENSTÅENDE DATOER ER DER ALTSÅ LØB SOM LK DEL-

TAGER I:

1/5-2011: Tryggevælde Å løb

15/5-2011: Suså Løb

25/6-2011: Sorø Maraton

30/7-2011: Amager Strandpark Rundt

13-14/8-2011: Dalsland Kanot Marathon (Sverige)

21/8-2011: Ringsted Marathon & Trim

10-11/9-2011: Tour De Gudenå

24/9-2011: Mølleåens Blå Bånd (vort eget løb)

På disse datoer fraråder Motionsudvalget at invitere svigermor på besøg,

at melde sig til infoweekend i synkronsvømning eller gå på Transcendental

Mediationskursus. Det er jo alt sammen gode aktiviteter men kajakroning

er sjovere.

Da vi endnu er tidligt på sæsonen bliver vi nødt til at tage de nødvendige

forbehold for at løbene kan blive aflyst af alle mulige årsager.

Der vil selvfølgelig komme meget mere information om løbene, således at I

kan detalvurdere om I vil med. Men derfor kan man jo ligesågodt reservere

datoen nu.

Med venlig hilsen

Motionsudvalget

16 17


Så er vi klar med

motionist træningen

for 2011 Køge Kano og Kajak Klub invi-

Som du måske har hørt om

før så vil LK også i år tilbyde

struktureret træning til de

frigivne kajakroere som vil

lidt mere med deres roning.

Målet med træningen er at gøre

kajakroerne til så gode roere at

de f.eks. kan fuldføre f.eks. Tour

De Gudenå eller Dalsland Kanot

Maraton i september måned.

Dette vil vi gøre ved at køre

træning igennem hele sæsonen

hver mandag, onsdag og lørdag

med start i april måned. Vi

starter stille og roligt op således

at vi lige kan få teknikken

og grundformen på plads og

derefter bygger vi stille og roligt

træningen op.

Der er tale om en åben træning,

hvor alle frigivne roere

kan være med og derfor er det

eneste krav også at du selv

stiller op med et ønske om at

ville blive en bedre roer og har

lyst til at træne målrettet efter

dette. Selve træningen vil for

det meste være ledet af erfarne

roere.

Indtil videre er programmet fastlagt

for april/maj måned og vi starter op

d. 4. april (hvis vejret arter sig) med

træning på følgende tidspunkter:

- Mandag kl. 18.15

- Onsdag kl. 17.30

- Lørdag kl. 08.00

Det specifikke træningsprogram

kan downloades fra vores hjemmeside

www.lyngby-kanoklub.dk ”Tur

& Motion”, under Motionsudvalg.

Selvom mange har udtrykt sig

positivt om dette tiltag i løbet af

vinteren vil vi gerne have noget

mere klarhed over hvor mange vi

kan forvente der vil deltage i dette.

Så er du interesseret i at deltage i

træningen bedes du sende en mail

til LORENTZEN@privat.dk med

overskriften ”Træning jatak” og endvidere

lige fortælle hvor lang tid du

har roet, eller skrive det på tilmeldingslisten

i klubben.

Da der kun er få dage til ”kampstart”

beder vi dig reagere hurtigt:-)

Med venlig hilsen

Motionsudvalget

Tryggevælde Å løb,

søndag d. 1. Maj 2011

terer til et hyggeligt trimløb på

Tryggevælde Å

Løbet er en god start på sæsonen,

hvad enten det er for en hyggetur

el-ler som opvarmning og formtest.

Ambitionerne er meget forskellige

men det rolige vand på åen gør

løbet til et godt sted for kap- og

turbåde. Eneste krav er at du er

frigivet.

Alt efter lyst, vind og vejr kan man

stoppe efter 11 km ved slusen inden

Køge Bugt, eller efter de 14 km ved

klubhuset på Søndre Mole i Køge.

På dagen for løbet vil det blive

besluttet om det blæser for meget til

at gen-nemføre de sidste 3 km på

bugten.

PROGRAM FOR DAGEN:

Motionsudvalget har været i tæt

dialog med DMI og kan sige at det

bliver et fantastisk rovejr d. 1. maj,

og under alle omstændigheder så

skal det nok blive en sjov tur.Og og

det koster kun kr. 50,- pr deltager.

Har du lyst til at deltage så skriv dig

på listen nede i klubhuset. Deadline

for tilmelding er d. 15. april 2011.

Med venlig hilsen

Motionsudvalget

Mødetidspunkt LK Kl. 7,15. (Pakning af kajak/trailer etc)

Afgang LKK Kl. 7,45

Ankomst Startområde

(Tingbroen, nord for Hårlev) Kl. 9.00

Start Kl. 10.00

Retur til LK Kl. 13.00 (skønnet)

Ankomst LK Kl. 14.00

18 19


Vil du med til

Sverige?

Motionsudvalget planlægger at

deltage i Dalsland Kanot Maraton,

som finder sted lørdag den

13. august 2011.

Hvis man skal tro på information fra

internettet, så er Dalsland Kanot

Maraton Europas største løb for

kajakker. Løbet er på 55 km og

henvender sig både til motionister

og eliteroere. Du kan læse mere om

løbet her: www.kanotmaraton.se

Programmet for turen ser sådan ud:

Fredag den 12. august pakker vi

kajakkerne og sætter kurs mod

Sverige. Vi regner med en 6 timers

køretur, hvorefter vi skal tjekke ind,

spise aftensmad og samle kræfter

til næste dag. Overnatning sker på

vandrehjemmet Kanalvillan.

Lørdag den 13. august skal vi tidligt

op, ro hele dagen og derefter tidligt

i seng. Det sidste er naturligvis

frivilligt, men sker måske helt af sig

selv? Overnatning finder igen sted

på vandrehjemmet Kanalvillan.

Søndag den 14. august siger vi

farvel til Sverige og vi regner med

at være tilbage i klubhuset om eftermiddagen.

Pris for at deltage er ca. kr. 1.500.

Denne pris inkluderer deltagerpris

på kr. 600 SEK, to overnatninger og

morgenmad på vandrehjem samt

benzin og færgeudgifter.

Deltagerprisen stiger, hvis vi melder

os til senere end den 30. april.

Derfor opfordrer vi til, at du allerede

nu siger JA til invitationen, sætter

kryds i kalenderen og går i gang

med træningen. Det sidste skal vi

nok hjælpe dig med, for – som du

kan læse i anden artikel i Padlen

så er træningsprogrammet klar og

vi starter op den 4. april.

Du kan tilmelde dig løbet ved at

sende en mail til Tina Louise Olsen

på tina@vikja.dk eller skrive dig på

tilmeldingslisten i klubben. Sidste

frist for tilmelding er den 27. april.

Du kan naturligvis tilmelde dig senere,

men så stiger prisen og vi kan

ikke garantere, at der vil være plads

til dig på vandrehjemmet.

Tina Louise

20 21


Forskræp:

Kristi Himmel-

fartstur

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til årets Kristi Himmelfartstur.

Afrejse onsdag d 1. juni om morgenen

Hjemkomst søndag d 5. juni om aftenen

Vi ved endnu ikke, hvor den går hen, men hvis du er fuld af gode ideer og

vil give et nap med til at få en tur sat på benene, så kontakt turformanden.

Operation

Ren Sø 2011

søndag den 20. marts 2011

Kano- og Kajakklubben 361 har

været primus motor for Operation

Ren Sø siden 1989. Arrangementet

går ud på, at vi får ryddet

op langs Lyngby og Bagsværd

Sø samt Kanalen.

Søndag kl. 9.30 mødtes vi fire

LK’ere i Klubben for at deltage i

Operation Ren Sø. Vi kørte over til

361, hvor der var mødt yderligere

7 LK’ere op. Tre LK’ere havde

desværre meldt afbud. Samlet antal

deltagere udgjorde ca. 70 personer

i alle aldre, hvilket var et langt

større antal end sidste år. Vejret

kunne ikke være bedre. Strålende

sol og forårsagtige temperaturer.

Vi startede med morgenmad og alt,

hvad sig dertil hører. Samtidig fik vi

lejlighed til at hilse på nogle af medlemmerne

fra 361. Herefter blev vi

indelt i nogle grupper og fik tildelt et

område, hvor der skulle ryddes op.

Vi – dvs. ni LK’ere: Claus, Christian,

Lars, Otto, Tina med familie samt

undertegnede – fik nordsiden af

Lyngby Sø.

Udstyret med trillebør, affaldsposer,

gribetænger og arbejdshandsker gik

vi i gang. Vi var ude i ca. tre timer,

og det blev til adskillige plastikposer,

tomme dåser og flasker m.v.

Vi fik ikke den store gevinst, og var

meget misundelige, da vi senere

mødte en gruppe, der havde fundet

en indkøbskurv fyldt med flasker.

Men under alle omstændigheder

blev det til adskillige kilo affald.

Vi mistede desværre hurtigt fire

deltagere, nemlig Tina og hendes

familie. Hendes søn Konrad syntes,

at han skulle checke isen på søen,

og det gav en forskrækkelse og

en temmelig våd sok for den unge

mand. Herefter var de nødt til at

tage hjem, så han kunne få tørt tøj

på. Den øvrige underholdning på

turen stod Claus & Co. for.

Ved ettiden vendte vi tilbage til 361

med Claus i front i fuld firspring og

med en fuld trillebør. Han påstod

ellers at være lidt halskadet efter

turen til svømmehallen dagen før.

Herefter hilste vi på Gladsaxes

borgmester Karin Holst og fik en

god frokost. Der var blevet samlet

rigtig meget ind, bl.a. et bilsæde og

en højttaler som nogle af de mere

kuriøse genstande.

Vi var retur i egen klub ved halvtretiden

efter en god lang dag og et fint

og meget velorganiseret arrangement,

som vi ser frem til at deltage

i igen næste år, forhåbentlig med

flere deltagere fra Lyngby Kanoklub.

Anne Grete Valeur

22 23


Turen gik til

Fuglesanggårds

svømmehal

Lørdag den 19. Marts skulle vi i

bådene for første gang i år. Arrangementet

startede i klubben hvor vi

blev mødt af Claus, Louise, Jane og

Thomas der satte os i gang med at

rengøre og pakke forskellige både,

pagajer samt redningsveste på

traileren. Så gik turen til Fuglesanggårds

svømmehal, i klubbens nye

biler. Vi klædte om og var alle klar til

at lege. Der var gang i hallen.

Jeg fik lov til at tage mig af John

og Mette, der fik lært at komme i

bådene, og det med at ro rundt i

et lille bassin med 7 andre både.

De fik hurtigt styr på båden og fik

lov til at prøve kræfter med slagter,

her var det oplagt at øve makker

redning. Da de var fortrolige med at

redde hinanden, gav Niels instruktion

i selv at komme i kajakken.

Der var børn i alle aldre. Lars Peter

der træner de unge så de er klar til

sæsonen, fik lokket Victor til at lave

en grønlænder i en kajak. Jane,

fik lært ungerne selv at komme i

kajakken, og blev som tak væltet i

vandet. Thomas havde sat sig for at

de unge skulle prøve kræfter med

kanoen. Det var svært, men flere

af de voksne fik lyst. Eva tog et

par tag, efterfulgt af Lars Peter der

lykkedes med at ro rundt i bassinet.

Frank padlede rundt i Nordea 2,

med dyb respekt fra os andre.

Efter et par timer, havde vi fået

styr på bådene, makkerredning

og hinanden, så gik turen hjem til

klubben. Her fik vi sluttet af med

en varm kop kaffe og en stor lyst

til snart igen at kunne komme på

vandet. Tak for en dejlig dag, vi ses

i klubben.

Med venlig hilsen

Anja

Så er årets vinterdronning

fundet

Om vinteraktiviteter

Her i løbet af efteråret og vinteren

er der sket en forunderlig udvikling

i klubben. Det startede i det små

med løs snak over fast tale og

endte med at det nærmest blev en

helt acceptabel vinteraktivitet. Hvad

jeg skriver om her er selvfølgelig

VINTERBADNING.

Jeg har oplevet at flere medlemmer

har meldt sig ind i vinterbadningsklubber

og omtalte disse med stor

varme i stemmen og lys i øjnene.

Jeg har endvidere oplevet medlemmer

som har stået og hugget i

isen nede ved klubben for at kunne

kaste deres legeme ned i det kolde

vand.

At nogen synes det er rart har jeg

svært ved at forstå, men der er

altså nogle stykker – Her i Danmark

er ca. 11.000 vinterbadere organiseret

i klubber og det vurderes at

der er ligeså mange som dyrker

dette privat. Disse vinterbadsdyrkere

siger, at det giver stor velvære,

med en dejlig afslappende og let

fornemmelse i kroppen.

Men tag ikke fejl – det er ren chokterapi

for kroppen. Bo Belhage,

klinisk forskningslektor, overlæge

dr. med. ved Københavns Universitet

har om vinterbadning udtalt:

”Turen i det iskolde vand er kort og

godt chokbehandling. Kroppen ned-

24 25


køles ekstremt hurtigt, og kroppens

forsvar kommer på overarbejde.

Blodkarrene trækker sig sammen

og chokket udløser en cocktail af

endorfiner og adrenalin i blodet.” Bo

er selv vinterbader og alle mænd

som har været i koldt vand, har

prøvet at linde på badebukserne og

så kigget ned - - det er hvad koldt

vand gør ved kroppen! Ikke noget

behageligt syn.

Vinterbadning er vist opfundet af

finnerne (som er dejlige mennesker)

men samtidigt en falangistisk

folkefærd som ynder at kombinere

vinterbadning, med saunatur og

pisk med birkeriset. Det er altså

ikke specielt sejt.

Nu kommer det seje

Næhh hvad der derimod er sejt er

at ro KAJAK OM VINTEREN og

derfor har LKK også deltaget i Vinterræs

ude hos Neptun. Og den absolut

sejeste og bedst roende over

hele vintersæsonnen er Tina Olsen,

som i kraft af sindrigt overblik, rå

viljestyrke og kasket, var i stand til

at sætte andre mere højtråbende

LK’ere (som mig selv) til vægs.

Til vinterræs gives der point efter et

meget sindrigt system, som jeg ikke

skal trætte jer med her.

Her kan I se den samlede pointhøst

for LKK’erne over hele sæsonnen:

Navn Point

Tina Olsen 607

Kaj Birk Kjær Larsen 445

Jette Petersen 357

Elise Christiansen 351

Claus Lorentzen 333

Christian Hjorth 325

Thorbjørn Olufsson 323

Espen Bull 313

Anne Grethe Veleur 219

Fra motionsudvalgets side ønskes

Tina stort tillykke med titlen og du

skal vide at til næste vinter, vil du få

massiv konkurrence. Vi er flere som

gerne vil have titlen ”Årets Vinterdronning”.

Pva Motionsudvalget

Christian Hjorth

Slut for O-løb’s

sæsonen

Så sluttede endnu en o-løbssæson.

Fra oktober til marts har

vi deltaget i 6 orienteringsløb i

Lille Hareskov, Geel Skov, Rude

Skov, Vestskoven, Ravnsholt og

Teglstrup Hegn, hvor vi har stillet

op i konkurrence med Kano- og

Kajakroere fra andre klubber i

hovedstadsområdet.

Vi har endnu engang haft en vintersæson

med en del kulde og sne,

og det har selvfølgelig også sat sit

præg på o-løbene. Det har til tider

været lidt af en udfordring at løbe i

den megen sne.

Ligegyldig om målet har været en

god (helst den bedste) placering i

konkurrencen, eller en dejlig dag

i skoven, har deltagerne mødt op

og gennemført med godt humør,

på trods af den kolde og snerige

sæson, hvor snesko og kælk visse

steder ville have været mere passende

udstyr.

Ud over masser af motion og

frisk luft, var der flere deltagere

som leverede gode præstationer.

Thomas Lindegaard blev en flot

nr. 4 i herrerklassen, ud af tæt på

50 startende. Morten Jensen &

Henrik Madsen blev samlet nr. 3 i

parløbsklassen, hvor der har været

mere end 60 startende par. Lyngby

Kanoklub i år har haft flere par som

har deltaget fast, hvilket betød at

vores ”par” opnåede en samlet 5.

plads i holdkonkurrencen ud af de

16 klubber som har stillet op med

par i løbet af sæsonen. Endelig blev

vores deltagere i Old Boys klassen

nr. 6 i holdkonkurrencen. Herrerklassen

løbes på en rute der typisk

er 8-9 km i fugleflugt, til forskel fra

de andre ruter som normalt er 6-6,5

km.

Vi ses i skoven igen 2. oktober i

Kongelunden.

26 27

Louise


Har I Hørt

At Aksel er klar over, at han skal på afmagring, hvis han ikke gør det, må

LK investere i nye forklæder, beviset kom til Fastelavn, hvor det forklæde

han altid har brugt, pludselig ikke kunne nå omkring ham.

At Dommerne der skulle bedømme den bedste udklædning ved Fastelavn,

troede i første omgang, at Aksel var udklædt som tønde, var det

tilfældet, var han for gammel til at konkurrere mod børnene.

At Der er stadig ikke er nyt fra Lyngby Taarbæk Kommune omkring vores

opsagte selvforvaltningsaftale. Men Formanden er stadig fortrøstningsfuld,

for som han siger, hvem skal gøre rent, hvem skal køre med

containere, hvem skal det, og det og det.

At Madsen har opsat lys i bådhallen, man tror, når man kommer derud,

at man er i rampelyset, tror man det, så har Madsen ikke tænkt i de

baner, og han har heller ikke tænkt på, at man nu bedre kan se, hvis

der ligger noget og flyder i gangene. Redaktionen takker Madsen for

det flotte initiativ.

At Den længe ventede Holdlederpjece er nu færdig i sin fulde form og

er foreløbig gældende for sæsonen 2011. Hvis det viser sig, at der er

store urimeligheder, kan Bestyrelsen til enhver tid tage den op til en

revurdering.

At Stadig mange har endnu ikke betalt kontingent, kassemesterens og

bestyrelsens tålmodig sluttede den 15 marts, så træder eksklusionerne

i kraft. De ekskluderedes navne vil være at finde i næste nummer af

Padlen, dette af hensyn til andre klubber, i tilfælde af indmeldelse i

disse, så er man klar over, at der er restance.

At Bestyrelsen tøver med at anmelde dem i de bureauer, der beskæftiger

sig med dårlige betalere, idet omkostningen hertil er for stor. Vi har dog

bedt om et tilbud fra Ribers Kredit informations bureau, så til jer der

bliver ekskluderet, er der stadig en mulighed for at ende der.

At Kursusudvalget har alt på plads, priser og datoer, og vi repeterer lige

datoerne her: Kursus for medlemmer før 2011 skal tilmelde sig den 26.

april kl. 17.00 og medbringe 800 kroner.

Har man venner eller bekendte, der gerne vil ro, sker tilmeldingen den

27. april kl. 17.00, og her skal medbringes 2.200 kroner, idet man så

samtidig har betalt kontingent.

At Der bliver ingen båd dåb til Standerhejsningen, den blev jo foretaget

til julefrokosten. Men fortvivl ikke, der skal nok blive båd dåb i løbet

af sæsonen, for der kommer garanteret en båd sponsor til den kajak,

vi har bestilt, men klubben mangler 6.000 kroner til. Skriver ”sekstusinde”.

At Bestyrelsen satser på, at der kan laves et onsdags arrangement, hvor

de to nye biler bliver præsenteret, så snart reklamerne er sat på Kano

4 og Kajak 4.

At Flere deltagere ved F.I.L.s generalforsamling troede, at det var Jane

som havde siddet model hos skulptøren Anker Hoffmann, men onde

tunger påstod, at hun aldrig ville kunne sidde stille så længe.

At Hele redaktionen iler med et stort tillykke til Jane, 1. for hendes dygtighed

2. for hendes udholdenhed 3. fordi hun løber O-løb sammen

med formanden 4. fordi hun 12 gange om året sidder til bestyrelsesmøder

med formanden.

Hvis Redaktionen skulle have givet en begrundelse, havde vi valgt

ovenstående og ethvert medlem i komiteen ville tilslutte sig begrundelsen.

28 29


At Vi har slet ikke været inde på resultaterne fra O- løbene, vi sidder og

venter på stof fra Louise, det kan være, det kommer om et par minutter,

ellers er vi nød til at lade Padlen gå i trykken.

Men redaktionen har smugkikket en lille smule, kun en lille smule i

resultatlisten, og stor var glæden, de den bedste placering for LK var

Morten og Madsen med en meget flot 3. plads.

Vores fingre gled langsomt ned af den samlede resultatliste og ved

nummer 20, så vi formanden og kassemesteren, ud af 62 gennemførte,

og resultatet er opnået på kun 4 løb. Så et stort tillykke fra redaktionen,

til alle som har gennemført vinterens hårde løb. For god ordens

skyld, bør vi nævne Kirsten og Bent, den helt nøjagtige stilling de har

indtaget vides ikke pt., idet vi stoppede vores researchs på side 29.

At LKs gamle kanokæmpe Kenneth, mange gange dansk og nordisk

mester og flere gange VM deltager, er nu kommet i den alder, hvor

knæet ikke kan holde til mere.

Han har derfor anskaffet sig en ener- og toerkajak, toeren vil han

benytte når distancen bliver over 250 meter, og makkeren er allerede

udpeget, det er den bomstærke politibetjent Morten, så efter flere års

fravær kommer Kenneth igen til at se Bagsværd Sø fra vandsiden.

Redaktionens resultatformidling lover de vil følge de tos bestræbelser

på at kæmpe sig frem i forreste linje.

At Det var ikke nødvendigt at reservere bord eller stol til det indkaldte

Stævneudvalgsmøde. Det var ikke sådan, at deltagerne snublede

over hinanden, men mødet har nok været for tidligt. Enkelte meddelte

telefonisk, at de ønskede at deltage som hjælpere ved første store arrangement

på Bagsværd Sø Copenhagen Spring Regatta i dagene 6.

– 8. maj. Så snart vi kommer en måned længer frem, ja, så er felterne

udfyldt, det ved vi af erfaring, sagde LKs Idrætsleder Niels, da redaktionen

talte med ham efter mødet var slut.

At På et eller andet tidspunkt når vi det, tiden står ikke stille for nogen,

det gør den heller ikke for formandinden, Marianne, hun nåede tidsgrænsen

60 år den 10 marts.

Hele redaktionen farer frem med et stort tillykke, vi vil ikke kommentere

udseende eller noget andet, vi vil ikke på kant med formanden.

At At Madsens diskosprolabs i albuen nu er historie, så Madsen er gået

i gang med at træne op til sæsonstart. Vi snakker romaskine, løb og

vægttræning flere gange om ugen og flere dage i træk. Madsen bliver

uhyggelig i år.

At Claus er også i skarp træning og er vokset på flere områder. Blandt

andet er fingrene blevet ganske store og muskuløse – det betyder at

han har rigtig svært ved at ramme kun én tast ad gangen på mobilen.

Så hvis I får en uforståelig SMS fra Claus så ved I altså hvorfor

l ikke på kant med formanden.

Fra Tryggevælde Å

30 31


Retur ved vedvarende adresseændring

Deadline for stof til næste udgave af Padlen

d. 18. april 2011

Mail dit indlæg til : ludmila.miklikova@velux.com

LYNGBY KANOKLUB

Adresse: Rustenborgvej 19, 2800 Kgs. Lyngby

E-mail: lk99@tiscali.dk

Hjemmeside: www.lyngby-kanoklub.dk

Telefoner: Medlemmer: 45 87 24 36

Bestyrelse og telefax: 45 88 24 05

Girokonti: 102-2237, Lyngby Kanoklub

6-000-5249, kontingentindbetalinger

More magazines by this user
Similar magazines