Kirkenyt 2011 - Rorup & Glim kirkers hjemmeside

rorupkirke.dk

Kirkenyt 2011 - Rorup & Glim kirkers hjemmeside

KIRKENYT

osted, allerslev, rorup og glim sogne

september - oktober 2011

Træerne vokser ikke ind i himlen

Men de vokser ud i luften, som vi ånder

og ned i jorden til de døde,

som vi savner. Og det er alt nok.

Søren Ulrik Thomsen


INdHold:

Side 2: Indhold, om bladet.

Side 3: Tale til konfirmation.

Side 4-5: Arrangementer i Osted

- Allerslev.

Side 6-7: Fælles kalender.

Side 8: Arrangementer i

RorupGlim.

Side 9: Gudstjeneste på tværs 5.

Side 10: Præstens side.

Side 11: Navne og adresser.

Side 12: Bagsiden.

om bladet

Kirkebladet for Osted, Allerslev, Rorup og

Glim sogne er planlagt til at udkomme tre

gange om året i månederne februar, juni og

oktober.

Bladet udgives af de fire menighedsråd og

redigeres af sognepræsterne.

Det trykkes i 3.000 eksemplarer af

Midtsjællands Bogtryk i Tølløse og

distribueres som tillæg i Midtsjællands

Folkeblad i de tre sogne til samtlige

husstande. I Glim sogn uddeles det på

anden vis.

Endvidere ligger kirkebladet fremme i de

fire kirker.

Forsidebilledet:

Træ på Glim Kirkegård. Foto: Leif Høgsvig.

Digtet er fra Søren Ulrik Thomsens digtsamling:

”nye digte”.

Hvad skulle kirken gøre

uden konfirmander?

Uddrag af konfirmationsprædiken,

holdt Store bededag i allerslev kirke

og Kristi Himmelfartsdag i osted

kirke af sognepræst torsten dam-

Jensen.

Livet handler om valg. At man selv

vælger, og at der vælges for én. Hvad er

vigtigst? I vore dage handler det meget

om, at de unge vælger, hvad de vil. Når

man er ung, er livet fuld af valgmuligheder,

og engang imellem kan det være

helt forvirrende, det hele. Det er derfor,

man sådan set kan sætte et skilt på

hver af jer konfirmander, hvor der står:

”Midlertidigt lukket på grund af ombygning!”.

Sådan har det altid været. Men i

gamle dage var der nok meget, der var

lagt i mere faste rammer. Meget var lagt

tilrette for én. Da jeg var i jeres alder og

i jeres situation, var der ikke tale om,

at jeg selv valgte så meget. Jeg valgte

ikke, at jeg skulle døbes. Det gjorde

mine forældre for mig. Sådan er det i

udstrakt grad stadigvæk.

Da jeg skulle gå til præst, blev jeg sådan

set ikke spurgt, om jeg ville – heller

ikke, om jeg ville konfirmeres. Det

var noget, man bare blev. Selvfølgelig

var der nogle enkelte, som ikke blev

konfirmeret, men det var meget, meget

få. Nutidens unge vælger selv at blive

konfirmeret. Det er noget, man overvejer

på forhånd og undervejs. Det er

ikke noget, der sker pr. automatik. Til

min konfirmation var vi ikke selv med

til at vælge salmer. Det gjorde præsten

for os. I dag har I selv valgt de salmer,

vi synger. Det er godt.

Der er dog stadigvæk en del ting ved

konfirmationen, som ikke har ændret

sig så meget på 50 år. Gaverne, f.eks.!

Dem har vi ikke afskaffet. Det er I nok

glade for. De er tværtimod blevet større.

Det har I slet ikke noget imod!

Men det, jeg nu mere tænker på,

er, at konfirmationen stadigvæk står

meget stærkt i den danske befolkning.

Selv om Folkekirken medlemsmæssigt

taber terræn – og det er der mange forskellige

forklaringer på – så er konfirmationen

ikke i krise. Krise kan man

vel næppe kalde det, når 89 procent af

alle unge folkekirkemedlemmer bliver

konfirmeret. Tager man alle unge, der

bor i landet med – uanset religion og

tilhørsforhold – er tallet ca. 70 procent.

Det er en ganske stor majoritet.

De unge vælger altså konfirmationen

til. Det er vigtigt og positivt, og det

er der al muligt grund til at holde fast i

og glæde sig over, ikke mindst for præster

og folkekirke. Vi har en af Europas

højeste konfirmationsprocenter

overhovedet. I disse uger konfirmeres

ca. 50.000 unge mennesker rundt om i

Danmarks kirker. I dag bliver 16 unge

mennesker ud af de 50.000 konfirmeret

i Osted kirke.

Hvad skulle vi gøre uden jer? Det

kan godt være, at motivationen og

fremmødet og koncentrationen ikke

har været lige høj, hver gang vi har

været sammen. Men det ville være en

fattigere og mere ufolkelig folkekirke,

hvis vi ikke havde jer. Konfirmationen

er simpelthen et meget vigtigt kontaktpunkt

mellem kirke og befolkning.

Kontaktpunkter er vigtige. Det er disse

personlige og individuelle kontakter,

som bærer forholdet mellem folk og

kirke. Hvis ikke de er der, er det svært

at tale om en folkekirke. Og en folkekirke

er ikke noget, der selvfølgeligt består

og lever og ånder. Det er noget, vi

må arbejde for, hvis vi da ellers holder

af folkekirken.


Det kan nemlig hurtigt gå ned ad bakke.

I Sverige, hvor jeg er kommet gennem

mange år, er situationen f.eks. en

ganske anden. Her har man i århundreder

også haft en folkekirke, som på

mange måder svarer til vores. Men

konfirmationsprocenten i Sverige er på

40 år faldet fra 81 til blot 35 procent.

Hvad gik galt? Kan noget tilsvarende

ske i Danmark?

Nu handler det med konfirmationen

jo ikke bare om tal og procenter.

Og selvfølgelig kan og skal der rejses

en masse kritiske spørgsmål til vores

konfirmationspraksis. Vi må ikke blive

for selvfede. Men i dag skal glæden og

feststemningen være i højsædet.

Kære konfirmander!

Hvilke forventninger kom I med, da I

startede i september sidste år? Jeg bad

jer én af de første gange om at skrive

ned, hvorfor I godt ville gå til præst og

konfirmeres. Én af jer skrev: ”Jeg tror,

at nogle af tingene kan være meget nyttige

at have med sig i livet”. En anden

skrev: ”Fordi jeg tror på Gud og Jesus.

Jeg vil gerne bekræfte dåben. Jeg vil

gerne lære mere om Gud og kirken”.

Er jeres forventninger blevet indfriet?

I har fortalt mig, at I synes, at I

har lært meget. Det er da godt. Drilsk

kunne jeg så spørge jer, om I kan bruge

noget af alt det, I har lært. Det er jo ikke

så afgørende at vide, at Luther slog sine

95 teser op i Wittenberg i 1517, eller at

Grundtvig blev født i 1783. Dét, vi har

beskæftiget os med gennem 8 måneder,

skulle jo helst have noget med jeres liv

at gøre. Ellers er det lige meget.

Derfor har jeg hele tiden forsøgt at

sætte dét med kirke og kristendom ind

i en sammenhæng, som har med jer at

gøre. Hvad er det for en verden, vi le-

ver i? Hvad sker der netop nu, som har

noget med religion at gøre – på godt

og ondt? Hvorfor er det ikke lige meget,

hvad vi tror på? Kan vi også lære

noget af mennesker, som ikke tror på

Gud? Og hvad vil det i det hele taget

sige at tro på Gud og Jesus og Helligånden?

Jeg kan godt lide at provokere

for at sætte en debat i gang. Flere gange

har mine provokationer fået jer op af

stolene, har fået jer til at diskutere og

sætte spørgsmålstegn ved tingene og

måske flyttet alt for faste standpunkter.

Når det er sket, har undervisningen båret

brugt.

Trosbekendelse, Fadervor, salmesang,

gennemgang af søndagens tekster

og samtaler om, hvad kristendom

er, og hvad vi kan bruge troen til – det

er jo altsammen indlysende punkter i

undervisningen. I har også set to film.

Først en film om Martin Luther. Før

3


påske så vi Mel Gibsons ”The Passion

of the Christ”, som er en barsk omgang.

Når man har set den, forstår man i

hvert fald ordene i den trosbekendelse,

som vi om lidt skal sige sammen: ”Pint

under Pontius Pilatus, korsfæstet, død

og begravet”.

Vi har brugt en del tid på at gå på

opdagelse i kirken. Vi har også været

rundt på kirkegården for at finde nogle

af de mange spændende gravsteder. I

har fået respekt for kirkegården som et

fredhelligt sted, hvor man ikke larmer

og pjanker, men tænker på de mennesker,

der har én eller flere af deres

kære liggende her. Derfor er det ikke

lige meget, hvordan vi opfører os her,

og det kan I sagtens forstå. Som vi lige

har sunget i salmen: ”Uberørt af byens

travlhed”. Både kirke og kirkegård ligger

midt i vores lille by som en helle

midt i larmen.

Da vi for et par gange siden evaluerede

forløbet, fik jeg mange gode tilba-

4

gemeldinger, der viser at I har fået noget

ud af det. Én af jer skrev: ”Det har

været en super god oplevelse. Det har

været meget hyggeligt. Det var sjovt at

være ovre i kirken og ikke bare sidde på

vores flade”. En anden skriver: ”Vi har

også stiftet bekendtskab med en masse

salmer og lært at synge højere og tydeligere”.

Det sidste skyldes ikke mindst

vores organist, Camilla, som har øvet

salmer med jer flere gange. Og hun har

sagt, at I har været gode.

I er også kommet med flere konstruktive

forslag til at forbedre undervisningen.

F.eks. at lave en kageordning.

Ja, det kræver bare, at alle så

også husker at tage kage med, når det

er deres tur. Et andet forslag lyder på

”viskelæder til alle”.

Der er selvfølgelig også en masse

ting, vi ikke fik nået. Men fortvivl ikke.

Vi kan nå det endnu. Om lidt er I konfirmerede

medlemmer af en kirke og

en menighed, som gerne holder for-

bindelsen ved lige med jer. Med andre

ord: Vi vil gerne se jer igen her i kirken!

Med en lettere omskrivning af en reklame

for en kendt dagligvarekæde: ”Det

ta’r kun 5 minutter at blive konfirmeret.

Men vi vil så gerne have, at I bli’r lidt

længere”.

I glæde og taknemmelighed over

den Gud, der i dag bekræfter sin dåbspagt

med jer unge, beder vi:

Vor Fader,

vi er dine englebørn og véd, at vi ikke

behøver at frygte din vrede. I dåben er vi

blevet dine kære børn med ret til at være

her i al vores ufuldkommenhed.

Lad din hellige Ånd give os og vor næste

kraft og styrke til at bære den frugt,

som er barnekåret værdigt. Ja, lad din

kærligheds ånd gøre alting nyt, så vore

ørkener blomstrer, og vi fornemmer, at

Himmeriget er kommet nær.

AMEN.

Arrangementer i Osted og Allerslev

Fredagstræf i

Stalden i Osted

mikkel og miraklerne

Poul Erik Nørgaard Mikkelsen

var navnet på sognepræsten

i Osted og Allerslev

fra 1979 til 1985. I dag hedder

han det, han altid er blevet kaldt og kendt som: Mikkel.

Han skulle have gæstet Stalden ved Osted præstegård i

foråret, men måtte desværre melde forfald. Vi håber, at han

er fit for fight fredag den 9. september kl. 14.00 med sit foredrag:

”Mikkel og Miraklerne”.

Kaffebordet er dækket, og der er også fællessang.

Husk, at årets sidste Fredagstræf

finder sted fredag den 9. december kl. 14.00, hvor vi får besøg

af Dines Bogø. Han vil fortælle den spændende og dramatiske

historie om Elvira Madigan og Sixten Sparre. Læs

mere om arrangementet i næste nummer af kirkebladet.

Sogneaften i Munkehuset

Kirsten Sarauw om de muslimske brødre

Vi åbner efterårets række af sogneaftener

tirsdag den 13. september kl. 19.30

med et foredrag af Kirsten Sarauw om

De muslimske brødre og vesten.

Hun var 1976-93 sognepræst i Snesere

på Sydsjælland, har udgivet flere prædikensamlinger

og er tillige eksamineret

krop- og gestaltpsykoterapeut.’

De muslimske brødre er en verdensomspændende

politisk-religiøs islamisk reformbevægelse,

grundlagt i 19 8 i Ægypten. Fra bevægelsen udgår flere

grene: militant islamisme, politisk islam samt velgørenheds-

og missionsvirksomhed. Foredraget vil se på bevægelsens

program, dens udbredelse, mål og arbejdsmetoder. Emnet er

særdeles aktuelt på baggrund af det såkaldte ’arabiske forår’,

hvor befolkningen i især Nordafrika har gjort oprør mod deres

diktatorer. Hvad vil det f.eks. betyde for forholdet til de

kristne mindretal i området?


”Marken er mejet”

Høstgudstjenester i allerslev og osted

Årets høstgudstjenester finder sted søndag den 18. september

i Allerslev kirke og søndag den 5. september i Osted

kirke, begge gange med start kl. 10.30.

Alle er som sædvanlig velkomne til at være med til at

pynte kirken i høstens farver. Efter gudstjenesten i Allerslev

er der festlig samling i Munkehuset, hvor der bydes på drikkevarer,

sandwiches og frugt.

Nu er det længe siden,

men end det gjemmes i mit Sind,

hvordan i Barndomstiden

den kjære Rug kom ind,

hvordan dens kjærnetunge Top

ved Moders svage Kræfter

blev lagt i Lugen op.

(Jeppe Aakjær, Naar Rugen skal ind, 1906).

Mød nye mennesker og nye steder

Velkommen til fælles

provstigudstjeneste!

Søndag den 9. oktober

løber den første fælles

gudstjeneste for alle menigheder

i Lejre provsti af

stabelen. Det sker ved en

højmesse i Kr. Saaby kirke

kl. 10.30, hvor sognepræst

Poul Joachim Stender

prædiker, og hvor samtlige

provstiets præster også

deltager som menighed.

Man holder vel mest af

sin egen kirke. Måske holder

man også mest af sin egen præst. Men engang imellem

trænger vi til at møde nye mennesker og nye steder. Derfor

idéen om at afholde en fælles gudstjeneste for hele Lejre

provsti. Det er tanken at gøre det to gange om året. Vi aflyser

gudstjenesten i vores egen kirke og samles i stedet i én af

provstiets andre kirker for at få nye indtryk og nye inputs under

devisen ”forandring fryder”. Uanset om du kommer til at

holde endnu mere af din egen kirke og din egen præst”, eller

om du tænker: ”Hold da op – det var godt nok spændende

og anderledes!”.

Efter gudstjenesten i Kr. Saaby kirke samles vi til frokost

og hyggeligt samvær i Den Gl. Skole, hvor det gode danske

brød står i centrum – både det faste og det flydende.

Næste fællesgudstjeneste finder sted søndag den 11. marts

01 i Allerslev kirke med efterfølgende frokost og samvær i

Munkehuset.

”Bach meets jazz”

en anderledes koncert i

allerslev kirke

Søndag den 9. oktober kl.

16.00 er der anderledes

koncert i Allerslev kirke. Vi

får besøg af Henrik Hansen

Trio + 1, som vil fremfører

jazzificerede udgaver af den

store barokkomponist Johann

Sebastian Bach.

Henrik Hansen Trio +

1 består af Nicolai Schultz,

tenorsax – Henrik Hansen,

piano – Thomas Ovesen, kontrabas og Mikkel Find, trommesæt.

De fire musikere har dykket ned i den bugnende

skattekiste med Bachs værker, hentet nogle af hans allerbedste

evergreens frem og givet materialet en jazzet drejning.

Vil Bach ikke vende sig i graven, vil nogle måske hævde. Nej!

Tværtimod tror vi, at han ville have nikket indforstået til

idéen og ”have siddet ind” (spillet med i nogle numre) som

det hedder sig i jazzverdenen, hvis han havde haft lejlighed

til det.

Sogneaften i Munkehuset

Thyra Smidt fra mødestedet

Tirsdag den 11. oktober kl. 19.30 gæster Thyra Smidt Munkehuset.

Hun er leder af ’Mødestedet’ på Vesterbro, som

er Danmissions arbejde blandt indvandrere og flygtninge.

Stedet fungerer som en dagligstue, hvor der foregår mange

forskellige aktiviteter: kvindegymnastik, rådgivning, lektiehjælp,

fællesspisning, gudstjenester m.m.

Nøgleordene for arbejdet er fællesskab, tillid og hjælpsomhed.

Stedet har i samarbejde med Tværkulturelt Center

været med til at udarbejde en række principper vedrørende

kirke og migration.

Mere info på www.danmission.dk.

5


6

Gudstjenester og aktiviteter www.rorupkirke.dk

www.glimkirke.dk

www.o-a-p.dk

September-oktober 2011

dato Sted tidspunkt arrangement Præst omtale

1. september Munkehuset 19.00 Menighedsrådsmøde

Torsdag Allerslev

4. september Glim kirke 09.00 Gudstjeneste TDJ

11. s.e.trinitatis Allerslev kirke 10.30 Gudstjeneste TDJ

7. september Stalden Osted 19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag

9. september Stalden i Osted 14.00 Fredagstræf: *

Fredag Mikkel Nørgaard Mikkelsen

11. september Allerslev kirke 09.00 Gudstjeneste TDJ

12. s.e.trinitatis Rorup kirke 09.00 Gudstjeneste MNK

Osted kirke 10.30 Gudstjeneste TDJ

Glim kirke 10.30 Gudstjeneste MNK

13. september Munkehuset 19.30 Sogneaften: *

Tirsdag Allerslev Kirsten Sarauw

14. september Sognehuset 14.00 Rorup Menighedsrådsmøde

Onsdag Rorup kirke 19.00 Aftensang og foredrag MNK

Sognehuset Poul Henning Fromsejer *

18. september Allerslev kirke 10.30 Høstgudstjeneste TDJ *

13. s.e.trinitatis Munkehuset Traktement

Glim kirke 10.30 Høstgudstjeneste med *

spillemandsmusik

25. september Osted kirke 10.30 Høstgudstjeneste TDJ

14. s.e.trinitatis Rorup kirke 10.30 Høst- og familiegudstjeneste MNK *

med spejdere

28. september Rorup kirke 19.00 Aftensang og foredrag MNK

Sognehuset Ivan Mott *

2. oktober Rorup kirke 09.00 Gudstjeneste MNK

15. s.e.trinitatis Osted kirke 09.00 Gudstjeneste TDJ

Allerslev kirke 10.30 Gudstjeneste TDJ

Glim kirke 10.30 Gudstjeneste MNK

4. oktober Rorup kirke 19.00 Aftensang og foredrag MNK

Sognehuset Bjarne Nielsen Brovst *

5. oktober Stalden Osted 19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag Sognehuset 19.00 Glim Menighedsrådsmøde


September-oktober 2011

dato Sted tidspunkt arrangement Præst omtale

6. oktober Munkehuset 19.00 Menighedsrådsmøde

Torsdag Allerslev

9. oktober Kr. Saaby kirke 10.30 Fællesgudstjeneste PJS *

16. s.e.trinitatis for hele Lejre provsti

Allerslev kirke 16.00 Koncert – ”Bach meets jazz” *

11. oktober Munkehuset 19.30 Sogneaften: *

Tirsdag Allerslev Thyra Smidt

12. oktober Sognehuset 14.00 Rorup Menighedsrådsmøde

16. oktober Allerslev kirke 09.00 Gudstjeneste MNK

17. s.e.trinitatis Glim kirke 10.30 Gudstjeneste MNK

23. oktober Rorup kirke 09.00 Gudstjeneste TDJ

18. s.e.trinitatis Osted kirke 10.30 Gudstjeneste TDJ

30. oktober Glim kirke 09.00 Gudstjeneste TDJ

19. s.e.trinitatis Allerslev kirke 10.30 Gudstjeneste TDJ

2. november Stalden Osted 19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag

3. november Munkehuset 19.00 Menighedsrådsmøde

Torsdag Allerslev

6. november Glim kirke 10.30 Gudstjeneste MNK

Alle Helgens dag Allerslev kirke 14.00 Gudstjeneste TDJ

Rorup kirke 14.00 Gudstjeneste MNK *

Osted kirke 16.00 Gudstjeneste TDJ

8. november Munkehuset 19.30 Sogneaften: Peter Dürrfeld

Tirsdag Allerslev - Gud i musikken

9. november Sognehuset 14.00 Rorup Menighedsrådsmøde

Glim Kirke 19.30 Guitarkoncert

- Mikkel Andersen

MNK: Marianne N. Kristensen TDJ: Torsten Dam-Jensen

Kirkekaffe * Se omtale Kb: kirkebil (se sognet)

Kirkebil til gudstjenester 46 48 03 17

Gudstjenester og aktiviteter www.rorupkirke.dk

www.glimkirke.dk

www.o-a-p.dk

7


8

Arrangementer i Rorup og Glim

Foredrag med Poul Henning Fromsejer

14. september 19.30 i Sognehuset.

Med overskriften: ”Livet er en

morgengave” kommer Poul Henning

Fromsejer os ind på det eksistentielle

spørgsmål, som lyder:

Hvad er livet egentlig? Hvordan

får livet indhold, mening, kvalitet

og hvordan bevare livsmodet, når

det går ned ad bakke og vi mister

det bedste, vi har. I causeriet fører Poul Henning Fromsejer

os vidt omkring i kirkens verden, men også udenfor. Svarene

hentes bl.a. hos danske digtere og forfattere - fra Jeppe Aakjær

og Søren Kierkegaard til Piet Hein og Rosa Abrahamsen,

fra Svend Rehling og Johannes Møllehave til Kaj Munk og

Storm P.

Aftensang i Rorup Kirke kl. 19.00.

Høstgudstjenester

18. september kl. 10.30 i Glim Kirke. Skønne høstsange og

salmer med Osted Spillemændene.

25. september kl. 10.30 i Rorup Kirke. Familiegudstjeneste

sammen med Spejderne i Lejre.

Bagefter er der hygge i præstegårdshaven.

Foredrag med Ivan og Kirsten Mott

28. september kl. 19.30 i Sognehuset.

Ivan og Kirsten fortæller om børnehjemmet i Bolivia og deres

frivillige arbejde dér i dette forår.

Aftensang i Rorup Kirke kl. 19.00.

Foredrag med Bjarne Nielsen Brovst

4. oktober kl. 19.30 i Sognehuset.

Med fokus på litteratur og

forfatterne vil vi denne aften

komme ind i Martin A.

Hansens univers med Bjarne

Nielsen Brovst som foredragsholder.

Overskriften

er ”Fra bondesøn til digter”.

På Allerslev Kirkegård ligger

Martin A. Hansen begravet og Martin A. Hansens hjem,

Salum, som ligger på Munkedammen i Allerslev, er stadig i

familiens hænder. På hjemmesiden www.martinahansen.dk

kan man følge med i de seneste

udgivelser og arrangementer

i Landsforeningen Martin

A. Hansen, men denne aften

vil Bjarne Nielsen Brovst i sit

foredrag fortælle om forfatteren

og manden.

Provstigudstjeneste

”Fællesgudstjeneste for lejre med alle kommunens kirker”.

9. oktober kl. 10.30 i Kr. Saaby Kirke.

Tilmelding til kørsel på tlf. 46 49 71 37 til Marianne Kristensen.

Alle helgens dag

6. november kl. 10.30 i Glim

Kirke og kl. 14.00 i Rorup

Kirke.

Vi mindes de døde.

Guitarkoncert med Mikkel Andersen

9. november kl. 19.30 i Glim Kirke.

Spansk og klassisk guitarmusik. Mikkel Andersen er ofte

hørt på P . Hør lidt af hans spil på hjemmesiden www.mikkelandernsen.dk

Han kan anbefales!


Gudstjeneste på tværs 5

Høstgudstjeneste som tema over liv død.

Høstgudstjenesten er ikke som de faste

gudstjenestedage, fordi den ikke er en

del af kirkens kalender, men ikke desto

mindre fejres der høstgudstjenester

i næsten alle kirker over hele landet

hvert år og sådan har det været i rigtig

mange år. Høstgudstjenesten har ikke

sin faste plads i kirkeåret, den kan placeres

så det passer med høsten og de

lokale forhold.

Taknemlighed

Jeg holder to høstgudstjenester, en i

hver kirke. Det er populære og folkekære

gudstjenester. Rigtig mange har jo

haft træskoene på i køkkenhaven eller

på marken og taknemligheden for det

marken og køkkenhaven bærer frem

til os ligger dybt i os mennesker at udtrykke.

Høstfest

Kirkerne pyntes med høstens afgrøder

af porrer, løg, rødbeder og korn m.m.

Sidste år var hele menighedsrådet sammen

om at pynte Rorup Kirke og løbende

ankom store og små til gudstjenesten

med lidt fra deres køkkenhave.

Bagefter samlede vi alt på et bord i

præstegårdhaven og delte høstens offer

som havde pyntet kirken.

I Glim Kirke er det næsten på samme

måde, og for nogle år siden fik vi

den ide at invitere Osted Spillemændene

og det giver høststemning! (De

kommer igen i år).

Skønt høstgudstjenester har et særligt

festligt og afslappet præg over sig,

så er de stadig alvorlige, fordi det er

vigtigt at høsten kommer i hus og vi

har noget at leve af, men også fordi

evangeliet i hele den periode, hvor høsten

kunne tænkes at ligge, er præget af

tekster om liv og død.

Sidste år den 19. sept. hørte vi derfor i

Rorup Kirke om Jesu opvækkelse af sin

døde ven Lazarus.

Forrådnelse i køkkenhaven

Når høsten er ovre, så er planterne

det virkelig også. En gammel udtjent

tomatplante er træt at se på, og kartoffeltoppene

ligger henslængt i kompostbunken,

og på marken er stubbene

golde og ganske færdige med at kunne

give noget videre.

Det er let at indse, at i døden er alt

gået i stå, der er ingen forandring og

ingen nye muligheder. Med høsten er

det slut for planterne. Døden, ved vi,

plejer jo ikke at give noget fra sig.

Lazarus stank, men blev

levende igen

Jesus kaldte Lazarus ud af graven på

fjerdedagen. Alt det, som Lazarus’ søstre

havde mistet, fik de tilbage igen

sammen med troen på opstandelsen.

Faktisk troede de allerede på opstandelsen;

at den skulle ville være det,

mennesket skulle høste og leve af på

den yderste dag.

Men Jesus fortalte dem, at opstandelsen

og livet findes i Jesu egen person,

sådan som han stod lige dér overfor

søstrene.

Nu var det op til dem, om de her og

nu ville høste og leve af Jesu ord. Ja, det

ville de og stærkt berørt oprejste Jesus

Lazarus som en anledning til at tro på

ham.

Høsten skal mætte og give liv

Ligeså vel som vi kan henkoge og sylte

høstens grønsager og frugt, kan vi spise

og leve af den med det sammen.

På samme måde med Jesus. Han er

i åndelig forstand det korn vi skal leve

og høste af allerede nu, fordi han virkelig

er den, som bringer liv ind i verden

og ikke kun ved opstandelsen på den

yderste dag.

Når tomatplanten er færdig har vi

kurve fulde af tomater. Fra kartoffelplanterne

har vi kurve fulde af kartofler

osv. Skønt planterne er væk, lever vi

videre på det, de gav. Det giver os liv

her og nu i bogstaveligste forstand.

Når opvækkelsen af Lazarus peger

ind på en høstgudstjeneste, så fortæller

det om høsten, at vi mættes i livet ikke

kun af det, vi selv sår, vi mættes også

af det andre har sået i det hjerte, der er

vores.

Vi mættes af troen på Jesus Kristus,

at han er opstandelsen og livet og vi

lever hver dag af både hans og andres

barmhjertighed og kærlighed mod os.

Og det er vel nok den største høst ved

siden af det daglige brød.

God høst

Marianne N. Kristensen

9


Samarbejde på tværs

af præsteembederne

I mange år har Torsten Dam-Jensen og

jeg arbejdet sammen om forskellige arrangementer

i embederne.

Nu vil vi øge vores samarbejde på

nye bløde områder som f.eks. undervisningen

af juniorkonfirmander og i

babysalmesang.

Babysalmesang

Babysalmesangen vil således turnere

mellem vores fire kirke, og jeg regner

med, at forældrene vil møde frem i den

kirke, som udbyder babysalmesangen,

skønt det ikke er deres egen sognekirke.

Det har nemlig vist sig gennem

flere år i Sognehuset og Glim Kirke at

mødrene gerne kommer – også udensogns

fra – alene af den grund at fagligheden

er i top og tilbuddet om sang for

babyer på tre måneder og opefter øger

deres opmærksomhed og bevidsthed

omkring lyd og klang.

Juniorkonfirmander

For 3. klasserne vil juniorkonfirmandundervisningen

forsætte som før, men

med ændringer og udvidelser. Den nye

skoleplan nedlægger Glim Skole fra

sommeren 01 og derefter vil hele tre

sogne være repræsenteret på Allerslev

skole. Det giver logistiske udfordringer.

Målet er at tilbyde undervisning to

forskellige steder og dage om ugen i ca.

1 uger, og dele holdene op efter hele

klasser på tværs af sogneskel. Undervisningsstederne

bliver Munkehuset i

Allerslev og Sognehuset i Rorup. Sognehuset

er fælleshus for Rorup og Glim

kirker, men den afsluttende gudstje-

10

neste vil for Rorup og Glims vedkommende

variere mellem kirkerne efter

holdenes sammensætning.

I Osted inviteres 3. klasserne til at

gå til juniorkonfirmand i Stalden med

afsluttende gudstjeneste i Osted Kirke.

Jeg håber, I vil tage godt i mod vores

nye samarbejde og være overbærende

med hensyn til hvilken kirke børnene

kommer til. Det vigtigste er, at børnene

lærer kirken at kende med en fortrolighed,

som juniorkonfirmandundervisningen

kan give dem i både leg, bøn og

undervisning.

Marianne N. Kristensen


Navne og adresser

osted og allerslev kirker:

SoGNePRÆSt

Torsten Dam-Jensen,

Byvejen 30 A, Osted, 43 0 Lejre.

Tlf. 46 49 70 97

Træffes bedst kl. 1 -13 tirsdag

- fredag

Mandag fri.

E-mail: tdj@km.dk

Præstesekretær:

Kirkekontoret, Byvejen 30 A.

Ena Nielsen 46 49 70 97.

KAEN@km.dk.

Træffes tir. 9-14 og fre. 11-16.

meNIGHedSRÅd:

osted menighedsråd:

Formand:

Kirsten Irene Juul Tlf. 46 49 79 79

Næstformand:

Nils Frederiksen 46 49 87 11

Kontaktperson:

Anne Birgitte Larsen 46 49 74 4

Kirkeværge:

Ragnhild Hansen 46 49 73 06

allerslev menighedsråd:

Formand:

Kurt Bierbum Tlf. 46 48 0 64.

Næstformand:

Hans Kongsgaard Nielsen

46 48 07 3

Kontaktperson og kirkeværge:

Finn Krog Christensen 46 48 09 78

Personale ved osted og allerslev

kirker:

Graver ved osted Kirkegård:

Ib Algot Nielsen

Kontor: Byvejen 30 B, Osted,

43 0 Lejre

ostedkirkegaard@mail.dk

Tlf. 46 49 78 08. Mandag fri

Gravermedhjælper:

Vakant

Graver ved allerslev Kirkegård:

Bruce W. Kiely

Tlf. 3 30 13 41

Bruce_kiely@tdcadsl.dk

Gravermedhjælper:

Marianne Riis Diener

SoGNePRÆSt

Rorup og Glim kirker:

Marianne N. Kristensen,

Rorupvej 15 43 0 Lejre.

Tlf. 46 49 71 37

Træffes bedst kl. 10-11.

Torsdag bedst kl. 18-19. Mandag fri.

E-mail: mnk@km.dk

meNIGHedSRÅdSFoRmÆNd:

Rorup menighedsråd:

Jens-Erik Mogenstrup, Lysholmparken

4 , Osted

43 0 Lejre. Tlf. 46 49 70 18

Glim menighedsråd:

Tove Thorst, Klostergårdsvej 1, Øm

4000 Roskilde. Tlf. 46 48 0 4.

PRÆSteSeKRetÆR:

Vedr. sagsbehandling på kirkekontoret.

Vita Jøhnk tlf. 56 87 17 89. mail:

vjoe@km.dk

PeRSoNale Ved RoRUP oG

GlIm KIRKeR

Graver ved Rorup Kirkegård:

Hans Larsen

kontor: Rorupvej 8, 43 0 Lejre

Tlf. 51 44 48 77

Træffes efter aftale

Telefontid bedst tirsdag – fredag

kl. 1 .00-1 .30

E-mail: graver@rorupkirke.dk

Graver ved Glim Kirkegård:

Kirsten Jensen

kontor: Glimvej , 4000 Roskilde

Tlf. 3 43 11 87.

Træffes efter aftale

Telefontid bedst tirsdag – fredag

kl. 1 .00-1 .30

E-mail: glimgraver@mail.dk

organist (begge kirker):

Finn Graunbøl

Tlf. 5 63 1 11

fgraunboel@gmail.com

Kirkesanger (begge kirker):

Berit L. Larsen

Tlf. 56 14 89 40

Lars L. Larsen

Tlf. -

HJemmeSIdeR:

www.rorupkirke.dk

www.glimkirke.dk

11


Bagsiden

Sprogets magt er underfuld

af Finn Graunbøl

For mange år siden turnerede jeg en

sommer med Danmark Radios Pigekor

på en tur i det vestjyske.

På et tidspunkt havde vi en koncert

i en mindre kirke helt ude ved Vesterhavet.

Oven i købet fik vi tre næstenfridage

til koncerten, tre dage, der af

pigerne blev udnyttet til sol- og vandbadning.

Den samvittighedsfulde organist

udnyttede dog eftermiddagene til øvning

på det udmærkede orgel. Men

hver gang skulle jeg hente nøglen til

kirken hos den rare, ældre præst, for at

komme ind til orglet.

Ved samværet efter koncerten - der

som sædvanlig var god - spurgte jeg

den søde præst: ”Hvis nu, De - vi var

helt klart De’s - havde givet mig nøglen

den første dag, så havde jeg ikke behøvet

at ulejlige Dem med daglige forstyrrelser”.

Hans eftertænksomme svar lød:

”Hør lige her, lille Graunbøl, De må da

kunne forstå, at kirken må være aflåst;

vi kan jo ikke have Gud og hvermand

rendende her”.

SmilI den travle høsttid

Så er der manden, der arbejder i marken en søndag formiddag,

mens præsten går forbi på vej til kirke.

- Ved du ikke, Jens Piesen, at Gud skabte verden på seks

dage og hvilede på den syvende?

- Ja, det ved jeg da. Men se, han blev færdig – det blev jeg

ikke!

More magazines by this user
Similar magazines