(Microsoft PowerPoint - Pr\346sentation unge og psyksygdom ...

regionsjaelland.dk

(Microsoft PowerPoint - Pr\346sentation unge og psyksygdom ...

Fra det ”lette” til det svære -

psykisk sygdom hos unge

Rikke Bay-Hansen,

privatpraktiserende speciallæge

i psykiatri, Slagelse


Kriser, belastnings- og

tilpasningsreaktioner

• Kriser og ”life events”

• Belastningsreaktioner

• Tilpasningsreaktioner

Jeg var ked af det

i flere dage, da

min kæreste slog

op. Er jeg

deprimeret?


Psykens forskellige reaktioner

• Kriser – situationer, hvor psyken akut

Bliver påvirket

• Belastningsreaktioner –

reaktioner på svær eller længerevarende

belastning, akut og kortvarige eller andre

Hvis jeg er

stresset på

arbejdet/i

skolen får jeg

så en psykisk

sygdom?

• Tilpasningsreaktioner – en tilstand som opstår i

tilpasningsperioden efter en betydende livsændring

eller en belastende begivenhed. Belastningen inden

for den sidste måned og varighed mindre end 6

måneder; længerevarende depressiv reaktion

undtaget.


Fra vanskeligheder til psykisk sygdomhvor

går grænsen?

”Normale” psykiske

reaktioner f.eks. i

forbindelse med

dødsfald eller

skilsmisse, eller mere

eksistentielle

problematikker.

Gråzonen……. Angstlidelser

Depression

Personlighedsforstyrrelser

Skizofreni

Andre psykoser

Bipolar lidelse

Adfærdsforstyrrelser- og

følelsesmæssige forstyrrelser

opstået i barndommen


Angstlidelser

Flere typer af angstlidelser:

• Fobiske angsttilstande, herunder agorafobi

• Socialfobi- fobisk angst i sociale situationer

• Enkelfobier

• Panikangst

• Generaliseret angst

• Debut oftest før 60-års alderen

• Kvinder/mænd 2:1


Depression

• Depressiv enkeltepisode, forskellig sværhedsgrad,

med eller uden psykotiske symptomer

• Tilbagevendende depressioner (mindst én tidligere

depressiv episode, og ingen tidligere manier); igen

sværhedsgrad

• Cyklothymi (mindst 2 år med stemningssvingninger i

begge retninger)

• Dysthymi (kronisk forstemningstilstand af depressiv

type af mindst 2 års varighed)


Personlighedsforstyrrelser

Flere typer af personlighedsforstyrrelser:

• Paranoid

• Skizoid

• Dyssocial

• Emotionel ustabil

• Histrionisk

• Tvangspræget

• Ængstelig evasiv

• Dependent

• Debut senest i ungdommen


Skizofreni

• Skizofrene sindslidelser er kendetegnet ved

fundamentale og karakteristiske forstyrrelser af

tænkning, oplevelsesmåde og følelsesliv

• Middelalder for debut:

• Mænd ca. 27år

• Kvinder ca. 29år

• Hyppigst debut ca. 22år


Andre psykoser

• Akut psykose med akut udvikling inden for 2 uger

• Kronisk psykose med symptomer i mere end 3

måneder


Bipolar lidelse

• En sindslidelse karakteriseret ved to eller flere

episoder, hvor patientens stemningsleje og

aktivitetsniveau har været tydeligt ændret; angives

efter aktuel tilstand


Psykisk sygdom og misbrug

Misbrug af alkohol eller stoffer

kan fremprovokere psykisk sygdom,

misbrug kan opstå for at mindske

symptomer på psykisk sygdom eller

afhængighed kan virke som symptomer

på psykisk sygdom

Hvorfor er der

sammenhæng

imellem misbrug

og psykisk

sygdom?


Hvorfor opstår psykisk sygdom?

Mange faktorer går sig gældende:

• Arvelighed

• Miljø

• Andre faktorer

Hvis jeg er

vokset op uden

problemer,

undgår jeg så

psykisk

sygdom?


Forebyggelse og psykisk sygdom –

hvad kan du selv gøre?

• undgå misbrug

• dyrk motion

• dyrk dine interesser om det så er

vandski, venner eller kaffebønner

• vær aktiv sammen med andre

• gør noget der gør dig glad

• søvn skaber balance

Hvorfor er

behandling

ikke nok?


Hvis du mærker tegn på psykisk sygdom

hos dig selv, hvad kan du så gøre?

• Vær åben og del din bekymring

med et menneske, du har tillid til

• Tal evt. med din læge om dét du

mærker har ændret sig eller om

dét, der bekymrer dig

Hvornår er noget

et tegn?

More magazines by this user
Similar magazines