Danmarks Jægerforbunds forårsmarkprøver 2013 - Fjd

fjd.dk

Danmarks Jægerforbunds forårsmarkprøver 2013 - Fjd

Danmarks Jægerforbunds

forårsmarkprøver 2013

Danmarks Jægerforbunds Forårsmarkprøver 2013

Regler for deltagelse i prøverne:

Til prøverne kan tilmeldes hunde i åben klasse og i unghundeklasse, og hundene afprøves efter

Dansk Jagthunde Udvalgs Fælles Markprøve Regler. Disse kan rekvireres på Jægerforbundets

hovedkontor eller hos prøvelederen, samt på DJU´s hjemmeside. Prøverne er kun åbne for

medlemmer af Danmarks Jægerforbund. Der er fri tilmelding til alle prøverne.

Hundeføreren bedes bemærke de anførte tidsfrister for tilmeldinger. NB! Ved overskridelse af

det maksimale antal tilmeldinger, vil der blive trukket lod blandt alle rettidige fremsendte

tilmeldinger. Tilmelding kan kun ske skriftligt på DJU tilmeldingsblanketter, der kan rekvireres

hos prøve-lederen, samt Danmarks Jægerforbunds hovedkontor: Tlf. 88 88 75 00 og

Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

For de hunde, der har opnået mindst to 1. præmier i åben klasse og/eller i brugsklasse,

anføres dette på bagsiden af tilmeldingsblanketten i de dertil indrettede rubrikker. Såfremt

antal tilmeldte hunde overstiger en prøves opgivne maksimum, overføres disse præmierede

hunde forlods til en reserve-liste.

Tilmelding og betaling:

Tilmelding og betaling foretages elektronisk via www.hundeweb.dk, og der modtages en

bekræftelse på tilmeldingen.

Tilmelding via Hundeweb vil være muligt fra mandag den 7. januar 2013.

DJUs tilmeldingsblanket kan dog fortsat benyttes, hvis man ikke har computer. Her skal

tilmelding ske til de respektive prøveledere. Betalingen kan ske via check, samt via netbank til

de prøver, hvor der er annonceret et kontonummer (kvittering for netbankindbetaling

vedlægges tilmeldingsblanketten). Indskud fremsendt i kontanter accepteres kun, hvis brevet

er sendt rekommanderet. Indskud til prøverne er fastsat til kr. 350,- for både åben klasse og

unghundeklasse.

Stambøger/resultatbøger:

I henhold til DJU ´s nye regler skal resultatbogen ikke medbringes. Er der

hundeførere der ønsker resultatet indført i resultatbogen, kan dette ske ved direkte

henvendelse til dommeren.

Fremover skal der medbringes stambogscertifikat samt ejerforholdsattest og

dokumentation for vaccinationer, og disse skal forevises på forlangende.

Vaccination:

For at deltage, skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Er hunden ikke i

forvejen vaccineret, skal første vaccination være foretaget senest 14 dage før prøvedagen, og

vaccinationen må i øvrigt højst være 4 år gammel. Overtrædelse af reglerne kan medføre

bortvisning.

NB! Der tages forbehold for dommerændringer.


Prøverne:

Kreds 1

FORÅRSMARKPRØVER 2013

Tidspunkt: Mandag den 11. marts kl. 8.30

Prøvested: Thisted

Mødested: Hos Asger Bak, Engbjergvej 3, 7700 Thisted

Prøveleder: Ulrik Kjærsgaard

Tilmelding til: Ulrik Kjærsgaard, Sulsted Landevej 128 B, 9381 Sulsted

tlf. 98 26 04 07 mobil 20 43 29 16

Betaling til konto: Reg. nr. 5656 Konto nr. 7560496154

Tilmeldingsfrist: 4. marts

Dommere engelske racer: Brian Hinge Krogh

Max antal hunde: Max. 1 hold engelske racer

Tidspunkt: Søndag den 17. marts kl. 8.30

Prøvested: Tylstrup

Mødested: Hos Finn Jensen, Ajstrup Mosevej 25, 9381 Sulsted

Prøveleder: Ulrik Kjærsgaard

Tilmelding til: Ulrik Kjærsgaard, Sulsted Landevej 128 B, 9381 Sulsted

tlf. 98 26 04 07 mobil 20 43 29 16

Betaling til konto: Reg. nr. 5656 Konto nr. 7560496154

Tilmeldingsfrist: 9. marts

Dommere kont. racer: Niels Korsbæk Nielsen

Dommere engelske racer: Erik Rimmen

Max antal hunde: 3 hold

Tidspunkt: Lørdag den 16. marts kl. 8.30

Prøvested: Hjallerup

Mødested: Hjallerup Jagtcenter, Kjærsgaard Engvej 15, 9320 Hjallerup

Prøveleder: Leif Bach, tlf.: 40 28 83 97

Tilmelding til: Leif Bach, Østermarken 157, 9320 Hjallerup

Betaling til konto: Reg. nr. 9012 Konto nr. 4574278517

Tilmeldingsfrist: 4. marts

Dommere kont. racer: Oplyses senere

Max antal hunde: 3 hold kontinentale hunde.

Andre oplysninger: Grundet sammenfald med Derby på dele af terrænerne omkring

Hjallerup, tilbydes der ikke startmulighed for engelske hunde.

Der kan købes morgenkaffe og rundstykker, samt øl, vand og pølser.

Tidspunkt: Torsdag den 28. marts (Skærtorsdag) kl. 9.45

Prøvested: Læsø

Mødested: Lerhytten, Kokvadgårdsvej 8, 9940 Læsø

Prøveleder: Sven-Otto Hansen

Tilmelding til: Sven-Otto Hansen, Flarumvej 11, 9940 Læsø tlf. 40 22 50 42

Betaling til konto: Reg. nr. 7402 Konto nr. 0001036137

Tilmeldingsfrist: 18. marts

Max antal hunde: 1 hold kontinentale og 1 hold engelske hunde.

Andre oplysninger: Prøven kan klares for hundeførere fra fastlandet som en 1-dags tur.

Færgeafgang fra Frederikshavn kl. 7.50 (mødetid 20 min. før) og fra Læsø kl. 18.40. Medbragt

mad spises i marken


Kreds 2

FORÅRSMARKPRØVER 2013

Dato og tid: Mandag den 1. april kl. 8,00

Prøvested: Skive

Mødested: Jagthytten, Bjørnevej 25, 7800 Skive

Prøveleder: Jens Arne Hald, Tlf.: 20 64 52 46

Betaling til konto: reg.nr. 5532 konto nr. 4384731010

Tilmelding til: Jens Arne Hald, Enggårdsvej 33, 9530 Støvring,

e-mail:jenshald@post10tele.dk

Tilmeldingsfrist: 22. marts

Dommere: Oplyses senere

Maks. antal hunde: 48

Andre oplysninger: Der kan købes morgenkaffe.

Kreds 3

Dato og tid: Lørdag den 16. marts kl. 8.00

Prøvested: Barrithus

Mødested: Kirkebro 4, Barrithus, 7150 Barrit

Prøveleder: Gert P. Jensen, tlf.: 23 83 28 74

Tilmelding: Hundeweb

Betaling til konto: Reg. nr. 1681 Konto nr. 3222552604

Tilmeldingsfrist: 3. marts

Dommere: Ej oplyst

Maks. Antal hunde: 2 hold engelske og 2 hold kontinentale

Andre oplysninger: Der kan købes kaffe fra kl. 7.30

Dato og tid: Lørdag den 16. marts kl. 8.00

Prøvested: Thorsø

Mødested: Aidt Forsamlingshus, Dalvej 2, 8881 Thorsø

Prøveleder: Morten Juul, Tlf.: 86 45 47 84/28 14 44 85

Tilmelding til: Morten Juul, Ahornvej 5, Øster Bjerregrav, 8920 Randers NV

Betaling til konto: Reg.nr. 9335 konto nr. 0005041708

Tilmeldingsfrist: 3. marts

Dommere: Ej oplyst

Maks. antal hunde: 1 hold engelske og 2 hold kontinentale

Andre oplysninger: Morgen: Der kan købes kaffe/rundstykker. Eftermiddag: Kaffe og kringle

samt pølser kan købes.

Dato og tid: Søndag den 17. marts kl. 8.00

Prøvested: DJ`s Nordjyske prøve i Dalbyovre

Mødested: Dalbyover Kro, Kronborgvej 41, Dalbyover, 8970 Havndal

Prøveleder: Poul Rasbech, tlf.: 21 46 02 23

Tilmelding til: Poul Rasbech, Semvej 6, 9550 Mariager

Betaling til konto: Reg.nr.: 7230 Konto nr.: 1694856

Tilmeldingsfrist: 8. marts

Maks. antal hunde: 5 hold


Kreds 4

FORÅRSMARKPRØVER 2013

Dato og tid: Søndag den 17. marts kl. 8.30

Prøvested: Esbjerg

Mødested: Forum Fritidscenter, Astrupvej 2, 6715 Esbjerg N

Prøveleder: Erik Madsen, tlf.: 20 73 67 03 / 75 14 51 73

Tilmelding til: Erik Madsen, Gefions allé 17 A, 6705 Esbjerg Ø

Betaling til konto: Reg.nr. 7780 konto nr. 0001433770

Tilmeldingsfrist: 11. marts

Dommere engelske racer: Svend Aage Vad

Dommere kontinentale racer: Jacob Poulsen, H. C. Clausen

Max antal hunde: 30

Andre oplysninger: Varm mad til frokost skal bestilles ved prøveleder og betales ved

bestilling. Pris kr. 50.-

Dato og tid: Søndag den 17. marts kl. 9.00

Prøvested: Rødekro

Mødested: Be-Lø Grusværker, Stenagervej 9, 6230 Rødekro

Prøveleder: Kim Schrøder, tlf.: 21 62 52 62

Tilmelding til: Kim Schrøder, Vestergade 37, 6230 Rødekro,

e-mail: kimschroeder67@msn.com

Betaling til konto: Reg.nr.: 7910 Konto nr.: 1562001

Tilmeldingsfrist: 12. marts

Dommere eng. racer: Ej oplyst

Max antal hunde: 24

Andre oplysninger: Kun kontinentale racer

Dato og tid: Søndag den 17. marts kl. 8.30

Prøvested: Kolding Syd

Mødested: Anton Dahl, Vesterskovvej 34, 6091 Bjert

Prøveleder: Anton Dahl, tlf.: 22 74 80 40 – Terrænleder: Poul Thomsen, tlf.: 40 38 02 39

Tilmelding til: Anton Dahl, Vesterskovvej 34, 6091 Bjert, e-mail: karlantondahl@gmail.com

Betaling til konto: Reg.nr.: 2470 Konto nr.: 6871 314 991

Tilmeldingsfrist: 13. marts

Dommer engelske racer: Valdemar Larsen

Max antal hunde: 1 hold engelske racer – UK/ÅK

Andre oplysninger: Frokost og afslutning sker i terrænet

Dato og tid: Mandag den 25. marts kl. 8.00

Prøvested: Simmersted

Mødested: Sommerstedvej 7, 6500 Vojens

Prøveleder: Jørgen Duus, tlf.: 21 62 46 12

Tilmelding til: Jørgen Duus, Simmersted Byvej 12, 6500 Vojens

Betaling til konto: Reg. nr.: 9737 Konto nr.: 0001682350

Tilmeldingsfrist: 18. marts

Dommere: Ej oplyst

Max antal hunde: Max 24 – kontinentale og engelske


FORÅRSMARKPRØVER 2013

Dato og tid: Tirsdag den 28. marts kl. 9.00

Prøvested: Sillerup

Mødested: Fjelstrupvej 54, 6100 Haderslev

Prøveleder: Ib Kliver, tlf.: 28 23 11 81

Tilmelding til: Ib Kliver, Fjelstrupvej 54, 6100 Haderslev, e-mail: viviankliver@yahoo.dk

Betaling til konto: Reg. nr.: 9892 Konto nr.: 0002868199

Tilmeldingsfrist: 20. marts

Dommere kont. racer: Kaj Hedegaard

Max antal hunde: 12

Andre oplysninger: Kun kontinentale racer – åben klasse. Der er morgenkaffe fra kl. 8.00

Dato og tid: Lørdag den 30. marts kl. 8.30

Prøvested: Bramming

Mødested: Bramming, Stratvej 11, Sejstrup, 6740 Bramming

Prøveleder: Erling Clausen, tlf.: 23 34 06 35

Tilmelding til: Erling Clausen, Stratvej 11, Sejstrup, 6740 Bramming

Betaling til konto: Reg. nr.: 9736 Konto nr.: 282960

Tilmeldingsfrist: 28. marts

Dommere: Allan Nissen

Andre oplysninger: Kun engelske racer

Dato og tid: Torsdag den 4. april kl. 9.00

Prøvested: Broager

Mødested: Jægerhuset/Catrines Minde Teglværk, Illerstrandvej 7, 6310 Broager

Prøveleder: Chr. Hansen tlf.: 23 30 21 46

Tilmelding til: Chr. Hansen, Bakkevænget 11, 6310 Broager

Betaling til konto: Reg. nr.: 8010 Konto nr.: 1776260

Tilmeldingsfrist: 25. marts

Dommere: Ikke oplyst

Max antal hunde: 12

Andre oplysninger: Kun kontinentale racer

Kreds 5

Dato og tid: Torsdag den 28. marts (Skærtorsdag) kl. 8.30

Prøvested: Glamsbjerg

Mødested: Mosegaard, Vedtoftevej 29, 5620 Glamsbjerg

Prøveleder: Bjarne Nürnberg, Tlf.: 64 45 10 64/61 70 54 52

Tilmelding til: Bjarne Nürnberg, Vedtoftevej 33, 5620 Glamsbjerg

Betaling til: Reg.nr. 3612 Konto nr. 3612066248

Tilmeldingsfrist: 20. marts

Dommere kont. racer: Poul Bjarne Jensen

Max antal hunde: 12

Andre Oplysninger: Kun kontinentale racer


Kreds 6

FORÅRSMARKPRØVER 2013

Dato og tid: Lørdag den 16. marts kl. 8,00

Prøvested: Vordingborg og omegn

Mødested: Marineforeningen, Sydhavnsvej 80, 4760 Vordingborg

Prøveleder: Tonni Nielsen, Tlf.: 61 86 95 83

Tilmelding til: Tonni Nielsen, Ømarksvej 77, 4100 Ringsted, e-mail: tnivvs@email.dk

Betaling til konto: Reg. nr. 2905 Konto nr. 2551608304

Tilmeldingsfrist: 2. marts

Dommere eng. racer: Ej Oplyst

Dommere kont. racer: Leif Jensen, Kaj Olsen

Max antal hunde: 3 hold kontinentale og 1 hold engelske hunde

Andre oplysninger: Der kan bestilles kaffe og lagkage til afslutning hos prøveleder

Dato og tid: Søndag den 31. marts kl. 8,00

Prøvested: Dianalund

Mødested: Niløse Jagtforening, Åmosevej 15 A, Kongsted, 4293 Dianalund

Prøveleder: Tonni Nielsen, Tlf.: 61 86 95 83

Tilmelding til: Tonni Nielsen, Ømarksvej 77, 4100 Ringsted, e-mail: tnivvs@email.dk

Betaling til konto: Reg. nr. 2905 Konto nr. 2551608304

Tilmeldingsfrist: 17. marts

Dommere eng. racer: Ej oplyst

Dommere kont. racer: John H. Hansen

Max antal hunde: 3 hold kontinentale racer – 1 hold engelske racer

Kreds 7

Tidspunkt: Søndag den 17. marts kl. 8.30

Prøvested: Holbæk m.m.

Mødested: Hagested-Gislinge Jagtforenings Klubhus, Tuse Enghave 5, 4300 Holbæk

Prøveleder: Jørgen Jensen, Tlf.: 21 46 78 99

Tilmelding til: Jørgen Jensen, Munkholmvej 20, 4300 Holbæk

Betaling til konto: Reg. nr. 0520 Konto nr. 0001063749

Tilmeldingsfrist: 28. februar

Dommere eng. racer: Ej oplyst

Dommere kont. racer: Ej oplyst

Max antal hunde: 2 hold kontinentale og 2 hold engelske

Tidspunkt: Torsdag den 28. marts kl. 8.00

Prøvested: Vallensbæk / Tåstrup

Mødested: Vallensbæk JF, Brøndbyvej 185, 2625 Vallensbæk

Prøveleder: Carl Kristian Thomsen, tlf.: 29 27 08 20

Tilmelding til: Carl Kristian Thomsen, Jellingevej 11, 4261 Dalmose,

e-mail: ckristianthomsen@gmail.com

Betaling til konto: Reg. nr. 5356 Konto nr. 0510745

Tilmeldingsfrist: 16. marts

Dommere kont. racer: Gorm Henriksen, Jakob Poulsen

Max antal hunde:

Andre Oplysninger: 2 hold kontinentale, unghunde- og åbenklasse


FORÅRSMARKPRØVER 2013

Tidspunkt: Mandag den 1. april kl. 8.00

Prøvested: Holbæk

Mødested: Eriksholm Avlsgård, Jagthytten bag gården, Eriksholmvej, 4300 Holbæk

Prøveleder: Carl Kristian Thomsen, tlf.: 29 27 08 20

Tilmelding til: Carl Kristian Thomsen, Jellingevej 11, 4261 Dalmose,

e-mail: ckristianthomsen@gmail.com

Betaling til konto: Reg. nr. 5356 Konto nr. 0510745

Tilmeldingsfrist: 16. marts

Dommere kont. racer: John H. Hansen, Jeff Jakobsen, Leif A. Jensen

Max antal hunde: 30

Andre Oplysninger: 3 hold kontinentale

Kreds 8

Dato og tid: Lørdag den 13. april kl. 9.00

Prøvested: Klemensker

Mødested: Klemenskerhallen, Stadionvej 4, 3782 Klemensker

Prøveleder: Poul-Rikard Ebbesen Tlf.: 23 63 19 01

Tilmelding: Hundeweb

Tilmeldingsfrist: 3. april

Dommere eng. racer: Oplyses senere

Dommere kont. racer: Oplyses senere

Max antal hunde: 24 – 1 hold kontinentale og 1 hold engelske

More magazines by this user
Similar magazines