Læs artikel om Søren Kierkegaard - Bruun Rasmussen

bruun.rasmussen.dk

Læs artikel om Søren Kierkegaard - Bruun Rasmussen

44

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

JAGTEN PÅ DEN

- EN HISTORIE FOR SAMLERE

AUKTIONSLIV

De to giganter i dansk litteratur og kulturhistorie – Kierkegaard

og Andersen – levede samtidigt i samme by og bevægede

sig i det samme snævre litterære miljø, men

de havde et problematisk forhold til hinanden.

Normalt er det førsteudgaver,

der får bogsamlerne

op af stolene. Men hvis det

drejer sig om den hidtil

forsvundne andenudgave af

Kierkegaards Enten-Eller med

dedikation til H.C. Andersen,

er snakken en helt anden.

Bogen er nemlig én af de

mest jagtede i dansk litteraturhistorie.

Af Christine Almlund og

Sebastian Hauge Lerche

For nogle år siden blev et dedikationseksemplar

af andenudgaven

af Søren Kierkegaards hovedværk

Enten-Eller fra 1849 omdrejningspunktet

for en dansk kriminalroman,

Den amerikanske samler,

skrevet af journalist og forfatter

Niels Lillelund. I romanen følger

man antikvarboghandler og detektiv

Erik Andersens dramatiske jagt

på Enten-Eller med dedikation til

H.C. Andersen. Erik Andersen er

blevet hyret til opgaven af den

agtværdige professor i teologi,

Hr. Vedel, der for alt i verden vil

eje bogen: “- En halv million er,

hvad jeg er parat til at betale for

bogen. Det kan De betragte som

dusøren [...]”. Imidlertid er det

ikke bare Hr. Vedel, der er parat til

at betale mange penge for bogen;

også mange andre excentriske


FORSVUNDNE BOG

“For enhver bogsamler med

interesse for 1800-tallets

europæiske litteratur er en

bog med egenhændig tilegnelse

fra Kierkegaard til

Andersen – eller den modsatte

vej – en ønskedrøm.

Vi ved, at “Enten-Eller”

(1849) har eksisteret i et

gaveeksemplar til Andersen,

og muligheden for, at

den endnu findes et sted,

er reel [...]. Blandt samtlige

dedikationseksemplarer fra

dansk litteraturs historie er

relationen mellem Andersen

og Kierkegaard den, der

set med internationale øjne

er allermest tiltrækkende.”

Citat fra Niels Jørgen Cappelørn, Gert Posselt og Bent

Rohde: “Tekstspejle. Om Søren Kierkegaard som bog-

tilrettelægger, boggiver og bogsamler”, 2002.

samlere vil gøre hvad som helst

- selv myrde – for at få fingre i

den. Jagten på Kierkegaards bog

fører Erik Andersen vidt omkring,

men det lykkes aldrig hverken ham

eller Hr. Vedel at finde den.

Fiktion eller virkelighed?

Men er det overhovedet sandsynligt,

at et eksemplar af Kierkegaards

hovedværk med dedikation

til H.C. Andersen skulle eksistere i

virkelighedens verden?

Faktisk var det ikke ren fantasi,

da Lillelund fandt på plottet til

sin kriminalroman. Historien om

Enten-Eller med dedikation til H.C.

Andersen tager afsæt i virkeligheden,

da samlere og forskere i

mange år har vidst, at et sådant

eksemplar måtte eksistere. Blandt

Kierkegaards efterladte papirer

fandt man nemlig et uhyre interessant

brev fra H.C. Andersen,

som i dag befinder sig på Det

På Det Kongelige Bibliotek befinder sig dette brev,

som dokumenterer, at Kierkegaard sendte

"Enten-Eller" til H.C. Andersen.

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Kongelige Bibliotek. Heri skriver

Andersen: “Kjære Hr. Kierkegaard!

De har forundt mig en rigtig stor

Glæde ved at sende mig Deres

“Enten-Eller”! Jeg blev meget

overrasket, som De da nok kan

vide, jeg troede slet ikke at jeg

kom venlig i Deres Tanke og nu

seer jeg det dog! Gud velsigne

Dem derfor! Tak, Tak! Deres af

Hjertet inderligt hengivne H.C.

Andersen.” Brevet dokumenterer

fortsættes næste side

AUKTIONSLIV

45


46

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Bogauktionen i december byder på flere gave- og

dedikationseksemplarer fra Kierkegaard, herunder

ét med dedikation til samtidens indflydelsesrige

kritiker, Johan Ludvig Heiberg.

Vurdering: 30-40.000 kr.

således, at Andersen faktisk har

modtaget Enten-Eller fra Kierkegaard,

hvorfor det er nærliggende

at formode, at eksemplaret dermed

også indeholder den eneste dedi-

kation fra Kierkegaard til H.C.

Andersen, som vi kender eksistensen

af.

H.C. Andersens dybtfølte glæde

over at have modtaget bogen har

naturligvis bidraget væsentligt til,

at netop denne bog er særlig

attråværdig for samlere og forskere.

Men bogen er også eftertragtet,

fordi den er et levende vidnes-

byrd om H.C. Andersen og Kierkegaards

skæve og lidt pudsige relation

til hinanden.

Om Andersen

som romanforfatter

De to giganter i dansk litteratur

og kulturhistorie levede samtidigt

AUKTIONSLIV

i den samme by og bevægede sig

i det samme snævre litterære miljø.

Andersen blev født i 1805, og

Kierkegaard kom til verden blot 8

år senere. Begge debuterede de

som forfattere i 1830’erne. De

havde et vist slægtskab i deres livs-

stil som ensomme skrivende eksistenser,

i deres vanskelige forhold

til kvinder og ikke mindst i deres

fantasi og geniale forfatterevner.

Men som man kan fornemme

af H.C. Andersens brev, var de to

forfatteres indbyrdes relation langt

fra så lige til. Forholdet blev bl.a.

kompliceret af Kierkegaards debut-

værk, Af en endnu Levendes Papirer

(1838), der handler om H.C. Andersens

ringe evner som romanforfatter.

Kierkegaard kritiserer

helten og Andersens alter ego i

romanen Kun en Spillemand (1837)

for at være nærmest hermafroditisk,

et såkaldt Rana Paradoxa, et

naturstridigt væsen, der ikke evner

at tage kampen op, når han møder

modgang. Alt sammen opfattes

det som tegn på flæberi og manglende

genialitet og digterevne.

Det var med andre ord en sønderlemmende

kritik af H.C. Andersen,

som Kierkegaard udgav på tryk. Vi

ved fra H.C. Andersens dagbøger,

at den følsomme digter fuldstændigt

blev slået ud, da bogen udkom

i efteråret 1838. Hele sit liv

opbevarede han alligevel Kierkegaards

kritiske bog, og eksemplaret

findes i dag på Det Kongelige

Bibliotek.

I foråret 1838, inden Af en endnu

Levendes Papirer udkom, har Andersen

muligvis selv båret brænde til

bålet, da han i eventyret Lykkens

En lok af Kierkegaards hår, som ifølge H.C.

Andersen havde lighed med en papegøjes.

Vurdering: 8-10.000 kr.

H.P. Rohdes

Kierkegaardsamling

På den internationale auktion

over bøger og manuskripter

den 12. december udbydes H.P.

Rohdes Kierkegaard-samling.

H.P. Rohde (1915-2005), søn af

kunstneren Johan Rohde, var i

en årrække bibliotekar ved Det

Kongelige Bibliotek. H.P. Rohde

skrev en række boghistoriske

studier, men blev særligt anerkendt

for sine udgivelser om

Kierkegaard, heriblandt en kommenteret

oversigt over de

bøger, som blev solgt på auktion

efter Kierkegaards død. Rohde

ejede selv flere bøger fra Kierkegaards

bibliotek og noget

så usædvanligt som en lok af

filosoffens berømmede hår,

der ifølge H.C. Andersen havde

lighed med en papegøjes. Ud

over arbejdet med Kierkegaards

katalog, var H.P. Rohde i en

periode tilknyttet Bruun Rasmussen

som bogkonsulent.


Galocher bl.a. præsenterede læser-

en for en lille eksotisk, altid plud-

rende og kroget selskabspapegøje,

der til forveksling lignede Kierkegaards

lidt fugleagtige ydre: ”Alt

det Øvrige den skreg, var lige saa

uforstaaeligt, som Canariefuglens

Qvidren.” skrev Andersen med slet

skjult adresse til Kierkegaard.

Eventyret om

skoen som trykker

Der herskede imidlertid ro mellem

de to rivaliserende forfattere

indtil 1843, hvor Enten-Eller

udkom første gang. Bogen sendte

med sin særprægede, polemiske

brevform et kraftigt stød gennem

det litterære miljø i København,

hvor alle, om ikke læste, så dog

orienterede sig i værket. Også

H.C. Andersen, der straks sendte

Kierkegaard et eksemplar af sine

Nye Eventyr (1843) med en elegant

formuleret dedikation: “Kjære Hr.

Kierkegaard! Enten De synes om

mine smaae [eventyr] eller De ikke

synes om Dem, komme de dog

uden Frygt og Bæven, og det er jo

allerede noget. Venskabeligst Forfatteren.”

Men Kierkegaard lod sig ikke

sådan formilde. I 1847 noterede

han lettere kynisk i sine papirer:

”See, Andersen han kan fortælle

Eventyret om Lykkens Galocher,

men jeg kan fortælle Eventyret

om Skoen som trykker.”

Da Kierkegaard i 1849 sendte

andenudgaven af Enten-Eller til

Andersen i gaveeksemplar med

dedikation, var det heller ikke et

udtryk for en egentlig forsoning,

men blot fordi han nu engang

havde besluttet, at han ville sende

bogen til ”Digterne her Hjemme”,

som han skrev i sine optegnelser.

Heri udtrykker Kierkegaard i øvrigt

sin glæde ved at sende den til forfatterne

Oehlenschläger, Winther

og Hertz, men nævner overhovedet

ikke Andersen.

Til gengæld vakte dedikationen

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Det er uhyre sjældent, at der dukker manuskripter af Søren Kierkegaard frem på markedet.

Helt usædvanligt udbydes denne hidtil ukendte anbefalelsesskrivelse af Kierkegaard indsat i

et eksemplar af førsteudgaven af "Enten-Eller" (1843). Vurdering: 50-70.000 kr.

– som vi ved fra takkebrevet –

umådelig stor lykke hos H.C.

Andersen, der i sine erindringer

skriver, at forholdet til Kierkegaard

ad åre blev mere imødekommende

og venskabeligt. Glemt var da næsten

Kierkegaards ubarmhjertige ord

om Andersen som flæbende romanforfatter.

Forsvundet

og atter genfundet

Det er svært at forestille sig, at

H.C. Andersen skulle have skilt sig

af med dedikationseksemplaret af

Enten-Eller, som netop betød så

meget for ham - særligt, når man

tager i betragtning, at han hele

livet havde bevaret Kierkegaards

drillende bog om hans manglende

evner som romanforfatter.

I mange år har samlere og fors-

kere således været overbeviste om,

at dedikationseksemplaret måtte

eksistere ét eller andet sted, men

ingen har vidst hvor.

fortsættes næste side

AUKTIONSLIV

47


48

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

ÉN MILLION FOR KIERKEGAARD

Søren Kierkegaard forærede gennem sit forfatterskab en del af sine udgivelser væk som gaver, som han altid fik ind-

bundet i særligt fine bind, oftest i sort glanspapir med guldsnit. De eksemplarer, han forærede sin elskede Regine Olsen

under deres kortvarige forlovelse, blev trykt med kærlig omhu på tykt papir og fik en særlig fin indbinding af guldblomst-

ret moiré papir. En række af disse bøger, inklusiv førsteudgaven af Enten-Eller (1843), blev for nogle år siden solgt hos

Bruun Rasmussen for et rekordhøjt beløb på over én million kr. Bøgerne blev alle uden undtagelse solgt til udlandet.

De her viste eksemplarer, heraf 4 i gaveindbindinger, udbydes på bogauktionen den 12. december i Bredgade.

UDSTILLING I BOGFORUM 2006

Besøg Bruun Rasmussen Bogauktioner i weekenden fra den 17.-19. november i BogForum (stand 64) i København.

Her udstilles Kierkegaards Enten-Eller med dedikation til H.C. Andersen samt en række andre højdepunkter i dansk

og udenlandsk boghistorie.

På standen vil der naturligvis også være rig lejlighed til at få vurderet bøger, breve og manuskripter, ligesom der kan

rekvireres et katalog over bogauktionen den 12. december.

AUKTIONSLIV


Nu kan jagten på den forsvundne

bog imidlertid endelig ophøre, for

klenodiet er pludseligt dukket op

hos Bruun Rasmussen, efter at have

været forsvundet i over 100 år.

Den forsvundne og nu genfundne

bog er indbundet i mønsterpræget

lærred med helt guldsnit. En ano-

nymt udseende bog, som under

dække af blot at være en andenudgave

har kunnet leve sit eget

stille liv uden at vække opmærksomhed

hos sine ejere - helt uden

at prale af at indeholde den

eneste eksisterende dedikation

fra Søren Kierkegaard til H.C.

Andersen.

Sidste kapitel

Det sidste kapitel i historien om

dedikationseksemplaret af Enten-

Eller og dets videre færd er endnu

ikke skrevet. Det bliver skrevet i

Bredgade den 12. december om

aftenen, hvor hammeren falder, og

det bliver afgjort, om også dette

klenodie i dansk boghistorie skal

gå til udlandet.

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Søren Kierkegaards bog med dedikation

til H. C. Andersen er vurderet

til 80-100.000 kr. og kan ses i Bredgade

fra den 22.-27. november.

For yderligere information eller

vurdering af bøger og manuskripter

kontakt venligst Sebastian Hauge

Lerche på 3343 6939, mail:

s.h.lerche@bruun-rasmussen.dk

eller Christine Almlund på

3343 6940, mail: c.almlund@

bruun-rasmussen.dk

Det genfundne eksemplar af "Enten-Eller" er indbundet

i mønsterpræget lærred med helt guldsnit.

En anonymt udseende bog, som under dække af blot

at være en andenudgave har kunnet leve sit eget

stille liv uden at vække opmærksomhed hos sine

ejere. Vurdering: 80-100.000 kr.

Kierkegaard skrev ofte under pseudonym. I dedikationseksemplaret

af "Enten-Eller" underskriver han sig med pseudonymet

Victor Eremita (”den sejrende eneboer”).

I sit forfatterskab brugte han mange forskellige pseudonymer

som f.eks. Johannes Climacus, Nicolaus Notabene eller Vigilius

Haufniensis.

AUKTIONSLIV

49

More magazines by this user
Similar magazines