Prospekt for etape ST1 i Stationsområdet - Køge Kyst

koegekyst.dk

Prospekt for etape ST1 i Stationsområdet - Køge Kyst

vejtunnel

VærftsvejSTRÆDET

til

Niels Juelsgade

taghave

STRÆDET

træplantning

langs banen

Byrum og frIarealer

SIGNATURFORKLARING

SIGNATURFORKLARING

NORD

B6

Slippe

- forbindelse mellem Brogade / Nørregade

og Strædet

Strædet og rundtur

Taghaver, offentlige og private taghaver

Byrum

større offentlig plads / byrum

Gårdhave

Træplantning

Køge Kyst projektområde ST1,ST2 og ST3

Byggefelt

med benævnelse

0

Byggeri

10stueetager 25

Byggeri

1. / 2. sal

50

`slippe´

ST 3

ST 1

træplantning

langs banen

Bjerggade

taghave

omlagt Ivar Huitfeldtsvej

`slippe´

Nørregade

taghave

KØGE STATION

STATIONSFORPLADSEN

Jernbanegade

BROEN

taghave

træplantning

langs banen

STRÆDET

`slippe´

Østre BanevejToldbodvej

`slippe´

`slippe´

KØGE RÅDHUS

Torvet

Brogade

KULTURHUS

STRÆDET

gård

TEATERPLADSEN

taghave

plads

lund

lund

`slippe´

UNDERFØRINGEN

UNDERFØRINGEN

taghave

Havnepladsen

ST 1

ST 2

STRÆDET

omlagt Ivar Huitfeldtsvej

taghave

træplantning

langs banen

Fændediget

ÅENS PLADS

13

More magazines by this user
Similar magazines