Orientering om målinger af ammonium nitrit og nitrat (test kits)

aquacircle.org

Orientering om målinger af ammonium nitrit og nitrat (test kits)

MMS orientering nr. 3.1 Emne: Test kits

Emne:

Orientering om målinger af ammonium nitrit og nitrat (test kits)

Formål:

Effektiviteten af biofiltre er af stor betydning for driften af recirkulerede anlæg. En kontrol af denne

effekt kan være medvirkende til at effektivisere produktionen på anlægget samt forbygge fiskedød.

Kontrol foregår bl.a. ved målinger af ammonium, nitrit og nitrat vha. test kits. Se også driftsorientering

6.1 og 6.2. Prøver der ikke er udført ordentligt er intet værd.

Prøvetagning:

Det er vigtigt at være omhyggelig når man udtager sin vandprøve (ensartet og repræsentativ).

Forurening af prøven med slim, slam, fækalier osv. kan give et falsk resultat.

For at følge en udvikling er det afgørende at prøverne måles på samme måde (samme tid af døgnet,

før eller efter fodring, ensartede reaktionstid mm.)

Valg af målemetode:

Det er vigtigt at vælge den målemetode der passer ud fra dels til det aktuelle anlæg, dels den tid der vil

blive anvendt til prøvetagning, og dels den ønskede nøjagtighed. Der findes stort antal af forskellige test

kits på markedet, forskellen mellem dem ligger i:

Måleområde og nøjagtighed: Test kits virker i et bestemt område og har en bestemt nøjagtighed.

Prøvetagningstid: De fleste test kits kræver at man tilsætter kemikalier til vandprøven efter en

opskrift. Der kan forekomme ventetid mellem både tilsætning af kemikalier, ligesom der er en

reaktionstid fra få sekunder til timer.

Temperatur: De kemiske reaktioners hastighed er temperatur afhængige. De fleste test kits regner

med at man arbejder ved 20 o C. Hvis man måler udendørs om vinteren kan dette give problemer.

Præcision: Inden man anskaffer sig et test kit bør man overveje hvordan man vil anvende

resultaterne fra de udførte tests.

Interferens: Interferens skyldes et eller flere opløste stoffer i vandet, hvilket kan resulterer i

forkerte resultater. Visse hjælpestoffer såsom formalin og kogsalt kan interferere. Disse forhold vil

være forskellige fra testkit til testkit.

Pris: Prisen pr. test ligger typisk mellem 1-7 kr. pr. test alt afhængigt af hvilken type der vælges.

Nogle metoder kræver en større investering til opstart men vil derefter være billigere i drift.

Gifttilladelse: I nogle test kits anvendes giftige stoffer som f.eks. kviksølv, hvilket medfører at man

skal have en gifttilladelse til at anvende dem. Derudover skal kemikalieaffald opsamles og

indleveres på en modtagerstation.

Fortynding: Hvis der sker kraftig farvereaktion bør prøverne fortyndes med rent vand.

Test typer:

Sticks: er den mest enkle metode til at foretage kontrol af vandkvaliteten. Metoden går ud på at

man dypper en stick i vandet, hvorefter man venter i den angivne reaktionstid (15-60 sek.), derefter

kan man aflæse resultatet i forhold til en skala.

Simpel farveskala: Vandprøven behandles i henhold til den medfølgende forskrift. Efter endt

reaktionstid sammenlignes prøvens farve med et farve kort der følger med test kitet.

Simpel farveskala med hjul: Vandprøven behandles i henhold til den medfølgende forskrift. Efter

endt reaktionstid aflæses prøven ved hjælp af et farvehjul. Metoden er mere præcis end en simpel

farveskala, metoden er dyrere i anskaffelse, men prisen pr. test er lavere.

Fotometer: Vandprøven behandles i henhold til den medfølgende forskrift. Efter endt reaktionstid

aflæses prøven i fotometret. Metoden er den mest præcise. Metoden er dyr i anskaffelse men prisen

pr. prøve er forholdsvis lav, udstyret kan også bruges til et stort antal af andre tests.

Ansvarsfraskrivelse: Denne orientering er alene vejledende og beskriver kun generelle forhold. Anvendelse af orienteringen skal altid

tilpasses forholdene i det konkrete tilfælde i overensstemmelse med en sagkyndig vurdering. Dansk Akvakultur er alene ansvarlig for

det generelle indhold i orienteringen.

Udarbejdet gennem MMS projektet, der er finansieret af EU’s Fiskerisektorprogram FIUF og Direktoratet for FødevareErhverv.


MMS orientering nr. 3.1 Emne: Test kits

Eksempler på test kits til ammonium

Stof Navn på test Metode Skala (mg/l) Tid Anskaffelsespris Ca. pris pr.

prøve

Hach Lange Sticks 0-6

30 sek 95 kr for 25 test 4 kr

Nr.: 2755325

0-0,25-0,5-1-3-6

Visocolor ECO Simpel 0,2 – 3

15 250 kr for 50 test 5 kr

Nr. 20.01.40 farveskal 0-0,2-0,3-0,5-0,7-1- minutter

a 2-3

Merck Ammonium-test, Simpel 0 – 10

Få 420 kr for 150 test 3 kr

Aquamerck farveskal 0-0,5-1-3-5-10 minutter

Nr. 111117

a

Visocolor ECO 15 Simpel 0 - 15

15 330 kr for 50 test 7 kr

Nr. 20.01.39 farveskal

a

0,5-1-2-3-5-7-10-15 minutter

Merck Ammoniumtest, Simpel 0,2 - 8 13-15 1200 kr for 250 test + 2 kr

Microquant farveskal 0,2-0,5-0,8-1,3-2,0- minutter

hjul

(1200 kr for

a med 3,0-4,5-6,0-8,0

(efterfølgende koster opstart)

hjul

850 kr for 500 test)

Palintest Simpel 0 – 1 10 400 kr for grundsæt. 2 kr

Ammonium (tabletter) farveskal

minutter 475 kr for opstartssæt (875 kr for opstart)

(kræver fortynding) a med

med 50 prøver + hjul

hjul

(400 kr for 250 prøver)

Aquanal-plus Fotomete 0,1 – 3 13 – 15 6000 for fotometer

2

til fotometer

r Meget præcis i hele minutter (500 kr for 250 prøver) (6000 kr for

Nr. 20.09.40

skala.

opstart)

Ammonium

Eksempler på test kits til Nitrit

Stof Navn på test Metode Skala (mg/l) Tid Anskaffelsespris Ca. pris pr.

Nitrit (nitrat)

Hach Lange

Nitrit/nitrat

Nr. 2745425

Merck Nitrittest

Merckoquant

Nr. 110007

Visocolor ECO

Nr. 20.01.44

(kræver ofte

fortynding)

Merck Nitrittest,

Microquant

Nr. 114774

Palintest

Nitrit (tabletter)

(kræver ofte

fortynding)

Aquanal-plus

til fotometer

Nr. 20.09.32

Nitrat Merck Nitrattest

Merckoquant

Nr. 110020

Sticks Nitrit: 0 - 3

0,15-0,3-1-1,5-3

Nitrat: 0 – 50

0-1-2-5-10-20-50

Sticks 2 – 80

2-5-10-20-40-80

Simpel

farveskal

a

Simpel

farveskal

a med

hjul

Simpel

farveskal

a med

hjul

Fotomete

r

0,02 – 0,5

0-0,02-0,03-0,05-

0,07-0,1-0,2-0,3-

0,5

0,1 - 10

0,1-0,2-0,4-0,6-1,0-

1,8-3-6-10

Få sek 95 for 25 sticks

prøve

4 kr

15 sek 220 kr for 100 sticks 2,20 kr


minutter

0 – 0,5 Få

minutter

0,02 – 1

Meget præcis i hele

skala.

Sticks 10 - 500

10-25-50-100-

250-500

250 kr for 150 test 2 kr

3 minutter 1150 kr for 400 test +

hjul

(efterfølgende koster

970 kr for 1000 test)

400 kr for grundsæt.

450 kr for opstartssæt

med 50 prøver + hjul

(400 kr for 250 prøver)

3 minutter 6000 for fotometer

(500 kr for 250 prøver)

1 kr

(1150 kr for

opstart)

2 kr

(850 kr for

opstart)

5 kr

(6000 kr for

opstart)

1 minut 220 for 100 sticks 2,20 kr

Bemærkninger:

De nævnte priser er cirka priser august 2006. Forhandlere af test kits kan være behjælpelige med valg af

test kit og eventuelle sikkerheds foranstaltninger.

Udarbejdet af Christian Skaaning Laursen, DA

Dato 14. december 2006, Lisbeth Jess Plesner, Projektleder

Ansvarsfraskrivelse: Denne orientering er alene vejledende og beskriver kun generelle forhold. Anvendelse af orienteringen skal altid

tilpasses forholdene i det konkrete tilfælde i overensstemmelse med en sagkyndig vurdering. Dansk Akvakultur er alene ansvarlig for

det generelle indhold i orienteringen.

Udarbejdet gennem MMS projektet, der er finansieret af EU’s Fiskerisektorprogram FIUF og Direktoratet for FødevareErhverv.

More magazines by this user