mcdiversity - Foreningen Nydansker

foreningen.nydansker.dk

mcdiversity - Foreningen Nydansker

3

6/43

McDonald’s mangfoldighedshistorie

”Det (mangfoldighedsinitiativer, red.) hele er stort set startet nedefra – jo der er en overordnet

politik, men den er først kommet på efter initiativ nedefra… Vi har kommunikeret om det, fortalt

de gode historier, men det er fra de lokale restauranter det oprindelige initiativ er kommet. F.eks.

samarbejdet med døve eller LEV2, det startede fra lokalt initiativ, men det faste samarbejde er nu

initieret fra hovedkontoret”. (Charlotte, McDonald’s Danmark)

Når man spørger i McDonald’s hovedkvarteret, så

er det egentlige mangfoldighedsarbejde startet som

’bottom-up’ initiativer, hvor især de enkelte Franchise

ejere og restaurantchefer har været proaktive i forhold

til at ansætte mere marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet

3 . Dette gav sig især udslag under opsvinget

i midt 00’erne, hvor manglen på arbejdskraft aktualiserede

denne rekrutteringsform. Dog har den såkaldte

’sociale ansvarlighed’ i forhold til rekrutteringspraksisser

holdt ved og der er en stigende opfattelse af, at

der ikke udelukkende er tale om social ansvarlighed,

men også sund forretningslogik i forhold til at få en

loyal, hårdtarbejdende og en mere ’moden’ medarbejdergruppe

ind gennem rekruttering på særlige vilkår.

Især medarbejdere med flygtninge- og indvandrerbaggrund

er umiddelbart lidt ældre end gennemsnittet i

McDonald’s, med rig livs- og erhvervserfaring samt evt.

uddannelse fra andre kulturkredse. Dette ses bl.a. på

Sjælland, som et væsentligt supplement til den meget

unge medarbejderstab, der ellers dominerer McDonald’s

restauranter. Eller som Slavoj (som selv har ukrainsk

baggrund), restaurantchef i København, fortæller:

”… hvis jeg har valget mellem en bhutaner eller en person

fra et østland og så en dansker, så vil jeg vælge en

blandt de første to ... arbejdsmoralen er højere og man

er vant til at arbejde hårdere i disse lande”. Slavoj har

landets højeste aldersgennemsnit blandt sine medarbejdere

og han anslår, at ca. 70 – 80 pct. af medarbejderne

har anden etnisk baggrund end dansk. Blandt andet har

seks ud af otte managers anden etnisk baggrund end

dansk.

Uden undtagelse har alle de syv besøgte restauranter

en, to eller tre nylige historier om succesfulde ansættelser

af nydanske medarbejdere på særlige vilkår (bl.a.

i sprogpraktik eller løntilskud mv.), hvoraf størstedelen er

rekrutteret gennem det lokale jobcenter eller sprogskole.

Flere steder gentager historien sig om, at en given medarbejder

blev ansat på særlige vilkår med meget ringe

dansk kundskaber ”… og nu er han månedens medarbejder.

Alle taler om Naders positive udvikling”, som Claudia

rekrutteringsansvarlig fra Sjælland, fortæller om et ansat,

der startede i sprogpraktik. Et andet eksempel er Nazir

fra Nordjylland: ”Nazir havde vist aldrig søgt ind, hvis

det ikke havde været for jobcenteret. Han blev bedste

medarbejder i 2010”, beretter restaurantchef Jens.

Disse ’bottom-up’ praksisser divergerer fra område til

område og fra franchisetager til franchisetager alt efter

de lokale forudsætninger 4 : Der er eksempler på ansættelser

af fysisk og psykisk handicappede, døve og

autister samt sågar en hjemløs på flex-ordninger, unge

med kriminel baggrund, langtidsledige, skoletrætte unge

samt bred rekruttering af medarbejdere med flygtninge

og indvandrerbaggrund i forbindelse med sprogpraktik,

lønstilskud og praktik ordninger. Enkelte restauranter er

udnævnt virksomhedscenter i samarbejde med et lokalt

jobcenter. Væsentligt i denne forbindelse er at bemærke,

at medarbejdere, der ansættes i McDonald’s på særlig

vilkår som regel tilbydes et ordinært job, når den særlige

introduktionsperiode er udløbet. Det er oplevelsen,

at McDonald’s er gode til at fastholde og få effektive

medarbejder ud af disse ellers marginaliserede grupper

på arbejdsmarkedet 5 . Det skal bemærkes, at det ikke

er en nødvendighed at kunne tale dansk på ansættelsestidspunktet

i McDonald’s – der er dog et krav om

progression i danskkundskaber på længere sigt 6 .

Det skal bemærkes, at alle de restauranter jeg besøgte

har flere medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund

som led i almindelig rekrutteringspraksis. ”Vi ser ikke på

baggrunden - men indstillingen til arbejde. Vi har plads

til alle”, som Poul fra Midtjylland bemærker, hvilket er en

indstilling, der går igen gennem alle interviewene med

rekrutteringsansvarlige, restaurantchefer og franchisetagere.

Nydanske medarbejdere ansat på almindelige

vilkår fremgår ikke specifikt af undersøgelsen, der primært

fokuserer på nydanske medarbejdere ansat på

særlige vilkår. Dette skyldes først og fremmest, er det

umiddelbart er i relation til medarbejdere ansat på særlige

vilkår, at McDonald’s mangfoldighedspraksis bliver særlig

synlig og forstærket. For det andet skyldes det, at restaurantchefer

og medarbejdere generelt insisterer på ikke at

mcdiversity

More magazines by this user
Similar magazines