Velkommen til Mammacentret - Hospitalsenhed Midt

hospitalsenhedmidt.dk

Velkommen til Mammacentret - Hospitalsenhed Midt

Velkommen til

Mammacentret

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


Ambulant skildvagtslymfeknudeundersøgelse

Din operation i brystet skal kombineres med skildvagtslymfeknude-metoden,

hvor den/de første lymfeknuder i armhulen skal lokaliseres og undersøges. Lokaliseringen

af skildvagtslymfeknuden foregår i Klinisk Fysiologisk Afdeling, 3.

etage på Regionshospitalet Viborg, og du bedes møde hertil

____________ dag den _________________________ 2012 klokken __________.

Du bedes henvende dig i receptionen, Billeddiagnostisk Afdeling.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Du får sprøjtet en lille mængde radioaktivt stof ind under brystvorten. Efter et

par timer får du taget billeder for at følge det radioaktive stofs vandring til lymfeknuden

i armhulen. Der er ikke noget ubehag ved undersøgelsen.

Der foreligger ikke svar på undersøgelsen, da resultatet anvendes under din

operation.

Hvordan forbereder jeg mig?

Der er ingen forberedelser til undersøgelsen.

Hvordan finder jeg Klinisk Fysiologisk Afdeling?

Når du kommer ind ad hovedindgangen på 3. etage, skal du gå til venstre og fortsætte

ligeud, til du kommer til trafikcentret med personelevatorerne. På endevæggen

står der: Klinisk Fysiologisk Afdeling. Fortsæt til højre ned ad gangen, og

henvend dig i receptionen, som ligger på din højre side.

Hvor kan jeg tilbringe ventetiden?

Der er mulighed for at tilbringe ventetiden i opholdsstuen eller restauranten på

Patienthotellet, hvor der er mulighed for at købe frokost samt kaffe/te. Du finder

over på Patienthotellet ved at gå tilbage til trafikcentret. Tag elevatoren eller

trappen til 4. etage. Følg skiltet til Patienthotellet ved at gå gennem Dermatologisk

Ambulatorium - fortsæt ligeud, indtil du kommer til den vandrette elevator,

som fører over på Patienthotellet. Henvend dig i receptionen, hvor du vil blive

vist til rette af personalet.

Derudover er der mulighed for at opholde sig i venteområderne i forhallen på 3.

etage, hvor mad og drikke kan købes i hospitalets kantine, kiosk og automater.

Venlig hilsen

sygeplejerskerne, Mammacentret, Kirurgisk Afsnit/ Regionshospitalet

Afsnit for Mammakirurgi K05

Viborg

Tlf. 7844 Mammacentret 6365

• Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


Orientering om Mammacentret, Kirurgisk Afsnit,

og Afsnit for Mammakirurgi K05

Operation for brystkræft

Operationsforløb på Afsnit for Mammakirurgi K05

Efter udskrivelsen

Dine sociale rettigheder


Orientering om Mammacentret,

Kirurgisk Afsnit, og Afsnit for

Mammakirurgi K05

Mammacentret

Mammacentret består dels af et billeddiagnostisk afsnit, hvor mammografi- og

ultralydsundersøgelser foregår, og dels et kirurgisk afsnit, hvor ambulante tilsyn

og samtaler med afdelingens læger og sygeplejersker foregår.

Indlæggelsesforløbet foregår primært på Mammakirurgisk Afsnit K05. Patienter,

som skal overnatte til næste dag, vil blive overflyttet til Patienthotellet. Enkelte

patienter vil blive indlagt på Kirurgisk Afsnit K11-1. Du kan læse mere herom på

de følgende sider.

Vi har et tæt samarbejde med Brystkirurgisk Klinik i Holstebro, Hospitalsenheden

Vest, da patienterne fra den del af landet opereres i Viborg på Afsnit for

Mammakirurgi K05.

Åben konsultation i Mammacentret, Kirurgisk Afsnit

På alle hverdage mellem klokken 13.00 og 14.30 vil der blandt andet være mulighed

for tilsyn af operationsområdet eller udtømning af væske under arret ved en

sygeplejerske. Det er ikke nødvendigt at ringe i forvejen, med mindre du er i tvivl

om noget og gerne vil tale med en sygeplejerske herom.

Har du behov for vejledning eller for at tale om reaktionerne oven på operationen,

er der også mulighed det. Du træffer bedst en sygeplejerske mellem klokken

8.00 og 9.00 på nedenstående telefonnummer til Mammacentret, Kirurgisk

Afsnit.

Telefonnumre:

Mammacentret, Kirurgisk Afsnit: ................................ 7844 6365

Afsnit for Mammakirurgi K05: ...................................... 7844 2530

Kirurgisk Sekretariat: ..................................................... 7844 6360

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


Afsnit for Mammakirurgi K05

Afsnittet ligger på 5. etage tæt på hospitalets nord-elevator (den elevator, der

kører ved siden af Mammacentret). Det er derfor en fordel, at du tager denne

elevator, når du møder til operation.

Afsnittets personale

Afsnittets overlæger er Jan Sørensen (specialeansvarlig overlæge), Helle Hvid,

Thor Knudsen og Margot Christensen samt afdelingslæge Shideh Pour Zahed.

Afdelingssygeplejerske er Tue Linderoth.

Afsnittets øvrige personale består af sygeplejersker og sekretærer.

Bemanding

Der vil være en sygeplejerske til stede alle hverdage fra klokken 07.00 - 19.00

samt lørdage fra klokken 07.00 - 15.15.

Patienter, som har overnattet på Patienthotellet efter operationen, skal komme

til tilsyn og samtale hos en sygeplejerske på K05. Tidspunktet aftaler vi, inden du

bliver overflyttet til Patienthotellet. Der er stuegang efter behov ved en af afdelingens

overlæger på alle hverdage.

Har du overnattet på Patienthotellet på grund af lang transporttid hjem, eller

fordi du ikke har haft mulighed for at have en anden voksen til at være hos dig

det første døgn efter operationen, vil tilsyn af en sygeplejerske fra K05 ofte ikke

være nødvendigt.

Kirurgisk Afsnit K11-1

Hvis du får komplikationer i forbindelse med operationen, eller du af andre årsager

ikke kan opholde dig på Patienthotellet i forbindelse med operationen, vil dit

indlæggelsesforløb foregå på Kirurgisk Afsnit K11-1, som ligger på 11. etage. Her

vil personalet deltage i plejen og hjælpe dig i de situationer, du får behov for det.

Personalet fra K05 vil komme på tilsyn efter behov og vil informere og vejlede

dig i forhold til din operation. Stuegang ved en af afdelingens overlæger vil også

foregå på Afsnit K11-1. Afsnit K11-1 vil modtage telefonopkald, når der ikke er

personale fra Afsnit for Mammakirurgi K05 til stede.

Patienthotellet

Vi har et tæt samarbejde med Patienthotellet. Ophold på Patienthotellet afhænger

bl.a. af din operationstype. Det vil du få nærmere oplysninger om af plejepersonalet.

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


Ophold på Patienthotellet inden operationen skal aftales med personalet i Mammacentret

eller på K05.

Patienthotellet er en otte-etagers-bygning med 37 værelser fordelt på seks etager.

Alle værelser har eget bad og toilet, tv, telefon og internetadgang.

Hotellet er røgfrit ligesom resten af Regionshospitalet Viborg.

Der må ryges uden for hotellet ved 1. etage.

Du kan finde yderligere oplysninger på “www.hospitalsenhedmidt.dk” (søg under

Afdelinger - Patienthotellet).

Adressen er:

Patienthotellet, Regionshospitalet Viborg

Lille Sct. Mikkels Gade 2 B

8800 Viborg

Hotelreceptionens tlf.: 7844 2500

Parkering

Der er mulighed for at parkere i Patienthotellets parkeringskælder, hvortil der er

indkørsel via Brøndumsvej (vejen, der går bag om hotellet). Du kan se nærmere

beskrivelse heraf i illustrationen øverst på næste side.

Da parkeringskælderen er forbeholdt patienter på Patienthotellet, er der ved

opkørslen et samtaleanlæg. Via anlægget får du kontakt med Patienthotellets

personale, som vil åbne for porten, når du har oplyst dit ærinde.

Receptionen

Hotellets reception på 7. etage er bemandet døgnet rundt med en sygeplejerske,

som står til rådighed med den vejledning, information og støtte, du har brug for

under opholdet. Du bedes aflevere nøglekortet til værelset i receptionen og betale

en eventuel regning, inden du forlader Patienthotellet, efter du er udskrevet.

Tilsyn af sygeplejerske

Patienter, som overflyttes til Patienthotellet efter operationen, vil blive modtaget

af en sygeplejerske tilknyttet Patienthotellet. Sygeplejersken vil varetage

plejen under dit ophold, herunder med jævne mellemrum se til operationsområdet

og være behjælpelig med evt. drænpleje.

Der er mulighed for at kontakte hotelpersonalet via patientkaldesystemet eller

ved at trykke 1 på værelsets telefon. En læge fra Kirurgisk Afsnit K11-1 vil kunne

tilkaldes ved behov om aftenen og natten.

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


Patienthotellet

Regionshospitalet Viborg

Lille Sct. Mikkels Gade 2B, 2. sal

8800 Viborg

Telefon til patienthotellets jordemoder:

8927 3199

Regionshospitalet

Viborg

“Vandret” elevator

mellem hospital

og hotel-reception

på 7. etage

Århus

P

Klinikhuset

Patienthotel

Lille Sct. Mikkels Gade

Tilkørsel p-kælder

Brøndumsvej

Søndersø

Regionshospitalet

Viborg

OBST_hoerscreenkort7.indd

Pårørende på Patienthotellet

Kvindeafdeling Y - fødegangen /barselsafdelingen Det er muligt, at én af dine pårørende kan bo på sammen med dig på Regionshospitalet

/ patienthotellet dit hotel-

Viborg

værelse. Prisen er 225 kr. pr. nat inkl. morgenmad. I det øjeblik, din pårørende

Kvindeafdeling Y - fødegangen / barselsafdelingen / patienthotellet

bliver alene på værelset, hvis du fx bliver overflyttet til Afsnit K11-1 på hospitalet,

reguleres prisen, så den svarer til pårørende på enkeltværelse (500 kr. pr. nat inkl.

morgenmad).

Hvis lægen anbefaler det, har din pårørende også mulighed for at blive medindlagt

og bo sammen med dig på samme værelse. Lægen kan fx anbefale det, hvis du har

behov for psykisk og/eller fysisk støtte under opholdet, som så betales af hospitalet.

Restaurant

På 8. etage ligger restauranten, hvor morgenmad, frokost og aftensmad serveres

som buffet. Endvidere serveres der eftermiddags- og aftenkaffe i opholdsstuen

på 7. etage.

Ønsker du en særlig kost, f.eks. diabeteskost, skal dette oplyses inden indlæggelsen

til personalet på K05.

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


Buffetens åbningstider

Morgenmad: .........................klokken 07.30 - 09.30

Frokost: .................................klokken 12.00 - 13.30

Aftensmad: ...........................klokken 17.30 - 19.00

Du vil få udleveret spisebilletter, så du kan spise gratis til alle måltider.

Pårørende og andre gæster, der ønsker at spise i restauranten, bedes henvende

sig til Patienthotellets personale for at høre, om dette er muligt.

Priser i restauranten

Morgenbuffet: .................................................. 40 kr.

Frokostbuffet inkl. kaffe/kage: .................... 85 kr.

Aftenbuffet inkl. kaffe/kage ......................... 90 kr.

Servicepersonale

Hotellets servicepersonale gør rent på værelserne alle hverdage. I weekender

hentes affald og vasketøj, men der bliver ikke gjort rent.

Prisliste for Patienthotellet

Patienter bor gratis på hotellet. Pårørende betaler for ophold og forplejning. Priserne

er som følger:

Patient på hotellet inkl. fuld forplejning: ........................................................0 kr.

Pårørende hos patient i dobbeltværelse inkl. morgenmad: .................. 225 kr.

En pårørende i enkeltværelse inkl. morgenmad: ..................................... 500 kr.

To pårørende i dobbeltværelse inkl. morgenmad: ................................... 625 kr.

En pårørende indlagt som hjælper på samme værelse

som patienten. Inkl. morgenmad. Kun med lægens

anbefaling (hospitalet betaler): .........................................................................0 kr.

Alle priser er med forbehold for ændringer.

Kontaktpersoner

Alle indlagte patienter får tildelt en kontaktlæge og en kontaktsygeplejerske, som

vil være ansvarlige for behandlings- og plejeforløbet i forbindelse med din operation.

Kontaktpersonernes navne fremgår af et udleveret brev, men de vil ikke

nødvendigvis være til stede daglig. Kontaktsygeplejersken må gerne kontaktes

ved spørgsmål eller ved behov for en samtale. Er kontaktpersonen ikke til stede, vil

der være mulighed for at tale med en anden sygeplejerske fra personalegruppen.

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


Mad og drikke

Der er også mulighed for at købe mad og drikke i hospitalets kantine, kiosk og i

automaterne i forhallen, etage 03.

Kantinens åbningstider:

Hverdage:

• klokken 07.00 – 09.15

• klokken 11.45 – 13.15

• klokken 17.30 – 18.15

Lørdag, søndag, helligdage:

• klokken 07.00 – 09.15

• klokken 11.45 – 13.00

• Lukket om aftenen

Kioskens åbningstider:

Hverdage klokken 07.00 – 20.30.

Lørdag, søndag og de fleste helligdage klokken 07.15 – 19.30.

Undgå smitte - husk at spritte

Som patient på et hospital er du mere modtagelig for infektioner end ellers.

Derfor er det vigtigt, at du sørger for god håndhygiejne. Vi anbefaler, at du bruger

håndsprit:

• når du har hostet, nyst eller pudset næse

• når du har været på toilet

• før du spiser

Vask kun hænderne med sæbe og vand, hvis hænderne er synligt snavsede.

Brug håndsprit på tørre hænder uden snavs. Brug to pumpeslag eller én spritserviet.

Spritten gnides godt ind overalt på håndens overflade, mellem fingrene og

ved neglene. Brug cirka 30 sekunder på at spritte dine hænder.

Livsstilsfaktorernes betydning for din operation og forløbet efter

Livsstilsfaktorer betegnes populært ”KRAM” (kost, rygning, alkohol, motion).

Nedenstående anbefalinger er generelle, og læge/sygeplejersker kan have særlige

anbefalinger til netop dig, eller du kan have særlige forhold eller vilkår, der

gør, at det er anderledes for dig.

Spørg endelig, hvis du er i tvivl.

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


Kost

Start gerne med øget proteinindtag nogle dage/uger før operationen. I 2-3 uger

efter operationen har du fortsat et øget energi- og proteinbehov, så det er vigtigt,

at du fortsat spiser godt med proteinholdige madvarer. I Mammacentret findes

en ernæringspjece. Spørg, hvis du ikke kan finde den.

Din egen læge kan også vejlede dig vedrørende kost.

Rygning

Hold gerne op med at ryge. Rygning kan medføre komplikationer til en operation i

form af infektioner, nedsat sårheling og hyppigere lungebetændelse. Derved kan

rygning forringe et godt resultat i efterforløbet af en ellers vellykket operation.

Anbefalingen er rygestop otte uger før en operation. Selvom du er i en situation,

hvor der ikke er otte uger til din planlagte operation, er det aldrig for sent

at stoppe. Selv 48 timer før operationen har et rygestop en positiv effekt. Alle

kommuner tilbyder en eller anden form for hjælp til rygestop, evt. på det lokale

apotek. Hvis du ikke kender din kommunes tilbud, kan du evt. spørge personalet.

Alkohol

Et stort forbrug af alkohol kan medføre besværlige komplikationer, hvis du skal

opereres. Personer, der drikker mere end en til to genstande om dagen kan få

infektioner, hjerte-lungeproblemer samt øget risiko for blødning. Hvis du drikker

mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og specielt hvis du drikker mere end

en til to genstande dagligt, anbefales du helt at holde op med at indtage alkohol

mindst fire uger før operationen. Det er den tid, kroppen skal bruge for at normalisere

sig. De første to-tre uger efter operationen anbefales det kun at indtage

alkohol i moderate mængder. Har du behov for hjælp til alkoholreduktion eller

stop, kan du kontakte din egen læge.

Motion

Sundhedsstyrelsen anbefaler alle personer mindst en halv til en times motion

dagligt, så vidt muligt. I forbindelse med operationen er motion/bevægelse og

fysisk aktivitet også vigtig. Det er påvist, at man hurtigere kommer tilbage til sin

sædvanlige form, når man bevæger sig og motionerer. Bevægelse/motion hjælper

også til bedre appetit og normal mavefunktion.

Har du behov for mere målrettet genoptræning, afklares det oftest i løbet af din

indlæggelse/kontakt med afdelingen.

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


Befordring

Du kan blive kørt til og fra hospitalet, hvis du på grund af dit helbred ikke kan tage

bus eller tog - og du i øvrigt opfylder en række betingelser. Det er hospitalets

personale eller personalet på Region Midtjyllands kørselskontor, der vurderer,

om du kan blive kørt gratis. Du kan bestille kørslen på Region Midtjyllands kørselskontor

(telefon 7023 6248) op til 14 dage i forvejen og senest hverdagen før,

du skal til behandling på hospitalet. Kørselskontoret er åbent mandag til fredag

klokken 08.00 - 14.00.

Sørger du selv for transporten til og fra hospitalet, kan du få udbetalt et beløb,

der svarer til billigste offentlige transport, hvis du opfylder en række betingelser.

Betingelserne for befordring og befordringsgodtgørelse kan du få oplyst, hvis du

ringer til Region Midtjyllands kørselskontor på telefon 7023 6248. Du kan også

selv hente reglerne på Region Midtjyllands hjemmeside: “www.RM.dk” (Søg under

Sundhed - Vejledning til patienter - Befordring).

Benytter du reglerne for frit sygehusvalg eller udvidet frit sygehusvalg, har du

ikke ret til kørsel eller befordringsgodtgørelse. I visse tilfælde kan du dog få betalt

den del af transporten, som svarer til afstanden til det hospital, Region Midtjylland

normalt ville have henvist dig til.

Sygesikring ved rejser

Europæiske Rejseforsikring bør kontaktes ved rejser til udlandet – du kan finde

yderligere oplysninger på “www.europæiske.dk”. I Mammacentret, Kirurgisk Afsnit,

kan du få udleveret en pjece om rejsesygesikring.

Journalindsigt

Du har ret til aktindsigt i din journal enten ved at læse den eller ved at få udleveret

en kopi heraf. Ønsker du aktindsigt, kan du henvende dig til en af afsnittets

overlæger.

Hvis du ønsker at læse den elektroniske plejeplan, kan du henvende dig til sygeplejersken.

Din hospitalsjournal kan du også se via e-journal på sundhedsportalen “www.

sundhed.dk”. Adgangen kræver, at du har NemID. Har du digital signatur, kan den

også bruges. Adgangen omfatter journaloplysninger fra de offentlige hospitaler

i Danmark. Vær opmærksom på, at du først kan se journalnotaterne 14 dage

efter, at de er skrevet. Du kan læse mere om dine muligheder for at se journaloplysninger

via e-journal på “www.sundhed.dk” (forsiden: ”Se din journal fra sygehuset”).

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


Private forhold

Hospitalets personale har tavshedspligt og bruger kun oplysninger om din sygdom

og private forhold, når det er nødvendigt for din behandling og pleje. Personalets

tavshedspligt gælder altid - også hvis man ikke længere er ansat ved hospitalet.

Hvis nogen spørger efter dig i hospitalets oplysning/telefonomstilling, er man

derfra i stand til at oplyse, hvor du er indlagt; om du er udskrevet eller overflyttet

til et andet hospital. Hospitalet respekterer naturligvis, hvis du ikke ønsker, at

vi besvarer sådanne spørgsmål. I så fald beder vi dig give os besked om det ved

indlæggelsen.

Klager

Afsnittet er naturligvis interesseret i at rette forhold, der måtte give anledning

til utilfredshed. Ønsker du derfor at klage over behandlingen eller plejen, kan du

kontakte afsnittets overlæger eller afdelingssygeplejersken. Du kan også skrive

til hospitalsledelsen; til Region Midtjyllands regionssekretariat eller direkte til

Patientombuddet eller til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Der er informationsmateriale om klageadgangen til Patientombuddet og Sundhedsvæsenets

Disciplinærnævn på Patientombuddets hjemmeside “www.patientombuddet.dk”.

Patientvejledning

Patientkontoret i Region Midtjylland, tlf. 8728 4870, kan give råd og vejledning

om dine rettigheder som patient, herunder klage- og erstatningsmuligheder.

Patientkontoret kan også hjælpe med at udforme og videresende klager og erstatningskrav

til rette myndighed.

Du kan også få råd og vejledning i hospitalets ledelsessekretariat på telefon

7844 1132, 7844 1133 eller 7844 1131.

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


Kørselsvejledning til

Regionshospitalet Viborg

fra Holstebro

fra Skive

SØNDRE RINGVEJ

fra Vejle og Herning

VESTRE RINGVEJ

Holstebrovej

Station

Tog / Bus

Marsk Stigs Vej

fra Løgstør

NORDRE RINGVEJ

Vognmagervej

INDRE RINGVEJ

Gl. Århusvej

Gl. Skivevej

fra Aalborg

Paraplegifunktionen

Søndersøparken 11

fra Randers

fra Århus og Silkeborg

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft

Gl. Aalborgvej

Sct. Ibs Gade

SØNDERSØ

NØRRESØ

Randersvej

Regionshospitalet Viborg

Heibergs Allé 4


Operation for brystkræft

Om sygdommen og dens behandling

Du kan læse mere herom i informationshæftet fra Kræftens Bekæmpelse om

brystkræft. Hæftet er sat ind bagest i denne mappe.

Det er med sikkerhed fastslået, at det drejer sig om brystkræft, når det er påvist

ved den lægelige undersøgelse, mammografien og vævsprøven fra brystet. På

grundlag af disse undersøgelser vil det blive vurderet, om det er forsvarligt at

anbefale en brystbevarende operation. Hvis undersøgelserne fastslår, at denne

operation kan udføres, vil du få valget mellem en brystbevarende operation eller

bortoperation af det syge bryst. Chancen for helbredelse er lige god efter de to

behandlingsformer, som er

I Brystbevarende operation:

Bortoperation af kræftknuden med en passende bræmme af sundt væv omkring.

Arret ligger i brystet.

Bortoperation af lymfeknuder i armhulen. Arret ligger i armhulen.

Desuden 5-6 ugers ambulant strålebehandling i Herning eller Aarhus.

II Bortoperation af hele brystet:

Bortoperation af kræftknuden, brystvæv og lymfeknuder i armhulen. Et langt

ar på brystkassen.

Operationen varer mellem 1 og 3 timer.

Begge disse operationsmetoder kan kombineres med

Skildvagtslymfeknude-metoden (Sentinel Node-metoden)

Brystkræft kan sprede sig fra brystet til andre dele af kroppen blandt andet

gennem lymfeknuderne i armhulen. Tidligere fjernede kirurgen størstedelen af

lymfeknuderne i armhulen ved operation for brystkræft, hvilket betød, at også

raske lymfeknuder blev fjernet. Imidlertid har undersøgelser vist, at kræften altid

spreder sig fra knuden i brystet til en bestemt lymfeknude, som kaldes “skildvagtslymfeknuden”.

Der kan være op til 3 skildvagtslymfeknuder, hvilket er individuelt.

Hvis der ved forundersøgelsen ikke er påvist spredning til lymfeknuderne, kan vi

tilbyde at indkredse og undersøge skildvagtslymfeknuden.

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


Hvis skildvagtslymfeknuden ikke indeholder kræftceller, er risikoen for spredning

af brystkræften til de øvrige lymfeknuder i armhulen meget lille, og yderligere

operation i armhulen undlades. Hvis den indeholder kræftceller, er det

nødvendigt at fjerne de øvrige lymfeknuder i armhulen under den igangværende

operation. Normalt findes der 10 – 20 lymfeknuder i armhulen.

Hos 10% findes alligevel forandringer ved den endelige mikroskopiske undersøgelse

af skildvagtslymfeknuden, og derfor kan det være nødvendigt med en ny

operation, hvor alle lymfeknuder fjernes.

Er det ikke muligt at finde skildvagtslymfeknuden i forbindelse med operationen,

vil alle lymfeknuder i armhulen blive fjernet.

Skildvagtslymfeknuden kan ikke ses med det blotte øje, men den kan indkredses

med 98% sikkerhed ved kombination af følgende metoder:

• Ved at sprøjte et ufarligt radioaktivt stof (Technetium) ind under brystvorten

dagen før operationen kan sporstoffets vandring følges til lymfeknuden. Hermed

kan den lokaliseres ved “fotografering” af radioaktiviteten (scintigram).

Der er ikke noget ubehag ved undersøgelsen, som varer cirka 1-4 timer. Svar

på undersøgelsen gives ikke i Klinisk Fysiologisk Afdeling.

• Ved at sprøjte et blåt farvestof (Patent blue) ind under brystvorten, mens du

er bedøvet under operationen den næste dag. Det blå farvestof farver lymfebanerne

op til skildvagten blå, og hermed kan kirurgen lokalisere den, så den

kan fjernes og sendes til mikroskopisk undersøgelse hos patologen.

Det er vigtigt, at du oplyser, hvis du er allergisk for blåt farvestof.

Risiko og ulempe ved skildvagtslymfeknude-metoden

Den mængde radioaktive stråling, du udsættes for ved undersøgelsen, er ganske

beskeden og svarer til den radioaktive stråling, man udsættes for ved en røntgenundersøgelse

af lungerne. Det indgivne blå farvestof medfører turkisfarvning

af urinen i 1-2 dage efter operationen samt et grønligt skær i huden umiddelbart

efter operationen. I sjældne tilfælde kan det give anledning til allergisk

reaktion.

Operation i armhulen kan forårsage besvær i den første tid efter operationen

i form af smerter og bevægelsesindskrænkning. Dertil kommer, at mange patienter

igennem en periode må have udtømt lymfevæske, der samles i operationsområdet.

Hos nogle opstår der vedvarende gener i form af smerter og bevægelsesindskrænkning,

nedsat følesans på indersiden af armen og hævelse af

armen. En del kan dog forebygges ved genoptræning efter operationen.

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


Onkoplastisk kirurgi

I nogle tilfælde kan den brystbevarende operation udføres efter onkoplastiske

metoder. Ved et onkoplastkirurgisk indgreb anvendes plastikkirurgiske principper,

så brystets form, facon og symmetriforhold genskabes. Ved hjælp af onkoplastiske

metoder kan man i nogle situationer udføre en brystbevarende operation

i stedet for at fjerne hele brystet.

Den mest anvendte metode er tennisketsjermetoden.

Arret ligger hele vejen rundt om

brystvorten og vinkelret ud over knuden. Herved

mindskes et ellers asymmetrisk resultat.

Operationen kan også

gennemføres som en

brystformindskelsesoperation,

hvor der

foretages en lignende

operation af det raske

bryst for at opnå symmetri.

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


Efterbehandling

Du får tilbudt efterbehandling efter retningslinjer fra Den Danske Brystkræftgruppe

(DBCG), som blev oprettet i 1977 for at forbedre behandlingsresultaterne

og for at sikre, at alle patienter i Danmark – uanset afdeling – får tilbudt

behandling efter helt samme retningslinjer.

Videnskabelige undersøgelser

Behandlingen af brystkræft forbedres til stadighed, bl.a. takket være forskellige

registreringer, indsamling af data samt stadig forskning.

Afsnittet deltager i dataindsamling, hvorved forskellige data om kræftknuder

m.m. registreres i DBCG’s register.

Tv-udsendelse

I samarbejde med TV/MIDT-VEST er der udarbejdet en tv-serie med titlen “Hånden

på brystet”. Tv-serien består af tre afsnit og omhandler den kirurgiske behandling

samt den medicinske efterbehandling af brystkræft.

Der er link til tv-udsendelserne på vores hjemmeside “www.hospitalsenhedmidt.

dk” > Afdelinger > Mammacenter > Information om behandlingen.

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


Operationsforløb på Afsnit for

Mammakirurgi K05

Dagen før operationen

Denne dag foregår de ambulante forundersøgelser som f.eks. skildvagtslymfeknudemetoden.

Mødetid og -sted for skildvagtsundersøgelsen og operationen

er aftalt ved den første samtale i ambulatoriet.

Det kan være en fordel at have en pårørende med, hvis du har svært ved at finde

rundt. Der vil være en del ventetid denne dag, som kan tilbringes i Patienthotellets

opholdsrum eller i hospitalets venteområder i forhallen. Der er mulighed for

at købe mad og drikke i restauranten på Patienthotellet, i hospitalets kantine,

kiosk og i automaterne i forhallen på 3. etage.

Når skildvagtsundersøgelsen er afsluttet over middag, kan du tage hjem eller

tage over på Patienthotellet, hvis det er aftalt, at du overnatter dér inden operationen.

Skal du indlægges på Kirurgisk Afsnit K11-1 dagen før operationen, vil du blive

fulgt til skildvagtsundersøgelsen og tilsyn hos narkoselægen.

Bedøvelse

Operationen foregår i fuld bedøvelse. Gennem en tynd plasticslange (et drop),

som ligger i en blodåre (ofte i håndryggen) indsprøjtes sovemedicin og smertestillende

medicin. I løbet af få minutter falder du i søvn. En narkosesygeplejerske

vil overvåge dig nøje under hele forløbet og vil sørge for, at din bedøvelse forløber

på betryggende vis. Når du vågner, bliver du overflyttet til Opvågningsafsnittet,

og når du er klar til det, kommer du tilbage til K05.

Skal du have fjernet brystet, tilbyder vi som regel også en supplerende blokade.

Den lægges ved – og ikke i – rygmarven og gør, at du har det bedre efter operationen,

da der så er et mindre behov for smertestillende medicin under operationen.

Faste

Både ved fuld bedøvelse og lokalbedøvelse er det meget vigtigt, at din mavesæk

er tom. Du skal derfor overholde følgende regler:

• Du må ikke spise – heller ikke slik eller tygge tyggegummi – de sidste 6 timer

før bedøvelsen. Almindeligvis gælder dette fra midnat.

• Du må drikke vand, saft, kaffe og te UDEN mælk indtil 2 timer før bedøvelsen.

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


• Der er ikke rygeforbud (du må dog kun ryge udendørs, hvis du er på hospitalet

eller på patienthotellet).

• Spørg personalet, hvis du er i tvivl.

Badning før operation

For at forebygge infektion efter operationen skal du

vaske dig omhyggeligt om morgenen inden operationen.

HUSK!

På tegningen er det vist, hvor det er særlig vigtigt, at

du vasker dig. Det er her, de fleste bakterier er.

1. Start badet med at skylle kroppen.

2. Vask håret almindeligt.

3. Vask hele kroppen med sæbe, især grundig vask af:

• næse,

• armhuler,

• hænder,

• navle, lyske, skridt og

• fødder.

4. Skyl hele kroppen fri for sæbe.

5. Tør kroppen omhyggeligt med et rent håndklæde.

6. Brug ikke creme på kroppen og deodorant.

7. Neglene renses. Eventuel neglelak fjernes.

8. Tag rent tøj på.

Det er vigtigt at vaske hele kroppen uanset, hvad du skal opereres for.

Praktiske forberedelser

På operationsdagen bedes du tage ur, smykker (også piercede), makeup, læbestift

og neglelak af, inden du skal på Operationsafsnittet. Du bedes også fjerne

evt. kontaktlinser. Kan du ikke orientere dig uden briller, kan du tage dem med på

Operationsafsnittet.

Hvis der er aftalt brystbevarende operation, må du huske at tage en god, støttende

bh med - en bh uden bøjle, som gerne må blive misfarvet, og som kan lukkes

enten foran eller bagpå.

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


Medicin

Vi anbefaler, at du medbringer den medicin, du tager til daglig.

Er du i blodfortyndende behandling med fx Marevan, skal du huske at give lægen

besked om det inden indlæggelsen.

Er du i tabletbehandling med Magnyl, skal du holde pause en uge før operationen.

Det samme gælder de former for naturmedicin, som kan virke blodfortyndende,

fx fiskeolie.

Du får besked fra personalet om, hvad du skal tage af din vanlige medicin på operationsdagen.

Medicin i sprayform medbringes til Operationsafsnittet.

Operationsdagen

Når du møder fastende på operationsdagen, bedes du tage plads i venteområdet

ved Afsnit for Mammakirurgi K05, 5.etage.

En sygeplejerske vil snarest muligt tage imod dig. Du vil få anvist en seng og udleveret

det hospitalstøj, som du skal have på i forbindelse med operationen.

Er du indlagt på K11-1, vil du kort inden din operation blive kørt i seng til K05.

Du vil få udleveret smertestillende medicin, og om nødvendigt beroligende medicin

inden din operation. Har narkoselægen ordineret din vanlige medicin, tager

du denne ved samme lejlighed.

Når din operationstid nærmer sig, vil du hilse på den læge, der skal operere dig,

og du vil herefter blive fulgt over på operationsstuen.

På grund af pladsforholdene og af hensyn til medpatienter kan pårørende ikke

opholde sig på K05, mens du er til operation. Vi henviser til Patienthotellets restaurant

og opholdsstue eller hospitalets øvrige opholdsarealer i forhallen.

Dine pårørende kan kontakte personalet på K05 og få oplyst, om du er kommet

tilbage dertil efter operationen. Tidspunktet aftales med personalet, da det afhænger

af, hvornår på dagen operationen foregår.

Det er en stor hjælp for os, hvis I på forhånd aftaler, hvem der ringer til K05 og

formidler de relevante oplysninger videre til den øvrige familie og venner.

Efter operationen

Efter operationen vil du blive kørt på Opvågningsafsnittet, hvor du vil være

under observation de følgende par timer. Når din tilstand tillader det, vil du

blive kørt retur til K05. Her vil personalet varetage plejen, indtil du er klar til

at blive udskrevet eller overflyttet til Patienthotellet. Er dit operationsforløb

planlagt til at foregå på K11-1, vil du blive kørt dertil efter et kortere ophold

på K05.

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


Da du ikke har spist eller drukket i flere timer, vil du under og efter operationen

få væske via et drop i hånden. Når du kan spise og drikke selv og har været på

toilettet, vil der blive lukket for væskeindløbet. Droppet bliver fjernet inden udskrivelsen

eller dagen efter operationen.

Operationssårene er dækket med plaster, som kan tåle et let brusebad. Du kan

læse mere om plejen af såret under afsnittet “Efter udskrivelsen”.

Du kan have et dræn i operationsområdet til at opsamle blod og væske fra såret.

Dette dræn vil blive fjernet dagen efter eller senest 3 dage efter operationen. Det

afhænger af, hvor megen væske der kommer fra såret. Hvis drænet skal forblive

liggende i flere dage, vil du få både mundtlig og skriftlig vejledning i drænpleje.

Smerter

Normalt kommer der smerter og føleforstyrrelser i operationssåret, i skulderen,

i armhulen og i armen på den opererede side. Smerterne er værst 1 – 2 dage efter

operationen. Herefter aftager de hurtigt og varer sjældent længere end 10 dage.

Du får udleveret smertestillende medicin efter operationen. Vi anbefaler, at du

tager 2 tabletter Pinex/Pamol/Panodil maks. 4 gange om dagen eventuelt suppleret

med et gigtpræparat som Ibumetin 400 mg maks. 3 gange om dagen, men

kun, hvis du tåler det. Vi opfordrer dig til at sige til personalet, hvis du alligevel

har ondt.

Den anbefalede smertestillende medicin kan købes i håndkøb på apoteket. Det

vil være en god idé, hvis du på forhånd har indkøbt den smertestillende medicin,

så den er klar til brug efter udskrivelsen.

I gang igen

Det er vigtigt, at du hurtigt efter operationen kommer ud af sengen og går omkring.

Du vil få vejledning i hvilestillinger og øvelser for arme og skuldre af en fysioterapeut

på operationsdagen eller dagen efter operationen afhængigt af operationstypen.

Enkelte patienter, der udskrives på operationsdagen, vil blive kontaktet

af en fysioterapeut førstkommende hverdag for at få vejledningen.

Fysioterapien fortsætter ambulant efter udskrivelsen, og det er vigtigt, at du

selv følger op på øvelserne.

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


Blødning

Da det ofte bløder lidt i forbindelse med operationen, kan huden omkring såret

blive blå/lilla. Misfarvningen forsvinder af sig selv i løbet af nogle uger. Der er

en lille risiko for, at det kan bløde for meget fra såret de første par timer efter

operationen. Hvis det sker, bliver du indlagt på Kirurgisk Afsnit K11-1 til videre

observation og behandling.

Det kan blive nødvendigt at stoppe blødningen ved en ny, mindre operation.

Blodtransfusion kan eventuelt komme på tale. Sker det efter, du er udskrevet,

anbefaler vi, at du pakker en pose frosne grøntsager ind i et viskestykke og lægger

den på operationsstedet og ringer til os på telefonnummer 7844 2530.

Brystprotese

Har du fået fjernet brystet, vil du inden udskrivelsen få udleveret en midlertidig

bh med vatprotese og få fremvist brystproteser. Bh’en kan anvendes i det omfang,

du føler det behageligt.

Har du fået foretaget en brystbevarende operation, kan du efter afsluttet strålebehandling

have behov for at anvende delprotese, da brystets fylde kan have

ændret sig. Hvis du ønsker at få fremvist delprotese, er der mulighed for det under

din indlæggelse.

Du kan læse mere om det under afsnittet “Dine sociale rettigheder”.

Lægesamtale efter operationen

Ved operationen fjerner lægen brystvæv og lymfekirtler og sender det til undersøgelse.

Ved en samtale med en læge og en sygeplejerske får du svaret på disse undersøgelser

samt en plan for en eventuel efterbehandling senest 18 dage efter, at du

fik din kræftdiagnose. Svaret kan vise, at det er nødvendigt at fjerne yderligere

væv fra brystet, yderligere lymfeknuder i armhulen, eller at hele brystet bør bortopereres,

selvom brystet er bevaret ved den første operation.

Du er velkommen til at tage en eller flere af dine nærmeste pårørende med til

samtalen. Det vil være en god idé at nedskrive dine spørgsmål til os.

Strålebehandling

foregår som regel i Herning eller Aarhus, mens eventuel medicinsk behandling

foregår på Regionshospitalet Herning. Mens behandlingen står på, går du til løbende

kontrol.

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


Når efterbehandlingen er overstået, går du til kontrol her på hospitalet eller på

Regionshospitalet Herning i cirka fem år efter operationen. Du vil få foretaget

mammografi hvert andet år i din kontrolperiode.

Følger af operationen på længere sigt

Det er forskelligt fra kvinde til kvinde, hvordan brystets udseende ændrer sig

efter operationen og strålebehandlingen. I de fleste tilfælde er det kosmetiske

resultat flot, men der vil altid danne sig arvæv i brystet. Det påvirker brystets

konsistens og udseende og kan gøre det kosmetiske resultat mindre tilfredsstillende

for nogle kvinder.

Når man opererer i armhulen, kan de største nerver normalt bevares, mens det

er uundgåeligt, at utallige små nervegrene bliver skåret over. Det kan betyde, at

du kan få smerter, følelsesløshed og en prikkende fornemmelse i armhulen og

ned ad overarmens inderside. Symptomerne kan vare i flere måneder, men plejer

at gå væk på længere sigt.

Hvis de store nerver bliver skåret over, hvad der sker yderst sjældent, kan du dog

få permanent svaghed i skulderen.

Når man fjerner lymfeknuderne fra armhulen, bliver de små lymfebaner, der fører

væske fra armen tilbage til kroppen, beskadiget. Hos de fleste kvinder kan de

resterende lymfebaner klare opgaven, men hos enkelte er de efterladte lymfebaner

utilstrækkelige, og så samler der sig væske i armen. Det hedder lymfødem

og behandles med fysioterapi og eventuelt elastisk støtte. For at nedsætte risikoen

for lymfødem bør du så vidt muligt undgå blodtryksmåling, indsprøjtninger,

skader og betændelse i den opererede arm. Du kan selv modvirke lymfødem ved

at undgå solskoldning og anden overdreven varme som for eksempel sauna, ligesom

du altid bør sørge for at få behandlet skader eller betændelse i armen med

det samme.

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


Efter udskrivelsen

I det følgende finder du en række oplysninger, som vi mener, du kan få brug for

efter din udskrivelse fra hospitalet. Det skal ses som et supplement til de samtaler,

du har haft med lægen og sygeplejerskerne under indlæggelsen og i ambulatoriet.

Følelsesmæssige reaktioner

Efter operationen vil de følelsesmæssige reaktioner være meget forskellige fra

person til person. Det vil være naturligt at opleve en vis lettelse over, at operationen

er overstået. Men mange kvinder oplever også følelser som tristhed, angst

og nervøsitet. Mange står i en ny situation, hvor tanker om fremtiden, selve sygdomsdiagnosen

og den ændrede krop kan være årsag til spekulationer og bekymringer.

Ventetiden frem til det endelige svar på operationen kan være præget

af omskiftelighed. Der kan være gode og dårlige dage.

For nogle kan det være en hjælp at dele disse tanker og følelser med andre, fx

dine pårørende eller din kontaktsygeplejerske.

Pleje af såret efter operationen

Under det yderste plaster, som skal fjernes dagen efter operationen, sidder nogle

små, hvide plastre, som skal sidde på i cirka 10 dage.

Herefter kan du med fordel anvende englehud over arret de første 3 måneder

efter operationen. Det er vigtigt, at det sidder på, til det løsner sig, for at skåne

huden mest muligt. Englehud er en rulle hvid plaster, som kan købes på apoteket.

Du må tage brusebad dagen efter operationen. For at de små, hvide plastre ikke

skal løsne sig for meget, skal du være opmærksom på ikke at stå for længe under

bruseren samt forsigtigt at duppe dem tørre med et håndklæde efter badet. Du

kan eventuelt tørre dem med en hårtørrer.

Du skal vente mindst 10 dage efter operationen med at tage karbad eller gå i

svømmehal, da der ellers kan være risiko for, at der går betændelse i operationssåret.

Er der problemer med sårhelingen, skal du vente yderligere.

Har du fået foretaget en brystbevarende operation, anbefaler vi, at du bruger en

støttende bh de første tre måneder efter operationen – de første 5 dage både

nat og dag.

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


Af hensyn til ardannelsen fraråder vi, at du udsætter arret for direkte sollys eller

solarium det første år efter operationen. Beskyt derfor arret med tøj eller plaster.

Hvis der går betændelse i såret

Enkelte patienter får betændelse i såret. Betændelsen viser sig ved, at operationsområdet

er hævet, rødt, ømt og varmt, og at du eventuelt får feber. Får du

nogle af disse symptomer, skal du kontakte sygeplejerskerne i Mammacentret,

Kirurgisk Afsnit. De træffes alle hverdage helst mellem klokken 8.00 og 9.00 på

telefon 7844 6365.

Uden for åbningstiden i Mammacentret, Kirurgisk Afsnit, bedes du ringe til K05

på telefon 7844 2530. Du bedes primært ringe i dagtiden.

Uden for K05’s åbningstid vil telefonen være omstillet til Kirurgisk Afsnit K11-1,

hvor personalet vil besvare dit opkald.

Væskeansamling

I dagene efter operationen kan der samle sig en del væske under huden i det

opererede område, hvilket er en naturlig del af sårhelingen. Men hvis du oplever

det som generende, og det spænder meget, kan væsken tømmes ud med en tynd

kanyle. Det foregår i Mammacentret, Kirurgisk Afsnit, på alle hverdage mellem

klokken 13.00 og 14.30. Det er ikke nødvendigt at ringe i forvejen.

Godt i gang efter operationen

Det er vigtigt, at du igen får samme bevægelighed i skulderen og genvinder samme

styrke i armen som før operationen. Brug og bevæg din arm, som du normalt

ville gøre, allerede dagen efter operationen. Når du bevæger dig, må det gerne

stramme lidt, men det må ikke gøre ondt. Det er vigtigt, at du følger de instruktioner,

du har fået af fysioterapeuten før udskrivelsen.

Lyt til kroppens signaler

Du skal forsøge at lytte til din krops signaler. Hvis din arm føles øm og træt, så

hvil dig i en afslappende stilling – gerne med armen understøttet af puder. Godt

en måned efter operationen kan du begynde at dyrke sport igen. Det er stadig

vigtigt, at du selv mærker efter, om det gør ondt, eller du bliver for træt. I så fald

må du holde en pause og hvile dig.

Aftale vedrørende telefonsamtale

En sygeplejerske vil efter din udskrivelse ringe til dig for at høre, hvordan det

går derhjemme, og om du har gener efter din operation. Sygeplejersken vil bl.a.

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


spørge om, hvordan arret ser ud, og du har samtidig mulighed for at få afklaret

eventuelle spørgsmål.

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


Dine sociale rettigheder

I forbindelse med en alvorlig sygdomsdiagnose kan der opstå usikkerhed om

mange andre aspekter i livet. Det kan være spørgsmål om arbejde, økonomi og

familiemæssige problemstillinger.

Du kan finde oplysninger om dine sociale rettigheder på Kræftens Bekæmpelses

hjemmeside (www.cancer.dk) eller i folderen ”Dine rettigheder som kræftpatient”,

som du finder bagest i dette afsnit.

Du kan også henvende dig hos din sagsbehandler i din hjemkommune eller socialrådgiveren

i den nærmeste Kræftrådgivning. Kontaktoplysninger på Kræftrådgivningen

finder du bagest i folderen ”Dine rettigheder som kræftpatient”.

Udbetaling af en engangssum ved kritisk sygdom

Mange er gennem deres arbejdsplads eller faglige organisation omfattet af en

pensions- og livsforsikringsordning, der giver mulighed for udbetaling af en engangssum

ved kritisk sygdom. Forsikringen dækker, indtil man holder op med at

arbejde eller fylder 65, 67 eller 70 år alt efter, hvilken ordning der er tale om.

Kontakt din pensionskasse eller dit forsikringsselskab og få oplyst, om din sygdom

er omfattet af forsikringsdækning ved kritisk sygdom.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Lønmodtagere i perioden 1977 – 1979 har en konto hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Du har mulighed for at få denne opsparing udbetalt, hvis du er eller har

været ramt af en livstruende sygdom. Du kan læse mere herom på www.ld.dk.

Du kan også kontakte Lønmodtagernes Dyrtidsfonds medlemsservice på telefon

70131377 for at få udbetalingsblanketten.

Brystproteser

Det er din hjemkommune, der bevilger brystproteser, og dertil kræves en ansøgning.

Under din indlæggelse vil en sygeplejerske være dig behjælpelig med at udfylde

denne ansøgning og sørge for, at den bliver sendt til kommunen. Som udgangspunkt

bevilger de fleste kommuner 2 proteser det første år og 1 de efterfølgende år.

Du vil få en oversigt med de forretninger, der forhandler brystproteser og lingeri.

Efter en brystbevarende operation og den efterfølgende strålebehandling kan

brystets fylde have ændret sig, så der er behov for en delprotese for at opnå

symmetri. Det er din hjemkommune, der bevilger delproteser, og dertil kræves

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


en ansøgning. Dette ansøgningsskema kan rekvireres hos din sagsbehandler i

din hjemkommune.

Du kan henvende dig til Mammacentret, Kirurgisk Afsnit, hvis du har behov for vejledning

og for at få oversigten med de forretninger, der forhandler delproteser.

Tilskud til psykologsamtaler

Kræftpatienter og pårørende kan efter lægehenvisning få tilskud fra sygesikringen

til samtaler hos en privatpraktiserende psykolog. Sygesikringens tilskud

udgør 60% af det sædvanlige honorar, og patienten betaler selv resten direkte til

psykologen. Man kan maksimalt få tilskud til 12 konsultationer, som skal foregå

hos en psykolog, der har overenskomst med sygesikringen. Er du medlem af Sygeforsikringen

Danmark kan du også derfra få et tilskud til psykologhjælp.

Du kan også kontakte et af Kræftens Bekæmpelses rådgivningscentre eller

Kræftlinjen på telefon 8030 1030 for at få gratis psykologisk støtte og vejledning.

Ansøgning om legat

Kræftpatienter kan søge et skattefrit legat fra Kræftens Bekæmpelse. Dette

uddeles efter en lempelig vurdering af økonomien til patienter, som har været i

behandling for en kræftlidelse inden for de seneste 2 år. Undtaget er dog forstadier

til kræft. Du kan henvende dig til en sygeplejerske i Mammacentret for at få

udleveret et ansøgningsskema, hvor du også kan læse om tildelingskriterierne,

og hvor ansøgningen skal sendes til.

Der er også andre legatmuligheder, og du kan kontakte socialrådgiveren i Kræftens

Bekæmpelse for at høre mere herom.

Kontakt til Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse har over det meste af landet forskellige kræftrådgivninger.

I Viborg er adressen: Kræftrådgivningen, Banegårdspladsen 2, 1. sal, 8800

Viborg, tlf. 8660 1918. Åbningstiderne er mandag til torsdag klokken 10.00-15.00,

fredag efter aftale.

Eller du kan kontakte Kræftlinjen på tlf. 8030 1030. Åbningstiderne er: Hverdage

klokken 9.00-21.00, lørdag til søndag klokken 12.00-17.00. Helligdage

lukket. Kræftlinjen kan også oplyse dig om din lokale kræftrådgivning. De lokale

kræft rådgivninger har forskellige tilbud til kræftpatienter og deres pårørende.

Under indlæggelsen tilbydes du at blive kontaktet af en vejleder fra Brystkræftgruppen,

som samarbejder med Kræftens Bekæmpelse. Vejlederne er kvinder,

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


der selv har haft brystkræft. De tilbyder støtte og vejledning til kvinder, der har

behov for det. De har naturligvis tavshedspligt. Du bestemmer selv, hvad den

personlige samtale skal handle om.

Hvis du under indlæggelsen ikke har ønsket at blive kontaktet, men ønsker det på

et senere tidspunkt, kan du kontakte den lokale kræftrådgivning.

Du kan finde yderligere oplysninger herom på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

“www.cancer.dk”.

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft


Lægesamtale efter operationen

Det fjernede væv er nu blevet undersøgt

med følgende resultat:

Kræftknudens størrelse: __________ mm.

Antal lymfeknuder fjernet: __________.

- heraf __________ med spredning af kræften.

Svulsten

o var hormonfølsom

o var ikke hormonfølsom

o var følsom for Herceptin

o var ikke følsom for Herceptin

Vækstform grad:

o I = Let

o II = Middel

o III = Svær

Forventet plan:

o Strålebehandling

o Anti-østrogen

o Kemo-kur

o Herceptin

Regionshospitalet

Viborg

Mammacentret • Information til patienter om undersøgelse og behandling for brystkræft

More magazines by this user
Similar magazines