Tyk - Om 3s

3s.dk.linux11.curanetserver.dk

Tyk - Om 3s

• Driftleder Jesper Myrup

• 38 år

• Gift med Carina

• 4 børn


• Henrik Mortensen

Falde Overgård

• 740 søer + klima + slagtesvin 4 gårde

• Blå SPF + Mykoplasma

• I/S med nabo

• 31 prod.grise/årsso

• Faringspct. 92

• 21.000 30kgs grise


• Hjemmeblander/vådfoder

• Eget poltetillæg

• 4 uger i løbe/kontrolstald

• Drætige søer i én ædehvileboks/so

• Intern KS


• 3 Danskere

• 2 Rumænere

• 1 Lejet ind

• 1 I/S

• 1 Formand på deltid


Stod på hylden i 14 dage

Scannerens navn

RENCO LeanMeater (3S)


Tidspunkter for scanning

• Ved indgang i løbestald

• Ved udgang fra løbestald

• (4 uger efter indsættelse)

• Ved indgang i farestald


Opmærkning - Mager


Normal


Fed


Målenøjagtighed


Polte og gylte ”..gør vi ikke noget ved..”


Linda - 6 foderkurver

Farestalden


Søer scannes ved indsættelse og sættes på

passende kurve: normal mell. 15-18 mm

Søer: Mager: Alm.: Tyk:

Dag 1 3,0 FE 2,5 FE 2,5 FE

Dag 2 2,5 FE 2,5 FE 2,5 FE

Dag 3 3,5 FE 3,0 FE 3,0 FE

Dag 4 4,5 FE 3,5 FE 3,5 FE

Dag 5 5,0 FE 4,5 FE 4,0 FE

Dag 7 5,5 FE 4,5 FE 4,5 FE

Dag 8 ad lib. 5,5 FE 4,5 FE

Dag 9 5,5 FE 5,5 FE

Dag 10 6,5 FE 5,5 FE

Dag 11 6,5 FE 6,5 FE

Dag 13 7,5 FE 6,5 FE

Dag 15 8,5 FE 7,5 FE

Dag 16 9,0 stop

stop


Gylte: Mager: Alm.: Tyk:

Inden faring 2,5 FE 2,5 FE 2,5 FE

Dag 1 2,0 FE 2,0 FE 2,0 FE

Dag 2 3,0 FE 2,5 FE 2,5 FE

Dag 3 3,5 FE 3,0 FE 3,0 FE

Dag 4 4,0 FE 3,5 FE 3,5 FE

Dag 5 4,5 FE 4,0 FE 4,0 FE

Dag 7 5,0 FE 4,0 FE 4,0 FE

Dag 8 ad lib. 5,0 FE 5,0 FE

Dag 9 5,0 FE 5,0 FE

Dag 10 5,5 FE 6,0 FE

Dag 11 5,5 FE 6,0 FE

Dag 12 6,0 FE 7,0 FE

Dag 13 7,0 FE stop

Dag 15 8,0 FE

Dag 16 Stop

Scannes ved fravænning og flyttes i løbestalden efter huld: normal mell. 12-15mm


Som hovedregel:

- De magre søer holder huld eller bliver normale.

- De normale søer holder huld.

- De tykke søer malker noget af, men er endnu oftest for tykke v.

udgang af farestald.

- Få søer går i stå med at æde.

- Færre skuldersår, sår ses ofte ved magre eller tykke søer.

- Friske søer som malker godt.


Økonomiberegning

• Konkret eks i én sti:

• +/- 0,1 FE i drægtigheden.

• Et ugehold á 30 søer x 0,1Fe x 117

dage er 351 Fe eller 560,- kr

• For hele besætningen bliver tallet

18.250 Fe eller 29.200,- kr.


• Tilsvarende hvis:

• +/- 1,0 Fe i farestalden i 28 dage - Baseret på

om søerne får lov til at æde løs eller bliver sat på

en kurve med loft.

• Det kan hurtigt blive til 25 Fe pr kuld om man gør

det ene eller andet.

• Hvis man ganger op med antal kuld, ca. 1600

om året, bliver det 40.000 Fe eller 70.000, - kr.


Aktuel nedgang i foderforbrug

300 fes x 700 søer = 210.000 fes x 1,66kr

=348.000 kr/år

Svarende til 498 kr/årsso første år ved os


Yderligere info 3S

• Henrik Lønborg Madsen - mobil 2825 0706

• Frank Krog - mobil 2825 2880

• Johannes Barslund - mobil 2830 3078


Tak for jeres opmærksomhed

Similar magazines