B L A D E T B L A D E T - Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

ordblindeforeningen.dk

B L A D E T B L A D E T - Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

elever i risiko for dysleksi. Virum:

Dansk Videnscenter for Ordblindhed.

Elbro, C.(1990). Differences in

Dyslexia. A Study of Reading Strategies

and Deficits in a Linguistic

Perspective. København: Munksgaard.

Elbro, C. (2007). Læsevanskeligheder.

København: Gyldendal

Uddannelse.

Hoover, W. & Gough, P.B.

(1990). The Simple View of Reading.

Reading and Writing: An

Interdisciplinary Journal, 2, s.

127-160.

Rønberg, L. & Petersen, D.K.

(2011). Hvilke færdigheder har

betydning for læseforståelse på

mellemtrinnet? Læsepædagogen 2,

s. 4-10.

Schultz, M.F. & Olsen, M.H.

(2010). Har DVO’s test altid ret?

Nyt om ordblindhed, juni 2010,

s. 8-15. http://www.dvo.dk/index.

php?id=562

Noter

1. Somme tider så utydeligt, at

afgrænsningen af ordblindhed har

fundet vej til børnepsykiatriske

afdelinger, hvor relevansen af

opgaven tilbagevises ifølge brev:

http://socialstyrelsen.dk/

handicap/ordblindhed/udgivelser/

arkiv/ juni-juli-2011/

horingssvar-om-ordblindediagnosen

2. Elbro, 2007.

3. Se fx http://ord12.dk/main.

asp?submenu_id=457

4. Baseret på The simple view of

reading af Hoover & Gough, 1990.

5.Elbro, 2007.

6. Rønberg & Petersen, 2011.

7. DVO = Dansk Videnscenter

for Ordblindhed.

8. http://shop.servicestyrelsen.

dk/collections/handicap/products/

vaerd-at-vide-om-ordblindhed

9. http://www.socialstyrelsen.

dk/handicap/ordblindhed/

udgivelser/arkiv/juni-2010/

har-dvos-test-altid-ret

10. http://laes.hum.ku.dk/test/

11. http://laes.hum.ku.dk/test/ ■

10

Ordblindebladet 4 · 2012

Når de forhåndenværende søm er gode nok – en metode til afgrænsning af ordblindhed


www.

GYLLING-EFTERSKOLE.dk

OPLEVELSER DANSK

UDFORDRING IDRÆT

REJSER MATEMATIK

SELVTILLID KREATIVITET

ENGAGEMENT NATUR

LIVSLYST MUSIK

GLÆDE DRAMA

UDVIKLING FORTÆLLING

VENSKAB HÅNDVÆRK

Skolen for elever med læse- og stavevanskeligheder

E-mail: gylling-efterskole@image.dk Telefon: 86 55 16 44 www.gylling-efterskole.dk

More magazines by this user
Similar magazines