TEORI RAPPORT - Rum

rum1.aarch.dk

TEORI RAPPORT - Rum

Åben

research

Illustration 2

Redegørelse

Vi har i gruppen valgt at tage udgangspunkt i teksterne ”Understanding

Experience in Interactive Systems” af Jodi Forlizzi og Katja Battarbee og

”Understanding Playfulness” af Juha Arrasvuori, Marion Boberg og Hannu

Korhonen.

Teorikursus

- Forskellige persontyper

- Forskellige boformer

- Hvad er sundhed for ældre

Indsnævring

Matrix

- Def. på oplevelser

- Forskellige følelser

Ny research

”Understanding Experience in Interactive Systems” blev skrevet I 2004 til en

konference omhandlende interaktive systemer. Den er derfor ikke skrevet

direkte til designere, hvilket også forklarer dens noget udpenslende sprog.

Tekstens hovedformål er at klargøre vigtigheden af at være bevidst om hele

oplevelsesaspektet i interaktionen med et givent design, hvilket ofte er

noget designere og arkitekter glemmer.

Valg af kontekst og

målgruppe

Individuelt

I teksten forsøger Forlizzi og Battarbee at samle en række oplevelsesteorier

til en fælles matrix som kan danne ramme om fremtidige udformninger af

interaktive designs. De mener at man bør forsøge at arbejde teorierne

sammen, i stedet for at forsøge at adskille dem.

De samler teorierne i tre model kategorier: Produktcentrerede,

brugercentrerede og interaktionscentrerede. Den produktcentrede model

udmønter sig ofte i en form for tjekliste, som man skal følge for at opnå et

succesfuldt design. Den brugercentrede model hjælper designere til at forstå

en given målgruppe via disciplinære tilgange, som giver et indblik i hvordan

brugerne agerer og hvilke oplevelser de vil finde relevante i interaktionen

med det givne design. Den interaktionscentrerede model udforsker

produktets rolle i forbindelse med brobygning mellem designer og bruger.

Derefter danner de en matrix eller rammeværktøj, over interaktionen mellem

individer og produkter og oplevelser der opstår som et resultat af dette. Se

illustration 3

Herefter følger et afsnit om følelser forbundet med oplevelser, hvor

forfatterne kommer ind på, hvor styrende følelser kan være i forbindelse

med interaktionen mellem bruger og design. Dernæst hævder forfatterne

at oplevelser kan skaleres ifht. hvor vigtige de har været for brugeren. Højt

skalerede oplevelser huskes længe, hvor lavt skalerede oplevelser glemmes

hurtigt igen.

More magazines by this user
Similar magazines