Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 2. marts kl. 14:00 - Odden Kirke

oddenkirke.dk

Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 2. marts kl. 14:00 - Odden Kirke

KIRKEBLADET

V I N T E R F O R Å R · 2 0 1 3 · H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N

Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 2. marts kl. 14:00


Højby Sogn

Sognepræst

Jan C. Jacobsen

Højby Hovedgade 44

4573 Højby

Tlf. 59 30 22 68

E-Mail: jcj@km.dk

Kontortid: Træffes bedst om

formiddagen eller efter aftale.

Mandage fri!

Graver

Gert Bøgely

”Graverhuset”

Bag Kirken 5

4573 Højby

Tlf.59 30 40 49.

Træffes bedst på kontoret

hverdage mellem 12:30-13:30.

Formand for

menighedsrådet

Grethe Skovgård

Tlf. 30 11 30 85

Kirkeværge

Niels-Erik Bøtker Skov

Tlf. 59 30 30 02

Kasserer

Yvonne Nielsen

Ved Hjulet 6

4560 Vig

Tlf. 28 34 20 18

Kirkebilen

Kører til alle gudstjenester. Ring

dagen før til Strandlyst Taxa v/

Ole Lind, tlf. 40 25 06 06 og bestil

kørsel.

Kirkekaffe

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe

i Menighedshuset, Bag Kirken 5

på følgende søndage: Den 17.

februar; 17. marts; 21. april og

12. maj.

Menighedsrådsmøder

Alle møder afholdes i Menighedshuset,

Bag Kirken 5 kl. 19:00

følgende tirsdage:

Den d.5. februar, 12. marts; 9.

april; 14. maj; 11. juni og 13.

august.

Menighedens sensommerudflugt

Lørdag den 1. september 2012

Den dag besøgte vi Torup kirke og så bagefter Økolandsbyen i Torup ved Hundested. Senere inviterede præstefamilien

til kaffe og kage i deres nye hjem i Kikhavn, og vi afsluttede dagen med en spadseretur til stranden i

det smukke sensommervejr.

Konfirmandernes besøg i

Roskilde Domkirke

Onsdag den 7. november 2012 var konfirmanderne inviteret af biskoppen til konfirmandtræf og gudstjeneste

i Roskilde Domkirke sammen med konfirmander fra hele Roskilde Stift.

Ved ankomsten til Roskilde Domkirke deltog

konfirmanderne i rollespil med udgangspunkt i

Jesu liv. Konfirmanderne blev klædt ud som Jesu

disciple og blev stillet overfor etiske dilemmaer,

hvor de kristne idealer og fortællinger blev sat på

spidsen.

De fik også lejlighed til at deltage i en samtale om

medlidenhed, hvor en rollespiller var udklædt

som den barmhjertige samaritaner.

F.eks. skulle de give deres bud på, hvor mange

stokkeslag en forbryder skulle have.

Konfirmanderne

blev under forløbet

ledt rundt i

domkirken og fik set

steder, som normalt

ikke er åbne for

offentligheden.

Inden gudstjenesten

startede, blev

konfirmanderne

tegnet med korsets

tegn på panden med en selvlysende creme.

Under gudstjenesten

oplevede vi,

sammen med

konfirmanderne et

forrygende lysshow

på domkirkens

hvælvinger, og

korsene på deres

pander lyste op i mørket. Til slut modtog vi

velsignelsen.


Kirkespil

Frank læser spøgelseshistorie

3. søndag i advent opførte konfirmanderne under gudstjenesten

kirkespillet ”Jul i Højby og andre steder”. Lørdagen før havde vi

generalprøve, og om aftenen fortalte Frank Østergaard spøgelseshistorier

for konfirmanderne i kirken.

Julesangs

aften

Tirsdag den 18. december 2012 om

aftenen havde vi for første gang

en stemningsfuld julesangsaften i

kirkens tårnrum.

Familiegudstjeneste / Konfirmandgospelgudstjeneste i Nykøbing

kirke

Søndag den 3. februar kl. 11:00 afholdes fælles familie- og konfirmandgospelgudstjeneste,

hvor konfirmanderne og præsterne fra det nordlige Odsherred

medvirker sammen med dirigent og gospelkorleder Laura Kjærgaard.

Fastelavn

Fastelavnsgudstjeneste / familiegudstjeneste

Søndag den 10. februar kl.14.00 holder vi fastelavnsgudstjeneste /

familiegudstjeneste. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning for børn og

voksne Bag Kirken 5. I Menighedshuset serveres varme drikke m.m. Alle er

velkomne, også til at møde udklædte i kirken.

Minikonfirmander i

Højby kirke

Minikonfirmanderne starter fredag den 22.

februar kl. 14:00 i Menighedshuset, bag

Kirken 5.

Så er der igen minikonfirmander for 3.

klasse på fredage fra kl. 14-17 i ugerne

8+9+10+11+12.

Ud over at lege og lytte til fortællinger og tale

sammen, skal vi også høre om dåb, altergang (nadver) og påske. Hver

gang afslutter vi i kirken med en andagt kl. 16:30.

En god start på en weekend kan være at komme til andagt i Højby kirke

efter en måske travl uge.

I forbindelse med minikonfirmandundervisningen afholdes således

andagter på følgende fredage kl. 16:30: Den 22. februar; 1. marts; 8.

marts; 15. marts og 22. marts. Efter andagten den 22. marts inviterer

menighedsrådet til en mindre anretning i tårnrummet.

Babysalmesang

Med start torsdag den 7. marts

kl.10-10:45

Hold for forældre og børn 0-12

mdr. Sammen med bamsen Ursula går vi

på opdagelse i kirkerummet.

På vejen rundt synger vi sange og salmer,

ledsaget af fagter eller enkle dansetrin.

Vi møder også aben Osvald, der vågner

hver torsdag....... Klokkespil, rasleæg, leg

med tørklæder, smuk musik og sæbebobler indgår som elementer i

babysalmesang, hvor kirken er rammen om glæden ved fordybelse og

nærvær for børn og voksne.

Tidspunkt: torsdage kl. 10- 10.45, efterfulgt af kaffe i Menighedshuset.

Første gang er torsdag den 7.marts.

Pris: kr. 160 for 8 gange. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at

deltage. Tilmelding og nærmere oplysninger hos organist Lene Søndergård,

tlf. 59 30 48 16/ 24 64 18 25. svendsdatter@gmail.com

Påske

Oplev påskens drama i Højby kirke.

Palmesøndag den 24. marts kl. 10:30.

Gudstjeneste.

Skærtorsdag den 28. marts kl. 19:30.

Gudstjeneste. Vi afslutter gudstjenesten med

at nyde et fælles symbolsk måltid i kirkens Sarah Elgeti Påske lørdag aften

tårnrum.

Langfredag den 29. marts kl. xx Gudstjeneste.

Påskelørdag aften den 30. marts kl. 20:00

Liturgisk gudstjeneste, hvor bøn, tekstlæsning, salmer og musik danner

optakt til påskens glæde.

I år vil Sarah Elgeti, Holbæk medvirke ved gudstjenesten.

Sarah er fortrinsvis kendt som jazz-saxofonist med egen kvintet,

men behersker også klarinet og tværfløjte, som hun vil spille ved

denne lejlighed.

Påskedag den 31. marts kl. 10:30 Gudstjeneste.

2. påskedag den 1. april kl. 10:30 Gudstjeneste.

Kranse på gravstederne.

Foråret står for døren, og vi skal til at klippe hæk, og i den

forbindelse vil gran og kranse blive taget væk.

Har man et ønske om at genbruge de kranse, der er lagt

ud på gravstederne, bedes de fjernet senest den 25. februar

2013. I modsat fald bliver kirkegårdspersonalet nødt til at fjerne dem.

Venlig hilsen

Graver Gert Bøgely


Lumsås

Sogn

Sognepræst

Sten Hartung

Stenstrupvej 69, Lumsås

4500 Nykøbing Sj.

Tlf. 59 32 10 72/59 91 41 20

Træffes bedst ons.-fre. kl. 10-

11 og endvidere efter aftale.

Træffes deslige tirs. kl. 10-11

på tlf. 59 91 41 20. Mandag er

fridag. E-mail: shj@km.dk

Hjemmeside:

www.lumsaaskirke.dk

Graver:

Bolette Rantzau Masukume

Graverhuset, Oddenvej 79A

Tlf. 59 31 18 78

E-mail: masukumebolette@

mail.dk

Kirkeværge:

Bent N. Hansen

Oddenvej 68, Sonnerup

Tlf. 59 32 0509

E-mail: rapzan@hotmail.dk

Kasserer:

Niels Peter Hansen

Oddenvej 200B, Lumsås

Tlf. 59 32 17 28

E-mail:

lumsbakhan@mail.tele.dk

Formand:

Jette Greve

Oddenvej 97, Lumsås

Tlf: 59 31 10 36

E-mail:

jette.greve@hotmail.com

Organist:

Olav Haugland

Højby Hovedgade 9

4573 Højby

Tlf. 56 31 51 68

E-mail:

haugland@orgelbyggerhuset.dk

Kirkekaffe

Der er kirkekaffe/te i våbenhuset

efter højmessen på følgende

søndage kl. 10.30:

17/2, 24/3, 26/4.

Sogne-café

i Sognegården.

Jo, du læste skam rigtigt !

Menighedshuset har skiftet navn til Sognegården.

Og eftermiddagsmøderne har efter mange år under denne titel skiftet navn til Sogne-café.

Men indholdet vil fortsat være det samme, som menigheden er fortrolig med og holder af:

Vi hører et godt foredrag, som kaster lys over livet, vi drikker kaffe med noget godt brød til,

og ikke mindst synger vi fra Højskolesangbogen til akkompagnement af organist Olav Haugland.

Der er tre sognecafémøder i forårssænonen og de

finder sted torsdage kl. 14-16.

Torsdag den 7. februar kl. 14:

”Mit liv med opera”.

Vi får besøg af kgl. operasanger Børge Nielsen, Vallekilde, som vil

fortælle om et liv fyldt med glæden over opera.

Børge Nielsen er uddannet på Det kgl. Teaters Operaakademi

med afgangseksamen i 1979. Han var i en årrække ansat ved Den

jyske Opera samt i Radiokoret, og har siden 1992 været ansat ved

Det kgl. Teaters operakor med et utal af mindre roller på sit CV.

I 2002 var han den entusiastiske stifter af ”Opera i provinsen”,

hvor han er kunstnerisk leder. Han modtog i 2011 Odsherred

Kommunes Kulturpris for sit store arbejde med at bringe opera

ud til folket.

Torsdag den 7. marts kl. 14:

Se dagspressen og kirkens hjemmeside.

Torsdag den 4. april kl. 14:

”Fra eliteroer til sognepræst”

Sognepræst Anna Helleberg Kluge fra Sct. Povls Kirke i Korsør

kommer og fortæller om sit karriereskift fra eliteroer til sognepræst.

I tre år trænede hun målrettet for at komme med til OL i Sydney,

men det glippede, da hendes makker sprang fra i sidste øjeblik.

Siden traf hun en beslutning om ikke at gå videre ad sportens

vej, da hun var ved at bukke under for det pres hun lagde på sig

selv.

Og valgte siden en vej, som handler om noget helt andet end

præstation.

Sangeftermiddage:

Børge Nielsen

Anna Helleberg Kluge

Lumsås Kirkes menighed er en meget sangglad menighed – heldigvis for det ! Det er en stor berigelse for

menighedslivet.

Og fordi mange af os elsker at synge af karsken bælg, afholder vi i forårssæsonen 2 sangeftermiddage, nemlig

på følgende datoer og tidspunkter:

Torsdag den 21. februar kl. 14:

Tema: ”Salmer vi aldrig synger”.

Der er salmer i salmebogen, som aldrig bruges til gudstjenesterne.

Af så mange grunde. Vi giver os i kast med nogle af disse salmer, måske er der noget nyt og spændende at

hente ?

Torsdag den 21. marts kl. 14:

Tema: ”Forårets salmer og sange”.

HUSK at sangeftermiddagene altid begynder i kirken.

Derefter går vi ned i Sognegården og drikker kaffe, hvorefter vi således styrket kaster os over at synge fra

Højskolesangbogen.


Unge

familiers

Kirke

Liv og glade dage i Sognegården.

Fællesspisning, legende børn

og kærligt samvær mellem de

voksne.

Unge familiers Kirke kom godt

fra start i efteråret. Det var dejligt

at mærke opbakningen fra sognets børnefamilier – mange gjorde en

stor indsats for, at det hele skulle klappe, både blandt deltagerne og

kirkens personale.

Unge familiers Kirke kører videre i forårssæsonen.

Det sker på følgende datoer:

Onsdag den 20. februar kl. 17

Onsdag den 20. marts kl. 17

Vi begynder i kirken, hvor der er en kort, børne- og familievenlig gudstjeneste

og fortsætter derefter til sognegården, hvor vi spiser sammen.

Unge familiers Kirke er et åbent fællesskab, hvor alle er velkomne.

Forhåndstilmelding nødvendig til sognepræst Sten Hartung på mail:

shj@km.dk

Kyndelmissegudstjenesten finder traditionen tro sted lørdag

den 2. februar kl. 17. Fløjtenisten Linnéa Villén kommer og

spiller en række smukke og stemningsfulde solostykker for fløjte

og vi skal høre evangeliet om Jesu fremstilling i Templet, hvor

den gamle Simeon når at se Guds Søn, inden han ”farer hen” –

en varm beretning med næring for vinterfrosne sjæle.

Konfirmandgospel

Weekenden den 2.-3. februar er der i Nykøbing Kirke gospelworkshop

for alle konfirmanderne i Det nordlige Odsherred. Instruktør er Laura

Kjærgaard, som i 2008 blev nr. 2 i TV-programmet X-faktor og vandt

anerkendelse for sin smukke, stærke stemme og fine udstråling.

Lørdag 2. februar kl. 10-15 instruerer Laura de unge i en række gospels,

og søndag 3. februar kl. 11 viser de så ved en gudstjeneste i Nykøbing

Kirke, hvad de har lært.

Fastelavn

Fastelavnsgudstjenesten, som er

en rytmisk gudstjeneste, finder

i år sted søndag den 10.

februar kl. 14. Som sidste år

er det sangerinden Signe Eurén

Mortensen fra Højby, som er forsanger

og hun akkompagneres af

Hans Henrik Olesen på keyboard.

Efter gudstjenesten, som er tilrettelagt

for både store og små, fortsættes

til Forsamlingshuset, hvor

Gymnastikforeningen står for

det traditionelle, familievenlige

arrangement med tøndeslagning,

kostumekonkurrence og varm

kakao med fastelavnsboller til. Signe Eurén

Kirkefilm i Vig Bio

Fra biografens mørke

formidles håbet…

Igen i år inviterer Ods

og Skippinge provsti til

kirkefilm i Vig bio for hele

provstiet. Årets kirkefilm

er Mads Matthiesens

film 10 timer til Paradis,

der vandt den kirkelige

filmpris Gabriel i 2012.

10 timer til Paradis handler

om bodybuilderen

Dennis, der som 38-årig

stadig hos sin mor. Dennis

føler sig hæmmet af

at bo hjemme, men han

har også svært ved at

bryde de trygge rammer, og han kan ikke rigtigt finde ud af det med

kvinder. En dag viser Dennis’ morbror stolt sin nye thailandske kone

frem, og Dennis beslutter sig for selv at rejse til Thailand for selv at

finde en kæreste. 10 timer til Paradis er en film om kærlighedens

udfordringer.

Filmen vises i Vig Bio lørdag den 2. marts kl. 14:00. Efterfølgende vil

der være et foredrag om filmen ved instruktøren Mads Matthiesen

samt kaffe og kage.

Der er egenbetaling på 50 kr., som betales kontant ved indgangen.

Dette beløb dækker hele arrangementet.

Da der kun er et begrænset antal pladser foregår tilmeldingen efter

først til mølle princippet. Tilmeldingen skal ske direkte til provstikontoret:

Ods og Skippinge Provsti

Vesterbro 4, 4500 Nykøbing, Tlf. 59 91 90 06

Fællesspisning Skærtorsdag.

Traditionen tro indbyder menighedsrådet til fællesspisning efter

skærtorsdagsgudstjenesten torsdag den 28. marts kl. 17.

En lille ændring er, at spisningen i år flyttes fra kirken til sognegården,

hvor der er bedre plads og bedre køkken- og toiletfaciliteter.

Deltagelse i spisningen koster kr. 50, - og da der kun er 40 pladser,

er tilmelding nødvendig til menighedsrådsformand Jette Greve på

59 31 10 36 senest den 24. marts 2013.


Odden Sogn

Sognepræst

Præstestrædet 7, 4583 Sj. Odde

Tlf. 59 32 62 96/21 57 48 28

Træffes bedst tirsdag-fredag kl.

9-10, og i øvrigt efter aftale.

Mandag er fridag.

E-mail: camu@km.dk

Graver:

Finn Larsen. Tlf. 59 32 61 23

Menighedsrådsformand:

Jørgen Revsbech Hansen

Smedestrædet 6, Overby, 4583

Sj. Odde. Tlf. 59 32 74 17

Kirkeværge:

Lenda Petersen Thoustrupvej

10, 4583 Sj. Odde.

Tlf. 59 32 64 32 eller Otto

Jensen. Tlf. 59 32 65 29

Kasserer:

Alice Sarp Tlf. 59 30 60 38

Husk det nu!

Odden kirke

er på nettet!

Find os på facebook,


www.oddenkirke.dk

og

www.oddenportalen.dk

Skiftedag på Odden

Det er skiftedag på Odden. Vi skal have ny brugsuddeler, skoleinspektør og ikke mindst præst

Efter at have gjort en fantastisk indsats var det slut 31/12-12 og vi vil alle her i sognet tænke tilbage på otte

dejlige år med Camilla, Lars, Emma og Carl i præsteboligen, og vi ønsker, dem alt godt, derinde i Hvidovre,

hvor Camilla blev indsat i Strandmarkskirken d. 13. januar.

Nu er stillingen som sognepræst på Odden opslået ledig med ansøgningsfrist d. 28/1-13.

De første interesserede ansøgere har vist sig, og i februar skal vi så ud og høre nogle kandidater prædike i

områdets kirker. Det bliver for en sluttet kreds, men vi vil gøre vort bedste for at få en god præst, vi alle kan

li`og (det har jo lykkedes før)så regner vi med, at første april har vi en ny person i præstegården.

Den skal males overalt og have ordnet gulv i kontoret, så den skal nok blive klar. D. 14. januar havde vi

første møde med håndværkere og arkitekt , for nu er det alvor. Vores nye orgel, som vi har drømt om i tyve

år, er ved at være klar til at blive opstillet i kirken, og det betyder, at vi får svært ved at gennemføre kirkelige

handlinger, altså begravelser fra den 6/2 til den 15/2 og igen fra 11/3 til 22/3. Hvis man i perioden fra

februar til maj vil giftes i kirken må man undvære orgelbruset.

Måske bliver vi også nødt til at aflyse en enkelt gudstjeneste, men det vil blive annonceret.

Der bliver heller ingen formiddagsmøder i præstegården i den præsteløse tid, men vi regner med at vende

stærkt tilbage.

Vi skal nok orientere på hjemmesiden og i aviserne.

Odden menighedsråd

Søndag den 30. december holdt sognepræst Camilla Munch afskedsgudstjeneste i en propfyldt Odden

Kirke.

Og bagefter var der reception i Forsamlingshuset, hvor der var mange varme taler, og hvor

sognebørnene havde mulighed for at tage afsked med deres utroligt afholdte præst.


Tak - og farvel.

På trods af, at det er to uger siden jeg

holdt min afskedsgudstjeneste på

Odden, og derved ophørte med at være

Oddens præst, har jeg fået lov til at sige

farvel – og tak – endnu engang her i

kirkebladet. Det føles godt. Som stadig

at holde lidt fast – og høre lidt til – i

det sogn, som jeg har været så glad for

at være præst i – og præst for.

Det har været otte fantastiske år for

mig som præst. Jeg har elsket at være

i kirken fra første gang jeg trådte ind

i den. Odden kirke har en helt særlig

evne til at byde mennesker indenfor, - og altså også præster. Tit og ofte har

kirkegængere sagt, at kirken er hyggelig, at der er en god stemning i rummet,

og det har jeg selv følt og søgt at viderebringe. Det har været en fornøjelse at

forkynde evangeliets glade budskab dér.

Jeg har følt mig hjemme i kirken, på Odden, blandt gamle odboer og tilflyttere

som mig selv. Mine otte år er gået utroligt hurtigt. Kun ved at kigge på

mine børn, har jeg kunnet se, at tiden ikke er stået stille. (Når jeg har set på

mig selv i spejlet, har jeg taget brillerne af, for så kan jeg ikke så tydeligt se,

hvor hårdt tidens tand bider.)

Alligevel tænkte jeg, da jeg kørte rundt, mine sidste uger på Odden, at jeg på

de otte år nærmest havde fået en historie med hvert eneste hus i sognet. Dåb,

konfirmation, vielse eller begravelse. Kirken har stadig vigtige anknytningspunkter

i menneskers liv, og jeg er blevet taget godt i mod som kirkens

’udsending’. Mange tak for det. Det har betydet alt, for den måde jeg har

kunnet gøre mit arbejde på.

Som præst er man meget afhængig af, at ikke bare menigheden tager imod

en, men også at kirkens medarbejdere og menighedsråd, - alle, der er frivilligt

engageret i og omkring i kirken, bakker op og støtter.

Jeg tænker, at det er på sin plads her, at fortælle alle der får og læser kirkebladet,

at Odden kirke er utrolig privilegeret ved at have medarbejdere og råd,

samt frivillige kræfter, der vil så meget for kirken, og løfter et kæmpe arbejde

med en stor, stor kærlighed.

Det er meget vigtigt for sognet, at det er sådan. For det er helt afgørende for

den stemning og arbejdsglæde, der skinner igennem, når kirkens rum skal

bruges f. eks til kirkelige handlinger. Jeg har nydt godt af det, og ved at det

samme vil gøre sig gældende, når min afløser er fundet. Men igen, husk at

sætte pris på det!

Efter otte år har jeg følt, at jeg var parat til at prøve nyt. Det samme var min

familie. Vi er ikke blevet trætte af Odden, og jeg kan stadig få et sug i maven

af længsel efter udsigten over Sejerøbugten eller synet af Gnibens spids der

glider i Kattegat, når man ser det fra Ebbeløkke bakke. Jeg tager mig i at hilse

på alle i Føtex i Hvidovre, for det er jeg vant til at man gør, - og jeg inkasserer

mange overraskede smil, når jeg smiler og nikker til dem jeg passerer.

Hvis man kan få et sted i blodet, har jeg fået Odden i blodet, og det kommer

nok aldrig til at forsvinde. Men jeg tror, at den ballast jeg har med fra spidsen

af Vestsjælland vil være mig en stor hjælp og en døråbner fremover.

Vi er landet godt i Hvidovre, hele familien. Børnene er begyndt i deres nye

skole, og det er godt. Vi vader stadig rundt i flyttekasser, for det tager lang til at

pakke et hjem ud. Men vi er i gang – og er glade for at vores ønske om nye

udfordringer er blevet opfyldt. Jeg er blevet en del af et præsteteam, i en stor

kirke – og nyder at lære alle de mange nye mennesker og traditioner her at

kende.

Der ligger nu et stort og spændende arbejde foran menighedsrådet på Odden.

De skal vælge en ny præst. Jeg ved at de vil gøre det godt, og jeg håber, at alle

vil tage i mod min afløser med så stor selvfølge, som jeg er blevet taget i mod

med.

Her til slut vil jeg sige tak til de mange som var med ved min afskedsgudstjeneste

– og den dejlige reception i forsamlingshuset. Det var en stor dag, og jeg

tænker tilbage på med stor glæde. Tak for de mange smukke ord og gaver jeg

fik med mig. Jeg er meget taknemmelig for alt.

Så tak, og farvel – og på gensyn.

Flyvergraven

Tre engelske piloter fra Royal Air

Force(RAF) styrtede i 1944 ned

over Sejerøbugten. Ved den første

pilots begravelse deltog alle i

sognet, og blomsterne på kisten

var i smukke RAF farver.

Det var dengang pastor Petri var

præst på Odden, hvilket han var

i 34 år. Tyskerne brokkede sig

gevaldigt over alt dette, og forbød

jordpåkastelse og klokkeringning

for englændere. Det så man nu

stort på.

Alligevel, ved den næste pilots begravelse,

var man opmærksom på ikke at tiltrække sig tyskernes vrede,

men der blev ringet med klokkerne som traditionen er efter jordpåkastelsen

på Odden.

Igen brokkede tyskerne sig og spurgte, hvorfor graveren ringede med

klokkerne: "Jamen, jeg ringer jo bare solen ned", sagde han.

De forbød præsten at deltage fremover.

Da den tredje pilot skulle begraves forklædte præsten sig som graver og

kunne dermed alligevel foretage jordpåkastelsen.

- Sådan er odboerne kendte for, med et smil, at omgå reglerne....

Kalkmalerierne

I hu kom døen (d.v.s døden) med sin bue

kommer snart oc vil di skjue (d.v.s dig skyde)

Det er ikke tilfældig symbolik, når to storke, hvoraf den ene har

en hugorm i næbbet er placeret over døden. Storken har flere

symbolværdier. Som slangedræber er den et Kristus symbol, kvindens

sæd, der skal knuse slanges hoved (jvnf. 1. mosebog 3,15).

Storken opfattes tillige som troskabens og kærlighedens fugl,

hvilket er endnu en nærliggende grund til at se den som Kristus

symbol. Hele kompositionen er at gøre sig klart: Bestandigt truet

af døden er vi helt og holdent prisgivet Kristus, dødens overmand.

Andre kalkmalerier i kirken, som desværre var i så dårlig stand,

så det blev kalket over igen, kan nævnes: I sydsiden under vestre

hvælv en rytter, i øst hvælvet, barnet i stalden og de vise mænd,

en luthersk altergang og muligvis en dommedagsscene.


Gudstjeneste

Højby

Kirke

Lumsås

Kirke

Odden

Kirke

3. februar

Seksagesima Fælles konfirmandgospelgt. i Nykøbing Kirke kl. 11.00

10. februar

Fastelavn 14.00 JJ 14.00 SH 10.30 JJ

17. februar

1. s. i fasten 10.30 JJ 1) 10.30 SH 1) 09.00 HAJ

24. februar

2. s. i fasten 09.00 SH 10.30 SH 10.30 CKT

3. marts

3. s. i fasten 10.30 JJ 10.30 SH 09.00 JJ

10. marts

Midfaste 09.00 HBN 09.00 SH 10.30 NW

17. marts

Mariæ bebudelse 09.00 JJ 1) 10.30 JJ 09.00 CKT

24. marts

Palmesøndag 10.30 JJ 10.30 SH 1) 09.00 SH

28. marts

Skærtorsdag 19.30 JJ 17.00 SH 19.30 NW

29. marts

Langfredag 10.30 NW 09.00 CKT 09.00 NW

30. marts

Påskeaften 20.00 JJ

31. marts

Påskedag 10.30 JJ 10.30 SH 10.30 NW

1. april

2. påskedag 10.30 JJ 09.00 SH 09.00 JJ

7. april

1. s. e. påske 10.30 JJ 09.00 SH NN

14. april

2. s. e. påske 09.00 SH 10.30 SH NN

21. april

3.s.e. påske 10.30 JJ 1) NN NN

26. april

Store Bededag 10+12 JJ 2) 10.30 SH 1) 10.30 NN

28. april

4.s.e. påske 10.30 JJ 10.30 SH 2) NN

5. maj

5.s.e. påske 10.30 JJ 2) 10.30 SH 10.30 NN(K)

9. maj

Kr. Himmelfartsdag 09.00 SH 10.30 SH 10.30 NN(K)

12. maj

6.s.e. påske 10.30 JJ 1) 09.00 SH NN

19. maj

Pinsedag 10.30 JJ 10.30 SH 10.30 NN

20. maj

2. pinsedag 10.30 JJ 09.00 JJ NN

26. maj

Trinitatis 10.30 JJ 10.30 SH NN

HBN = Henrik Bundgård Nielsen

HAJ = Hans Anker Jørgensen

CKT = Caroline Kollenberg Thisted

NW = Niels Willert

1) Kirkekaffe 2) Konfirmation

Trundholm Tryk 59 31 50 03

Hvordan gør man?

Fødsel

Anmeldes til sognepræsten i

bopælssognet. Evt. omsorgs- og

ansvarserklæring afleveres sammen

med forældrenes fødselsanmeldelse.

Dødsfald

Anmeldes hurtigst muligt til

sognepræsten i afdødes sogn/

kirkedistrikt. Sognepræsten,

bedemanden eller lægen/

hospitalet udleverer anmeldelsesblanket.

I Højby sogn udfærdiges den

sammen med sognepræsten.

Begravelse/bisættelse

Henvendelse sker til den præst,

som skal foretage handlingen.

Dåb

Aftales med den præst, der skal

foretage dåben.

Navngivning

Henvendelse til sognepræsten

i fødesognet senest 1/2 år efter

barnets fødsel.

Navneændring

Henvendelse til sognepræsten i

bopælssognet.

Vielse

Henvendelse til den præst, som

skal foretage vielsen. Før vielsen

skal der forelægges en prøvelsesattest,

som har en gyldighed

på 4 mdr.

Folkeregisteret, hvor man bor,

udsteder attesten.

Kirkefilm i Vig Bio

10 timer til Paradis

Filmen vises i Vig Bio lørdag den

2. marts kl. 14:00. Efterfølgende

vil der være et foredrag om

filmen ved instruktøren Mads

Matthiesen samt kaffe og kage.

Der er egenbetaling på 50 kr.,

som betales kontant ved indgangen.

Dette beløb dækker hele

arrangementet.

Da der kun er et begrænset antal

pladser foregår tilmeldingen

efter først til mølle princippet.

Tilmeldingen skal ske direkte til

provstikontoret:

Ods og Skippinge Provsti

Vesterbro 4, 4500 Nykøbing, Tlf.

59 91 90 06

More magazines by this user
Similar magazines