astopad® system - Mediq Danmark A/S

shop.mediqdanmark.dk

astopad® system - Mediq Danmark A/S

ASTOPAD® SYSTEM

Fleksible løsninger

til forebyggelse af

hypotermi

Committed to your care


Fleksibelt, behageligt og

omkostningseffektivt

Med ASTOPAD-System har man en let,

sikker og fleksibel løsning til at forebygge

hypotermi i forbindelse med operationer.

ASTOPAD-System er et elektrisk varmesystem der består af en styreenhed,

der kontrollerer varmen samt varmetæpper der smyger sig om

patienten. Der kan kobles op til to varmetæpper til én styreenhed.

Ved at forebygge hypotermi under operationer kan mange postoperative

komplikationer reduceres betragteligt. ASTOPAD-System er med sine

simple, fleksible og lydløse løsninger anvendelig på alle afdelinger, hvor

der er behov for opvarmning af patienten.

HYPOTERMI KAN GIVE

• Kulde rystelser

• Ubehag for patienten

• Øget risiko for tryksår

• Øget risiko for sårinfektion

• Nedsat sårheling

• Kardielle komplikationer

• Øget blødningstendens

• Længere opvågning

ASTOPAD-SYSTEM ER LET OG

SIKKERT AT ANVENDE

ASTOPAD-System er uhyre brugervenligt,

det er let at indstille den

ønskede temperatur. Anvendelse af

tæpperne er fleksible – kan anvendes

til det behov man måtte have.

Patienten oplever tæpperne meget

behagelige, bløde og smidige, kan

pakkes omkring patienten som en

dyne og patienten oplever umiddelbart

varme fra tæpperne. ASTOPA-

System opfylder den internationale

gældende standard for medicinske

varmesystemer EN 601-2-35.

• Patienten ligger blødt og varmt

og ASTOPAD-Systemet kan

bruges sammen med de gængse

decubitus forebyggende underlag.

• ASTOPAD-Systemet er lydløst,

og er derved medvirkerne til at

reducere den generelle støj på

stuen.

• Patienten kan opvarmes oppefra

og nedefra samtidig da der kan

tilsluttes 2 tæpper til samme styre

enhed (ASTOPAD Duo).

• De to tæpper kan indstilles

uafhæningt af hinanden.

Temperaturen kan indstilles

mellem 32 til 39°C med en 0.5°C

interval.

• Alle for høje og for lave

temperaturer overvåges

permanent af styreenheden.


Forebyggelse af

hypotermi er let og billigt

Den lette håndtering af

ASTOPAD-Systemet gør det

let at behandle alle patienter.

• Varmer med det samme, så varmebehandlingen

begynder i det øjeblik patienten ligger på lejet.

• Den nemme behandling gør, at selv ved korte

operationer, er det let og hurtig at varmebehandle.

BEREGN DINE OMKOSTNINGER TIL VARMEBEHANDLING VED ENGANGSBRUG

Nedenfor er et tænkt eksempel – egne tal kan indsættes.

Pris pr. behandling

(pr. tæppe)

Antal behandlinger

pr. stue pr. dag

Patientvarmesystemet ASTOPAD-System

er designet til rutinemæssig anvendelse

til alle kirurgiske indgreb. Allerede ved

lejringen på OP-lejet kan iværksættes

forebyggende varmebehandling.

Under operationen kan endnu et

ASTOPAD COV 150 tilsluttes og give

yderligere varme som enten over- eller

underkropstæppe. Styreenheden styrer

begge varmetæpper, og patienten holdes

varm over det hele.

Antal op-dage

pr. måned

Nedenfor er et prisforslag for ASTOPAD-system med ét varmetæppe.

ASTOPAD- SYSTEM ER SOM

FLERGANGSSYSTEM SÆRDELES

OMKOSTNINGSEFFEKTIVT

Udgifterne pr. anvendelse er så

lave, at en rutinemæssig brug

af systemet til alle operationer,

uanset længde, kan forsvares,

også inden for en begrænset

økonomisk ramme.

• ASTOPAD systemet har lang

holdbarhed.

• Der er ingen løbende udgifter

til engangsprodukter.

• Kendt omkostningsniveau.

• Jo flere behandlinger pr enhed

jo billigere bliver den enkelte

behandling.

Omkostninger

pr. måned pr. stue

Omkostninger

pr. år, hvert år

50 kr. 3 20 3.000 kr. 36.000 kr.

Engangsbeløb for

ASTOPAD-system med ét

varmetæppe

Antal behandlinger

pr. stue pr. dag

35.000 kr. Pris uafhængig af antal

behandlinger

Ved større forbrug er tilbagebetalingstiden mindre - og alt

andet lige vil prisen pr. behandling blive mindre og mindre

jo mere ASTOPAD-System anvendes.

Antal op-dage

pr. måned

Pris uafhængig af antal

behandlinger/dage

Omkostninger

pr. måned pr. stue

Pris uafhængig af antal

behandlinger/dage

Tilbagebetalingstid i

måneder sat i relation til

tilsvarende forbrug af

engangstæpper (3.000

kr./mdr.)

11,7

(Er det aktuelle forbrug af

engangstæpper højere

end 3.000 kr./mrd. vil den

tilsvarende tilbagebetalingstid

på ASTOPAD-

System være lavere end

11,7 måneder).

Både på opvågning og på

intensiv kan ASTOPADsystem

benyttes til at foropvarme

sengene og til aktiv

patientopvarmning. Den

særlige fordel er, at der kan

tilsluttes to ASTOPAD COV

150 og/eller COV 180-varmetæpper

til en styreenhed,

så to patienter kan få

varmeterapi samtidig.


Produktoversigt

ASTOPAD-System styreenhed

Varenr. Betegnelse Beskrivelse

ASTOPAD Duo 120 styreenhed kan bruges med to varmetæpper som kan indstilles uafhængig af hinan-

Duo 120 ASTOPAD styreenhed den. Temp. fra 32°C til 39°C indstillelig med interval 0,5°C. Alarm ved for lav og for høj temperatur og slå

fra ved 43°C. Simpelt og overskueligt display som giver sikker anvendelse. Fikseres på dropstativ

ASTOPAD-System varmetæpper

Varmen genereres af et flettet, røntgen gennemtrængeligt kulfibermateriale som reguleres af 8 temperaturfølere,

der er placeret i tæppet tæt på patienten. Alle Astopad COV- varmetæpper kan aftørres og desinficeres

med gængse rengøringsmidler. Det anbefales, at man køber et flergangsbetræk for at beskytte tæppet.

Det er muligt at få engangsbetræk til tæpperne. Dette kan være aktuelt, hvis man har patienter, der er smittet

med multiresistente bakterier.

Varenr. Betegnelse Beskrivelse Betræk - flergangs

COV070 ASTOPAD Varmetæppe for børn op til 90 cm. 680x480 mm COV40070 – vaskbart (95°C) og desinficerbart

COV105 ASTOPAD Varmetæppe - over og undertæppe. 1050x500 mm COV40105 – vaskbart (95°C) og desinficerbart

COV150 ASTOPAD Varmetæppe - over og undertæppe. 1500x500 mm COV40150 – vaskbart (95°C) og desinficerbart

COV155 ASTOPAD Varmetæppe - arme og bryst. Til at varme overkrop. 1500x500 mm COV40155 – vaskbart (95°C) og desinficerbart

COV180 ASTOPAD Varmetæppe - over og under tæppe. 1800x800 mm COV40180 – vaskbart (95oC) og desinficerbart

ASTOCOVER – passive varmetæpper

Til forebyggelse af strålevarmetab – kan anvendes uafhængig af ASTOPAD-System. ASTOCOVER kan aftørres

og desinficeres med gængse rengøringsmidler. Det anbefales at man køber et flergangsbetræk for at

beskytte tæppet.

Varenr. Betegnelse Beskrivelse Betræk - flergangs

PAS100 Astocover Passivt isolerende varmetæppe. Til overkrop. 100x100 cm COV40100 – vaskbart (95°C) og desinficerbart

PAS150 Astocover Passivt isolerende varmetæppe. Til overkrop/generel brug. 50x150 cm COV40150 – vaskbart (95°C) og desinficerbart

PAS155 Astocover Passivt isolerende varmetæppe. Til arm og bryst. 50x150 cm COV40155 – vaskbart (95°C) og desinficerbart

PAS180 Astocover Passivt isolerende varmetæppe. Til overkrop/generel brug. 80x180 cm COV40150 – vaskbart (95°C) og desinficerbart

PAS158 Astocover Passiv isolerende varmetæppe. Til overkrop. 100x150 cm Findes ikke.

PAS161 Astocover Passiv isolerende benpose Findes ikke.

Mediq Danmark A/S

Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby .......................................................................3637 9200

e-mail .................................................................................. mediqdanmark@mediqdanmark.dk

E-handel ......................................................................................................................................mediqdanmark.dk

5001-6184-4301/1 19.12.2012

More magazines by this user
Similar magazines