SOGNE BLAD - Trige-Ølsted fællesråd

trige.dk

SOGNE BLAD - Trige-Ølsted fællesråd

Juni – Juli

2009

29. årg nr. 4

SOGNE

BLAD

TRIGE – ØLSTED – SPØRRING

Sommerfest i præstens have

Søndag den 7. juni kl. 10 er der først

festgudstjeneste i Trige Kirke,

bagefter spiser vi vores madpakker

i præstegårdshaven og til slut fra

kl. ca. 12.30 gospelsang med Steve

Cameron – “Hvis du kan snakke,

kan du også synge”

Der er så sandelig noget at se frem til.

Højt humør og højt til loftet

og til himlen


I bladet fi nder du:

Martha, Martha ........... Steffen Lindfors

Hvem rider ..........................C.P. Honoré

Det går jo nok .....................C.P. Honoré

Kirkelige handlinger

Hvad sker der i Trige,

Spørring og Ølsted

Aktiviteter i sognene

Kontaktadresser

Sogne- og kirkevejviser

Bladet

Gudstjensteliste

Martha, Martha! Du gør dig

bekymringer og er urolig for mange ting

Vi kender det jo alt for godt. Vi er bekymret for

klimaet. Vi er bekymret for fi nanskrisen. Vi er bekymret

for den stigende vold i samfundet. Vi er

bekymret for spritkørsel. Vi er bekymret for fedmens

udbredelse i nedskæringstider. Vi er bare

bekymrede for stort set alle ting. Der er ikke rigtig

noget, der går, som det burde.

Skolerne forfalder, de gamle forfalder og bliver

vækket midt om natten osv.

Har vi mistet overblikket, eller har vi mistet det

ene fornødne?

Glemmer vi helt at:

1 Herren han har besøgt sit folk,

natten hun blev til morgen,

Menneskens Søn, Gud Faders tolk,

slukket nu har al sorgen.

2 Frelseren lå i sorten jord

nætter såvel som dage,

men det opstandne livsens Ord

døden ej mer kan smage.

2

3 Kirken hun sad i enkestand,

sørged for Den Enbårne,

glemte, at han i gravens land

stormede dødens tårne.

4 Deraf udsprang den bitre sorg,

ligfærd med gråd og klage,

hulken for sang på Zions borg,

nætter såvel som dage.

5 Herren er dog sine tro,

også når de mistvi’le,

roser han lod på torne gro,

lærte os så at smile.

6 Blegt som et lig var livets ord,

dødt det os lå på tunge,

Ånd dog fra Herren i det fór,

engle derom vil sjunge.

7 Synger da med i højen sky:

Ordet stod op af døde,

lyder i Åndens kraft på ny,

tænder, så tunger gløde!

8 Lever nu op, I kristne små!

Nu er her godt at være,

alle Guds engle med os stå,

vil jer på hænder bære.

9 Frelseren lå i sorten jord,

sidder på ærens trone,

ånd og liv er til os hans ord,

glæden vor salmetone!

N. F. S. Grundtvig

Og hvad kan det så betyde?

Ja, som skrevet står, så har Herren besøgt sit

folk, og hvad vil det så sige?

Som Grundtvig siger det, så blev mørke til lys,

og al sorg er slukket. Det er selvfølgelig i skikkelse

af Jesus Kristus, at Herren har besøgt os,

og på trods af korsfæstelse og død hedder det alligevel

“men det opstandne livsens Ord døden ej

mer kan smage”.


Nu går jeg i al beskedenhed ud fra, at jeg nok

ikke er den eneste, der har observeret, at vi bliver

ved med at dø, som vi plejer, så ordene betyder

nok noget andet end lige det bogstavelige. Men

lad os se!

Grundtvig skriver nu, at “kirken hun sad i enkestand”.

Han bruger her et gammelt billede på forholdet

mellem Jesus og menigheden, nemlig ægteskabet.

Jesus er brudgommen, og menigheden er

bruden. Det besynderlige er nu, at bruden tilsyneladende

har overset det vigtigste, “at han (Jesus) i

gravens land stormede dødens tårne”. Enken sidder

med den bitre sorg, gråd og klage og hulken.

Og det var vel næppe det, der var meningen.

Resultatet af denne holdning har gennem historien

været, at kristendommen har fungeret som

den evigt løftede pegefi nger ”fy,fy kan du så opføre

dig ordentligt!”

Det er vel på mange måder det billede af kristendom,

som mange løber rundt med. Gode

kristne opfører sig pænt og civiliseret. Men er kristendom

udelukkende en bunke leveregler, som

visse andre religioner er det?

Kristendommen er ikke en lovreligion, tværtimod.

Kristendommen er den eneste religion, hvor

guden bliver menneske og lever et menneskeliv

med alt, hvad det indebærer. Det må dog have noget

at betyde.

Hvis kristendommen har været rodet ind i menneskelivet

som en undertrykkende instans, så får

det selvfølgelig nogle konsekvenser for menneskelivet,

hvis den nu ikke længere vil bruges til

det. Nu vil det så nok være naturligt at spørge om,

hvilke konsekvenser det så kan være.

Som Grundtvig selv så smukt siger det: “roser

han lod på torne gro, lærte os så at smile”. Jeg

synes, det er en meget smuk formulering. Vi kender

den nok mest som “ingen roser uden torne”.

Vi starter så at sige med det smukke og ved så, at

det ikke holder (pessimister som vi er). Grundtvig

siger “ingen torne uden roser” og starter med det

ubehagelige som så gøres smukt.

3

Vi mennesker er langt fra som vi burde være

(for nu ikke at bruge ordet synder), men vi behøver

ikke at falde hen i fortvivlelse af den grund.

Det er det, kristendommen handler om. Den tilsiger

os den uforskyldte nåde og tilgivelse. Det er

det, evangeliet fortæller os.

Synden og døden er selvrådigt at ville forvandle

sin selvrådighed til ydmyghed. Frelsen og livet

er, at Guds kærlighed kommer før alle vore

anstrengelser. Vi skal ikke først omvende os, vi

skal ikke først erkende vor syndighed – det er det

glade budskab.

Nu nævnte jeg tidligere med hensyn til dødens

overvindelse, at vi jo stadig bliver lagt i jorden, og

det kan heller ikke benægtes, men noget helt andet

er, at man kan dø, inden man bliver lagt i jorden.

Døden har mange navne. Den kan hedde fortvivlelse,

den kan hedde mangel på vilje til at

forstå andre, den kan hedde ensomhed, den kan

hedde moralsk selvhævdelse, selvgodhed, den

kan hedde “det er mig der har ret og dig der har

uret”, den kan hedde “jeg takker dig fordi jeg ikke

er som andre”. Døden er alt det, der gør os fremmede

for det liv, vi skulle leve, og som vi godt

ved, vi skulle leve.

Jesus sagde engang til én “dine synder forlades

dig”, til en anden lød det “gå bort med fred”, og

for dem begge betød det, at det, de havde forbrudt

stadig var forbrudt, men at det næste øjeblik var

nyt, var en ny mulighed for at leve livet i taknemmelighed.

Så derfor:

Lever nu op, I kristne små!

Nu er her godt at være,

alle Guds engle med os stå,

vil jer på hænder bære.

Frelseren lå i sorten jord,

sidder på ærens trone,

ånd og liv er til os hans ord,

glæden vor salmetone!

Steffen Lindfors


Højsommer i Trige Kirke

Søndag den 12. juni, kl. 10

Midt i årets dejlige sommermåned vil vi

samles i Trige Kirke og lytte til en prædiken

over ordene fra 1. Peters brev:

“Lev alle i enighed, og vis medfølelse,

broderkærlighed, barmhjertighed

og ydmyghed. Gengæld ikke ondt med ondt

eller skældsord med skældsord,

men tværtimod med velsignelse,

for I er kaldet til at arve velsignelse.”

Aktivitetsklubben i Spørring

Vi mødes hver torsdag fra kl. 9-11 i Den gamle Skole. Der bliver syet, strikket,

hæklet og drukket kaffe.

Den sidste tirsdag i hver måned er der fællesspisning i Den gamle Skole.

Udfl ugt for pensionister

Turen fi nder sted den 3. juni 2009

• Vi skal se Stenild kirke

• Spise middag på Rebildhus

• Besøge Thingbæk kalkminer, og slutter af i Bramslev Bakker med eftermiddagskaffe

4

Dorthe Stück, menighedsrådsmedlem i Trige

Kirke, har familiemedlemmer, bl.a. hendes

far, som synger i et strengekor ved navn

“Evangeliets gyldne sange”. Vi vil senere på

året få besøg af strengekoret, men denne højsommerdag

vil vi under gudstjenesten lytte

til en CD, som koret har udgivet.

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet

på våbenhuskaffe.

Lone Hindø


B o g s t a f e t

Tak til Alice for stafetten. Den bog, jeg gerne vil anmelde, har jeg

fået af Alice. Den hedder “Danmark set udefra” og er skrevet af Jakob

Illeborg, som er journalist og har boet i London i 12 år. Bogen

er opdelt i 3 hovedafsnit: Samfundsbilleder, Danmark som miljøforegangsland

og Multikultur, og den er et resultat af hans mange

samtaler med tre engelske analytikere om højaktuelle problemstillinger.

På baggrund heraf har Jakob Illeborg tegnet et samfundskritisk

billede af Danmark, hvor han forholder sig til, hvad

der er godt og mindre godt i vores samfundsudvikling.

I 2007 blev Danmark kåret som Europas lykkeligste land med

særlig fokus på Ringkøbing, men hvorfor? Måske er det, fordi Danmark er et

godt land at drive forretning i, vi har lav korruption og stor personlig frihed,

men vi er også os selv nærmest og går ikke af vejen for at sladre om og angive

hinanden. Ringkøbing er måske kommet i fokus, fordi man ude på vestkysten

er nøjsom og ikke går rundt og beklager sig.

Selvom vi i stigende grad deler kultur og samfundsopfattelse med englænderne,

er der vigtige forskelle i vores adfærd. Mens det multietniske London

nærmest er lydløs, hvad angår bilhorn, kan man i Danmark opleve stenkast

mod forruden og racediskrimination. Og hvorfor er det, at vi dør før briterne,

når vi nu er så lykkelige, og de spiser sig tykke og fede i “fi sh and chips”?

Engang var Danmark foregangsland på miljøområdet. Det er vi ikke i dag,

for selvom man “brander” sig som verdensmestre i økologi, er det ikke sikkert,

at man er det.

Danmarks ry som progressiv og liberal er blevet alvorligt testet de seneste

år med Muhammed-krisen. Fra at være et åbent og fornuftigt samfund har vi

udviklet os til at være småxenofobisk og indadvendt, og frygten for det fremmede

har fx vist sig i tørklædedebatten.

Hvis man interesserer sig lidt for samfundsdebatten og kulturforskelle, er dette

en bog, jeg varmt kan anbefale. Jakob Illeborg pirker til vores selvopfattelse

og sætter spørgsmålstegn ved meget af det, vi tager for givet i samfundet.

Samtidig gør han bogen meget personlig med sine mange sjove anekdoter.

God fornøjelse.

Stafetten sender jeg videre til Ruth Rasmussen, Højgårdsparken i Spørring.

Venlig hilsen Merete Christensen, Spørring

5


Portræt af Karen Tomsen

Vi har i sognebladet få megen positiv respons

på de portrætter vi har tegnet gennem

årene, og vil forsøge at genoptage det. Det

har hovedsageligt været lokale folk fra en af

de tre sogne.

Karen Tomsen er ingen undtagelse og absolut

et lokalt og kendt ansigt i Spørring,

omend hun er fl yttet til Langenæs sogn.

Den opmærksomme læser, som ikke lige

kender Karen Tomsen, tænker velsagtens, at

det må være gået galt med korrekturen, der

mangler da et h i Tomsen. En undren som

har slået mange og som Karen har måttet

forklare gang på gang. Tomsen fulgte med

giftemålet med Niels, som kom fra Lisbjerg,

men der gives ikke anden forklaring på det,

at der i tidernes morgen, har siddet en søvnig

kirkebogsførende, der tilfældigt har glemt et

h, og en ny gren af slægten blev født.

Karen og jeg har været kolleger i knap 20

år forstået på den måde, vi begge kom ind i

menighedsrådene i begyndelsen af 90’erne.

Det er år som Karen ser tilbage på med stor

glæde, hun fortæller varmt om forskellige

aktiviteter, der har været foruden gudstjenesterne,

som hun altid har været en trofast tilhører

til. Spørring byfest har budt på mange

spændende musikalske navne, Michala Petri,

var nok den største oplevelse beretter Karen.

Hun mindes Connys nærmest kunstværk når

kirken er blevet pyntet til både fest og kirkens

højtider.

Hun sender varme tanke til præsterne og de

tre menighedsrådsformænd, Poul Erik, Steffen

og Honore, som gennem årene har været

med at skabe et godt arbejdsklima omkring

det kirkelige arbejde. Et frivilligt arbejde,

som Karen lagt rigtig mange kræfter i, ikke

kun i Spørring men også på Bjørnshøjcen-

6

tret. Og det

er vigtigt for

Karen at poientere,

at det

er et arbejde

hun kun kan

anbefale, for

som hun siger

uden dette

engagement havde hun ikke fået de venskaber

og det netværk, som hun har i dag.

Gennem knap 50 år, for enden af “no where”,

Kæret i Spørring dannede Karen og hendes

mand Niels rammen om deres liv sammen

med deres 3 børn. Deres love story er

næsten den gamle historie; landmanden og

sygeplejersken, Karen blev ikke sygeplejerske

men økonoma, og det er en gammel

historie, at landbrugsskoler, sygeplejeskoler

og husholdningsskoler har ligget i nærheden

af hinanden og mange kjærlighedbånd er her

blevet knyttet.

Karen kom godt i gang med jobbet som

økonoma på Århus Kommunehospital inden

familien blev til 3 og senere til 5. Det blev

til gode år derhjemme, hvor hun både kunne

hjælpe med landbruget og ikke mindst passe

børn og være der for børn og kammerater.

Men lysten til igen at bruge sin uddannelse

fi k Karen til at vende tilbage til Århus sygehus,

og blev stedet hvor Karen med glæde

lagde mange kræfter i og hvorfra hun for

nogle år siden kunne sætte et punktum, og

gå på velfortjent pension.

I den 3. alder er der blevet tid til det der

førhen kun kunne drømmes om, udenlandsrejser

og især højskoleophold. Der er blevet

mere tid til samvær med familie og veninder,

der ikke rigtigt kunne forestille sig Karen an-


dre steder end i Kæret, men har måttet erkende,

at det faktisk er nemmere at afl ægge

et visit i Nordborggade. Karen har fået sig

indrettet i en rigtig dejlig lejlighed, og med

byens bedste bager indenfor rækkevidde er

hun aldrig i bekneb for noget til den søde

tand.

Fælles kordegn

på kirkekontoret i Lisbjerg

Jeg hedder Marianne Vasard Nielsen og den 1. april begynder jeg,

som kordegn på kirkekontoret på Lisbjerg ny skole. Jeg er 55 år

og mange vil kende mig fra min tid som Grøn Guide i TrigeØlsted

fra 1998 – 2003. Jeg er oprindeligt uddannet geolog, og drev

i 1984-99 eget fi rma, hvor jeg bl.a. arbejdede for selskaber, der

borer efter olie i Nordsøen. Efter min tid som Grøn Guide har jeg taget en uddannelse som

Humanøkolog fra Ålborg Universitet og sidst uddannet mig til kordegn. Jeg kommer fra en

stilling i på et kirkekontor fælles for 5 sogne i Randers, og glæder mig til samarbejdet med

alle 7 sogne i min nye stilling her i Lisbjerg.

Jeg er leder af Lystrup, Elsted, Elev lokalhistoriske Samling på Lystrup bibliotek, og har i

fl ere år repræsenteret arkiverne i det nordlige Århus i arkivudvalget, så regionens lokalhistorisk

interesserede vil måske kende mig fra mit engagement her.

Jeg bor i Elsted nord for Århus sammen med min mand Peer Kjær Andersen, der gennem

20 år var organist ved Elsted Kirke. Han er nu pensioneret gymnasielærer i musik og fransk

og han arbejder i dag som organistvikar ved forskellige kirker på Århusegnen.

Højskoleformiddag

Onsdag den 17. juni kl. 10-11.30 i Trige Sognegård

Historiske og bibelhistoriske sange

v. Gudrun Mogensen og Lone Hindø

Velkommen til sang, samvær og kaffebord

7

Heldigvis ser vi stadig Karen herude i Trige-Ølsted-Spørring,

og hun er altid hjertelig

velkommen. Karens hjerte banker stadig for

Spørring, men involverer sig også i kirkelivet

på Langenæs, og jeg kan kun sige tillykke

til den menighed, der har fået Karen

som medlem.

Bente Toftdahl


Dato Trige Kirke Ølsted Kirke Spørring Kirke

Se Trige Se Trige

Nielsen-Refs

10.00*

Festgudstjeneste

m. efterf. Sommerfest

Søn. den 7. juni

Trinitatis søndag

Ingen

Nielsen-Refs

11.00

Nielsen-Refs

9.30

Søn. den 14. juni

1. s. e. Trin.

Lone Hindø

10.30*

Sommerfestgudstjeneste

Søn. den 21. juni

2. s. e. Trin. Se Spørring Se Spørring

Se Ølsted

Lone Hindø

10.00*

Midsommergudstj.

Søn. den 28. juni

3. s. e. Trin. Se Ølsted

Inger Bråe

14.00

Søn. den 5. juli

4. s. e. Trin. Ingen Ingen

Ingen Ingen

Lone Hindø

10.00

m. Våbenhuskaffe

Søn. den 12. juli

5. s. e. Trin.

Nielsen-Refs

14.00

Ingen Ingen

Søn. den 19. juli

6. s. e. Trin.

Ingen Ingen

Nielsen-Refs

10.00

Søn. den 26. juli

7. s. e. Trin.

Ingen

Nielsen-Refs

10.00

Ingen

Søn. den 2. august

8. s. e. Trin.


Tirsdag den 2. juni kl. 14.00 Nielsen-Refs

BjørnshøjCentret

Tirsdag den 4. august kl. 14.00 Nielsen-Refs

* Betyder: læs mere inde i Sognebladet

9


Hvem rider?

I 1832 døde den tyske digter Johan Wolfgang Goethe

Der er ikke mange i Danmark, der har hørt

navnet eller forbinder noget med det, men

det er altså en tysk digter, der har skrevet

en del værker og har betydning i sit hjemland

som Oehlenschläger har haft i Danmark.

Måske er det også begrænset hvor

meget Oehlenschlägers navn siger de fl este,

men man bør dog vel vide, at et af hans kendeste

digte afsynges på fodboldbanen ved

alle landskampe. Det er selvfølgelig: “Der er

et yndigt land.”

Medens Goethe endnu levede oversatte

Oehlenschläger hans berømte digt Erlkönig

til dansk. Det var inspireret af en dansk folkevise:

“Hr. Oluf han rider.” I folkevisen lokkes

Oluf af en elverpige til dans, men han

vægrer sig, hun bliver vred og slår ham med

voldelig trolddom, så han dør på sin bryllupsdag.

Hos Goethe er det en fader der rider gennem

det natlige tågeslør med sin lille søn tæt

knuget til sit bryst. Sønnen ser gennem tågesløret

elverkongen, der lokker ham med

alt herligt for et barn. Da sønnen ikke følger

ham bliver han vred og truer med at slå ham

ihjel.

Da faderen efter det besværlige ridt når sin

gård, er sønnen død.

Goethes sprog og stemningen og billederne

deri talte meget til en del mennesker

dengang. Det samme var tilfældet for Oehlenschläger

i Danmark. Sådan var tiden.

Når man læser digtet i dag, klinger det ikke

som det gjorde siden for alle de digtere,

der har været betaget af stemningen i det og

oversat det.

Den første var altså Oehlenschläger, Så

fulgte St. St. Blicher i 1814. Siden i 1815

10

Flemming Lerche.

I 1820 oversatte

Mathias Winther

det og i 1846

fulgte en anonym

oversættelse.

1893 kom H.C.

Vodskov med en

oversættelse og i

1924 P.A. Rosenberg.

I 1932 kom så Marinus Børup med sin

oversættelse.

Nu skulle man så tro, at når man går ud

fra samme digt, så ville der komme ens digte

ud af det, men alle disse digte er forskellige.

Det siger noget om hvordan opfattelsen

af ord skifter meget hurtigt. Selvfølgelig er

selve motivet med faderen, der rider gennem

natten og tågen bevaret, men det er mærkeligt

som stemningen i digtet skifter.

Oversættelser rammer sjældent præcist det

som den oprindelige forfatter mente. Det er

bl.a. derfor præster skal lære græsk for at

kunne læse Evangelierne på originalsproget.

Men så skal de jo prøve at tolke teksten ind

i vor tid og der rammer de måske ikke plet i

forhold til den oprindelige tanke.

Sikkert er det imidlertid, at digtet om Erlkönig

og faderen med det døde barn har

overlevet over 200 år og folkevisen og Hr

Oluf nok også lever videre.

Første vers af Goethes digt på tysk:

Wer reitet so spät durch nacht und wind?

Es ist der vater mit seinem kind;

Er hat den knaben wohl in dem arm,

er fasst ihn sicher, er hält ihn warm.


Oehlenschlägers oversættelse:

Hvo rider saa sent gjennem skoven grøn?

Det er en fader alt med sin søn.

Han holder drengen vel i sin arm.

Han har ham sikker og fast og varm.

Det går jo nok!

I TV-avis og radioavis får vi i øjeblikket i stigende

grad at vide, at vores dagligdag må

ændres i betydelig grad, hvis der skal være

en rimelig verden at leve i til vore efterkommere.

Den måde, vi har levet på, ødelægger mulighederne

for videre eksistens, hvis vi ikke

straks ændrer livsstil, og selv om vi stadig,

som gode demokrater har muligheden for

at sige, at det tror vi ikke på, så samles alligevel

videnskabsfolk fra alle lande og taler

mere og mere overbevisende om, at der må

ske noget. De påpeger klimatiske ændringer

med alvorlige følger for fødevaresituationen

og vand-standen. De taler om millionvis af

fl ygtninge fra ødelagte landbrugsområder

og lavtliggende områder. De forudsiger, at

fl ygtningestrømmen presser på for at være i

Europa. Ja i selve Europa er der også områder,

der vil blive ramt af oversvømmelser, så

andre millioner skal fi nde ny steder at bo.

Her i Danmark er vi jo gode demokrater

og kristne mennesker, så med vor nedarvede

holdning til at alle er lige gode og har ret til

et sted at være og det kristne budskab om

11

Og endelig Marinus Børups:

Hvem rider så sent i blæst og nat?

Det er en far med sin dyre skat.

Han har sin dreng så godt i sin arm,

Den værner ham sikkert, den holder ham

varm.

Honoré

næstekærlighed og omsorg, kan de ny tider

vel ikke være et stort problem.

Jamen de har jo en anden farve og andre

skikke, dem der kommer og de tror på noget

andet og selv om religion ikke betyder særlig

meget for os, så er det alligevel ikke nemt

at fi nde sig i. De kan vel opføre sig som ordentlige

danskere og ikke forlange, at vi skal

fi nde os i deres holdninger.

Det har jo hidtil ikke generet os, at vores

Gud ikke er særlig demokratisk og ikke vil

dele herredømmet med andre Guder. Vi kan

bedst lide globalisering, når vi og vores Gud

har overtaget.

Og så følger alle mulige sygdomme også

med dem.

Både amerikanske og europæiske militærfolk

er da heldigvis i fuld gang med at lave

strategier for hvordan vi, der har den rigtige

holdning skal tackle problemerne. De fi nder

nok en udvej, så vi ikke skal se de stakkels

mennesker dø af sult og sygdom, for vi kan

jo ikke få råd til at blive ved med at poste

milliarder i nødhjælp ud.??

Honoré


Midsommer-gudstjeneste

Ølsted Kirke, søndag den 28. juni kl. 10.00

Den 23. juni fejrer vi Sankt Hans. Den

helgen, der har lagt navn til Sankt Hans,

er Johannes Døberen. Den 24. juni er Johannes

Døberens helgendag, og på dansk

er hans navn, Johannes, blevet forkortet

til Hans.

I bibelen er hans historie som bekendt

nært forbundet med Jesus. På mange tidlige

billeder ser man, hvordan Jesus og

Johannes Døberen hilser

på hinanden som fostre,

altså inden i deres

mødres maver.

Senere døbte Johannes

Jesus, og han

fi k også selv et trist

endeligt. Herodes

Antipas´ steddatter

Salome krævede

hans hoved

på et fad efter

en bemærkelsesværdigdanseopvisning

– og fi k

det. Ved midsommergudstjenesten

vil vi høre om Johannes

og hans

betydning.

12

Ofte har vi en folkelig tradition knyttet til

en kirkelig. I Danmark sætter vi ofte en

heks på toppen af sankt Hansbålet. Men

at der skulle en “kludeheks” på toppen af

bålet, kendte man ikke til i bondesamfundet

I slutningen af 1800-tallet begynder heksefi

gurer for alvor at dukke op, men almindelige

bliver de først i løbet af 1900-årene.

Her i landet synger vi ofte Drachmanns

“Midsommervise”. Kombinationen af

“Midsommervisen” og heksen på bålet

er, så vidt man ved, anvendt første

gang ved en midsommerfest, der

fandt sted på Jelling Seminarum

omkring 1900. Selve midsommervisen

stammer fra Holger Drachmanns

“Der var en Gang”, som

blev opført på det Kongelige

Teater i 1887.

Kvartetten vil medvirke

ved gudstjenesten, og der

vil være våbenhuskaffe.

Lone Hindø


Kirkelige handlinger siden sidst

18. februar 2009 – 31. marts 2009

Trige Sogn

Døbte

01.02 Jason Kornø Birk Asaa

Holmkærvej 21

01.02 Tilde Staub Jürgensen

Holmkærvej 138A

Begravede

21.03 Erna Lundager

Gartnerparken 15, Trige

28.03 Helen Rasmussen

Østerøgade 18, Århus N

Det sker i Trige, Ølsted og Spørring

Juni 2009

Mandag den 2. kl. 19.00

Meninghedsrådesmøde

Ølsted Sognehus

Tirsdag den 3.

Pensioninstudfl ugt

Søndag den 7. kl. 11.30

Sommerfest i Præstens Have

Trige Sognegård

Lørdag den 13.

Sommerudfl ugt

Arrangør: Ølsted Borgerforening

og Ølsted Menighedsråd

13

Spørring Sogn

Døbte

15.03 Noah Marcus Witved

Mosegårdsparken 2, Spørring

Ølsted Sogn

Døbte

01.02. Marie Mangaard Sonne

Husumgårdsvej 12

01.02. Malthe Schou Bang

Gartnerparken 93

22.03. Magnus Sand Lindell

Hjulgårdsvej 38

Onsdag den 17. kl. 10.00

Højskoleformiddag

Trige Sognegård

Torsdag den 18 kl. 19.30

Gospelkoncert – Spørring byfest

Spørring Kirke

Juli 2009

Sommerferie

Kørelejlighed i Spørring

Mangler du kørelejlighed til gudstjenester,

kirkekoncerter, sognemøder eller lignende?

Ring da til Kirsten Jensen og hun vil formidle

kontakt til en frivillig chauffør. Tlf. 8698 9306


AKTIVITETER I SOGNENE

KFUM-spejderne

for drenge og piger

Mødested: Spejderlokalet, Trige Søndergaard/Vandhullet

Ulvefl okken 2.-3.kl., torsdage

kl. 18.00-19.45 Spejdertroppen fra 4. kl.

torsdage kl. 19.00-21.00

Spørring Børnehus

Integreret Institution 0-6 år,

Gl. Landevej 29-31, Leder Mick Salling

– tlf. 87 13 83 71 Åbent man-tors.

6.30-17.00 og Fre. 6.30-16.30.

SFO gruppe 6 -10 år

Leder: Jytte Fredsholm – tlf. 51 33 90 77

5 – 7 kl. gruppe Leder Holger Sandholm

– tlf. 51 33 90 77

DUI – LEG og VIRKE

Børne- og ungdomsorganisation

Trige Centervej 26, kælderen, Trige

Jan Madsen Tlf. 87 42 02 33

Onsdag kl. 16.30-18.00

Torsdag kl. 18.30-20.00

Trige kombi-bibliotek,

Smedebroen 21, Trige tlf. 86 93 41 25

Åbningstider: Mandag kl. 10-17 Tirsdag

og Torsdag kl. 13-19 Fredag kl. 10-14.

Aktivitetsklubben i Spørring

Formand Lilly Lyhne Mosegårdsparken 6,

Spørring Tlf. 86 14 79 19

KONTAKTADRESSER

KFUM-spejderne: Spørring-Trige gruppe.

Gruppeleder Lykke Hansen Lumbyesvej 9,

Ødum, 8370 Hadsten, tlf. 20 26 55 64

e-mail: lykkeh@gmail.com

Korshærsklubben: Irene Mikkelsen,

Gl.Landevej 69, Spørring, tlf. 86 98 92 37.

Spørring Ungdomsklub: Leder Erik Rafman.

86 98 92 77

Spørring Husmoderforening:

Else Griis, Gl. Landevej 86, Spørring.

Tlf. 86 98 91 24.

Spørring Egnsarkiv: Jytte Bjerg, Spørringvej

40, Mejlby, 8530 Hjortshøj, tlf. 86 98 94 50.

14

BjørnshøjCentret: Gartnerparken 1-5, Trige

tlf. 87 40 87 00

Spørring Borgerforening: Marinus

Christensen, Hjulby Hegn 8, Spørring,

tlf. 86 98 98 94

Trige Borgerforening: Henny Hansen,

Bjørnshøjvej 18, Trige , tlf. 86 23 12 99.

Ølsted Borgerforening

Bente Toftdahl, Hvidbjergvej 4,

tlf. 86 23 04 19.

DUI - LEG og VIRKE, Trige afd.:

Formand: Jan Madsen Trige Centervej 32, st

th, Trige, Tlf. 87 42 02 33

Integrationsledere Anni og Jan Madsen

Trige Forsamlingshus:

Formand: Bjarne Sørensen,

Gartnerparken 8, Trige, tlf. 86 23 15 84

Udlejning: Grethe Windfeldt, tlf. 86 23 13 32.

Byudvalgsaktiviteterne i Trige Parken:

Aktivitetsmedarbejde: Helle Lykke

Jørgensen, Beboerhuset Oasen, Trige

Centervej 26 A, Trige tlf. 86 23 16 64.

Trige-Ølsted Fællesråd:

Formand: Henny Hansen, Bjørnshøjvej 18,

Trige, tlf. 86 23 12 99.

SOGNE- OG KIRKEVEJVISER

Adresseliste

Sognepræst Walther Nielsen-Refs,

Lergravvej 2 A, Trige, E-mail: wdnr@km.dk.

Træffes bedst hverdage kl.17-18 på tlf.

86 23 12 03.Træffes ikke mandag.

Sognepræst Lone Hindø, Enghave,

Tåstrupvej 100, Tåstrup, 8462 Harlev,

E-mail: LOHI@km.dk

Træffes bedst hverdage kl. 8-9 samt onsdag

kl. 18-19 på tlf. 86 94 22 62.

Træffes ikke fredag.

Kirkekontor, Lisbjergvej 15A, 8200 Århus N

tlf. 87 13 58 36

Kordegn: Marianne Vasard Nielsen.

E-mail: mvn@km.dk, Kontortid mandag

– onsdag og fredag 10 – 12, torsdag 15-17


Trige sogn

Menighedsrådsformand: Steffen Lindfors,

Gartnerparken 43, Trige tlf. 86 23 05 64.

Kasserer: Anne Birthe Bruun Madsen,

Bjørnshøjvej 16, Trige, tlf. 86 23 01 04

Kirkeværge: Signe Holst,

Vestermøllevej 220, Trige, tlf. 86 23 05 16.

Graver Marianne Christensen

Gammel Landevej 49E. Spørring

Tlf. 86 99 05 10, mobil 24 49 44 57

Kirkesanger: Thomas Warncke Nørgaard,

Ingersvej 5, 3 tv, 8220 Brabrand. Mobil:

60 60 95 50, e-mail thomas@baryton.dk

Organist: Anna-Marie Thygesen,

Hougårdsvej 54, st.th. 8220 Brabrand,

tlf. 86 26 36 72.

Ølsted sogn

Menighedsrådsformand: Niels Hjortshøj,

Høgemosevej 14, Ølsted, tlf. 86 23 03 20.

Kasserer: Lilly Pedersen, Høgemosevej 9,

8380 Trige, 86 23 13 59

Kirkeværge: Anton Birk Jensen,

Hvidbjergvej 26, Ølsted, tlf. 86 23 16 26

Graver: Lars Nysten, Kløvervej 28D,

8382 Hinnerup, tlf. 86 98 50 03,

mobil 61 66 51 25.

Spørring sogn

Menighedsrådsformand:

Linda Bolet, Doktorbakken 2,

Spørring tlf. 86 98 96 34

Kasserer: Thorkild Qvist Frandsen,

Mosegårdsparken 5,

Spørring, tlf. 86 78 50 45.

Kirkeværge: Poul Erik Jensen,

Mosegårdsparken 35,

Spørring tlf. 86 98 93 32

Graver: Ruth Spanner, Bymarksvej 2, Over

Fussing, 8900 Randers, tlf. 86 45 45 38, mobil

22 57 77 20. Kan kontaktes på kirkegården.

Kirkesanger: Finn Bruun Ravnsbæk,

Atlasvej 7A, 8270 Højbjerg

tlf. 86 26 15 15, mobil 27 29 15 15.

KONFIRMATIONER I 2010

Trige A-klassen: Søndag

d. 18. april kl. 10.00

Spørring: Søndag d. 25. april kl. 10.00

15

Trige B-klassen: St. Bededag fredag

d. 30. april kl. 10.00

Ølsted: Søndag d. 2. maj kl. 10.00

Forbrugervejledning

Fødsler: Alle fødsler skal anmeldes til sognepræsten,

senest 14 dage efter fødslen. Forældrenes

dåbs- og evt. vielsesattest vedlægges.

Navngivelse og dåb: Ring til kirkekontoret

på tlf. 87 13 58 36

Vielse: Datoen aftales med præsten eller kirkekontoret.

På vielseskontoret, Århus Rådhus,

afhentes en prøvelsesattest, som sammen

med dåbsattester afl everes til præsten.

Dødsfald: Anmeldes snarest belejligt og senest

efter to dage til præsten. Ofte vil bedemanden

være behjælpelig hermed.

BLADET

Sognebladet udkommer 6 gange årligt. Bladet

fi nansieres af menighedsrådene i Trige,

Ølsted og Spørring. Bladet er åbent for stof

af lokal og almen interesse. Redaktionen er

gerne behjælpelig med nedskrivning.

Redaktion:

Sognepræst

Walther Nielsen-Refs, tlf. 86 23 12 03.

Sognepræst Lone Hindø, tlf. 86 94 22 62.

Steffen Lindfors, tlf. 86 23 05 64.

Michael Michaelsen, tlf. 86 23 12 42.

Dorthe Stück. tlf. 86 23 09 41.

Chr. P. Honoré, tlf. 86 23 12 93.

Bente Ladegaard Toftdahl, tlf. 86 23 04 19.

Linda Bolet, tlf. 86 98 96 34.

Thorkild Qvist Frandsen, tlf. 86 78 50 45.

Anne Merete Møller, tlf. 86 23 06 14.

merete@eprivat.dk

Næste nummer af sognebladet

udkommer ca. 1.august 2009

Stof og program skal være redaktionen

i hænde senest 5. juni 2009 hos Anne

Merete Møller, Parallelvej 67, 8380 Trige,

e-mail: merete@eprivat.dk


“Hvis du kan snakke,

kan du også synge”

Det bliver overskriften til sommerfesterne i Trige og Spørring,

for det bliver i gospelsangens tegn med Steve Cameron og hans kor.

Søndag den 7. juni kl. 10 er der først festgudstjeneste i Trige Kirke,

bagefter spiser

vi vores madpakker i præstegårdshaven og til slut fra kl. ca. 12.30 gospelsang.

Torsdag den 18. juni bliver byfesten i Spørring traditionen tro skudt i gang med

en gospelkoncert i Spørring Kirke kl. 19.30.

Steve Cameron er ældste barn af Etta Cameron og bor nu i Trige. Steve er vokset

op med sang og har arbejdet i studio med mange af de kendte sangere bl.a. Lars Hug

og Hanne Boel og selvfølgelig sin kendte mor.

I dag leder han selv fem kor i Hadsten, Århus, Horsens, Vejle og Tebstrup.

Sangens år fortsætter.

More magazines by this user
Similar magazines