Læs hele casen her. - 4improve a/s

4improve.dk

Læs hele casen her. - 4improve a/s

KONKRET FORANDRING FOR OJ ELECTRONICS:

NY PRODUKTION I MALAYSIA

SKABER VÆKST I DANMARK

CASESTORY

VÆRDISKABENDE FORANDRING, OJ ELECTRONICS


Vi har fået løftet vores viden om kostpriser,

og vi har fået et kompetenceløft i

indkøb. Det bliver vi ikke mindre

konkurrencedygtige af.

Allan Ohlsen, Logistikdirektør

OJ Electronics


Repræsentanter fra OJ Electronics hos den nye EMS i Malaysia

Et toårigt projekt hos OJ Electronics blev søsat med det

formål at skabe et produktions set-up, der i højere grad

matchede markedsvilkårene uden at gå på kompromis

med produktkvaliteten. Det betød i realiteten, at man

lugede ud i de eksisterende østeuropæiske EMS’er

og gik i gang med at lede efter en ny EMS i Asien, der

kunne matche OJ Electro-

nics krav. 4IMPROVE har været

med under hele processen.

I dag har OJ Electronics etableret

et globalt set-up med

produktion i både Danmark,

Tjekkiet og Malaysia.

Logistikdirektør Allan Ohlsen

vurderer, at det giver god

mening for både produktion

og udvikling. De tre mulige

produktionssteder supplerer

hinanden godt. Det giver

fleksibilitet samtidig med, at nærheden til kunderne

bevares. Han vurderer, at hele forløbet har givet hele

virksomheden et kompetenceløft:

”Vi har fået løftet vores viden om kostpriser og vi har

NY PRODUKTION I MALAYSIA

SKABER VÆKST I DANMARK

Den sønderjyske high-end elektronikproducent OJ Electronics oplevede i årene efter finanskrisen

et marked med stigende pres på priser og større behov for nyudvikling. Samtidig havde

virksomheden efterhånden opbygget en tung og kompleks logistik i forhold til deres Electronic

Manufacture Suppliers (EMS). Derfor besluttede man i 2010 at foretage nogle ændringer, der bl.a.

omfattede ny EMS-strategi og opstart af ny produktion i Asien.

”Vi er gået i drift i Malaysia, uden det

har haft negativ indflydelse på OJ Electronics

overordnede drift generelt.

Tværtimod. Driften har kørt bedre end

nogensinde. I hele perioden har vi kunnet

præstere en leveringsperformance

på over 98%. ”

Allan Ohlsen, Logistikdirektør.

OJ Electronics A/S

fået et kompetenceløft i indkøb. Det bliver vi ikke mindre

konkurrencedygtige af”.

Projekt med konsulenter i både Danmark og Asien

Tilbage i 2010 skulle et forprojekt fastlægge, om der

overhovedet var basis for at søge efter en EMS i Asien.

OJ Electronics tog kontakt til

4IMPROVE. Virksomheden

havde brug for konsulenter,

der med erfaring og viden

kunne guide dem på vej i

deres nye strategi.

I fællesskab blev der skitseret

et todelt projektforløb. Projektets

første del, hvor sourcingstrategien

blev fastlagt, blev

varetaget af en dansk konsulent

med erfaring fra egen

udstationering i Asien. Senere

blev projektet overtaget af

4IMPROVES asiatiske konsulent, som fra sit kontor i

Malaysia hurtigt kan være on-site og hjælpe med akutte

udfordringer.

Målene med hovedprojektet var at reducere antallet


af EMS i Tjekkiet fra tre til en og samtidig udvælge og

etablere et samarbejde med ny EMS et sted i Asien og

lukke den eksisterende i Kina. Samtidig var der krav om

at reducere den økonomiske lagerbinding ved at lade

den ny EMS påtage sig ansvaret for komponentlageret.

Udvælgelse med krav

Projektet gennemløb følgende faser:

1. Afklaring af EMS-strategi

2. Leverandørsøgning

3. Leverandørvalg og kontrakt

4. Implementering

Det var vigtigt for OJ Electronics at finde en EMS, som

kunne forestå en del af produktionen og samtidig understøtte

den ny strategi. Bl.a. var kravet, at EMS kunne

garantere en leveringstid på 5-21 dage. Samtidig skulle

produktionen være af den rette kvalitetsmæssige

standard og EMS´en skulle opfylde en række specifikke

krav til virksomhedens drift for at sikre, at der til enhver

tid var effektiv styring af virksomhedens produktion.

Alle krav blev gennemgået ved audit og kontraktforhandling.

Hurtigt var flere potentielle leverandører identificeret,

og prisindikationer tydede på at omkostningsmålene

kunne nås. I alt 15 leverandører var i spil i både Malaysia

og Kina. Valget faldt på en erfaren virksomhed i Malaysia.

Netop i kontraktforhandlingerne var det særligt

værdifuldt at have en asiatisk konsulent med. Indkøbschef

og projektleder Michael Mortensen vurderer:

”Vores konsulent i Malaysia har været uundværlig i

kontraktforhandlingerne. Han tog sig af alle de generelle

og indledende forhandlinger. Herefter kunne

de afsluttende kontraktforhold klares af OJ Electronics

ledelse på under en dag. Dette har sparet os for mange

rejseudgifter.”

Ikke uden problemer

Projektets første faser kørte problemfrit. Derfor var

det også overraskende, da styringsværktøjerne hos OJ

Electronics viste, at der var noget galt. Et godt stykke

inde i implementeringsfasen var der problemer med

lagerstyringen alligevel. Også her var det belejligt

med 4IMPROVES konsulent i Malaysia, som i perioden

kunne tilse virksomheden med jævnlige mellemrum.

”Selv om vi havde brugt rigtig meget tid på at tale om

logistiksystemer og været grundige i vores audit, så

”4IMPROVES konsulent i Malaysia har

været uundværlig i kontraktforhandlingerne.

Han tog sig af alle de generelle

og indledende forhandlinger. Herefter

kunne de afsluttende kontraktforhold

klares af OJ Electronics ledelse på under

en dag. Dette har sparet os for mange

rejseudgifter.”

Michael Mortensen

Indkøbschef og projektleder


havde vi ikke set, at virksomheden faktisk ikke brugte

deres ERP-system. Vi havde tjekket, at de havde det,

men vi havde faktisk ikke set dem bruge det. Det var en

fejl”, forklarer Michael Mortensen.

I dag kører produktionen igen optimalt, men i en akut

situation som denne, var 4IMPROVES malaysiske konsulent

ifølge projektleder Michael Mortensen uundværlig:

”4IMPROVEs konsulent har håndteret nogle kritiske situationer

i driften. Han har imponeret gang på gang. Der

har været en helt vild forberedelse og en detaljeringsgrad,

som er helt unik samtidig med, at han har været i

stand til at bevare overblikket. ”

Gode råd til andre

Den sønderjyske virksomhed vil gerne råde andre

danske virksomheder til at tage konsulenter med på

råd, hvis man overvejer at starte produktion op i udlandet.

Hvis Michael Mortensen kunne gøre projektet om,

ville han have gjort endnu mere brug af sin konsulent i

Malaysia:

”Vi troede, at vores nye EMS havde styr på det hele. Vi

skulle have haft vores konsulent til at kigge dem mere

over skulderen fra start af. Vi stolede for meget på dem.”

Derfor råder Michael Mortensen også andre til at afsætte

ressourcer til at være til stede i produktionen:

”Man kan ikke starte produktion op i Asien uden at

være tilstrækkeligt til stede. Man skal regne med, at

man skal være der ofte.”

KONTAKT:

4IMPROVE A/S

Hedeager 3

8200 Århus N

+45 70 20 44 34

mail@4improve.dk

www.4improve.dk

4IMPROVE ASIA SDN BHD

Suite 14.02C, Menara Boustead

No.39 Jalan Sultan Ahmad Shah

10050 Penang - Malaysia

+60 4 3707757

En tilfredsstillende investering

Alt i alt er OJ Electronics godt tilfreds med projektet,

som har krævet en nettoinvestering på 1 mandeår.

Logistikdirektør Allan Ohlsen siger:

”Evalueringen viser, at målene er nået 80%, og resten

skal nok komme. Vi er gået i drift i Malaysia, uden det

har haft negativ indflydelse på OJ Electronics overordnede

drift generelt. Tværtimod. Driften har kørt

bedre end nogensinde. I hele perioden har vi kunnet

præstere en leveringsperformance på over 98%. ”

OJ Electronics anbefalinger til andre, som overvejer

at etablere produktion i Asien:

• Involver lokal sparringspartner tidligt (hvis ikke

du selv vil bruge den fornødne tid i Asien).

• Gå i detaljen med såvel den indledende evaluering

af den fremtidige partner som opfølgning

under implementeringsforløbet. Forvent ikke at

noget bliver gjort som en selvfølge.

• Forvent kvalitetsniveau og professionalisme på

niveau med de bedste europæiske leverandører

– men følg op.

• Vurder jeres åbenhed om kostpriser i forhold til

leverandøren for at sikre en konkurrencedygtig

pris, der samtidig skaber forretning for begge

parter.

More magazines by this user
Similar magazines