Danmarks industrielle Forhold

scans.library.utoronto.ca

Danmarks industrielle Forhold

VI

l;t){lfet imiclerti'D fun funDe ffee i>eC at oml^antlc (Si>c*

rfi^cé og JJ^orgeé ^Igerbrug, 3"f^uR»i og .f)nnrc( omtrent

paa famme ^JJaatc og i fiimme Omfang, fom ret i

førfJc ©i'el af (^friftct er jfcet nieD .f)enf»n til £)an?

marf. fertil fom cnMiu, at en fortfat (^j;éfelfættc(fc

gjenncm en længere Zit) meC De 3ccer, fom l;er ere uc^-

»ifleDe, ^ar bragt mig til at trce, at flere (SiDcrafCe

paagjelDenDe ji^orl^olD, fom iffe ere berørte i forfte !Deel,

burCe i>æret ombanDleDe Der, og jeg ()ar Derfor troet iffe

at burDc forbigaae Dem i Denne ©cel, om Der enD Der?

t>eD ffulDe opftaac en anDen Ulig^eD i Stoffcté 58e^anD:

ling mellem 5i?ærfeté forffjellige ©ele. ^ettc gjeloer

nav>ntigt om De »igtigfie Soobeftemmelfer om ^nDufrri,

vP)anDel, ^olD o. f. »., om ^enget>cefeneté alminDcligc

§or()olD og flere_lignenDe.

Jp^ai) ®t?erige angaaer. Da ^ar jeg »et funDet en

ftor T)ecl tn)fte 5[)?aterialier, fom [jape »æret af o»er?

orDentlig 5SærDi for mit 5IrbeiDc og færDeleé lettet Det,

men jeg bar iffe forefunDet en enefte alminDetig 53car'

beiDelfc af De ^cr om(;anDleCe ^orljolD, til f)»ilfen jeg

bar funnet flotte mig. 3Sel I;ar ^orfell uDgi»et »ccrDf?

fulDe ftatiftiffe 5(rbeiDer oi>er (S»erige, men Deelé ^ar

\)an alDclcé iffe berørt mange af De ^orl;olD, fom

maatte bli»e af en o»er»eienDe QSigtigfjeD for Denne ^rem^

flilling, Deelé er l^an gaaet uD fra ganffe anDre

More magazines by this user
Similar magazines