Prospekt for etape ST1 i Stationsområdet - Køge Kyst

koegekyst.dk

Prospekt for etape ST1 i Stationsområdet - Køge Kyst

Strædet mellem Teaterbygningen og

kulturhuset

det nord/syd-gående Stræde skaber en rundgang i Køge, hvor shoppere i

Brogade og nørregade ledes videre ad jernbanegade og rådhusslippen

til Strædet

Den bymæssige karakter og den rumlige intensitet fremgår af illustrationen. Skalaen

er det vi kalder Køge-skala og betydningen af de knækkede og bevægede

huskroppe er tydelig.

Der er variation i udtrykket og forskellige materialer anvises samtidig med at ambitionen

om soliditet og tyngde er opfattelig.

Opmærksomheden henledes på forskellen i udformning af stueetagen, til venstre

en mere klassisk isætning af vindueshuller i mur, på modsat side tilbagetrukne underetager

med glas og stor transparens. Mellem de hvidlige bygninger aner man

trappen op til gårdhaven, og den overordnede strukturelle transparens.

Den nye belægning binder rummet sammen og man fornemmer vandrendens

potentialer for varieret anvendelse i byrummet. Vandrenden er inspireret af belægningen

i Nørregade, men i en moderne gengivelse hvortil f.eks byrumsinventar,

belysning og siddemøbler kan knyttes.

vISualISerIng 6

43

More magazines by this user
Similar magazines