Kirkebladet for Langeland og Strynø - Longelse Kirke

longelsekirke.dk

Kirkebladet for Langeland og Strynø - Longelse Kirke

Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September · Oktober · November 2010


2 Hvad skal jeg gøre ved... Vejledning og indholdsfortegnelse Fødsel: Senest 14 dage efter fødslen afleveres den udfyldte og underskrevne fødselsanmeldelse enten til præsten eller på kirkekontoret. Er forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, vedlægges den udfyldte og underskrevne omsorgs- og ansvarserklæring. Hvis der ikke ønskes fælles forældremyndighed, udfyldes blanketten ”anerkendendelse af faderskab”, som sendes til statsforvaltningen. Navngivelse/dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved navngivelse på kirkekontoret/kordegnekontoret, digitalt eller ved dåb. M.h.t. dåb aftales nærmere med sognepræsten vedrørende navn, faddere m.m. Der skal være mindst 2 faddere, højst 5 og kravene til disse er, at de skal være døbt og være nået konfirmationsalderen. Navneændring: Navneændring sker ved henvendelse til præstekontoret/kordegnekontoret eller digitalt. Reglerne samt skema’er kan hentes på præstekontoret/kordegnekontoret eller på personregistreringssiden. Der er et gebyr på 460 kr. på navneændringer. Dog betales ikke gebyr ved ansøgning om navneændring, der finder sted i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring. Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfirmeret i det pastorat, hvor man kirkeligt hører hjemme. Undervisningen ligger fra september til maj. Vielse: Vielse aftales med præsten. Med til præsten skal bringes en prøvelsesattest, som udstedes ved henvendelse til bopælskommunen. Den må ikke være udstedt mere end 4 måneder før vielsen finder sted. Ved bryllup skal der være to vidner tilstede. Begravelse: Sognepræsten er begravelsesmyndighed og senest to hverdage efter dødsfaldet skal dette anmeldes til præstekontoret/kordegnekontoret. Dette kan evt. ske gennem bedemand. Ønsker man en kirkelig begravelse/bisættelse aftales de nærmere omstændigheder for højtideligheden med præsten. Graveren vil være behjælpelig med valg af gravsted. Attester: Attester udstedes ved henvendelse til nærmeste præst eller kirkekontor. Legitimation skal forevises. Alle ansøgningsblanketter og digitale anmeldelser findes på www.personregistrering.dk Man er dog altid velkommen til at få vejledning hos præst eller kordegn. Langelands provsti Langelands provstikontor, Bellevue 3 C, 5900 Rudkøbing ☎ 62501188, fax 62502280, mail: langelands.provsti@km.dk Provstisekretær Birgit Pedersen træffes på kontoret tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00, mail: bped@km.dk Provst Anders Hauge, Marstal vil være på kontoret hver tirsdag, mail aha@km.dk. Tlf. i Marstal: 62531080. Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på www.provsti.dk - Langelands Provsti. Indholdsfortegnelse Forsidebilledet, Vejledning og indholdsfortegnelse ............................ 2 Præstens side ............................................ 3 Bøstrup sogn ............................................ 4 Tranekær sogn ......................................... 4 Tullebølle sogn ......................................... 4 Rudkøbing sogn ....................................... 6 Simmerbølle sogn .................................... 6 Strynø sogn .............................................. 9 Skrøbelev sogn ........................................ 10 Longelse sogn .......................................... 10 Fuglsbølle sogn ........................................ 10 Lindelse sogn ........................................... 12 Tryggelev sogn ......................................... 12 Fodslette sogn ......................................... 12 Humble sogn ............................................ 14 Kædeby sogn ........................................... 14 Ristinge sogn ........................................... 14 4 langelandske kirker på 4 aftener ........... 16 Biograftur for konfirmander ...................... 17 Junior-konfirmander ................................. 18 Tranekær kirkegård .................................. 19 Gudstjenesteliste .................................... 20 Forsidebilledet Forsidebilledet er det danske rigsvåben, som er malet på hvælving i Simmerbølle kirke år 1523. Kirkebladet Kirkebladet udgives af menigheds - rådene og udkommer fire gange årligt. Redaktion Annalise Bager (ansvarshavende redaktør), Torben Poulsen, Pia Tønsberg-Jensen og Birgitte Monrad Møller. Synspunkter i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens holdning.


Forsiden af kirkebladet denne gang prydes af -den specielle udgave af det danske rigsvåben, som er malet på en af buerne i Simmerbølle kirke i 1523. I det danske rigsvåben optræder altid løver og hjerter; og afhængig af de politiske omstændigheder også en isbjørn fra Grønland, en falk el. fisk fra Island, en vædder fra Færøerne og en ekstra løve, der symboliserer Norge og Sverige. En ørn og en svane har også indgået i skjoldet en tid. Uden at jeg er specialist på området, så kan jeg fortælle, at det særlige ved våbenskjoldet i Simmerbølle kirke er, at det mangler hjerterne. Ser man nærmere efter på de forskellige udgaver af Danmarks våbenskjold, så ligner det i Simmerbølle kirke mest det, vi finder på Erik af Pommerns fane, som ses nedenfor. Den er fra 1420erne og blev erobret af Lübeck og opbevaredes i Mariakirken dér, indtil den des- Præstens side Våbenskjold værre blev ødelagt under 2.verdenskrig. En kopi findes på museet Frederiksborg Slot. Her mangler også hjerterne. Ørnen med løvekrop kunne være det væsen, som maleren i 1523 i Simmerbølle kirke har forsøgt at male i det nederste felt til højre. Jeg har altid tænkt på det som en skræmt kalkun, men det er nok bare min fantasi, der løber af med mig! Et våbenskjold er symbol for det skjold, som krigere brugte før i tiden til at forsvare sig med, når de var i kamp. Det skulle dog ikke alene tjene til fysisk forsvar men også bære et budskab til fjenden om, hvem det var, han var i kamp med. En løve vil enhver nok have respekt for. Kronerne i skjoldet giver udtryk for kongens magt, og ørnen med løvekrop er vel både stærk og meget hurtig. At dette våbenskjold så er malet i Simmerbølle kirke, kender vi ikke grunden til. Men der er jo korset i midten, som deler skjoldet i fire dele. Det er grundstammen i opbygningen af våbenskjoldet. Det er korset der bærer det hele. Og det er jo godt kristent tankegods! For et par hundrede år siden har man dog tilføjet et skriftsted i buen nedenunder våbenskjoldet, hvor der står et citat fra Filipperbrevet 3,20: ”Vort borgerskab er i himlene.” Så behøver ingen være i tvivl. Godt nok er det trygt at høre til i det danske rige og have sin konge og sit fædreland. Men det er i himlen, vi virkelig har hjemme. Ikke alene i 1520-erne, men også i 2010-erne er det værd at blive mindet om. På tværs af alle de skel, som vi sætter mellem os af enhver art, er der nemlig noget, der binder os alle sammen, også om vi deler eller ikke deler våbenskjold, også om vi ikke er enige om ret meget, ja også om vi er uenige: Vi hører til hos Gud. Vi finder meningen med livet i at se det omsluttet af Guds kærlighed og tilgivelse. Uden dette var der ikke grund til at kæmpe for noget. Så ville alt have sammen gyldighed, og alt dermed være ligegyldigt! Heldigvis har vi ikke alene hjemme på Langeland, det har vi lykkeligvis også, men først og fremmest har vi hjemme hos Gud i himlen. Pia Tønsberg-Jensen Sognepræst Rudkøbing-Simmerbølle. 3


Høstgudstjeneste Ved høstgudstjenesterne fejrer vi, at høsten er i hus, og vi takker Gud for det. Men det er ikke kun landmænd, der bør takke Gud. Alle mennesker bør takke Gud, for der er intet her i verden, der er en selvfølgelighed. Det er det, vi i særlig grad gør ved høstgudstjenesterne: Takker. Takker for livet, naturen, medmenneskene... Og så er kirken så flot pyntet! Henover årene er det også tydeligt, at der er blevet færre og færre taknemmelige ved høstgudstjenesterne. Så nu holder vi i pastoratet én stor høstgudstjeneste. Pastoratets høstgudstjeneste bliver søndag den 19. september kl. 10.00 i Tranekær kirke. Efter gudstjenesten er der kaffe i våbenhuset. Alle er hjertelig velkomne og bør komme og takke: Landmænd, brandmænd, politimænd, pølsemænd, sømænd, træmænd, snemænd, alle slags mænd og kvinder og børn fra Tullebølle, Tranekær og Bøstrup sogne! Foredrag i Bøstrup FFF – Folkekirkens Folkeoplysnings Forbund – har haft en forrygende forårssæson. Der har været utroligt mange mennesker til foredragene. Efterårets program bliver således: Tirsdag den 12. oktober kl. 19.30: Arne Lundemann med pianist Onsdag den 27. oktober kl. 19.30: Troels Kløvedal, forfatter og eventyrer Tirsdag den 9. november kl. 19.30: Asser Amdisen, forstander Ryslinge Højskole En gang i november eller december kl. 19.30: Steffen Jensen, journalist. Dato kommer senere. Foredragene finder sted i Bøstrup sognehus, Bøstrupvej 37, Bøstrup. Et enkelt foredrag koster 60 kr., alle fire 175 kr. Kaffe/the og kage 25 kr. pr. gang. Tilmelding er nødvendig til: Tove Petersen tlf.: 62 59 18 48 Else Svendstrup Holm tlf.: 62 59 14 65. 4 Tullebølle – Tranekær – Bøstrup Sogne Efterårsmesse i Tullebølle Torsdag den 7. oktober om aftenen er der efterårsmesse i Tullebølle kirke. Ordet messe skal forstås i alle dets betydninger af marked, spisesal og gudstjeneste. Messens tema bliver efteråret i ord, billeder, musik og mad. Medlemmer af kunstnersammenslutningen Tøsingerne, mandskoret Sangerkredsen og andre medvirker. Mere om dette i Øboen og på www.pastoratet.dk. Halloween i Tranekær Halloween er blevet en tradition i Tranekær, og mange børnefamilier deltager. Torsdag den 28. oktober er der gudstjeneste i Tranekær kirke, derefter fakkeltog gennem slotsbyen og Halloweenfest i beboerforeningshuset. Kom med alle børnene – uhyggeligt udklædte! Gudstjenesten, der er målrettet til børn, begynder kl. 18.30, og herefter bliver det uhyggeligt – på en sjov måde! Barnlige sjæle, børn og deres forældre og bedsteforældre er hjertelig velkomne – også selv om de ikke bor i Tranekær. Alle helgens dag Alle helgens dag er søndagen, hvor man i særlig grad mindes de døde. Traditionen tro vil navnene på dem, der er døde i årets løb, blive læst op ved Alle helgens-gudstjenesterne i Tullebølle og Tranekær kirker søndag den 7. november. Koncert i Tullebølle kirke Lørdag d. 13. november 2010 kl. 16.00 er der koncert i Tullebølle Kirke med sopranen Pernille Wested Madsen, trompetisten René Shwab, og organist Filip Forsberg. Koncerten byder på værker fra barok og wienerklassik. Der vil blandt andet være værker af J. Neruda, A. Scarlatti og G.F. Händel. Pernille Wested Madsen er lyrisk sopran, uddannet i sang fra Musikvidenskabe- ligt Institut i København hos John Guttmann Sørensen. Hun er tilknyttet Det kgl. Operakor, Jyske Operas kor, DR Koncertkoret og renæssanceensemblet Cappella Hafniensis. Hun har desuden optrådt med operaroller på Det kgl. Teater, Hofteatret og Den Sorte Sopranen Pernille Wested Madsen Diamant. I efteråret 2010 turnerer Pernille Wested Madsen med Det Lille Operakompagni med en bearbejdet udgave af Mozarts Tryllefløjten. René Schwab studerer ved Det kongelige Danske Musikkonservatorium og arbejder til daglig som trompetist i Søværnets Tamburkorps. Filip Forsberg er uddannet organist og kordirigent fra Det Kgl. danske Musikkonservatorium i 1993. Filip Forsberg er ofte benyttet som akkompagnatør for kor og solister. Siden 1995 har han været ansat ved Brøndbyøster kirke og har stiftet Brøndby Kammerkor i 1996. Juniorkonfirmander 3. klasserne på Ørstedsskolen får i det kommende skoleår et tilbud om junior-konfirmand-undervisning. Læs meget mere om dette andet sted i bladet. Nye gravere ved Bøstrup kirke Efter 35 trofaste år går vores graver Torben Henriksen på efterløn. Samtidig går gravermedhjælper Kurt Sørensen på pension. Og for at det ikke skal være løgn, ja, så holder vores rengøringsmedhjælper Bodil Henriksen også. Dette sker den 31. juli. Tusind tak til jer alle tre for det arbejde, I har


Tullebølle – Tranekær – Bøstrup Sogne lagt ved og i kirken. Vi håber, at I vil nyde tilværelsen fremover. Vores nye team pr. 1. august er: Graver John Gøting, der bor i præstegården i Bøstrup, og gravermedhjælp Keld Kristensen, Korsebølle. Velkommen til jer to. Vi glæder os til samarbejdet. Telefon til graveren bliver: 62 59 11 70. Med venlig hilsen Bøstrup menighedsråd. Nye bønner Det kan være en stor mundfuld at gå i kirke: Kirkebygningen er 800 år gammel, præstekjolen er 400 år gammel, musikken er tit mange hundrede år gammelt, Grundtvig digtede mange af salmerne for snart 200 år siden, Veit Dietrich skrev en del af bønnerne i 1546… Niveauet er højt, og det skal det være. Men det kan være en overvældende oplevelse at gå til gudstjeneste. Salmedigteren og tidligere sognepræst Holger Lissner udgav for et år siden bogen “Kollekter og Bønner”. Det er bønner, der kan bruges i stedet for de snart 500 år gamle bønner af Veit Dietrich. Lissners bønner er i et klart og moderne sprog uden at være flade. Præst og menighedsråd har besluttet at bruge Holger Lissners bønner ved de gudstjenester, hvor der ikke er altergang. Holger Lissners bønner kommer første gang i brug i Tranekær kirke søndag den 5. september kl. 11.15. Menighedsrådsmøder Tullebølle sogn: Tirsdag den 12. oktober kl. 19.00 og tirsdag den 9. november kl. 19.00 i konfirmandstuen, Tullebølle præstegård. Tranekær sogn: Tirsdag den 7. september kl. 19.00 og tirsdag den 16. november kl. 19.00 i graverkontoret ved Tranekær kirke. Bøstrup sogn: Se opslag på kirkedøren eller www.pastoratet.dk. Menighedsrådsmøderne er offentlige. Referat fra møderne i Tullebølle og Tranekær menighedsråd lægges på www.pastoratet.dk. Gudstjenester på Tullebølle Centret Onsdag den 29. september kl. 14.30. Altergang. Onsdag den 27. oktober kl. 14.30. Onsdag den 24. november kl. 14.30. Præstens fridage Præsten holder fri weekenderne 23.-24. oktober og 20.-21. november. Efterårsferie holdes 20.-27. september. Ved præstens fravær passes embedet af sognepræst Stig Munch, tlf. 62 55 12 64 eller SAMU@km.dk, hvortil henvendelse kan rettes. Døbefonten i Tranekær kirke har en himmel eller fontlukke, hvor en kronet engel bærer Christian IV´s monogram og Christoffer Urnes og Sophie Lindenovs våben. Døbefonten er skåret af Lorentz Jørgensen i 1644. Vejviser www.pastoratet.dk Sognepræst Torben Poulsen, Bygaden 69, 5953 Tranekær ☎ 62 50 22 50, tpo@km.dk, træffes bedst 10.00-11.00 tirsdag-fredag Sekretær: Merete Holck, merh@km.dk Regnskabsfører: Hanne Tved, Snødevej 33, 5953 Tranekær, ☎ 62 55 15 76, htved@hotmail.com Tullebølle Sogn: Menighedsrådsformand: Henrik Nielsen, ☎ 62 59 17 39, birk425@mail.dk Graver: Svend Jørgen Jensen, ☎ 62 50 12 34, kirtul@live.dk, træffes bedst tirsdag til fredag 9.00-9.30 Kirkeværge: Birgit Mogensen, ☎ 62 50 20 98, skolevej17bum@mogensen.mail.dk Tranekær Sogn: Menighedsrådsformand: Ellen Margrethe Hansen, ☎ 62 59 16 68 Graver: Jytte Christiansen, ☎ 24 47 86 76, tranekaerkirke@ mail.dk, træffes tirsdag til fredag. Kirkeværge: Hans Peter Hansen ☎ 62 59 10 49 Bøstrup Sogn: Menighedsrådsformand: Else Svendstrup Holm ☎ 62 59 14 65 Graver: John Gøting, ☎ 62 59 11 70. Træffes tirsdag til fredag. Kirkeværge: Ebbe Gøting, 62 55 16 61 ☎ Kirkebil: Langelands Taxi, ☎ 62 50 14 08 Ring dagen før gudstjenesten. 5


Sognedag Efter gudstjenesten den 12. september kl. 10.00 i Rudkøbing kirke, inviteres der til en bid brød og foredrag i konfirmandstuen i Rudkøbing Lisbeth Smedegaard Andersen præstegård. Foredragsholderen er tidl. sognepræst Lisbeth Smedegaard Andersen, der har spillet og fortsat spiller en stor rolle i dansk kirkeliv i dag. Hun har været sognepræst ved Holmens kirke i København, har bidraget med 7 nye salmer i salmebogen, har stået for billedredaktionen til udgivelsen af Det Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie og er forfatter til utallige bøger. Det er således en stor kender af kirkekunst, der kommer og fortæller om ”Guds moder og Himlens veninde. Mariabilleder gennem tiderne.” Et emne som Lisbeth Smedegaard Andersen også har skrevet en bog om. Alle er velkommen, og kirkebilen kan bestilles til gudstjenesten kl. 10.00. Bibellæsning Andre steder kalder man det måske Bibelmaraton. Det gør vi ikke i Rudkøbing sogn, fordi vi synes, at dette med at læse i Bibelen ikke behøver at blive omskrevet til moderne ord; for der er ikke noget at være bange for. Det drejer sig simpelthen om at åbne bogen og gå i gang. Nu er Bibelen jo omfangsrig, og hvor mange gange kan man ikke have besluttet sig for at læse den fra ende til anden for så at gå i stå. Det er faktisk ligesom med at beslutte sig for at løbe; (måske man derfor kalder det Bibelmaraton flere steder). Vi vil måske gerne 6 Rudkøbing – Simmerbølle Sogne gøre det fast et par gange om ugen, men det bliver unægtelig lettere, hvis man har lavet aftaler med nogen, om at få det gjort! Bibellæsning er en mulighed for enhver, der har lyst til at læse Bibelen fra begyndelse til slut. Vi mødes hver 14.dag i koret i Rudkøbing kirke, hvor der indledes med en salme, derefter en samtale om det, der er læst, efterfulgt af en præsentation og oplæsning af noget af det stykke, som skal læses til næste gang. Derefter stilhed, Fadervor og en salme. Varighed ca. 1 time. Det er vigtigt at understrege, at alle er velkommen. Der kræves ikke nogen forudsætninger for at være med andet end et ønske om at læse i Bibelen. Samtidig er det helt frivilligt, om man vil komme med kommentarer til det læste. Første mødedato er onsdag den 8. september kl. 17.00 i Rudkøbing kirkes kor. Husk din Bibel i den autoriserede oversættelse fra 1992. Vel mødt! Pia Tønsberg-Jensen, sognepræst Lis Roland, menighedsrådsmedlem Rudkøbing og Simmerbølle kirkers hjemmeside Siden begyndelsen af foråret har Rudkøbing og Simmerbølle kirke haft en ny og forbedret hjemmeside. Hjemmesiden indeholder mange forskellige typer af oplysninger i forbindelse med kirkerne. Man kan blandt andet se gudstjenestelister, omtale af kirkekoncerter og kirkernes aktiviteter i hverdagen. Derudover kan man finde kontaktoplysninger på menighedsrådene, præsterne og kirkernes medarbejdere, og der er udførlige beskrivelser af, hvad man skal gøre i forbindelse med fødsel, dåb, bryllup, begravelse, navneændring og konfirmation. Angående sidstnævnte er der lagt konfirmationsdatoer ud fra 2011 til 2018. Derudover bliver der løbende lagt billeder ud fra forskellige aktiviteter i sognene, blandt andet året konfirmandbilleder og billeder fra de 2 sogneudflugter. Det seneste kirkeblad er også altid på hjemmesiden, lige til at bladre i på skærmen. Hjemmesiden vil løbende blive forbedret og udbygget; blandt de kommende tiltag er et større afsnit omkring kirkernes historie. Lene Kjær Andersen og Birgitte Monrad Møller. Sogneudflugt 2010 til Broholm Gods og Lundeborg kirke Sogneudflugten for Rudkøbing og Simmerbølle sogne gik i år til Broholm Gods, som blev renoveret gennemgribende i 2002. Solskin og varme gjorde sit til, at det betagende landskab, som vi kørte igennem, vidste sig fra sin smukkeste side. Kammerdame Anne Lütken, som er af Sehestedslægten, viste rundt i godsets forskellige rum, som blandt andet bliver brugt til fester og private sammenkomster. Samtidigt fik vi også set N.F.B Sehesteds oldtids- samling, som er ganske imponerende. Anne Lütken med sine to Broholmere. Frokosten blev serveret i godsets restaurant, i Broholmerstuen, hvor adskillige malerier af Broholmerhunden pryder væggene. Anne Lütken mødte os igen i restauranten, da vi meget gerne ville se hendes to broholmerhunde. De var meget store! Næste stop var Lundeborg kirke, der jo ligger vidunderligt lige ud til vandet. Efter kaffen på Majorgården kørte vi ad Strandvejen hjem via Svendborg til Rudkøbing en god oplevelse og dejligt samvær rigere. Hvis man er interesseret i at se de dejlige billeder fra turen, kan man gå på kirkernes hjemmeside: www.rudkøbingsimmerbøllekirker.dk.


Eftermiddagskaffe Eftermiddagskaffe bliver der stadigvæk serveret i konfirmandstuen i Rudkøbing præstegård en gang om måneden i vinterhalvåret. Enhver, der har lyst til en uformel snak med andre, er velkommen i tidsrummet ml. kl. 14.30 og 16.00. Der er kaffe på kanden og kage på bordet tirsdag den 21. september, 12.oktober og 9. november. ..også hvis man ikke har en bluse magen til Ingeborgs og Pias er man velkommen til eftermiddagskaffe. Oplysninger i forbindelse med gudstjenesterne Efter gudstjenesten den 12. september i Rudkøbing kirke kl. 10.00 er der en bid brød og foredrag i præstegårdens konfirmandstue med Lisbeth Smedegaard Andersen. Efter gudstjenesten i Simmerbølle kirke den 31. oktober kl. 19.00 inviterer menighedsrådet på kaffe og kage i Annekset. Ved gudstjenesterne Alle helgens dag medvirker begge præster, da vi jo begge har forestået begravelser/bisættelser af de døde i vore sogne. Denne dag er der tradition for, at de pårørende i særlig grad kommer i kirke for at mindes deres døde, hvis navne bliver læst op i forbindelse med gudstjenesten. Rudkøbing – Simmerbølle Sogne Nyt fra organisten Korsæsonen i Rudkøbing Kirke begynder i uge 36, - voksenkoret tirsdag d. 7. og børnekorene torsdag d. 9. september. Voksenkoret til koncert i Rudkøbing kirke. Voksenkoret har korprøve hver tirsdag aften kl. 19.30-ca. 21.15 i Bethesda (Ahlefeldtsgade 27). Vi synger fortrinsvis klassisk kirkemusik for blandet kor. Alle er velkomne! Børnekoret, hold 1 øver hver torsdag eftermiddag kl. 16.15-17.00 og er for børn i alderen ca. 6-9 år. I forbindelse med sangen inddrages dans og bevægelse i undervisningen. Sangene er enkle og iørefaldende. Børnekoret, hold 2 øver hver torsdag eftermiddag kl. 15-16 og er for piger fra ca. 9 år, der har sunget i børnekoret før eller på anden måde har lidt korerfaring. Vi synger lettere 2-stemmige sange og salmer og arbejder med stemmerne og korklangen. Børnekorprøverne foregår også i Bethesda. Korundervisningen er gratis. Alle 3 kor medvirker ved et mindre antal gudstjenester og arrangementer i kirken i løbet af året. Henvendelse vedr. kor til organist, Tine Sandberg. Plejehjemsgudstjenester Danahus kl. 14.15 14. september v. Pia Tønsberg-Jensen 12. oktober v. Pia Tønsberg-Jensen 9. november v. Lene Kjær Andersen Rudkøbing Plejehjem kl. 11.00 7. september v. Annalise Bager 5. oktober v. Pia Tønsberg-Jensen 2. november v. Pia Tønsberg-Jensen Dagcentret Kohaven kl. 10.00 14. september v. Lene Kjær Andersen 19. oktober v. Annalise Bager 9. november v. Annalise Bager Tirsdag den 21. september inviteres dagcentrets brugere på udflugt til Vor Frue kirke i Svendborg kl. 9-12. Indre Mission – Bethesda Sept.: 16. Soldatervennemøde v/Lars Stougaard. 23. Bibelstudie. 30. Møde v/Uffe Mogensen. Okt.: 6. Kl. 19.00 Gudstjeneste i Rudkøbing Kirke: Carsten Korsholm Poulsen, Børkop 7. Oktobermøde v/Jørgen Hedager Nielsen, Børkop 14. Bibelstudie. 28. Møde v/sognepræst Tage Rasmussen. Odense. Nov.: 13. Temalørdag v/familieterapeut Steen Palmqvist. 19. Fredag. Kl. 18.00 Fællesspisning og lovsangsaften v/Alis og Niels G. Jensen 25. Bibelstudie. 26. Rudkøbing By Night. Åbent hus i Bethesda. Kontakt: Karl Th. Hansen, 23456950 Hvor ikke andet er anført, er møderne i Bethesda kl. 19.30. Legestuen i Bethesda – for alle børn Starter tirsdag 24. august kl. 9.30 – 11.30. Henvendelse for program, tlf. 20201584, Inge Medom Madsen. 7


Ferie, fridage og kurser for præsterne Pia Tønsberg-Jensen: 24. sept.-3. okt., 22.-24. okt. og 19.-21. nov. Lene Kjær Andersen: 28. aug.-3. sept og 16.-21. okt. Vi har taget afsked med... Rudkøbing sogn Villy Obbekjær, Reberbanen 9,1, 5900 Rudkøbing. Lars Bo Sørensen, Nordre Landevej 23, 5900 Rudkøbing. Poul Hansen, Viebæltet 25B, -26, 5900 Rudkøbing. Augusta Karoline Hansen, Toftevej 4, 5900 Rudkøbing. Tonny Helene Kelm, Kohaven 14, 5900 Rudkøbing. Ellen Charlotte Johansen, Viebæltet 25, 5900 Rudkøbing. Eric Johnny Knudsen, Nørrebro 28, 5900 Rudkøbing. Børge Ingemann Andersen, Havnegade 19, 5900 Rudkøbing. Ingrid Johanne Nielsen, Rolighedsvej 43, 5900 Rudkøbing. Inge Birgit Hedeman Søhrmann, Ahlefeldtsgade 6,2,-4, 5900 Rudkøbing. Aage Rasmussen, Nørrebro 62, 5900 Rudkøbing. Hanne Judith Reimann Schrøder, Brogade 9 F, st., 5900 Rudkøbing. Otto Marinus Sørensen, Voldstien 5,-27, 5900 Rudkøbing. Børge Christian Nielsen, Reberbanen 28, 5900 Rudkøbing. Grethe Bøgh Christensen, Teglbakken 21, st., 5900 Rudkøbing. Hanna Maria Jensen, Ringvejen 16, 5900 Rudkøbing. Helge Eskebjerg Jensen, Torvegården 3, st., 5900 Rudkøbing. Jacobine Marie Kristine Christensen, Viebæltet 25 B,- 24, 5900 Rudkøbing. Ove Laurits Jensen, Smedegade 7, 5900 Rudkøbing. 8 Rudkøbing – Simmerbølle Sogne Vi har sagt velkommen til... Døbte i Rudkøbing kirke Siff Weidemann, Storegade 21,2, 6100 Haderslev. Mickey Brus Christensen, Viebæltet 29, 5900 Rudkøbing. Viktor Meyer Tørnqvist, Rolighedsvej 31, 5900 Rudkøbing Mickey til dåbssamtale med sine forældre. Døbte i Simmerbølle kirke Caroline Mathilde Søllested Theodorsen, Elmebakken 11, 4400 Kalundborg Vejviser Sognepræst kbf. Pia Tønsberg-Jensen, Østergade 2, 5900 Rudkøbing ☎ 62 51 13 75, aptj@km.dk. Træffes bedst mandag-torsdag kl. 11.00-12.00 Sognepræst, Lene Kjær Andersen, Strynø Præstegård, Kirkevej 18, 5900 Rudkøbing. ☎ 62 51 53 46, lcan@km.dk. Træffes bedst tirsdag til fredag kl. 11.00-12.00. Træffes efter aftale Nørrebro 26. fortsættes... fortsat... Kirkekontoret, Rue 12, Rudkøbing Kordegn Birgitte E. M. Møller, ☎ 62 51 12 70, bemm@km.dk, træffe tid mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-13.00, torsdag kl. 16.00-18.00 Organist Tine Sandberg, Sagers Allè 1, 5900 Rudkøbing. ☎ 59 20 00 52/ 23 30 18 68. E-mail: tinepsandberg@c.dk Rudkøbing sogn: www.rudkøbing-simmerbøllekirker.dk Menighedsrådsformand: Conny Mortensen, Strandbakken 1A, ☎ 62 51 38 97, co.mo@mail.dk Kirkegårdsleder: Ole Lundager Hansen, ☎ 62 51 17 65, træffetid 9.00-10.00 på kontoret, Rue 12 Kirketjener: Hans Kjær ☎ 62 51 18 88. Fax 62 51 36 03 Kirkeværge: Ingeborg Jensen, Strandbakken 21, ☎ 62 51 11 64 Kasserer: Jan Petersen, Nørrebro 171, 5900 Rudkøbing, ☎ 62 51 39 39 Simmerbølle sogn: www.rudkøbing-simmerbøllekirker.dk Menighedsrådsformand: Annika Viulm, Broløkken 6, 5900 Rudkøbing, ☎ 27 52 14 85, aviulm@hotmail.com Kirkegårdsleder: Ole Lundager Hansen, ☎ 62 51 17 65, Rue 12, 5900 Rudkøbing Kirketjener, Hanne Ellermann, ☎ 62 51 18 71/30 89 08 11 Kirkeværge: Conny Mortensen, Strandbakken 1A, 5900 Rudkøbing, ☎ 62 51 38 97 Kasserer: Kirsten Krüger Olsen, Kulepile vej 33, 5900 Rudkøbing, ☎ 62 51 35 20 Kirkebil: Jans Taxi, ☎ 62 51 21 80


Eftermiddagssammenkomst for pensionister og andre voksne Vi starter op igen efter sommerpausen med eftermiddagssammenkomster for pen sionister og andre voksne. Som sidste sæson, tager vi et tema op hver gang. Vi sluttede sidste gang med temaet ”Handel- og butiksliv før i tiden.” Tiden gik alt for hurtigt, og vi blev enige om at tage dette tema op igen, denne gang med endnu flere lysbilleder fra butikkerne der engang var på Strynø. Vi mødes igen 3 gange denne efterår/ vintersæson, tilmelding på forhånd er ikke nødvendig, man skal blot møde op, hvis man har lyst og deltage i en eller flere af disse eftermiddage. Vi mødes første gang mandag d. 27. september 2010 kl. 14.30-16.00 på Strynø skole. Der kan købes kaffe og kage for 15 kr. Alle er meget velkomne til en hyggelig eftermiddag. Kirkebilen kører, så hvis du vil have et lift, så ring til Margaret (62515902) eller Claus (62512027). Disse eftermiddage er blevet til i et samarbejde imellem Strynø Lokalhistoriske Forening og Strynø menighedsråd. Høstgudstjeneste Årets høstgudstjeneste i Strynø kirke er søndag d. 19. september kl. 10.00. Kirken er flot pyntet, og vi vil med salmesangen En af Strynøs marker. Strynø Sogn og dagens tekster takke for årets høstudbytte både på markerne og i haverne. Selvom fokus ofte meget naturligt er på landmænd i høsttiden, og om de synes det har været en god høst eller ej, så interesserer det vel også os andre, der ikke lige er landmænd, om det har været en indbringende høst, både hos landmændene, men også hos os selv, hvis vi har en have. Måske kigger vi i haven, og ser om æbletræerne bærer meget i år, eller vi må forvente lidt mindre end sidste år. Der er noget ganske specielt ved at kunne høste frugt, bær og grønsager af egen avl, i forhold til at købe! Måske bliver vi endda mindet om, hvor afhængig vi er af at korn, træer og buske giver os et godt udbytte. Så på trods af, at det i forhold til før i tiden ikke er samme del af befolkningen, der længere arbejder i landbruget, og dermed direkte er afhængig af et godt høstudbytte, så har høstgudstjenesterne stadig deres store betydning, for temaet ”at så og høste” er vel noget som de fleste af os har et forhold til, hvad enten det er konkret som at så og høste korn eller frugt, eller det er i overført betydning, som at så og høste som menneske. Allehelgen I år holdes der ikke Allehelgen i Strynø kirke på selve Allehelgen søndag, men vi mindes de som er bisat i Strynø kirke i det forløbne år ved at læse navnene op efter prædiken søndag efter Allehelgen, altså søndag d. 14. november. Døbte Sofia Winton Lindrum, Husmandsvej 3, Strynø, døbt d. 23. maj 2010. Døde Børge Vestergård Lauritsen, Grønland, bisat fra Strynø kirke d. 29. april 2010. Nyt kontor Efter en længere periode hvor jeg ikke har haft et kontor i Rudkøbing er der nu fundet en løsning på dette. Det nye kontor er på Nørrebro 26. Det er til at begynde med ikke hensigten, at jeg skal have fast kontortid i Rudkøbing, men træffes der efter behov. Kollekter Der er indsamlet følgende kollekter: Kr. Himmelfart: Der er indsamlet for Folkekirkens Mission 40,00 kr. Pinsedag: Der er indsamlet for Folkekirkens Nødhjælp 410,00 kr. Alle bidrag er videresendt til de organisationer, Strynø kirke takker for alle bidrag. Vejviser Sognepræst: Lene Kjær Andersen, Strynø Præstegård, Kirkevej 18, 5900 Rudkøbing. ☎ 62 51 53 46, lcan@km.dk. Træffes bedst tirsdag til fredag kl. 11.00-12.00. Menighedsrådsformand: Claus Jensen, Ringgade 5, ☎ 62 51 20 27, ringgade@strynet.dk Graver: Gorm Gierløff, ☎ 29 26 16 82 Kirkeværge: Helga Rasmussen, Møllevejen 8, ☎ 62 51 37 51 Kasserer: Margaret L. Tønder Hansen, Kærvej 7, ☎ 62 51 59 02, mk@strynet.dk 9


10 Menighedsrådsmøder for Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Menighedsråd: Tirsdag den 7. september kl. 19.00 Onsdag den 13. oktober kl. 19.00 Mandag den 22. november kl. 19.00 Dagsorden og referater ses på kirkens hjemmeside. Kasserer/regnskabsfører på pension 1. juli kunne Hans Pilegaard fejre sit 25-års jubilæum ved vores kirker. Det startede med et hverv som kontrakirkebogsfører tilbage i 1985, en opgave der sluttede, da den nye elektroniske kirkebog holdt sit indtog i februar 2003. Ud over kirkebøgerne har Hans Pilegaard også holdt styr på vores kirkekasser og regnskaber gennem mange år. Først kom Longelse til og præstegårdskassen, så fulgte Fuglsbølle og da vi i 2004 lagde alle tre menighedsråd sammen til et fælles råd med 1 kasse overtog han den. Hans Pilegaard har valgt at lade jubilæet sætte punktum for mange års tro tjeneste ved vores kirker, og vi siger tak for vel udført arbejde. Ny regnskabsfører Som ny regnskabsfører for kirkekassen har menighedsrådet ansat Kaj Christoffersen, Tryggelev. Vi byder ham velkommen i det nye hverv og håber på et godt samarbejde med såvel menighedsråd og kirkebetjening, som med de mange brugere og samarbejdspartnere kirken har i sin hverdag. Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sogne Høstgudstjenester Skrøbelev kirke søndag den 19. september kl. 10.00 Longelse kirke søndag den 26. september kl. 10.00 Fuglsbølle kirke søndag den 26. september kl. 14.00 Børne-høstgudstjeneste* Børneklubben vil bære frugt og korn ind, de vil synge for os og hjælpe til ved Gudstjenesten. Vi holder altergang med brød og saftevand. Babysalmesang Skrøbelev kirke vil endnu engang danne ramme om Babysalmesang for babyer 0-10 måneder og deres forældre. Babysalmesang udfordrer og styrker barnets sanser med sang, musik, dans, rytmik og bevægelse. Det er salmer som vil lagre sig i barnets hukommelse og virke beroligende, opmuntrende og stimulerende og følge barnet i sorg og glæde – i de situationer i livet, hvor ord ikke slår til. Tidspunkt og dato: fredage 10.00-11.00: 24/9; 1/10; 8/10; 15/10; 29/10 ;5/11; 12/11. Tilmelding til sognepræsten 62501069 senest den 21. september. Spil Dansk Dagen Torsdag den 28. oktober fejrer spil dansk dagen sit 10-års jubilæum. Dagens festlig- gørelse vil ske på mange forskellige måder landet over. Dagen vil vi fejre med en musikaften i Longelse kirke kl. 19.00. Aftenen vil bestå af en lille orgelkoncert ved kirkens organist, nogle danske sange vil blive fremført af trioen Tage, Lisbet og Børge samt fælles salmer anført af kirkesangeren. Alle sange, salmer og musikstykker vil være danske. Musikaftenen slutter med kaffe i våbenhuset. Allehelgen i kirkerne Søndag den 7. november inviteres der til Allehelgen i alle tre kirker. Allehelgen er dagen, hvor vi mindes vore døde. Det vil vi gøre ved en mindegudstjeneste, med en særlig invitation til de familier, der har mistet en af deres kære i det forgangne år, og vi vil nævne navnene på sognets døde, samt de der er blevet begravet på kirkegården siden sidste Allehelgen. Der bliver serveret en kop kaffe i våbenhuset, hvor der bliver mulighed for en lille snak. Gudstjenesterne bliver afholdt som følger: Skrøbelev kirke kl. 10.00 Fuglsbølle kirke kl. 14.00 Longelse kirke kl. 16.00 Vær velkommen……. 1. søndag i advent den 28. november medvirker Lindelse kirkekor ved adventsgudstjeneste i Longelse kirke kl. 19.30. Den første adventssøndag er jo indgangen til julens helt specielle måned med gamle smukke salmer og sange. Vær velkommen…, og andre kendte og elskede salmer


vil vi lade sætte decemberstemningen i kirkens gamle hus. Efter gudstjenesten bydes der på kirkekaffe i våbenhuset. Weekendturen til Sverige den 29. - 31. oktober har stadig enkelte ledige pladser – så hvis du/I har lyst til at deltage så kontakt sognepræsten. Konfirmander/ juniorkonfirmander/børneklub Børneklubben (4-12 år) møder fredage 14.30-16.00 i præstegården (start 10/9) Juniorkonfirmanderne (3A på Ørstedsskolen) møder torsdage kl. 13.35-15.00 i præstegården/kirken (start 28/10 frem til 10/3 2011) Konfirmanderne møder torsdage kl. 08.10-09.40 i præstegården/kirken (start 9/9) Konfirmandforældremøde Søndag den 3. oktober inviteres kon - firmanderne og deres forældre til orienterende forældremøde i præstegården. Vi indleder med gudstjeneste og efterfølgende forældremøde i Skrøbelev kirke kl. 14.00. Døbte 13. maj Leander Fürsterling Rasmussen, Æblevænget 6, Rudkøbing. Longelse Kirke. 16. maj Victoria Kruse Gundorph, Torpevej 21, Torpe. Skrøbelev Kirke. 22. maj Freia Andersen, Mosevænget 13, Kulepile. Longelse Kirke. 23. maj Tobias Leonhard Johansen, Bækkebovej 1, Henninge. Skrøbelev Kirke. 06. juni Sigurd Bremholm Hansen, Spods bjergvej 169. Gl. Skrøbelev. Skrøbelev Kirke. Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sogne 06. juni Noah Gjerster Nielsen, Spangevej 9, Rudkøbing Longelse Kirke. 20. juni Johan Nyborg Kieler, Humblevej 43, Rudkøbing. Longelse Kirke. 04. juni Jealice Doreen Grant Lindemann, Kulepilevej 14, Kulepile. Longelse Kirke. 04. juli Rosa Ea Brandt, Kragholmvej 40 D, Kragholm. Skrøbelev Kirke. 01. aug Mathias Danielsen, Fuglsbølle Skovvej 7, Fuglsbølle. Fuglsbølle Kirke. Viede 15. maj Sandra Hinrichsen og Torben Bjerg Petersen, Fuglsbøllevejen 10, Fuglsbølle. Skrøbelev kirke. 22. maj Anja Ditte Andersen og Bjarni Hansen, Mosevænget 13, Kulepile. Longelse Kirke. 22. maj Line Louise Larsen og Allan Sørensen, Hine Møllevej 22, Rudkøbing. Longelse Kirke. 22. maj Ida Rune Petersen og Jesper Møller Sørensen, Krengerupvænget 50, Odense M. Skrøbelev Kirke. 14. juni Cecilie Nathalie Glering og Martin Nyman Leth, Ramsherred 72, Rudkøbing. Skrøbelev Kirke. 31. juli Majbrit Rasmussen og Kenneth Bjerg Petersen, Sdr. Landevej 19, Henninge. Fuglsbølle Kirke. Døde 03. maj Elise Magrethe Jakobsen, Viebæltet 25. B, Rudkøbing. Begravet på Longelse Kirkegård 9. maj. 27. juni Ida Hansigne Bruun, Spodsbjergvej 126, Gl. Skrøbelev. Begravet på Skrøbelev Kirkegård 3. juli. 29. juni Kai Christensen, Krogsbjergvej 15. Krogsbjerg. Bisat fra Rudkøbing Bykapel 1. juli. 12. juli Sofus Clausen, Spodsbjergvej 331, Spodsbjerg. Bisat fra Longelse Kirke 17. juli. 13. juli Gerda Eline Pedersen, Tullebølle Centret 2, lejl.10, Tullebølle. Begravet på Skrøbelev Kirke 20. juli. Ferie/kursus: Sognepræsten holder ferie 16. august - 5. sep tember, er på beredskabskursus 6. - 7. oktober og har weekendfri 29. - 31. oktober og 19. - 21. november. Alle gange passes embedet af Trille Brink Westergaard, Lindelse, tlf. 62 57 15 07. Vejviser www.longelsekirke.dk Sognepræst Annalise Bager, Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing ☎ 62 50 10 69, anba@km.dk, træffes bedst tirsdag-fredag 9.00-10.00, samt torsdag 17.00-18.00 Sekretær: Karina Lund Jørgensen, kalj@km.dk, træffes i præstegården tirsdag og fredag 9.00-13.00 Menighedsrådsformand: Villy Christensen, ☎ 62 51 47 01, mevifugl@email.dk Gravere: Longelse Sogn: Tage Larsen, ☎ 21 74 89 25/ 62 50 16 69 Fuglsbølle Sogn: Jytte Petersen, ☎ 30 52 78 44/ 62 50 15 70 Skrøbelev Sogn: Jeffrey Raymond, ☎ 29 42 03 05/ 62 50 25 35 Kirkeværge: Hanne Ellermann, ☎ 62 51 18 71 Regnskabsfører: Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, 5932 Humble, ☎ 62 56 10 35, doka@christoffersen.mail.dk Kirkebil: Byens Taxi, ☎ 62 51 10 80 11


NAVNLIG NAVNE Lindelse: Døbte: 8/5: Mickey Flintegaard Carlsen, Hovedgaden 49, Humble. 9/5: Klara Theilgaard Botfeldt, Søgårdsvej 10, Bagenkop, 13/5: Karoline Nystrøm Larsen, Banevej 12, Illebølle. 30/5: Ellen Schytz Haaning, Østergade 9,1, Rudkøbing. Viede: 22/5: Anni Hansen Seidelin og Claus Aastrup Jensen, Nørre Søgade 45,2, København K. Døde: 1/5: Arne Jonny Hansen, Østerled 3, Lindelse. Bisat fra Svendborg krematorium 8/5. 12 Lindelse-Tryggelev-Fodslette Sogne 11/5: Karen Hansen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Humble kirke 15/5. 30/5: Hans Kristian Nielsen, Østerled 9, Lindelse. Bisat fra Lindelse kirke 2/6. 3/6: Finn Mogensen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Humble kirke 10/6. 5/6: Nelly Marie Lohmann Johansen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Lindelse kirke 12/6. 15/6: Erna Inger Kristiansen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Magleby kirke 19/6. 26/6: Lisbeth Bogetoft Jørgensen, Kildemosevej 27, Illebølle. Begravet på Lindelse kirkegård 1/7. 16/7 Kaj Andersen, Langegade 30, Lindelse. Bisat fra Humble kirke 20/7. Tryggelev Døbte 24/7 Carlos Sanchez Chistoffersen, Kirkegårdsvej 36,1, København S Døde: 28/6 Jan Bo Hansen, Røllikevænget 44, Dyrup. Bisat fra Dyrup kirke 7/7. Sat ned på Tryggelev kirkegård. 14/7 Arne Bagenkop Jensen, Ourevej 7, Tryggelev. Begravet på Magleby kirkegård 20/7. Fodslette Døde: 17/5: Emil Alexander Kragelund Sandal, Pilehaven 23C, Tryggelev. Bisat fra Fodslette kirke 27/5. Ferie og fri Sognepræsten har fri 18-19. september samt ferie 16-24. oktober. Embedet passes af sognepræst Annalise Bager, Longelse, 62 50 10 69. JUNIOR-KONFIRMANDER i Humble præstegård for børn i 3. klasse. For alle børn i Lindelse, Tryggelev, Fodslette, Humble og Magleby sogne. Hvis du går i Humble skole, får du brev med flere informationer. Hvis du bor i sognene og gerne vil være med, men går i en anden skole, kan du eller dine forældre ringe til jeres præst. Hver torsdag 14-16. Vi begynder torsdag d. 16. september. Vi glæder os til at se jer alle! Marianne, Romie, Helle og Trille.


Praktisk vedr. gudstjenesterne Der er altergang ved højmesserne 10.00 Menighedsrådsmøder Der holdes i 2010 menighedsrådsmøder for alle tre menighedsråd i konfirmandstuen i Lindelse på flg. datoer: 28/10, 16/11. Se dagsorden i udhængsskab på kirke gården. TORSDAGSKLUBBEN i sognegården i Lindelse begynder igen torsdag d. 9. september kl. 14.00. Alle er meget velkomne! Husk kop og brød! HØSTGUDSTJENESTER Søndag d. 12. september er der høstgudstjenester i alle tre kirker. Kom og vær med til at fejre, at høsten er i hus. Kirkekoret medvirker ved gudstjenesten i Tryggelev kirke kl. 19.30 EFTERMIDDAGSMØDER Vel mødt til en ny sæson med hyggeeftermiddage med snak, sang, fortælling og hvad vi nu ellers finder på. Torsdag d. 14. oktober 14.30: Vi får besøg af sognepræst Annalise Bager, Longelse, der i ord og billeder vil fortælle sognehistorier fra Longelse, Fuglsbølle og Skrøbelev sogne. Torsdag d. 11. november: Vi får besøg af museumsinspektør Helle Ravn, der vil fortælle om sin nye bog om Tranekær. - Medbring kop og brød - Alle er velkomne! Lindelse-Tryggelev-Fodslette Sogne LOKALHISTORISK FORENING Tirsdag d. 5. oktober kl. 18.30 Sted: Tryggelev kirke Pastor Trille Brink Westergård fortæller om Tryggelev kirke. Afslutning i Brugercenteret, Tryggelev. Tirsdag d. 11. novemver kl. 19.00 Sted: Lindelse Præstegård Asgeir Ulsnes fortæller om Ristinge. EFTERÅRSMØDE Søndag d. 31. oktober i Lindelse ca. 14-17. Gudstjeneste i Lindelse kirke 14.00 (ved foredragsholderen) Derefter går vi i konfirmandstuen, hvor indholdet af den medbragte kaffekurv nydes. Efter kaffen foredrag ved tidl. biskop i Aalborg Stift, Søren Lodberg Hvas: ”KÆRLIGHED TIL FORKEKIRKEN – en personlig fortælling om 40 år i folkekirkens tjeneste.” Alle er hjerteligt velkomne! Husk kaffekurv! BØRNEGUDSTJENESTE i Lindelse kirke Søndag d. 28. november 16.00 Vel mødt til en festlig gudstjeneste i børnehøjde. Stikord: Fortælling, sang, bøn, lys og glæde. Årets juniorkonfirmander medvirker. Alle børn kan være med til at bære lys ind i kirken. Vejviser Sognepræst Trille Brink Westergaard, Langegade 2, Lindelse ☎ 62 57 15 07, tubw@km.dk, træffes bedst tirsdag-fredag 11.00-12.00 Lindelse sogn: Menighedsrådsformand: Anni Klæsøe, ☎ 62 51 58 69 Graver: Jerry Jensen, ☎ 62 57 17 02 / 23 38 87 05 Kirkeværge: Henning Møller, ☎ 62 57 13 32 Kasserer: Henning Møller, Bregnevej 6, 5900 Rudkøbing, ☎ 62 57 13 32 Tryggelev Sogn: Menighedsrådsformand: Birgitte Braband, ☎ 42 25 42 99 Graver: Tommy Andersson, ☎ 62 62 55 07. Træffetid: tirsdagfredag 8.00-16.00 på ☎ 23 66 74 40 Kirkeværge: Hans Madsen, ☎ 62 56 10 04 Kasserer: Britta Christiansen, Præste - jorden 1, 5932 Humble, ☎ 51 25 56 53 Fodslette Sogn: Menighedsrådsformand: Hans Ahlefeldt-Laurvig, ☎ 62 57 13 31 Graver: Tommy Andersson, ☎ 62 62 55 07. Træffetid: tirsdagfredag 8.00-16.00 på ☎ 23 66 74 40 Kirkeværge: Caroline Hansen, ☎ 62 57 13 94 Kasserer: Henning Møller, Bregnevej 6, 5900 Rudkøbing, ☎ 62 57 13 32 Kirkebil: Lindelse: Sydlangelands Taxa, ☎ 62 57 22 26 Tryggelev – Fodslette: Byens Taxa syd, ☎ 62 57 10 77 13


Goddag Humble I mit barndomshjem hang på væggen et billede af en kirke, der lå flot på en bakketop med nys høstede marker forneden. Det var Humble kirke, hvor min tip-tipoldefar, U.A. Plesner, for mange år siden var præst. At jeg skulle indsættes som præst i den samme kirke havde jeg aldrig drømt om, men ikke desto mindre var det det, der skete den 27. juni. Det var en stor dag for mig og hele min familie, og jeg er blevet taget godt imod af mange venlige mennesker. Jeg har nu begyndt præstegerningen her i Humble, og det er en stor glæde at være i gang. Mit vikariat udløber ved udgangen af februar, og det er mit ønske at videreføre de aktiviteter, som Helle Frimann Hansen har udfoldet i sit virke. Således fortsætter eftermiddagsmøderne, jeg forestår minikonfirmandundervisning sammen med Trille og Romie (se nærmere oplysninger under Lindelse sogn), og jeg vil i samarbejde med Lena Nielsen afholde et forløb med babysalmesang i efteråret. Babysalmesang Kirken har en skat, en salmeskat, som skal videregives til de kommende slægtled. Dette har Lena Nielsen og jeg sat os for at gøre over otte tirsdage i efteråret. Vi synger kernesalmer (salmer, der i generationer har været sunget i kirke og hjem), som vi danser til, og vi lærer rim og remser. Giv dit barn en gave, og kom og vær med. Det foregår i konfirmandstuen i Humble præstegård fra kl. 10-11 på følgende dage: 8, 15, 22, 29 september, 6, 13, 27 oktober samt 2. november. Du behøver ingen anden forudsætning end at have et barn på 0-10 mdr. Humble Kirkes ungdomskor Vi øver i løbet af efteråret d. 1. lørdag i hver måned kl. 14.00 i ca. 2 timer inkl.. sodavandspause i præstegården på Ristinge- 14 Humble-Kædeby-Ristinge kirker vej 24 i Humble. Første gang bliver lørdag d. 4. september. Derefter: 2. oktober, 6. november. Siden aftaler vi et nyt forløb. Koret synger med søndag d. 7. november ved gudstjenesten Allehelgensaften i Humble kirke, hvor de vil bære lys ind og ved gudstjenesten 1. søndag i advent. Har du lyst til at være sammen med andre unge om at synge og til at synge i kirken, er du velkommen til at dukke op til den første øvedag og prøve at være med og ellers at kontakte kirkesanger Annamaija S. Rolff – Petersen på tlf: 46 32 45 60 hvis du har spørgsmål. Eftermiddagsmøder Holdes som hovedregel den anden tirsdag i måneden. Man medbringer selv kop og brød, vi giver kaffen. Erik Bendixen spiller på violin, og der vil være en god oplægsholder. I efteråret ser programmet således ud: 14.9: En bronzeløves færd. En omstridt statue vender hjem; Adam Wagner vil i dette foredrag berette om Isted-løvens historie, symbolik og færden. Isted-løven blev rejst på Flensborg kirkegård i 1862 som minde over den danske sejr ved Isted i 1850 og over de danske soldater, der faldt dér. Allerede før afsløringen var statuen en torn i øjet på slesvigholstenske kredse, og kun to år nåede løven at stå på sin plads, før prøjserne og østrigerne rendte Jylland over ende, og slesvigholstenske aktivister forsøgte at ødelægge dette danske monument. Løven blev fjernet og kom til Berlin. Siden kom den til København, men efter mange års usikkerhed om dens placering skal den til næste år tilbage til sin oprindelige plads i Flensborg. 12.10: Fra Harboøre til Blekingegade. Den religiøse og politiske fanatisme i det 20. århundrede. ”Natten til den 21. november 1893 druknede i pludselig storm ved Harboøre 26 fiskere, hvoraf 19 familieforsørgere. 74 børn blev faderløse. Det vakte landet over megen opsigt, at stedets tidligere præst, Carl Moe, ved de omkomnes fællesbegravelse den 27. november på Harboøre kirkegård holdt en tale, hvori han stærkt understregede, at af de omkomne blev kun de hellige salige, mens de vantro var fortabte sjæle.” Niels Carl Lilleør fortæller om vækkelsen i Harboøre og trækker aktuelle tråde til nutiden. Lilleør har været sognepræst i Frørup fra 1965-2000 og fungeret som provst i Nyborg i 20 år. 9.11: Antikkens græske helteidealer. - En eftermiddag med græsk litteratur og tanker ved lektor Ole Wagner. Fra Homer og frem til den klassiske tid i 5.-4. århundrede f. Kr. er der i græsk kultur en tydelig brydning mellem forskellige helteidealer, fra den unge kriger Achilleus i Iliaden til den aldrende Sokrates hos fx Platon. Vi vil, med udgangspunkt i litteraturen, se på væsentlige træk ved nogle af disse idealer. Sogneaften Tirsdag den 23/11 kl. 19.30 Svenskekrigene på Langeland. I 1658 formindskedes Dan mark betydeligt, da de tre landsdele Skåne, Halland og Blekinge kom under Sverige. Danmark kæmpede både før og efter 1658 bravt – ikke bare for at undgå, at danske landsdele kom under svensk styre, men også for overhovedet at kunne bestå som et selvstændigt rige. Hele landet led på forskellige tidspunkter under svensk besættelse. I dette foredrag skal vi høre om Langelands vilkår og indsats under svenskekrigene, sideløbende med at krigens gang og Danmarks skæbne drages ind. Adam Wagner fortæller.


Humble-Kædeby-Ristinge xxx kirker Adam Wagner, der er bosiddende på Langeland, er mag.art. i historie fra Københavns Univer sitet og har skrevet flere artikler om historiske emner; heriblandt både om Sønderjylland og Skåne. Ferie/fri Sognepræsten holder fri 11-12 september, 2-3 oktober samt i uge 42. Embedet passes da af Jan Schiøler Nielsen, Magleby, tlf.nr. 62 56 10 77 Vielser Kathrine Møller Kristensen og Hans Olav Jensen, Haveskovvej 46, Humble i Humble Kirke 10/7 Vivian Pihl Christensen og Jens Ulrik Børre Larsen, Møllevænget 10, Lundsgård, Humble i Kædeby Kirke den 5/6 Døde 22/7 Keld Paamand Rasmussen, Ristingevej 125, Hesselbjerg, Humble, begravet fra Ristinge Kirke 28/7 16/7 Kaj Andersen, Langegade 30B, 1, 16, Lindelse Plejecenter, Lindelse, bisat fra Humble Kirke 20/7 6/7 Aksel Nielsen, Brandsbyvej 19, Humble, bisat fra Humble Kirke d. 10/7 12/6 Lonny Løgstrup, Drosselvænget 8, Hesselbjerg, Humble, bisat fra Magleby Kirke 18/6 3/6 Finn Mogensen, Langegade 30A, st. 17, Lindelse Plejecenter, Lindelse, bisat fra Humble Kirke 10/6 20/5 Marie Karoline Madsen, Halevejen 1, Ristinge, begravet fra Ristinge Kirke 26/5 11/5 Karen Hansen, Langegade 30A, st. 21, Lindelse Plejecenter, Lindelse, bisat fra Humble Kirke 15/5 7/5 Ellen Charlotte Johansen, Viebæltet 25, Rudkøbing, bisat fra Humble Kirke 12/5 Sæt kryds i kalenderen 1/9 Menighedsrådsmøde i præstegårdens konfirmandstue kl. 19.00 14/9 Eftermiddagsmøde i præstegården 14.30. Adam Wagner fortæller Istedløvens historie. 26/9 Høstgudstjeneste i sognets tre kirker. Se gudstjenestelisten. 7/10 Allehelgensaften. Lysgudstjeneste. Børnekoret medvirker. Se gudstjenestelisten. 12/10 Eftermiddagsmøde i præstegården 14.30. Niels Carl Lilleør holder foredraget ”Fra Harboøre til Blekingegade”. 9/11 Eftermiddagsmøde i præstegården 14.30. Ole Wagner fortæller om Illiaden. 23/11 Sogneaften i præstegården 19.30. Adam Wagner fortæller om svenskekrigene. Vejviser Sognepræst: Marianne Wagner, Humble Præstegård, Ristingevej 24, 5932 Humble, ☎ 62 57 20 20 / 22 95 16 58. mwa@km.dk, træffes bedst mandag til torsdag 11.00-12.00. Fredag fri. Menighedsrådsformand: Asger Kristensen, ☎ 62 57 18 82 Graver: Lisbeth Møller, ☎ 21 28 61 89. Træffes tirsdag til fredag i arbejdstiden. Mandag fri. Kirkeværge Humble: Henny Larsen, ☎ 62 57 10 38 Kirkeværge Ristinge: Ulla Christensen, ☎ 62 57 16 50 Kirkeværge Kædeby: Herdis Larsen, ☎ 62 57 11 17 Kasserer: Benny Rasmussen, Tordenskjoldsvej 21, 5700 Svendborg, ☎ 62 22 72 88, mail@br-regnskab.dk Kirkebil: Byens Taxa syd, ☎ 62 57 10 77. 15


Hvad vores kirker har at fortælle Dette efterår har vi valgt at besøge 4 af Langelands spændende middelalderkirker. Et kirkebesøg er en rejse i historie, kunst og tro, og der er rigtig mange spørgsmål, der rejser sig. - Hvorfor har vores kirker så få Maria-altre? - Hvad er fortællingen bag krucifikserne? - Hvad er forskellen på romansk stil , gotisk og renæssance? - Hvad er fortællingen om de gamle billedkvadre? - Hvad betyder kirkens symboler? - Hvorfor er der kalkmalerier i nogle kirker? - Hvilke spor har svenskerne sat på Langeland? Disse og mange andre spørgsmål vil blive taget op og belyst. Der bliver også god tid til spørgsmål og debat og en hyggesnak under kaffen. Alt det praktiske Tid: kl. 19.30 – 21.30 - 4 torsdage i efteråret 2010 Dato: 30/9; 14/10; 4/11; 18/11 Sted: Den kirke der er på programmet Transport: Hvis ikke man kan køre selv eller få et lift, kan man benytte kirkebilen. Den bestilles senest dagen før hos den præst, der står for den pågældende aften. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne. Eventuelle spørgsmål kan rettes til præsterne! Fodslette kirke d. 30. september 19.30 En fortælleaften i Fodslette kirke med sognepræst Trille Brink Westergaard Hør om kirkens 500 år gamle, unikke Maria-altertavle. Om Maria, der bare er 17 år, men ser ud, som om hun har stået på sin plads i 500 år. Hør om sognebørnene, der gemte byens krudt i kirkens sakristi – og om sven- 16 4 langelandske kirker på 4 aftener Billedskæreren Maria med jomfruen Maria. Udenfor Fodslette kir ke 1993. skerne, der satte ild til det! Om kirkens forhold til Hjortholm. Om den flotte prædikestol. Om at have en bælgtræder på lønningslisten. Om Langelands mindste sogn og meget andet. Vi vil undervejs drikke kaffe i kirkens våbenhus. Rudkøbing kirke d. 14. oktober kl. 19.30 En fortælleaften i Rudkøbing kirke med sognepræst Pia Tønsberg-Jensen Denne aften skal Rudkøbing kirke ses nærmere efter i sømmene. Vi mødes i kirken, hvor alterpartiet vil danne udgangspunkt for en fortælling om vikinger, kristendom, symboler og andre spændende ting. Efter besøget i kirken, går vi i konfirmandstuen til en kop kaffe og samtale om kirken. Skrøbelev kirke d. 4. november kl. 19.30 En fortælleaften i Skrøbelev kirke med sognepræst Annalise Bager Blandt altersølvet finder vi ”Hundstrup kirkes kalk”. Vi skal høre nærmere om, hvordan den under svenskekrigen fandt sin plads i kirken. Vi skal også høre om træskomaleren og se nærmere på, hvad han har lavet i Skrøbelev kirke. Også Agathe, Langelands yngste kirkeskib, har sin helt egen fortælling, ligesom kirkeklokken Anna har det. Og kirkens patron Sankt Nikolaus er også et interessant bekendtskab. Kaffen vil vi indtage i kirkens våbenhus. Kirkeklokken Anna i Skrøbelev kirke. Alterpartiet i Rudkøbing kirke. Kalkmalerierne i Skrøbelev kirke.


Bøstrup kirke d. 18. november kl. 19.30 En fortælleaften i Bøstrup kirke med sognepræst Torben Poulsen Denne aften skal vi opleve Bøstrup kirke. Er Bøstrup kirke den ældste og første kirke på Langeland? Det hævder en forsker på Syddansk Universitet. Bøstrup kirke gør sig bemærket ved granitreliefferne i muren, især det smukke mandshoved der kan være Jesus, Samson eller Sankt Mogens, og den ualmindeligt flotte prædikestol, som Hans Gudewerth den yngre skar i 1634. En meget ung Grundtvig har prædiket fra den prædikestol, da han var huslærer på Egeløkke tæt ved kirken i årene 1805-08. Efter kirkefortællingen drikker vi kaffe i sognehuset Biograftur for konfirmander Biograftur for konfirmander Fællesarrangement for øens konfirmander mandag den 15.november kl. 16.30-18.30 Som en del af konfirmandundervisningen inviterer øens præster konfirmanderne i Bio Langeland for at se Anders Mattesen´s film ”Sorte Kugler”. Ud over forestillingen bliver der tid til pizza og sodavand. Sorte Kugler er på overfladen en morsom, satirisk film. Den rammer den moderne dansker lige på kornet: det hele handler om mig, mig og mig. Når det ikke går, som jeg gerne vil have det, så er det, fordi verden er fuld af idioter. Jeg er naturligvis i min gode ret til at sige og gøre, som det passer mig. Den eneste, jeg skal tage hensyn til, er mig selv og mine egne interesser. Går man et spadestik dybere, er det en dybt moralsk film. Vores selvoptagethed er ikke bare grinagtig (det er den også – vi griner befriende af os selv undervejs), den er katastrofal. Der rokkes godt og grundigt ved tanken om, at jeg er centrum i mit liv. ”Hvem er egentlig herre over hvis liv?” Spørges det. Måske kommer lykken ikke af det, jeg får, men af det, jeg giver. Filmen tager solidt fat på nogle af livets helt store spørgsmål om mening, lykke, næstekærlighed, liv og død o.s.v. Den gør det på de unges præmisser og i deres sprog, med humor og bid. Anders Mattesen udleverer først og fremmest sig selv. Måske er det derfor, det lykkes ham i den grad at tale moral – og alligevel ikke blive kaldt moraliserende, men morsom. Filmen rummer meget stof til eftertanke. Detalje fra Gudewerths smukke prædikestol i Bøstrup kirke. Sorggruppe for forældre, der har mistet et barn Har du/I mistet et barn? Måske kan det være en hjælp at tale med andre i samme situation. Mød op tirsdag d. 7/9 kl. 19.00 i konfirmandstuen i Lindelse præstegård. Tilbuddet er for alle, der har mistet et barn. Det, der betyder noget, er at tale med andre, der kender netop denne svære sorg. Ved første møde aftales, hvor, hvornår og hvor ofte vi skal mødes – efter deltagernes ønsker. Der er tale om en selvhjælpsgruppe. Dog vil en af præsterne styre gruppen – i hvert fald i begyndelsen. Nærmere oplysninger hos egen sognepræst eller Trille Brink Westergaard, Tlf. 62 57 15 07 Granitrelief fra Bøstrup kirke. Er det Jesus, Samson eller Sankt Mogens? Foråret byder på 4 salmeaftener d. 27/1; 10/2; 3/3; 24/3. Nærmere herom i næste kirkeblad. 17


3. klasserne på Ørstedsskolen får i det kommende skoleår et tilbud om juniorkonfirmand undervisning. Gennem mange år har denne undervisning været et tilbud for 3. klasserne på Longelse og Skrøbelev skoler, og den gode tradition følger med børnene til den nye skole. Vi er 3 præster, Lene Kjær Andersen, Torben Poulsen og Annalise Bager, der sammen med hver vores pædagogiske medhjælp vil forestå undervisningen i vores respektive præstegårde, konfirmandlokaler og kirker. Undervisningen bliver lagt torsdag eftermiddag lige efter skoletid. Børnene bliver transporteret i specialbus fra Ørstedsskolen til Bethesda (Rudkøbing), Tullebølle præstegård og Longelse præstegård. 18 Junior-konfirmander 3 A vil blive undervist i Longelse præstegård 13.35 -15.00. 3 B vil blive undervist i Tullebølle præstegård 13.25-14.50. 3 C vil blive undervist i Bethesda i Ahlefeldtsgade 13.15-14.40. Mht. hjemtransporten vil der blive givet nær mere besked senere. I løbet af september vil alle skolens 3. klasser modtage brev om juniorkonfirmandundervisningen, som starter lige efter efterårsferien torsdag den 28. oktober og fortsætter frem til 10. marts. Ikon-fremstilling i Longelse Præstegård. Dåb i Skrøbelev kirke. Der er også i år juniorkonfirmander på Sydlangeland – som der plejer! Se nærmere på Lindelse, Tryggelev, Fodslettes side 12. Hvad er det så at være juniorkonfirmand? Som juniorkonfirmander ser vi nærmere på kirkens mange spændende emner. • Vi laver drama • Vi leger barnedåb • Vi laver flotte kirkeudsmykninger • Vi hører spændende fortællinger fra biblen • Vi laver krybbespil • Vi synger salmer • Vi går på opdagelse i kirken • Vi besøger graveren på kirkegården • Vi tager på en fælles udflugt • Vi medvirker ved en børnegudstjeneste


Ved indgangen til Tranekær kirkegård står to 250-årige lindetræer, blandt Danmarks største. De markerer, at når man træder ind ad lågen under dem, så træder man ind i en anden verden. Udenfor drøner trafikken af sted, indenfor slår roen, freden og tidløsheden én i møde. Det er en anden verden. Og alligevel tæt knyttet til Tranekær by. Tranekær by er unik, den eneste residensby i Danmark, bygget for at servicere Tranekær gods. Det var oplysningsmanden og ødelanden “Generalen” Frederik greve Ahlefeldt-Laurvig, der omkring 1800-tallet fik bygget Tranekær, som byen ser ud nu. Til hans ekstravagante livsstil krævedes udenlandske musikere og håndværkere. Et enkelt gravsted på kirkegården bærer præg af det: Murerfamilien Pico. Titler som slotsgartner, godsinspektør, godsforvalter siger også noget om, hvad der hørte til et gods. Sjovt nok ligger “Generalen” selv ikke begravet hverken på kirkegården eller i Ahle feldt-slægtens kapeller i kirken. Han ligger begravet i Touløkke Lystskov øst for Trane kær slot. Selv om slægten har kapeller i kirken, er mange af slægten begravet på kirkegården. I 1985 forærede grevskabet kirkegården det stykke, der nu er den græsplæne, hvor medlemmer af slægten er begravet – blandt andre lensgreveparret Thea og Kai Ahlefeldt-Laurvig. I 1995 blev de kister, der var i dårlig stand, flyttet fra kirkens kapeller og jordfæstet på græsplænen; heriblandt stammoderen Marie Elisabeth Ahlefeldt og hendes søn Lensgreve Carl Ahlefeldt, der har øgenavnet “Tykke Carl”. Nogle tragiske skæbner ligger også begravet på Tranekær kirkegård: På et sort jernkors står: “Her hviler en lille udkjendt Pige 6 a 7 Aar ilandreven ved Botofte Strand under stormfloden 18 Nov 1872”. Den nævnte stormflod var en frygtelig katastrofe. Den 13. november 1872 væltede en stormflod ind over det flade Lolland-Falster og dræbte 66 mennesker. Gedesby sogn på Tranekær kirkegård Den lille ukendte piges gravsted. Lolland var særlig hårdt ramt: 20 mennesker forsvandt, man fandt og begravede de 19, den 20. – en pige ved navnet Karen Margrethe Jensen - var forsvundet. Fem dage senere fandt man et pigelig på Botofte strand. Liget blev begravet på Tranekær kirkegård, jernkorset sat over graven. Ved 100-årsdagen for stormfloden var forbindelsen over Langelandsbæltet bedre, og naturligt nok forbandt man de to ting: En savnet pige i Gedesby og en ukendt pige i Tranekær. Var den ukendte piges identitet fundet? Svaret er nej! I kirkebogen for Tranekær sogn, står der, at pigen, der drev i land var syv til otte år, på korset seks til syv år. Ifølge kirkebogen for Gedesby sogn var Karen Margrethe Jensen 1½ år, da hun forsvandt. Det er umuligt, at borgerne i Tranekær kunne forveksle en 1½-årig med en syv-årig. Den ukendte pige er stadig ukendt! På kirkegården er der to noget besynderlige gravsten med stjerner med hammer og segl og inskriptionen: “Fra det sovjetiske Fædreland”. Det er to sovjetiske soldater, der drev i land på Bammeskov strand den 9. og 10. maj. De kom til Langeland med den flydedok med 1.500 franske og russiske krigsfanger, der strandede ved Påø strand den 4. maj 1945. Fangerne var i en slem forfatning, men ved hurtig indsats blev de hjulpet. Men mange mistede livet ved strandingen. I 2008 udkom en bog om flydedokkens dramatiske stranding på Langeland: Lars Johansson: “Dancing Charlie”. Husene omkring Tranekær kirke er yngre end resten af byen. Det skyldes en forfærdelig brand 19. maj 1875, der ødelagde 33 huse. Branden opstod i præstegården lige over for kirkegården. Provst Graae blev reddet ud af huset, men den ihærdige provst gik igen ind i huset for at redde kirkebøgerne. To dage senere døde han af sine forbrændinger. Hans gravsted kan ses på kirkens vestside. Tranekær kirkegård skal besøges. Kirkegården kravler fra kirken dramatisk op ad Humlebanken, smukt kranset af høje 150-årige kastanjetræer, mens stierne snor sig under de grønne linde. Det er en anden verden, en forsmag på himmelen! Graver Jytte Christiansen og sognepræst Torben Poulsen Tranekær kirke mellem høje træer. 19


Kirker 20 Gudstjenesteliste September Oktober November 5. 12. 19. 26. 3. 10. 17. 24. 31. 7. 14. 21. 28. 14.s.e.trin. 15.s.e.trin. 16.s.e.trin. 17s.e.trin. 18.s.e.trin. 19.s.e.trin. 20.s.e.trin. 21.s.e.trin. 22.s.e.trin. Allehelgen 24.s.e.trin. sidste s. i kirkeåret Tullebølle 10.00 P 11.15 P 8.45 P ingen ingen 10.00 P ingen 14.00 M 11.15 P 10.00*P ingen ingen 11.15 P Tranekær 11.15 P ingen 10.00*P ingen 19.00 P 11.15 P 10.00 P ingen ingen 11.15*P 10.00 P 14.00 M ingen Bøstrup ingen 10.00 P ingen 9.00 M 10.00 P ingen 11.15 P ingen 10.00 P ingen 11.15 P ingen 10.00 P Rudkøbing 10.00 A 10.00*T 11.15 T 10.00 A 10.00 A 10.00 T 11.15 T 10.00 A 10.00 T Simmerbølle 11.15 A ingen 10.00 T 11.15 A ingen 11.15 T 10.00 T 11.15 A 19..00*T A= Lene Kjær Andersen, B= Annalise Bager, V= Marianne Wagner, M= Stig A. Munch, P= Torben Poulsen, S= Jan Schøler Nielsen, T= Pia Tønsberg-Jensen, W= Trille Brink Westergaard. Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere. 10.00 *T+A 11.15 *T+A 1.s. i advent 10.00 T 11.15 A 10.00 T ingen 10.00 A 11.15 T Strynø 16.00 A ingen 10.00*A ingen 14.00 A ingen 10.00 A ingen 10.00 A ingen 10.00*A ingen 14.00*A Longelse ingen 10.00 B ingen 10.00*B 10.00 B ingen 11.15 B 10.00 B ingen 16.00*B 10.00 B ingen 19.30*B Fuglsbølle 11.15 W ingen 11.15 B 14.00*B ingen 11.15 B 10.00 B ingen ingen 14.00*B 11.15 B ingen 10.00 B Skrøbelev ingen 11.15 B 10.00*B ingen 14.00*B 10.00 B ingen 16.00 B 11.15 W 10.00*B ingen 16.00 W ingen Lindelse 9.00 W 11.15*W 19.30 B 10.00 W 11.15 W 11.15 W 16.00 B ingen 14.00*W 10.00 W 11.15 W 10.00 W 16.00*W Tryggelev 10.00 W 19.30*W ingen 11.15 W ingen 10.00 W ingen ingen ingen 11.15 W ingen 11.15 W ingen Fodslette ingen 10.00*W ingen ingen 10.00 W ingen ingen 11.15 B ingen ingen 10.00 W ingen 10.00 W Humble 10.00 V 14.00 S 10.00 V 10.00 V 14.00 S 10.00 V 10.00 V 14.00 S 10.00 V 19.30 V 10.00 V 10.00 V 10.00 V Kædeby ingen ingen ingen 8.45 V ingen 11.30 V ingen ingen ingen ingen 19.30 V ingen ingen Ristinge 11.30 V ingen ingen 11.30 V ingen ingen ingen ingen 11.30 V ingen ingen ingen 11.30 V

More magazines by this user
Similar magazines