30.07.2013 Views

XG-Masters 2013 – regelsæt

XG-Masters 2013 – regelsæt

XG-Masters 2013 – regelsæt

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>XG</strong>-<strong>Masters</strong> <strong>2013</strong> <strong>–</strong> <strong>regelsæt</strong><br />

Kort om runderne:<br />

Første runde<br />

Der spilles til 17 point i første og anden runde. Første runde består af 10 grupper af 5 spillere, hvor<br />

2 fra hver gruppe går videre. 20 spillere er dermed direkte videre + 1 wildcard der tildeles den spiller<br />

der ikke har klaret cuttet og spillet samlede laveste PR-gennemsnit. Obs: Man skal have spillet alle<br />

sine kampe live og med ur, for at komme i betragtning til et wildcard.<br />

Anden runde<br />

7 grupper af 3 spillere hvor 1 fra hver gruppe går videre + 1 wildcard. Wildcardet tildeles den spiller<br />

der ikke har klaret cuttet og spillet samlede laveste PR-gennemsnit i 2.runde (OBS <strong>–</strong> Man kan kun<br />

tildeles ét wildcard i <strong>XG</strong>M, så har man allerede fået et wildcard efter 1.runde, er man ikke i<br />

betragtning efter 2.runde).<br />

CUP<br />

Cuppen vil bestå af de 8 skrappeste spillere. I cuppen spilles til 13 point og man skal vinde både<br />

kamp og analyse (PR). Ender kampen uafgjort spilles en ny kamp til 7 point. Ender den også<br />

uafgjort spilles til 5, 3, 1, 1, 1 etc., indtil én af spillerne har vundet både kamp og analyse. Kampen<br />

noteres live på stedet af enten TL eller en anden 3. part.<br />

Pointgivning:<br />

Der gives 1 point for vundet analyse/performance rating (PR), 1 point for vundet Match Winning<br />

Chances Cost/MWC (står som total cost i % i summary), og 1 point for vundet kamp. Max er derfor<br />

3 point.


Når puljen er færdigspillet vil der med overvejende sandsynlighed, opstå ligestilling imellem 2 eller<br />

flere spillere i en pulje.<br />

Ligestilling mellem 2 spillere:<br />

Hvis der er ligestilling imellem 2 spillere afgøres stillingen af deres interne opgør, så den der har 2<br />

eller 3 point i det interne opgør er vinderen.<br />

Ligestilling mellem 3 eller flere spillere:<br />

Der kan komme et scenario med ligestilling imellem 3 el flere spillere. Igen ses på interne opgør.<br />

Hvis der f.eks. er 3 spillere med hver 8 point og den ene har vundet over de andre, er han/hun<br />

videre. Er der tale om en fuldstændig ligestilling hvor eksempelvis spiller A har 2 point mod spiller B<br />

der har 2 mod spiller C der har 2 point mod spiller A, vil den/de spillere der har det samlede laveste<br />

PR-snit for den runde (er det f.eks. anden runde er det kun snittet fra 2 runde) gå videre.<br />

Ovenstående regler for pointgivning er kun gældende i gruppespillet. I Cuppen skal man vinde både<br />

kamp og analyse (PR) for at gå videre (se under ”kort om runderne”).<br />

Ligestilling i PR eller MWC<br />

Det er usandsynligt at det sker, men skulle det ske at 2 spillere har spillet lige op i f.eks. PR, vil den<br />

spiller med bedste MWC få point for både MWC og PR. Ligeledes hvis 2 spillere har samme MWC<br />

vil den spiller der har vundet PR få point for både PR og MWC. Skulle det helt usandsynlige ske at<br />

der er lighed i begge parametre, vil alle 3 point gå til den spiller der har vundet kampen.<br />

Ur-regler:<br />

Der er ur-præference, men det anbefales på det kraftigste at alle bruger ur. HVIS en kamp afvikles<br />

uden ur kan det få flere konsekvenser:<br />

Man kan ikke tildeles et wildcard (se mere under format).<br />

Ved ligestilling imellem flere spillere hvor PR sammenlignes, vil man (hvis den ene har spillet<br />

en kamp uden ur) ikke komme i betragtning til at gå videre da der ikke er rimelighed i at<br />

sammenligne PR fra en kamp spillet med ur og en kamp spillet uden ur.<br />

Kampe spillet uden ur er ikke botnormgivende.<br />

Tidsplan:<br />

Indledende gruppe skal afvikles inden 3. juni og anden runde inden 1. august så der er god tid over<br />

ferieperioden. Første runde af cuppen afvikles inden 1. september og de sidste 3 kampe<br />

(semi/finale), aftaler vi når vi kommer dertil.<br />

Hvordan bliver kampene rullet ud?<br />

Bemærk at vi skal rulle langt over 100 kampe ud. Vi kan derfor umuligt rulle ud på fuld<br />

botnormanalyse. Vi laver dog stadig en meget dyb analyse, der lægger meget tæt på<br />

botnormsanalysen PR-mæssigt. Alle kampe der spilles under 3,7 indsender vi pr. automatik til<br />

Bukkjær fra TU, der vil checke den for botnormpotentiale. Hvis en kamp er ekstremt tæt, tæller<br />

vores analyse. Vi begynder med andre ord ikke at rulle noget dybere hvis de f.eks. ligger 0,2 fra<br />

hinanden og det giver lige vilkår for alle parter. Her er et billede af settings i <strong>XG</strong> hvis du selv vil<br />

sætte maskinen op:


OBS: Bear off database bliver 15 checkers over 13 points (og ikke 9 som på billedet)<br />

Spillested:<br />

Deltagerne aftaler selv spillested med præference i København (1000-2720). KBgK vil endvidere<br />

holde åbent et par dage i nogle weekender i løbet af perioden, hvor minimum én TL vil være til<br />

stede. Datoer følger snarest.<br />

Turneringsledelse:<br />

TL Mikkel Gaba, gaba@city.dk, eller Gaba på debatten. Tlf. 61663869.<br />

TL Jan Larsen, jan@jefta.dk eller Mewanna på debatten. Tlf. 40171600.<br />

Kampe sendes senest 3 hverdage efter afvikling til xgmasters@gmail.com<br />

Kampen kan sendes enten som en <strong>XG</strong> fil, eller som en txt fil.<br />

Bemærkninger:<br />

- Live-kampe rates til ratinglisten (onlinekampe rates ikke og udløser ikke resultat hvis anvendt).<br />

- DBgF’s <strong>regelsæt</strong> gælder ved live-kampe.<br />

- Kampe rates på normal vis efter hvem der har vundet kampen isoleret set, og ikke efter hvem der<br />

har vundet PR og MWC.<br />

Et par gode råd:<br />

- Husk at tænde kameraet og sørg for der er strøm på PCén. Det lyder måske lidt banalt, men<br />

begge dele skete flere gange sidste sidste år. Har du/I en 3 part til at notere, så sørg for at<br />

gemme løbende, eller sæt maskinen til at autosave med korte intervaller. Det kan være<br />

frustrerende at sidde midt i en kamp og opdage at man har mistet data.<br />

- Skulle uheldet være ude så ring til TL.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!