TEORI RAPPORT - Rum

rum1.aarch.dk

TEORI RAPPORT - Rum

Metode valg Indsamlingen af viden i researchfasen har vi bygget op af forskellige faser. Den første indsamling af viden tog udgangspunkt i en meget åben og nysgerrig tilgang. Vi startede ud med besøg hos tre forskellige persontyper inden for målgruppen, som hver især lever i forskellige boligformer. Henholdsvis: • Kvinden 82 år, midlertidig handicappet, bor alene i lejlighed • Kvinde 76 år, enlig, bor i bofællesskab • Parret 77 og 78 år, bor i parcelhus Illustration 1 Udgangspunktet var observation af de forskellige persontyper og boformer, deres forskellige livsstil/levemåde, interaktionen mellem dem, mennesker omkring dem og produkter de omgiver sig med i hverdagen. Vores hensigt var at få et så korrekt billede som muligt, af hvad der for disse mennesker danner rammen om gode oplevelser samt negative oplevelser. Ligeledes var intentionen at få et indblik i hvad de foretager sig i løbet af en uge, hvor, med hvem og hvad, uden at samtalen skulle afspejle et interview, men mere en samtale om dem og deres hverdag. Mennesker der bliver filmet eller observeret agerer i mange tilfælde anderledes end de ville gøre i virkeligheden 3 - hvilket ville skabe et forkert billede og udgangspunkt. Vi opstillede til hver af de besøgte personer, en design probe, der gik på at lade de ældre, via et kamera påpege udfordringer, gode oplevelser, dårlige oplevelser mm. som de støder på i hverdagen. Vores opnåede viden fra første udgangspunkt, gav os et samlet overblik over forskellige personer og forskellige boformer/kontekster. Disse kunne vi sammenfatte og herudfra skabe nogle fællesnævnere. Disse gav os en ny indgangsvinkel – et udgangspunkt, som i forhold til tidligere var mere indsnævret og specifikt. I samspil med de udvalgte teoritekster, kunne vi opstille fokus punkter, som var styrende for vores næste research. Ligeledes kunne vi opstille design questions – som gav os et helt specifikt fokuspunkt.

More magazines by this user
Similar magazines