klik her - NSCORN

nscorn.dk

klik her - NSCORN

Afregningsbetingelser

for maltbyg høst 2012

Såfremt levering på en indgået maltbyg kontrakt ikke overholder

kvalitetskriterierne for maltbyg iht. N&S´s Høstinformation 2012, vil

byggen blive afregnet som nedklassificeret maltbyg.

Nedklassificeret maltbyg vil blive afregnet som foderbyg (dog

basis 14% vand) og på basis af N&S´s markedpris for foderbyg på

betalingstidspunktet - eller på et andet mellem parterne aftalt tidspunkt

- efter at den ukontraktlige leverede kvalitet er blevet konstateret.

Den afregnede foderbygpris kan aldrig overstige den kontraktlige

indgåede maltbyg pris, som ville have været afregnet såfremt leverancen

var blevet afregnet som kontraktlig maltbyg basis max. 11,5 % protein

og fratrukket øvrige reguleringer, selv om markedsprisen for foderbyg

på det pågældende afregningstidspunkt skulle være højere.

Tlf. 4329 8888

5

More magazines by this user
Similar magazines