Fremtidens opsparing - rgd revision

rgdrevision.dk

Fremtidens opsparing - rgd revision

Fremtidens opsparing

Nye pensionsregler udfordrer din opsparing

- men åbner også nye muligheder

Tirsdag den 22. maj 2012 i Aarhus


Sådan får du en sund opsparing i fremtiden

Din pension er under pres. Loftet for indbetaling på

ratepension er sænket til 50.000 kr. og beskatningen i

pensionsordninger er hævet. 30%-ordningen for selvstændige

ophører i 2014. Endelig skal regeringen finde

penge til en ’fuld finansieret skattereform, der sænker

skatten på arbejde markant’.

Vi har på fornemmelsen, at pensionerne ikke går fri.

Heldigvis er der en række muligheder for at sprede og

derved redde den langsigtede opsparing.

Kai Ambrosius

Partner

rgd revision

Vi indbyder til et seminar, hvor vi kommer omkring

mulighederne for at disponere i god tid. Der bliver rig

lejlighed til at stille spørgsmål over et uformelt

arrangement.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Bo Helligsøe

Direktør

Crescendo


Danmarks udfordringer

Danmark står overfor betydelige udfordringer i fremtiden.

Alene den demografiske udvikling, hvor færre unge

skal forsørge flere ældre, vil sætte de offentlige finanser

og pensionssystemet under pres. Hvad tør politikerne

gøre, og hvad kan den enkelte gøre?

Torben M. Andersen er økonomiprofessor ved Aarhus

Universitet og er tidligere overvismand samt formand for

Velfærdskommissionen. Han er i øvrigt hædret for sine

gode evner som underviser og formidler.

Tema om grøn energi

Nu kan du investere i el-produktion fra vindmøller og

solparker - og tanke strøm på din nye el-bil. Kom og

prøvekør de nye elbiler fra Einar Hessel før og efter

seminaret.


Program

15.00 – 16.00 Ankomst og registrering

Mulighed for at besigtige og prøvekøre de nye el-biler fra Renault v/Einar Hessel.

16.00 Velkomst

Nye pensionsregler fordrer nytænkning

Ændringerne på pensionsområdet og afskaffelsen af 30%-reglen for selvstændiges pensionsopsparing

med udgangen af 2014, har gjort det yderst aktuelt at overveje de fremtidige opsparingsmuligheder.

Vi gennemgår de nuværende regler og giver et overblik over mulighederne i

fremtiden.

Kai Ambrosius, statsautoriseret revisor, parter, rgd revision

Afmystificering af investeringsprojekter

Investering i fx ejendomme gennem selskaber har været omgærdet af mystik og til tider også et

dårligt rygte. Vi folder selskabsformernes 1000-årige historie ud og vurderer fordele og faldgruber.

Markedet fremstår i dag modnet og skattemæssigt endnu mere attraktivt end tidligere.

Bo Helligsøe, direktør, Crescendo

Pause

Grøn energi – sund økonomi

Kombinationen af statstilskud til solenergi og vindmøller samt gunstige skatteregler gør, at du på

én gang kan gøre verden lidt grønnere og samtidig gøre en god investering.

Bo Helligsøe, direktør, Crescendo


Program

19.00 Et let traktement

Et konkret projekt

Hvordan kan man stille et årligt afkast på 15% efter skat i udsigt og samtidig påstå, at der er tale

om en relativ sikker investering? Vi lægger tallene på bordet og giver svar på dine spørgsmål.

Bo Helligsøe, direktør, Crescendo

Økonomiske udsigter for Danmark – finanskrise, velfærd og demografi

Danmark står overfor betydelige udfordringer i fremtiden. Alene den demografiske udvikling,

hvor færre unge skal forsørge flere ældre, vil sætte de offentlige finanser og pensionssystemet

under pres. Hvad tør politikerne gøre, og hvad kan den enkelte gøre? Vi får nogle bud fra den

tidligere overvismand og formand for velfærdskommissionen.

Torben M. Andersen, professor, Aarhus Universitet

Prøvekørsel af el-biler

Mulighed for at besigtige og prøvekøre de nye el-biler fra Renault v/Einar Hessel.

Tilmelding

Deltagelse i arrangementet er gratis.

Tilmelding kan ske på tlf. 87 33 44 88

eller på www.crescendo.dk.

Bemærk, der er et begrænset antal pladser.

Tid & sted

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 16.

rgd revision, Sommervej 31C, 8210 Aarhus V.

rgd revision bor i den store hvide bygning ved krydset

Viborgvej/Åby Ringvej i Aarhus. Der er indkørsel fra

Viborgvej.


gd revision

rgd revision betjener et bredt udsnit af

mindre og mellemstore virksomheder samt

deres ejere. Vores hovedydelser omfatter

revision, årsrapporter, budgettering m.v.

Herudover er vi den naturlige økono mis ke

sparringspartner for vores kunder og yder

rådgivning indenfor bl.a. gene ra tions skifte,

omstrukturering, skat og finansiering.

www.rgdrevision.dk

Crescendo

Crescendo tilbyder investering i ejendomme,

solenergi og vindmøller gennem

investeringsselskaber. Vores idégrundlag

er at udbyde seriøse investerings projekter

af høj kvalitet med balance mellem sikkerhed

og risiko. Vi har siden 2002 udbudt

flere end 30 projekter med en samlet

tegningssum på 2 mia. kr.

www.crescendo.dk

More magazines by this user
Similar magazines