B L A D E T B L A D E T - Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

ordblindeforeningen.dk

B L A D E T B L A D E T - Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblinde

B L A D E T

ISSN 0109-7806

Eftertryk er tilladt med tydelig

kildeangivelse.

Indlæg sendes til:

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Blekinge Boulevard 2

2630 Høje Taastrup

Redaktion:

Erik K. Rasmussen

(ansvarshavende redaktør)

Tom West

Susanne Dalum

Mona Steiniche

Birte Jensen

Per Jensen

Ordblindebladet udkommer fire gange

om året – også som PDF fil på mail.

Abonnement:

Blad: 200 kr. pr. år.

(abonnement er inkluderet i kontingent til

landsforeningen).

Årligt kontingent:

Alm. medlemskab: 310 kr.

Familiemedlemskab: 440 kr.

(blad er inkluderet)

Institutionsmedlemskab: 440 kr.

Enkeltnumre:

50 kr. inkl. forsendelse.

Bestilling af abonnement

eller enkeltnumre kan ske hos:

Sekretariatet

Blekinge Boulevard 2

2630 Høje Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88

E-mail: kontor@ordblind.org

Annoncebestilling:

Sekretariatet

Blekinge Boulevard 2

2630 Høje Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88 · Fax: 36 38 85 84

E-mail: kontor@ordblind.org

Layout: Strandbygaard Grafisk A/S

Tryk: Strandbygaard Grafisk A/S

Oplag: 2.300 ekspl.

2

Ordblindebladet 4 · 2012

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Hans kongelige Højhed Kronprins

Frederik er protektor for Ordblinde/

Dysleksiforeningen i Danmark

Foto: Steen Evald

Feriekoloni og aktiviteter

Feriekolonien 2012 blev en stor succes med mange gode aktiviteter

for børn, unge og deres forældre.

De 15 frivillige havde arrangeret mange spændende aktiviteter for

de 70 deltagere. Når der ikke var foredrag eller workshop var der arrangeret

bål, fingermaling, håndklædemaling og tegning.

Redaktionen har valgt at bringe nogle af disse mange tegninger på

forsiden og inde i bladet, fordi de er tegnet af ordblinde, og fordi de

på en fantastisk god måde giver udtryk for ordblindes sindstilstand.

At være ordblind er som at cykle op ad bakke i modvind, mens de

andre cykler ned ad bakke i rygvind.

Redaktionen ■

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Sekretariatet

Blekinge Boulevard 2 · 2630 Høje Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88 · Fax: 36 38 85 84

E-mail: kontor@ordblind.org

Åbent mandag til onsdag fra 10.00 til 14.00

Internet adresse: www.ordblindeforeningen.dk

Læserbreve bragt i Ordblindebladet er nødvendigvis ikke udtryk for

Ordblindeforeningens holdning og politik. Redaktionen forbeholder

sig ret til at beskære, redigere eller udelade tilsendte læserbreve.

More magazines by this user
Similar magazines