KIRKEBLADET - Gunderup kirke

gunderup.kirke.dk

KIRKEBLADET - Gunderup kirke

KIRKEBLADET

Gunderup - Nøvling

Indhold

Side 2

Hvor skal jeg henvende mig

Side 3

Præsten skriver:

Mette Nøhr Shaw

”Og lyset skinner i mørket”

Side 4

Julekoncert med

Kristina Anna

Side 5

Pigekammeret

Side 6

Nytårsgudstjeneste

Side 7

Babysalmesang

Side 8

Hvornår skal jeg i kirke

December 2011 · Januar · Februar 2012 · Nr. 1 · 78. årgang


Kirkelig vejviser Hvor henvender man sig?

Præster:

Sognepræst Mette Nøhr Shaw

Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed

Gunderupvej 1, 9260 Gistrup

Mail: MNS@km.dk

Tlf. 9833 3015

Fax 9833 3145

Træffes telefonisk og efter aftale.

Ugentlig fridag er fredag.

Sognepræst Lene Riger-Kusk

Nøvling Skolevej 10, 9260 Gistrup

Mail: LRKU@km.dk

Tlf. 9636 6666

Træffes bedst tirs.– fre. kl. 12-13

ellers gerne efter aftale.

Ugentlig fridag er mandag.

Sognepræst Ejnar Grønlund

Splinten 16, 9260 Gistrup

Mail:ejgr@km.dk

Tlf. 9831 5226

Træffes telefonisk og efter aftale.

Ugentlig fridag er mandag.

Kirkekontor:

Kordegn Helle Lo Sørensen,

Gunderupvej 1, Gunderup,

9260 Gistrup

Tlf. 9833 3552

Fax 9833 3542

Mail: HELS@km.dk.

Træffetid: Man.-fre. kl. 9.30-13.00,

Torsdag tillige kl. 15.30-18.00

Gistrup kirke: onsdag kl. 8-9

Kirkebladet

Udgives af et udvalg under Gunderup-

Nøvling menighedsråd: Birgitte Libak,

Renate Uhrenholdt, Lene Riger-Kusk

og Rosa Pedersen (ansvarshavende).

Stof til næste nummer af Kirkebladet

vedr. Nøvling sogn sendes til Rosa

Pedersen, rosapreb@gmail.com

vedr. Gunderup sogn til Renate

Uhrenholdt,

frugtgaarden@uhrenholdt.dk

eller Birgitte Libak,

birgitte.libak@privat.dk

Deadline 14. januar.

Næste nummer af Kirkebladet udkommer

marts 2012 og dækker månederne

marts, april og maj 2012.

Grafisk Produktion

NordPro, Mølleå 1, 3. sal, 9000 Aalborg

Tlf. 98 11 65 55 Fax. 98 11 65 50

Fødsler:

Meldes på kirkekontoret senest 2

dage efter fødslen. Fødselsanmeldelsen

samt forældrenes dåbs- eller navneattest

og vielsesattest medbringes.

Dåb:

Tidspunkt aftales med kirkekontoret.

Vielser:

Aftales ved henvendelse til kirkekontoret.

Husk prøvelsesattest fra

borgmesterkontoret samt dåbs eller

navneattest.

Navneændring

Henvendelse på kirkekontoret eller

udfyld blanket på

www.personregistrering.dk

og send blanketten til kirkekontoret

Gunderup menighedsråd:

Formand:

Kirsten Westenholz

Vårstvej 180, Vårst, 9260 Gistrup

Tlf. 9833 3361-fax 9833 3007

Kirkeværge:

Søren Haals

Oppelstrupvej 115, Gunderup

9260 Gistrup

Tlf. 9833 3296

Renate Uhrenholdt, Essendrup

Elsebeth Buchhave Andersen,

Fjellerad

Birgitte Libak, Håls

Lasse Bergstedt, Fjellerad

Sognepræst Mette Nøhr Shaw

Sognepræst Lene Riger-Kusk

Sognepræst Ejnar Grønlund

Organist i Gunderup:

Elisabeth Bech

Tlf. 4128 2727 eller 2624 9706

Mail:elisabech@gmail.com

Graver i Gunderup:

Lars Windahl Jensen

Tlf. 2081 5557

Fridag: Mandag

Mail: graver-gunderup@mail .dk

Besøg af præsten:

Ønsker man præstens besøg hjemme,

eller er man som pårørende, nabo eller

ven, bekendt med, at en person –

f.eks. i forbindelse med hospitalsindlæggelse

– ønsker præstens besøg,

er man altid velkommen til at kontakte

en af sognets præster.

Begravelser:

Dag og klokkeslæt for begravelsen

aftales med kirkekontoret.

Kirkeværge og graver kontaktes vedr.

gravsted.

Nøvling menighedsråd:

Formand:

Ernst Rosqvist,

Ladegaardsvej 11 Visse,

9210 Aalborg SØ

Mobil 2278 0948

Mail: erosqvist@gvdnet.dk

Kirkeværge:

Grete Nielsen, Oppelstrupvej 32

Nøvling, 9260 Gistrup

tlf. 9831 4506

Mail: greteregner@mail.dk

Gunnar Greve, Visse

Oda Huse, Nøvling

Rosa Pedersen, Visse

Thorkild Jensen, Visse

Helle Nygaard Kristensen, Nøvling

Sognepræst Mette Nøhr Shaw

Sognepræst Lene Riger-Kusk

Sognepræst Ejnar Grønlund

Organist i Nøvling:

Marina Sørensen

Mobil: 4274 2627

Mail:organist@noevling-kirke.dk

Graver i Nøvling:

Jens Sørensen

Nøvling Skolevej 10

9260 Gistrup

tlf. 9831 4262

Mail: graver@noevling-kirke.dk

Nr. 1 - 78. årgang 2

December 2011 · Januar · Februar 2012


Præsten skriver

Og lyset skinner i mørket

Af sognepræst Mette Nøhr Shaw

Mon ikke læseren også kender til det

at famle efter ordene? Eller at blive

mistænksomme overfor vores egne

og andres formuleringer? Har vi nu

fået udtrykt os rigtigt?

Det kan være svært at finde ord, der

dækker hvad man har oplevet, og det

er ikke altid de andre forstår hvad vi

mener. Sommetider spørger de efter

betydningen af det vi lige har sagt. Af

og til spørger vi, hvad der ligger bag

ved ordene, leder mellem linjer i breve

og bøger. Sommetider spørger vi, selv

om vi godt ved, at det, der er blevet

sagt, ikke kan siges anderledes.

Jeg forestiller mig, at det må have

forholdt sig sådan med en af verdenslitteraturens

store digtere, den

Johannes, som lægger navn til vores

Johannes-evangelium og som skildrer

den første begyndelse på sin helt

særegne måde: ” I begyndelsen var

Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet

var Gud. Han var i begyndelsen

hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden

ham blev intet til af det, som er. I ham

var liv, og livet var menneskers lys. Og

lyset skinner i mørket, og mørket greb

det ikke”. Sådan lyder begyndelsen af

Johannes-evangeliet.

Johannes kan gøre enhver prædikant

målløs og alle kirkegængere

fuld af spørgsmål. Han, hvis ord er

i så stærk overensstemmelse med

det de vil sige, at man næsten ikke

kan forklare dem ved andet end dem

selv. Han, hvis ord næsten ikke danner

billeder, fordi de ganske enkelt er

billeder i sig selv, jo det er julen for

viderekommende.

Hvad mener han med at lyset skinner

i mørket? Jo han mener såmænd at

lyset skinner i mørket. Hvad er herlighed

– jamen det kan jo høres og smages,

at det er herlige ord.

Måske skal man have oplevet mørkets

kontrast for at kunne se lyset

skinne. Måske skal man have lyttet

til tavsheden for at kunne høre stem-

mens tale.

Måske har Johannes modtaget ordene

på forladthedens sted, i sorgens tid.

Jeg ved det ikke og jeg behøver ikke

at vide det. Om hans barn var dødt,

om hans kone havde forladt ham, om

han var angst og usikker på sig selv

og hans opgave. Det er ligegyldigt. Vi

behøver ikke hans liv at spejle vores

sorg og selvskabte plage i, men vi behøver

at høre hvad han fortæller. Det

kan vi nemlig ikke finde i os selv. Det

kan vi ikke sige os selv.

Da Johannes levede og skrev har han

formodentlig kendt de evangelieberetninger,

vi kender, og flere til. Han har

været med i diskussionerne om hvorvidt

Jesus var mest Gud eller menneske,

og han har kendt til debatten om,

hvornår Jesus mon blev Guds søn.

Han har kendt til spørgsmålet om forholdet

mellem Jesu liv og lære. Og

måske er der nogen, der har spurgt

Johannes om hans mening. Han har

tænkt længe, måske i mange år, han

har flyttet sig i tid og sted, og endelig

griber det ham. Sammenfatningen

af hele Det gamle testamente, som

han kender og Det nye testamente,

han ikke kender. Han skriver om ordet,

der er Gud og fra Gud, om Gud

som tilværelsens forord, det ord, som

ikke er magtens eller selvoptagethedens

sprog, men tiltalens sprog, den

skabende og forløsende kraft. Om

Gud som den tiltale, der kan befri os

fra det der spærrer os inde i verdens

fængsler hvad enten det er os selv eller

andre, der er fangevogtere.

Tiltalens ord er det ord, som har lydt

fra før verdens skabelse. Det ord Gud

skabte med – I begyndelsen var ordet...

Det ord, som har kunnet høres i klodernes

sang, i bækkenes rislen, i stormenes

susen, i menneskers hvisken

og råb. Det ord, som menneskene lukkede

ørerne for, så de kun kunne høre

sig selv tale.

Og Gud prøvede forgæves at få ørenlyd

med bulder og brag, han prøvede

at se hvad der skete, hvis han trak sit

ord tilbage og tav helt stille.

Men menneskene var ikke til at få i

tale. Han besluttede, at han ikke ville

vente længere, men komme verden i

forkøbet. Og Gud digtede på ny. Alle

de spredte lysglimt formede én skikkelse,

alle de løsrevne ord dannede

én stemme. Gud viste sin herlighed

på jorden midt i al dens jammer, ve og

vånde, himlens ord tonede på jorden,

Gud digtede sig selv ind i virkeligheden.

Han lod sig føde på jorden.

Glæden kom til hele folket. Men det

tog ikke imod ham, det kendte ham

ikke, og så var alt vel ved det gamle,

Gud kunne tage sit ord i sig igen og

vente, til der var større modtagelighed.

Men så kunne han vente til evig tid og

det gjorde han heldigvis ikke.

Han kom og blev hos os, selv om vi

pinte og korsfæstede ham, selv om vi

vendte ham ryggen.

Lyset skinner i mørket. Det skinnede

den første julenat, og det skinner stadig.

Selv om vi bliver ved med at forsøge

at få bugt med det, selvom vi

stadig vrager det liv, vi har fået givet,

selvom vi stadig formørker vores egen

og hinandens tilværelse med misundelse,

bitterhed og nag. Ordet om det

gudsord, der blev menneske, om glæden,

som kommer før sorgen, om lyset

der er stærkere end mørket lyder

stadig selv om verden – og vi med den

– ikke er forandret.

Det ord tages aldrig tilbage. Den største

glæde er den, vi ikke har fortjent

og de vigtigste ord er dem vi ikke kan

sige os selv. Glædelig jul.

P.S. Der prædikes over Johannesevangeliet

i vores kirker d. 25. december

– Juledag - kl. 10.30 i Gistrup og

Nøvling og kl. 16.30 i Gunderup.

Nr. 1 - 78. årgang 3

December 2011 · Januar · Februar 2012


Gunderup kirkes

åbningstider

Kirken er åben i graverens arbejdstid.

Lørdag lukket. Søndag

og helligdag er der åbent i forbindelse

med gudstjenesten.

Besøg os på hjemmesiden og

se gudstjenesteliste, sognearrangementer

og meget andet

www.gunderup-kirke.dk

Telegrammer og kort med

motiv fra Gunderup kirke

Kan fortsat købes på kirkekontoret.

Gunderup sogns

lokalhistoriske arkiv

Har til huse i den gamle konfirmandstue

i Gunderup præstegård. Arkivet

har åbent den første onsdag i hver

måned fra august til juni kl. 14.00 til

17.00.

Uden for åbningstid kontaktes formand

Elsebeth Rasmussen, Polshøjvej

15, Gunderup, 9260 Gistrup – tlf.

9833 3392.

Julekoncert

med Kristina Anna

Vi kender Kristina som kirkesanger fra

Gunderup Kirke. Ved denne koncert

optræder hun med sine egne smukke

lyriske sange sammen med sit

band Rasmus Poulsen, Kenneth Hove

og Niels Rose.

Gunderup kirke

7. december kl. 19.30

Gunderup

Guds moder og Himlens

veninde.

Enhver, der

har rejst sydpå,

kender de

mange Mariabilleder,

der

findes i kirker,

klosterbygninger

og på

museer. De

er yndefulde,

men med et

billedsprog

og en række

symboler, vi ikke kender, men som

rækker helt tilbage til de første århundreder.

Himmelsprækken

Sproget har mange billeder for det

liv, som ikke lever op til forventningerne,

det uperfekte liv: Der går skår

i glæden og i venskabet, facaden krakelerer,

fundamentet slår revner, og

moralen er anløben. Alt sammen er

det udtryk for vanskeligheder, for noget

som gør ondt, og som vi forsøger

at undgå eller dække over. Leonard

Cohen synger i en af sine berømte

sange: There is a crack in everything.

That’s how the light gets in.

Der er en revne i alt. Det er sådan lyset

kommer ind. Det kan være svært

at få øje på det lys, når blikket er fast

rettet mod det, som aldrig kan heles,

eller blive helt, som det var tænkt.

Et foredrag med sognepræst Inger

Margrethe Andersen, Bælum om

"Himmelsprækken"

Gunderup konfirmandstue

Onsdag den 15. februar kl. 14.00

Foredraget med sognepræst Lisbeth

Smedegaard er en gennemgang af

de spor, Mariafromheden har sat sig i

billedkunsten fra katakomberne, gennem

middelalderen og reformationen

op til moderne kunst.

Gunderup konfirmandstue

Torsdag den 5. januar kl. 19.30

Den Kristne tro i

Danmark

levende, skjult eller dø(v)d?

Foredrag ved Iben Tranholm,

journalist og forfatter.

Sæt allerede nu x i kalenderen

d. 14. marts kl. 19.00 i Gunderup

konfirmandstue.

Nr. 1 - 78. årgang 4

December 2011 · Januar · Februar 2012


”Pigekammeret”

I Gistrup har de et herreværelse. Nu

må det være på tide med et pigekammer!

Vi vil derfor invitere indenfor

i pigekammeret følgende tirsdage

14. februar, 13. marts og 17. april

alle dage kl. 14.00. Og nej, mænd

har naturligvis ikke adgang til pigekammeret!

Meningen er, at vi skal

hygge os uden mænd. Tag dit strikketøj,

sytøj, hækletøj eller hvad du har

lyst til tage med. Du behøver ikke at

tage noget håndarbejde med, hvis du

bare har lyst til at snakke.

Vores plan er, at vi kan få os en god

pigesnak og selvfølgelig skal vi have

kaffe med Gretes hjemmebag. Måske

har du lyst til at fortælle om en

oplevelse, en tur eller om din barndom

eller vi kender én, der har en

spændende historie og vil fortælle

os om den.

Mød op og kom med dine forslag til,

hvad du kunne tænke dig ”pigekammeret”

skal indeholde.

Tirsdag 14. februar kl.14.00 i Toften.

Husk du kan bestille bil/taxa på kirkekontoret

tlf. 9833 3552 samme

dag inden kl. 11.00

Juleafslutninger for børn

Op mod jul er der juleafslutninger

i kirken for Nøvling skole og for

børnehaver og dagplejere i Visse og

Nøvling. Se kirkens hjemmeside for

de endelige datoer.

Besøg os på hjemmesiden

og se gudstjenesteliste,

sognearrangementer

og meget andet.

www.noevling.kirke.dk

Nøvling og Visse

Kyndelmisse

Også i år markeres kyndelmisse

i Nøvling kirke. Historisk bevæger

vi os tilbage til middelalderen og

tager fat i nogle af den tids traditioner

og musik. Levende lys vil

fylde kirkerummet. Den gregorianske

sangs rene linjer vil slynge

sig rundt i kirkens hvælvinger, og

vovede og blomstrende harmonier

af komponisten Palestrina vil fylde

øregangene, så man føler sig hensat

til en middelalderlig klosterkirke,

hvor munkene går stille og

andægtigt omkring.

Efter kyndelmisse i kirken fortsætter

aftenen i Toften, hvor der bl.a.

serveres ”middelaldersuppe” og

vi skal synge om ”kyndelmisse,

der slår sin knude” og ”Kjørmes

Knud”.

Adventshygge i Toften

En eftermiddag, hvor julehyggen vil

brede sig med julesange, fortællinger

og gættekonkurrence – måske kan

du være heldig at vinde.

Vi skal selvfølgelig også have æbleskiver,

gløgg og kaffe.

Torsdag 1. december kl. 14.00,

Toften, Nøvling

De ni Læsninger

For mange er De ni Læsninger en

fast tradition i forberedelserne op

til jul. Nøvling skoles kor og Nøvling

kirkes kor har igen i år arbejdet sammen

om at markere denne engelske

tradition, hvor vi i ni læsninger fra

Bibelen vekslende med sang og musik

føres gennem Guds frelsesplan

fra Skabelsen til Jesu fødsel. Masser

af sangglade børn vil denne adventssøndag

bidrage til at frembringe den

rette julestemning.

Nøvling kirke, søndag 18. dec.

kl. 16.30

Nøvling kirke og Toften

Torsdag 2. feb. kl. 19.00

Nr. 1 - 78. årgang 5

December 2011 · Januar · Februar 2012


Menighedsrådsmøder

Gunderup

holdes i konfirmandstuen

kl. 19.00.

Tirsdag d. 10. januar

Tirsdag d.. 7. februar

Nøvling

holdes i Toften kl. 19.30

Torsdag d. 19. januar

Torsdag d. 16. februar

Nøvling Kirkes kor

Korleder: Marina Sørensen

Mobil: Tlf.: 4274 2627

Mail: organist@noevling-kirke.dk

Nye medlemmer er meget velkomne

- har du lyst til at synge

i kirkekor og er mindst i alderen

3.-4. klasse – så kontakt Marina

på ovennævnte tlf.nr. eller mail.

Gistrup kirkes kor

øver torsdage,

børnekoret ( fra 3. kl.)

kl. 16.00 – 18.00

ungdomskoret kl.17.00 – 19.45

Vil du være med i koret? – så kontakt

organist Elisabeth Bech. tlf.

4128 2727 eller 2624 9706

Mail: elisabech@gmail.com

eller mød op om torsdagen kl. 16.

Løst og fast i vore sogne

Husk

Alle er velkomne til arrangementerne

i pastoratet. Taxa/kirkebil er dog kun

mulig at rekvirere,

hvis man bor i et af

de tre sogne.

Se i øvrigt

bagsiden.

Kampen mod sult fortsætter

Søndag d. 4. marts 2012 sender

Nøvling og Gunderup sogne frivillige

indsamlere på gaden for Folkekirkens

Nødhjælps årlige sogneindsamling til

bekæmpelse af sult. Sult er det mest

ekstreme udtryk

for fattigdom og et

overgreb mod menneskersgrundlæggende

ret til mad

og liv. Nogle mennesker

sulter, fordi

de rammes af naturkatastrofer

eller lever på steder, der

er følsomme for den mindste variation i

vejret. Nogle sulter, fordi andre krænker

deres rettigheder og bevidst fratager

dem deres ejendom eller muligheder

for at klare sig selv.

Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne

til sult med akut nødhjælp,

langsigtet udviklingshjælp og ved at arbejde

for menneskers ret til

at leve i værdighed og uden

sult på både lokalt og internationalt

plan.

Vi har brug for din hjælp.

Har du et par timer du vil bruge søndag

d. 4. marts til indsamling til Folkekirkens

Nødhjælp vil vi være taknemmelige

for at du melder dig som indsamler.

Sidste år havde vi ikke nok indsamlere

til at dække hele Visse – det synes jeg

vil skal se om det kan lade sig gøre

denne gang.

Vi kan ikke redde hele verden men vi

kan være med til at gøre en forskel.

Rosa Pedersen

Henvendelse

Visse-området:

Rosa Pedersen, Kærvej 45, 9210

Aalborg SØ tlf. 9831 5074

Mail: rosapreb@gmail.com

Gunderup-området:

Anders Andersen, tlf. 9833 3332

Nytårsaften

Nytårsaften er der gudstjeneste i Nøvling

kirke. Sammen vil vi tage afsked

med det gamle år, og ved midnat vil

vi stille lytte til kirkeklokkens 12 slag,

der ringer det nye år ind. Når vi har

sunget ”Vær velkommen, Herrens år”,

går vi ud i natten og ser det nye år bliver

skudt ind.

Lørdag 31. december kl. 23.30,

Nøvling kirke

Stemmen fra Vollsmose

Tirsdag den 1. november havde vi

besøg af dirigent Frans Rasmussen

i Toften, Nøvling. Små 80 personer

var mødt op for at se og høre Frans

Rasmussen fortælle om sin barndom

som apotekersøn i Aalborg og om sin

tid som ung musikstuderende i København.

Han fortalte om sine oplevelser

som dirigent både i Danmark og i udlandet.

Aftenen rundede han af med at

fortælle om sine seneste udsendelser

i TV med at samle et kor fra bl.a. Vollsmose

og hvorfor han netop valgte de

mennesker, der medvirkede.

Han er ikke bare et musisk menneske,

han er også en levende fortæller, der

tog os alle med på en rejse gennem sit

liv på godt og ondt.

Rosa Pedersen

FDF Visse

Har du lyst til at være med ?

Henvendelse til kredsledelsen

Helene Huse Jensen

tlf. 9831 4829

Casper Sørensen

tlf. 2184 3973

Se også vores hjemmeside:

www.fdfvisse.dk

Nr. 1 - 78. årgang 6

December 2011 · Januar · Februar 2012


Telegrammer med motiv

af Nøvling kirke

Kan fortsat købes ved sognearrangementer

og i kirkens våbenhus samt

hos Rosa Pedersen, Kærvej 45,

Visse, tlf. 9831 5074

Det lokalhistoriske arkiv

for Gistrup, Visse og

Nøvling

Har til huse på Nøvling skole i den sydlige

ende af den grønne pavillon, Perlevej

10, Nøvling, 9260 Gistrup, Arkivet er

åbent onsdage kl. 15.00 – 17.00. Uden

for åbningstiden – henvendelse til formand

Kirsten Kjølby – tlf. 9832 3929

Arkivet har lukket i skolernes ferie.

Babysalmesang

De små elsker at synge

Både børn og voksne nyder en times

tid i kirken med sang og bevægelse.

Det er en fornøjelse at opleve børnenes

begejstring.

Når de har været til babysalmesang

nogle gange fornemmer man tydeligt,

at børnene ved hvad der skal ske og

de glæder sig. Det er helt specielt at

opleve 10 babyer være stille og rolige

samtidig – og det er faktisk tilfældet

til babysalmesang.

Har du en baby mellem 3 og 8 måneder

er du og din baby velkommen til

babysalmesang.

De to kommende hold bliver i Nøvling

kirke med opstart i uge 5 og i Gistrup

kirke med opstart i uge 19. Alle fra de

tre sogne er velkomne uanset om det

finder sted i ens egen kirke.

Kontakt sognepræst Lene Riger-Kusk

for tilmelding (tlf. 9636 6666 eller

mail: LRKU@km.dk)

Løst og fast i vore sogne

Tolv gode grunde

Hvorfor gå i kirke? Det handler om at

huske det, du ikke kan sige dig selv,

om mere end charme, selvtillid og

lækkert hår og om taknemmelighed

for alt det, du dagligt får.

1. Det Jesus fortæller dig, er ikke

noget du kan sige dig selv. Derfor

glemmer du det let. Og derfor skal

du huskes på det med jævne mellemrum.

En gang om ugen er meget

passende.

2. Bekymringer og spekulationer har

det med at tårne sig op omkring

os, så vi ikke kan se klart. Når du

går i kirke, føres du op på et højt

sted, hvor du igen kan se langt.

3. Når du er kørt fast i daglige rutiner

og de sædvanlige måder at gøre

alting på, kan der pludselig komme

en vej til syne, som fører dig

nye og overraskende steder hen.

4. Døden er altings grænse. Men i

kirken får du at vide, at det er den

så ikke alligevel. Det gør godt at

høre. Især når du synes at tunge

døre er gledet i mellem dig og en

du mistede.

5. Du fylder meget i din egen verden.

Alt for meget. I kirken hører du, at

der står en anden lige ved siden af

dig, som har brug for dig. Du hører,

som en klog mand har sagt, at du

ikke er hovedpersonen i dit eget liv.

6. En anden klog mand – vist nok

hans bror – har sagt, at når vi går

i kirke er det ikke for at udvikle

os, men for at afvikle os. Godt at

vide, at vi ikke skal kunne det hele

og lidt til. Godt at vide at det hele

ikke afhænger af charme, selvtillid

og lækkert hår. Godt at vide, at vi

er gode nok, som vi er.

7. Hvor kan du ellers sidde til bords

med Jesus selv? Hos ham – ved

søndagens nadver – er der plads

til alle. Også luderne, landsforræderne

og dem, de andre ikke gider

lege med. Mon så ikke der også er

en bette plads til dig?

8. Du kan bruge dage på at fortælle

dig selv, at du er en idiot, der ikke

dur. Om søndagen kan du i en hel

time, eller deromkring, høre en

røst, der kalder på dig. En røst af

en der tror på dig, vil noget med

dig – ja, ligefrem finder dig dyrebar.

9. Det går rigtig, rigtig hurtigt rundt

omkring. Mængden af informationer

fordobles nu ca. hver 18. måned.

Ret meget når man tænker

over det. I kirken gør vi stort set,

som vi har gjort de sidste 2000 år.

Det giver ro på.

10. Når du nu går og bilder dig selv

ind, at du bliver snydt for både det

ene og det andet, så er det godt

og nyttigt at gå et sted hen, hvor

du bliver gjort opmærksom på alt

det du har fået. Og alt det, du dagligt

får.

11. I gudstjenesten trænger du ind i

et mysterium. Du får fingrene ned

i nogle dybere lag og bliver en lille

smule klogere – eller visere – hver

gang. Det taget selvfølgelig tid.

Men inde i kirkens rum har vi tiden

for os.

12. Og så smager søndagsfrokosten

bare meget bedre efter en gudstjeneste.

Prøv selv!

Af Henrik Wigh-Poulsen,

domprovst i Odense, i Danske

Kirketidende juni 2011

Nr. 1 - 78. årgang 7

December 2011 · Januar · Februar 2012


December

Gudstjenester

Gunderup Nøvling Gistrup

04.12 2.s. i advent 10.30 Grønlund 10.30 Nøhr Shaw 16.30 Grønlund

11.12 3.s. i advent 16.30 Nøhr Shaw 10.30 Nøhr Shaw 10.30 Grønlund, familie.

18.12 4.s. i advent 10.30 Nøhr Shaw

16.30 Riger-Kusk,

De ni Læsninger

10.30 Riger-Kusk

13.30 Riger-Kusk

13.30 Nøhr Shaw

24.12 Juleaften 15.00 Nøhr Shaw

15.00 Grønlund

15.00 Riger-Kusk

16.30 Grønlund

25.12 Juledag 16.30 Nøhr Shaw 10.30 Grønlund 10.30 Nøhr Shaw

26.12 2.juledag 10.30 Grønlund 10.30 Riger-Kusk 16.30 Grønlund

31.12 Nytårsaften - 23.30 Riger-Kusk -

Januar 2012

01.01 Nytårsdag 10.30 Riger-Kusk - 16.30 Riger-Kusk

05.01 Hellig Tre Konger 19.00 Nøhr Shaw - -

08.01 1.s.e. H3K 16.30 Nøhr Shaw 10.30 Nøhr Shaw 10.30 Grønlund

15.01 2.s.e. H3K 10.30 Nøhr Shaw 10.30 Riger-Kusk 16.30 Nøhr Shaw

17.01 - - 17.00 Grønlund, spaghetti

22.01 3.s.e. H3K 10.30 Riger-Kusk 16.30 Riger-Kusk 10.30 Grønlund

29.01 s.s.e. H3K 16.30 Grønlund 10.30 Grønlund 10.30 Nøhr Shaw

Februar

05.02 Septuagesima 10.30 Riger-Kusk 16.30 Riger-Kusk 10.30 Grønlund, familie

12.02 Seksagesima 10.30 Nøhr Shaw 10.30 Grønlund 16.30 Nøhr Shaw

19.02 Fastelavn 16.30 Riger-Kusk 10.30 Nøhr Shaw 10.30 Riger-Kusk

26.02 1.s. i fasten 10.30 Grønlund 10.30 Riger-Kusk 16.30 Grønlund

Marts

04.03 2. s. i fasten 10.30 Nøhr Shaw, sogneindsamling 9.00 Grønlund, sogneindsamling 10.30 Grønlund, sogneindsamling

Kirkebil, Gunderup: kan bestilles på kirkekontoret, tlf. 9833 3552, til gudstjenester senest fredag kl. 13.00 og til

sognearrangementer senest samme dag kl. 11.00.

Kirkebil, Nøvling: kører, når der er højmesse, fra Visse Ladegård kl. 10.15. Kan bestilles til sognearrangementer ved

henvendelse til kirkekontoret på tlf. 9833 3552 senest samme dag kl. 11.00

Gudstjenester på:

Skovbrynet kl. 10.30: 13/12 Grønlund (altergang); 24/12 Nøhr Shaw NB: kl. 10.00; 10/1 Riger-Kusk (altergang);

24/1 Grønlund; 7/2 Nøhr Shaw (altergang); 21/2 Riger-Kusk; 6/3 Grønlund (altergang)

Beltoften kl. 10.00: 7/12 Nøhr Shaw; 24/12 Riger Kusk; 4/1 Grønlund; 1/2 Nøhr Shaw; 7/3 Riger-Kusk;

Gunderup

7/12 kl. 19.30 Julekoncert med

Kristina Anna, Gunderup kirke

31/12 kl. 23.30: Nytårsgudstjeneste

Nøvling kirke

5/1 kl. 19.30: ”Guds moder og himlens

veninde” v/ sognepræst Lisbeth

Smedegaard, Gunderup konfirmand

stue.

15/2 kl. 14.00 ”Himmelsprækken” v/ sog-

nepræst Inger Margrethe Andersen

Gunderup konfirmandstue.

4/3 Folkekirkens Nødhjælps indsamling

Opslagstavlen

Nøvling

1/12 kl. 14.00: Adventshygge, Toften

18/12 kl. 16.30: De ni Læsninger –

Nøvling kirke

31/12 kl. 23.30: Nytårsgudstjeneste

2/2 kl. 19.00: Kyndelmisse, Nøvling kirke

Efterfølgende ”Middelaldersuppe”

i Toften

14/2 kl. 14.00: ”Pigekammeret” - Toften

4/3 Folkekirkens Nødhjælps indsamling

Gistrup

5/12 kl. 11.00: Herreværelset

6/12 kl. 14.00: Præst blandt sydsamere

v. Hanne Skjesol

14/12 kl. 19.00: Julekoncert

2/1 kl. 11.00: Herreværelset

3/1 kl. 14.00: Psykisk sårbare

v. Hanne Juul, Kildehuset

19/1 kl. 18.00: Kristendom for voksne 1

6/2 kl. 11.00: Herreværelset

7/2 kl. 14.00: Hvad kan afrikanske kristne lære

os v. Niels Grymer

9/2 kl. 18.00: Kristendom for voksne 2

1/3 kl. 18.00: Kristendom for voksne 3

More magazines by this user
Similar magazines