Virksomhedsberetning10 - Forside - Odense Centralbibliotek

old.odensebib.dk

Virksomhedsberetning10 - Forside - Odense Centralbibliotek

Virksomhedsberetning 10

Odense Centralbibliotek

Virksomhedsberetning10

1


Indholdsfortegnelse

Intro ...............................................................................04

Biblioteket i udvikling .............................................06

De Nysgerrige ............................................................10

Litteraturen i fokus ...................................................11

Internationalt .............................................................13

Læring ..........................................................................14

Børn og unge på biblioteket ................................15

Oplevelser på programmet ..................................16

Statistik/Statistics .....................................................21

Forord ...........................................................................03

08

12

ROCK ME

En visuel og interaktiv

tidsrejse gennem dansk

rocks historie, krydret

med masser af lyd. med

fokus på fan-kultur: Fra

Beatleshår til puddelrock

og fra grunge til

Generation X.

Jesper Wung-Sung

Den fynske forfatter Jesper

Wung-Sung var hele

april måned 2010 med

til at sætte litteraturen

i fokus, da han med sin

computer under armen

flyttede ind på Hovedbiblioteket

som ”husforfatter”

Virksomhedsberetning 2010

Virksomhedsberetning 10

Layout og tryk:

Odense Centralbibliotek, Formidling

Maj 2011

Odense Centralbibliotek

Østre Stationsvej 15

5000 Odense C

Tlf. 66 13 13 72

www.odensebib.dk

adm-bib@odense.dk

09

16

Limboland

Filmselskabet Zentropa

har samarbejdet tæt

med en gruppe unge

indvandrere om at formidle

deres personlige

historier. Det kom der

en fremragende og

stærk film ud af.

J.K. Rowling

2010 blev året, hvor

Harry Potter Festivalen

nåede nye højder, da

Odense fik besøg af forfatteren

bag de populære

bøger: J.K. Rowling

03


Odense Centralbibliotek

Intro

Kent Skov

Stadsbibliotekar (konst.)

Biblioteket - mennesker, medier og nye tendenser

De indholdsbaserede digitale produkter vinder stadig mere

frem i Odense Centralbibliotek.

I året der gik, blev det digitale filmtilbud på ”Filmstriben” markant

udvidet – og blev endnu mere populært hos brugerne.

Også bibliotekernes egen netmusiktjeneste BibZoom, der giver

adgang til flere millioner musiknumre, fik et veritabelt gennembrud

i 2010, og de meget aktive musikinteresserede borgere i

Odense er blandt de flittigste brugere i landet.

Det spiller rigtig godt sammen med det fine musikbibliotekstilbud,

som odenseanerne i forvejen har adgang til. De fysiske

rammer med levende (koncert)tilbud og de nye mediers muligheder

for at få tingene leveret derhjemme giver en fantastisk

synergi, der viser vejen for fremtidens bibliotek.

Interessen for de nye medier er stor, og i Hovedbiblioteket har

vi nu givet de interesserede i de nye elektroniske læsere muligheder

for at teste nogle af dem i det nyindrettede Medielab.

Aktive ”nysgerrige” brugere

Der er dog lang fra digitalt det hele. Interessen for at være opdateret

på bibliotekets aktiviteter var i hvert stor, da vi over

sommeren introducerede brugerklubben ”De nysgerrige”. Ved

medlemskab får man adgang til særlige arrangementer og rabatter

til udvalgte aktiviteter. Ved årets udgang var der omkring

900 tilmeldte og mange flere ser ud til at komme til. Vi arbejder

også hele tiden på at udvikle de fysiske rammer i alle afdelinger.

Færre fysiske materialer giver større mulighed for at etablere attraktive

rum og væresteder til fordybelse og studier, kurser – og

selvbetjening.

Derfor oplever vi også den positive udvikling, at folk fortsat er

flittige benyttere af Odense Centralbiblioteks afdelinger, selv

04

om man har adgang til rigtig mange digitale informationer og

servicetilbud hjemmefra. Væksten i læseklubber, workshops og

studiegrupper viser, at folk kan lide at benytte biblioteket som et

åbent rum, hvor man kan mødes og sammen skabe noget i. Der

var således stor interesse for at møde den populære forfatter

Jesper Wung-Sung, da han flyttede sit forfatterværksted ind på

biblioteket i maj måned. Folk kunne på stedet følge skriveprocessen

og kunne tale med ham omkring skabelsesprocessen. I

det hele taget intensiverer vi samarbejdet med de lokale og regionale

forfattere og indgår i de festivalaktiviteter, der udspringer

af dette. Og når vi så kan være så heldige at krone flere års

arbejde med landets største Harry Potter festival med et besøg

af selveste Joanne K. Rowling - der valgte netop Odense blandt

tusindvis af tilbud – så er det svært ikke at blive begejstret!

Selvbetjening og udvidet åbningstid

Den stigende automatisering gav os f.eks. mulighed for at give

brugerne adgang til Hovedbibliotekets (ubemandede) indgangsområde

allerede fra kl. 8.00 om morgenen. Det har mange

benyttet sig af, og det kan være begyndelsen på udviklingen af

flere udvidede selvbetjente perioder. Muligheden for en mere

fleksibel brug af biblioteket blev ledsaget af en ny påmindelsesservice

- et varslingstilbud, hvor lånere har mulighed for at

modtage en sms og/eller en mail få dage før afleveringsfristen

udløber.

Odense Centralbibliotek arbejder løbende på at optimere og

effektivisere servicen overfor byens borgere. Desuden deltager

biblioteket i stigende grad i udviklingen af nye samarbejdsformer

sammen med de øvrige storbybiblioteker herhjemme. Det

gælder især på de teknologiske områder.

Status på virksomhedsplanens indsatser -

hvad opnåede vi i 2010?

Bibliotekets virksomhedsplan er omdrejningspunktet for de nye

aktiviteter, biblioteket arbejder med. I 2010-11 opererer Odense

Centralbiblioteks virksomhedsplan med fire overordnede indsatser

for perioden 2010-11. Det sker under overskrifterne:


1. Det digitale bibliotek og den digitale borgerw

2. Videns- og kulturrum

3. Materialer og ressourcer

4. Nationale og regionale samarbejder

Der er inden for disse hovedindsatser, at nye handlinger og aktiviteter bliver

til. Man kan se bibliotekets virksomhedsplan for både 2010 og 2011 på odensebib.dk.

Under indsatsområde 1 har biblioteket udvidet ”produktpakken” med nye

elektroniske tilbud. Med base i et stærkt udvidet katalog af musik til download

introducerede vi film til streaming, og der er nu også adgang til flere

e-bøger og netlydbøger til borgerne i Odense Kommune via odensebib.dk.

Eksempelvis er download af både danske og ikke mindst udenlandske ebøger,

e-lydbøger og fagbøger vokset markant i 2010.

De efterhånden mange digitale tjenester og informationsdatabaser, vi tilbyder

via hjemmesiden eller i biblioteksafdelingerne, repræsenterer en stadig

større stigning i brugen af bibliotekets samlede aktiviteter.

Vi udbød igen i 2010 et stort antal kurser med åbne læringsforløb på en

række områder, både inden for kerneområder som informationssøgning i

diverse databaser og som enkeltkurser i de offentlige elektroniske selvbetjeningstjenester.

Men det skete også som mere nybrydende og oplevelsesorienterede

forløb som PlayOut, der kombinerer læring om byen og

dens historie i form af ”orienteringsløb” med GPS-navigation, mobil og

internetsøgning.

Andre af de nævnte aktiviteter kan man læse mere om i beretningen, og

for de interesserede i udviklingen i tørre, men vigtige tal er der et statistikafsnit

sidst i beretningen.

Centralbibliotekskontrakt for 2010

Odense Centralbibliotek er et af landets seks centralbiblioteker. Centralbiblioteksvirksomheden

reguleres efter en rammekontrakt med

Styrelsen for Bibliotek og Medier under Kulturministeriet. Her forberedes

den 4-årige rammeaftale, der skal gælde fra 2010. Overbygningsfunktionen

betyder, at vi udover at levere materialer til de fynske

biblioteker også skal arbejde med fælles projekt- og kompetenceudvikling.

Aftalen kan ses i sin helhed på centralbibliotek.dk/odense

Nye tider - nye udfordringer

Også på de interne linjer bød året på nye udfordringer. Stadsbibliotekar

Lene Byrialsen stoppede med udgangen af oktober, og undertegnede

er konstitueret i stillingen indtil videre. Den fremtidige

organisering af biblioteket afventer bl.a. resultatet af planer om et

tættere samarbejde med BorgerServiceCenter Odense, der er under

overvejelse i Odense Kommune. Vi har derfor i løbet af året påbegyndt

arbejdet med at formulere en ny biblioteksstrategi, der skal

sikre, at Odense Centralbibliotek kan matche fremtidens behov

som et moderne og udviklingsorienteret bibliotek – et bibliotek,

der kan spille en aktiv rolle i udviklingen af Odense Kommunes service-

og kulturtilbud over for borgerne. De følgende sider giver et

indtryk af, hvad vi arbejdede med i 2010.

God læselyst

Kent Skov Andreasen

Stadsbibliotekar (konst.)

Virksomhedsberetning 10


Odense Centralbibliotek

06

Biblioteket

i udvikling


Kampagner og nye tiltag

Outdoor-kampagne i Odenses

gader

I starten af 2010 satte Odense Centralbibliotek

ekstra fokus på sin hjemmeside

i en outdoor-kampagne i Odenses centrum.

Her blev der sat fokus på tilbud til 2

specifikke målgrupper: Børnefamilier og

de unge. Gennem korte budskaber henviste

plakaterne til hjemmesiden Odensebib.dk,

hvor der var tilbud og information

tilpasset målgrupperne.

Kampagnen blev understøttet af postkort

og mindre plakater fordelt til interessenter

i byen, f.eks. jordemødre, daginstitutioner,

skoler og ungdomsklubber.

Populær morgenåbning på

Hovedbiblioteket

Læs avisen. Tjek mail. Aflever materialer.

Hent reservationer og lån lidt fra bogudstillingen.

Alt det blev muligt fra morgenstunden,

da Hovedbiblioteket i starten af

året begyndte at åbne allerede kl. 8.00.

Mandag til fredag blev der nu morgenåbent

for selvbetjening – i starten som

forsøg. Personlig vejledning, spørgsmål

og øvrige biblioteksaktiviteter blev der

som hidtil først adgang til fra kl. 10.

Ny sms og mail-service

Odense Centralbibliotek introducerede,

på opfordring af mange lånere, i sensommeren

2010 en påmindelsesservice

på sms og e-mail. Ved at tilmelde sig

ordningen kunne lånerne få en mail- eller

sms-besked, når afleveringsfristen

nærmede sig og på den måde undgå at

aflevere for sent.

Selv om der i forvejen var mange muligheder

for at undgå overskridelse af

lånetiden og de deraf følgende gebyrer,

havde mange lånere længe efterlyst en

sms/email-baseret påmindelsesservice.

…. og nye gebyrtakster

Som led i fastsættelsen af det samlede

2010-budget for Odense Centralbibliotek

blev det besluttet at regulere

gebyrtaksterne for materialer, der blev

afleveret efter afleveringsfristen. De nye

takster trådte i kraft fra 1. oktober og blev

som følger:

Periode Voksne Børn (under 14 år)

1-7 dage 20 kr. 10 kr.

8-30 dage 100 kr. 40 kr.

Mere end 30 dage 230 kr. 120 kr.

Nyt lånerkort 20 kr. 10 kr.

Vollsmose Bibliotek og Seniorhøjskolen

NØ tog pulsen på forskning

og litteratur

Er du en læsehest? Og vil du gerne opdateres

på roman-området? Så grib chancen

og kom til litterær café i Vollmose

Kulturhus.” Sådan lød opfordringen i

foråret fra Vollsmose Bibliotek og Seniorhøjskolen

NØ, der sammen stod bag arrangementet.

Cafégæsterne kunne her møde litteraturanmelderen

Liselotte Wiemer, samt

den herboende kinesiske forfatter Jun

Feng. Vollsmose Bibliotek og Seniorhøjskolen

NØ inviterede senere på året

Virksomhedsberetning 10

Odense Centralbibliotek havde i 2010 én større kampagne, der reklamerede

for www.odensebib.dk. Formålet var at øge trafikken på hjemmesiden.

til Forskningens Døgn. Her holdt lektor

Sten Schaumburg-Müller fra Aarhus Universitet

foredrag om ”Ytringsfrihed” og

professor, dr.med

BibZoom.dk – ny fælles digital musikportal

1. juli 2010 lancerede de danske biblioteker

under ledelse af Statsbiblioteket i

Århus det fælles digitale musikportal

BibZoom.dk.

Sitet afløser Netmusik.dk og tilbyder lovlige

og gratis musik-downloads på lånebasis,

og som noget helt nyt også musikstreaming

til brugerne samt podcasts og

film i følgeskab med formidling.

BibZoom.dk er en biblioteksservice fra

danske biblioteker til danske biblioteksbrugere.

Servicen er en abonnementsservice,

som de enkelte biblioteker kan

tilmelde sig. Når biblioteket har tegnet

abonnement på BibZoom.dk har alle

brugere i bibliotekets hjemkommune

ubegrænset adgang til servicen. De fleste

danske folkebiblioteker er med under

Bibzoom.dk.

BibZoom.dk er styret af et konsortium

bestående af repræsentanter fra hhv.

Odense Centralbibliotek, Herning Bibliotekerne

og Statsbiblioteket. Statsbiblioteket

er juridisk og økonomisk ansvarlig

for alt indhold, der præsenteres på sitet.

Centralbibliotek.dk – nyt fælles-site

for de danske centralbiblioteker

Odense Centralbibliotek og landets øvrige

fem centralbiblioteker tog i 2010

det nye fælles website centralbibliotek.

dk i brug.

07


Odense Centralbibliotek

Sitet placerer sig i det formidlingsrum,

der ligger mellem folkebibliotekerne og

Styrelsen for Bibliotek og Medier. Det

er et redskab til at give bibliotekerne i

Danmark en bedre betjening og service

gennem fælles indsats fra centralbibliotekerne

og en samlet formidling af virksomhederne.

På sitet får medarbejderne på landets

biblioteker et samlet overblik over aktiviteterne

- både i eget centralbiblioteksområde

og i landets øvrige regioner.

Der er indtil videre udviklet:

• En arrangementskalender med online

tilmeldingsfunktion direkte

på siden. Den viser de faglige arrangementer,

der udbydes af centralbibliotekerne.

Arrangementer

spænder over alt fra workshops,

konferencer til kurser og møder.

• Nyhedsformidling med nyheder, der

har relevans for enten regionen eller

hele landet, og som er information

08

om eller relevant for de opgaver,

som centralbibliotekerne udfører.

• Mulighed for at oprette grupper,

f.eks. erfa-grupper, projekt-grupper,

diverse fora eller andre netværk. Der

er en kalenderfunktion og mulighed

for at uploade fælles dokumenter til

den enkelte gruppe.

Centralbibliotek.dk er finansieret af Styrelsen

for Bibliotek og Medier og DBC

A/S står for drift.

ROCK ME – en forsmag på Danmarks

Rockmuseum

Fra april til maj 2010 var der rockmusik

og ren nostalgi over Odense, da udstillingen

ROCK ME og dens tilhørende arrangementer

lagde vejen forbi. Musikbiblioteket

lagde hus til udstillingen, som gav

en forsmag på det kommende Rockmuseum

i Roskilde, som efter planen åbner

i 2014.

Udstillingen var en visuel og interaktiv

tidsrejse gennem dansk rocks historie,

krydret med masser af lyd. med fokus på

fan-kultur: Fra Beatleshår til puddelrock

og fra grunge til Generation X.

I forbindelse med udstillingen blev der

afholdt en række arrangementer, som

gav udstillingen et lokalt præg. Bl.a.

debat og foredrag om den lokale rockhistorie

ved Jan Sneum og Boris Blinof,

foredrag om fan-kultur v. journalist og

forfatter Bo Kampmann Walther, koncert

med Spacemakers og Them Socks og

ikke mindst en interaktiv koncert, hvor

byens borgere selv kunne gå på scenen

og spille elektronisk musik på de interaktive

BeatBlocks.

Udstillingen var på tur gennem Danmark

med støtte fra Region Sjælland, Egmont

Fonden, Roskilde Festival, Roskilde Kommune

og Kulturministeriet. I Odense

støttede By- og Kulturforvaltningen også

arrangementerne.


Limboland’ – et samarbejde mellem

Zentropa og biblioteket

Filmselskabet Zentropa har samarbejdet

tæt med en gruppe unge indvandrere

om at formidle deres personlige historier.

Det kom der en fremragende og

stærk film ud af. Odense Centralbibliotek

har sammen med bl.a. bibliotekerne i København

og Århus været med til at udvikle

det helt unikke integrationsprojekt,

som filmen indgår i.

I efteråret 2010 kunne man se filmen,

møde de unge medvirkende og deltage

i den efterfølgende debat ved et arrangement

i Vollmose Kulturhus. Vollsmose

Biblioteket stod bag arrangementet.

(læs mere på side 15)

Hurtigere vej fra indkøb til udlån

Odense Centralbibliotek har i 2010 implementeret

modulet ”Automodtag”

i bibliotekets elektroniske fagsystem

DDElibra. Derved kan biblioteket og materialeleverandøren

elektronisk udveksle

oplysninger om de indkøbte materialer.

Denne system-til-system integration giver

mulighed for, at materialeleverandøren

kan klargøre materialerne til udlån

ved at sætte den bibliografiske etikette

med stregkode mv. på materialerne, så

materialerne er klar til udlån ved ankomsten

til biblioteket

Lancering af nyt Medielab på

Hovedbiblioteket

15. juni lancerede Odense Centralbibliotek

sit nye Medielab på Hovedbiblioteket.

Medielab er et område på bibliotekets

2. sal, hvor alle bibliotekets brugere

kan se og afprøve forskellige former for

nye gadgets f.eks. e-bogslæsere.

Brugerne kan desuden få vejledning til

at downloade og bruge e-bøger, musik

fra Bibzoom.dk, film fra Filmstriben.dk

og de mange digitale ressourcer, som

biblioteket har tegnet abonnement på,

så kommunens borgere kan bruge dem

hjemmefra eller på biblioteket.

Virksomhedsberetning 10

Medielab blev lanceret med besøg af

e-bogsekspert Christian B. Knudsen fra

Det Kongelige Bibliotek, der fortalte om

e-bogens indtog og betydning, og den

fynske forfatter Jo Hermann, der fortalte

om, hvilke tanker e-bogens indtog sætter

i gang i forfatterkredse.

Medielab kan bruges på egen hånd eller

med vejledning fra personalet. Der er

siden lanceringen arrangeret månedlige

introduktioner fra personalet for interesserede

brugere.

Medielab er et forsøg på at være på forkant

med de nye medier, som præger

brugernes hverdag. Bibliotekerne kan

her fungere som vejledere og facilitatorer

overfor befolkningen. Lanceringen af

Medielab understøtter udviklingsønsker

i Odense Centralbiblioteks virksomhedsplan

for 2010.

09


Odense Centralbibliotek

De Nysgerrige

De Nysgerrige – bibliotekets nye arrangementsklub

Et moderne bibliotek er meget andet end bogudlån. Det

er også kulturelle begivenheder i og uden for biblioteket -

arrangementer som giver viden, oplevelser og måske også

smil på læben. Derfor lancerede Odense Centralbibliotek

i sommeren 2010 en arrangementsklub for sine brugere.

Med den nye klub ønskede biblioteket at gøre noget ekstra

for brugerne og synliggøre sine tilbud, så de kunne blive til

glæde og gavn for endnu flere mennesker.

Et medlemskab af arrangementsklubben De Nysgerrige er

gratis og giver adgang til f.eks. nyhedsopdateringer fra biblioteket

pr. e-mail, rabat på udvalgte arrangementer og mulighed

for at engagere sig i, hvilke arrangementer og aktiviteter de ønsker,

at biblioteket skal tilbyde.

Bibliotekets arrangementer er stadig åbne for alle interesserede

– med eller uden medlemskab af klubben.

10

”De nysgerrige” er et pirrende navn til et

godt koncept.

Jeg syntes det er et flot og alsidigt tilbud

til alle bibliotekets brugere.

Derudover gør det jo ikke noget, at

medlemsskabet giver rabat til mange

arrangementer.

Selv har jeg haft stor glæde af at være med i

DR.Romanklubben 2010-11 på Hovedbiblioteket.

Anne-Marie Nielsen

Medlem af De Nysgerrige

Arrangementsklubben kom godt fra start med stor interesse fra

kulturinteresserede odenseanere og medlemstallet har siden

været støt stigende. Ved udgangen af 2010 rundede klubben

900 medlemmer.

Idéen til at skabe en arrangementsklub bygger på erfaringer

med lignende klubber på bl.a. Gentofte og Vejle Biblioteker.


Litteraturen i fokus

Ud med sproget

Den fynske forfatter Jesper Wung-Sung var hele april måned

2010 med til at sætte litteraturen i fokus, da han med

sin computer under armen flyttede ind på Hovedbiblioteket

som ”husforfatter”. Jesper Wung-Sung gav i denne

periode gode råd til folk, der går rundt med en forfatter

i maven.

Idéen med en ”husforfatter” på biblioteket var en stor succes.

Arrangørerne ved centralbiblioteket var selv meget

tilfredse med tiltaget, da det bl.a. var med til at vise biblioteket

som det, det ér: et dynamisk hus fyldt med aktiviteter.

Forfatterprojektet viste ligeledes på en meget positiv

måde, hvordan forfattere og biblioteker kan bruge hinanden

på en konstruktiv og anderledes måde.

Forfatterprojektet havde også pressens bevågenhed.

Både Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn svingede kameraerne

forbi Jesper Wung-Sungs utraditionelle arbejdsplads.

’Ud med sproget’ var et projekt, som Odense Centralbibliotek

overtog fra Kulturmaskinen i Odense.

(læs mere på side 12)

Virksomhedsberetning 10

At litteraturen er i fokus på et bibliotek giver mening. I 2010 var der forskellige

tiltag på Odense Centralbibliotek, der stillede skarpt på litteraturen.

Tre forfattere om den kreative skriveproces

Også andre forfattere gæstede Hovedbiblioteket for at

fortælle om, hvordan de greb skriveprocessen an. Det

skete ved 3 uformelle bibliotekscafé-arrangementer med

henholdsvis Bente Clod, Trisse Gejl og Lene Rikke Bresson.

Arrangementerne henvendte sig både til den almindeligt

interesserede læser og til forfattere in spe. Det var støttet

af Forfattercentrum og arrangeret af LitNet og Days of Art

i samarbejde med Odense Centralbibliotek.

Forfatterværksteder

I samarbejde med Odense Centralbibliotek og Litnet afholdt

Kulturmaskinen tre velbesøgte forfatterværksteder:

”Om at skrive for børn (og barnlige sjæle)” og ”Om at skrive

erindringer og det der ligner” – begge ved forfatteren Pernille

Nederland. Ved det sidste værksted gav forfatteren

Jo Herman idéer til, hvordan man kan ’komme ud’ med

sine tekster

Rap, rytme, poesi, slam!

En ny, stor litteraturfestival så dagens lys i efteråret, nemlig

Spoken Word Festivalen, der stolt kunne præsentere et

solidt udvalg af Danmarks dygtigste Spoken Word-kunstnere:

Rune T. Kidde, Per Vers, John Engelbrecht, Lasse

Thorning, Hans Laurens m.fl. Spoken Word Festivalen blev

arrangeret i samarbejde med bl.a. Odense Centralbibliotek.

11


Odense Centralbibliotek

Fynske Wung-Sung populær som husforfatter

Af cand.mag. Dorthe Markussen

- Det har været både spændende og lidt

grænseoverskridende at skulle flytte ud af

mit eget kontor og ind i et offentligt rum,

som biblioteket jo er.

Sådan siger forfatter Jesper Wung-Sung,

der i april måned havde arbejdsværelse

på Kulturperronen på Hovedbiblioteket

i Odense. Forfatteren havde hele april

sin bærbare computer stående på et fint

gammelt skrivebord på biblioteket, og

stod som ’husforfatter’ til rådighed for alt

fra spørgsmål om, hvordan en forfatter

arbejder til konstruktiv kritik til håbefulde

folk med forfatterdrømme.

- Når man sidder her, skal man kunne arbejde

på sit eget og samtidig være åben

og imødekommende over for omgivelserne

og de folk, der gerne vil snakke

med mig om deres ting, eller om hvorfor

jeg sidder her på Kulturperronen, fortæller

Wung-Sung, og fortsætter: - Jeg

prioriterer dog åbenheden og mine ’forfatterspirers’

behov frem for mine egne

forfatterbehov i denne måned, griner

han.

Populært skrivebord

Jesper Wung-Sungs skrivebord på Hovedbiblioteket

har da også været særdeles

godt besøgt.

- Ja, jeg vil skyde på, at der har været i

gennemsnit fire til fem stykker om dagen,

der er kommet for at få vurderet

deres eget materiale, fortæller Jesper

Wung-Sung.

Jesper Wung-Sung har haft mange af de

besøgendes tekster med hjemme for at

studere dem nærmere. Imellem de besøgende

hos forfatteren mødte vi Ida på 17

år - biblioteksbruger og gymnasieelev:

12

- Jeg var ved at skrive AT-opgave på

gymnasiet (almen studieforberedelse)

og skulle bruge Odense Centralbiblioteks

hjemmeside, da jeg så på forsiden,

at man kunne snakke med en forfatter og

få feedback på sit materiale, fortæller Ida

og fortsætter:

- Jeg har selv skrevet en roman, altså én

der ikke er udgivet, og den ville jeg gerne

snakke med Jesper om.

Ida synes godt om ideen med en husforfatter

på biblioteket:

- Jeg kan forestille mig, at det er meget

lukket at være forfatter, og hvis han har

lyst til at være på biblioteket, er det godt,

så man kan snakke med ham, slutter Ida.

Vigtigt at stole på det, man skriver

Jesper Wung-Sung er imponeret over

’sine’ forfatterspirer, som har været forskellige

i både alder og genrer:

De har varieret fra 7. klasses elever til

pensionister, og genrerne har rangeret

fra eksperimenterende digtsamlinger til

tykke krimier, fortæller forfatteren.

Og hvilke typiske ’fejl’ er det så, nye forfattere

begår?

- Klassiske fejl, folk begår, er, at de forklarer

for meget og ikke stoler på det, de

selv skriver. Så der skal som regel skæres

lidt fra, så teksten bliver kortere og mere

præcis.

- Derudover er detaljerne vigtigere, end

folk tror, da læseren jo ikke har det samme

billede af f.eks. en restaurant inde i

hovedet, som forfatteren har. Det er derfor

vigtigt, at man får at vide, at der hænger

et billede af et træ, eller at der står

en karaffel med vand på bordet, også

selvom det ikke er så action-præget. På

overfladen kan det sætte handlingen lidt

i stå, men det er i virkeligheden det, læseren

vil have.

- Endelig skal der lidt mere fokus på personbeskrivelserne

– eksempelvis hovedpersonernes

tanker og følelser, ellers risikerer

man at lukke læseren ude.

- Nogle af de projekter, jeg har evalueret,

har været prøveprojekter, men der har

også været projekter med en klar chance

for udgivelse, mener forfatteren. Nogle

af forfatterne har været meget unge og

skal måske have samlet sig lidt mere livserfaring,

men hvis de bliver ved, står de

helt sikkert her på hylderne om fem år.

Mellemled mellem forfatter og

forlag

Jesper Wung-Sung anbefaler gerne husforfatter-modellen

til andre biblioteker.

Han mener, det er en praktisk og legitim

måde for kommende forfattere og folk i

al almindelighed at komme i forbindelse

med en forfatter på. Forfatteren kan for

eksempel fungere som mellemleddet

mellem nye forfattere og forlaget.

- Så kan man få udryddet de mest almindelige

fejl, så både forfatter og forlag

slipper for at blive skuffede, fastslår han.

- Det er nok ikke en permanent løsning

for en forfatter at sidde og skrive offentligt,

griner Jesper Wung-Sung, inden han

pakker sin bærbare computer ned og tager

afsked med sit skrivebord på Odense

Centralbibliotek, - Men det har været

inspirerende og spændende, og jeg ville

bestemt tage imod et lignende tilbud

igen, slutter han.


Internationalt

Virksomhedsberetning 10

Odense Centralbibliotek sætter flere gange om året spot på verden -

blandt andet gennem sit arbejde som Europe Direct informationscenter.

Status på klimatopmødet

Klimatopmødet i København i december 2009 levede ikke op

til forventningerne om ”bindende aftaler”, som skulle sikre tilstrækkelige

reduktioner i bl.a. CO2-udslippet på verdensplan.

Europe Direct Odense arrangerede i marts 2010 et opfølgende

debatmøde mellem de to markante klimadebattører: John

Nordbo fra WWF Verdensnaturfonden og SFs Steen Gade. Her

blev der gjort status over klimadebatten efter COP 15 og varmet

op til det følgende klimatopmøde i Mexico sidst i 2010.

Debatmødet var arrangeret af Odense Centralbibliotek, Europe

Direct, Europabevægelsen på Fyn og Foreningen Samfundsblik,

SDU.

EU og den finansielle krise

Odense Centralbibliotek og Europe Direct Odense inviterede i

september til debat om EU og den finansielle krise, som Danmark,

EU og resten af verden stod midt i. Debatmødet behandlede

euroens betydning for krisens udvikling og stillede spørgsmålene:

Skal Danmark tilslutte sig euroen eller skal vi frigøre os

mere fra fastkurspolitikken? Og har det europæiske samarbejde

overhovedet fungeret under den finansielle krise?

De tre debattører var Pia Adelsteen, EU-ordfører fra Dansk Folkeparti,

Erik Boel, formand for Europabebægelsen og Christen

Sørensen, økonomiprofessor.

Debatmødet var arrangeret i samarbejde med Enterprise Europe

Network.

Kunst på tværs af grænser

På årets Kulturnat i Odense, åbnede Odense Centralbibliotek

og Europe Direct Odense en udstilling med bl.a. illustrationer

af H.C. Andersens eventyr. Bag udstillingen stod den prisbelønnede

tjekkiske kunstner Renata Fucikova, som har illustreret

flere børnebøger, Brødrene Grimms eventyr, samt Det Gamle

Testamente og bøger om Tjekkiets historie.

Udstillingen satte fokus på, at man i Europa ser muligheder i

kulturel mangfoldighed og inspiration på tværs af grænser.

Kunstneren var selv til stede ved åbningen af udstillingen og

deltog aktivt i kulturnatten på biblioteket.

School Libraries Across Europe: Projektmøde i Odense

Skolebiblioteket er omdrejningspunkt for EU- projektet School

Libraries Across Europe, som bl.a. har til formål at fremme elevernes

interkulturelle forståelse. Projektet afholdt i oktober

2010 et internationalt møde i Odense med fokus på unges kulturelle

identitet og deres syn på og brug af kultur.

School Libraries Across Europe er et skolepartnerskabsprojekt

under det europæiske Comenius-program, som er en del af EUprogrammet

Livslang Læring. Comenius er rettet mod grundskolerne

og ungdomsuddannelserne, og et af tilskudsprogrammerne

herunder er rettet mod skolepartnerskaber.

Besøgsgruppen bestod af 45 lærere, skolebibliotekarer, folkebibliotekarer

og enkelte elever.

Under besøget lagde gruppen vejen forbi Højby Skole og det

integrerede Højby Bibliotek samt Hovedbiblioteket. Besøget

bestod yderligere af en modtagelse på Odense Rådhus og en

festmiddag på Odense Katedralskole.

I Danmark har projektet deltagelse af Høng Skole, Kalundborg

og Højby Skole, Odense.

Besøg af japansk professor

Den japanske professor Yuko Yoshida besøgte Vollsmose Bibliotek

ifm. en sammenlignende undersøgelse af en række skandinaviske

og japanske biblioteker. Hun var især interesseret i

biblioteksprojekter rettet mod kvinder: Vi læser avisen sammen,

Kvindegruppen Mosekonerne og International Kvindebazar.

Udenlandsk interesse for automatisering

Biblioteksfolk fra såvel Hamburg som Norge har besøgt Hovedbiblioteket

og har her især været optaget at se på bibliotekets

selvbetjeningsautomater og det store materialesorteringsanlæg.

13


Odense Centralbibliotek

14

Læring

Samlet set tilbød Odense Centralbiblioteks afdelinger en lang

række nyttige og yderst populære kurser i løbet af 2010. De fleste

kurser var internetkurser, der havde til formål at give borgerne

et indblik i internettets mangfoldige, seriøse tilbud – tilbud,

der kunne komme brugerne til gavn i hverdagen, lette adgangen

til det offentlige Danmark, kvalificere deres brug af bibliotekets

webbaserede services og ikke mindst hjælpe til med at

bygge bro over den digitale kløft.

Podcasting - Radioprogrammer når du vil, og hvor du vil

Hvad er podcast? Hvordan kommer jeg i gang med at podcaste?

Hvordan abonnerer jeg på dem? Og hvor finder jeg de bedste

podcasts? Kurset gav svar på disse og andre spørgsmål om

podcasting.

Lær mere om musikproduktion

Musikbiblioteket tilbød alle at lave deres egen musikproduktion

i Lydværkstedet.

Hvis man havde konkrete spørgsmål eller havde lyst til at lære

om, hvordan man kunne forbedre sin musikproduktion i Musikbibliotekets

Lydværksted, så kunne man tilmelde sig en af

studiesessionerne.

BibZoom for begyndere

BibZoom.dk stiller mere end 4,5 millioner gratis lyd- og musikfiler

til rådighed til alle danskere – og på grund af en helt ny, unik

og spændende hjemmeside er bibliotekernes online musikkatalog

nu blevet Danmarks førende musiktjeneste. På kurset

fik man både gennemgået alle de spændende funktioner, og

hvordan man får musikken til at spille.

Bliv klogere på hørelære

Hvis man gerne ville have en mere teoretisk forståelse af den

musik, som man finder på Musikbiblioteket, så kunne man på

dette kursus blive introduceret til musikkens grundlæggende

’byggesten’: melodi, rytme og harmoni. Hvad er egentlig noder,

intervaller og akkorder? Hvordan ’læser’ man musik? Hvordan

finder man ud af, hvilken toneart et stykke musik er skrevet i?

Hvad er en taktart, og hvad bruger man becifringer til?

Facebook

Facebook omtales næsten dagligt i medierne og er nærmest

eksploderet, siden det blev startet i 2004 af en gruppe studerende

på Harvard Universitetet i USA. I starten var det et lukket

forum, kun for studerende på universitetet, men senere blev det

åbnet op for alle og fungerer nu som socialt netværk for millioner

af brugere. Det bliver brugt til alt fra quizzer til valgkampe,

og nye brugere kommer til hver eneste dag – verden over.

I denne introduktion blev man orienteret om fordele og ulemper

ved at være Facebook-bruger. Nye brugere blev vejledt i at

oprette en profil.

Og alle de andre kurser:

Netsikker_Grundlæggende IT_

Google-familien_Blogging_Email_G-mail_

Mad og vin på nettet_Borger.dk_

Internet for begyndere_Anejagt for begyndere_

Billedbehandling_Find musikken_ Skat på nettet_Sundhed

på nettet_

Jobsøgning med IT_

PowerPoint for kreative sjæle_SMS_

PC og internet for absolutte begyndere_

Handel på nettet_Word-shop_

IT for absolutte begyndere_

Facebook for begyndere – hvor er musikken?_

Nettet i din hverdag_Introduktion til e-læsere_

SKAT på nettet_

Borger.dk – for dig med NemID_

Bibliotekets elektroniske ressourcer_

Picasa – få styr på dine fotos_Age Force 50+_

Lav selv julekort på pc’en_

Find dine cd’er og noder på nettet_

Gratis musik online_

Forberedelse til indfødsretsprøven_

Kom videre på nettet_IT for drenge


Børn og unge på bibliotket

Bibliotekstilbud til småbørnsfamilier

Biblioteket har tilbud til alle - i alle aldre. I 2010 gjorde flere af

byens biblioteker en ekstra indsats for at gøre opmærksom på

tilbud til småbørnsfamilierne.

Bl.a. inviterede Dalum Bibliotek nybagte mødre- og fædre på

besøg til rundvisning og orientering om bibliotekets muligheder,

og Næsby Bibliotek indrettede baby-bio, en såkaldt Kino

Bambino, en gang om måneden for forældre og deres børn.

For de lidt større børn var der bl.a. Bamsedag for dagplejere,

og Holluf Pile Bibliotek arrangerede Babybibliotek for at give de

lokale dagplejere en oplevelse af, at biblioteket også er noget

for dem i hverdagen.

Kendetegnende for de forskellige arrangementer var, at der var

plads til børn, bleskift og babymos – og at biblioteket også har

gode tilbud, selv om man endnu er for lille til at læse selv.

Mobilfilm-konkurrencen EDIT24

EDIT24 var en helt ny filmkonkurrence for børn og unge mellem

11og 14 år. Konkurrencen fandt sted på biblioteker på hele Fyn i

oktober og november 2010.

Ud fra et tema skulle de unge i hold producere en kortfilm på

mobilen, uploade den til en PC på biblioteket eller hjemme og

klippe den direkte på internettet på klippesitet www.edit24.dk.

I Odense deltog 11 børn og unge, og det var Mads Lønne og

Frederik Tybjerg, der gik videre fra Odense til finalen på Ringe

Bibliotek.

De deltagende biblioteker var: Nyborg, Svendborg, Ærø,

Odense, Faaborg-Midtfyn, Assens og Langeland.

EDIT24 modtog støtte fra Kulturregion Fyn og FilmFyn.

Palles Gavebod – det nye børnebibliotek på nettet

Palles Gavebod er børnebibliotekernes internetunivers for alle

børn mellem 8 og 12 år. Palles Gavebod slog dørene op i marts

og blev officielt indviet i august 2010.

I Palles Gavebod kan børnene hive underholdning ned fra hylderne

– uden at det koster en krone! Børnene kan spille spil,

se anbefalinger af de bedste bøger, læse spændende og sjove

temaer om alverdens emner, anmelde yndlingsspillet og se,

hvad andre gæster i gaveboden synes.

Virksomhedsberetning 10

Der er bl.a. også billeder, lyde og sjove filmklip, og man kan

blive udfordret i konkurrencer, afstemninger og quizzer.

Bag disken i Palles Gavebod står de danske biblioteker, som

sørger for, at der konstant er gode nye varer på hylderne og

fungerer samtidig som garant for, at indholdet på siden er passende

til målgruppen.

Hjemmesiden er skabt i et samarbejde mellem Styrelsen for

Bibliotek og Medier under Kulturministeriet og fortællevirksomheden

Copenhagen Bombay, der har stået for koncept, design

og udvikling af hele projektet.

Besøg gaveboden på Pallesgavebod.dk.

Projekt Limboland – fra rødder til rollemodeller

Projektet Limboland blev igangsat i 2010. Projektet er et unikt

integrationsprojekt, hvor en gruppe unge går til filmen og tager

på dialogrejse gennem Danmark.

Filmselskabet Zentropa inviterede bibliotekerne med i projektet

– og Odense Centralbibliotek var med fra start.

I løbet af projektperioden skal projektet give unge socialt udsatte

danskere med anden etnisk baggrund en social og faglig

praksis, som på sigt kan give dem mulighed for at nå deres

mål og drømme. Projektet indbefatter bl.a. en spillefilm, en

dokumentarfilm, en 3-årig mentorperiode for de unge samt et

forskningsprojekt sammen med Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

I oktober 2010 blev filmen ”Limboland” vist for alle interesserede

i Vollsmose Kulturhus. Filmen fortæller historien om 8

unges hverdag mellem modstridende kulturer, nemlig den kultur,

de er født ind i og den kultur, der omgiver dem. Publikum

kunne også møde de unge aktører live og indgå i en dialog om

filmen og dens temaer.

Samarbejdspartnerne i Projekt Limboland er Filmselskabet

Zentropa, Århus Kommune, Styrelsen for Bibliotek og Medier,

Københavns Kommune og Odense Centralbibliotek.

Projektperioden løber frem til 2012.

15


Odense Centralbibliotek

Oplevelser på programmet

Potter/Rowling/Flanagan

J.K. Rowling på besøg i Odense – en fest for byen,

børnene og biblioteket

Odense Centralbibliotek har i mere end 10 år arrangeret populære

Harry Potter-arrangementer, som over årene er vokset til at

være en årligt tilbagevendende festival over flere dage.

2010 blev året, hvor Harry Potter Festivalen nåede nye højder,

da Odense fik besøg af forfatteren bag de populære bøger: J.K.

Rowling. J.K. Rowling kom til byen for at modtage H.C. Andersen

Litteraturprisen, og hun havde også plads i programmet til

at gæste bibliotekets festival!

Kommunalt og privat samarbejde på tværs

J.K. Rowlings besøg var et godt eksempel på, hvordan flere offentlige

og private aktører arbejdede sammen om at skabe en

event, der var til glæde både for Odense by og for unge og ældre

fans af de populære bøger. Med udgangspunkt i den store

prisuddeling og Odense Centralbiblioteks populære festival, var

rammen sat for et gennemført arrangement, hvor forvaltninger

på tværs af Odense Kommune, den private H. C. Andersen Litteraturpriskomité

og flere skoler og organisationer i Odense drog

nytte af hinandens kompetencer.

Børn og forældre lå i kø foran biblioteket

Lørdag d. 18. september – en måned før festivalens start – begyndte

forsalget til en tur med Hogwarts-ekspressen - i form af

DSB’s veterantog - og til et ganske særligt møde med J.K. Rowling

Odense Rådhus. På en almindelig lørdag står der en lille

sluttet kreds af brugere og venter på, at biblioteket slår dørene

op – men denne lørdag var der er kæmpe opbud af mennesker

foran Hovedbiblioteket.

16

Flere var kommet til Odense fra Jylland og Sjælland dagen før

for at sikre sig billet til de eftertragtede arrangementer. Billetsalget

gik i gang kl. 10.01, og kl. 11.00 kunne biblioteket melde,

at alt var udsolgt til forfatterarrangementet, og at der kun var få

billetter tilbage til togturen.

Folkefest med en litterær superstar

Rowlings besøg i Odense var en fest for hele byen, og det var

ikke kun dem, der havde sikret sig billet til enten prisoverrækkelsen

eller rådhus-arrangementet, der kunne få et glimt af den

litterære superstjerne og være med til at sætte stemningen for

dagen. J.K. Rowlings mange fans kunne både møde hende på

vej til H.C. Andersens Hus og på Flakhaven foran Odense Rådhus,

hvor hun tog sig god tid til at hilse på sine fans og skrive

autografer.

Pressen var på pletten

J.K Rowlings besøg var en stor begivenhed for hele Danmark og

fyldte godt i både dansk og international presse. I alt 750 omtaler,

heraf 350 i internationale medier, bl.a. China Daily News, The

New Yorker og Berliner Morgen Post.

Fantasy-ferie: John Flanagan lagde også vejen forbi

Odense

J.K. Rowling var ikke den eneste internationale fantasy-forfatter,

der kastede glans over Odense i efterårsferien. Også australske

John Flanagan gæstede Hovedbiblioteket til et spændende

foredrag og et møde med sine danske fans.

John Flanagan er i løbet af de senere år blevet et stort hit blandt

børn og unge med bogserien “Skyggens lærling”. Nyeste bind i

serien ’Kejseren af Nihon-Ja’ udkom kort tid efter besøget.


Virksomhedsberetning 10

17


Odense Centralbibliotek

18

HESS/DAYYANI/

EMBORG TRIO

Lørdag den 6. november kl. 16.00

Entre 50 kr

GRATIS FOR GÆSTER MED FESTIVALBILLET

MUSIKBIBLIOTEKET, AMFIPLADSEN 6, 5000 ODENSE C

Smuk forening af jazz og poesi af bl.a. H.C. Andersen, Piet Hein og Tove Ditlevsen

Koncerten er støttet af Statens Kunstråd og Odense Musikudvalg.

odensebib.dk

Ida Jessen på Højby Bibliotek

Vinder af

De Gyldne Laurbær

2010

for romanen

“Børnene”

Mød den top aktuelle forfatter Ida Jessen på Højby Bibliotek

Tirsdag den 2. marts kl. 19.00

Billetter á 50 kr. kan købes fra den. 9. feb.

på Højby Bibliotek, Nørrelunden 20, 5260 Odense S

ud med sproget!

ed sproget!

odensebib.dk

ud med sproget!

ud med sproget!

med sproget! ud med sproget!

ud med sproget!

Foto: Colorbox

ud med sproget!

Skriv med forfatter Jesper Wung-Sung

i april måned på Hovedbiblioteket!

Oplev hvordan en forfatter arbejder og få feedback på dine egne

skriverier, når Jesper Wung-Sung flytter ind på Hovedbiblioteket.

Mød ham på Kulturperronen på 2. sal.

Se træffe tider på odensebib.dk/arrangementer og på Kulturperronen.

odensebib.dk

POESI

BRUNCH

Musikbiblioteket

søndag den 21. marts

klokken 11.00 - 13.00

Internationalt Hus står

for lækker brunch og

fynske digtere læser

egne digte højt.

Mød

Cindy Lynn Brown,

Pernille Nederland,

Kenneth Skipper, Viggo Madsen,

Per Nielsen, Vagn Remme,

Vibeke Marx, Bjarne Kim Pedersen,

de tre vindere fra Z-faktor

og musiker Jes Clemstrup

Billetter á 100 kr. sælges på

Musikbiblioteket fra

mandag den 15. februar.

Arrangeret af Odense Centralbibliotek i samarbejde med De Fynske Forfattere

VERDENS

POESIDAG

MUSIKBIBLIOTEKET

AMFIPLADSEN 6

5000 ODENSE C

odensebib.dk

ALPHABET, PEACEFUL, DIMINISHED

TORBEN ULRICH & SØREN

KJÆRGAARD

JAZZ/IMPROVISATIONER/POESI - MUSIK OG FILM

LØRDAG DEN 9. OKT. & 10. OKT.

BEGGE AFTENER KL 19.30

ENTRÉ 80/*65 - 150/*120 FOR BEGGE AFTENER

*FOR MEDLEMMER AF BIBLIOTEKETS

ARRANGEMENTSKLUB “DE NYSGERRIGE”

MUSIKBIBLIOTEKET

AMFIPLADSEN 6

5000 ODENSE C

TLF.: 6551 4444

BAG OM SMAGSDOMMERNE

– MØD ADRIAN HUGHES

Sæt Adrian Hughes i “Smagsdommerstolen”, når han gæster Hovedbiblioteket til et fyraftensarrangement.

Adrian Hughes vil fortælle om tilrettelæggelsen af programmet på DR2 og give sin

personlige smagsdom af aktuelle kulturtilbud

Tirsdag d. 2.11.10

kl. 17.00 - 19.00

Pris: 60 kr.

­ 40 kr. for medlemmer af “De nysgerrige”

Hovedbiblioteket

Østre Stationsvej 15

5000 Odense

Tlf: 6551 4301

Foto: Bjarne Bergius Hermansen

Foto: Bjarne Bergius Hermansen

2010

Vikingetiden

Danmark bliver til

Kom til foredrag på Holluf Pile Bibliotek.

Historiker Søren Haugaard vil fortælle om denne

spændende periode i Danmarkshistorien.

Søndag d. 7. marts kl.14 - 16

Det er gratis at deltage. Biblioteket giver en kop kaffe.

Bibliotekscafé:

Rule Britannia

- a taste of beer, music and literature

Nyd engelske specialiteter til ganen, mens bibliotekarerne præsenterer

udsøgte eksemplarer indenfor engelsk litteratur og

musik. Det hele bindes sammen af smagfulde øl

Torsdag d. 14. oktober 2010

kl. 17.00 - 19.00

Entré: 60 kr.

Medlemmer af bibliotekets arrangementsklub De Nysgerrige 40 kr.

Billetter kan købes på Musikbiblioteket fra d. 1. september

Musikbiblioteket

Amfipladsen 6

odensebib.dk

odensebib.dkRule Britannia

odensebib.dk

MOZART – ET MUSIKALSK

FOREDRAG VED MOGENS WENZEL

ANDREASEN

LØRDAG DEN 2. OKT.

KL. 15.00

ENTRÉ 75/*50

*FOR MEDLEMMER AF BIBLIOTEKETS

ARRANGEMENTSKLUB “DE NYSGERRIGE”

MUSIKBIBLIOTEKET

AMFIPLADSEN 6

5000 ODENSE C

odensebib.dk


Oplevelser på programmet

Hvordan udstopper man en fugl?

De fleste børn har måske set dem i biologilokalet på skolen eller

på et museum – udstoppede fugle. Men hvordan gør man

egentlig? I skolernes vinterferie havde børn og deres forældre

mulighed for at se arbejdet bag udstopning af fugle. Arrangementet

blev afholdt i Hovedbibliotekets Børn og Unge-afdeling,

hvor konservator Peter Børgesen viste sit arbejde. Arrangementet

var et stort tilløbsstykke, og pressen lagde også vejen forbi

Hovedbiblioteket, hvilket bl.a. resulterede i en stor, flot artikel i

Fyens Stiftstidende.

Smagen af Fyn – fokus på fynske pølser

Igennem de seneste år har Historiens Hus afholdt en række

særarrangementer med fokus på fynsk mad og drikke under

overskriften ”Smagen af Fyn”. Idéen bag arrangementerne har

været at appellere til flere sanser, sådan at publikum – udover at

smage på de gode sager – i tilgift får et kulturhistorisk foredrag.

Den 25. november var det ”Fynske pølser”, der lokkede folk indenfor

i Historiens Hus. Forskellige fynske pølseproducenter

kom og fortalte om deres produkter og gav smagsprøver. Der

blev kælet både for de folkelige retter og det mere eksklusive.

Herefter holdt medarbejdere fra Historiens Hus et foredrag om

pølsens kulturhistorie. Folk kunne gå tilfredse (og mætte) hjem

efter arrangementet.

Christian Vuust Dynamo feat. Peter Laugesen og Einar

Már Gudmunsson

I forbindelse med Odense Lyrik Festival lagde ensemblet Christian

Vuust Dynamo vejen forbi Mimeteateret i Odense sammen

med kendte nordiske digtere.

Set-uppet bestod af fem af landets toneangivende jazzmusikere

kombineret med poetry-digteren Peter Laugesen, videokunstneren

Iben West og den kendte islandske forfatter Einar

Már Gudmonsson.

Musik, ord og live-collager skabte en helt unik stemning og blev

en mindeværdig afslutning på Odense Lyrik Festival.

Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Odense Centralbibliotek.

Virksomhedsberetning 10

Visionsmøde om supersygehus og letbane i Odense

Holluf Pile Bibliotek afholdt i maj måned et visionsmøde om

nogle af de markante forandringer i bymiljøet, som Odense står

over for de kommende år - heriblandt det nye supersygehus og

letbanen. Den ansvarlige byplanlægger Susanne Gerdes og By-

og Kulturrådmand Jan Boye deltog i mødet og fremlagde deres

visioner for infrastrukturen i Odense M, S og SØ, hvorefter der

blev startet en debat om emnet.

Fynsk kunst – Kunstens Fyn

En række fynske biblioteker satte i sensommeren og efteråret

fokus på den fynske kunst. Det skete gennem en række spændende

møder, såkaldte ”artist talks” med de fynske kunstnere

John Olsen, Jens Galschiøt og Jens Bohr samt et foredrag om

de kvindelige fynbomalere ved museumsformidler Lucy Bergstrøm.

Kunstportal Fyn stod bag initiativet, som var støttet af Kulturarv

Fyn. Arrangementerne indgik i markeringen af Kunstens Fyn

– jubilæumsåret for tre fynske kunstmuseer: Johannes Larsen

Museet, Fyns Kunstmuseum og Faaborg Museum.

Integrationsministeriet gæstede Vollsmose Bibliotek

Hvordan bliver man dansk statsborger? Det kunne Vollsmose

Biblioteks brugere blive klogere på, da repræsentanter fra Integrationsministeriet

gæstede biblioteket i oktober.

De fortalte bl.a. om de betingelser, man skal opfylde for at blive

dansk statsborger, de rettigheder man derved opnår og selve

ansøgningsproceduren.

Rule Britannia – a taste of beer, music and literature

Det er ikke kun eksternt, at samarbejde er i højsædet for Odense

Centralbibliotek. På de interne linjer gik Musikbiblioteket og

Hovedbiblioteket sammen om at arrangere bibliotekscaféen

Rule Britannia med fokus på det engelske.

Musikbiblioteket lagde hus til forskellige arrangementer, hvor

der både blev præsenteret engelsk musik og litteratur krydret

med smagsprøver på engelske øl.

Bibliotekarerne præsenterede litteratur og musik, og en medarbejder

fra Vinens Verden fortalte om den engelske ølkultur.

19


Odense Centralbibliotek

Dommedag Als v. Tom Buk-Swienty

Det trak fulde huse, da forfatteren og historikeren Tom Buk-

Swienty holdt foredrag på Næsby Bibliotek i november. Foredraget

Dommedag Als handlede om historien bag Danmarks

skæbnesvangre krig mod de to tyske stormagter Prøjsen og

Østrig.

Tom Buk-Swienty har været Weekendavisens USA-korrespondent.

Han er desuden lektor ved Syddansk Universitet og forfatter

til flere værker.

20

Foredrag

DommeDag als

Her bor jeg

Forfatteren og historikeren Tom Buk-swienty levendegør historien bag Danmarks

skæbnesvangre krig mod de to tyske stormagter Prøjsen og Østrig

Torsdag d. 18. november 2010 kl. 19.00

Entré 50 kr.

Medlemmer af Bibliotekets arrangementsklub De nysgerrige 40 kr.

OBS - begrænset antal pladser. Billetter kan købes på Næsby Bibliotek tlf. 65 51 43 25

Næsby Bibliotek

Bogensevej 2 - 5270 Odense N

Arkitekturens Dag i Dalum

Den 1. oktober fejrer Arkitektforeningen hvert år Arkitekturens

Dag, og det blev i 2010 markeret på Dalum Bibliotek. Overskriften

for dagen var ”Forstaden – arkitekturen som rammen om

det gode liv”. Temaet blev bl.a. blev belyst igennem en lokalhistorisk

vandring gennem Dalum v. arkivar Jytte Raun fra Dalum-

Hjallese Lokalhistoriske Arkiv samt et foredrag om Dalum v. museumsinspektør

Henrik Harnow.

Hele dagen viste Dalum Bibliotek lokalhistoriske billeder på bibliotekets

storskærme, og der blev afholdt en fotokonkurrence

for børn i området, hvor opgaven var at fotografere deres bydel,

set med deres øjne

.

Fotografierne blev udstillet på Dalum Bibliotek.

odensebib.dk

Arkitekturens Dag

på Dalum Bibliotek


Statistik/Statistics

Hovedbiblioteket/

Main Library

Musikbiblioteket/

Music Library

Besøg 2010/Visits 2010

508.596

119.002

Bolbro 22.048

Dalum 118.078

Holluf Pile 64.845

Næsby 45.088

Tarup 200.251

Vollsmose 137.792

Historiens Hus/

Library of Local History

3.448

Ialt/Total 1.219.148

Hovedbiblioteket/

Main Library

Musikbiblioteket/

Music Library

Udlån 2010/Lendings 2010

Virksomhedsberetning 10

737.624

265.852

Bolbro 21.534

Dalum 229.941

Holluf Pile 112.500

Højby 35.384

OUH Info/

Hospital Library

7.818

Næsby 78.188

Opsøgende/

Outreach dept.

23.193

Tarup 173.084

Vollsmose 73.612

Historiens Hus/

Library of Local History

Fornyelser via internet/

Renewals via Internet

4.172

793.067

Ialt/Total 2.555.969

21


Odense Centralbibliotek

Statistik/Statistics

22

Bestand 2010/Material Stock 2010

Bogligt materiale/Books 660.624

DVD-, videofilm/DVD’s 13.279

Musik CD/CD’s 144.759

CD-rom/spil/Games 6.685

Lydbøger/Audiobooks 11.766

Seriepubl./Periodicals 4.529

Andet/Other 8.773

Ialt/Total 850.415

Tilvækst 2010/Accession 2010

Bøger/Books 39.005

DVD/videofilm/DVD’s 2.130

Musik CD/CD’s 8.636

CD-rom/spil/Games 697

Lydbøger/Audiobooks 1.508

Andet/Other 899

Ialt/Total 52.875

Elektroniske tjenester/Electronic services

- mest benyttede i 2010/most popular 2010

Netmusik/Bibzoom 456.769

Netlydbog 10.458

Danske ebøger 3.584

Ebrary (engelsksprogede ebøger) 20.021

Gyldendal online ordbøger 12.489

Infomedia 15.007

Library Press Display (udl. aviser) 926

Kurser/sessioner 2010/Courses & sessions 2010

Antal kurser/sessioner

Courses/sessions

Antal deltagere

Participants

223 2259


Virksomhedsberetning 10


www.odensebib.dk

More magazines by this user
Similar magazines