Landskabsmæssige forhold - Sund og Bælt

sundogbaelt.dk

Landskabsmæssige forhold - Sund og Bælt

INDHOLDSFORTEGNELSE

0. Forord

0.1 Metode 2

1. Fase 1

1.1 Det omgivende landskab 3

1.2 Passagen over Storebæltsforbindelsen 4

1.3 Udvælgelse af undersøgelsesområde 4

1.4 Tekniske forudsætninger 5

1.5 Undersøgelse af principperne for opstillingsmønstre 6

2. Fase 2

2.1 Arbejdsvisualiseringer af 4 alternative opstillingsmønstre7 7

2.2 Opstillinger set fra Højklint i Halsskov 9

2.3 Opstillinger set fra Nyborg Strand 13

2.4 Opstillinger set fra Østbroen som passager 17

2.5 Syv vindmøller nord for Sprogø 21

2.6 Konklusion 25

2.7 Undersøgte fotostandpunkter til VVM-redegørelsen 26

3. Fase 3

3.1 Visualiseringer fra influensområdet af to alternative opstillinger 27

4. Fase 4

4.1 Konklusion 36

4.2 Ændring af tekniske forudsætninger 36

4.3 Visualisering og æstetisk vurdering af den endelige opstilling 36

4.4 Sammenligning med nul-alternativet 40

4.5 Samlet landskabelig vurdering 41

Bilag:

1. EF fuglehabitatsbeskyttelsesområde

2. Søkort med dybdekurver, kabeltracé og opankringsplads

3. Fremherskende vindretninger i Storebælt

4. Opstillingsvinkler i forhold til fremherskende vindretning

5. Oversigtsplan

1

More magazines by this user
Similar magazines