Auktionen

kunstbib.dk

Auktionen

Js

N|

1

S

AKTIESELSKABET

SAGFØRERNES AUKTIONER

Farvergade 6 — Telefon 7352 /

- ' rr~

KATALOG *

til

Auktionen

Torsdag den 16. M a rts 1916 Fm d. Kl. 10

og flg. Dage i

Farvergade 6, stuen

over

Indbo, Møbler, Sølv,

M alerier m. m.

Torsdag Kl. 1 sælges 5 Fortepianoer, 3 Violiner, 2

Pengeskabe og 1 Skrivemaskine

Fredag Kl. 1 sælges Malerier.

Fredag Kl. 11/s sælges en Mønt- og Medaille- samt

en Frimærkesamling.

Lørdag Kl. 1 sælges 1 Fonograf, 1 Baadmotor og

1 Parti Tapeter.

Eftersyn:

Tirsdag den 14. og Onsdag d. 15. Marts Kl. 11—3.

Kommissioner modtages af:

aut. Taxatrice, Fru Charlotte Lund,

Ved Glyptoteket 6. Telefon Byen 3668,

og

aut. Taxatrice, Fru Signe Parbæk,

Tordenskjoldsgade 22, Telefon Byen 7514.

CHR BACKHAUBt N, , .RIBERHUS", KfBINMAVN 0


Auktionsvilkaar.

§ i.

Alt sælges paa nærmere Approbation og i den Stand, hvori det

ved Hammerslaget forefindes og ligger fra dette for Køberens

Regning og Risiko i allefMaader.

§ 2.

Det købte skal afhentes Auktionsdagen efter Udleveringsseddel.

§:s.

Hvad der ikke afhentes til ovennævnte Tid, kan uden videre

Varsel stilles til ny Auktion for .første Købers Regning. Den,

der køber til en anden, hæfter som Selvskyldnerkautionist.

§ 4.

Betalingen, foruden Auktionsbudet 10 °/* af samme i Auktionsomkostninger,

erlægges ved Hammerslaget eller paa Anfordring

til undertegnede Aktieselskab, dog kunne Inkassator personlig

bekendte vederhæftige Købere forvente 4 Ugers rentefri

Kredit. Ejendomsretten til det solgte overgaar først til Køberen

ved Købesummens fulde Erlæggelse.

§ 5.

Betales ikke til rette Tid, er Køberen underkastet Retsforfølgning

efter Forordning af 25. Januar 1828 og Udpantnings

loven af 29. Marts 1873. Tillægskonditioner forbeholdes.

København, i Marts 1916.

Aktieselskabet

„ Sagførernes Auktioner

Farvergade 6.

Paa Begæring af

Overretssagfører A. Linnemann

Frøken Z id a C h ristin e E lisa b eth T illg e's Dødsbo

1 1 Sølv Potageske m. Musling, 15 Lod

2 6 — Spiseskeer m. 23 —

3 6 — — m. — 23 —

4 6 — Gafler, 23 V, —

5 6 — Empire Skeer 20 —

6 6 Empire Gafler, co I V /s 1 —

7 6 — Dessertgafler 27 —

8 6 — — 27 —

9 6 — Dessertskeer 18 —

10 6 — — 18 —

11 6 — — 18 —

12 3 — — 5 V, —

13 6 — Theskeer 6 —

14 5 — Saltskeer

15 1 — Flødeske 37, —

16 1 — Thesi 2 —

17 1 — Kanelske

18 1 — Flødeske, lille

19 1 — Postejske

20 2 Plet Sauceskeer

21 18 — Frugtknive

22 1 Bordlampe

23 1 lille Bord m. Tæppe

24 1 Mahogni Sybord


25 1 Mahogni Lænestol

26 1 Gyngestol m. Pude

27 1 Empire Lysekrone til 6 Lys

28 1 Messing Forsats m. Ildtøj

29 1 Stativ

30 1 gi. Gulvtæppe

31 2 smaa Kobberstik

32 1 lille —

33 1 Kobberstik (et Værksted)

34 1 Skilderi, Tordenskjold

35 2 Kobberstik

36 1 Klokkestreng

37 2 Spyttebakker

38 1 Mahogni Buffet m. 3 Døre

39 1 — Sekretær

40 1 Bogskab, dobbelt

41 1 — Spisebord

42 8 Rørstole

43 2 Alabast Vaser i Kupler

44 1 lille Taffeluhr i Kuppel

45 2 Bisquitfigurer, 1 Kristusfigur

46 1 Hængelampe

47 10 runde Reliefs

48 4 Reliefs

49 1 Figur, Løve

50 1 Bisquit Gruppe i Kuppel

51 2 Skilderier

52 1 Messing Forsats

53 1 gi. Symaskine

54 1 Mahogni Skrin, indlagt

55 1 Theaterkikkert

56 3 Sammensætningsborde

57 1 Mahogni Seng m. Madras

58 2 smaa Toiletborde

59 1 Pillespejl i Mahogni Ramme

60 1 dobbelt Klædeskab

61 1 Taburet

4

5

62 1 Haandklædestativ, 2 Forliggere

; 63 1 Birketræs Linnedskab

64 1 Skilderi, Kristushoved

65 1 Mahogni Spillebord

66 1 Spejl i oval Ramme

67 1 Paraplystativ

68 I malet Skab

69 1 Smudsigtøjskurv

70 26 Madeiraglas

71 25 Rødvinsglas

72 6 matte Saltkar

73 9 Portvinsglas

74 7 Likørglas, 7 Vandglas

75 2 Krystal Karaffer

76 1 Rubinglas

77 1 Sukkerskaal i Sølv Montering

78 1 Skylleskaal, 1 Sukkerskaal

79 1 Porcelæns Skrivetøj

80 1 Cigarbæger, 1 Kande, 1 Røgelsekar

81 1 Wedgewood Daase

82 2 gennembrudte Flaskebakker

83 6 Propper

84 1 Bordbakke og Børste

85 1 Plat-de-menage, 1 Kurv

86 1 engelsk Spisestel, best. af: 2 Terriner, 21

dybe Tallerkener, 54 flade do., 16 dybe Des-

serttallerkener, 13 flade do., 11 smaa Tallerkener,

10 Fade, 3 Grødfade, 2 Ragoutfade m.

Laag, 2 Fiskeriste, 3 Sauceskaale og 2 Fade

m. gennembrudt Kant

87 1 Osteklokke

88 1 stor fransk Kuffert

89 1 Trækuffert

90 1 lille Rejsekuffert


6

Paa Begæring af

Prokurator V. T. Albertsen

Musiker H a r a ld E m il M ikkelsen# Dødsbo

91 1 Mahogni Bogskab

92 1 — Kommode

93 1 — Klædeskab

94 I — taffelformet Piano, sælges Torsdag

Kl. 1

95 1 Sofa m. brunt Plyds

96 2 Stole m. —

97 2 gi. Stole

98 l Etagere

99 1 lille Salonbord

100 1 Bord

101 1 gi. Bord, malet

102 1 Taburet

103 1 Træseng m. Sengetøj

104 1 lille Toiletspejl

105 2 Glaslysestager

106 1 Reol

107 1 — til Noder

108 1 Mahogni Skrin

109 1 Messing Maskine

110 Nips

111 1 lille Spejl m. Konsol

112 Diverse Noder

113 Garderobe

114 1 Gulduhr m. Inskription

115 1 Guldkæde

116 1 Guldring ^

117 2 Urtepotteskjulere

118 Diverse Linned

119 Køkkentøj]

120 11 Skilderier

121 1 lille Uhr.

122 Diverse

7

123 1 gi. Violin i Kasse, sælges Torsdag Kl. 1

124 1 Billed: Eduard Eugen Schåffer sculp. Orpheus

plutomen reposcit Euridicen, Kobberstik

125 1 Billed: H. Merz: sculp. Die Zerstorung von

Tro ja

126 1 — Dr. Martin Luther, Lystryk

127 1 — J. Moyreau sculp. Le grand marché

aux Chevaux

128 1 — The royal dock-yard at Portsmouth,

publish 1790

129 1 — The royal dock-yard at Woolwich,

publish 1789

130 1 — A view of the royal dock-jard at Deptford,

publish 1789 .

131 1 — The royal dock-yard at Chatham,

publish 1789

132 5 forskellige Billeder

Fredag Kl. T/s

sælges Nr. 133—158 og 159—168.

133 1 Medaille: Frederik 6. Medaille for ædel Daad,

Sølv

134 1 — Holberg af Trondsen

135 1 — Sylvester Hviid, Reklamemedaille

136 1 — Henrik 4. af Frankrig, Bronce

137 1 Mønt: L. Verus, Bronce, af Thomsen, Nr.

2285

138 1 — Chr. 4., 4 Skilling

139 1 — Fr. 3., 2 -

140 1 — Fr. 3., 2 Mark (ikke ægte)

141 1 — Chr. 5., 24 Skilling, 1756

142 2 — Fr. 4., 16 — 1715 og 1716

143 1 — Fr. 4., 12 —

144 i — Fr. 7., 20 Cents. Dansk Vestind. 1859

145 2 — Chr. 9., 1 — — — 1859

og 1860


146 1 Mønt : Slesvig-Holsten u. Oprøret, 1 Sechsling

147 22 Stk. danske Sølvmønter, Fr. 4.—Chr. 9.

148 46 — — Kobbermønter, Chr. 5.—Chr. 9

149 14 — svenske Sølvmønter, Carl 14.—Oscar 2.

150 50 — — Kobbermønter

151 1 Mønt, Pius 9., 2 Lire, 1870

152 27 Stk. forsk, udenlandske Sølvmønter

153 87 — — — Kobbermønter

154 1 Mønt, Vs Dollar, 1876

155 2 — Vi Franc og 20 Cmr.

156 4 — 1 Shilling, 3 Pence, 3 Pence

157 1 Pengeseddel, un peso, Buenos Ayres

158 1 Mønt, meget slidt

159 c. 50 Sølvmønter

160 c. 50 Sølvmedailler

161 c. 120 Bronce- og andre Medailler

162 c. 115 Medailler, hvidt Metal

163 c. 300 Reklame- og Festjettons

164 1 Æske m. Emblemer

165 2 Guld Medailler, 1 Guld Dekoration, miniature

166 Diverse Mønter m. m.

167 1 stort Møntskab

168 1 ældre Frimærkesamling

169 1 Æske m. div. brugte Mærker, gi. Konvolutter

og Postkort

170 l Stok m. Sølvhaandtag

171 1 Paraply m. —

172 1 Hedebo Krave

173 1 broderet Stolesæde

174 1 Cigaretui

175 1 Dolk m. Skede

176 1 Røgelsekar

177 1 antik Vægt

178 6 Sølv Gafler

179 1 Merskumspibe

180 3 Billard-Baller

181 4 Fyldepenne

182 1 Guldarmbaand, 14 Karat

183 1 Ring m. 1 rød Sten

184 1 Slangering

185 1 lang Uhrkæde

186 1 Blyantsholder, 2 Uhrnøgler

187 1 Sølv Uhr

188 1 Violin i Kasse, sælges Torsdag Kl. 1

189 1 Seglsamling

190 1 Plet Potageske

191 1 Voxstabel m. Stage

192 1 Sølv Barbermaskine

193 1 Guld Herre-Lommeuhr

194 1 Sølv —

195 1 forg. Broche

196 1 Spænde, 1 Flacon, 2 Stk. Filigran

197 1 Nips Uhr

198 1 Guld Halskæde

199 1 3-Kasse 14 Karat Guld-Herre-Lommeuhr,

Helkronometer

9

Paa Begæring af

Overretssagfører A. S. Blokmann

200 1 Egetræs Spisebord

201 4 — Stole

Paa Begæring af

Overretssagfører G. Helms

202 1 Pudemøblement m. grønt Plyds, best. af 1

Sofa, 2 Lænestole, 2 Damestole, 2 mindre

Stole

203 1 ovalt Nøddetræs Bord m. tilh. Plader


10

Paa Begæring af

Overretssagfører A. S. Blokmann

204 1 Egetræs Spisebord

Paa Begæring af

Overretssagfører Aage Thomsen

205 1 Nøddetræs Bogskab

Paa Begæring af

Overretssagfører Carl Larsen

206 1 Egetræs Buffet

207 1 — Dækketøjsskab

208 1 — Spisebord

209 6 — Stole

210 2 malede Senge

211 1 Toiletmøbel

212 1 dobbelt Klædeskab

213 1 — Servante

214 2 Stole, 1 Haandklædestativ

Paa Begæring af

Overretssagfører Carl Larsen

215 1 opretstaaende Piano i Mah. Kasse, Grunnert,

sælges Torsdag Kl. 1

216 1 Chesterfield Møblement, best. af:

1 Sofa, 2 Lænestole, 2 Stole, 1 Arbejdsbord

217 1 Mahogni Dameskrivebord

218 1 — Salonskab

219 1 Piano i Nøddetræs Kasse (Landschulz) sælges

Torsdag Kl. 1

li

Paa Begæring af

Overretssagfører Peter Heise

Baron C hristopher Z ytphen-A delers Dødsbo

220 2 Nøddetræs Spilleborde, sep.

221 1 Mahogni — Chr. VIII

222 1 — —

223 1 — Dameskrivebord

224 1 rund, sort Søjle

225 1 Fyrretræs Stander, 1 Haandklædestativ

226 4 Rørstole

227 1 Mahogni Sofa m. gult Damask

228 1 — Lænestol — —

229 l Puf — —

230 1 Chaiselongue m. mønstret Betræk

231 2 Mahogni Stole

232 1 Kurvestol m. drapfarvet Damask

233 1 — m. mønstret Betræk

234 2 - - m. løse Puder

235 1

236 2 Rørstole, 1 Brændekasse

237 1 Kurve-Liggestol

238 1 nymalet Klædeskab

239 2 — Kommoder, sep.

240 1 malet dobbelt Linnedskab

241 1 Seng med Madras, Skraapude og Fodstykke

242 1 Anretterbord, malet

243 5 Stumtjenere, sep.

244 1 malet Gyngestol

245 2.1 Egetræs Herreskrivebord

246 1 Mahogni indlagt Salonbord

247 1 Vadskebord m. stor Marmoropsats

248 1 Fyrretræs Bord, et Skærmbrædt

249 1 Nøddetræs Etagére

250 1 femfløjet Skærm

251 1 rund Servante, 1 Bidet uden Fad


12

252 1 Maleri: Herre-Portræt | sælges Fredag

253 1

Hund | Kl. 1.

254 1 Kobberstik „Paysage Decker“

255 1 Bondedans

256 1 — Baron Loewenstern

257 1 Grev Adam Moltke

258 1 Billed: Antwerpen.

259 1 Fotogravure: „Andagt"

260 1 Billed: Morten Luther

261 1 Radering, Efteraar 99

262 2 Bordlamper

263 3 Køkkenlamper

264 2 Porcelæns Platter m. Blomster

265 1 Paaske Platte: B. G. 1910

266 1 Terracotta Platte, sort

267 1 Metal Skaal, 1 pletteret Skaal p. 4 Ben

268 1 Lerfigur, 2 sorte Bakker, 1 Bøffelhorn

269 1 Voxstabel, pletteret, 1 Jettons Kasse

270 1 Figur (Kanin) 1 Messing Stativ

271 1 Messing Spritapparat til Rejsebrug

272 3 Theglas

273 3 Plet Lysestager

274 2 Metal —

275 1 Gibs-Figur paa Sokkel. Merkur

276 1 Vækkeuhr

277 1 Plet Brødbakke, 1 Kagekasse

278 1 Messing Kakkelovnsforsats, 4 gi. Knive

279 1 — Ildstativ og Skovl

280 1 Trappestol, 1 Zinkbadekar

281 1 Egetræs Skrin

282 1 Zink-Ballie, Spand og Kulkasse

283 1 Vandstel, 1 Kande, 1 Spand, 1 Chocolade'

kande

284 2 emaillerede Kedler, 1 Par Fajance Kopper

285 1 Messing Horn

286 1 Kuffert, storj

287 1 Læder Haandkuffert m. Toiletgarniture.

13

288 2 smaa Haandkufferter

289 1 Rejseplaid

290 2 Fjedermadrasser

291 3 Madrasser

292 1 Kapok Madras, 2 Pøller

293 1 stribet Underdyne

294 2 Vattæpper

295 2 Uldtæpper, 1 gammelt Tæppe

296 2 stribede Slumretæpper

297 1 gammel Plaid

298 4 Sofapuder, 1 Skammel, 1 Trøster

299 1 Stykke grøn Portiére, 1 Fag olivenfarvet

Portierer

300 2 røde Bordtæpper

301 l broderet Gulvtæppe

302 4 Fag røde ældre Damaskes Gardiner

303 3 Hovedpuder, 1 Forligger

304 1 Axminster Gulvtæppe, gi.

305 1 mønstret Brysseler Gulvtæppe

306 1 lille Gulvtæppe (rødt og oliv.)

307 1 vævet —

308 1 stort Yutte —

309 3 Forliggere

310 1 Gulvtæppe, blaat i Bunden

311 1 — brunt i -

312 11 Stk. hvide Gardiner

313 2 — Stores

314 2 Fag stribede Gardiner

315 6 smaa Bordtæpper

316 1 Rejsetæppe

317 2 smaa oliv. broderede Bordtæpper

318 1 Lysedug med Valmuer

319 1 Uldsjal

320 3 Flag

321 1 broderet Klokkestreng

322 2 Divan Tæpper, sep.

323 2 Bordtæpper


324 1 Silkesjal

325 2 Forliggere

326 2 Fag lyse Portierer (m. Fugle)

327 1 — røde —

328 11 — hvide Gardiner

329 1 Skrin m. Messingbeslag

330 1 Lygte, 1 Trappestige

331 1 stor Læderkuffert

332 1 Paraplystativ m. Paraplyer og Stokke

333 1 Blomsterstativ, 1 Papirkurv.

334 1 Bord

335 2 Litografier (Hundehoveder)

336 1 Kobberstik (Napoleon m. Kejserprinsen)

337 4 Plet Lysestager

338 4 Thermometre

339 1 malet Vinskab

340 Diverse Billeder i Ramme

341 — Gardinbøjler m. m.

342 — Nips

343 1 Fajance Terrin

344 13 — Tallerkener

345 2 — Ragoutfade

346 3 — Fade og 1 Sauceskaal

Paa Begæring af

Overretssagfører G. Malling

347 1 rød Kokosløberj

348 1 firkantet Spejl i Ibenholt Ramme

349 1 Mahogni Barberspejl

350 1 — Medicinskab

351 1 — Kommode m. 7 Skuffer

352 1 Chaiselongue’

353 1 Barneservante, 1 Mah. Haandklædestativ

354 3 smaa elekt. Lamper og t Ampel til elekt.

Lys

355 1 Legebord

356 1 Symaskine

357 2 Kurveborde

358 1 Messing Kakkelovnsgitter

359 1 Kobber-Vandkande

360 1 lille beklædt Bord

361 1 Skrivemaskine, Remington, m. Bord, sælges

Torsdag Kl. 1.

362 1 Mahogni Skrivebord

363 1 Jernpengeskab, Weitemeyer, sælges Torsdag

Kl. 1

364 1 Kopipresse

365 1 Violin i Kasse, sælges Torsdag Kl. 1

366 5 Porcelænsvaser, 1 Ørn, 1 Majolikavase

367 1 lille Broncevase

368 19 Stk. smaa Billeder

369 3 — store —

370 9 — Haandtegninger

371 1 — Radering

372 2 — Billeder

373 2 Malm Lysestager

374 1 Fotogravure i sort Ramme

375 5 store Billedeq

376 1 Lerkrukke, 1 Kakkelovnsforsats

377 4 Stk. elektriske Lamper

378 1 kinesisk Daase

379 5 Stk. grønt Linoleum

380 1 ægte forgyldt flettet Kurv

381 1 Tindaase

382 1 Høkasse

383 1 Gasovn

384 1 Bakke, 1 Messing Blomstervase

385 1 Krukke, 1 Osteklokke, 1 Isspand

386 1 Likørtønde, 1 Cigarbæger, 1 Blækhus

387 1 Vandfad m. diverse

388 8 Gardinstænger, 1 Knagerække

389 1 Barne-Symaskine, 2 Syskrin, 1 Sykurv


390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

16

Bordplade m. Perlebroderi

Regutatoruhr

Porcelænsfigur

Hængekøje

Sengetæppe og div. Gardiner

broderet Kakkelovnsskærm

Balancevægt med Lodder

Hængekøje

Barnevogn (sammenfoldelig)

Kasse m. Olie og Tørmælk

Apparat til Optagelse af levende Billeder

Par Haandvægte

Opsats m. Spejl

div. Malerier og Skilderier

Blikservante, 1 Etagérehylde

Kasse m. Legetøj, 1 Vandfad, 1 Varmedunk

Porcelæns Blækhus, antikt

Æ ske in. Lyseholdere, 1 Æske diverse

Strygebrædt, 2 Lysestager

Kasse m. Trylleapparater

Dyner

Paraplystativ, 1 antikt Spejl

Skakspil, 1 elekt. Nernst Lampe

Rullegardin, 1 Messing Blomstervase

Skrivebordsstol

Malerier, sælges Fredag Kl. 1

416 1 Maleri: Brockmann Knudsen: Arabisk Kirkegaard

417 1 — Professor H. C. Jensen: En siddende

Mand

418 1 — — — En Araber

419 1 — sign. Lundsfryd: To Levemænd

420 1 — Professor H. C. Jensen: Herreportræt

421 1 — — — En spisende

Mand

17

422 1 Maleri: Chr. Wiehe: Skov og Sø

423 1 — Professor H. C. Jensen: En gammel

Kone

424 1 — Dronning Louise: Blomster

425 1 — Kittendorff: Et ungt Menneske

426 1 Pennetegning: Hos Hattemageren

427 1 — sign. Marstrand: Moder m. Barn

428 1 Blyantstegning, sign. Mackeprang: Køer paa

Marken

429 1 Maleri, sign. Emil Lund: Parti fra Nyboder

430 1 Akvarel: Hasselnødder

431 1 Maleri, sign. Axel Jensen: En Robaad

432 1 Akvarel, sign. Simon Simonsen: 3 Køer

433 1 Maleri: Vor Frelsers Kirke

434 1 — signeret Axel Jensen: Lyngby Sø

435 1 Akvarel: En Dreng, der samler Brænde

436 1 Maleri: Professor H. C. Jensen: En gammel

Mand

439 1 Maleri: Hans Smidth: Landskab

440 1 — Professor Pram Henningsen

441 1 — — — Portræt

442 1 — — —

443 1 — en Græker, sign. M. R.

444 1 — Amor

445 1 — Nordahl Grove: en Rytter

446 1 — hollandsk, Per Borch 1639

Paa Begæring af

Overretssagfører A. S. Blokmann

447 1 Egetræs Panelsofa m. rødt Betræk

448 4 — Stole —

449 2 Lænestole

450 1 malet Piedestalskab

451 1 Nøddetræs Skrivebord


18

452 1 Rygebord

453 1 bejtset Spisebord

454 1 Sofa m. grønt Betræk

455 4 Salonstole

456 1 Damelænestol —

457 1 Egetræs Skrivebord m. Skabe

458 1 Jernpengeskab, sælges Torsdag Kl. 1

459 1 Maleri: P. Mønsted: Skovpartil sælges

460 1 — — Landskab) Fredag Kl. 1

461 1 Mahogni Salonbord

462 1 — Spillebord

463 1 malet Klædeskab

464 1 Mahogni Soveværelsesmøblement, best. af:

2 Senge m. Spiralmadrasser

1 Toiletmøbel

1 Klædeskab m. Spejlglas

1 dobbelt Servante m. Marmoropsats

465 1 Mahogni Spillebord med svejfede Ben

466 2 Sengetæpper

467 1 Mahogni Soveværelsesmøblement, best. af:

2 Senge]

2 Klædeskabe

2 Servanter m. Marmoropsatse

1 Toiletmøbel

468 1 Mahogni Spejl m. Konsol

469 1 — Bord, firkantet

470 1 — Lænestol m. Mekka

471 3 — Salonstole —

472 1 Egetræs Spisebord m. 3 Plader

473 1 Nøddetræs Bord m. Nodepulte

474 1 Mahogni Sofa, gammel Stil

475 1 dobbelt Klædeskab

476 1 Klædeskab’

477 1 Gulvtæppe

478 1 Servante m. Marmoropsats

479 1 Toiletmøbel

480 1 Chaiselongue

481 1 Nøddetræs Sølvskab

482 1 Bogskab m. Glasdør

483 1 — amerik. —

484 1 ovalt Salonbord m. Søjlefod

485 6 Egetræs Spisestuestole

486 1 Nøddetræs Spejletagére

487 1 malet Servante m. Marmorplade

488 1 Sofa m. Yutebetræk

489 1 malet Servante

490 1 Chaiselongue m. blomstret Betræk

491 12 Par Militærstøvler, separeres

492 1 Sofa m. rødt Plyds og udsk. Stel

493 1 Standlampe m. gul Silkeskærm

494 1 Sofa

495 2 Stole

496 1 Bakke, 1 Kuffert

497 2 Figurer, 1 Kakkelovnsvase

498 1 Etagére

499 1 Gulvtæppe

500 1 —

501 1 Konsolspejl, antikt

502 1 Mahogni Rok, —

503 1 Thermometer, 1 gennembrudt Kurv

504 1 antikt Mahogni Herreskrivebord m. Skabe

505 1 Krus, gi. Kbh. Pore.

506 1 Peberbøsse, 1 Par antikke Kopper

507 1 Egetræs Spisebord

508 1 Symaskine

509 1 galvaniseret stort Badekar m. Tilbehør

510 1 Skilderi i Egetræs Ramme

511 1 Slæde

512 1 Jernseng

513 1 Stol

514 2 Reoler

19


20

515 1 Opsats

516 3 Udhængsskabe (1 Stk. uden Laag og Glas)

517 3 Skuffer

518 2 Kasser, 1 Skranke

519 6 Par Lagner

520 Diverse Gardiner og Kapper

521 — Klunker og Kvaster

522 1 Rundsavemaskine m. bevægeligt Bord

523 1 Benzin-Ildslukningsapparat m. 4 Fl. Vædske

524 1 stor Altan-Blomsterkasse

525 2 mindre — —

Paa Begæring af

Overretssagfører Chr. Bernth

526 1 Buffet

527 1 Kommode

528 1 Spisebord m. Plader

529 1 grøn Plyds Sofa

530 6 — — Stole

531 1 rød — —

532 1 Pillespejl m. Marmor-Konsol

533 1 Jernseng m. Madras og Skraamadras

534 1 Dyne, 1 Hovedpude

535 7 Skilderier

536 1 Messing Kakkelovnsstativ

537 2 Rørstole, 1 Køkkenstol

538 1 Jern-Etagére

539 24 Tallerkener, 5 Fade, 1 Assiet

540 1 Taffeluhr m. Kuppel

541 2 Petroleumslamper:

542 1 Plet Plat-de-menage m. Glas

543 2 — Lysestager

544 1 Skibskiste, 3 smaa Borde

545 1 rød Brødbakke

546 1 Strygebrædt og Strygejern

547 1 Stk. Linoleum, 3 Bøger

548 Gardinstænger, Rullegardiner

549 Ballier, Køkkentøj, Krukker m. m.

21

Paa Begæring af

Overretssagfører H. H. Schmidt

Matros T\ B. Stefansson's Dødsbo

550 1 Skibskiste m. Garderobe

551 1 Sølvremontoiruhr m. Kæde

552 1 Vinterfrakke og 1 blaat Jakkesæt

553 1 Sæk m. Overtrækstøj

554 1 Sæk m. 1 Tæppe, 1 Tørklæde og diverse

555 Diverse Garderobe

Paa Begæring af

Overretssagfører N. J. Vestergaard

556 1 Nøddetræs Salonuhr

557 4 Messing Urtepotteskjulere

558 1 — Svingkedel

559 2 — Lysestager

560 1 — Kaffe- og 1 do. Thedaase

561 1 Plet Opsats m. Glasskaale

Paa Begæring af

Skiftekommissionens Assistancekontor

Blomstersælgerske Sørine M arie P etersen,

562 1 Klædeskab

563 1 Kommode

564 1 Sofa

565 5 Stole

f. Hansens Dødsbo


22

566 4 Borde

567 2 Senge m. Sengetøj

568 1 Gyngestol

569 Diverse

570 4 Stk. Tøj

571 1 Ring

Paa Begæring af

Overretssagfører Chr. Lohmann

572 1 Herrepels]

573 Diverse Garderobe.

Paa Begæring af

Skiftekommissionens Assistancekontor

Fabrikant N iels P eter H ø im a rk s Dødsbo

574 1 Parti Kraver og Flipper

575 1 — Slips og Kravats

576 1 gi. Sofa

577 2 - Stole

578 1 - Hængelampe

579 1 lille Bord

580 1 Kulkasse

Paa Begæring af

Skiftekommissionens Assistancekontor

Enke H edevig J u lie Petersen, f. Naabyes

581 1 Divan

582 1 Salonbord

583 2 Damelænestole

584 4 Stole

Dødsbo

585 1 Sofa

586 1 Klædeskab

587 1 Pillespejl . j/V iZ ' '' • Cjj'i T G * ■-,> .

23

Paa Begæring af

Skiftekommissionens Assistancekontor

Arbejdsmand H ilm a r L a u rv ig ’s Dødsbo

588 1 Jernseng m. Madrasser

589 1 Klædeskab

590 1 Bord, 1 Brødmaskine

591 1 Kuffert m. Diverse

592 1 Lommeuhr

593 Garderobe

594 Diverse

595 1 Spejl i forg. Ramme

Paa Begæring af

Skiftekommissionens Assistancekontor

[Enke J u tta Tf ernscJiiold, f. Schmidts Dødsbo

596 1 Gulduhr m. Kæde

597 1 Par Guld-Lorgnetter

Paa Begæring af

Skiftekommissionens Assistancekontor

598 Garderobe

Sømand P eter N ielsens Dødsbo

Paa Begæring af

Skiftekommissionens Assistancekontor

Smører K a sp a r A lbert M ariu s B ern ik o w s

599 Garderobe

Dødsbo


Paa Begæring af

Overretssagfører H. A. Møller

600 6 Stk. Blondeindlæg m. Kraver

601 6 - — —

602 6 - — —

603 6 - Blondekraver

604 6 - —

Paa Begæring af

Skiftekommissionens Assistancekontor

Mette K irs tin e H a n sin e B a n ck’s Dødsbo

605 1 Spisebord

606 1 poleret Kommode m. Beslag

607 1 Stumtjener

608 1 malet Skab

609 1 Kurvestol

610 1 Bordlampe

611 2 Jærnsenge m. Sengetøj

612 1 lille rundt Bord

613 1 Divanbord (defekt)

614 1 Skibsuhr

615 1 Sofaspejl

616 ca. 30 Skilderier

617 1 Boghylde

618 1 Portiére m. Stang

619 1 Chaiselongue

620 1 malet Klædeskab

621 1 Stol m. Rørsæde

622 1 Bord

623 1 Servante

624 1 malet Skrivebord

625 2 Fag Gardiner

626 1 Jernbord

627 Køkkensager

628 Garderobe

629 Diverse

25

Paa Begæring af

Skiftekommissionens Assistancekontor

Grosserer Im d v ig K elts Enke, Henriette Louise,

f. Echels Dødsbo

630 1 Spisebord

631 1 Mah. Spillebord

632 1 Sofa og 4 Stole m. Plyds

633 1 Spejl m. Konsol

634 1 Sybord

635 1 lille Bord

636 1 Lænestol

637 1 Rokkestol

638 1 Hængelampe

639 1 Bordlampe

640 1 Stumtjener

641 9 Skilderier

642 4 Blomsterstandere

643 2 Stole m. stoppede Sæder

644 1 Stol m Rørsæde

645 2 Nikkel Lysestager

646 2 Gulvtæpper

647 3 — mindre

648 3 Skamler

649 1 Syskrin

650 Nips

651 1 Puf

652 1 Mahogni Kommode

653 1 malet Klædeskab

654 1 Klædeskab

655 1 lille Sybord

656 1 Chaiselongue

657 1 Natbord

658 1 Servante m. Vandtøj

659 1 Linnedskab

660 Garderobe

661 4 Fag Gardiner


26

662 1 Tøjkurv, en Klædekurv

663 1 Sofaspejl

664 1 Jernseng m. Sengetøj

665 4 Bordtæpper

666 4 Sofapuder

667 2 Fag Portiérer

668 1 - uldne Gardiner

669 1 Medicinskab

670 1 Gulduhr m. Kæde

671 2 Medailloner

672 1 Broche, 2 Sjalsnaale m. Kæde

673 1 Armbaand

674 2 sorte Brocher

675 1 — Halskæde

676 1 — Urkæde

677 2 smaa — 1 Lorgnetsnor

678 2 Ørenringe, 1 Ring

679 1 Potageske

680 1 Kageske

681 14 Spiseskeer

682 15 Gafler

683 8 Dessertskeer, 1 Strøske

684 10 store og 5 smaa Knive

685 1 Theskekurv

686 6 Knivbukke, 2 Saltskeer

687 1 Nikkel Kaffekande

688 1 Plat de menage, 9 Theskeer

689 2 smaa Bakker, 1 Glas Sukkerbøsse

690 12 Kaffeskeer, 2 Brødbakker

691 Div. Glas og Kopper

692 5 Lagener

693 4 Dynebetræk

694 2 Sengetæpper

695 1 Kaffedug, 12 Servietter

696 18 Pudevaar

697 10 Duge

698 31 Servietter

699 6 Servietter m. Fryndser, 8 Haandklæder

700 8 Vidskestykker, 1 Fag Køkkengardiner

701 1 Spejl i sort Ramme

702 Køkkentøj

703 1 Puf, 3 Kasser, 1 Trappestige

704 2 smaa Uhre

705 Diverse

706 1 Kikkert

707 1 Fonograf, sælges Lørdag Kl. 1

708 1 Baadmotor, 3 H. K. én-cyl. m. Skrue

sælges Lørdag Kl. 1

27

Paa Begæring af

Overretssagfører Holger Jensen

709 1 Parti Tapeter (1200 Ruller) separeres, beroende

paa Toldboden, sælges ufortoldet

Lørdag Kl. 1

710 1 opretst. Fortepiano I sælges

711 1 — - | Torsdag Kl. 1

More magazines by this user
Similar magazines