NR. 2 - 2013 - Hesselager Kirke

hesselagerkirke.dk

NR. 2 - 2013 - Hesselager Kirke

HESSELAGER

Kirke & Sogn •

Marts | April | Maj | nr. 2 | 2013 www.hesselagerkirke.dk

1


”Hil dig frelser

og forsoner”

Hvis man for alvor vil fordybe sig i

påskens mysterium, så er Grundtvigs

smukke salme ”Hil dig frelser og forsoner”

et godt bud.

Den kan synges igen og igen: til konfirmation,

til Påske, til begravelser, til

bryllupper, ja enhver lejlighed og man

bliver aldrig færdig med den endsige

træt af den. Måske er det, fordi den

udtrykker den undren, som vi selv kan

føle i forhold til kristendommens provokerende

påstand: At Gud er blevet

menneske i Jesus Kristus, at han gav

sig selv til os for at hele alt det brudte

i os, at han døde en brutal død langfredag

og opstod fra de døde påskemorgen

for at være hos os og vi hos

ham indtil verdens ende.

Det kan jo aldrig forstås med fornuften,

men måske kan det gribes

i forundring og i billeder og dem er

Grundtvig en mester i at frembringe.

For hvad er dog det, der kan få Gud til

at opgive sin guddommelighed til for-

del for at blive menneske? Intet andet

end kærlighed kan handle så irrationelt

og kærlighed er og bliver, hvad kristendom

handler om. Den er essensen af

budskabet: Gud er kærlighed og Guds

kærlighed er ikke kun stærk som døden,

men stærkere end døden.

Den er som en strøm, der river alt med

sig. Og jeg kommer til at tænke på Stokkebækken

nede ved broen på Møllevej.

Da jeg kom hertil i sommer, var den en

ganske lille å, der flød dovent under broen,

men nu hvirvler den af sted, bred som

en flod (efter danske forhold), og man

kan stå i lang tid og falde i staver over

strømmen og lade den falde ind i sindet.

Tænk sådan er Guds kærlighed: som en

forårselv i stride strømme, der river alt

med sig, vælter alle sten og smelter isbjerge.

Vi kan selv fortolke videre på den

bøn, der ligger i ordene, for det er ikke

penslet ud, hvad isbjergene og klipperne

kan symbolisere i den enkelte. Det må

enhver afgøre med sig selv.

2

I vers 7 er der et forunderligt rum af

ro og nærvær i bønnen: ”Du, som har

dig selv mig givet,/ lad i dig mig elske

livet,/ så for dig kun hjertet banker,/ så

kun du i mine tanker/ er den dybe sammenhæng!”

Ingen billeder, kun en bøn

om kærlighed mellem et jeg og et du.

Salmen ender i håbet om, at netop

den sammenhæng og fællesskabet med

Kristus vil gøre sig gældende, også når

vi skal dø. Sidste vers’ billede er den

enkle bøn, at Kristus vil tage den døende

i hånden – ”Sig: vi går til Paradis!”

Og næste morgen kommer kvinderne

til graven, og graven er tom for død, og

de møder engle, der siger, at han lever.

Glædeligt forår og glædelig Påske

Hanne Thordsen


1. Hil dig, Frelser og Forsoner!

Verden dig med torne kroner,

du det ser, jeg har i sinde

rosenkrans om kors at vinde,

giv dertil mig mod og held!

2. Hvad har dig hos Gud bedrøvet,

og hvad elsked du hos støvet,

at du ville alt opgive

for at holde os i live,

os dig at meddele hel?

3. Kærligheden, hjertegløden

stærkere var her end døden;

heller giver du end tager,

ene derfor dig behager

korsets død i vores sted.

4. Ak! nu føler jeg til fulde

hjertets hårdhed, hjertets kulde.

Hvad udsprang af disse fjelde,

navnet værd, til at gengælde,

Frelsermand, din kærlighed?

5. Dog jeg tror, af dine vunder

væld udsprang til stort vidunder,

mægtigt til hver sten at vælte,

til isbjerge selv at smelte,

til at tvætte hjertet rent.

”Du, som har dig selv mig givet,

lad i dig mig elske livet”

6. Derfor beder jeg med tårer:

Led den ind i mine årer,

floden, som kan klipper vælte,

floden, som kan isbjerg smelte,

som kan blodskyld tvætte af!

7. Du, som har dig selv mig givet,

lad i dig mig elske livet,

så for dig kun hjertet banker,

så kun du i mine tanker

er den dybe sammenhæng!

8. Skønt jeg må som blomsten visne,

skønt min hånd og barm må isne,

du, jeg tror, kan det så mage,

at jeg døden ej skal smage,

du betalte syndens sold.

9. Ja, jeg tror på korsets gåde,

gør det, Frelser, af din nåde.

Stå mig bi, når fjenden frister!

Ræk mig hånd, når øjet brister!

Sig: vi går til Paradis!

Arnulf af Louvain før 1250.

N.F.S. Grundtvig 1837.

3

Påskebøn

Himlenes Herre,

Paradisets port står på vid gab.

Morgenlys strømmer os i møde fra øst.

Vi står som kvinderne ved graven

Mens påskeliljers gule trompeter

spiller sejrssange.

Dødens sten er væk.

Snart er alle grave tomme

Ligesom den din søn blev lagt i.

Han er gået i forvejen til et sted

Hvor døden ikke længere er en trussel.

Vi beder dig:

Lær os at være til med vor angst

For døden og livet.

Ingen sten spærrer længere for os,

Så stop os når vi begynder at rulle

stenene tilbage.

Tak fordi vi kan stå op påskemorgen

Og følge efter dig til de levendes land.

(fra ”Gudstjenestens bønner” 2012)


Nyt fra

MENIGHEDSRÅDET

Det nye menighedsråd har konstitueret

sig på et møde den 28. november 2012.

Ellen Egedorf, formand - Holger Knudsen,

næstformand - Tine D. Winther,

sekretær - Tove Hansen, kontaktperson

og kasserer. Kirkegårdsudvalget består

af Holger Knudsen, Maria Pedersen og

Ellen Egedorf. Præstegårdsudvalget er

Hanne B. Jensen, Tine D. Winther og

Maria Pedersen. Kirkeværge er Mogens

Jørgensen (ikke medlem af menighedsrådet)

og Peter Melgaard Hansen er bygningssagkyndig.

Menighedsrådet har ansat Else Arndal

som ny regnskabsfører for kirkekassen

fra 1. jan. 2013.

Der har været indbrud i kirkebøsserne.

Låsene var brudt op og bøsserne alvorligt

beskadigede. Skaden er meldt til

forsikringsselskabet, og kirkebøsserne er

tilbage i fin stand.

Lyset fra den nye lysekrone i koret var

noget skarpere end den øvrige belysning

i kirken. I stedet for at skifte pærerne ud,

har vi valgt at få opsat en lysdæmper,

som allerede er taget i brug.

Menighedsrådet har besluttet, at fotografering

i kirken under gudstjenester

og kirkelige handlinger ikke er tilladt.

Der er opsat en skrivelse derom i våbenhuset.

Efter gudstjenesten er man velkommen

til at tage alle de billeder man

ønsker i kirken.

Hanne Thordsen er ansat som sognepræst

i Hesselager i en kvote på 65%

af en fuldtidsstilling. Desuden er hun

præst ved Hospice Sydfyn.

De øvrige 35% varetages af præsterne

i Oure, Gudme og Gudbjerg.

Provstiet har godkendt, at der ansættes

en sekretær 8 timer ugentlig som hjælp

til det administrative arbejde for de fire

præster.

Kirken skal kalkes i år - pris 189.000 kr.

Deraf betales de 89.000 kr. af provstiets

kalkefond. Vi håber, at arbejdet kan gå i

gang så tidligt på året, at kirken står nykalket

til konfirmationen den 12. maj.

4

Kaffe og

klokker

Det er frivillige, der står for at

servere kaffe efter gudstjenester

og ligeledes er det frivillige,

der står for ringningen

med kirkeklokkerne en del af

årets lørdage.

Har du lyst til at deltage i noget

af dette frivillige arbejde

ca. 2 – 3 gange i løbet af året,

så kan du blot henvende dig til

Holger Knudsen (ringning) og

Ellen Egedorf (kaffebrygning).

De frivillige inviteres med

ledsager til at deltage i menighedsrådets

årlige studietur, der

sædvanligvis gennemføres en

lørdag i sensommeren.


Mariæ Bebudelsesdag

DEN 17. MARTS

Fælles familiegudstjeneste

med kirkevandring

Den 17. marts kl. 10.00 er der fælles

familiegudstjeneste i Lundeborg kirke,

hvor præsterne Jane Fromberg og

Hanne Thordsen leder gudstjenesten og

konfirmander fra Hesselager, Oure, Vejstrup

og Lundeborg vil medvirke med

forskellige optrin.

Efter gudstjenesten i Lundeborg kirke

går vi sammen til Hesselager kirke, hvor

vi slutter med en kort andagt.

Ved Hesselager kirke venter der os en

sandwich samt en lille forfriskning.

Getter vil som de tidligere år fungere

som ”levende gps”.

Højskoleeftermiddag

Gudstjeneste den 17. marts kl. 14.00.

Efter gudstjenesten mødes vi i konfirmandstuen

til en kop kaffe og et foredrag

af Ole Sørensen, tidligere skoleinspektør

i Frørup.

Ole Sørensen kalder sit foredrag ”1864

– og tiden, der fulgte”, og med sin unikke

fortælleevne, vil han gøre tid, sted og

På hest viser hun os vej ad de snoede stier

i den smukke natur langs vand og skov.

Hvis nogen har brug for at hente deres

bil i Lundeborg efter endt vandring, bestiller

vi gerne kirkebilen fra Hesselager

tilbage til Lundeborg.

Af hensyn til frokosten og bestilling af

kirkebil er der tilmelding senest onsdag

den 13. marts til Ellen Egedorf

tlf. 62 25 24 77 Mobil: 29 70 85 90

eller E-mail: ellenogjens@hotmail.com

Vi håber på en dejlig forårsdag med tørvejr!

Husk – de gode sko til vandringen!

Alle er meget velkomne!

mennesker levende for os, her hvor vi

nærmer os 150 års jubilæet for 1864.

Der er tilmelding til arrangementet,

som afsluttes med en øl og lidt brød. Pris

50. kr. pr. deltager.

Tilmelding senest fredag den 15. marts

på tlf. 65 37 16 98 eller 29 70 85 90.

5

Vi synger

påsken ind

Tirsdag den 19. marts kl. 19.00

i konfirmandstuen

Hvad er det vi fejrer, når vi fejrer

Påske? Det bliver vi klogere

på ved at synge nogle af vore

mest kendte og mindre kendte

påskesalmer, da salmerne på

allerbedste vis genfortæller påskens

drama.

Hanne Thordsen fortæller om

salmerne, og organist Monica

Vestervig spiller til.

Så kom og vær med til et par

hyggelige timer i påskens tegn.


Kalender

MARTS - APRIL - MAJ

17. marts kl. 10.00

Familiegudstjeneste

i Lundeborg kirke

og efterfølgende

kirkevandring til

Hesselager kirke.

17. marts kl. 14.00

Højskoleeftermiddag

– se omtale i bladet.

19. marts kl. 19.00

Vi synger påsken ind

i konfirmandstuen

11. april kl. 19.30

Forfatter Doris Ottesen,

foredrag i Gudbjerg kirke.

Fælles Sydfynske foredrag

4. maj kl. 19.30

Mindegudstjeneste i

Hesselager kirke.

12. maj kl. 10.00

Konfirmation i

Hesselager kirke

20. maj kl. 11.00

Fælles 2. Pinsedags

Gudstjeneste i Hesselager

præstegårdshave.

Befrielsen den 4. maj

4. Maj kl. 19.30 i Hesselager kirke

Traditionen tro holder vi en gudstjeneste

til minde om befrielsen d. 4 maj.

Vindingekoret medvirker og efter guds-

Fælles 2. pinsedags

Gudstjeneste i det grønne!

Mandag den 20. maj klokken 11.00

i Hesselager præstegårdshave.

Prædikant er sognepræst Hanne Thordsen.

De øvrige præster i den tidligere gamle

Gudme kommune medvirker ved gudstjenesten.

Efter gudstjenesten er der mulighed for

at nyde sin medbragte mad i det grønne

– og menighedsrådene vil være vært for

en kop kaffe og et stykke kage.

6

tjenesten inviterer menighedsrådet til

kaffe på Hesselager hotel.

Alle er hjerteligt velkomne.

Velkommen lærkelil!

Velkommen, lærkelil!

Jeg véd ej strengespil,

så sødt og rent og jublende så vide,

som disse tonedrag,

de glade klokkeslag,

der ringer våren ind ved vintertide.

Så! – Pak en madkurv - medbring det

gode humør og kom og vær med i en

festlig gudstjeneste for hele familien.

I tilfælde af regn afholdes gudstjenesten

i Hesselager kirke.

Når tiden nærmer sig vil gudstjenesten

blive annonceret i aviser m.m. – og et

udførligt program vil blive lagt ind på

kirkens hjemmeside

www.hesselagerkirke.dk

Kom, lær mig noder til

det håbets strengespil,

som tvinger dig før gry at være vågen,

lær mig som du at se

igennem mulm og sne

den pinseglans, der dølger sig bag tågen!

Chr. Richardt, 1868.


Sognepræst

Hanne Thordsen

Purreskovvej 6,

Hesselager Præstegård

5874 Hesselager

hth@km.dk – tlf. 62 25 13 42

Træffes ikke mandag og onsdag

Kontaktinformationer

Menighedsrådsformand

Ellen Egedorf Petersen

Sunderupvej 3

5874 Hesselager

Tlf. 62 25 24 77

ellenogjens@hotmail.com

BISATTE/

BEGRAVEDE

Hesselager kirke

Birthe Hansine Nielsen

( Samsø )

Galdbjerg Kohavevej 25

5874 Hesselager

11.01. 2013

Else Margrethe Hansen

Skolevej 19 J,

5874 Hesselager

12.01. 2013

VIEDE OG KIRKELIGT

VELSIGNEDE

Hesselager kirke

Marie Louise Aaby

Stefan Hundstrup

15.12.2012

Ågårdsvej 9, 5874 Hesselager

Ole Terkelsen Bækmand

Byvej 27 H,

5892 Gudbjerg

01.02. 2013

Kirkekasserer Else Arndal,

Ramsherred 1,2, 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 11 35

mail@prebenarndal.dk

Kirkeværge

Mogens Jørgensen,

Solbakkevej 5

5874 Hesselager

Tlf. 62 25 23 77

mi.joerg@tdcadsl.dk

Marie Egedorf

Langgade 2Q, 2,

5874 Hesselager

09.02. 2013

E­mail til Hesselager sogn:

7772@sogn.dk

7

Kirkesanger

Else Nørtoft

Humlebjergvej 25, 5884 Gudme

Tlf. 62 25 22 71

E-mail elsenoertoft@mail.dk

Graver Torben Aagaard,

Vormark Bygade 21,

5874 Hesselager.

Træffes bedst på kirkegården ved

ringetid, undtagen mandag

Telefontid: tirs. - fre. 11.30 - 12.00.

Tlf. 62 25 34 54

taagraver@firma.tele.dk

DØBTE

Hesselager kirke

Kasper Lehgård Matthiesen

Udsigten 24,

5874 Hesselager

25.11. 2012

Johan Kildevæld

Lundsgaard Hansen

Galdbjerg Kohavevej 9,

5874 Hesselager

02.12. 2012

Victoria Pihl Hundstrup,

Ågårdsvej 9,

5874 Hesselager

15.12. 2012

Nathalie Vedel Kristensen

Revsørevej 26,

5874 Hesselager

27.01. 2013

Organist

Monica Vestervig,

Hemmegårdsvej 19,

5863 Ferritslev,

tlf. 21 44 17 27

mostervig@yahoo.dk

Hjemmeside:

www.hesselagerkirke.dk

Redaktionsudvalg: Tine D.Winther,

Tove Hansen, Else Nørtoft,

Hanne Thordsen og Ellen Egedorf

Foto: Else Nørtoft


Kirkebil: Gangbesværede kan gratis benytte kirkebil

til gudstjenester og kirkelige arrangementer.

Ring venligst til Vester Skerninge Bilerne. Telefon 62 24 20 48

Ved kørsel til aften-arrangementer ring til: 29 70 85 90

Kirketider ­ Hesselager

Dato Tid Præst Begivenhed

MARTS

10. marts kl. 8.30 Liselotte Kierkegaard Midfaste

17. marts kl. 10.00 Fællesgudstjeneste i Lundeborg

Mariæ Bebudelse m. Kirkevandring

17. marts kl. 14.00 Mariæ Bebudelse m. Højskoledag

24. marts kl. 10.00 Palmesøndag

28. marts kl. 19.30 Skærtorsdag medv. Ida Franck, cello

29. marts kl. 10.00 Langfredag medv. Karen Vibeke Andersen, sang

31. marts kl. 10.00 Påskedag (Sommertid begynder)

APRIL

1. april kl. 9.00 Jane Fromberg 2. Påskedag

7. april kl. 10.00 1.s.e. Påske

14. april kl. 9.00 Jane Fromberg 2.s.e. Påske

21. april kl. 10.00 3. s.e. Påske

26. april kl. 10.00 Bededag

28. april kl. 19.30 Elisabeth Rokkær Hammer 4. s.e. Påske

MAJ

4. maj kl. 19.30 4. maj gudstj. medv. Vindingekoret,

kaffe på Hesselager hotel.

5. maj kl. 10.00 5.s.e.Påske

9. maj kl. 10.00 Kr. Himmelfart

12. maj kl. 10.00 6. s.e. Påske Konfirmation

19. maj kl. 10.00 Pinsedag

20. maj kl. 11.00 2. Pinsedag, fællesgudstjeneste i præstegårdshaven

26. maj kl. 8.30 Annie Løvig Thomassen Trinitatis

JUNI

2. juni kl. 10.00 1.s.e.Trinitatis

9. juni kl. 10.00 2.s.e Trinitatis

Kirkekunst: Kirkebladets forside er midterfeltet af altertavlen i Elmelunde Kirke på Møn.

Foran det smukt dækkede bord med bl.a. påskelam sidder Judas med en pung indeholdende

de tredive sølvpenge.

På side 4 og 5 ses romanske billedsten fra Tømmerby Kirke i Thy.

8

MARK & STORM GRAFISK

More magazines by this user
Similar magazines