Frederikskirken - Den danske Kirke i Paris

frederikskirkenparis.dk

Frederikskirken - Den danske Kirke i Paris

Frederikskirken

Hilsen fra

Den danske Kirke i Paris

Vinter 2012/13 • november-februar • www.frederikskirkenparis.dk


adresser

Frederikskirken

Den danske Kirke i Paris

17, rue Lord Byron

75008 Paris

Præstepar

Marianne og Asger

Gyldenkærne

Tlf 01 42 56 12 84

E-mail dankirke@free.fr

Træffes bedst om formiddagen.

Ved personligt

fremmøde kontakt venligst

præsten inden. Mandag er

fridag. Præsten træffes ikke

fra den 27. oktober til den 3.

november.

Ungdomsrådgiver

Gabriela Anna Cieploch

Tlf 09 51 13 82 31

E-mail ungkontor@free.fr

Kontortid

Tirsdag 10-15 samt 20-22

Torsdag 15-18

Fredag 10-15

Træffes iøvrigt efter aftale.

Mandag er fridag.

Kirkeassistent

Mimmi Bie

Organist

Rasmus Anthonisen

E-mail raslum@gmail.com

2

Økonomimedarbejder

Vakant

Kirkerådet

M

Formand

Søren Eskildsen

Tlf +33 ( 0) 1 42 25 90 03

E-mail soren.eskildsen@

orange.fr

Næstformand

Lisbeth Alkjærsig

Tlf 01 45 90 35 60

E-mail lisbeth.broste@

orange.fr

Øvrige medlemmer

Ulla Smidt

Katja Dombernowsky

Birgit Piccirillo,

Marianne Papiau

Christian Geertsen

Christian Mourlaque

Klaus Ebbe

Suppleanter

Frederik Paulsen

Ib Pedersen

Avenue de Friedland


Avenue des Champs-Elysées

M

åbningstider

Mandag lukket

Tirsdag 10-22

Onsdag 15-21

Torsdag 15-22

Fredag 10-15

Lørdag 10-14

Søndag 10-14

Kirken er lukket mellem

jul og nytår

Frederikskirken er tilknyttet

Danske Sømands- og

Udlandskirker, DSUK

• www.dsuk.dk


præsten skriver

Og julen varer

lige til ...

Jul og tradition. De to ord er uadskillelige. Og til dansk jul

hører danske juletraditioner, julemad og dansk julepynt. Mad

og pynt kan man købe på Frederikskirkens julebasar fra den

30. november til 2. december. Og danske juletraditioner er der

flere af i december måned.

Ved juletid sker der noget i os mennesker. Vort sind stemmes

til eftertanke. Det er som om vi lige må tage et længere ophold

ved det, som bærer os og er grundlaget i vort liv. At finde

balance og ro i tilværelsen er vigtig. Og traditioner er med

til at skabe ro. Uden balance bliver fokus forkert og livet

skævvrides. Vi kender det fra vores krop – for meget af det

ene og for lidt af det andet giver ubehag og følelsen af ikke at

kunne overskue en krævende hverdag. På et åndeligt plan er det

ligesådan. Kirkefaderen Augustin (4. århundrede) skrev i sine

bekendelser følgende:

„Du har skabt os til et samfund med dig, og vort hjerte er

uroligt til det finder hvile i dig.”

Tradition og kirke – det kan lyde både tungt og gammeldags.

Men traditionens gevinst er, at den „bærer” mening og indsigt

med fra fortiden til os i nutiden, sætter menneskeliv og tilværelse

i et længere og større perspektiv. Fortællingen om Jesu

liv fortæller om grundlæggende menneskelige vilkår, som er så

almen menneskelige, at de stadig ikke overgås af andre i visdom

og menneskeligt indsigt. Fortællingerne er ikke bare tradition,

men rummer meget mere nemlig; liv og håb.

En tradition skal ikke bare holdes i hævd for traditionens

skyld, men fordi den giver os håb og glæde.

Nu er det så jul igen og det er vore gode gamle juletradition-

er vi fokuserer på i den kommende tid med julebasar og juletraditioner.

Og ved nytår griber vi til vore nytårstraditioner og

fortsætter med tanker om nye muligheder og nye drømme for

det kommende år 2013.

Glædelig jul og godt nytår.

› FOTO BO NYGAARD LARSEN

Af Marianne Nørgaard

Gyldenkærne, præst

3


kolofon

Hilsen fra

Frederikskirken

Den danske Kirke i Paris

Vinter 2012/13 • november-februar • www.frederikskirkenparis.dk

Hilsen fra Frederikskirken

udgives af kirkerådet

Den danske Kirke i Paris

17, rue Lord Byron

75008 Paris

Ansvarshavende redaktør

Marianne Gyldenkærne

Tlf 01 42 56 12 84

E-mail dankirke@free.fr

Design & layout

Bo Nygaard Larsen

E-mail

bo@bonygardlarsen.dk

Tryk

Glumsø Bogtrykkeri

Oplag

1.000 eksemplarer

Næste nummer

Udkommer den 1.

marts 2013

Forsidefoto

Frederikskirkens

altertæppe

Foto Gabriela Cieploch

4

Handlinger

Døbte

Alicia Nicoline Crespin Thisted døbt den 9. september

Chloe Weinreich Mignard døbt den 23. september

Konfirmation

Oliver Guy Aubry de Moraumont konfirmereret den 9. september

Viede

Stine Wolf Homaa og Sebastien Portrait viet den 1. september

i Redon

Lene Bugge og Mads Bach Christensen viet den 5. oktober i

Frederikskirken

undervisning i frederikskirken

Lørdagsskole

Cirka 12 lørdage om året kl.

10-13 fra og med børn i collegealderen.

Kontakt

Asger Gyldenkærne, leder

Onsdagsskole

Onsdag kl. 10-13 for børn fra

6 til 13 år

Kontakt

Asger Gyldenkærne, leder

Tlf 01 42 56 12 84

Børnehave

Onsdag kl. 9-16 for børn fra

3 til 6 år.

Kontakt

Maya Kokott, leder

Tlf 06 03 13 46 29)

Vuggestue

Torsdag kl. 9-15 for børn fra

1 til 3 år.

Kontakt

Maya Kokott, leder

Tlf 06 03 13 46 29


Julebasar

i Frederikskirken

Fredag den 30. november

- søndag den 2. december

Danske julespecialiteter

Fredag kl 12-21.30

Lørdag kl. 12-21.30

Restauranten er åben

til kl. 21.30

Auktion kl. 20.00

Stearinlys, julepynt, slik og chokolade,

konserves, bøger m.m.

Søndag kl. 11-16

Håndarbejde, brugskunst, blomster og

adventskranse, tombola og auktion.

Dansk smørrebrød,

lagkage, øl og snaps.


Hvad er

Paris?

Vi bruger i flæng sætninger som „Sådan

er Paris”, „Paris har altid været…”, og

„For mig er Paris…”, men kan man ramme

Paris ind? Hvad er Paris egentlig? Har Paris

for eksempel en sjæl? Eller er Paris blot et

geografisk område? Findes der kun ét Paris,

eller flere Paris’er? I denne artikel skal vi kigge

på hvordan forskellige forfattere har forsøgt at

besvare disse spørgsmål.

I 1945 skrev den fransk-amerikanske

forfatter Julian Green (1900-1998), at Paris har

en sjæl. Når først denne sjæl er erkendt, har

man den med sig, hvor end man går. For Green

er byen altså noget i sig selv, den har et „noget”,

som man ikke kan fratage den. Paris er derfor,

ifølge Green, i besiddelse af en fast abstrakt

materie, som der ikke kan rokkes ved.

Ligeledes hævder den franske forfatter Louis

Aragon (1897-1982) i sin bog Pariserbonden

fra 1926, at Paris er en abstrakt størrelse.

Dog lovpriser Aragon muligheden af en

abstraktliggørelse af Paris som er under en

stadig transformationsproces: Paris kan være

hvad du har lyst til at den skal være, Paris bør

ikke være fastfrosset i én betydning eller én

forståelse. Fantasien skal åbne op for Paris og

6

Kan man overhovedet bestemme, hvad Paris

er? Philip Martinussen, der er cand. mag i filosofi,

forsøger her at give et svar med hjælp fra

litteraturen. Philip Martinussen var i sommer

assistent ved Frederikskirken.

danne nye betydninger og forståelser af byen.

Der findes således flere Paris’er og ikke kun ét

Paris.

Stangerup og Paris

Man kan følge sig en smule fortvivlet efter

at have stiftet bekendtskab med Aragons

ovenstående pointe, for er der overhovedet

nogen grænse for, hvad Paris kan være, ud over

en geografisk lokalitet? Er Paris en bold i en fri

leg uden regler?

Eksempler fra den øvrige litteraturhistorie,

både før og efter Pariserbonden, vidner om

dette: Utallige forfattere har givet deres besyv

med hvad Paris er for en størrelse, heriblandt

Henrik Stangerup (1937-1998). Stangerups

bog Veritabel Pariser fra 1966 er et udtryk for

en tendens hos forfattere der beskæftiger sig

med Paris: Der fokuseres på specifikke sociale

og kulturelle miljøer, geografiske områder og

tidsepoker, hvorigennem et billede af Paris

dannes.

Således fungerer Stangerups skildringer af det

kunstneriske miljø i 60’ernes Saint-Germaindes-Prés

som en prisme hvorigennem læseren

bliver præsenteret for Paris:


Af Philip Martinussen Fotos Colourbox

Paris er disse skøre og selvoptagede

kunstnere, som for eksempel har en speciel

”nedstigningsteknik” når de går ned af trapperne

til en særdeles smart café.

Ligeledes bliver vi kun præsenteret for det

industrialiserede, angstfyldte og anonymiserende

Paris i tyske Rainer Maria Rilke’s (1875-

1926) roman Malte Laurids Brigges optegnelser

fra 1910. Vi kan læse om fattigdommens

massive fodaftryk i gadebilledet og hovedpersonens

følelse af angst og anonymitet når

han ligger på sin seng om natten og hører på

lydene som siver ind fra det åbne vindue i hans

værelse: Skrig, snak og smadrende glas.

Han er ikke alene og dog heller ikke andet

end alene.

Tre dage på en café-stol

Anderledes nøgtern er franskmanden Georges

Perec’s (1936-1982) Et forsøg på at begribe

et sted i Paris fra 1975. Bogen er resultatet af

Perec’s optegnelser af, hvad han ser og hører på

tre dage fra en café-stol i det 6. arrondissement.

erec beskriver byens daglige liv: Busser,

forbipasserende og støj. Perec’s hensigt er at

vise det vi næsten aldrig ligger mærke til ved

Paris, det kaotiske liv som vi går forbi på vores

vej hen til vores ønskede destination.

Hvad Perec’s nøgterne beskrivelser

midlertidig ikke inddrager, er det erotiske. I

de to franske forfattere Raymond Radiguet

(1903-1923) og Henri-Pierre Roché’s (1879-

1959) romaner Djævelen i kødet (1923) og Jules

et Jim (1953), sættes der lighedstegn mellem

det erotiske og Paris: Paris beskrives ud fra de

muligheder for erotisk kontakt som byens rum

tilbyder.

Som disse små stikprøver fra

litteraturhistorien viser, er og har Paris aldrig

været fremstillet på kun én måde. Byen er

vitterlig en ufrivillig bold i en fri leg uden

regler. I litteraturen findes der aldrig kun ét

Paris. Hvad er så svaret på spørgsmålet „Hvad

er Paris?”? Svaret er at der ikke findes et

entydigt svar, i hvert fald ikke hvis man spørger

litteraturhistorien.

Svaret er at svaret ikke er sikkert, det er

flydende, ude af stand til at fæstne sig i én

konkret udtalelse. Litteraturhistorien kan være

med til at påvise muligheden af et flertydigt

svar.

Aragons påbud om at slippe fantasien løs er

hermed givet videre. I sidste instans afhænger

svaret ikke af artiklens forfatter, men af dig,

læseren.

Hvad synes De, Paris er?

7


lørdagshøjskole

B.S.

8

Ingemann

Lørdagshøjskole med foredrag og brunch

lørdag den 17. november kl. 10.30

Han er kendt af de fleste, hans salmer

af endnu flere. Navnet er Bernhard

Severin Ingemann, i daglig tale blot B.S.

Ingemann, er en af Danmarks fire store

salmedigtere. Han levede 1789-1862, og det

er især hans salmer til morgen, aften og jul,

der har gjort ham så elsket. Det gælder for

eksempel Nu titte til hinanden, I Østen stiger

solen op, Julen har bragt velsignet bud og

Dejlig er jorden.

Denne lørdag på lørdagshøjskolen vil

Asger Gyldenkærne fortælle om hans liv

og salmer. Vel mødt til en spændende dag i

selskab med en af de store salmedigtere.

Julen har bragt velsignet bud.

Nu glædes gamle og unge:

Hvad englene sang i verden ud,

nu alle små børn skal sjunge.

Grenen fra livets træ står skønt

med lys som fugle på kviste.

Det barn, som sig glæder fromt og kønt,

skal aldrig den glæde miste.

B.S. Ingemann, 1839


lørdagshøjskole

Drejergaard

om grundtvig

Lørdagshøjskole med foredrag og

brunch lørdag den 9. februar kl. 10.30

Det handler om Grundtvig, når tidligere biskop og

nuværende præst i Genève, Kresten Drejergaard,

besøger Lørdagshøjskolen. Foredraget handler om

”den dobbelte Grundtvig”, det vil sige den kirkelige

Grundtvig fra 1825 og den folkelige Grundtvig fra

1832. Kresten Drejergaard er selv opdraget i den

kirkelige grundtvigskhed og den historisk poetiske

Grundtvig. Som præst i 21 år i Asperup og Roerslev

blev han også påvirket af Kaj Thanings folkelige

Grundtvig eller „Højskole-Grundtvig”.

SAK

studiekreds

200 år

I 2013 er det 200 år siden, filosoffen Søren Aabye Kierkegaard blev

født. I den anledning tilbyder Frederikskirken en studiekreds over

fire aftener om hans berømte værk ”Kjerlighedens gjerninger.

Alle – både med og uden kendskab til Kierkegaard – er velkomne.

Studiekredsen ledes af præst og formand for Kierkegaardsselskabet

i Paris, pastor Flemming Fleinert- Jensen.

Studiekredsen finder sted onsdagene 23. januar, 30. januar, 13.

februar og 27. februar fra kl. 20 – 21.30.

Pris: 7 euro for kaffe og kage.

Tilmelding til Marianne Gyldenkærne.

9


historie

Den sønderjyske

kirkegård i Braine

I

byen Braine, 12 kilometer fra Soissons,

findes et lille stykke Danmark: Den

Sønderjyske kirkegård. Lige ved siden af

den store franske soldater kirkegård ligger en

lille dansk kirkegård. Her ligger sønderjyder

begravet i dansk indviet jord. De døde i 1.

Verdenskrig i kampene omkring Chemin des

Dames.

Baggrunden er, at Tyskland på det tidspunkt

havde besat en del af Jylland i Danmark og

Alsace-Lorraine i Frankrig. Da krigen i 1914

brød ud, blev mænd i de to besatte områder

indkaldt til krigstjeneste på tysk side. Det var

mod deres vilje og for mange blev det deres

død i en krig der ikke var deres.

Begravet i jord fra Danmark

Efter våbenhvilen i 1918 blev de talrige ofre

for kampene ved Chemin des Dames fordelt

på franske, tyske, engelske og italienske

kirkegårde. Men danskerne ønskede ikke,

at deres kære skulle begraves blandt tyske

soldater. Franskmændene skønnede, at man

anstændigvis heller ikke kunne begrave

10

I den lille by Braine ved Soissons ligger

Den Sønderjyske Kirkegård med danske

krigsgrave fra 1. Verdenskrig. Marianne

Gyldenkærne skriver her om dette

enestående stykke Danmarkshistorie.

Af Marianne Gyldenkærne

dem blandt franske soldater. Så dannede

man foreningen L’organisation des tombes

slesvigeoises (De sønderjyske grave), som

arbejdede for at oprette en dansk kirkegård.

I 1924 blev den sønderjyske kirkegård

indviet. Og de døde danske soldater blev

begravet i jord hentet til kirkegården fra

Danmark. Der ligger 79 sønderjyske soldater

begravet på kirkegården.

I 1956 blev der officielt oprettet et

venskabsbysamarbejde mellem Braine og

Haderslev. Som den dag i dag eksisterer i

bedste velgående.

Hvert år den 11. november mødes en

delegation fra Haderslev Kommune og Braine

Kommune sammen med en delegation fra

Den danske Ambassade i Paris til kransenedlæggelse,

fælles gudstjeneste i Den katolske

Kirke med deltagelse af undertegnede samt

fælles arrangement på byens rådhus.

Den danske kirkegård trænger til renovering,

og det er der nu aktuelle planer om at realisere.


historie

EN ILLUSTRATION FRA KIRKEGåRDEN I BRAINE.

FOTO JøRGEN OVERBYS TEGNESTUE

Aftengudstjeneste

den 11. november

Søndag den 11. november kl. 19.00 markerer vi dagen for

kransenedlæggelsen, Armisticedagen, på Den Sønderjyske

Kirkegård i Braine. Det sker med en aftengudstjeneste med musik

i Frederikskirken.

Det er også datoen for afslutningen på 1. Verdenskrig. Det er

en helligdag i Frankrig med mange seremonier rundt omkring.

Selvom afslutningen på 1. Verdenskrig ligger 94 år tilbage, er der

stadig krig i verden og spørgsmålet om fred evigt aktuelt.

Denne aftengudstjeneste sætter fokus på temaet fred i musik på

orgel, flygel og i ord.

11


det sker

også i kirken

Vi synger julen ind

Kom og vær med til at synge vores elskede julesalmer.

Det er en aften med julesang, kor og musik.

Det sker torsdag den 20. december kl. 20.00.

Bagefter serverer vi æbleskiver og gløgg.

12

Orgelkoncert

Søndag den 18. november kl. 13.00 er der koncert i Frederikskirken.

Her spiller vores organist, Rasmus Anthonisen,

orgelmusik af de franske komponister Alain, Messiaen og

Duruflé. Vi skal høre værker, som passer specielt godt til

netop Frederikskirkens Marcussen-orgel.

Der er fri entré til koncerten, og bagefter er der mulighed

for at snakke med Rasmus.

Basarmøde

Julebasaren står for døren. Derfor

holder vi basarmøde Basar møde

den 7. november kl. 19 – De

sidste aftale skal på plads . Kom

og vær med !


Fastelavn i Frederikskirken

Efter engelsk model afholdes De ni Læsninger

i søndagens gudstjeneste den 16. december kl.

11. Onsdagsskolens elever og Torsdagskoret

medvirker.

Efter gudstjenesten er der julefrokost.

HUSK TiLmELDiNg.

Koncert med Laurits Dragsted

Fastelavn er mit navn ... Sådan vil

denne dag lyde over hele Dan-

mark – og også i Frederikskirken.

Søndag den 10. februar er

det fastelavnssøndag, og den

fejrer vi naturligvis i kirken med

en gudstjeneste, der begynder kl.

14.00.

Bagefter slår vi katten af

tønden. Børn er velkomne til at

komme udklædte.

De ni Læsninger & julefrokost Kyndelmisse & suppe

Fotos Colourbox, PR-fotos

Kyndelmisse – eller Mariæ renselsesdag –

er en gammel dansk helligdag, der falder

hvert år den 2. februar. Det markerer vi

søndag den 3. februar kl. 19. med en aftengudstjeneste.

Efter gudstjenesten serveres

der suppe og pandekager.

Søndag den 20. januar kl. 14.00 er

der mulighed for at hør en spændende

koncert. Her vil pianisten

Laurits Dragsted spiller værker

af blandt andre Maurice Ravel og

Franz Liszt.

Laurits Dragsted tog i Juni 2011

sin bachelor i klaver fra Det Kgl.

Danske Musikkonservatorium

med karakteren 12 i hovedfag efter

studier hos Amalie Malling.

13


kalender november-februar

november

Torsdag d. 1. kl. 20.00 Kor

Søndag d. 4. kl. 11.00 gudstjeneste. Allehelgens dag. Kirkefrokost

Tirsdag d. 6. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Onsdag d. 7. kl. 19.00 Basar-forberedelsesmøde

Torsdag d. 8. kl. 15.00 Læsekreds

Torsdag d. 8. kl. 20.00 Kor

Lørdag d. 10. kl. 10.00 Lørdagsskole og konfirmandundervisning

Søndag d.11. kl. 19.00 musikgudstjeneste

Tirsdag d. 13. kl. 20.00 Tirsdagsaften med foredrag af feltpræst Victor Greve.

Torsdag d. 15. kl. 20.00 Kor

Lørdag d. 17. kl. 10.30 Kirkehøjskole med foredrag og brunch om Ingemanns salmer

Søndag d. 18. kl. 11.00 gudstjeneste. 24.s.e.trinitatis.

Søndag d. 18. Kl. 13.00 Orgelkoncert v/ organist Rasmus Anthonisen

Mandag d. 19 kl. 14.00 Sykreds

Tirsdag d. 20. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Torsdag d. 22. kl. 20.00 Kor

Lørdag d. 24. kl. 10.00 Lørdagsskole og konfirmandundervisning.

Søndag d. 25. kl. 11.00 gudstjeneste. Sidste søndag i kirkåret

Fredag d. 30. kl. 12.00 Julebasaren åbner

14

Kirken gøres herefter klar til julebasar

mandag den 26. til torsdag den 29. november er der opstilling og julebasarforberedelser.

december

Lørdag d. 1. Julebasar

Søndag d. 2. Julebasar

Mandag d. 3. Lukket p.g.a af rengøring

Tirsdag d. 4. Lukket p.g.a rengøring

Torsdag d. 6. kl. 20.00 Kor

Søndag d. 9. ingen gudstjeneste

Tirsdag d. 11. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Torsdag d. 13. kl. 20.00 Kor

Lørdag d. 15. kl. 10.00 Konfirmandundervisning

Søndag d. 16. kl. 11.00 gudstjeneste. De 9 læsninger. Efterfølgende Kirkefrokost

HUSK TILMELDING HOS PRÆSTEN


kalender november-februar

december

Tirsdag d. 18. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Torsdag d. 20. kl 20 00 Vi synger julen ind/koncert

mandag d. 24. kl. 15.00 gudstjeneste. Juleaften

mandag d. 24. kl. 17.00 gudstjeneste. Juleaften

Mandag d. 24. kl. 19.00 Julemiddag. HUSK TILMELDING TIL PRÆSTEN

Tirsdag d. 25. kl. 11.00 gudstjeneste. Juledag

Kirken er lukket mellem jul og nytår

januar

Onsdag d. 3. kl. 15.00 Læsekreds

Søndag d. 6 kl. 11.00 gudstjeneste. Helligtrekongers søndag

Tirsdag d. 8. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Torsdag d. 10. kl. 20.00 Kor

Søndag d. 13. kl. 11.00 gudstjeneste. 1.s.e.hellig tre konger

Pastor Flemming Fleinert-Jensen

Tirsdag d. 15. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Torsdag d. 17. kl. 20.00 Kor

Lørdag d. 19. kl. 10.00 Lørdagsskole og konfirmandundervisning

Søndag d. 20. kl. 11.00 gudstjeneste. Sidste søndag e.h.t.k. Kirkefrokost

Besøg af vores venskabsmenighed fra Taksigelseskirken

Søndag d. 20. Kl.14.00 Klaverkoncert med Laurits Dragsted.

Mandag d. 21 kl. 14.00 Sykreds

Tirsdag d. 22. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Onsdag d. 23. kl. 20.00 Studiekreds om Søren Kierkegaard

Torsdag d. 24. kl. 20.00 Kor

Søndag d. 27. kl. 11.00 gudstjeneste. Septuagesima

Tirsdag d. 29. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Onsdag d. 30. kl. 20.00 Studiekreds om Søren Kierkegaard

Torsdag d. 31. kl. 20.00 Kor

Efter alle gudstjenester serveres der

kaffe med hjemmebagt kage.

15


kalender

februar

Lørdag d. 2. kl. 10.00 Studievejledningsdag

Lørdag d. 2. kl. 10.00 Konfirmandundervisning og Lørdagsskole

Søndag d. 3. kl. 19.00 gudstjeneste. Kyndelmisse

Tirsdag d. 5. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Torsdag d. 7. kl. 20.00 Kor

16

Efterfølgende suppe og pandekager

Lørdag d. 9. kl. 10.30 Lørdagshøjskole med foredrag af Kresten Drejergaard

Søndag d.10. kl. 14.00 gudstjeneste. Fastelavn

Tirsdag d. 12. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Børnegudstjeneste med katten af tønden

Onsdag d. 13. kl. 20.00 Studiekreds om Søren Kierkegaard.

Torsdag d. 14. kl. 15.00 Læsekreds.

Torsdag d. 14. kl. 20.00 Kor

Lørdag d. 16. kl. 10.00 Konfirmandundervisning og lørdagsskole

Søndag d. 17. kl. 11.00 gudstjeneste. 1.s. i fasten.

Mandag d. 18. kl. 14.00 Sykreds

Tirsdag d. 19. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Torsdag d. 21. kl. 20.00 Kor

Søndag d. 24. kl. 11.00 gudstjeneste. 1.s. i.fasten

Tirsdag d. 26. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Onsdag d. 27. kl. 20.00 Studiekreds om Søren Kierkegaard.

Torsdag d. 28. kl. 20.00 Kor

Efter alle gudstjenester serveres der

kaffe med hjemmebagt kage.


Taler din bank

samme sprog

som dig?

At købe bolig i Frankrig og flytte væk

for en kortere eller længere periode er et

stort skridt. Hos Nykredit sørger vi for, at

det bliver et skridt i den rigtige retning.

Vi er der i forvejen. Det kommer dig til

gavn, når du har brug for rådgivning om

forholdene i dit nye land.

Vi giver dig råd i dit nye land.

Læs mere på nykredit.dk/frankrig

Nykredit Representative Office Cannes

13, Rue des Etats-Unis, F-06400 Cannes

Tlf.: 0 493 39 10 10, cannes@nykredit.dk

Nykredit, International

Kalvebod Brygge 4, DK-1780 København V

Dansk psykolog

Anne Hald-mcLean

13, avenue Duquesne, 75007 Paris

Tlf. 01 47 23 40 27

annehaldmclean@gmail.com

Skal du hjem til Danmark?

Dansk konsulent

i området uge 11 og

uge 40 for besigtigelse.

Ring og book tid.

Udlandsflytning er en tillidssag

I 50 år har vi sat en ære i at passe på vores kunders

ejendele og tilbyde gnidningsfrie, effektive flytninger.

Har du brug for flytning til/fra udlandet, kan vi hjælpe dig.

Vi har stor erfaring med:

• Rådgivning og planlægning

• Nedpakning og emballering

• Mærkning og inventarlister

DANSK BØRNETANDLÆgE

DR. JONA ANDERSEN

15, rue Freycinet

75116 Paris

dr.andersen@pedodontie.com

www.pedodontie.com

Tlf. 01 47 23 01 00

• Sikker transport

• Udpakning og placering

• Opbevaring på lagerhotel

+45 44 50 70 00 • www.bjflyt.dk

17


padam padam

Af Gabriela Anna Cieploch,

ungdomsrådgiver

18

Hilsen fra ungkontoret

Så er juletiden kommet, og for mange af jer betyder det, at I

endelig har fået jer en hverdag i Paris; med rutiner, blomstrende

venskaber og et bedre kendskab til byen, som sikkert ikke

føles så uoverskuelig nu som da I ankom i sommers! Juletiden

er en tid med nærhed, hygge og levende lys, og selv om

Champs Élysées glitrer, og julemarkederne byder på dejlig

varm juleglögg, så kan de fleste af jer nok komme til at savne

julehyggen i Danmark en smule.

I Frederikskirken bestræber vi os på bedst muligt at give jer

denne hygge, både til tirsdagsaftenerne men ikke mindst under

den famøse julebasar. Vi får brug for al den hjælp, vi kan få,

til at stable denne årlige tradition på benene, og jeres hjælp er,

uden overdrivelse, uundværlig for Frederikskirken! Vi får brug

for rigtig mange unge til at hjælpe i både ugen op til Julebasaren

og især under selveste herligheden – for hyggeligt bliver det!

Og den sidste dag vil vi afslutte weekenden med en velfortjent

julefrokost sammen. Vil du give en hånd med, så skriv til

ungkontor@free.fr.

I det nye år kan I også glæde jer til flere tirsdagsaftener,

hvor I hver tirsdag har mulighed for at møde eller gense andre

danske unge i Paris i hyggelige rammer. Sæt allerede nu kryds

i kalenderen ved lørdag den 2. februar, da vi får besøg af en

studievalgsvejleder fra Danmark, som vil give de fremmødte

både fælles og individuel vejledning til den koordinerede

tilmelding samt de videregående uddannelser der måtte

interessere jer.

Har I selv forslag til hvad I har lyst til at lave på en

tirsdagsaften, så kontakt mig endelig og vi vil sammen prøve at

få det stablet på benene.

Til sidst er der kun at ønske jer alle; au pairs, livsnydere,

studerende, cafémedarbejdere m.fl., en rigtig Glædelig Jul og et

fantastisk Nytår, med endnu flere parisereventyr i vente!

Mange hilsner,

Gabriela


padam padam

ungkalender

november

Tirsdag d. 6. kl. 20. Tirsdagsaften

Tirsdag d. 13. kl. 20. Tirsdagsaften. Besøg af feltpræst

Victor Greve, som fortæller om det at være feltpræst i

Afghanistan

Tirsdag d. 20. kl. 20. Tirsdagsaften. Æbleskrælning

december

Tirsdag d. 11. kl. 20. Tirsdagsaften. Filmaften, Hvidsten

Gruppen

Tirsdag d. 18. kl. 20. Tirsdagsaften. Juleklip og

julehygge

januar

Tirsdag d. 8. kl. 20. Tirsdagsaften. Velkommen i det

nye år

Tirsdag d. 15. kl. 20. Tirsdagsaften

Tirsdag d. 22. kl. 20. Tirsdagsaften. Ost og vinsmagning

med Christian Mourlaque

Tirsdag d. 29. kl. 20. Tirsdagsaften. Filmaften Les

Intouchables

februar

Lørdag d. 2. kl. 10. Studievejledningsdag. Besøg af en

studievalgsvejleder fra Danmark

Tirsdag d. 5. kl. 20. Tirsdagsaften

Tirsdag d. 12. kl. 20. Tirsdagsaften

Tirsdag d. 19. kl. 20. Tirsdagsaften

Tirsdag d. 26. kl. 20: Tirsdagsaften

tirsdagsaftener

Hver tirsdag klokken 20

mødes alle unge danskere i

Paris til hyggeligt samvær.

Nogle gange finder arrangementet

sted i kirken, andre

gange ude i byen. Hvis ikke

andet er oplyst, er aftenerne

gratis.

Har du ideer til en aktivitet,

skal du bare kontakte

Gabriela.

padam padam

Vi er selvfølgelig også på

facebook. Vores gruppe

hedder padam padam, og

her kan du hele tiden bliver

opdateret i seneste nyt og

eventuelle ændringer. Velkommen

til padam padam.

Gabriela

19


padam padam

Kirken og de unge. Efter sommerferien blev der holdt to sammenkomster

for byens unge danskere. På det øverste billede ses et

glimt fra kirkens velkomstmiddag til netop de unge, mens det nederste

billede viser den særlige velkomst til au pairerne. Begge

arrangementer var en god lejlighed til både at knytte venskaber

og få et indtryk af de muligheder, som kirken tilbyder. Foto Gabriela

Anna Cieploch.

20


Mød andre

djøfere i

Paris

BLIV MEDLEM AF

FREDERIKSKIRKEN

Mindste årlige bidrag

pr. person er 35 euro

Hermed sendes årsbidraget _________________ Euro

Er du medlem af Djøf og

bor i Frankrig, så kom og

deltag i vores netværk. Du

får mulighed for at møde

andre djøfere på tværs af

brancher, organisationer og

virksomheder, og vi har en

masse spændende arrangementer

af både faglig og

social karakter.

Læs mere om netværket på

djoef.dk/paris.

stiller dig stærkere

Husk at betale medlemsbidrag inden

den 31. december , hvis I ønsker stemmeret

på generalforsamlingen i 2013

Sæt kryds her, hvis du ønsker kvittering til brug som dokumentaion for det franske

skattevæsen. Vedlæg venligst frankeret svarkuvert

EFTERNAVN

FORNAVN

gADE Og NR.

POSTNR.

BY

TLF

E-mAiL

21


foredrag

Karabin og evangelium

Feltpræst i

Afghanistan

22

Tirsdag den 13. november kl. 20.00

Victor Greve er til daglig sognepræst for det danske mindretal

i Frederiksstad og Bredsted i Sydslesvig. Han har

været feltpræst siden 2005, tilknyttet Jyske Dragonregiment.

Han har været i Afghanistan to gange. Første gang i 2009,

som afløser, anden gang i 2010.

„Det drejer sig om, at forkynde Guds ord, dér hvor man

nu står - ind i den situation, hvori man nu befinder sig. I

dette tilfælde midt i krigens helvede. Rent praktisk vil det

sige at holde ugentlige gudstjenester, når krigen tillader

det, og i visse tilfælde også når den ikke tillader det,” siger

Victor Greve og fortsætter:

„At være feltpræst er at lytte og tale med soldaterne om

deres frustrationer og ængstelser, deres bekymringer og

angst. Det er at være et menneske, de kan læne sig op ad,

det er at være skulderen, de kan græde ud ved, når krigens

gru overmander dem. Her hjælper ingen kære mor. Her ser

man døden i øjnene og må acceptere den som et dagligt

livsvilkår. Hver eneste dag har døden som fortegn. Derfor

skal og kan feltpræsten ikke gemme sig, men han skal stå

frem med ord og handling. Han skal være en støtte og tage

del i fællesskabet og dele vilkår med sin menighed, med

soldaterne”.

Vel mødt til en spændende aften om et anderledes præstearbejde.


Bryde samarbejder med

erfarne partnere fra

hele verdenen og tilbyder:

• Transit hotel

• Faste priser på ”dør-til-dør”

levering i Europa

• Emballering/pakning til eksport

• Ekspert rådgivning vedrørende

alle faser i flytningen

• FIDI/FAIM certificeret

internationalt flyttefirma

• Global service

INTERNATIONAL

Professionel

flytning

Bryde & Sønner

+45 44 53 20 00

www.bryde-as.dk

bryde@bryde-as.dk

Svensk tandlæge i Paris

Dr golsara mehryar

Uddannet på Karolinska Instituttet i Stockholm

Børne- og voksentandlæge

Taler svensk, engelsk og fransk

14, rue Christophe Colomb, 75008 Paris

Tlf 01 47 20 73 25 / 06 62 88 49 06

Dansktalende psykolog-psykoterapeut

iNgRiD TOLEDANO

29, rue Aupain

78100 St Germain en Laye

Tlf 06 22 53 54 77

WEEKLY TORSDAG FREDAG LØRDAG SØ

MANDAG TIRSDAG WEEKLY TORSDAG F

RDAG SØNDAG MANDAG TIRSDAG WEEK

AG FREDAG LØRDAG SØNDAG MANDAG T

EEKLY TORSDAG FREDAG LØRDAG SØND

AG TIRSDAG WEEKLY TORSDAG FREDAG

NDAG MANDAG TIRSDAG WEEKLY TORS

AG LØRDAG SØNDAG MANDAG TIRSDAG W

Politiken Weekly udkommer hver onsdag og leveres kun til adresser i udlandet.

Bestil på politikenweekly.dk eller på +45 70 15 95 15

Har du Pluskort kan du bestille et Weekly–abonnement til Pluspris på politiken.dk/plus

POLITIKENWEEKLY

23


faste aktiviteter

24

Torsdagskoret

Nu er Torsdagskoret godt i gang med den

nye sæson. Koret øver hver torsdag kl.

20.00 i Frederikskirken. Korets leder er

organist Rasmus Anthonisen.

Velkommen til alle der har lyst til at

synge!

Modern Dance

Der bliver uden tvivl mulighed

for at bevæge arme og ben, når

der bliver afholdt Modern Dance

i kirkens læsesal. Det sker hver

tirsdag kl. 10.30. Vi arbejder med

kropsplacering, balletøvelser, dansetrin,

rumbevist-hed, åndedræt,

barre au sol og afslapning.

Sykredsen

Det handler om håndarbejde

og socialt samvær, når Sykredsen

samles. De mødes den tredje mandag i

hver måned. De næste gange er den 19.

november, 21. januar og 18. februar i

Frederikskirkens læsesal.

Nærmere oplysninger hos

Jytte Nordfjeld

Tlf 01 79 56 47 79

Læsekredsen læser tre

bøger i vinterens løb

Har du lyst til at diskutere en bog og få ny inspiration til

dansk og nordisk litteratur, så er du velkommen i kirkens

læsekreds. Der skiftes mellem nyere og klassisk litteratur.

Torsdag den 8. november: Stigninger og fald af Josefine

Klougart.

Torsdag den 3. januar: Sten, Papir, Saks af Naja Marie

Aidt.

Torsdag den 14. februar: Kongens fald af Johannes V.

Jensen.

Kontakt Marianne Gyldenkærne for tilmelding.

Dansk for voksne

Der undervises i dansk for voksne i Danmarkshuset

og i Frederikskirken. Det sker på hverdage

i aftentimerne 18-20 eller 20-22.Underviseren er

Lis Overby.

For nærmere information kontakt venligst

Lis Overby

Tlf 01 43 26 66 62

E-mail lisoverby@wanadoo.fr


NYTTIGE NETVÆRK

Danes Wordwide

Danes Wordwide – en forening for internationale danskere.

Nærmere oplysninger Charlotte Hickel

Tlf. 01 69 28 52 65

Vi er en forening for danske forældre og familier med tilknytning

til Danmark. Vi mødes privat og til fællesarrangementer

som skovtur, familiedag og juleklip.

info

for danskere i paris

Familiekredsen

Alette Wernberg Tlf 01 46 02 99 78,

alette@familiekredsen.com

marianne Felsenburg Tlf 01 34 71 22 83,

marianne@familiekredsen.com

Lycée Lamartine - Paris 9

Dansk i gymnasiet, L.I. E

cours.danois@gmail.com

Bibliothèque

Nordique

6, rue Valette, 70005 Paris tlf

01 44 41 97 50.

åbningstider man-lør 13-18.

Lycée International,

St. Germain en Laye

Den danske afdeling

Tlf 0033 - 1 34 51 86 63

Leder: Margrethe Rønnow

E-mail cours.danois@gmail.

com

Den danske

præst i Nice

Carl Bjarkam

Tlf +33 493290844

E-mail pastor@

rivierakirken.org

Association

France-Danemark

kontakt papiau@fondationdanoise.org

+25Klubben kontakt

25klubben@gmail.com

Cercle

Franco-Danois

142, avenue de Champs-

Elysées. 75008 Paris

cercle-franco-danois

@hotmail.com

Les Petites

Sirenes

Vi er mange danske

kvinder i Paris både

på gennemrejse og

fastboende der mødes

hver tredje torsdag til

hyggeligt og festligt

samvær

Lotte Bassompierre

Tlf 01 42 96 00 34

Hanne Charalambous

Tlf 01 64 38 02 86

E-mail hannescheby@

gmail.com

Den danske

Ambassade

Tlf 01 44 31 21 21

77 Avenue Marceau

75016 Paris

Danmarkshuset

Tlf 01 56 59 17 40

142 avenue des

Champs-Elyseés

75008 Paris

25


venskabsmenighed

Frederikskirken

Danske Sømands- og Udlandskirker,

DSUK, som

Frederikskirken er tilknyttet,

arbejder på at få venskabsmenigeder

på tværs

af grænserne. Som en af de

første kirker har Frederikskirken

takket ja til muligheden

og er blevet venskabsmenighed

med Taksigelseskirken

i København. I denne artikel

sender en af kirkens præsten,

Lars Petersen, en hilsen til

den danske menighed i Paris.

Af Lars Petersen, sognepræst

26

har fået en

venskabsmenighed

Kære danske menighed i Paris

Dette er en hilsen fra jeres venskabsmenighed i

Danmark, nærmere bestemt Taksigelseskirken

på østerbro i København. Vi har ønsket jer som

venskabsmenighed, fordi vi gerne vil lære jer

at kende og høre om den måde, I er kirke og

menighed i Paris. I det følgende vil vi fortælle

om os selv og vores kirke og de aktiviteter, vi har

i kirken.

Taksigelseskirken ligger på det yderste hjørne

af Fælledparken ved Vibenshus runddel. De af

jer, som har taget motorvejen fra Nordsjælland til

København, har sikkert kørt forbi den på vej mod

centrum af byen, når I er kørt ad Jagtvej.

Kirken er bygget i 1927, dengang København

manglede kirker, og derfor er den stor og rummelig.

Kirkerummet fremtræder lyst og venligt, og

der er plads til cirka 400 mennesker i kirken.

Vores kirke bliver i dag brugt af mange forskellige

mennesker. Vi har en stor gruppe ældre, som bor

i Gammel Kloster bebyggelsen bag ved kirken, og

som er flittige gæster ved vores arrangementer.

Der er også tre store kollegier i sognet. Kollegianerne

bruger kirken af og til, og vi holder koncer-


SOGNEPRÆST LARS PETERSEN. TIL HøJRE TAKSIGELSESKIRKEN På øSTERBRO I KøBENHAVN.

ter for foredrag for dem. Der bor desuden også

mange familier i vores sogn. De får selvfølgelig

børn, og derfor har vi en hel del barnedåb om

søndagen og også på lørdage.

mange aktiviteter i kirken

Vores aktiviteter henvender sig til alle disse

mennesker, og vi bruger kirken på mange

forskellige måder. I centrum er vores fællesskab,

og vi bruger både kirkerummet og vores

lokaler – en meget stor og højloftet krypt – til

vores aktiviteter. Vi holder gudstjenester om

søndagen og på hverdage.

Vi laver børnegudstjenester og har fælles-

spisning bagefter. Vi ser film og hører foredrag.

Et kollegium har hvert år deres egen

koncert i kirkerummet, som altid trækker

fulde huse. Ofte er der klassiske koncerter

søndag eftermiddag. Vi tager også på ture – en

gang om vinteren og en gang om sommeren.

Som i alle andre kirker har vi bisættelser og

vielser. Vi har et lille hold konfirmander, som

kommer fra de omkringliggende privatskoler.

Ligesom i kirken i Paris, er personalet en

lille sluttet flok. Der er en organist, en kirketje-

ner, en sognemedhjælper og en sekretær samt

en kordegn og to præster. I vores menighedsråd

er vi ni valgte medlemmer foruden to

præster.

Vi glæder os til at høre om, hvordan det er

at være dansker i udlandet, at være menighed

i Paris.

I weekenden 18.-20. januar besøger vi jer

i Paris. Og enhver af jer, som kommer forbi

Taksigelseskirken, er selvfølgelig altid velkommen

til at besøge os.

I weekenden 18.20. januar besøger

en delegation fra Taksigelseskirken

Frederikskirken. De vil

blandt andet være med til gudstjenesten

og det efterfølgende

samvær.

Læs mere på

www.taksigelseskirken.dk

27


Juleaften

Der er intet som en god , gammeldags jul . Heller

ikke når man opholder sig i udlandet.

Igen i år indbyder Frederikskirken til juleaften.

Vi begynder med julegudstjeneste kl. 15 og kl. 17.

Julemiddagen begynder kl. 19.

Bindende tilmelding til Marianne og Asger Gyldenkærne.

Pris for julemiddag er 25 euro. Studerende 20 euro

og børn 10 euro.

Der medbringens en gave á max 5 euro .

i Frederikskirken

Husk, at vi holder to

gudstjenester juleaften

Oplev ægte dansk

julestemning i

Frederikskirken.

FOTO COLOURBOx

More magazines by this user
Similar magazines