Forældreforeningen - Ledøje-Smørum Fodbold

lsf.dk

Forældreforeningen - Ledøje-Smørum Fodbold

# 13. årgang • Juni 2005 • Nr. 1 Husstandsomdeles i Ledøje-Smørum

www.LSF LSF.dk


BRUG DIN LOKALE EL-INSTALLATØR

Går du/I med tanker om:

Nybyggeri

Tilbygning

Nyt køkken

(Vi udfører installation i ca. 800 køkkener om året)

Nyt bad

EDB-installationer

Omforandringer

Varmestyring

Industri-installationer og service

Vi udfører alle former for el-installationer,

så kontakt os for et uforbindende tilbud.


LEDØJE-SMØRUM FODBOLDAFDELING

LEDØJE-SMØRUM HALLEN, FLODVEJ 62, 2765 SMØRUM

Bestyrelsen:

Formand Peter Wagner Tlf. 44 66 02 20

Næstformand Søren Petersen Tlf. 44 65 89 99

Kasserer: Gitte Graulund Tlf. 44 68 09 20

Sekretær: Niels Allermann Tlf. 44 66 12 96/20 45 40 19

Seniorer: Martin Lundberg Tlf. 44 64 20 07/22 73 33 23

Ungdom: Dan Andersen Tlf. 44 68 02 06

Damer: Charlotte Vinther Tlf. 44 68 37 78

Old boys/Veteraner:

Sponsorer: Søren Audon Tlf. 44 68 00 65

Suppleant: Peter Lundberg Tlf. 44 65 42 19

SENIORUDVALGET UNGDOMSUDVALGET OLDBOYS/VETERANER DAMEUDVALGET

Formand

Formand Formand

Formand

Martin Carsten Lundberg Madsen

Dan Andersen Per Ole Beknow Kampmann

Charlotte Vinther

Tlf. 44 64 38 20 33 07/22 50 32/20 73 33 69 03 23 28 Tlf. 44 68 02 06 Tlf. 44 35 97 34 94 33 10/20 69 41 95 54

Tlf. 44 68 37 78

Claus Jørgen Behrend From

Linda Poulsen Peter Lundberg Rikke Dea Morsing Klitte

Tlf. 26 44 24 68 94 70 13 01/40 37 32 78 Tlf. 44 68 03 48 Tlf. 44 65 42 19/20 64 31 31 Tlf. 44 22 68 19 43 13 01 55

Henrik Michael Pedersen Knudsen

Helle Stenvang Ib Andersen Katrine Dalby

Tlf. 44 88 65 30 01 84 91/20 19/26 32 14 60 56 91 18 Tlf. 44 68 45 66 Tlf. 44 65 69 04 Tlf. 23 32 61 36

Thommas Thomas Henriksen

Tlf. 38 87 37 57 57 20/40 81 81 57 57 01 01

Jan Quistgaard

Tlf. 44 97 25 79

Flemming Frank Nielsen Andreasen

Tlf. Tlf. 44 44 65 97 25 48 25/28 04 14 71 14

Dea Morsing

Tlf. 22 19 13 55

Klaus Rylov

Tlf. 44 66 75 74/51 29 75 74

Thomas Lyngsø

Tlf. 44 68 16 08

Frank Andersen

Tlf. 44 97 43 43

Nina Holm

Tlf.

Palle Jensen

Tlf. 44 65 97 72/ 26 20 97 72

Kim Fisker

Tlf. 28 26 11 95

PR udvalg

Formand Søren Audon Tlf. 44 68 00 65/40 68 00 65

Jesper Boman Tlf. 44 65 90 22/20 20 88 39

Carsten Vestergaard Tlf. 44 68 25 20/21 21 32 53

LSF Hjemmeside

Ole Kampmann Tlf. 44 97 94 10/20 41 95 54

Claus Hansen

Tlf. 44 66 60 59/40 37 02 18

Allan Østergreen Tlf. 44 65 32 82/21 21 32 53

FORÆLDREFORENINGEN

Gitte Graulund Tlf. 44 68 09 20 Dan Lindgreen Tlf. 44 64 49 48

Søren Nielsen Tlf. 44 65 99 79 Henrik Dreyer Tlf. 44 68 65 18

Ole Hansen Tlf. 44 97 68 17 Steen Frølund Thomsen Tlf. 44 66 10 76

Heidi Mortensen Tlf. 44 65 57 55 Claus Engelbret-Pedersen Tlf. 44 64 74 70

Jette Mardrup Tlf. 44 68 21 98 Helle Gram-Jensen Tlf. 44 66 82 78

INDHOLD

Formandens beretning s. 4

Talentudvikling s. 9

Dommeren - en person i fokus s. 9

Smørum Golfcenter s. 12

Ungdomsformanden s. 15

92 - Landsmestre s. 16

Guldpoderne s. 19

Bo Grønt s. 20

Sponsorudvalget s. 21

Forældreforeningen s. 23

Senior 1´s hjemmebanekampe s. 23

Multi Revision s. 25

Årgang 93 s. 27

Junior s. 27

Vi spiller med tyr...! s. 29

Seniorafdelingen s. 31

Oplag:

5000 stk

Udgives:

2 gange årligt

Tryk:

GSB Tryk A/S

Layout:

Grafi ege

Denne udgivelse:

13. årgang - Juni 2005 - nr. 1

Reproduktion af stof, billeder samt

annoncer må ikke fi nde sted uden

tilladelse fra LSF eller Grafi ege.

3


4

Gengivelse af formandens beretning fra medlemsmødet i februar

Beretning 2005

Som jeg skrev i sidste nummer

af Sidelinien har 2004 været et

af de bedste år nogensinde i

vores snart 100-årige historie. Jeg

ved godt, at det er store ord og

der nok er mange meninger om

dette, men det er altså min påstand!

Mange ting er ”faldet i de rette

huller” og en af de ting jeg bygger

det på, er selve stemningen

i klubben. Jeg har været med i

næsten 37 år og har altid hørt på

en masse ”øf” ude i krogene – og

det vil der altid være. Men nu er

stemningen en lidt anden da de

fl este kun taler fremtid.

Mange fokusere nu på nye ting

der kan bringe os længere frem

og sætninger som ”Skal vi ikke

gøre det” er fremherskende.

Det er dejligt da det skaber

en masse energi. At se smil på

læberne og der tales positivt er

til gavn for os alle. Nu begås der

jo også fejl og jeg laver også nogle

af dem – klart. Men nu er det

mere sætninger som ”Har du ikke

glemt at…” Husk nu lige at” frem

for den negative kritik der ikke

føre til noget.

Derfor er det min klare mening,

at det er et af de bedste år vi nogensinde

har haft – og fremtiden

tegner også meget lys.

Med andre ord kan jeg nu konkludere,

at fase 1 er færdig og vi

går nu til fase 2! Med fase 1 mener

jeg, at da den nye bestyrelse for

tre år siden satte sig sammen var

der en hel del opgaver der skulle

løses – ikke mindst økonomisk. Vi

kan her i januar-februar måned

konkludere, at vi nu har en klub

med en sund økonomi der kan

svare sit og det er det vi nu skal

bygge videre på.

Hvad er så fase 2 kan du

spørge!….ja – det er noget vi i

bestyrelsen vil tage fat på meget

snart.

Men lad os se på hvad der er

sket i de enkelte foreninger i det

forgangne år.

Forældreforeningen

Det første vi kan være stolte af er

en velfungerende forældreforening.

Flere aktiviteter og initiativer

har set dagens lys og fl ere er på

vej. Det er utroligt dejligt at se,

at forældre virkelig varetager

klubbens og børnenes interesser

- specielt når DBU og SBU har så

stort et fokus på dette område.

Rundt omkring høster vi stor ros for

det arbejde der gøres i klubben

på dette felt og det gøres jo kun

med gode ledere og forældre

der varetager børnenes interesser

frem for resultaterne.

Nogle har spurgt mig, om det

ikke skaber nogle udfordringer

med ungdomsafdelingen om

hvem der gør hvad. Selvfølgelig

er der nogle kanter der skal slibes

af – specielt i starten - men det er

gjort i en sportslig ånd med fokus

på det bedste for klubben og

dem det berøre.

Jeg vil også lige her nævne

en fantastisk succes som fodboldafdelingen

har været med i

– nemlig Hal-i-bal i oktober hvor

Badminton, Håndbold og Fodbold

lavede et brag af en fest

– her med forældreforeningens

formand Ole ”Barca” Hansen

som en dynamisk repræsentant

for os – og med hjælp fra alle

afdelinger.

Et arrangement der har høstet

store roser fra alle sider – og noget

der vil blive gentaget i år.

Ungdomsafdelingen

Med fare for at gentage mig selv

har jeg tidligere skrevet, at med

den tilgang vi har i ungdomsafdelingen

så bliver det snart et problem

at være på banerne. Der er

ikke rigtigt noget at gøre da vi

ikke kan få mere jord.

Flere har spurgt om det kan

lade sig gøre at anlægge en

kunststofbane i stedet for grusbanen

– den kan jo bruges hele

året rundt.

Og det har vi så gjort noget ved!

Sidste år lavede vi en ansøgning

til kommunen, men på grund af

sammenlægningen med andre

kommuner kunne der på dette

tidspunkt ikke tages stilling hertil,

men ansøgningen er med i år og

vil blive behandlet på et senere

tidspunkt.

Ellers er der som altid blevet

skabt gode resultater og specielt

dejligt er det, at ”mellemårgangene”

– altså junior/ynglingeårgangene

- er ved at være mange

igen og jeg ved at vi allerede nu

har fået en del fl ere indmeldelser

fra andre klubber. Det har også

betydet, at vi i bestyrelsen har

drøftet, hvordan vi kan gøre noget

for denne gruppe af unge

mennesker og det er bl.a. et af

årets temaer.

Også skal den rent sociale side

også lige nævnes. I kombination

med forældrerollen har jeg aldrig

oplevet så mange tiltag til rejser,

venskabsklubber, turneringer

i både ind – og udland m.m – alt

sammen noget der er med til at

skabe et fantastisk sammenhold

mellem holdene på tværs og

ikke mindst de mange søskende

og forældre der deltager.

Netop det mener jeg er altafgørende

for om en klub har

succes – det er at det sociale aspekt

er i højsædet – så kommer

resultaterne nok af sig selv…..

Og lidt fremtid skal der også med

her. Vi var fi re personer der i januar

deltog i en sammenkomst

omkring talentudvikling i de sjællandske

klubber. Noget vi også

tidligere har sat fokus på og noget

vi vil arbejde videre med i

løbet af 2005. Der vil blive nedsat

en gruppe der skal arbejde


med alt det der røre sig omkring

de unge mennesker så vi kan få

vores klub endnu længere frem.

Dejligt var det på mødet i januar

at kunne konstaterer, at vi er

langt fremme – ikke kun i tanker

– men også i handling - så det

forspring skal udnyttes.

PR-udvalget

Også sponsordrengene har været

synlige i årets løb selvom det har

været hårdt. Som jeg tidligere

har beskrevet, foregår meget

af PR-arbejdet i dagtimerne så

også her skal der nytænkning til.

Helt konkret vil vi gerne have fl ere

personer tilknyttet til dette udvalg

så er der nogen der har lyst

til dette arbejde er det bare om

at kontakte mig eller PR-formand

Søren Audon.

Dog er PR-udvalget allerede

blevet styrket da vores nye forretningsfører

bl.a. skal hjælpe til her

– men herom senere.

Dameafdelingen

Ja – som sædvanligt kunne man

fristes til at sige – har Dameafdelingen

levet en turbulent sæson –

både med nedrykning – herefter

oprykning og trænerskifte! Men

de startede i serie 2 og de sluttede

i serie 2 så nu må vi se hvad

2005-sæsonen bringer.

Også her blæser der nye vinde

da både Charlotte og Dea har

valgt at trække sig i udvalget så

nye kræfter må til.

Oldboys og veteraner

Oldboys og veteranerne er jo

helårsspillere udendørs så de er

altid ”i turnering”. Denne afdeling

er typisk en afdeling der ikke stiller

så store krav, men er tilfreds med

bare at spille fodbold, hvilket er

helt naturligt.

Dejligt er det at se at mange

af spillerne har virket – eller virke –

som ledere, trænere m.m. i klubben.

Dette tilhørsforhold til klubben

er guld værd og også herfra

får vi mange gode råd.

Med Ole Kampmann og Peer

Henriksen i spidsen fi k vi også

genoplivet en af de gamle klassikere.

nemlig ”Blå Gade”. Et

fantastisk arrangement i foråret

og selv vejrguderne var med os

denne lørdag. Et leben af forskellige

mennesker og ikke mindst

dyr! Her tænker jeg på, at til dagen

blev der introduceret en ny

konkurrence: Hønseskidning!!!!

At se voksne mennesker stå og

heppe på en høne der så skulle

”lægge en lille klat” i et nummeret

felt – ja – det var næsten

sydenlandske forhold!!

At arrangementet så samtidig

gav overskud gør det hele lidt

sjovere når pengene går til ungdomsarbejdet

i vores klub så

også i år vil dette arrangement

blive gentaget.

Seniorafdelingen

For seniorerne blev 2004 et lidt

specielt år set med mine øjne.

Der var ikke stille særligt store forventninger

da mange spillere i

foråret havde forladt klubben.

Men en fantastisk holdånd

gjorde, at det blev til en 3. plads

og noget der kan bygges videre

på. Selvfølgelig var spillerne lidt

ærgerlig over, at det ikke blev

til en returbillet til serie 1, men

når alt kommer til alt, er det nok

meget godt, at vi starter på en

frisk i serie 2.

Det med nye trænere da Lars

Lembche og Jan Kolbe efter

tre år mente, at det nu var tid

til fornyelse – også for dem – og

herfra klubben vil vi ønske dem

begge held og lykke i deres videre

trænerkarriere. Og Lars ser

vi jo nok i hallen og på banerne

da han bor i Smørum.

2. holdet klarede det desværre

ikke og måtte rykke en

række ned. Åreladningen af de

mange spillere betød, at Martin

Lundberg og Dan Mildam havde

mange unge spillere at arbejde

med. Selvom de gjorde hvad de

kunne så var det ikke nok – men

en masse erfaring blev det til.

Også de to lukkede hold gjorde

det fornuftigt og nu må vi se om

de kan fortsætte takterne i 2005

Ser vi på den nye sæson er

mange nye spillere kommet til

klubben og også nye trænere.

Dan & Dan fra Skovlunde har

siden 25. januar herset med spill-

erne og Martin Lundberg har igen

i år ansvaret for 2. holds truppen.

Jeg har selv set en del træningskampe

og det ser rigtigt godt

ud - ikke kun på papiret, men

også når kampene spilles. Så et

eller andet sted tror jeg på en

stor sæson!

Fremtiden og den nye

sæson

Som sædvanligt er der store

forventninger. Der arbejdes på

højtryk på at planlægge den nye

sæson og dejligt er det at vi går

mod lysere tider.

Træningskampe spilles, indendørsturneringer

afsluttes

og alle ser på om græsset ikke

snart bliver grønt! Og tro mig det

bliver det – der skal bare lidt tålmodighed

til.

Og så til noget helt nyt!

Specielt er jeg glad for at vi har

fået en forretningsfører Per From

Egeberg. Det er noget helt nyt

i vores klub, men sidste år fi k vi

ideen om en person der kunne

være et bindeled mellem de

mange mennesker der yder en

indsats i klubben – altså en person

der i det daglige kunne være

omdrejningspunktet.

Det er nu lykkes og Per er allerede

i gang. Per Kommer fra Stenløse,

er efterlønner og har igennem

et helt liv været engageret i

fodbold. Du kan se en nærmere

beskrivelse på vores hjemmeside.

Ser vi i øvrigt på fremtiden er jeg

fortrøstningsfuld. Der er mange

spørgsmål der toner frem og jeg

vil prøve at give et par svar her

på to af dem der går igen.

2004 har jo været præget af valg

og mange spørgsmål trænger

sig på – ikke mindst hvad der sker

med LSF når vi nu bliver sammenlagt

med Ølstykke og Stenløse.

På nuværende tidspunkt er der

en masse spørgsmål og ikke så

mange svar.

En ting alle nok er enige i er,

at hver klub skal bevare deres

fortsættes side 8

5


BENNY JOHANSEN & SØNNER

VVS & VENTILATION

Kirkevej 8 B, Ledøje . 2765 Smørum

Tel.: 44 97 00 71 . Fax: 44 65 06 96

www.bjogs.dk . benny@bjogs.dk

7


8

RESTAURANT CADDIE ER NU BLEVET

TIL BRASSERIE CADDIE,

OG STÅR NU I NYE

LYSE OG HARMONISKE FARVER

BRASSERIE ER EN BETEGNELSE FOR ET SPI-

SESTED INDRETTET I EN AFSLAPPET ATMO-

SFÆRE MED LETTERE FRANSK INSPIREREDE

ANRETNINGER PÅ MENUEN OG DETTE LEVER

BRASSERIE CADDIE FULDT UD OP TIL.

PRØV VORES MENUKORT, DER APPELLE-

RER TIL ALLE FRA DEN KRÆSNE GOURMET

TIL DEN, DER BLOT ØNSKER EN LÆKKER,

LET OG HURTIG ANRETNING.

DA MENUERNE

ER ÅRSTIDS-

BESTEMT, VIL

MENUKORTET

JÆVNLIGT

BLIVE ÆNDRET

VI GLÆDER OS TIL AT SE DEM

HUSK BORDBESTILLING

BRASSERIE CADDIE

SKEBJERGVEJ 46 - 2765 SMØRUM

TELEFON 4497 0130

WWW.SGCGOLF.DK

identitet så vores børn til stadighed

får mulighed for at dyrke den sport

de gerne vil – og tæt på hjemmet.

Jeg kan godt lide at se muligheder

og med en divisionsklub og

en danmarksserieklub i de andre

kommuner giver det os nogle muligheder

for et styrket samarbejde

– så nu må vi se hvad der sker.

Et sidste spørgsmål der trænger

sig på at byggeriet i Halområdet.

Jeg sidder selv i byggeudvalget og

her blev det sidste år besluttet, at vi

skal udbygge Idrætsanlægget for

ca. 25. mill. kr. Så sent som i januar

til den årlige nytårskur nævnte

borgmesteren, at planerne var

langt fremskredne og vi snart skulle

til at detailplanlægge. Så der sker

også noget på dette område og

det bliver spændende at se, når

hele hal- og idrætsområdet har

fået en kærlig hånd.

Men som sagt står der mange

udfordringer for døren og med de

kræfter der er i klubben føler jeg at

vi sammen er i stand til at løfte disse.

Så med disse ord vil jeg på ønske

alle held og lykke med den nye sæson.

Formand

Peter Wagner


Talentudvikling eller resultater?

Ja – et af de store emner der

drøftes rundt omkring i de sjællandske

klubber er, om det er

resultaterne der skal sættes fokus

på eller det er udviklingen af ungdomsspillerne.

Det er der mange meninger

om og forskellen er nok om der

tales ud fra en eliteklub eller en

lokal fodboldklub som vi nok må

sige vi er.

I januar var vi fi re personer

– tre fra ungdomsafdelingen og

undertegnede – til et SBU møde

om det de i daglig tale kalder

STU – struktureret talentudvikling.

Et interessant emne med to STUtrænere

under DBU - noget der

gav stof til eftertanke. De mente

begge, at der var alt for stor fokus

på selve resultatet – ikke mindst

fra forældrenes side – og de ville

hellere sætte fokus på den enkelte

spillers udvikling.

Vi har tidligere sat meget fokus

på forældrerollen og det sociale

Endnu en gang kommer dommerne

i fokus – ikke så meget på

grund af de fi ksede resultater i

Tyskland – men mere de trusler

der har medført, at den svenske

dommer Anders Frisk har meddelt,

at han ikke vil dømme mere

da han har modtaget dødstrusler.

Så galt er det nu ikke i Danmark,

men det er tankevækkende, at

dommeren til stadighed får mere

og mere fokus når de nu bare er

sat til at dømme en kamp.

Jeg har selv en dreng på 12 der

spiller fodbold og da han kom

hjem i weekenden spurgte jeg

hvordan det gik. ”Det blev 1-1,

men det var dommerens skyld”.

Jeg lyttede til hvad han sagde

og måtte så fortælle ham, at

det at give dommeren skylden

for et dårligt resultat, er meget

aspekt frem for resultaterne og

det vil vi stadigvæk gøre. Men

med den fokusering der er på

landsholdet, rivaliseringen mellem

Brøndby og FCK, Gravesen i

Real Madrid og meget mere bliver

de unge mennesker fl asket op

med, at det er altså sjovere at

vinde end at tabe.

Herom hersker der nok ikke nogen

tvivl. Det er der vigtigt er

imidlertid forældrenes rolle i

denne sammenhæng og selve

træningen. Når vi er i dialog med

andre klubber er vi langt fremme.

Lige meget hvor vi kommer hen

bliver der lyttet til det arbejde

trænere og ledere laver i klubben,

hvilket jeg synes vi alle skal

være stolte af – men vi kan blive

endnu bedre.

Vi vil derfor prøve at gøre dette

arbejde lidt mere struktureret og

har nedsat en gruppe af mennesker

der skal arbejde med netop

hvordan vi udvikler vores klub

forket og det er her vi som trænere,

ledere og forældre spiller en

væsentlig rolle.

Dommeren er kun mennesker

og nogle der dømmer ungdomskampe

har slet ikke en dommeruddannelse.

Det er vilkårerne,

men det er os der gør vilkårerne

dårlige. Jeg ved godt at engagementet

er stort på sidelinien

og vi lever os ind i kampen

– javel – men det gør os altså ikke

til dommere overfor dommerne

der mange gange slet ikke får

fairplay.

Der er altid to sider af en sag

og det er jo tankevækkende,

at et hold synes det var verdens

bedste dommer og det andet

hold synes det stik modsatte.

Jeg har altid i min tid i Smørum

taget dommeren i forsvar – også

selvom jeg ikke er helt enig i deres

udfra fi losofi en om, at det skal

være sjovt at spille fodbold.

Ole ”Braca” Hansen (Forældreforeningen),

Dan Andersen

(Ungdomsafdelingen) og undertegnede

vil i foråret sammensætte

en gruppe af personer og

vi vil fi nde frem til en model der

passer til vores klub. Gruppen vil i

hovedtræk bestå af trænere og

ledere fra de forskellige årgange

og de nye seniortrænere har

også lovet at give deres bidrag

til gruppens arbejde.

Det er ikke et projekt der bliver

lavet på kort tid, men er noget

der vil være en løbende proces

og drøftet på kryds og tværs i

klubben.

Jeg håber at alle i klubben vil

bidrage med positive indspark

til arbejdet og alle forslag er

selvfølgelig velkommen.

Wagner

Dommeren – En person i fokus!

bedømmelse. Men det hele skal

afgøres på et splitsekund og se

bare hvor svært det er med TVbilleder,

slowmotion m.m. og

bedømme de enkelte situationer.

Så min bøn er, at vi trænere,

ledere og forældre koncentrerer

os om børnenes fodboldmæssige

udvikling og sætter fokus på

egne kvaliteter frem for om dommerens

indfl ydelse.

Den da min dreng kommer

hjem og siger, at vi skulle have

gjort det og det bedre, eller vi

fulgte ikke det taktiske oplæg

– ja - så vil jeg blive glad.

Nu turneringer er startet så lad

os sætte fokus på en sæson hvor

vi giver dommeren fairplay!

Peter Wagner

Formand LSF

9


10

Multi Revision Ballerup ApS

www.multirevision.dk

Benny Klitbo, HD

44 41 65 00

E-mail: mr@multirevision.dk

Skattemæssig rådgivning - også selvangivelser

Gratis formøde - ring og hør nærmere


12

135.000 glade danske golfspillere kan ikke tage fejl.

Du selv svinge køllerne i Smørum Golfcenter:

Prøv det!

Af Finn Edvard

Fremmødet taler for sig selv: Da

Sidelinjens udsendte medarbejder

dukker på Smørums Golfcenter,

må han til sin stigende irritation

køre langt væk fra klubhus

og hovedkontor for at fi nde en

parkeringsplads. Der er mange

glade golfspillere i Smørum denne

dejlige søndag formiddag, og

som min ledsager siger: Bare den

dejlige friske luft og den herlige

natur er to gode argumenter for

at spille golf!

Køllerne er virkelig i sving

denne formiddag – bl. a. på Driving

Range, hvor spillerne står i to

etager og øver sig i slagteknik.

Driving Range tilbyder øvelser i slagteknik i to

etager

Andre er for længst ude på den

27 hullers, internationale Championbane,

andre på 9-hullers

banen, mens et par stykker hygger

sig på Puttinggreen.

Andre idrætsgrene må se

misundelige til, mens golfsporten

vinder mere og mere frem i Danmark.

Således var der for 20 år

siden 51 klubber og knap 25.000

danskere, der spillede golf. I dag

er der 150 klubber og hele 135.000

aktive golfspillere, og Dansk Golf

Union er dermed gået hen og

blevet et af de største specialforbund

i Danmark.

Også TV har fundet ud af,

at fl ere og fl ere interesserer sig

for golf, og således satser både

Viasat og TV3+ meget på golfsporten

i de kommende år.

Men hånden på hjertet:

Lige så kedeligt, det kan være

at overvære en golfmatch, lige

så spændende og medlevende

bliver det, hvis man selv er golfspiller.

Så hvorfor ikke prøve selv?

135.000 glade golfspillere kan vel

ikke tage fejl?

Golfsporten egner sig

for hele familien: Børn, unge og

ældre, kvinder og mænd, her

kan alle være med. Der er både

sport, natur og masser af motion

og frisk luft, når man først er kommet

ud på banen.

Begynder Dag

Tidligere havde golfsporten

renommé som sporten, der var

forbeholdt velhavere. Dette

hang naturligt sammen med, at

der ikke var så mange golfbaner

i Danmark, og at det var dyrt at

spille på de få, der var.

Sådan er det ikke mere.

I dag er golfsporten for alle, og

det er ikke for meget sagt, at

golfsporten er på vej til at blive

en ny ”Folkesport” på linje med

fodbold, håndbold og badminton.

En vældig klog opfordring – sluk mobilen...

Smørum Golfcenter – lige velegnet for den rutinerede

som for nybegynderen

Men hvordan kommer man

i gang? Smørum Golfcenter

har gjort det nemt for alle interesserede

og nybegyndere,

f. eks. med populære ”begynder-dage”,

der som regel

fi nder sted om søndagen.

- Her er alle velkomne, og

det er klogt at deltage her, hvis

man vil vide mere om sporten

og selv prøve at spille golf, siger

event manager Ketty Juul

Ottosen fra Smørum Golfcenter.

- På en begynder-dag

får man en introduktion til selve

spillet, prøver at slå til boldene,

lærer om baner og udstyr, prøver

at spille en 6-hullers match og

får i det hele taget et godt lille

indtryk af sporten. Prisen for deltagelse

er kr. 95,-, siger Ketty Juul

Ottosen, der også anbefaler,

at man senere tager nogle hurtige

lektioner hos en af centrets

golftrænere:

- Mange nybegyndere

booker en 20 minutters lektion hos

en af vore trænere, og jeg kan

naturligvis kun anbefale, at man

lærer den rette teknik fra starten,

slutter Ketty Juul Ottosen.

Nu er du advaret!

Advarsel: Du risikerer at blive bidt

af golf.

Efter at have været med på en

begynder-dag kan du så spille

som såkaldt Pay & Play. Prisen er

fra kr. 115,- for en runde på Par

3-banen (9-hullers). I weekenden

er prisen dog kr. 145. Ikke dyrt for

fl ere timers underholdning.

Det er ikke nødvendigt at investere

i golfudstyr med det samme,.

Gør som mange andre nybegynd-


ere og lej et sæt i golfcentret for

kr. 45,- Senere kan man altid henvende

sig i golfshoppen og købe

det nødvendige udstyr. det er

ikke så dyrt, som mange tror.

I Smørum Golfcenter har

også Smørum Golfklub til huse.

Smørum Golfklub har som mange

andre klubber venteliste for at

blive medlem, men der er åben

for indmeldelse som Green-Pass

medlem med adgang til ca. 80

baner i Danmak.

Og hvem ved? Måske går

der en ny Thomas Bjørn eller Iben

Tinning rundt blandt dette blads

læsere? De to danske golfspillere

er internationalt anerkendte,

og i det hele taget har dansk

golf nået en niveau, som ingen

havde troet for bare 20 år siden.

Men det bliver der også

talt meget om i Smørum Golfcenters

hyggelige og nyindret-

DEt kig ind i shoppen

tede restaurant ”Brasserie Caddie”.

Her - eller ude på den

hyggelige terrasse - kan spillerne

nyde et godt måltid mad og en

drink før eller efter runderne. Centret

tilbyder tillige selskabslokaler,

golfakademier, fi rma-arrangementer

og meget andet.

Der er ikke noget at sige

til, at der er så mange biler på

centrets parkeringsplads.. Men

det kunne jeg jo ikke vide, før jeg

kom.

Vil du vide mere?

Du kan bestille plads til en begynder-dag

i Smørum Golfcenter

på tlf. 44970111. Du kan også

læse mere på www.sgcgolf.dk.

Smørum Golfcenter fi nder du på

Skebjergvej 46 i Smørum.

13


14

WWW.LSF.DK

Overrask fruen

med smukke roser

Gå på opdagelse og få

masser af inspiration

hos Bo Grønt havecenter

i Smørum

• 5.000 kvm. havecenter

• 3.300 kvm. drivhuse

• Stueplanter

• Afskårne blomster i høj

kvalitet/buketter

• Brugskunst

• Speciale i roser

- stor rosenproduktion

www.bo-groent.dk

Bo Grønt Smørum

Charlotte Halle og Brian Petersen,

Råbrovej 19, Hjørnet af Skebjergvej og Råbrovej,

2765 Smørum. Tlf. 44 97 27 00

Hverdage 9.30-18.00 · Weekend og helligdage 9-16


En tilfreds

ungdomsformand

Landsmesterskab, Sporten Cup, Danske Bank

Cup, Juleafslutning, Grusbaneturnering, Medlemsmøde,

Halfordeling, Balsmosen, Trænepåsætning,

Mikro – Mini og Maxi Cup.

Ja det er blot nogle af de ting som Ungdomsafdelingen

har beskæftiget sig med i vintermånederne.

Først et stort tillykke til årgang 92, som igen

har vist sin styrke. Årgangen blev endnu en gang

landsmestre i indendørsturneringen under DGI.

I Ungdomsudvalget, har det været en

travl tid med blandt andet de 2 årlige stævner

Sporten Cup og Danske Bank Cup. Til begge

stævner har der været tilmeldt over 70 hold, så

det må siges at være en stor succes.

Mikro – Mini og Maxi Cup, vores interne hyggestævne

er afholdt, med rigtig mange deltagere.

Det er i disse stævner, hvor træner og

ledere har fri, og forældrene overtager holdene.

Igen i år har vi haft juleafslutning i hallen.

Det kan være svært for alle at få tid til at deltage

i denne juleafslutning, da mange hold i denne

periode også skal spille i indendørsturneringen.

Men alligevel nåede vi op på mere end 300 deltagere

til vores julearrangement, hvor vi denne

gang havde besøg af 4 Hacky Sack spillere der

instruerede børnene i omgangen med den lille

”fodbold”.

I denne sæson i år er det også lykkedes

at få trænerkabalen til at gå op, men det var

meget tæt på at vi ikke kunne fi nde trænere til

alle hold.

I min tid som ungdomsformand, har vi heller ikke

været så rigt repræsenteret i Ungdomsafdelingen.

I år er vi tilmeldt SBU i ikke færre end 13

årgange fra 01 til 89. Derudover er der tilmeldt

piger i 3 forskellige rækker. Antallet af spillere i ungdomsrækkerne

er også steget gevaldigt. I nogle

af årgangene er der mere en 50 spillere, og

helt op i junior ældste er der mere en 25 spillere.

Det er ganske enkelt helt forrygende. Det giver

selvfølgelig nogle store udfordringer med hensyn

til at få træningstiderne til at hænge sammen,

men det er heldigvis lykkedes

Indendørs tiderne har desværre været

ramt af at Balsmose hallen måtte lukke først i

februar, da der var problemer med taget. Men

jeg synes at trænerne for de berørte hold har

taget situationen pænt.

Grusbaneturneringen kører på de sidste vers,

og alle glæder sig til at vi igen kan komme på

græs.

Fodboldskolen er igen i Smørum i uge 26, og som

sædvane, er skolen fuldstændigt udsolgt og det

skete stort set inden at billetsalget var åbnet.

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig god forårssæson,.

PS. Vi er i gang med at forberede Barcelona

turen til efteråret.

Dan Andersen

15


16

UPS WE DID IT AGAIN……………….

LANDSMES

Efter puljekampe med en målscorer på 142-4 og

9 mellemrundekampe

var kvalifi kationen til Amtsmesterskabet en realitet.

Med den trofaste forældre-fanskare, gik

turen til Fuglsøcentret ved Ebeltoft – til Landsmesterskaberne

2005.

Her ventede allerede fra første kampfl øjt stærke

modstandere.

Vi lagde ud mod Svendborg – og ja Bannis var

med….. vi vandt ’knebent’ 3 – 1.

Herefter vandt vi de næste 2 puljekampe og sidste

kamp i puljen endte 3 – 3. Vi sluttede derfor

som etter og skulle spille en mellemrundekamp

inden vi kunne holde fodboldfri på denne første

hårde stævnedag. Vi skulle møde DGI Nord, og

vi fi k hevet endnu en sejr i land.

Efter en velfortjent svømmetur i forældre-fanskarens

svømmepøl og med gele i håret og i højt

humør gik turen tilbage til Fuglsøcentrets diskotek

– det skal lige siges at der også blev afviklet

Landsmesterskab for pigespillerne i

Fuglsøcentret……

Man er vel seriøs......i hvert tilfælde var drengene

gået i seng, da jeg kl. 23 gik ud for at ’indfange’

og ’putte’ dem.

Sejren i lørdagens sidste kamp, betød at vi skulle

besejre Hillerød, søndag morgen. Hillerød stillede

med fl ere ’granvoksne’ drenge og var klart mit

bud på vinderholdet. Hvis vi skulle gå videre til

fi nalerunden, skulle de store drenge besejres.

Det må siges at vi nok var undertippede i denne

vigtige kamp. Men drengene var friske og veloplagte

og de spillede 100% efter den planlagte

taktik. Det kostede blod, sved og tårer og en

suveræn 4 -0 føring var på grund af træthed ved

at glippe. Kampen endte 4 – 3 og vi var med i

fi nalerunden……Her skulle vi i første kamp møde

Randers, som vi besejrede 4-1.

Så var vi kun 1 kamp fra ’guldet’. Vi skulle møde

Himmerland i sidste kamp. Og hvad sker der ?

For første gang i hele denne turnering kom vi bag

ud………Men drengene viste endnu engang at

de har evnerne og viljen til sejr…. ’Guldkampens’

resultat på 6 – 2 taler vist for sig selv……..

Med Brodersen, Ezzi og Fiege som ’målprikkere’,

Sean og Nicolaj som energiske bold-pressere og

Lasse som fl yvende og fanden i voldsk målmand,

fi k drengene hængt de fl otte guldmedaljer om

halsen og har nu retten til at kalde sig .....

LANDSMESTRE 2005.

PS. De gjorde det også i 2003.

Tusinde tak til alle drengene for den ekstreme og

fl otte indsats – UBESEJREDE I 36 KAMPE –

I har dæl’me fortjent det og tak til forældre for

støtten i ”Æbletåft”.

Den stolte træner

Frank


TRE 2005

“...og så skal I huske....” Cheftræner Frank får de sidste ting på plads før en af de mange fl otte

kampe drengene spillede.

17


Guldpodernes

høster medaljer

Af Peter Dirksen, holdleder.

Det har været en formidabel vintersæson for

guldpoderne årgang 1999/2000 med

medaljer i samtlige turneringer.

Drengene har udviklet sig meget hen over vinteren

og vi går et spændende forår i møde. Det er blevet

til guldmedaljer i alle undtagen en turnering,

hvor poderne vandt sølv.

Kronen på værket kom den 19. marts til Danske Bank

Cup, hvor Smørums ene hold på hjemmebane besejrede

Vestia 1-0 i sæsonens mest nervepirrende

fi nale. Vestia var inden kampen ubesejret i 1 år.

Men den sejrsrække stoppede guldpoderne også.

Det lover godt for forårssæsonen, hvor holdet op-

Guldpoderne til Danske Bank Cup 2005 i Smørum.

deles i en årgang 1999 og en årgang 2000/2001.

Årgang 1999 er tilmeldt med to hold til SBUs turneringer

og når udendørs træningen begynder, vil vi

træne mandag og onsdag aften.

Du er også velkommen, hvis du har lyst til at spille

med. Vi har det sjovt sammen uanset om vi vinder

eller taber. Det sidste har vi faktisk også prøvet en

enkelt gang eller to...

19


20

Bo Grønt har alt til haven – og lidt til

Det grønne

supermarked

Af Finn Edvard

Det var noget af en omvæltning

for 36-årige Charlotte Haller, da

hendes mand, 37-årige Brian

Petersen fi k den idé at lave et

grønt supermarked i Smørum. For

den daværende laborant havde

ikke megen erfaring i denne

branche, men hun var klar over,

at hun var nødt til at være med

på spøgen, hvis projektet skulle

gennemføres, og det endte

med, at hun gik med på ideen.

Resultatet er et skønt sted for

Charlotte Halle i den spændende idé og inspirationshave

alle, der kan lide at rode i haven,

arrangere blomster og meget,

meget mere.

For Bo Grønt på Råbrovej

i Smørum (lige ved golfbanen)

er andet og mere end et grønt

supermarked. Her fi nder du også

økologisk æblemost, servietter,

lys, keramikkrukker, vandkander,

havemøbler – ja alt, hvad der

hører sig udendørslivet til.

Men selvfølgelig er det

først og fremmest planter, jord og

inspiration til haven, der lokker

de efterhånden mange kunder

til. Og Bo grønt har efterhånden

fået et stort og solidt stampublikum,

der kommer fra hele omegnen,

for at købe haveting hos de

to næsten nybagte havecenterejere.

For det er ikke meget mere

end to år siden, at parret slog

dørene op. Ideen fi k Brian Petersen,

fordi han havde en fortid

i plantebranchen, og noget tyder

på, at det ikke var den værste

idé, han har fået. Parret oplyser i

al fald, at omsætningen er i orden,

selv om det naturligvis koster

både blod, sved og tårer at starte

så stor en forretning op. Udover

Charlotte og Brian er der ansættelse

til fi re faste medarbejdere

samt tre løse, så der er altid folk

parat til at yde hjælp og assist-

Vi støtter LSF

ance i det store havecenter.

Fhv. fodboldspiller

Brian og Charlotte støtter fodbolden

i Ledøje-Smørum. Ikke

mindst fordi, at Brian selv har en

fortid som fodboldspiller i klubben.

I dag bliver der ikke tid til

så meget sport; parret har også

hus, egen have og tre børn og

en hund at passe, så der er ingen

problemer med at få fritiden til at

gå, stol på det!

Og apropos fritid: Hvis

læserne af disse linjer har lidt af

det, så er det en god idé at slå

vejen forbi Bo Grønt, for det er

et spændende sted at være, og

man kan ikke lade være med at

blive fanget af de mange smukke

ting, der er udstillet her. F. eks.

de mange spændende produkter

i granit, de fl otte bassiner,

blomsterdekorationer og alle de

mange andre, spændende ting.

Kniber det med at få haven til

at fremstå, som du gerne vil, så

er Bo Grønt et besøg værd. Det

gælder også, hvis du skal bruge

en særlig fl ot buket til bryllup eller

andre festlige begivenheder.

- Hvis jeg selv skal fremhæve

to af vore kvaliteter, så må

det være vores gode service og

vores konkurrencedygtige priser.

- Hvis jeg altså selv skal sige

Bo Grønt

Råbrovej 19, Smørum.

Åbningstider:

Hverdage 9.30-18

Weekend: 9-16.


Så er græsset atter grønt.

Så er 1. nummer af Sidelinien i 2005, Ledøje Smørum Fodbolds (LSF)

offi cielle klubblad, på gaden igen. Et blad som vi igennem fl ere år

har husstandsomdelt til alle i Ledøje Smørum Kommune. Med håbet

om, at både de over 700 aktive ungdoms og seniormedlemmer i LSF,

som alle andre i kommunen, fi nder det spændende at læse lidt om

hvad der rør sig i på den lokale fodboldfront.

PR- og sponsorudvalget, som de

seneste år har haft ansvaret for

udgivelsen af Sidelinien, forsøger

hver gang at udgive et blad som

både indeholder masser af lokalt

fodboldstof, som interessante portrætter

af Ledøje Smørum Kommunes

erhvervsliv. Et erhvervsliv

som heldigvis stadig bakker massivt

op omkring LSF med trofast

støtte og sponsorkroner.

Sammen med vores dygtige layouter

og grafi ker Claus Fiege, og

i samarbejde med journalist Finn

Edward, er vi i alt beskedenhed

stolte af, at en klub som LSF kan

udgive et af Danmarks fl otteste

klubblade, med velskrevne artikler

og fl otte annoncer fra vores

mange sponsorer.

Uden sponsorer

intet klubblad

Selvom det er sagt mange

gange før i disse spalter, skal der

endnu engang lyde et stort tak

for den modtagelse PR- og sponsorudvalget

har mødt de seneste

måneder, når vi har været

rundt og tale med LSF’s mange

sponsorer. En fodboldklub som

LSF kan kun opretholde sit store

aktivitetsniveau, fordi så mange

aktive medlemmer har valgt at

dyrke det forunderlige spil med

den runde kugle i netop LSF og

fordi Ledøje Smørum Kommune

heldigvis også er parat til at

bakker op om et aktivt idrætsliv

i kommunen. Samt ikke mindst

at kommunens erhvervsliv igen

og igen hjælper med sponsorbidrag.

Vi håber derfor også stadig, at du

som aktiv medlem i LSF påskønner

støtten fra det lokale erhvervsliv.

En påskønnelse som du

bedst viser, hvis du benytter de

mange sponsorers produkter og

ydelser. I det nummer af Sidelinien

som du nu sidder med foran

dig, er der mange spændende

annoncer fra et bredt udvalg af

LSF’s sponsorer.

Du er naturligvis altid velkommen

til at kontakte disse sponsorer, og

høre hvad de kan hjælpe dig

med. Og undlad ikke at fortælle

dem, at du kontakter dem både

fordi du fi nder deres produkter og

ydelser interessante, man også

fordi de støtter LSF. På den måde

viser vi alle, at vi er til gavn for hinanden,

og vi bakker op omkring

noget-for-noget princippet.

Velkommen til en ny – og

farvel til en gammel..

I efteråret 2004 valgte LSF at

tilknytte Per From Egeberg som

LSF’s nye forretningsfører.

Per er lynhurtig blevet et kendt

ansigt i klubben, og PR- og Sponsorudvalget

har været så heldig,

at Per også har været parat til

at kaste al sin erfaring ind i sponsorudvalget.

Måske har du allerede læst en

hel del fra Pers pen, da han er

en aktiv sportsskribent i Ugenyt,

den lokale ugeavis fra Ølstykke

og Stenløse, som på det seneste

også er udkommet i Ledøje

Smørum. Eller skal vi sige Kongsdal

kommune, som vi jo lige om

lidt alle sammen skal vende os til

at hedde.

Vi byder Per From Egeberg

velkommen i klubben, og glæder

os meget til samarbejdet.

De seneste 4 år, har Carsten

Vestergaard været en aktiv medspiller

i sponsorudvalgets arbejde.

Carsten har efter grundig overvejelse

valgt at prioritere blandt sine

mange gøremål med et krævende

civilt job, trænergerningen

i ungdomsafdelingen, selv aktiv

seniorspiller og et aktivt familieliv.

Desværre er konklusionen blevet,

at Carsten har valgt at trække sig

fra PR- og sponsorudvalget. Her

fra skal lyde en stor tak for indsatsen.

Heldigvis vil Carsten stadig

være at fi nde på LSF’s baner

både som træner og spiller.

Til slut er der kun at ønske alle en

sportslig god forårssæson.

På PR- og

sponsorudvalgets vegne

JB Ledøje

21


Forældreforeningen i LSF !

Forældreforeningen i LSF har i

den forgangne tid, siden sidste

sidelinie, lavet nogle vigtige ting

synes vi selv !)

Vi har lavet et såkaldt fotoskab,

som er opsat i forhallen, overfor

pokalskabene.

Det er meningen, at alle foreningerne

under LSI, der har lyst, kan

indsætte deres billeder af trænere,

ledere og osv.

Opgaven kan virke som lille, men

det har det bestemt ikke været !

En anden ting, var så farcen

omkring vores navn til opvisningsbanen

!!!

Vi startede ud på hjemmesiden,

med at opfordre medlemmerne

til at komme med forslag til et

navn. Vi fi k rigtig mange gode

forslag, men udvalgte 3, der så

blev sendt ud til en ny afstemning.

Vinderforslaget blev Smørum

Park som rigtig mange havde

foreslået. Der blev trukket lod

blandt de personer der havde

indsendt dette forslag, og

Camilla Østergreen kunne som

vinder hente for 2000 kr. sportsting

hos Sportigan i Centrumgaden.

Vi fi k lavet et rigtigt fl ot skilt -

annonceret indvielse og gratis øl,

til en førsteholdskamp,

Meeeeeeeen........

VI HAVDE LIGE GLEMT AT FÅ DEN

NØDVENDIGE TILLADELSE FRA

KOMMUNEN !!!!!!

Indvielsen blev afl yst, men efter

mange samtaler, skriverier og

uger senere, fi k vi alligevel lov til

at sætte vores fi ne skilt op !

Vi synes stadig skiltet er fi nt og

ideen god !

Det var lidt om hvad vi har

foretaget os. Har du/i nogle ideer

til hvad vi skal tage fat i fremover,

så tal med din / jeres repæsentant

fra holdet, eller kontakt Ole

“Barca” Hansen på tlf.

44 97 68 17!

Visca LSF

Forælderforeningen

SENIOR 1 PÅ HJEMMEBANE I RESTEN AF 2005

Dato Kl. Modstander Trøjesponsor

17.06.05 19.00 LSF 1 Herlev IF JA Måløv

12.08.05 19.00 LSF 1 BK Friheden Planteoasen

26.08.05 18.30 LSF 1 SB 50 Ishøj Multirevision

17.09.05 13.00 LSF 1 Albertslund IF Bo Grønt

01.10.05 13.00 LSF 1 AB97 Revisor Evan Klarholt

15.10.05 13.00 LSF 1 Vallensbæk IF Smørum Golfcenter


24

Ballerup fysioterapi

og træningsklinik

• Idrætsskader • Holdtræning

• Genoptræning

• Forebyggelse af skader

44 65 17 00

knæ

ryg

skulder

bækkenbund

hjertehold

Åbningstid: 7.00 - 18.00

Baltorpvej 11 • 2750 Ballerup


Benny hjælper store og små med pengesagerne:

Ham kan du

regne med

Af Finn Edvard

Der tastes fl ittigt på regnemaskinen

i disse dage. Det er den meget

travle tid for revisorerne, fordi

virksomhederne - store som små

- skal snart afl evere deres årsregnskaber.

Men registreret revisor

Benny Klitbo fra Multi Revision

giver sig alligevel tid til Sidelinjen

denne solrige eftermiddag

på det hyggelige kontor på Bydammen

i Ballerup.

- I virkeligheden starter

den travle sæson allerede efter

årsskiftet, siger Benny Klitbo med

et lille smil, men i disse uger har

jeg især ikke problemer med at

få tiden til at gå.

Benny Klitbo etablerede

Multi Revision tilbage i 1991, da

han fi k lyst til at blive selvstændig.

Det har han ikke fortrudt. Han kan

lide at være herre i eget hus, så

meget, at han ikke er interesseret

i nogen form for medhjælp. Han

vil helst klare sagerne alene, selv

om han dog i enkelte tilfælde

placerer enkelte opgaver ude af

huset. Det er typiske rene bogholderiopgaver,

som han beder

tastepersonale om at tage sig

af.

- Jeg påtager mig meget

gerne opgaven, for det er rart,

at hele processen går igennem

her, men jeg taster ikke selv de

enkelte poster ind i regnskabet,

siger Benny Klitbo.

Han er gennem årene

blevet specialist i helt små og

mellemstore virksomheder. Han

påtager sig gerne opgaver som

når enkeltmandsfi rmaer skal omdannes

til anpartsselskaber, ligesom

han også har en hel del private

kunder.

Holder med

Brøndby

Og så rykker revisor Klitbo ud med

sproget: Han spiller ikke selv fodbold,

men er meget interesseret

i sporten. Hans personlige fa-

vorithold er Brøndby – ikke mindst

fordi han privat bor i Glostrup.

Og der i byen har de fl este som

bekendt erklæret deres kærlighed

til den store klub fra Vestegnen.

Og han er stadig optimistisk

på klubbens vegne: Brøndby

bliver danske mestre, siger han

sejrsikkert.

Når han han valgt at blive

sponsor i Ledøje-Smørum Fodbold,

så er det fordi, han værdsætter

samværet med de andre

erhvervsfolk, der bakker op om

den lokale klub.

- Jeg kan godt lide at

Vi støtter LSF

være med til arrangementerne

for sponsorerne. Så kan man gå

rundt og sludre med de andre,

selv om samtalen meget ofte

begynder med et ”goddaw,

hvem er du...?”

Benny er gift med Irene

– og har været det i samfulde 20

år. Sammen har parret to drenge

Registreret revisor Benny Klitbo: Specialist i små og mellemstore virksomheders regnskaber

på 10 og 14 år.

Han bryder ud i en ærlig

latter, da Sidelinjen spørger, om

han sørger for at få noget motion:

- Nej, det er ikke meget,

det må jeg tilstå. Jeg roder lidt

rundt i sommerhuset på Lolland,

men jeg hverken løbere eller

cykler særlig meget. Jeg må nok

snart se at komme i gang med

noget, slutter han med en eftertænksom

mine.

Vil du vide mere om Multi

Revision, kan du gå ind på

www.multirevision.dk

25


Årgang 93

Hold tre godt på vej

Af Per Madsen

Vintersæsonen 04/05 er nu godt

overstået og forårssæsonen er

godt igang.

Vi har spillet rigtigt mange

kampe i både DGI-turneringen

og diverse stævner og ikke

mindst skal I med stolthed tænke

tilbage på jeres fl otte 2. plads

ved stævnet i Albertslund, hvor I i

fi nalen først gav jer efter uafgjort

og straffespark. Men I har spillet

mange rigtigt fl otte kampe og

det I må mangle i teknik erstatter

I i rigt mål med gejst, vilje og indædt

fi ght. Lysten til at spille fodbold

lyser ud af jer alle sammen.

Men det er ikke bare under

kampen i viser gejst for mellem

kampene løber I hallerne

tynde og hygger jer sammen så

det er en fornøjelse at se på - selv

om det godt kan vække bekymring

for om kræfterne rækker til

næste kamp.

Men vinteren er slut og

forårssæsonen er i fuld gang.

For hold tre betyder det også, at

Junior ældst

I opstarten af 2oo5 på grus har

der været stor tilslutning til holdet,

i øjeblikket er der 21 spillere

og de fl este er der hver gang. om

mandagen har vi haft Peter som

fysisk træner for at give fysikken

et ekstra pust.

Grusbaneturneringen været

præet af mange afl ysninger og

fl ytninger af kampe grundet vejret

og modstanderne ikke kunne

stille hold, men vi har da fået

spillet, vi startet med at spille mod

B 1903 som vi slog med 8-1 med

meget fl ot spil.

Den næste kamp var en træ-

der sker lidt ændringer, da nye

trænere tager over. Jeg skal desværre

passe det “civile” job og vil

derfor godt takke alle forældrene

for lån af nogle fantastiske børn,

der ikke bare er søde og charmerende,

men også lettere frække,

og som ind i mellem kan drive

én til vanvid - og dermed en fl ok

rigtige drenge.

nings kamp mod Brøndby som

blev besejret med 3-1

Den næste kamp i grusbaneturneringen

var mod RB 1906 som vi

vandt med 5-4

Derefter var modstanderen fremad

amager hvor vi tabte 7-4

efter en kamp hvor vi havde alt

for meget fokus på dommerens

kendelser i stedet for at spille

fodbold.

Så skulle der laves om på til næste

kamp, hvor vi skulle møde AB 70

kampen viste at når vi koncentrere

os om at spille fodbold, så

spiller vi en fl ot gang bold og det

Tak for et par år med fantastiske

oplevelser. God vind

til jer alle sammen, og jeg vil

selvfølgelig følge jer fra

sidelinien.

resulteret i en sejer på 8-3

Så det ser meget positivt ud til

den kommende sæson, hvor vi

er kommet i rk. 2 pulje 1

Vore modstandere er: Birkerød IF

, Søllerød - Vedbæk , Brede IF ,

Farum BK og Lyngby

Det tegner til at blive nogle

spændene kampe. og med den

brede trup der er kan vi nå rigtig

langt.

MVH. Træner René Simonsen.

27


28

SKANDINAVISK KVALITET HOS ATAB-TRAPPER & @-VINDUER

Alt i individuelle mål. Flot, elegant og klassisk design. Moderne, miljørigtig produktion,

se dine mange muligheder på websiden eller besøg vor store udstilling på Lundevej i Hove

- få professionel rådgivning. Indbrudssikret glasmontering indefra og ingen udvendige glaslister.

Døre, vinduer og udestueelementer også i Victoria Eg, spændende trappedesign i alle træsorter.

Tlf. 4676 2700 · Fax. 4676 2706 · www.atab-trapper.dk · www.a-vinduer.dk


Vi spiller med tyr…….!!

Af Martin Lundberg

Bare det snart blev forår!

Alle er vist trætte af at træne på

grus og alle ser frem til at komme

på græs, pakke det tunge grus tr.

tøj ned og tage shortsene frem.

Så kom nu forår……..

Lad mig med det samme sige at

det ser meget bedre ud i år end

samme tid sidste år.

Der er fl ere spillere til rådighed

og der er ikke så mange skader,

hvilket gør det meget bedre at

komme til træning og sjovere at

stille hold til kampene.

I træningskampene er det gået

godt, efter lidt start vanskeligheder

og problemer med at fi nde

en målmand, er det begyndt at

gå bedre og bedre.

Det er blevet til klare sejre i de

seneste træningskampe og optimismen

er begyndt at boble i

spillerne.

Da det stort set er samme trup som

sidste år, gør det, at spillere nemmere

har ved at forstå taktikken

og vælger, de fl este gange, den

rigtige løsning.

MEN der er dog stadig en del at

arbejde med….. bla det at få

spillerne til at passe deres træning

hver gang, også når det regner

og sner!

For det er igennem træning at

spillerne kan udvikle sig og lærer

nye ting. Især de mange unge

spillere vil have stor gavn af at

komme hver gang og suge til sig

fra de mere erfarne spillere.

Det er mit mål at vi til træning og

kamp skal have det sjovt og det

kan man altså godt have, selvom

træneren har planlagt ’facist

træning’.

Rækken vi skal spille i ser meget

svær ud, der er en del stærke

hold i, deriblandt en del lokal

opgør, bla. imod Skovlunde og

Ballerup. Så vi tager en kamp

af gangen og ser hvad de har

at komme med. Om ikke andet

skal holdsangen ”Vi er Lundbergs

drenge…” nok ryste dem inden

kick off!

Jeg ser med spænding frem til at

arbejde tæt sammen med

Dan V. og Dan R. i resten af sæsonen,

jeg synes vi er kommet

godt fra start og vi har en interessant

trup af spillere at spille fodbold

med.

God sæson!

29


Senior afdelingen i medvind - - -

Senior afdelingen i LSF er inde i en

spændende fase. 1. holdet har

ikke tabt i 24 kampe, hvor af de

10 er træningskampe i 2005 og

de sidste 4 kampe er turneringskampe

i den nye sæson. Turneringskampene

har budt på 3 sejre

og 1 uafgjort, hvilket medvirker

til en samlet 3 plads, og holdet

mangler stadig en kamp i forhold

til de andre hold.

Mange nye spillere er kommet til

klubbet og en del unge spillere

viser rigtig gode takter og gå på

mod, til trods for det er et stort

skridt fra ungdomsfodbold til seniorfodbold.

To spiller er stoppet i vinterpausen,

Palle Jensen spiller i

Stenløse, hvor det forlyder, at det

går ham godt. Mick Larsen har

besluttet sig for at spille på klubbens

3. holdet. Tilgengæld har vi

bl.a. fået tilgang af Kim Toxsværd

(tidligere 1. holdsspiller i AB),

Heine Jørgensen (tidligere danmarksseriespiller

fra KB), Henrik

Stenfeldt (tidligere Danmarkserie

spiller fra Måløv) og mangle fl ere.

Trænertemaet Dan Vilfort og Dan

Rasmussen fortæller løbende at

de ser potentiale i truppen, da

den har en fi n blanding af unge

og gamle.

2. holdet har haft en svær sæson

start med mange skader. De har

indtil videre vundet 1 kamp og

tabt 4 i turneringen, men de skal

nok komme igen og spille god

fodbold i serie 3. Martin Lundberg

kæmper en indædt kamp for at

få samspillet til at fungere og det

skal nok komme med lidt mere

held.

3. holdet har også fået tilgang og

det er stort set en nye trup. Nogle

af de gamle prøver kræfter med

1. holdet og højere rangerende

hold. Men de spillere der er kommet

til er helt sikkert en fuld god

erstatning og mere til. De har

dog den ulempe, at de ikke har

trænet i sæsonoptakten, hvilket

kunne ses på deres point høst.

De har har vundet 2 kampe og

3 kampe i turneringen. De spiller

rigtig fl ot fodbold og de skal

nok få en masse sejre og rykke

op igennem tabellen. Hvis de

vælger at træne i pausen inden

efteråret, er det ikke umuligt at

tro på en oprykning.

66´erne kører bare derudaf i serie

5 og viser rigtig gode takter. De

er ikke til at vælte af pinden og

vi hører da også modstanderne

sige engang imellem – ”hvordan

kan vi tabe til de der gamle”. Ja,

teknikken svigter aldrig med alderen.

Vi kommer til at gå en rigtig

spændende tid i møde, med nye

trænere, den større unge talentmasse

og en masse ungdom på

vej op til seniorniveau inden for

de nærmeste år. Det er nu vi skal

sætte ind, for at komme højere

op i rækkerne indenfor 4-5 år og

det indebærer en fælles indsats!

Afslutningsvis forventer Seniorudvalget

et større engagement

fra spillerne omkring frivillige arbejdsopgaver

for klubben, fordi

det er vigtigt, at alle arbejder for

klubbens fremtid.

Vi ønsker alle en god sæson.

På seniorudvalget vegne

Carsten Madsen & Klaus Rylov

31


EJENDOMSMÆGLERFIRMAET

VIGGO AXELSEN

STATSAUT. EJEND.MÆGLER & VALUAR M.D.E.

FLODVEJ 73 • SMØRUM CENTRET • SMØRUM

TLF. 44 97 39 21 • va@viggoaxelsen.dk

Se vores udvalg på Internettet www.viggoaxelsen.dk www.boligsiden.dk / www.realmaeglerne.dk


Jesper Axelsen

Statsaut. ejendomsmægler

& Valuar

Viggo Axelsen

Statsaut. ejendomsmægler

& Valuar

Henrik Knudsen

Assistent

Pia Axelsen

Kontor/Regnskab

Mona Eriksen

Kontor ass.

gsb tryk as • grafi ege.dk

More magazines by this user
Similar magazines