GIS i Enterprise Arkitekturen

cdn.netamia.com

GIS i Enterprise Arkitekturen

02.04.2009 / Århus

GIS i Enterprise Arkitekturen

Gitte Schwartz – gsc@moviatrafik.dk


Anvendelse af GIS i Trafikselskabet Movia

•Planlægning

Geografisk placering af trafikobjekter som

stoppesteder, stoppstedsgrupper, viapunkter o.lign.

Beregning og visning af bussernes ruteføring.

•Passager- og fremkommelighedsanalyser

Passagerdata fra 92 tællebusser i Hovedstadsområdet.

Måling af bussernes fremkommelighed.

•Demografiske analyser

Analyser af kundetyper, oplande o.lign. med henblik på

kundekampagner og optimering af planlægningsprocessen

omkring stoppestedsplacering og ruteføring.


Hvorfor opgradere den nuværende GIS-platform?

•Udviklet på en forældet platform, som ikke længere

vedligeholdes fra leverandørens side.

•Den forældede teknologi har en række begrænsninger i

forhold til den nyeste teknologi indenfor GIS.

ArcView 3.3

ArcGIS 9.3


Gammel GIS-applikation


Gevinster ved ny GIS-platform – Her og nu

•Anvendelse af standardfunktionalitet, som tidligere

skulle specialudvikles

•Bedre datakvalitet, da der kan opsættes automatiske

valideringsregler

•Effektivisering af arbejdsprocesser

•Kortere oplæringstid for køreplanlæggere

•Lave vedligeholdelsesudgifter


Ny GIS-applikation


Gevinster på længere sigt – 1

Analyser til kommunerne via WebGIS

Aksel Møllers Have

Frederiksberg st

0 500 m

Falkoner Allé/Rolighedsve

Det Biovidenskabelige Fakultet

H.C Ørstedsv/Rosenørns Al

Forum st

Forum st.

0 2.000 m

Stoppestedsgrupper, 2A

Buslinje 2A

Thiessen-oplande på 2A

Indbyggere pr. ha

1 - 9

10 - 24

25 - 49

50 - 74

75 - 99

100 - 199

200 - 299

300 - 399

400 - 499

500+


Gevinster på længere sigt – 2

Forbedret kortfunktionalitet på moviatrafik.dk

F.eks. søgning på

adresse med

visning af:

•Stoppested

•Busrute

•Kortsalgssted


Lever op til målsætningerne

i ”Digitaliseringsstrategien”:

•Bedre digital service

•Øget effektivisering

•Stærkere samarbejde


02.04.2009 / Århus

IT strategi og arkitektur i

Trafikselskabet Movia

Uffe Crone Nielsen – ucn@moviatrafik.dk


Reference for præsentationen


Movias strategiske mål for de kommende år


De fire hovedprocesser

It og digitalisering hos Movia


”Huset”

It hos Movia


Movia platform

• Ulmende driftsplatform

• Kold spaghetti integration

• Black box forretningsunderstøttelse


Initiativer i gang.

• Opgradering af trafikadministrativt system

med fokus på realtid og tværgående integration .

• Migrering og opryding i dublerede systemer

• Påbegyndt serviceorientering, i første omgang kundevendte

data fra trafikadministrativt system

• Opgradering af GIS-system (SODA)

• Governance og Arkitektur-funktioner


Movia EA vision

• Opdatere og strømline driftsplatformen

• Trinvis overgang til Service Orienteret

Arkitektur (SOA)

• Genetablere ejerskab af data, processer

og arkitektur

• Forberedelse til selvbetjeningsløsninger


ESB med Understøttelse af Selvbetjening


Integration med Dataservice platform


GIS i Enterprise Arkitektur

Jan Juul Jensen, Informi GIS

Uffe Crone Nielsen, Movia

Gitte Schwartz, Movia


Informi GIS A/S

Agenda

GIS og Enterprise Arkitektur

Jan Juul Jensen, Informi GIS

IT strategi og arkitektur i

Trafikselskabet Movia

Uffe Crone Nielsen, movia

GIS i Trafikselskabet Movia

Gitte Schwartz, movia


Informi GIS A/S

Enhver menneskelig aktivitet foregår et sted

Nævn en menneskelig

aktivitet som ikke

enten er påvirket af

hvor den finder sted

eller påvirker det sted

den foregår?


Informi GIS A/S

Stedets betydning

Place matters. Everything happens somewhere.

If we can understand more about the nature of

place, where events happen, and the impacts on the

people and assets at that location, we can plan

better, manage risk better and use our resources

better. This will increase the success rate for new

initiatives, assist in the reduction of the potential for

future problems and give tangible financial

benefits.

Place matters: the Location Strategy for the United Kingdom, november 2008


Informi GIS A/S

Geografisk Informationssystem

Informationssystem til:

Håndtering

Analyse

Visualisering

Formidling

af geografisk data og

information

Geografisk tilgang: tilgang

Systematisk

Holistisk

Analytisk

Kvantitativ

Visuel

Registrering

Måling ling

Analyse

Visualisering

Beslutningstagen

Handling

Design &

planlægning

planl gning


Informi GIS A/S

GIS anvendes til at bygge bygge Informations Informations Systemer:

Systemer

målrettet

lrettet mange brancher og sektorer

Naturressourcer

Forsyning

Transport og logistik

Efterretning

Forsvar

Videnskab og teknologi

Sikkerhed

Beredskab

Miljø Milj

Vand/spildevand

Vand spildevand

Telekommunikation

Sundhed

Landbrug

Energi

Forsikring/Banker

Forsikring Banker

Handel

Ejendomsmæglere

Ejendomsm glere

Uddannelse


Command &

Control

Transport

logistik

Ressource-

Ressource

planlægning

planl gning

Ulykkeshåndtering

ndtering

Ledningshåndtering

ndtering

Kartografisk

produktion

Forretnings-

analyse

Matrikel- Matrikel

håndtering ndtering

Billedhåndtering

ndtering

6


Informi GIS A/S

Nytteværdi – eksempler

Dong Energy

Kommunikation - Samarbejde - Beslutningtagen


Informi GIS A/S

Løftestænger og Barrierer

Geodata infrastruktur

Lov om geodata infrastruktur

INSPIRE

Statsaftale om finansiering

Tværoffentligt samarbejde

FOT

Referencearkitektur for geodata

Data fokuseret

Vane tankegang

Udbudspolitik

Teknologi kendskab


Informi GIS A/S

Forretningsarkitektur og GIS

GIS/IT trends

Muligheder

Nytteværdi

Forretningen

Processer

Workflows

Teknik

Servicearkitektur

Teknologiarkitektur


Informi GIS A/S

GIS – en platform i SOA

“There is clearly a trend to migrate

disparate line-of-business geospatial

systems to an enterprise GIS

environment.

This trend features core GIS

infrastructure maintained by a central IS

organization, with data management

responsibilities held by the lines of

business that are the primary users.”

Gartner – US Public Sector GIS Survey, December 2002


GIS - en løftestang for digitaliseringsstrategien

GIS er mere end kort

Analytisk kvantitativt værktøj

Fælles situationsbilled

IT-infrastruktur

GIS styrker

Kommunikation

Samarbejde

Produktivitet

Beslutningsprocessen

GIS effektiviserer

Nye digitale arbejdsgange

Reducerede omkostninger

Øget kvalitet

Informi GIS A/S

More magazines by this user
Similar magazines