personaleblad for Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

hospitalsenhedmidt.dk

personaleblad for Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Uge 51-52

18. december

2008


Siddende patientkørsel • Postrundering

Siddende patientkørsel jul og nytår

Midttrafik og kørselskontoret har meddelt, at der desværre var fejl i den første udmelding om siddende patientkørsel

i julen og hen over nytåret, bl.a. om muligheden for at forudbestille kørsler til juleaften.

De reviderede retningslinjer kommer her:

22. og 23. december:

Kørselskontoret er åbent klokken 07 - 20.

Efter klokken 20 bestilles lokal taxa - se nedenfor *.

Elektronisk bestilling af kørsel, som skal foregå samme

dag eller efterfølgende dage (undtagen 24. december),

kan bestilles som normalt - se nedenfor **.

24. december:

Kørselskontoret er lukket.

Der kan ikke bestilles kørsler til denne dag via kørselskontoret

(dog særlige regler for dialysepatienter).

Ring i stedet til lokal taxa - se nedenfor *.

Der kan ikke foretages elektroniske bestillinger til

kørsel denne dag (dog særlige regler for dialysepatienter).

Postrundering i Viborg nytårsaftensdag

Postafdelingen i Viborg er åben den 31. december 2008 fra klokken 07.00 til klokken 12.00.

Der runderes to gange: Klokken 08.00 og klokken 10.00.

Al post til forsendelse med Post Danmark SKAL være klar til afhentning på turen klokken 10.00. Den kan også le-

veres til postafdelingen senest klokken 11.00, da vi selv skal levere posten til posthuset.

Med venlig hilsen og godt nytår til alle

fra postafdelingen

25. og 26. december; 31. december og 1. januar:

Kørselskontoret er lukket.

Telefonisk bestilling af siddende kørsel: Ring til lokal

taxa - se nedenfor *.

Elektronisk bestilling af kørsel, som skal foregå samme

dag eller efterfølgende dage, kan bestilles som normalt

- se nedenfor **.

27. - 30. december:

Kørselskontoret er åbent klokken 08 - 20.

Bestilling af kørsel efter klokken 20: Ring til lokal taxa

- se nedenfor *.

Elektronisk bestilling af kørsel, som skal foregå samme

dag eller efterfølgende dage, kan bestilles som normalt

- se nedenfor **.

* Bestilling af lokal taxa: Oplys patientens navn, adresse og øvrige oplysninger om kørslen. Oplys også bestillerens

navn, afdeling og hospital samt Midttrafiks EAN-nummer: 5798002912890.

** Problemer med elektronisk bestilte ture: Ring tlf. 7023 6247. Kørselskontorets telefon viderestilles til Callcenter

i Aalborg. Her tager man sig kun af udeblevne taxaer og ikke af almindelige bestillinger.

2 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008


Julegudstjenester • Julesang • Julelukninger

Juleaftens gudstjenester

Regionshospitalet Viborg 2008

Etage Klokken Præst Musikinstrument Musiker

13 14.00 Lisbeth Andersen Klaver Viola Mouritsen

12 14.00 Per Bucholdt Andreasen Violin Erik Danciu

11 13.30 Per Bucholdt Andreasen Klaver Viola Mouritsen

10 10.30 Arndt Jessen Hansen Klaver Inga Hansen

9 13.30 Lisbeth Andersen Violin Erik Danciu

Med ønsket om en glædelig jul

Lisbeth Andersen, hospitalspræst

Julen synges ind

Domkoret under ledelse af domorganist Ejnar Nielsen

vil glæde patienter, pårørende og personale med sang

Regionshospitalet Viborg

torsdag den 18. december 2008

Der synges på følgende afdelinger / etager:

Kl. 18.30 Etage 13 ved dagligstuen (vest)

Kl. ca. 18.45 Etage 12 ved dagligstuen (vest)

Kl. ca. 19.00 Etage 11 ved mellemgangen (øst)

Kl. ca. 19.15 Etage 10 gang ved stue 27-28 (øst)

Kl. ca. 19.30 Etage 09 ved mellemgangen (øst)

Alle afdelinger på hospitalet har denne aften mulighed

for at invitere pårørende / besøgende på aftenkaffe

med brød. Køkkenet sender ekstra brød / julekage til

afdelingerne.

Hilsen

oversygeplejerskerne

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008

skopet julelukker

skopet holder juleferie uge 52 / 2008 og uge 1 / 2009.

Vi er på gaden igen 8. januar 2009.

• Kantinemenu-planer - også for den “bladløse” periode

- er på side 27 og 28 i dette nummer af skopet.

• Søger du nyt job på Regionshospitalet Viborg,

Skive, Kjellerup, kan du se alle nye stillingsopslag

på hospitalets hjemmeside: “www.regionshospitaletviborg.dk”

- Klik på ”Job-nyt” i menubjælken

foroven.

Redaktionen ønsker alle glædelig jul og godt nytår.

Fagbiblioteket

julelukker

Fagbiblioteket holder julelukket mandag den 22. december

2008 til torsdag den 1. januar 2009, begge dage inkl.

3


Indbydelse til staff-meeting

onsdag den 7. januar 2009

Program ved børneafdelingen:

1. Reversible MR-forandringer ved infantile spasmer

ved overlægerne Thomas Thelle og Lise Gammel-

gaard

2. Inhalationssteroid - hæmmer det væksten?

ved læge Josefine Gradman

Næste møde er planlagt til onsdag den 21. januar 2009

ved kvalitets- og uddannelsesafdelingen.

På staff-meetings fremlægges forskningsresultater eller

andre nyheder af tværfaglig betydning for Regionshospitalet

Viborg, Skive, Kjellerups behandlingskvalitet

som et hele. Alle er velkomne, men de fremlagte in-

Vi bærer julen ud igen ...

Vi kommer og henter jeres gran-affald m.v. fra julen mandag den 5. januar 2009.

Vi kommer sandsynligvis fra morgenstunden, og vi

beder jer sætte alt, der skal kasseres, ud i trafikcentret

(træer med fod, kranse og hele dekorationer m.m.).

Vi skal nok selv ribbe og sortere dekorationsmaterialet.

Lyskæder og forlængerledninger, som tilhører teknisk

afdeling, bliver hentet samtidig.

Med venlig hilsen

gartnerafdelingen i Viborg

Staff-meeting • “Jule-afmontering”

formationer er kun en del af hospitalets stigende informations-

og undervisningstilbud, hvorfor fremmøde

naturligt bør nedprioriteres, når der foregår vigtigere

aktiviteter på egen afdeling.

Staff-meeting foregår kl. 8.00 til 8.45 i lokale 21-22 på

Regionshospitalet Viborg.

Prag, KMA

4 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008


EPJørnet

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008

EPJ

Hvis man skal ændre giv-

ningstidspunkt på en or-

dination, kan man enten

dobbeltklikke eller trykke

tasten “Alt” og bogstavet “K”

for korrigér, når man står i

dosisfeltet.

Så kommer et pop op-vindue, hvor man har mulighed for at ændre givningstidspunktet. Man kan ændre

givningstidspunktet, indtil der er kvitteret for ophældning i ophældningsoversigten.

Venlig hilsen EPJ-gruppen

5


Hjertemedicinsk milepæl nået

Hjertemedicinsk ambulatorium på

Regionshospitalet spænder vidt i

sit undersøgelsesrepertoire - og det

blev tydeliggjort for de mange gæster,

der havde takket ja til at være

med til at indvi - eller rettere: genindvi

- de to røntgenrum, hjertemedicinsk

ambulatorium råder over til

KAG-undersøgelser (forundersøgelse

af hjertets kranspulsårer) og pacemaker-implantationer.

Rummene er

gennem det seneste års tid blevet

renoveret og forsynet med helt nyt

udstyr. Genindvielsen fandt sted

den 11. december, og ambulatoriet

havde benyttet lejligheden til samtidig

at præsentere de forskellige

typer af undersøgelser, der foregår i

de viborgensiske hjerterum.

Topmoderne udstyr og omgivelser

Af driftsmæssige årsager er renoveringen

sket først i det ene og dernæst

i det andet rum. Der kan udføres

KAG-undersøgelser og pacemakerimplantationer

i begge rum, men

i praksis bruges det ene fortrinsvis

til KAG og det andet fortrinsvis til

pacemakere.

- Jeg vil tro, vi nu råder over de to

mest moderne kardiologiske røntgenrum

i Region Midtjylland. Og

de er naturligvis bestykket, så vi

umiddelbart kan gå i gang med

nye invasive procedurer, sagde specialeansvarlig

overlæge Per Dahl

Christensen ved genindvielsen. Han

dermed mere end antydede, at Regi-

Genindvielse

Den mest prominente til stede - overlæge Ole Lederballe fra hjertemedicinsk

ambulatoriums egne rækker - klipper den røde snor til de nyrenoverede og nybestykkede

røntgenrum.

onshospitalet Viborg nu har rammer

og udstyr til at udføre ballonudvidelse

(PCI) af hjertets kranspulsårer,

så snart der måtte blive opbakning

til det fra regionsrådets politikere og

Sundhedsstyrelsen.

Ved genindvielsen gennemgik Per

Dahl Christensen udviklingen af det

hjertemedicinske speciale på Regionshospitalet

Viborg. Han kom også

ind på Viborg-funktionens fremtidsperspektiver

og konkluderede,

at når man opdeler Region Midtjyllands

befolkning i to lige store halvdele,

så ligger Viborg i centrum af

den vestlige halvdel og har dermed

den oplagte placering for en hjertemedicinsk

spydspidsfunktion. Derfor

gjorde han også meget ud af at

præsentere de mange andre undersøgelser,

som de viborgensiske hjer-

tespecialister mestrer - al den stund,

at hjertemedicin er meget andet end

PCI, KAG og pacemakere.

Til dato er der i Viborg udført cirka

5000 KAG-undersøgelser og implanteret

cirka 1200 pacemakere.

Den mest prominent til stede

Selvfølgelig skulle en rød silkesnor

klippes som symbol på genindvielsen,

og Per Dahl Christensen udnævnte

den mest prominente af de

tilstedeværende til at udføre den

hellige handling. Det blev overlæge

Ole Lederballe, som i snart 25 år har

været med til at bygge hjertemedicinsk

ambulatorium op og ud til det

niveau, det har i dag.

Se foto fra det nyrenoverede

KAG-rum på side 7.

6 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008


Genindvielse • Fremlysning

... Hjertemedicinsk milepæl nået - fortsat fra side 6

Dette er ikke et billede, hvor fotografens blitz svigtede. Det røde lys i det renoverede KAG-rum er noget af det, kardiolo-

gerne er rigtig glade for. Lyset er ergonomisk, og det trætter ikke øjet så meget som almindeligt, hvidt lys. Og det har stor

betydning, når de skal følge intenst med på skærmene i længere tid, fx når de under en KAG-undersøgelse fører en tynd

sonde frem til hjertet gennem en pulsåre i lysken eller i håndleddet.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008

Er der nogen,

der ved noget ...?

Bente Mønster i ledelsessekretariatet (lokal 2557) vil

gerne i forbindelse med ansatte, som kan bidrage til

opklaringen af mysteriet om et brev, hospitalet har

modtaget - se foto til venstre.

Brevet mangler oplysning om, hvilket afsnit og hvilken

person det var tiltænkt. Og der er ikke afsender på kuverten,

der foruden en besked med teksten: ”Henning

Sørensen - Tak for lån” indeholdt et pengebeløb.

7


AKU i medicinsk afsnit M12-2:

Fra skeptisk til positiv indstilling

ArbejdsKlimaUndersøgelser (AKU) er et nyt begreb,

som alle Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerups

medarbejdere får kendskab til de kommende måneder.

I Århus Amt havde man gode erfaringer med at måle

medarbejdernes tilfredshed med arbejdsklimaet - systematisk

og med faste intervaller. Derfor har Region

Midtjylland indført AKU på alle regionens arbejdspladser

hvert andet år. AKU og APV (den lovfæstede

ArbejdsPladsVurdering) supplerer hinanden, så planen

er, at alle arbejdspladser gennemfører AKU det ene år

og APV det næste - og så fremdeles.

Begrebet “Arbejdsplads” anskues i AKU-sammenhæng

så lokalt som muligt. Undersøgelsen skal med andre

ord gennemføres helt ud på afsnitsniveau, hvor en

gruppe medarbejdere refererer til samme leder.

Medicinske piloter

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup har medicinsk

afdeling kørt pilottest på AKU i efteråret. Formålet

var at opsamle erfaringer, som kan bruges, når

ArbejdsKlimaUndersøgelse (AKU) i M12-2

AKU rulles ud til hospitalets øvrige afdelinger i første

halvår af 2009.

Resultaterne af AKU skal som nævnt primært bruges i

organisationens yderste led, så derfor har skopet stukket

en finger i jorden i nyremedicinsk afsnit M12-2 og

spurgt afdelingssygeplejerske Solveig Pedersen og

sygeplejerske Anne Bendix, hvordan de har oplevet

processen og opfølgningen på AKU i deres afsnit.

- Vi var lidt skeptiske i starten. Skulle vi nu til at bruge tid

på endnu en undersøgelse, og hvordan skulle den kunne

afdække noget, vi ikke vidste i forvejen? Ville resultaterne

overhovedet være valide og dermed brugbare

til at følge op på? Sådan var vi nok mange, der tænkte,

da vi hørte om AKU første gang, fortæller de.

Men i gang kom de. Spørgsmålene var mange og “store”,

og de erfarede med det samme, at man må være

særdeles fokuseret under besvarelsen. Anne Bendix

og Solveig Pedersen vurderer, at spørgsmålene kan

besvares på 20 koncentrerede minutter.

... Fortsættes side 9

AKU-opfølgningsmødet i nyremedicinsk

afsnit M12-2 fandt sted på patienthotellet.

Debatten gik så godt, at

deltagerne helt glemte tiden.

8 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008


ArbejdsKlimaUndersøgelse (AKU) i M12-2

AKU i medicinsk afsnit M12-2

- fortsat fra side 8

Konstruktiv opfølgning

Besvarelserne blev databehandlet af Region Midtjyllands

center for kvalitetsudvikling, og resultaterne

blev præsenteret af konsulent Magnus Nautrup fra regionens

HR-afdeling på et personalemøde i afsnittet

den 25. november.

- Der var afsat tre timer til opfølgningsmødet, og vi

skulle ikke koncentrere os om spor andet end de karakterer,

vi selv havde givet vores eget arbejdsklima. Dette

- kombineret med konsulentens dygtige og positive

tilgang til, hvordan vi kan bruge undersøgelsens resultater

konstruktivt og fremadrettet - gjorde, at vi kom

til at opleve AKU som et anderledes og virkelig godt

redskab både til at fastholde og til at udvikle arbejdsklimaet,

siger Anne Bendix og Solveig Pedersen.

Uden at have været i detaljer om nyremedicinsk afsnit

M12-2’s resultater tør skopet godt notere, at svarene

vidner om en arbejdsplads, hvor medarbejderne generelt

er meget tilfredse med arbejdsklimaet.

Men AKU er et øjebliksbillede, og risikoen ved et tilfredsstillende

resultat er selvfølgelig, at man lægger

sig “selvfed til behagelig hvile på laurbærrene”.

- Det sørgede konsulenten dog effektivt for, at vi ikke

fik trang til. Vi fik til opgave at diskutere, hvad der er

virkelig godt hos os, og måske vigtigst: Hvad vi vil gøre

for at fastholde vores kvaliteter. Herudover skulle vi udpege

områder, hvor vi kan gøre det bedre - og her var

det virkelig en styrke, at vi kun havde dette ene emne

på dagsordenen og dermed tiden til, at alle kunne byde

ind med deres forskellige vinkler og synspunkter, siger

Anne Bendix og Solveig Pedersen.

Fast grund under fødderne

Som leder oplevede Solveig Pedersen det som en gave

at få en ekstern konsulent til at styre opfølgningsmødet,

så hun for en gangs skyld fik lov at koncentrere sig om

at lytte og til at anskue sit afsnit fra helikopter-niveauet.

Det slog hende blandt andet, hvor let en meget ambi-

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008

tiøs personalegruppe kan blive et bytte for stress. Og

hun fik tankevækkende eksempler på, at funktionen

som vejleder for studerende og elever kan være tungere,

end hun havde forestillet sig.

- Sådan et møde afhænger meget af, at alle deltager

aktivt og alvorligt - og at man er villig til at give noget

af sig selv. Vores debat var særdeles energisk, og vi fik

konkretiseret nogle emner, vi ikke eller kun sjældent

taler om til daglig. Jeg gik fra mødet med en god fornemmelse

af at have fået fastere grund under fødderne,

fortæller Anne Bendix.

- Det er også vigtigt at gøre sig klart, at opfølgningen

på AKU ikke nødvendigvis handler om at nå frem til

færdige løsninger her og nu. Alene det at få taget hul

på at belyse nogle problemstillinger er meget værd

- det giver næring til mange gode diskussioner i den

kommende tid. Fx talte vi en del om, hvad vi egentlig

mener, når vi siger, vi har en god omgangstone. Debatten

viste, at det er meget forskelligt, hvad den enkelte

lægger i dette begreb, og det er vi slet ikke færdige med

at diskutere, supplerer Solveig Pedersen.

Og den lille negative ...

Anne Bendix og Solveig Pedersen taler med overbevisning

i stemmen, når de siger, at resten af hospitalet

kan glæde sig til at deltage i AKU.

De har kun ét minus på listen. Og det er, at alle ikke

kunne deltage i opfølgningsmødet, fordi afsnittets

patienter naturligvis skulle passes samtidig.

Men de ser frem til, at ringene fra debatten på mødet

kan sprede sig i vandet, og der kommer hektisk aktivitet

i afsnittets “inspirationsbank” på væggen i personalerummet,

hvor alle medarbejdere kan indsætte “bidrag”

med gode ideer på gule post-it-lapper inden for kategorierne

“Visioner for god sygepleje” - “Arbejdsmiljø” og

“Læringsmiljø”. Og så håber de, at der en skønne dag

alligevel viser sig en mulighed for at frigøre alle afsnittets

ansatte til et par timers samlet debat.

Se også: Artikel om ArbejdsKlimaUndersøgelse (AKU) i

skopet uge 38/2008.

9


Recto- er

tilbage!

Recto-skopet

Redaktionen, der skaber lys for enden af tunnelen

Spalten for de bagkloge, der fokuserer på de mere bagvendte aspekter af vores travle kliniske dagligdag.

.

Stjerneskud

Efterårets beklagelige degradering af Regionshospitalet Viborg fra 4-stjernet

til kun 3-stjernet status har bragt forståeligt tungsind og svære panderynker

i astrologisk afsnit i førerbunkeren. “Alle er frustrerede og stjerne-tossede

over afgørelsen” forlyder det.

Regionshospitalet i Skive har beholdt sine fire stjerner, men alligevel mener

man ikke, at det er ikke realistisk at fusionere på matriklen i Skive – selvom en

kærkommen sidegevinst ville være, at man endegyldigt kunne lukke Skive

Folkeblad, der herefter intet ville have at skrive hjem om.

Videnskabsnydt

Der er igen godt nyt fra den videnskabelige front. Og

igen er det hjertemedicinerne, der præsenterer de store

nyheder. Det er nemlig nu fastslået, at hjertepatienter,

der holder kat, har en signifikant bedre chance for

overlevelse end patienter, der ikke har noget kæledyr.

Det har naturligvis givet travlhed i rehabliterings-programmerne,

hvor man nu i tillæg til diætinstruktion og

rygestopkurser begynder implementering af et kursus

i “Kattens røgt og pleje”. Hjerteforeningen har taget

varmt imod nyheden og overvejer efter sigende en

henvendelse til “Kattens værn” om et samarbejde. “Med

de betydelige arve-midler, som årligt tilfalder Kattens

Værn vil et sådant samarbejde have indlysende fordele”,

hedder det i en udtalelse.

En videnskabelig nyhed af nævnte karakter udløser

som altid en vis grad af naturlig misundelse hos andre

forskere. Således forlyder det, at der fra herværende

karkirurgiske forskningssektion er påbegyndt et samarbejde

med Foulum – formentlig med henblik at finde

andre husdyr, som kan sikre en bedre overlevelse af

karkirurgiske patienter.

... Fortsættes side 11

10 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008


Recto-skopet

Recto- - fortsat fra side 10

Fra brevkassen

Den nyligt lancerede brevkasse har indtil videre ikke haft den store tilgang

af spørgsmål - et enkelt er det dog blevet til her op til jul:

Kære brevkasse,

Der tales så meget om “synlig ledelse”. Hvad skal jeg

egentlig forstå ved det? Så vidt jeg erindrer, har jeg ikke

set nogen fra min afdelingsledelse eller sygehusledelse

på vores afsnit i de seneste år.

“Putte”, SOSU-ass.

Kære “Putte”,

Nå, er du der nu igen! Ja, det er da et godt spørgsmål.

Og da vi ikke har fået et bedre, vil redaktionen gerne

forsøge et overordnet svar. F.eks. husker du nok, at du

sidste år til jul modtog en stor æske fyldt chokolade

som tak for din indsats i 2007 (se ellers hosstående

billede). Se, det er jo både synlig og mærkbar ledelse.

Du skal selvfølgelig ikke forvente at få det samme i år,

hvor vi alle skal stramme ballerne - og hvis du fik det

hvert år, ville du jo ikke opfatte det som en særlig påskønnelse

af netop din indsats.

Synlig ledelse er ikke nødvendigvis en afdelings/hospitalsledelse,

der hver dag går rundt i afsnittene og siger

godmorgen og spørger, hvordan du befinder dig. De

Og mere hospital-snavs

Tv’s altid vågne journalister, der ikke er bange for at rode op i enhver form

for snavs, kan nu igen berette, at det er helt galt med den daglige rengøring

på en række af landets hospitaler – herunder landets førende. Godtroende

raske mennesker, der lader sig indlægge i den retfærdige jagt på en

ordentlig diagnose, risikerer nu at blive rigtig syge. En talsmand for et af

ring’gøringsfirmaerne, der af forståelige grunde vil være anonym, maner

dog til besindighed: “Husk på, at der er intet, der er så skidt, at det ikke er

godt for noget”, hedder det.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008

udsender jo enqueter (spørgeskemaer) om den slags.

Og de har sandelig nok at gøre i det daglige med udover

at tygge sig igennem alle disse svar tillige at gå

til møder og skrive nyhedsbreve om deres “visioner og

strategier” for “rekruttering og fastholdelse” af netop sådan

nogle som dig. Og så kommer der jo endelig også

hvert år et årsskrift, der viser farvebilleder af ledelsen.

Og når der er godt eller skidt nyt fra sygehuset, vil du,

hvis du har fjernsyn, faktisk ofte på TV/Midt-Vest kunne

se ledelsesrepræsentanter optræde “live”.

(P.S.: Indlæg af beskeden almen interesse

modtages fortsat gerne af Rectoskopets

chefredaktør, overlæge Ole

Lederballe, medicinsk afdeling. Seriøse

indlæg må dog påregnes at blive omvisiteret

til skopet af den uansvarlige

redaktion). Se tidligere udgaver af

Recto-skopet i skopet uge 6-7 / 2008;

uge 16 / 2008 og uge 46/2008.

11


Til kamp mod medicineringsfejl

Til kamp mod medicineringsfejl

Farmaceut Linda Jeffery fra hospitalsapoteket og risikomanager Christina Riis fra kvalitetsafdelingen gør

fælles front for at højne sikkerhedskulturen omkring medicinering. De har udnævnt medicindispensering

som deres mærkesag i 2009.

Af 219 indberettede utilsigtede hændelser på Regionshospitalet

Viborg, Skive, Kjellerup til og med november

2008 handlede de 119 om fejl i medicineringsprocedurer.

Procentvis svarer det til niveauet på landsplan, men

de absolutte tal vidner om, at der på dette område er

et forbedringspotentiale.

Derfor er der på hospitalet indgået aftale mellem kvalitetsafdelingen

og hospitalsapoteket om et formelt

samarbejde specielt om denne type fejl. I det daglige

varetages samarbejdet af kvalitetsafdelingens risikomanager

Christina Riis og farmaceut i hospitalsapoteket

Linda Jeffery. Christina Riis modtager og behandler

alle indberetninger om utilsigtede hændelser, og hun

sender rutinemæssigt kopi af alle indberettede rap-

Go’ latin om medicin ...

Undgå medicinfejl -

tjek altid for rigtige:

Patient

Præparat

Dosis

Adm.vej

tidspunkt

Regionshospitalet

Viborg, Skive, Kjellerup

“Pille-manden”s fem huskeregler kommer som plakat til

opsætning i medicinrummene.

Risikomanager Christina Riis (til venstre) og farmaceut

Linda Jeffery vil forebygge medicineringsfejl på Regionshospitalet

Viborg, Skive, Kjellerup.

porter om medicineringsfejl til Linda Jeffery, så de kan

gennemgå dem i fællesskab.

Som på så mange områder er det ikke størrelsen, det

kommer an på. Og selvom to mennesker er et lille team,

er Christina Riis og Linda Jeffery ikke i tvivl om, at de

tilsammen udgør et fornuftigt sammensat makkerpar

- den ene med farmaceutisk ekspertise, den anden

med en sygeplejefaglig baggrund. De understreger, at

deres overordnede arbejde med at forebygge medicineringsfejl

har høj prioritet, både personligt og i deres

respektive afdelinger.

De er glade for, at der på Regionshospitalet Viborg,

Skive, Kjellerup er en sund holdning til at indberette

og til at følge op på alle utilsigtede hændelser. Men

også, at der er stor åbenhed om indberetningerne, så

organsationen kan lære af sine fejl.

... Fortsættes side 13

12 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008


Til kamp mod medicineringsfejl

... Til kamp mod medicineringsfejl

- fortsat fra side 12

- Derfor gør vi også, hvad vi kan for at give respons om,

hvordan de indberettede hændelser følges op. Undertiden

tager det lang tid, fx hvis Lægemiddelstyrelsen

skal involveres, men lang sagsbehandlingstid er altså

ikke udtryk for, at der ikke sker noget, lover de.

Fokusområde i 2009: Dispensering

Christina Riis og Linda Jeffery har netop færdiggjort

en analyse af medicineringsfejl på Regionshospitalet

Viborg, Skive, Kjellerup for 2007 og 2008. Som udgangspunkt

har de inddelt fejlene i fire procedureområder:

Ordination / dispensering / administration / dokumentation.

Inden for procedureområderne er fejlene

inddelt i ni kategorier for at klassificere hændelserne:

Forkert lægemiddel / forkert lægemiddelform / forkert

dosis / forkert administrationsvej / forkert patient / forkert

tidspunkt eller interval / lægemiddel ikke givet /

lægemiddel givet, hvor det ikke skulle gives / andet.

Resultaterne kan ses i et nyhedsbrev på siderne 14 - 16

i dette nummer af skopet.

- Vi har tidligere udarbejdet retningslinjer for lægemiddel-administration

og lægemiddel-ordination.

Førstnævnte er implementeret - sidstnævnte er vi ikke

helt færdige med endnu, men vi er godt på vej. Da fejl

omkring dokumentation er af mindre omfang, har vi

valgt at gøre dispensering til fokusområde i 2009, fortæller

Christina Riis og Linda Jeffery.

Deres analyser viser i øvrigt, at det ikke er hospitalets

retningslinjer, det er galt med. Alle indberettede medicineringsfejl

kunne være undgået, hvis retningslinjerne

var fulgt. Det er altså adfærden, der skal ændres, hvis

fejlene skal undgås.

Barrierer mod fejl i medicinrummet

Det er i medicinrummet, de fleste medicineringsfejl inden

for dispenserings-området opstår. Ofte fordi sygeplejersken

bliver forstyrret, mens hun hælder medicin op.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008

- Derfor skal medicineringsfejl på dispenserings-området

forebygges ved at skabe barrierer mod fejl i medicinrummet,

mener Christina Riis og Linda Jeffery.

Konkret vil de starte med at komme på besøg lokalt i

alle relevante kliniske afsnit - i første omgang for at interviewe

afdelingssygeplejersken for at få nyttige data,

som de kan arbejde videre med overordnet og på tværs

af hospitalets mange afsnit. De understreger, at de er

nødt til at samle tråde til fællesnævnere - deres indsats

kommer ikke til at trække spor, hvis de bliver for specifikke

eller spreder deres aktiviteter for meget.

På deres besøg vil de også besigtige medicinrummene

og medicinskabene for at få inspiration til nye muligheder

for at forebygge de fejl, der opstår i tilknytning

til medicinophældningen.

Fra deres kontorer vil de følge relevant litteratur på

området; samle og fordele ny viden og nye erfaringer,

bl.a. i nyhedsbreve.

Inden længe sender de en lille plakat ud til opsætning i

alle medicinrum - se illustrationen på side 12. Plakaten

giver fem enkle huskeråd, som efterlevet kan forebygge

en lang række medicineringsfejl.

Og så vil de i øvrigt meget gerne deltage i personalemøder

lokalt i afsnittene, hvis der er forebyggelse af

medicineringsfejl på dagsordenen ...

Risikomanager Christina Riis kan kontaktes på telefon

8927 2596 eller 2168 0237.

Farmaceut Linda Jeffery kan kontaktes på telefon 2487

8134.

Det omtalte nyhedsbrev fra de to “medicineringsfejl-forebyggere”

kan ses på siderne 14 - 16.

13


Nyhedsbrev om opfølgning på medicineringsfejl - side 1 af 3

Nyhedsbrev - Indberetning af utilsigtede hændelser betaler sig…!

Opfølgning på medicineringsfejl

Både nationalt og lokalt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup dækker hovedparten af

de indberettede utilsigtede hændelser over medicineringsfejl. Farmaceut Linda Jeffery

(hospitalsapoteket) og risikomanager Christina Riis (kvalitetsafdelingen) har analyseret de

lokale medicineringsfejl, der er indberettet via DPSD i 2007 og 2008.

I det følgende giver vi indsigt i en række indberettede problematikker, hvilke tiltag der er

iværksat i forbindelse hermed, samt status for tiltagene. Skemaet er struktureret således, at

de afsluttede sager står først, de igangværende derefter og de planlagte til sidst.

Status: A (afsluttet), I (igangværende), P (planlagt)

Problematik Iværksatte tiltag Status

Methotrexat-tabletter:

Forveksling af ugedosis med

dagsdosis, så der

overdoseres

(3 sager)

Forkert dosering af

paracetamol-modgift til

overvægtig patient, da

doseringsskemaet kun går

til 100 kg

Patient fik 275 mg

amitriptylin i stedet for 25

mg formentligt pga. en

indtastningsfejl i EPJ

Perorale præparater givet

IV

(3 sager)

Patient fik dobbelt-dosis af

et præparat, da

engangsordinationen ikke

blev seponeret

Der er fundet forskellige

præparater i samme glas i

medicinskabet (3 sager)

• Methotrexat-tabletter fjernet fra alle afdelinger

• Apoteket udleverer Methotrexat til afdelinger, der har

patienter i methotrexat-behandling. Kontrol af rette

dosis og ugedag finder derfor sted i apoteket

• Når patienten udskrives, fjernes tabletterne fra

afdelingen

• Udregningsskemaet på afdelingen er revideret, så

der tages hensyn til patienter over 100 kg

• Hændelsen taget op med apotekets medicinservicemedarbejdere

• Der udføres medicinservice på det pågældende

afsnit, hvorved for høje ordinationer/doseringer

fanges af apotekets medarbejdere

• Perorale sprøjter er indført på visse afdelinger

• Sprøjterne er lilla i farve, og spidsen på sprøjten

passer ikke til Luer-lock systemet, som bruges ved

venflon, CVK m.m. Dermed kan perorale præparater

ikke administreres IV

• It-afdelingen kontaktet med henblik på en løsning for

automatisk seponering af engangsordinationer i EPJ

ved kvittering

• Funktionen kommer i en revideret version af

medicinmodulet den 1. december 2008

• Apoteket har fjernet alle glas med løse

tabletter/kapsler fra puljemedicin. Præparater på

puljelagret skal være pakket i blistere

• Retningslinje for lægemiddeladministration

udarbejdet/implementeret i 2006. Heraf fremgår det:

Hvis tabletter hældes forkert op:

Tabletterne skal kasseres - de må IKKE lægges

tilbage i glasset

Hvis tabletter halveres:

Ubrugte halve tabletter kasseres - de må IKKE

lægges tilbage i glasset

• Der er gjort opmærksom på problemet i bl.a. skopet,

Delekærven og på hospitalets hjemmeside.

14 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008

A

A

A

A

A

A

... Fortsættes side 15


Nyhedsbrev om opfølgning på medicineringsfejl - side 2 af 3

Problematik Iværksatte tiltag Status

Forveksling af præparater,

der ligner hinanden (f.eks.

navn, udseende)

Forveksling mellem

infusionsposer

indeholdende Metronidazol

100 ml og NaCl 100 ml

(7 sager)

IV-slanger forveksles med

epidural-slanger, så IV-

medicin administreres

epiduralt eller omvendt

Styrkeangivelse på inj.

Celeston uklart angivet som

3/3 mg/ml i stedet for 6

mg/ml, hvorfor der kan

gives forkert dosis

Ved overgang fra fast

ordination til op- eller

nedtrapning er der risiko

for, at patienten får dobbelt

dosis af et præparat, fordi

den faste ordination ikke

seponeres

• Sager, hvor der forekommer præparatforvekslinger,

indberettes af apoteket til Lægemiddelstyrelsen og

evt. til producenten.

Lægemiddelstyrelsen har fokus på disse hændelser,

og samarbejder med de forskellige

lægemiddelfirmaer om bl.a. mærkning og emballage.

Indberetninger herfra har givet anledning til

ændringer af f.eks. styrkeangivelse af nogle

præparater samt nye former for emballage

• Advarsel givet internt via skopet, Delekærven samt

på hospitalets hjemmeside

• Ændrede kontrolprocedurer på apoteket

• Apoteket har foretaget mærkning af metronidazol

• Ændret opbevaring af præparaterne på afdelingerne

• Vurdering af mulighed for mere ”forvekslingsforebyggende”

mærkning/emballage af præparaterne

ved Lægemiddelstyrelsen og producenten

• Producenten ændrer emballage på de nævnte

præparater, hvilket træder i kraft i 2009

• Der er påbegyndt et regionalt, fælles tiltag, hvor alle

risikomanagere har bidraget til en beskrivelse af

problematikken samt givet ideer til mulige løsninger.

Med baggrund heri udarbejder EKKP (Enhed for

klinisk kvalitet og patientsikkerhed) en indstilling til

strategisk sundhedslederforum mhp. at få løst

problemstillingen centralt (gennem Sundhedsstyrelsen

og/eller Lægemiddelstyrelsen), således at

der kan udvikles systemer, som ikke passer sammen

for de forskellige administrationsveje

• Tidsfristen for tiltaget er ukendt, men der er enighed

om, at vi bør have en fælles løsning på dette

område, idet der ellers er fare for, at alle hospitaler

laver forskelligartede, lokale tiltag, som kan være

forbundet med risiko i forbindelse med f.eks.

overflytning af patienter

• Lægemiddelstyrelsen kontaktet

• Producenten ændrer angivelse af styrke på

præparatet senest juni 2009

• I samme omgang ændres styrken på det beslægtede

præparat Diprospan ligeledes. Den er i øjeblikket

angivet som 5/2 mg/ml

• EPJ-gruppen har udarbejdet en ny kædeløsning, hvor

op- eller nedtrapning af et præparat altid ordineres i

forbindelse med den faste ordination. Ved startdato

på op- eller nedtrapning seponeres den faste

ordination derfor

• Løsningen er klar i foråret 2009

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008

... Fortsættes side 16

I

I

I

I

I

15


Nyhedsbrev om opfølgning på medicineringsfejl - side 3 af 3

Problematik Iværksatte tiltag Status

En lang række

medicineringsfejl opstår i

forbindelse med

dispensering i

medicinrummene grundet

forskellige former for

forstyrrelser

Forveksling af patienter

(10 sager i 2007 og 2008)

• Linda Jeffery (hospitalsapoteket) og Christina Riis

(kvalitetsafdelingen) starter kampagne i 2009

• Besøg på alle afdelinger hos afdelingssygeplejersker

med henblik på dataindsamling

• Observation af medicinrum

• Analyse samt diverse tiltag - Hvordan kan vi

optimere medicinrummene, arbejdsgangene og

kulturen, så der bliver flere barrierer mod

medicineringsfejl?

• Der er udarbejdet og implementeret en retningslinje

for lægemiddeladministration for hele hospitalet i

2006, hvori følgende er præciseret:

• En patient er først korrekt identificeret, når denne

selv har oplyst navn og personnummer. Hvis

patienten ikke kan identificere sig, skal

sygeplejersken sikre, at det er den rette patient ved

at tjekke identifikationsarmbåndet

• Der skal foregå en identifikation forud for enhver

handling rettet direkte mod patienten, herunder

udlevering og indgift af medicin

• Lægemidlet skal udleveres direkte til patienten

samtidig med, at patienten identificerer sig. Er

patienten ikke til stede eller sover, når lægemidlet

uddeles, er det ikke tilladt at stille medicinæsken på

sengebordet. I stedet lægger man et kort, hvorpå

patienten kan se, hvordan han får fat i sin medicin

• Da fejlen stadig forekommer, skal denne fejltype

ligeledes tages op på vores ’afdelingsrunde’ i foråret

2009.

Retningslinjer for lægemiddeladministration og lægemiddelordination

På baggrund af de utilsigtede hændelser, der blev indrapporteret i 2004 og 2005, blev der

nedsat to arbejdsgrupper, som udarbejdede retningslinjer for både lægemiddeladministration

og lægemiddelordination på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup.

Retningslinjerne for lægemiddeladministration blev implementeret i august 2006. Afdelingerne

er stadig i gang med at implementere retningslinjerne lokalt, men de fleste afdelinger er ’godt

med’. Retningslinjerne findes i dokumenthåndbogen på fællesdelen.

Retningslinjerne for lægemiddelordination blev godkendt i august 2007. Implementeringen af

disse retningslinjer er endnu ikke færdig.

Ved en nøje gennemgang af de utilsigtede hændelser, der er indrapporteret i 2007 og 2008,

kan det konstateres, at retningslinjerne tager højde for samtlige af de fejl, der forekommer.

Hændelserne er derfor sket, fordi retningslinjerne ikke er blevet fulgt.

Medicinadministrationsplakat

Med inspiration hentet fra Australien, har oversygeplejerske Marianne Jensen, medicinsk

afdeling, og hospitalsapoteker Peter Mielche designet en plakat med titlen Go`latin om

medicin. Plakaten illustrerer, at fem ting skal huskes i forbindelse med medicingivning: Nemlig

rette patient, rette præparat, rette dosis, rette administrationsvej og rette tidspunkt.

Plakaten bliver udsendt til alle afdelinger i december, og hensigten er, at plakaten skal være

synlig for personalet i alle medicinrum - som en reminder med en håndfuld gode råd ved

medicingivning. Plakaten kan rekvireres hos Linda Jeffery, 2487 8134.

16 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008

P

P


Månedens medicinafstemmer

Månedens medicinafstemmer på

medicinsk modtageafsnit MMA

Af udviklingsmedarbejder Marianne Toppenberg, medicinsk afdeling

Operation Life:

Medicinafstemningspakkens tre elementer:

• Medicinstatus ved indlæggelsen

• Medicinafstemning ved indlæggelsen

• Medicinafstemning ved udskrivelsen

På medicinsk modtageafsnit har vi siden oktober 2007

deltaget i kampagnen Operation Life og har arbejdet

med at implementere medicinafstemningspakken.

Hvad er medicinafstemning?

Lægen foretager medicinafstemning ved at sammenholde

medicinlisten i medicinmodulet med medicinanamnesen

med evt. efterfølgende foretagne ændringer

(seponeringer, pausering og ordination af nye

præparater).

Når afstemningen er foretaget, skal det dokumenteres

i journalen.

Indsatsområde lige nu på MMA

Lige nu er teamets indsats at få lægerne til - ikke blot

at foretage medicinafstemningen - men også at dokumentere

det.

Indførelse af nye vaner og rutiner er som bekendt noget,

der kan tage rigtig lang tid, så vi gør lidt forskelligt

for at øge opmærksomheden og bryde ind i dagligdagens

rutiner.

Lige nu vælger vi hver måned “Månedens medicinafstemmer”.

Det er den læge, der har foretaget OG dokumenteret

medicinafstemning hos flest patienter.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008

Månedens medicinafstemmer

i november:

Reservelæge i klinisk

basisuddannelse

Agnes H. Bendtsen,

medicinsk afdeling.

Målet er, at det foregår hos alle patienter senest ved

gennemgang og igen ved udskrivelsen.

Andre aktuelle opgaver

Vi er ved at udarbejde en fælles retningslinje for medicinsk

afdeling om medicinafstemning. Det gør vi på

baggrund af det arbejde, vi har foretaget, ved at være

med i Operation Life. Én ting er at udarbejde en retningslinje

– det rigtig store arbejde er jo efterfølgende

at sikre, at alle kender retningslinjen, kan finde den -

og anvender den.

Dette arbejde hænger meget sammen med den standard,

som er én af de 104 i Den Danske Kvalitetsmodel

og som netop handler om medicinafstemning. Så det

er procedurer, alle afdelinger skal indføre. Derudover

er medicinafstemning også en del af hospitalets overordnede

retningslinje for lægemiddelordination (findes

i dokumenthåndbogen under fællesdelen).

17


Den grimme GOP

Af Bitten Kjærsgård, EPJ-sygeplejerske, it-afdelingen

Særdeles frit fortolket, omskrevet og forkortet udgave af

“Den grimme ælling” af H.C. Andersen

Der var så dejligt på hospitalet; det var efterår, GOPønskerne

var indgivet i god tid, de var gennemarbejdet

i en velvalgt arbejdsgruppe med blandt andet klinikere

fra Nord og fra Syd, der var set på udkast til skærmbilleder

og funktionaliteter, valideringsønsker, man havde

diskuteret og argumenteret layoutet, og det var nu

tid til levering af leverancen, der skulle indeholde den

elektroniske genoptræningsplan (GOP).

Inde på hospitalet var der mange computere med både

trådløs og fastnetforbindelse - jo, der var rigtig nok dejligt

derinde på hospitalet! Alle computerne kunne åbne

den elektroniske patientjournal; der kunne man finde

oplysninger om de indlagte patienter, og nu ville man

også snart kunne lave en elektronisk genoptræningsplan.

Her sad man nu og ventede på den nye leverance,

der skulle testes, inden den skulle lægges i produktion.

Endelig kom leverancen, og der blev testet og testet.

“Nu er alt vel testet og godkendt” – og så konstaterede

man, at GOPPEN ikke var godkendt endnu.

“Nå, hvordan går det?”, spurgte de ansatte på hospitalet.

“Der er lidt problemer med GOPPEN”, sagde EPJfolket.

“Det vil ikke rigtig virke efter hensigten”. Endelig

blev GOPPEN dog, efter flere fejlrettelser, godkendt.

GOP - elektronisk genoptræningsplan

der var stadig funktioner, der ikke var mulige endnu,

blandt andet at kunne sende elektronisk.

“Det går ikke”, sagde både de ansatte i huset og EPJfolket.

“Vi skal kunne sende GOPPEN elektronisk”. “Den

er særdeles god og anvendelig, men at den skal printes

i 2-3 eksemplarer og sendes som brev er ikke det, vi ønskede.

Det bliver først rigtig godt, når vi kan aflevere

elektronisk til kommuner og praktiserende læger”.

“Men vi tror, der er muligheder”, sagde EPJ-folket, og

således lavede man rettelse efter rettelse i GOPPEN.

Rettelserne ændrede dog ikke på det, at GOPPEN ikke

kunne sendes elektronisk.

Men en dag kom leverancen, der skulle gøre det muligt

at afsende GOPPEN elektronisk. EPJ-folket testede, men

blev bremset af fejl i XML-kopieringen, ftp-serverfejl

Da leverancen kom i produktion, var det en velsignet m.m. Der kunne stadig ikke sendes elektronisk.

dejlig dag. Leverandøren havde leveret det, der var “Det er netværksproblemer”, sagde leverandøren. “Det

blevet bedt om, og systemopdateringerne var gået er profilerne”, troede EPJ-folket. “Der er teknik proble-

efter planen. EPJ-ændringerne blev godt modtaget af mer”, mente andre.

hospitalets ansatte og fungerede som planlagt. Det så Så kom informationer fra MedCom og Progrator, at der

alt sammen ud til at fungere.

Og så begyndte de ansatte på hospitalet at bruge GOPvar

problemer med overførsel af data fra EPJ-systemet

PEN i EPJ. Der var en skrækkelig ringen til EPJ-folket, thi ... Fortsættes side 19

18 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008


GOP - elektronisk genoptræningsplan

... Den grimme GOP - fortsat fra side 18

til kommunesystemerne trods det, at det blev afsendt

i et godkendt MedCom-format.

Derpå lå GOPPEN stille i lang tid, hvor de ansatte i huset

måtte nøjes med at printe den ud og sende den i

kuvert til alle modtagerne.

Nu faldt efteråret igen, hospitalet skinnede hvidt og

nyrenset, der var kommet flere leverancer, og der var

kommet rigtig gang i brugen af GOPPEN, men stadig

manglede muligheden for elektronisk afsendelse.

Leverandøren og EPJ-folket testede herefter den elektroniske

afsendelse, og nu kom der hul igennem til

kommunerne og de praktiserende læger.

“Send dem endelig”, sagde de praktiserende læger. “Det

er ulæseligt”, sagde kommunerne.

Så måtte atter engang, både MedCom, leverandør, Pro-

grator og teknikken, endevendes.

Men det ville blive alt for bedrøveligt at fortælle om al

den nød og elendighed, den måtte prøve i denne test

- den blev sendt igen og igen til både kommuner og

praktiserende læger - og fejl blev rettet ved alle involverede

parter. Og så blev det leverance igen.

Så løftede GOPPEN sig. Den var stærkere end før og

havde alle funktionaliteter og muligheder.

Efter dette lille eventyr, kan man måske få et indblik i kompleksiteten i forbindelse

med indføring af nye funktionaliteter i EPJ. Der er meget, der skal fungere, mange

interessenter og i særdeleshed megen teknik, der skal fungere – og ikke mindst: Det

kan tage flere år.

Alle i terapeutgruppen og andre, der laver genoptræningsplaner, har udvist en

fantastisk forståelse i forbindelse med pilottesten af den elektroniske GOP. Og det

bar frugt. Vi er således det første hospital, der kan afsende GOPPEN i det format,

der er udviklet i MedCom, og Viborg og Skive kommuner har sagt ja til at modtage

GOPPEN elektronisk.

TIL LYKKE TIL HELE HOSPITALET!

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008

“Jeg vil afsendes elektronisk, og derved spare terapeuterne

for alt det bøvl med at udprinte GOPPER til

andre end patienten. Og jeg vil gennem mine profiler

også kunne fortælle dem, hvilke kommuner der kan

modtage mig elektronisk, og hvilke der ikke kan. Jeg

vil være som de velfungerende adviser, epikriser og

korrespondancer” sagde GOPPEN og kiggede betaget

i korrespondance-oversigten.

Det gør ikke noget at bo i en første-generations-EPJ,

når man er den første GOP i landet, der bliver afsendt

i MedCom-standardformat. GOPPEN følte sig overordentlig

glad over at kunne opfylde forventningerne

for sit hospital. De ansatte anvendte GOPPEN og var

meget glade for den elektroniske afsendelse.

I hele landet var der flere hospitalsansatte, ansatte i

kommuner og praktiserende læger, og da de så den

elektroniske GOP, sagde de: “Den er ny!” Og de klappede

i hænderne og dansede rundt, og alle sagde de: “Den

nye er den bedste! Så flot og så elektronisk!”

Da følte GOPPEN sig ganske undseelig og vidste ikke selv

hvad! Den var alt for lykkelig, men slet ikke stolt, thi hvor

et godt arbejde er gjort, bliver alting godt. Den tænkte på,

hvor den havde været forfulgt og forhånet og hørte nu

alle sige, at den var den dejligste af alle dejlige GOPPER;

og kommunerne modtog den med glæde, og de praktiserende

læger ligeså. Og så jublede den: “Så megen lykke

drømte jeg ikke om, da jeg var den grimme GOP!”

19


Ny ansættelsesprocedure for kommende speciallæger

Ortopædkirurgisk premiere

på ny, lægelig ansættelsesprocedure

En ny ansættelsesprocedure for kommende speciallæger

i hoveduddannelsesforløb er trådt i kraft. Ansættelsesproceduren

gælder i hele landet for alle specialer - og

den skal sikre effektiv og ensartet sagsgang ved udvælgelse

af ansøgere til hoveduddannelsesforløbene.

Ortopædkirurgerne i “Videreuddannelsesregion Nord”

har netop haft premiere på den nye ansættelsesprocedure.

Det skete på Regionshospitalet Viborgs patienthotel

den 3. december, hvor et bredt sammensat

ansættelsesudvalg bedømte otte og udvalgte seks

ansøgere til start 1. marts 2009 i et fireårigt hoveduddannelsesforløb

på de ortopædkirurgiske specialafdelinger

i Viborg, Aalborg, Herning, Randers, Århus

og Hjørring.

Tidligere blev hoveduddannelsesstillingerne fordelt

af et nationalt vurderingsudvalg efter et pointsystem.

Ansættelsessamtaler eksisterede ikke.

Nu har alle videnskabelige selskaber beskrevet en faglig

profil for deres respektive speciale, og ansøgere til hoveduddannelsesstillingerne

skal med udgangspunkt i

specialets faglige profil motivere deres baggrund for at

søge en stilling - dels i deres skriftlige ansøgning, dels

under en personlig samtale med ansættelsesudvalget.

Et vigtigt nåleøje

Dansk Ortopædisk Selskab præsenterede de nye faglige

bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstilling

i ortopædisk kirurgi på sit årsmøde i oktober 2008. Så

det blev ortopædkirurgerne i “Videreuddannelsesregion

Nord”, der blev de første til at afprøve specialets

nye ansættelsesprocedure. Ansættelsesudvalget var

bredt sammensat af repræsentanter fra de berørte afdelinger

- ledelsesansvarlige, uddannelsesansvarlige -

repræsentanter for Foreningen af Yngre Læger samt en

sagsbehandler fra “Videreuddannelsesregion Nord”.

Organisation af den

lægelige videreuddannelse

I Danmark er den lægelige videreuddannelse forankret

i tre regioner - Nord, Øst og Syd.

Videreuddannelsesregion Nord dækker Region

Nordjylland og Region Midtjylland - bortset fra den

sydlige del, der før 2007 hørte til Vejle Amt.

I den faglige profil indgår en beskrivelse af, hvilke områder

specialet især lægger vægt på i forhold til de syv

lægeroller (som medicinsk ekspert - som kommunikator

- som samarbejdende - som sundhedsfremmende

- som den professionelle læge - som akademiker og

endelig som leder / administrator).

- Disse roller lægger vi megen vægt på at få ansøgeren

til at forholde sig personligt til. Desuden går vi naturligvis

som hidtil op i ansøgerens dokumenterede

operationsfærdigheder; videnskabelige aktivitet og

målrettethed i forhold til uddannelsen, siger ledende

overlæge Magne Juhl, ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet

Viborg.

- Ansættelsessamtalen er et meget vigtigt nåleøje at

passere i det samlede videreuddannelsesforløb. Hoveduddannelsesstillingen

er nemlig forudsætningen

for at blive godkendt som speciallæge, understreger

Magne Juhl.

Ansættelsesudvalget har den endelige kompetence til

at indstille de prioriterede ansøgere til ansættelse i de

opslåede hoveduddannelsesforløb. Den faglige profil,

bedømmelseskriterier, krav til ansøgning og procedure

for samtalen er tilgængelig på internettet for ansøger-

... Fortsættes side 21

20 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008


Ny ansættelsesprocedure for kommende speciallæger

Det var et stort udvalg, der forleden ansatte kommende speciallæger i ortopædkirurgi i hoveduddannelsesstillinger på

Region Midtjyllands ortopædkirurgiske afdelinger.

... Ny ansættelsesprocedure for kommende speciallæger

- fortsat fra side 20

ne. Ansøgere, der ikke får en hoveduddannelsesstilling,

får til gengæld en karrierevejledende begrundelse.

Faglige OG personlige kompetencer

- Det gamle pointsystem var for mekanisk. Og det tog jo

kun hensyn til ansøgernes faglige kompetencer. Samtalen

i den nye ansættelsesprocedure sikrer, at også de

personlige kompetencer indgår. Jeg synes, det giver

en bredere og mere ligeværdig bedømmelse, og jeg

synes, vi kom godt fra start på det ortopædkirurgiske

område i Viborg forleden, siger sagsbehandler Halfdan

Eika fra “Videreuddannelsesregion Nord”.

Han oplyser, at enkelte andre specialer i “Videreuddannelsesregion

Nord” også har gjort de første erfaringer

med den nye ansættelsesprocedure.

- Personligt undrer jeg mig over, at man ikke har holdt

ansættelsessamtaler tidligere. Men sådan har det jo

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008

altid været - så jeg kan forestille mig, at den nye form

vil kræve en vis tilvænning hos mange i ansættelsesudvalgene,

siger Halfdan Eika.

Fair behandling

Reservelæge Dhia Khalaf Shaya Al-Fadli fra ortopædkirurgisk

afdeling i Viborg fik den hoveduddannelsesstilling,

han havde ønsket sig. Med halvandet år i Viborg i

første og sidste del af ansættelsen - og et år i Aalborg

midtvejs.

- Ansættelsessamtalen varede 30 minutter, og jeg føler,

den yder ansøgerne langt mere retfærdighed end

point-udregningen efter den gamle ordning. Kriterierne

er blevet mere reelle, mener han. Og tilføjer, at

han selvfølgelig også er superglad for samtalens gunstige

resultat.

Magne Juhl oplyser, at ansættelsesudvalgets votering

endte i fuld enighed. I øvrigt fik en af afdelingens andre

læger, ph.d. Søren Rytter, også opfyldt sit uddannelsesønske

- med tre år i Herning og ét år i Århus.

21


Paraplegifunktionen julehygger • Næste intro og forflytningskursus for nyansatte

Julefrokost i paraplegifunktionen

Af sygeplejerske Susanne Døssing, paraplegifunktionen

Traditionen tro blev der torsdag den 11. december afholdt julefrokost for patienter, pårørende og personale på

paraplegifunktionen.

Aftenen var som altid en hyggelig aften. Julemaden blev leveret udefra, og som altid var der lidt underholdning til

at krydre aftenen med. I år bestod dette af Lise Svankær, der spillede violin. Lise er bare 10 år. Sanggruppen After

Eight kom forbi og sang lidt for os, og selvfølgelig blev egne stemmer også rørt.

Kimen, som er en forening bestående at nuværende patienter, tidligere patienter samt personale, har igen i år fået

samlet mange fine gevinster til vores lotteri. Som tidligere går disse penge til at kunne hygge ekstra om de patienter

og pårørende, der desværre må holde jul og nytår på paraplegifunktionen.

Alt i alt en dejlig aften - og tak for indsatsen til Kimen.

Næste introduktion for nyansatte holdes 5. januar

2009 fra klokken 8.00 til klokken 15.00.

Herudover vil der blive afholdt introduktion for nyansatte

på følgende datoer fra klokken 8.00 til klokken

15.00 i mødelokale 22, Regionshospitalet Viborg:

• 2. februar 2009

• 2. marts 2009

• 1. april 2009

Med venlig hilsen

løn- og personaleafdelingen, lokal 2583

Næste kursus i patientforflytning for nyansat plejepersonale

m.fl. holdes 13. januar 2009 fra klokken

12.30 til klokken 15.30.

Med venlig hilsen Henny Sølager

22 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008


Dialyseafsnittet julehygger • Personalia

Patienthygge med gospel og gløgg

Mandag den 8. december var der ekstra travlhed på dialyseafsnittets aftenhold. Patienter og personale var mødt

ind tidligere end sædvanligt. Målet var, at de kunne slutte dagens behandlingsprogram så tilpas tidligt, at de kunne

nå ned i mødelokale 22 til julehygge sammen med med-patienter i dialyseafsnittet og deres pårørende.

Med et økonomisk tilskud gjorde den lokale nyreforening det muligt at arrangere en aften ud over det sædvanlige.

Knap 20 sangere i gospelkoret Happy Voices leverede cirka 40 minutters underholdning i form af klassisk og moderne

gospel - og traditionelle julesange. Koret udgår fra Viborg Baptistkirke og ledes af dirigenten Lisbeth Crafack.

Der blev serveret gløgg og æbleskiver. Og der var sponsorerede småkager fra Guldbageren på Koldingvej og klementiner

fra Grønttorvet til de cirka 80 fremmødte.

- Alle var fleksible, så vi kunne lukke tidligere. Og der var god tilslutning - ikke alene fra mandags-aftenholdet, men

også fra patienter på de øvrige hold. Vi havde en god aften, og det var hyggeligt at mødes under andre former, siger

julehygge-arrangementets primus motor, sygeplejerske Marianne Munk fra dialyseafsnittet.

Ny sekretær for cheflægen

Fuldmægtig Ellen Marie Nymann, som er sekretær for cheflægen, har fået bevilget orlov fra sin stilling fra 1. februar

2009 og et år frem. Diana Sørensen fra ledelsessekretariatet vikarierer som sekretær for cheflægen i orlovsperioden.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008

23


Ledige job

Personalia • Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

25-års-jubilæum

Sygeplejerske Margit Bujok,

skade-modtageafsnittet,

har 25-års-jubilæum.

Oversigten omfatter de jobannoncer, der er opslået i uge 50 / 2008 med ansøgningsfrist efter 18. december 2008.

Opslagenes fulde ordlyd kan ses på “www.sygehusviborg.dk/sw476.asp”. Har du ikke mulighed for at se opslaget

på hjemmesiden, kan du bestille et print i informationsafdelingen på lokal 2593 eller 2594.

Jordemødre

Kvindeafdelingen

Fødegangen søger jordemødre til to faste stillinger

samt et antal vikariater af vekslende længde. Stillingerne

er ledige til besættelse snarest. Vi har cirka 2000

fødsler om året; stor subakut virksomhed; en velfungerende

primærsektor og varetager barselsophold for de

normalt barslende på patienthotel.

Ansøgning 496 senest 26. januar 2009 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Det fejrer vi ved en reception mandag den 12. januar 2009

klokken 13.30 til 15.30 i mødelokale 23-24.

Alle er velkomne!

Med venlig hilsen Lene Kyndi, afdelingssygeplejerske

Ny projektafdeling - ny projektchef

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup opretter en projektafdeling som en ny stabsfunktion. Driftschef Fritz Skytte, driftsafdelingen,

er udpeget som chef for afdelingen, der skal stå for den overordnede ledelse af de store byggeprojekter, der

venter forude. Stillingen som driftschef bliver opslået snarest muligt, oplyser hospitalsdirektør Jens Anton Dalgaard.

Sygeplejersker

Medicinsk afdeling

Lungemedicinsk afsnit M2141/2151 søger to sygeplejersker

32-37 timer om ugen fra 1. januar 2009 eller

efter aftale. Afsnittet er normeret til 35 senge og er

i gang med en fusioneringsproces. Vi modtager fortrinsvis

patienter til udredning og behandling af lungemedicinske

sygdomme. Du skal være interesseret i

... Fortsættes side 25

24 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008


Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

... Ledige job

- fortsat fra side 24

specialet og have lyst til at arbejde med alvorligt syge

og døende patienter.

Ansøgning 497 senest 22. december 2008 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Social- og sundhedsassistent

Medicinsk afdeling

Lungemedicinsk afsnit M2141/2151 søger social- og

sundhedsassistent 32 timer om ugen fra 1. januar 2009

eller efter aftale. Afsnittet er normeret til 35 senge og

er i gang med en fusioneringsproces. Vi modtager fortrinsvis

patienter til udredning og behandling af lungemedicinske

sygdomme. Du skal være interesseret i

specialet og have lyst til at arbejde med alvorligt syge

og døende patienter.

Ansøgning 498 senest 22. december 2008 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Internt opslag:

Ledende overlæge

Klinisk biokemisk afdeling

Klinisk biokemisk afdeling søger ledende overlæge

1. februar 2009 eller efter aftale. Ansøger skal være

speciallæge i klinisk biokemi og have kendskab til

og erfaring med ledelse i sundhedsvæsenet. Den

ledende overlæge forventes at arbejde målrettet,

visionært og engageret for at sikre en kontinuerlig

udvikling af den faglige og patientoplevede kvalitet

i undersøgelse og behandling; et arbejdsmiljø, hvor

medinddragelse og delegering af ansvar til øvrige

ledere og medarbejdere giver den enkelte faglig og

personlig udfordring; en effektiv daglig drift med

fokus på tværfaglighed, teamfunktion og sammenhænge

i patientforløb; systematisk udvikling af den

organisatoriske kvalitet og effektiv ressourceanven-

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008

Er du interesseret i et stillingsopslag, som du

ikke har mulighed for at se elektronisk på vores

hjemmeside, kan du bestille et print af det i

informationsafdelingen,

lokal 2593 eller 2594.

delse - i en afdeling, hvor det sociale miljø mellem

medarbejderne vægtes højt.

Den ledende overlæge indgår i afdelingsledelsen af

klinisk biokemisk afdeling sammen med den ledende

bioanalytiker.

Ansøgning 499 senest 5. januar 2009 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Assistent

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet søger kontoruddannet assistent

37 timer pr. uge fra 1. februar 2009 eller snarest muligt

herefter. Ansættelsen strækker sig et år frem - med mulighed

for fastansættelse. Dine arbejdsopgaver bliver

primært journalisering og andet arbejde i hospitalets

nye administrative elektroniske journalsystem; elektronisk

mødebooking og ad hoc-sekretariatsopgaver. Du

skal have flair for it - herunder kendskab til Microsoft

Office-programmerne.

Ansøgning 500 senest 12. januar 2009 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Lægesekretærer

Organkirurgisk afdeling

Centralsekretariatet søger to uddannede lægesekretærer

32-37 timer pr. uge fra 1. februar 2009. Du skal

modtage skadepatienter i tæt samarbejde med den

koordinerende sygeplejerske; modtage og registrere

... Fortsættes side 26

25


... Ledige job

- fortsat fra side 25

patienter til indlæggelse og til lægevagt; skrive journaler,

operationer, overflytninger og stuegangsnotater

for intensivt afsnit; være en del af det tværfaglige

traumeteam samt udføre receptionsopgaver og arkivarbejde.

Ansøgning 501 senest 7. januar 2009 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Lægesekretærer

Organkirurgisk afdeling

Organkirurgisk afdeling opretter nyt sengeafsnit. Hertil

søges to uddannede lægesekretærer 30-35 timer pr.

uge fra 1. februar 2009 eller snarest derefter. Det nye

mave-tarmkirurgiske afsnit K08 får 13 sengepladser.

Du skal bl.a. modtage patienter; skrive indlæggelsesjournaler,

stuegangsnotater, operationer og tilsyn på

indkaldte patienter; bestille prøver og undersøgelser

og varetage telefonkontakt med patienter og pårørende.

Ansøgning 502 senest 7. januar 2009 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Er du interesseret i et stillingsopslag, som du

ikke har mulighed for at se elektronisk på vores

hjemmeside, kan du bestille et print af det i

informationsafdelingen,

lokal 2593 eller 2594.

Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Lægesekretær

Organkirurgisk afdeling

Urologisk afsnit U08 søger uddannet lægesekretær 32-

35 timer pr. uge fra 1. februar 2009 eller snarest derefter.

Du skal koordinere patienter til ESWL-behandling, herunder

booking og notatskrivning; booke operationer

til ambulant elektiv kirurgi; skrive urologiske tilsyn og

ambulant kirurgi; skrive urologiske børneindlæggelsesjournaler,

operationer og epikriser samt besvare

telefoniske henvendelser.

Ansøgning 503 senest 19. januar 2009 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Social- og sundhedsassistent

Medicinsk afdeling

Hjertemedicinsk afsnit M13-3 søger social- og sundhedsassistent

32 timer pr. uge fra 1. februar 2009. Afsnittet

har plads til 29 patienter. Størstedelen modtages

direkte i afsnittet. Der er stort patientflow og kort

liggetid. Du skal have gode samarbejdsevner; evne til

at prioritere; evne til både at arbejde selvstændigt og

i team - samt kendskab til it og gerne EPJ.

Ansøgning 504 senest 29. december 2008 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Bioanalytiker

Klinisk immunologisk afdeling

Klinisk immunologisk afdeling søger bioanalytiker 37

timer pr. uge snarest eller efter aftale til ni-måneders vikariat.

Du får følgende opgaver: Blodtypebestemmelse

og BAC-test udført på AutoVue; serologiske forligelighedsundersøgelser;

specialundersøgelser, herunder

identifikation af irregulære antistoffer m.m.; fremstilling

af blodkomponenter - og muligvis afløsning i donortapningen.

Du skal være fagligt dygtig med speciale

eller praktisk erfaring inden for klinisk immunologi.

Ansøgning 505 senest 6. januar 2009 med morgenposten.------------------------------------------------------------------------

26 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008


Kantinemenu i ugerne 1 og 2 - kantinemenu i uge 52 på bagsiden

skopv0809.pmd

2. nytår Kantinen serverer 29. dec. - 4. jan.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Nytårsaften

Torsdag

1. nytårsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Anretninger Det lune Det varme

Fiskesalat med rejer, selleri, ærter

og flute.

Kyllingebryst med marineret agurk,

oliven og flute.

Laksemousse med creme fraichedressing

og grovbrød.

Rissalat med rejer, mandarin og

grovbrød.

Solsikkebolle med kalkun, ananas

og bacon.

Solsikkebolle med æg og rejer.

Broccoli-gratin med kryddersmør,

blandet salat og flute.

Bøf med løgsovs, bådkartofler

og rødbeder.

Frikadeller med stuvet hvidkål.

Medisterpølse med rødkål og

rugbrød.

Paprikakylling med løse ris og

paprikasovs.

Omelet med skinke, tomatsalat

og rugbrød.

Fyldt rødspætte med rejer,

citron og flute.

Herudover salatbar og smørrebrød. Med forbehold for udsolgte retter.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 51-52, 2008

Minestronesuppe.

Millionbøf med kartoffelmos og asier.

Jordbærgrød med mælk.

skopv0809.pmd

3. Kantinen serverer 5. - 11. januar

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Blomkålsuppe med gulerod.

Kogt fiskeloin med kartofler, sennepssovs,

karotter og rødbeder.

Hindbærshake.

Oksefilet med haricots verts, glaserede løg og bernaisesovs.

Salat, café-kartofler, franske kartofler og flute.

Pærer belle helene.

Skinkemignon med kartofler, agurkesalat og champignonsovs.

Jordbærgrød med mælk.

Tomatsuppe med nudler.

Sprængt kam med kartofler, legeret sovs og broccoli.

Sveskegrød med mælk.

Krydderkylling med stegte kartofler og paprikasovs.

Pærer med karamelsovs.

Anretninger Det lune Det varme

Kyllingebryst på ris-ærtebund med

grovbrød.

Oste-skinkesalat med flute.

Græsk pastasalat med flute.

Torskerognsalat med rejer og flute.

Croissant med hønsefyld.

Dampet torskefilet med dressing,

rejer, citron og grovbrød.

Kyllingesalat Madagascar med

flute.

Chilistykker med salat, æg og rejer.

Tunmousse med rejer, dildcreme og

flute.

Omelet med spegeskinke, lucernespirer,

tomat og grovbrød.

Svensk pølseret.

Hamburgerryg med gratinerede

kartofler.

Karbonade med stuvede

grønærter.

Blomkålsgratin med kryddersmør,

blandet salat og flute.

Kalkunschnitzel med karrykartofler

og gulerodsråkost.

Gratineret fiskemedaljon på

grøntsagsbund og flute.

Skinkemignon med asier og

rugbrød.

Frikandeau med kartofler, champignonsovs og tyttebær.

Vaniljeis med vafler.

Porresuppe.

Karbonade med kartofler, skysovs og majs.

Æblegrød med mælk.

Italiensk suppe.

Paprikagryde med løse ris og råkost.

Citronfromage.

Tomatsuppe med nudler.

Fyldte rødspætter med rejer, kartofler, karotter og hollandaisesovs.

Jordbærgrød med mælk.

Gule ærter.

Sprængt kam med kartofler, broccoli, legeret sovs, sennep og

rødbeder.

Oksekødsuppe med kød- og melboller.

Italiensk farsbrød med skysovs, kartofler og råkost.

Kirsebærgrød.

Kogt oksekød med peberrodssovs, ærter og kartofler.

Blommegrød.

Svinekam med kartofler, skysovs og asier.

Pandekager med jordbærsyltetøj.

Herudover salatbar og smørrebrød. Med forbehold for udsolgte retter.

27


Kantinemenu i uge 52 - kantinemenu i uge 1 og 2 på side 27

Kantinen serverer 22. - 28. december

skopv0809.pmd

1. jul

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Juleaften

Torsdag

1. juledag

Fredag

2. juledag

Lørdag

Søndag

Anretninger Det lune Det varme

Ris-rejesalat med æbler og flute.

Chilistykker med kalkun, ananas og

bacon.

Maskeret blomkål med skinke.

Isingfilet med laks, rejer, citron,

bredbladet persille og flute.

Tunroulade på salatbund.

Roastbeefsalat med champignon,

haricots verts og grovbrød.

Ørredmoussé med dilddressing og

flute.

Pasta rustica med grovbrød.

Tærte med rejer, chili og blandet

salat.

Kyllingefilet med agurk-peberrodscreme

og flute.

Forårsruller med gulerodsråkost.

Ribbensteg med rugbrød,

rødkål og syltede agurker.

Rødspættefilet med remoulade,

rugbrød og citron.

Bøf med løgsovs, kartofler og

rødbeder.

Frikadeller med rødkål og

rugbrød.

Tarteletter med høns i asparges.

Chili con carne med løse ris og

salat.

Italiensk suppe.

Medisterpølse med kartofler, skysovs og rødkål.

Solbærgrød med mælk.

Gulerodssuppe.

Stegt sejfilet med kartofler, persillesovs,

gulerødder og citron.

Hindbærmousse.

Oksekødsuppe med kød- og melboller.

Kogt oksekød med kartofler, peberrodssovs og haricots verts.

Frikandeau med kartofler, champignonsovs og tyttebær.

Is med vafler.

Kalkunschnitzel med løg, peber, champignon, kartofler, skysovs

og agurkesalat.

Fersken med flødeskum.

Koteletter med skysovs, råkost og kartofler.

Pæretærte med creme fraiche.

Hamburgerryg med gratinerede kartofler og broccoli.

Kirsebærgrød.

Herudover salatbar og smørrebrød. Med forbehold for udsolgte retter.

Kantinen i Viborg er åben på hverdage klokken 07.00 - 09.15; klokken 11.45 - 13.15 og klokken 17.30 - 18.15.

I weekenden og på helligdage er åbningstiden om middagen klokken 11.45 - 13.00, og der er lukket om aftenen.

Kantinen i Kjellerup er åben på hverdage klokken 11.45 - 13.15.

Kantinen i Skive er åben på hverdage fra klokken 11.30 - 13.30.

I Viborg og i Kjellerup er der mulighed for at benytte smørrebrødsautomat uden for kantinens åbningstider.

OBS! Kantinerne tager ikke imod kreditkort.

© skopet udgives af Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup - dels i trykt version, dels elektronisk på hospitalets hjemmeside: “www.regionshospitaletviborg.dk”.

skopet er et internt personaleblad for hospitalets ansatte. Det udkommer hver torsdag.

Deadline for indlæg til skopet: Fredag klokken 12.00 for indlæg til torsdag i næste uge.

Redaktion: Informationsafdelingen: Susanne Overgaard (tlf. direkte: 8927 2593, kalder 7-2593; e-post: “susanne.m.overgaard@Viborg.RM.dk”). Karl Aage Dissing (tlf.

direkte: 8927 2594; e-post: “karl.aage.dissing@Viborg.RM.dk”).

Layout-skabelon: Nida Nielsen.

Sats: Informationsafdelingen.

Foto, hvor intet andet er angivet: Klinisk foto: Lisbeth Justesen (kl. 7.30-14) (tlf. direkte: 8927 2934; e-post: “klinisk.foto@Viborg.RM.dk”). Informationsafdelingen: Nida

Nielsen, (tlf. direkte: 8927 2595; e-post: “nida.nielsen@Viborg.RM.dk”).

Digitaltryk: Born Grafisk Tryk ApS.

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt andre hospitalers personaleblade.

Vi forventer at blive kontaktet inden omtale i dagspressen.

More magazines by this user
Similar magazines